Prev Chapter Ezekiel 40 Next Chapter
1
Pada
 
 
tahun
3hns
<8141>
ke-25
2smxw 1Myrveb
<2568> <6242>
masa
 
 
pembuangan
4wntwlgl
<1546>
kami pada
 
 
awal
5sarb
<7218>
tahun
6hnsh
<8141>
pada hari
 
 
kesepuluh
7rwveb
<6218>
bulan
8sdxl
<2320>
itu pada
 
 
tahun
11hns
<8141>
keempat
9ebrab
<702>
belas
10hrve
<6240>
setelah
12rxa
<310>
kota
15ryeh
<5892>
itu
13rsa
<834>
ditaklukkan
14htkh
<5221>
pada
16Mueb
<6106>
hari
17Mwyh
<3117>
itu
18hzh
<2088>
juga
 
 
tangan
21dy
<3027>
TUHAN
22hwhy
<3068>
ada
19htyh
<1961>
di atasku
20yle
<5921>
dan
 
 
membawaku
23abyw
<935>
 
24yta
<853>
ke sana
25hms
<8033>
2
Dalam
 
 
penglihatan
1twarmb
<4759>
dari
 
 
Allah
2Myhla
<430>
itu Dia
 
 
membawaku
3ynaybh
<935>
ke
4la
<413>
negeri
5Ura
<776>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
menempatkan
7ynxynyw
<5117>
aku
 
 
di atas
8la
<413>
sebuah
 
 
gunung
9rh
<2022>
yang
 
 
sangat
11dam
<3966>
tinggi
10hbg
<1364>
yang
 
 
di sisi
12wylew
<5921>
selatannya
15bgnm
<5045>
ada sebuah
 
 
bangunan
13hnbmk
<4011>
seperti sebuah
 
 
kota
14rye
<5892>
3
Dia
 
 
membawaku
1aybyw
<935>
ke
2ytwa
<853>
sana
3hms
<8033>
Dan
 
 
lihatlah
4hnhw
<2009>
ada
 
 
seorang laki-laki
5sya
<376>
yang
 
 
rupanya
6wharm
<4758>
seperti
7harmk
<4758>
tembaga
8tsxn
<5178>
membawa
 
 
tali
9lytpw
<6616>
linen
10Mytsp
<6593>
dan sebuah
 
 
tongkat
12hnqw
<7070>
pengukur
13hdmh
<4060>
di
 
 
tangannya
11wdyb
<3027>
dan
 
 
dia
14awhw
<1931>
berdiri
15dme
<5975>
di
 
 
pintu gerbang
16resb
<8179>
4
Orang itu
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepadaku
2yla
<413>
 
3syah
<376>
Anak
4Nb
<1121>
manusia
5Mda
<120>
lihatlah
6har
<7200>
dengan
 
 
matamu
7Kynyeb
<5869>
dan
 
 
dengarkanlah
9ems
<8085>
dengan
 
 
telingamu
8Kynzabw
<241>
dan
 
 
perhatikanlah
10Myvw
<7760>
 
11Kbl
<3820>
segala
12lkl
<3605>
sesuatu
 
 
yang
13rsa
<834>
akan
 
 
aku
14yna
<589>
tunjukkan kepadamu
16Ktwa 15harm
<853> <7200>
Sebab
17yk
<3588>
itulah alasan kamu telah
19hktwarh
<7200>
dibawa
20htabh
<935>
ke sini
21hnh
<2008>
supaya
18Neml
<4616>
aku dapat menunjukkannya kepadamu
 
 
Katakanlah
22dgh
<5046>
kepada
23ta
<853>
 
27har
<7200>
keturunan
28tybl
<1004>
Israel
29larvy
<3478>
segala
24lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
25rsa
<834>
kamu
26hta
<859>
lihat
 
