Prev Chapter Leviticus 8 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
firman-Nya
5rmal
<559>
2
Bawalah
1xq
<3947>
 
2ta
<853>
Harun
3Nrha
<175>
dan
4taw
<853>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
bersamanya
6wta
<854>
dengan
7taw
<853>
pakaian-pakaian
8Mydgbh
<899>
 
9taw
<853>
minyak
10Nms
<8081>
urapan
11hxsmh
<4888>
 
12taw
<853>
sapi jantan
13rp
<6499>
untuk
 
 
persembahan penghapus dosa
14tajxh
<2403>
 
15taw
<853>
dua
16yns
<8147>
domba jantan
17Mylyah
<352>
dan
18taw
<853>
sekeranjang
19lo
<5536>
roti tidak beragi
20twumh
<4682>
3
Kumpulkanlah
4lhqh
<6950>
 
1taw
<853>
seluruh
2lk
<3605>
jemaat
3hdeh
<5712>
di
5la
<413>
pintu
6xtp
<6607>
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
4
Musa
2hsm
<4872>
melakukan
1veyw
<6213>
seperti
 
 
yang
3rsak
<834>
TUHAN
5hwhy
<3068>
perintahkan
4hwu
<6680>
kepadanya dan
 
 
jemaat
8hdeh
<5712>
 
6wta
<853>
berkumpul
7lhqtw
<6950>
di
9la
<413>
pintu
10xtp
<6607>
tenda
11lha
<168>
pertemuan
12dewm
<4150>
5
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
jemaat
4hdeh
<5712>
itu
 
 
Ini
5hz
<2088>
adalah
 
 
firman
6rbdh
<1697>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
perintahkan
8hwu
<6680>
untuk
 
 
dilakukan
10twvel
<6213>
6
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
membawa
1brqyw
<7126> ==>
 
3ta
<853>
Harun
4Nrha
<175>
dan
5taw
<853>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
untuk
 
 
mendekat
1brqyw
<== <7126>
dan
 
 
membasuh
7Uxryw
<7364>
mereka dengan
8Mta
<853>
air
9Mymb
<4325>
7
Dia
 
 
memakaikan
1Ntyw
<5414>
 
3ta 2wyle
<853> <5921>
baju panjang
4tntkh
<3801>
kepada Harun dan
 
 
mengikatkan
5rgxyw
<2296>
 
6wta
<853>
ikat pinggang
7jnbab
<73>
kepadanya lalu dia
 
 
memakaikan
8sblyw
<3847>
 
10ta 9wta
<854> <853>
jubah
11lyemh
<4598>
kepadanya dan
 
 
memasang
12Ntyw
<5414>
 
14ta
<853>
baju efod
15dpah
<646>
atasnya
13wyle
<5921>
kemudian dia
 
 
mengikatkan
16rgxyw
<2296>
 
17wta
<853>
pita baju efod di sekelilingnya
18bsxb
<2805>
sehingga
 
 
baju efod
19dpah
<646>
itu
 
 
terikat
20dpayw
<640>
dengannya
22wb 21wl
<0> <0>
8
Dia juga
 
 
memasangkan
1Mvyw
<7760>
 
3ta 2wyle
<853> <5921>
tutup dada
4Nsxh
<2833>
kepadanya
6la
<413>
lalu
 
 
memasang
5Ntyw
<5414>
 
8ta
<853>
Urim
9Myrwah
<224>
dan
10taw
<853>
Tumim
11Mymth
<8550>
pada
 
 
tutup dada
7Nsxh
<2833>
itu
 
 
9
Dia
 
 
memakaikan
1Mvyw
<7760>
 
2ta
<853>
serban
3tpnumh
<4701>
ke
4le
<5921>
kepalanya
5wsar
<7218>
dan
 
 
memasang
6Mvyw
<7760>
 
12ta
<853>
hiasan
13Uyu
<6731>
emas
14bhzh
<2091>
pada
7le
<5921>
 
9la
<413>
bagian
10lwm
<4136>
depan
11wynp
<6440>
serban
8tpnumh
<4701>
itu yaitu
 