 
5
Dan
 
 
lihatlah
1hnhw
<2009>
ada sebuah
 
 
tembok
2hmwx
<2346>
yang
 
 
mengelilingi
5bybo
<5439>
bagian luar
3Uwxm
<2351>
bangunan
4tybl
<1004>
itu dan
 
 
di
6bybo
<5439>
tangan
7dybw
<3027>
orang
8syah
<376>
itu ada
 
 
tongkat
9hnq
<7070>
pengukur
10hdmh
<4060>
yang panjangnya
 
 
enam
11ss
<8337>
hasta
12twma
<520>
masing-masing lebih panjang
 
 
setapak
14xpjw
<2948>
daripada
 
 
hasta
13hmab
<520>
biasanya Jadi dia
 
 
mengukur
15dmyw
<4058>
tembok
18Nynbh
<1146>
itu
 
 
satu
20dxa
<259>
tongkat
19hnq
<7070>
 
16ta
<853>
tebalnya
17bxr
<7341>
dan
 
 
satu
23dxa
<259>
tongkat
22hnq
<7070>
tingginya
21hmwqw
<6967>
6
Kemudian dia
 
 
pergi
1awbyw
<935>
ke
2la
<413>
pintu gerbang
3res
<8179>
yang
4rsa
<834>
menghadap
5wynp
<6440>
ke
6Krd
<1870>
timur
7hmydqh
<6921>
menaiki
8leyw
<5927>
anak tangganya
9*wytwlemb {wtwlemb}
<4609>
dan
 
 
mengukur
10dmyw
<4058>
 
11ta
<853>
ambang
12Po
<5592>
pintu gerbang
13resh
<8179>
itu
 
 
satu
15dxa
<259>
tongkat
14hnq
<7070>
lebarnya
16bxr
<7341>
dan
17taw
<853>
ambang pintu
18Po
<5592>
yang
 
 
lain
19dxa
<259>
juga
 
 
satu
21dxa
<259>
tongkat
20hnq
<7070>
lebarnya
22bxr
<7341>
7
Kamar jaga
1athw
<8372>
panjangnya
4Kra
<753>
satu
3dxa
<259>
tongkat
2hnq
<7070>
dan
 
 
lebarnya
7bxr
<7341>
satu
6dxa
<259>
tongkat
5hnqw
<7070>
dan jarak
 
 
antar
8Nybw
<996>
kamar
9Myath
<8372>
adalah
 
 
lima
10smx
<2568>
hasta
11twma
<520>
dan panjang
 
 
ambang
12Pow
<5592>
pintu gerbang
13resh
<8179>
yang
 
 
di dekat
14luam
<681>
serambi
15Mlwa
<197>
pintu gerbang
16resh
<8179>
yang menghadap
 
 
ke dalam
17tybhm
<1004>
itu adalah
 
 
satu
19dxa
<259>
tongkat
18hnq
<7070>
8
Kemudian dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
 
2ta
<853>
serambi
3Mla
<197>
pintu gerbang
4resh
<8179>
yang ada di dalam satu
5tybhm
<1004>
tongkat
6hnq
<7070>
 
7dxa
<259>
9
Dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
 
2ta
<853>
serambi
3Mla
<197>
pintu gerbang
4resh
<8179>
delapan
5hnms
<8083>
hasta
6twma
<520>
dan
 
 
tiang-tiangnya
7*wylyaw {wlyaw}
<352>
dua
8Myts
<8147>
hasta
9twma
<520>
dan
 
 
serambi
10Mlaw
<197>
pintu gerbang
11resh
<8179>
itu menghadap ke dalam
12tybhm
<1004>
10
Kamar-kamar jaga
1yatw
<8372>
pintu gerbang
2resh
<8179>
yang
 
 
menghadap
3Krd
<1870>
timur
4Mydqh
<6921>
itu berjumlah
 
 
tiga
5hsls
<7969>
pada
7hslsw
<7969>
masing-masing sisinya
8hpm 6hpm
<6311> <6311>
ketiganya
11Mtslsl
<7969>
memiliki
 
 
ukuran
9hdm
<4060>
yang
 
 
sama
10txa
<259>
Tiang-tiangnya
14Mlyal
<352>
juga memiliki
 
 
ukuran
12hdmw
<4060>
yang
 
 
sama
13txa
<259>
di
 
 
setiap sisi
16wpmw 15hpm
<6311> <6311>
11
Dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
 
2ta
<853>
lebar
3bxr
<7341>
pintu gerbang
5resh 4xtp
<8179> <6607>
itu
 
 
sepuluh
6rve
<6235>
hasta
7twma
<520>
dan
 
 
panjang
8Kra
<753>
pintu gerbang
9resh
<8179>
itu
 
 
tiga
10swls
<7969>
belas
11hrve
<6240>
hasta
12twma
<520>
12
Pembatas
1lwbgw
<1366>
yang
 
 
di depan
2ynpl
<6440>
kamar-kamar jaga
3twath
<8372>
itu
4hma
<520>
satu
5txa
<259>
hasta
6hmaw
<520>
pada
 
 
setiap
7txa
<259>
 
8lwbg
<1366>
sisinya
9hpm
<6311>
sementara
 
 
kamar-kamar jaga
10athw
<8372>
itu berukuran
 
 
enam
11ss
<8337>
hasta
12twma
<520>
di
 
 
sisi sini
13wpm
<6311>
dan
 
 
enam
14ssw
<8337>
hasta
15twma
<520>
di
 
 
sisi sana
16wpm
<6311>
13
Dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
 
2ta
<853>
pintu gerbang
3resh
<8179>
dari
 
 
atap
4ggm
<1406>
satu
 
 
kamar jaga
5ath
<8372>
ke
 
 
atap kamar
6wggl
<1406>
yang lain
 
 
lebarnya
7bxr
<7341>
dua puluh
8Myrve
<6242>
lima
9smxw
<2568>
hasta
10twma
<520>
dari satu
 
 
pintu
11xtp
<6607>
ke
 
 
pintu
13xtp
<6607>
di
 
 
seberangnya
12dgn
<5048>
14
Dia juga mengukur
2ta 1veyw
<853> <6213>
tiang-tiangnya
3Mylya
<352>
enam puluh
4Myss
<8346>
hasta
5hma
<520>
bahkan sampai
 
 
ke
6law
<413>
tiang
7lya
<352>
pelataran
8ruxh
<2691>
di
10bybo
<5439>
sekeliling
11bybo
<5439>
gerbang
9resh
<8179>
15
Dari
1lew
<5921>
depan
2ynp
<6440>
pintu masuk
4*Nwtyah {Nwtayh}
<2978>
pintu gerbang
3resh
<8179>
sampai ke
5le
<5921>
depan
6ynpl
<6440>
serambi
7Mla
<197>
dalam
 
 
pintu gerbang
8resh
<8179>
jaraknya
9ymynph
<6442>
lima puluh
10Mysmx
<2572>
hasta
11hma
<520>
16
Ada
 
 
jendela-jendela
1twnlxw
<2474>
yang
 
 
sempit
2twmja
<331>
yang
 
 
menghadap
3la
<413>
ke
 
 
kamar-kamar jaga
4Myath
<8372>
dan
 
 
menghadap
5law
<413>
pilar-pilar
6hmhyla
<352>
di dalam
7hmynpl
<6441>
pintu gerbang
8resl
<8179>
berkeliling
10bybo 9bybo
<5439> <5439>
dan
 
 
demikian juga
11Nkw
<3651>
dengan
 
 
serambi-serambinya
12twmlal
<361>
Dan ada
 
 
jendela-jendela
13twnwlxw
<2474>
di sekeliling
15bybo 14bybo
<5439> <5439>
sisi
 
 
dalamnya
16hmynpl
<6441>
dan
 
 
pada
17law
<413>
masing-masing
 
 
pilar
18lya
<352>
terdapat
 
 
hiasan pohon palem
19Myrmt
<8561>
17
Kemudian dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
ke
2la
<413>
pelataran
3ruxh
<2691>
luar
4hnwuyxh
<2435>
dan
 
 
lihat
5hnhw
<2009>
ada
 
 
kamar-kamar
6twksl
<3957>
dan ada suatu
 
 
lantai batu
7hpurw
<7531>
yang
 
 
dibuat
8ywve
<6213>
untuk
 
 
pelataran
9ruxl
<2691>
di sekelilingnya
11bybo 10bybo
<5439> <5439>
tiga puluh
12Mysls
<7970>
kamar
13twksl
<3957>
yang
 
 
menghadap
14la
<413>
trotoar
15hpurh
<7531>
18
Lantai batu
1hpurhw
<7531>
itu terdapat
 
 
di
2la
<413>
sepanjang
 
 
sisi
3Ptk
<3802>
pintu-pintu gerbang
4Myresh
<8179>
sesuai dengan
5tmel
<5980>
panjang
6Kra
<753>
pintu-pintu gerbang
7Myresh
<8179>
Ini adalah
 