 
mahkota
15rzn
<5145>
kudus
16sdqh
<6944>
seperti
 
 
yang
17rsak
<834>
TUHAN
19hwhy
<3068>
perintahkan
18hwu
<6680>
kepada
20ta
<853>
Musa
21hsm
<4872>
10
Kemudian
1xqyw
<3947>
Musa
2hsm
<4872>
mengambil
3ta
<853>
minyak
4Nms
<8081>
urapan
5hxsmh
<4888>
dan
 
 
mengurapi
6xsmyw
<4886>
 
7ta
<853>
Tenda Suci
8Nksmh
<4908>
beserta
9taw
<853>
semua
10lk
<3605>
benda
 
 
yang
11rsa
<834>
ada di
 
 
dalamnya
12wb
<0>
dan
 
 
menguduskannya
13sdqyw
<6942>
 
14Mta
<853>
11
Dia
 
 
memercikkan
1zyw
<5137>
sebagian
2wnmm
<4480>
minyak urapan
 
 
pada
3le
<5921>
mazbah
4xbzmh
<4196>
sebanyak
 
 
tujuh
5ebs
<7651>
kali
6Mymep
<6471>
dan
 
 
mengurapi
7xsmyw
<4886>
 
8ta
<853>
mazbah
9xbzmh
<4196>
serta
10taw
<853>
semua
11lk
<3605>
perkakasnya
12wylk
<3627>
 
13taw
<853>
bejana pembasuhan
14rykh
<3595>
serta
15taw
<853>
alasnya
16wnk
<3653>
untuk
 
 
menguduskannya
17Msdql
<6942>
12
Lalu dia
 
 
menuangkan
1quyw
<3332>
sebagian dari
 
 
minyak
2Nmsm
<8081>
urapan
3hxsmh
<4888>
ke
4le
<5921>
kepala
5sar
<7218>
Harun
6Nrha
<175>
dan
 
 
mengurapinya
7xsmyw
<4886>
untuk
8wta
<853>
menguduskannya
9wsdql
<6942>
13
Selanjutnya
 
 
Musa
2hsm
<4872>
membawa
1brqyw
<7126> ==>
 
3ta
<853>
anak-anak
4ynb
<1121>
Harun
5Nrha
<175>
ke depan
1brqyw
<== <7126>
dan
 
 
memakaikan
6Msblyw
<3847>
baju panjang
7tntk
<3801>
kepada mereka dan
 
 
mengikatkan
8rgxyw
<2296>
 
9Mta
<853>
ikat pinggang
10jnba
<73>
kain dan
 
 
memasangkan
11sbxyw
<2280>
 
12Mhl
<0>
serban ke kepala
13twebgm
<4021>
mereka seperti
 
 
yang
14rsak
<834>
TUHAN
16hwhy
<3068>
perintahkan
15hwu
<6680>
kepada
17ta
<853>
Musa
18hsm
<4872>
14
Kemudian
1sgyw
<5066>
Musa membawa
2ta
<853>
sapi jantan
3rp
<6499>
persembahan penghapus dosa
4tajxh
<2403>
dan
 
 
Harun
6Nrha
<175>
beserta
 
 
anak-anaknya
7wynbw
<1121>
meletakkan
5Kmoyw
<5564>
 
8ta
<853>
tangan
9Mhydy
<3027>
mereka ke
 
 
atas
10le
<5921>
kepala
11sar
<7218>
sapi
12rp
<6499>
persembahan penghapus dosa
13tajxh
<2403>
itu
 
 
15
Lalu
 
 
Musa
3hsm
<4872>
menyembelih
1jxsyw
<7819>
sapi itu dan

mengambil
2xqyw
<3947>
 
4ta
<853>
darahnya
5Mdh
<1818>
Lalu dengan
 
 
jarinya
11webuab
<676>
dia
 
 
mengoleskannya
6Ntyw
<5414>
pada
7le
<5921>
semua
10bybo
<5439>
tanduk
8twnrq
<7161>
mazbah
9xbzmh
<4196>
untuk
 