 
lantai batu
8hpurh
<7531>
bawah
9hnwtxth
<8481>
19
Lalu dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
lebar
2bxr
<7341>
dari
 
 
depan
3ynplm
<6440>
pintu gerbang
4resh
<8179>
bawah
5hnwtxth
<8481>
sampai
 
 
depan
6ynpl
<6440>
pelataran
7ruxh
<2691>
dalam
8ymynph
<6442>
bagian luar
9Uwxm
<2351>
seratus
10ham
<3967>
hasta
11hma
<520>
ke
 
 
timur
12Mydqh
<6921>
dan ke
 
 
utara
13Nwpuhw
<6828>
20
Sedangkan untuk
 
 
pintu gerbang
1reshw
<8179>
pelataran
6ruxl
<2691>
bagian luar
7hnwuyxh
<2435>
yang
2rsa
<834>
menghadap
3wynp
<6440>
ke
4Krd
<1870>
utara
5Nwpuh
<6828>
dia
 
 
mengukur
8ddm
<4058>
panjang
9wkra
<753>
dan
 
 
lebarnya
10wbxrw
<7341>
21
Kamar-kamar jaganya
1*wyatw {watw}
<8372>
ada
 
 
tiga
2hswls
<7969>
di satu
 
 
sisi
3wpm
<6311>
dan
 
 
tiga
4hslsw
<7969>
di
 
 
sisi
5wpm
<6311>
yang lain dan
 
 
pilar-pilarnya
6*wylyaw {wlyaw}
<352>
dan
 
 
serambi-serambinya
7*wymlaw {wmlaw}
<361>
memiliki
8hyh
<1961>
ukuran
9tdmk
<4060>
yang sama dengan
 
 
pintu gerbang
10resh
<8179>
pertama
11Nwsarh
<7223>
Panjangnya
14wkra
<753>
lima puluh
12Mysmx
<2572>
hasta
13hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
15bxrw
<7341>
dua puluh
17Myrvew
<6242>
lima
16smx
<2568>
hasta
18hmab
<520>
22
Jendela-jendelanya
1*wynwlxw {wnwlxw}
<2474>
dan
 
 
serambi-serambinya
2*wymlaw {wmlaw}
<361>
dan
 
 
hiasan pohon-pohon palemnya
3*wyrmtw {wrmtw}
<8561>
memiliki
 
 
ukuran
4tdmk
<4060>
yang sama seperti
 
 
pintu gerbang
5resh
<8179>
yang
6rsa
<834>
menghadap
7wynp
<6440>
ke
8Krd
<1870>
timur
9Mydqh
<6921>
Dan dengan
 
 
menaiki
12wley
<5927>
tujuh
11ebs
<7651>
anak tangga
10twlembw
<4609>
orang-orang bisa sampai ke sana dan
13wb
<0>
serambi-serambinya
14*wymlyaw {wmlyaw}
<361>
ada
 
 
di depan
15Mhynpl
<6440>
mereka
 
 
23
Pelataran
2ruxl
<2691>
dalam
3ymynph
<6442>
memiliki
 
 
pintu gerbang
1resw
<8179>
yang berlawanan
 
 
dengan
4dgn
<5048>
pintu gerbang
5resh
<8179>
di sebelah
 
 
utara
6Nwpul
<6828>
dan dengan pintu gerbang yang ada di sebelah
 
 
timur
7Mydqlw
<6921>
dan dia
 
 
mengukur
8dmyw
<4058>
seratus
12ham
<3967>
hasta
13hma
<520>
dari satu
 
 
pintu gerbang
9resm
<8179>
ke
10la
<413>
pintu gerbang
11res
<8179>
yang lain
 
 
24
Kemudian dia
 
 
memimpinku
1ynklwyw
<1980>
ke
2Krd
<1870>
selatan
3Mwrdh
<1864>
dan
 
 
lihat
4hnhw
<2009>
ada
 
 
pintu gerbang
5res
<8179>
yang
 
 
menghadap ke
6Krd
<1870>
selatan
7Mwrdh
<1864>
dan dia
 
 
mengukur
8ddmw
<4058>
sisi
 
 
pilar-pilarnya
9*wylya {wlya}
<352>
dan
 
 
serambi-serambinya
10*wymlyaw {wmlyaw}
<361>
menurut
 
 
ukuran
11twdmk
<4060>
yang sama dengan
 
 
yang lain
12hlah
<428>
25
Pintu gerbang dan
2wl
<0>
serambi-serambinya
3*wymlyalw {wmlyalw}
<361>
mempunyai
 
 
jendela-jendela
1Mynwlxw
<2474>
di sekelilingnya
4bybo
<5439>
seperti
5bybo
<5439>
jendela-jendela
6twnlxhk
<2474>
yang lainnya
 
 
Panjangnya
10Kra
<753>
 
7hlah
<428>
lima puluh
8Mysmx
<2572>
hasta
9hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
11bxrw
<7341>
dua puluh
13Myrvew
<6242>
lima
12smx
<2568>
 
14hma
<520>
26
Ada
 
 
tujuh
2hebs
<7651>
tangga
1twlemw
<4609>
untuk naik ke pintu gerbang itu dan
3*wytwle {wtwle}
<5930>
serambi-serambinya
4*wymlaw {wmlaw}
<361>
ada
 
 
di hadapan
5Mhynpl
<6440>
mereka dan pintu gerbang itu memiliki

hiasan pohon palem
6Myrmtw
<8561>
pada
12la
<413>
pilar-pilarnya
13*wylya {wlya}
<352>
 
7wl
<0>
satu
8dxa
<259>
hiasan pada
10dxaw
<259>
masing-masing sisi
11wpm 9wpm
<6311> <6311>
27
Pelataran
2ruxl
<2691>
dalam
3ymynph
<6442>
mempunyai sebuah
 
 
pintu gerbang
1resw
<8179>
yang
 
 
menghadap
4Krd
<1870>
ke
 
 
selatan
5Mwrdh
<1864>
dan dia
 
 
mengukur
6dmyw
<4058>
dari
 
 
pintu gerbang
7resm
<8179>
ke
8la
<413>
pintu gerbang
9resh
<8179>
yang lain yang
 
 
menghadap
10Krd
<1870>
ke
 
 
selatan
11Mwrdh
<1864>
seratus
12ham
<3967>
hasta
13twma
<520>
28
Kemudian dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
ke
2la
<413>
pelataran
3rux
<2691>
dalam
4ymynph
<6442>
di dekat
 
 
pintu gerbang
5resb
<8179>
selatan
6Mwrdh
<1864>
dan dia
 
 
mengukur
7dmyw
<4058>
 
8ta
<853>
pintu gerbang
9resh
<8179>
selatan
10Mwrdh
<1864>
menurut
 
 
ukuran
11twdmk
<4060>
yang sama dengan yang
 
 
lain
12hlah
<428>
29
Kamar-kamar jaganya
1*wyatw {watw}
<8372>
pilar-pilarnya
2*wylyaw {wlyaw}
<352>
dan
 
 
serambi-serambinya
3*wymlaw {wmlaw}
<361>
menurut
 
 
ukuran
4twdmk
<4060>
yang sama Pintu gerbang dan
7wl
<0>
serambi-serambinya
8*wymlalw {wmlalw}
<361>
memiliki
5hlah
<428>
jendela
6twnwlxw
<2474>
di sekelilingnya
9bybo
<5439>
panjangnya
13Kra
<753>
 
10bybo
<5439>
lima puluh
11Mysmx
<2572>
hasta
12hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
14bxrw
<7341>
dua puluh
15Myrve
<6242>
 
16smxw
<2568>
hasta
17twma
<520>
30
Ada
 
 
serambi-serambi
1twmlaw
<361>
di
2bybo
<5439>
sekelilingnya
3bybo
<5439>
panjangnya
4Kra
<753>
dua puluh
6Myrvew
<6242>
lima
5smx
<2568>
dan
 
 
lebarnya
8bxrw
<7341>
lima
9smx
<2568>
hasta
10twma 7hma
<520> <520>
31
Serambi-serambinya
1*wmlaw
<361>
menghadap
2la
<413>
pelataran
3rux
<2691>
luar
4hnwuxh
<2435>
dan
 