 
menguduskan
12ajxyw
<2398>
 
13ta
<853>
mazbah
14xbzmh
<4196>
itu Kemudian dia
 
 
menumpahkan
17quy
<3332>
sisa
15taw
<853>
darah
16Mdh
<1818>
yang ada
 
 
ke
18la
<413>
dasar
19dwoy
<3247>
mazbah
20xbzmh
<4196>
Demikianlah dia
 
 
menguduskannya
21whsdqyw
<6942>
dan
 
 
mengadakan pendamaian
22rpkl
<3722>
atas
23wyle
<5921>
mazbah itu

16
Dia juga
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
lemak
4blxh
<2459>
yang
5rsa
<834>
ada
 
 
pada
6le
<5921>
isi perut
7brqh
<7130>
hati
10dbkh
<3516>
 
8taw
<853>
bagian atas
9trty
<3508>
lalu
11taw
<853>
dua
12yts
<8147>
ginjal
13tylkh
<3629>
beserta
14taw
<853>
lemaknya
15Nhblx
<2459>
dan
 
 
membakarnya
16rjqyw
<6999>
di atas
17hsm
<4872>
mazbah
18hxbzmh
<4196>
17
Akan tetapi
1taw
<853>
sapi jantan
2rph
<6499>
muda itu
3taw
<853>
kulitnya
4wre
<5785>
 
5taw
<853>
dagingnya
6wrvb
<1320>
dan
7taw
<853>
kotorannya
8wsrp
<6569>
dia
 
 
bakar
9Prv
<8313>
dengan
 
 
api
10sab
<784>
di luar
11Uwxm
<2351>
perkemahan
12hnxml
<4264>
seperti
 
 
yang
13rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
14hwu
<6680>
TUHAN
15hwhy
<3068>
kepada
16ta
<853>
Musa
17hsm
<4872>
18
Kemudian dia
 
 
mempersembahkan
1brqyw
<7126>
 
2ta
<853>
domba jantan
3lya
<352>
persembahan bakaran
4hleh
<5930>
lalu
5wkmoyw
<5564>
Harun
6Nrha
<175>
beserta
 
 
anak-anaknya
7wynbw
<1121>
meletakkan
8ta
<853>
tangan
9Mhydy
<3027>
mereka ke
 
 
atas
10le
<5921>
kepala
11sar
<7218>
domba
12lyah
<352>
itu
 
 
19
Lalu
 
 
Musa
3hsm
<4872>
menyembelih
1jxsyw
<7819>
domba itu dan
 
 
memercikkan
2qrzyw
<2236>
 
4ta
<853>
darahnya
5Mdh
<1818>
ke
6le
<5921>
sekeliling
8bybo
<5439>
mazbah
7xbzmh
<4196>
20
Dia
 
 
memotong
3xtn
<5408>
 
1taw
<853>
domba
2lyah
<352>
itu menjadi
 
 
beberapa bagian
4wyxtnl
<5409>
lalu
 
 
Musa
6hsm
<4872>
membakar
5rjqyw
<6999>
 
7ta
<853>
kepala
8sarh
<7218>
 
9taw
<853>
potongan-potongannya
10Myxtnh
<5409>
dan
11taw
<853>
lemaknya
12rdph
<6309>
21
Setelah dia
 
 
membersihkan
5Uxr
<7364>
 
1taw
<853>
isi perut
2brqh
<7130>
dan
3taw
<853>
kaki
4Myerkh
<3767>
domba itu dengan
 
 
air
6Mymb
<4325>
Musa
8hsm
<4872>
membakar
7rjqyw
<6999>
 
9ta
<853>
seluruh
10lk
<3605>
bagian
 
 
domba
11lyah
<352>
itu di atas
 
 
mazbah
12hxbzmh
<4196>
Itulah
 
 
persembahan bakaran
13hle
<5930>
 
14awh
<1931>
bau harum
15xyrl
<7381>
yang
 
 
menyenangkan
16xxyn
<5207>
suatu
 
 
persembahan dengan api
17hsa
<801>
untuk
18awh
<1931>
TUHAN
19hwhyl
<3069>
seperti
 
 
yang
20rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
21hwu
<6680>
TUHAN
22hwhy
<3069>
kepada
23ta
<853>
Musa
24hsm
<4872>
22
Kemudian dia
 
 
membawa
1brqyw
<7126>
 
2ta
<853>
domba jantan
3lyah
<352>
yang
 
 
lain
4ynsh
<8145>
yaitu
 
 
domba jantan
5lya
<352>
penahbisan
6Myalmh
<4394>
lalu
 
 
Harun
8Nrha
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
9wynbw
<1121>
meletakkan
7wkmoyw
<5564>
 