 
hiasan pohon palem
5Myrmtw
<8561>
pada
6la
<413>
pilar-pilarnya
7*wylya {wlya}
<352>
dan
 
 
tangganya
8twlemw
<4609>
memiliki
 
 
delapan
9hnwms
<8083>
anak
 
 
tangga
10*wylem {wlem}
<4608>
32
Kemudian dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
ke
2la
<413>
pelataran
3ruxh
<2691>
dalam
4ymynph
<6442>
yang
 
 
menghadap
5Krd
<1870>
ke
 
 
timur
6Mydqh
<6921>
Dan dia
 
 
mengukur
7dmyw
<4058>
 
8ta
<853>
pintu gerbang
9resh
<8179>
menurut
 
 
ukuran
10twdmk
<4060>
yang sama dengan yang
 
 
lain
11hlah
<428>
33
Kamar-kamar jaganya
1*wyatw {watw}
<8372>
pilar-pilarnya
2*wylaw {wlaw}
<352>
dan
 
 
serambi-serambinya
3*wymlaw {wmlaw}
<361>
menurut
 
 
ukuran
4twdmk
<4060>
yang
 
 
sama
5hlah
<428>
dengan yang lain Dan pintu gerbang dan
7wl
<0>
serambi-serambinya
8*wymlalw {wmlalw}
<361>
memiliki
 
 
jendela-jendela
6twnwlxw
<2474>
di sekelilingnya
10bybo 9bybo
<5439> <5439>
panjangnya
11Kra
<753>
lima puluh
12Mysmx
<2572>
hasta
13hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
14bxrw
<7341>
dua puluh
16Myrvew
<6242>
lima
15smx
<2568>
hasta
17hma
<520>
34
Serambi-serambinya
1*wymlaw {wmlaw}
<361>
menghadap ke
 
 
pelataran
2ruxl
<2691>
luar
3hnwuyxh
<2435>
dan
 
 
hiasan pohon palem
4Myrmtw
<8561>
ada
 
 
pada
5la
<413>
sisi
 
 
pilar-pilarnya
6*wyla {wla}
<352>
pada
 
 
setiap sisi
8wpmw 7wpm
<6311> <6311>
dan anak

tangganya
11*wylem {wlem}
<4608>
memiliki
 
 
delapan
9hnmsw
<8083>
anak tangga
10twlem
<4609>
35
Kemudian dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
ke
2la
<413>
pintu gerbang
3res
<8179>
utara
4Nwpuh
<6828>
dan dia
 
 
mengukurnya
5ddmw
<4058>
menurut
 
 
ukuran
6twdmk
<4060>
yang sama dengan yang
 
 
lain
7hlah
<428>
36
Kamar-kamar jaganya
1*wyat {wat}
<8372>
pilar-pilarnya
2*wyla {wla}
<352>
dan
 
 
serambi-serambinya
3*wymlaw {wmlaw}
<361>

5wl 4twnwlxw
<0> <2474>
di sekelilingnya
7bybo 6bybo
<5439> <5439>
panjangnya
8Kra
<753>
lima puluh
9Mysmx
<2572>
hasta
10hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
11bxrw
<7341>
dua puluh
13Myrvew
<6242>
lima
12smx
<2568>
hasta
14hma
<520>
37
Pilar-pilarnya
1*wylyaw {wlyaw}
<352>
menghadap ke
 