10ta
<853>
tangan
11Mhydy
<3027>
mereka
 
 
ke
12le
<5921>
kepala
13sar
<7218>
domba
14lyah
<352>
itu
 
 
23
Musa
3hsm
<4872>
menyembelih
1jxsyw
<7819>
domba itu dan
 
 
mengambil
2xqyw
<3947>
darahnya
4wmdm
<1818>
lalu
 
 
mengoleskannya
5Ntyw
<5414>
pada
6le
<5921>
cuping
7Kwnt
<8571>
telinga
8Nza
<241>
kanan
10tynmyh
<3233>
Harun
9Nrha
<175>
dan
 
 
pada
11lew
<5921>
ibu jari
12Nhb
<931>
tangan
13wdy
<3027>
kanannya
14tynmyh
<3233>
dan
 
 
pada
15lew
<5921>
ibu jari
16Nhb
<931>
kaki
17wlgr
<7272>
kanannya
18tynmyh
<3233>
24
Kemudian dia
 
 
membawa
1brqyw
<7126>
 
2ta
<853>
anak-anak
3ynb
<1121>
Harun
4Nrha
<175>
untuk mendekat dan
 
 
Musa
6hsm
<4872>
mengoleskan
5Ntyw
<5414>
 
7Nm
<4480>
darah
8Mdh
<1818>
itu
 
 
di
9le
<5921>
cuping
10Kwnt
<8571>
telinga
11Mnza
<241>
kanan
12tynmyh
<3233>
 
13lew
<5921>
ibu jari
14Nhb
<931>
tangan
15Mdy
<3027>
kanan
16tynmyh
<3233>
dan
 
 
di
17lew
<5921>
ibu jari
18Nhb
<931>
kaki
19Mlgr
<7272>
kanan
20tynmyh
<3233>
mereka Lalu
 
 
Musa
22hsm
<4872>
memercikkan
21qrzyw
<2236>
sisa
23ta
<853>
darah
24Mdh
<1818>
itu
 
 
ke
25le
<5921>
sekeliling
27bybo
<5439>
mazbah
26xbzmh
<4196>
25
Dia
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
6taw
<853>
semua
7lk
<3605>
 
2ta
<853>
lemak
3blxh
<2459>
domba itu baik
4taw
<853>
lemak di bagian ekor
5hylah
<451>
maupun
9rsa 8blxh
<834> <2459>
di bagian
10le
<5921>
isi perut
11brqh
<7130>
juga
12taw
<853>
umbai
13trty
<3508>
hati
14dbkh
<3516>
 
15taw
<853>
dua
16yts
<8147>
ginjal
17tylkh
<3629>
beserta
18taw
<853>
lemaknya
19Nhblx
<2459>
dan
20taw
<853>
paha
21qws
<7785>
kanan
22Nymyh
<3225>
domba itu

26
Dari
 
 
keranjang
1lomw
<5536>
roti tidak beragi
2twumh
<4682>
yang
3rsa
<834>
ada di
 
 
hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Musa
 
 
mengambil
6xql
<3947>
sepotong
7tlx
<2471>
roti tidak beragi
8hum
<4682>
 
9txa
<259>
sepotong
10tlxw
<2471>
roti
11Mxl
<3899>
yang dicampur dengan
 
 
minyak
12Nms
<8081>
dan
 
 
sepotong
13txa
<259>
roti tipis
14qyqrw
<7550>
lalu dia
15dxa
<259>
meletakkannya
16Mvyw
<7760>
di atas
17le
<5921>
lemak-lemak
18Myblxh
<2459>
itu dan
 