 
pelataran
2ruxl
<2691>
luar
3hnwuyxh
<2435>
dan
 
 
hiasan pohon palem
4Myrmtw
<8561>
ada
 
 
pada
5la
<413>
masing-masing
 
 
pilar-pilarnya
6*wylya {wlya}
<352>
pada
 
 
kedua sisinya
8wpmw 7wpm
<6311> <6311>
dan
 
 
tangganya
11*wylem {wlem}
<4608>
memiliki
 
 
delapan
9hnmsw
<8083>
anak tangga
10twlem
<4609>
38
Ada juga sebuah
 
 
kamar
1hkslw
<3957>
dengan sebuah
 
 
pintu
2hxtpw
<6607>
yang ada di samping
 
 
pilar
3Mylyab
<352>
pintu gerbang
4Myresh
<8179>
di sana
5Ms
<8033>
mereka
 
 
mencuci
6wxydy
<1740>
 
7ta
<853>
persembahan bakaran
8hleh
<5930>
39
Di
 
 
serambi
1Mlabw
<197>
pintu gerbang
2resh
<8179>
ada
 
 
dua
6Mynsw 3Myns
<8147> <8147>
meja
7twnxls 4twnxls
<7979> <7979>
di
 
 
masing-masing
5wpm
<6311>
sisi
8hpm
<6311>
yang
 
 
di
9jwxsl
<7819>
atasnya
10Mhyla
<413>
persembahan bakaran
11hlweh
<5930>
dan
 
 
persembahan penebus dosa
12tajxhw
<2403>
dan
 
 
persembahan penghapus salah
13Msahw
<817>
disembelih
 
 
40
Pada
1law
<413>
sisi
2Ptkh
<3802>
luar
3huwxm
<2351>
ketika seseorang
 
 
naik
4hlwel
<5927>
ke
 
 
pintu gerbang
6resh 5xtpl
<8179> <6607>
yang menghadap ke
 
 
utara
7hnwpuh
<6828>
ada
 
 
dua
8Myns
<8147>
meja
9twnxls
<7979>
dan
 
 
pada
10law
<413>
sisi
11Ptkh
<3802>
yang
 
 
lain
12trxah
<312>
dari
13rsa
<834>
serambi
14Mlal
<197>
pintu gerbang
15resh
<8179>
ada
 
 
dua
16Myns
<8147>
meja
17twnxls
<7979>
41
Empat
1hebra
<702>
meja
2twnxls
<7979>
ada di satu
 
 
sisi
3hpm
<6311>
dan
 
 
empat
4hebraw
<702>
meja
5twnxls
<7979>
di
 
 
sisi
6hpm
<6311>
yang lain di
 
 
samping
7Ptkl
<3802>
pintu gerbang
8resh
<8179>
delapan
9hnwms
<8083>
meja
10twnxls
<7979>
yang
 
 
di
11Mhyla
<413>
atasnya mereka
 
 
menyembelih
12wjxsy
<7819>
kurban
 
 
42
Ada
 
 
empat
1hebraw
<702>
meja
2twnxls
<7979>
yang terbuat dari
 
 
batu
4ynba
<68>
yang
 
 
dipotong
5tyzg
<1496>
untuk
 
 
persembahan bakaran
3hlwel
<5930>
satu
8txa
<259>
setengah
9yuxw
<2677>
hasta
7hma
<520>
panjangnya
6Kra
<753>
satu
12txa
<259>
setengah
13yuxw
<2677>
hasta
11hma
<520>
lebarnya
10bxrw
<7341>
dan
 
 
satu
16txa
<259>
hasta
15hma
<520>
tingginya
14hbgw
<1363>
yang
 
 
di atasnya
17Mhyla
<413>
mereka
 
 
meletakkan
18wxynyw
<3240>
 
19ta
<853>
perkakas
20Mylkh
<3627>
yang
21rsa
<834>
dengan perkakas itu mereka
 
 
menyembelih
22wjxsy
<7819>
 
23ta
<853>
persembahan bakaran
24hlweh
<5930>
dan
25Mb
<0>
kurban
26xbzhw
<2077>
43
Kait-kait yang panjangnya
1Mytpshw
<8240>
setapak tangan
2xpj
<2948>
 
3dxa
<259>
diikatkan
4Mynkwm
<3559>
di sekeliling
7bybo 6bybo
<5439> <5439>
rumah
5tybb
<1004>
dan
 
 
di atas
8law
<413>
meja-meja
9twnxlsh
<7979>
ada
 
 
daging
10rvb
<1320>
persembahan
11Nbrqh
<7133>
44
Di
 
 
bagian luar
1huwxmw
<2351>
pintu gerbang
2resl
<8179>
bagian dalam
3ymynph
<6442>
ada
 
 
kamar-kamar
4twksl
<3957>
untuk para
 
 
penyanyi
5Myrs
<7891>
di
 
 
pelataran
6ruxb
<2691>
dalam
7ymynph
<6442>
salah satunya ada
8rsa
<834>
di
9la
<413>
samping
10Ptk
<3802>
pintu gerbang
11res
<8179>
utara
12Nwpuh
<6828>
dengan
 
 
bagian depannya
13Mhynpw
<6440>
menghadap ke
14Krd
<1870>
selatan
15Mwrdh
<1864>
dan
 
 
lainnya
16dxa
<259>
pada
17la
<413>
sisi
18Ptk
<3802>
pintu gerbang
19res
<8179>
selatan
20Mydqh
<6921>
yang
 
 
menghadap
21ynp
<6440>
ke
22Krd
<1870>
utara
23Npuh
<6828>
45
Dia
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepadaku
2yla
<413>
Ini
3hz
<2090>
adalah
 
 
kamar
4hkslh
<3957>
yang
5rsa
<834>
menghadap
6hynp
<6440>
ke
7Krd
<1870>
selatan
8Mwrdh
<1864>
yang dimaksudkan untuk

imam-imam
9Mynhkl
<3548>
yang
 
 
bertanggung jawab
11trmsm 10yrms
<4931> <8104>
atas
 
 
Bait Suci
12tybh
<1004>
46
dan
 
 
kamar
1hkslhw
<3957>
yang
2rsa
<834>
menghadap
3hynp
<6440>
ke
4Krd
<1870>
utara
5Nwpuh
<6828>
adalah untuk
 
 
imam-imam
6Mynhkl
<3548>
yang
 
 
bertanggung jawab
8trmsm 7yrms
<4931> <8104>
atas
 
 
mazbah
9xbzmh
<4196>
Inilah
10hmh
<1992>
keturunan
11ynb
<1121>
Zadok
12qwdu
<6659>
dari antara
 
 
keturunan
14ynbm
<1121>
Lewi
15ywl
<3878>
yang
 
 
mendekat
13Mybrqh
<7131>
kepada
16la
<413>
TUHAN
17hwhy
<3068>
untuk
 
 
melayani-Nya
18wtrsl
<8334>
47
Dia
 
 
mengukur
1dmyw
<4058>
 
2ta
<853>
pelataran
3ruxh
<2691>
seratus
5ham
<3967>
hasta
6hma
<520>
panjangnya
4Kra
<753>
dan
 
 
seratus
8ham
<3967>
hasta
9hma
<520>
lebarnya
7bxrw
<7341>
sebuah
 
 
persegi
10tebrm
<7251>
dan sebuah
 
 
mazbah
11xbzmhw
<4196>
ada di
 
 
depan
12ynpl
<6440>
Bait
 
 
Suci
13tybh
<1004>
48
Kemudian dia
 
 
membawaku
1ynabyw
<935>
ke
2la
<413>
serambi
3Mla
<197>
Bait
4tybh
<1004>
Suci dan
 
 
mengukur
5dmyw
<4058>
tiap-tiap sisi
 
 
pilar
6la
<352>
serambi
7Mla
<197>
lima
8smx
<2568>
hasta
9twma
<520>
pada satu
 
 
sisi
10hpm
<6311>
dan
 
 
lima
11smxw
<2568>
hasta
12twma
<520>
pada
 
 
sisi
13hpm
<6311>
yang lain dan
 
 
lebar
14bxrw
<7341>
pintu gerbang
15resh
<8179>
adalah
 
 
tiga
16sls
<7969>
hasta
17twma
<520>
pada
 
 
sisi
18wpm
<6311>
yang satu dan
 
 
tiga
19slsw
<7969>
hasta
20twma
<520>
pada
 
 
sisi
21wpm
<6311>
yang lain
 
 
49
Panjang
1Kra
<753>
serambi
2Mlah
<197>
adalah
 
 
dua puluh
3Myrve
<6242>
hasta
4hma
<520>
dan
 
 
lebarnya
5bxrw
<7341>
sebelas
7hrve 6ytse
<6240> <6249>
hasta
8hma
<520>
dan dia membawaku melalui
 
 
tangga
9twlembw
<4609>
tempat
10rsa
<834>
mereka
 
 
naik
11wley
<5927>
ke
12wyla
<413>
atasnya dan ada
 
 
tiang-tiang
13Mydmew
<5982>
di
 
 
dekat
14la
<413>
pilar-pilar
15Mylyah
<352>
satu
16dxa
<259>
pada satu sisi
 
 
sini
17hpm
<6311>
dan
 
 
satu
18dxaw
<259>
pada
 
 
sisi
19hpm
<6311>
yang lain