 
di atas
19lew
<5921>
paha
20qws
<7785>
kanan
21Nymyh
<3225>
27
Kemudian dia
 
 
menyerahkan
1Ntyw
<5414>
 
2ta
<853>
semua
3lkh
<3605>
itu
 
 
ke
4le
<5921>
tangan
5ypk
<3709>
Harun
6Nrha
<175>
dan
 
 
ke
7lew
<5921>
tangan
8ypk
<3709>
anak-anaknya
9wynb
<1121>
dan
 
 
mengunjukkannya
10Pnyw
<5130>
sebagai
11Mta
<853>
persembahan unjukan
12hpwnt
<8573>
di hadapan
13ynpl
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
28
Lalu
1xqyw
<3947>
Musa
2hsm
<4872>
mengambilnya kembali
3Mta
<853>
dari
4lem
<5921>
tangan
5Mhypk
<3709>
mereka dan
 
 
membakarnya
6rjqyw
<6999>
di atas
 
 
mazbah
7hxbzmh
<4196>
bersama
 
 
dengan
8le
<5921>
kurban bakaran
9hleh
<5930>
Itulah kurban
 
 
penahbisan
10Myalm
<4394>
yang
11Mh
<1992>
baunya
12xyrl
<7381>
menyenangkan
13xxyn
<5207>
suatu
 
 
persembahan dengan api
14hsa
<801>
bagi
15awh
<1931>
TUHAN
16hwhyl
<3068>
29
Musa
2hsm
<4872>
juga
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
dada
4hzxh
<2373>
domba itu dan

mempersembahkannya
5whpynyw
<5130>
sebagai
 
 
persembahan unjukan
6hpwnt
<8573>
di hadapan
7ynpl
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Itulah yang
 
 
menjadi
12hyh
<1961>
bagian
13hnml
<4490>
Musa
11hsml
<4872>
dari
 
 
domba jantan
9lyam
<352>
penahbisan
10Myalmh
<4394>
seperti
 
 
yang
14rsak
<834>
diperintahkan
15hwu
<6680>
TUHAN
16hwhy
<3068>
kepada
17ta
<853>
Musa
18hsm
<4872>
30
Musa
2hsm
<4872>
mengambil
1xqyw
<3947>
minyak
3Nmsm
<8081>
urapan
4hxsmh
<4888>
dan
5Nmw
<4480>
darah
6Mdh
<1818>
yang
7rsa
<834>
ada di
 
 
atas
8le
<5921>
mazbah
9xbzmh
<4196>
lalu
 
 
memercikkannya
10zyw
<5137>
pada
11le
<5921>
Harun
12Nrha
<175>
 
13le
<5921>
pakaiannya
14wydgb
<899>
serta
 
 
pada
15lew
<5921>
anak-anak
16wynb
<1121>
Harun dan
17lew
<5921>
pakaian
18ydgb
<899>
anak-anaknya
19wynb
<1121>
Demikianlah dia
20wta
<854>
menguduskan
21sdqyw
<6942>
 
22ta
<853>
Harun
23Nrha
<175>
dan
24ta
<853>
pakaiannya
25wydgb
<899>
serta
26taw
<853>
anak-anaknya
27wynb
<1121>
dan
28taw
<853>
pakaian
29ydgb
<899>
 
30wynb
<1121>
mereka
31wta
<854>
31
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
dan
5law
<413>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
Masaklah
7wlsb
<1310>
 
8ta
<853>
daging
9rvbh
<1320>
domba itu di
 
 
pintu
10xtp
<6607>
tenda
11lha
<168>
pertemuan
12dewm
<4150>
Makanlah
14wlkat
<398>
itu di
 
 
sana
13Msw
<8033>
bersama dengan
16taw 15wta
<853> <853>
roti
17Mxlh
<3899>
yang
18rsa
<834>
ada di dalam
 
 
keranjang
19lob
<5536>
kurban
 
 
penahbisan
20Myalmh
<4394>
seperti
 
 
yang
21rsak
<834>
telah
 
 
kuperintahkan
22ytywu
<6680>
dengan
 
 
berkata
23rmal
<559>
Harun
24Nrha
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
25wynbw
<1121>
harus
 
 
memakannya
26whlkay
<398>
32
Jika ada
 
 
daging
2rvbb
<1320>
atau
 
 
roti
3Mxlbw
<3899>
yang
 
 
tersisa
1rtwnhw
<3498>
bakarlah habis
5wprvt
<8313>
dengan
 
 
api
4sab
<784>
33
Kalian
 
 
tidak boleh
4al
<3808>
meninggalkan
5waut
<3318>
pintu
1xtpmw
<6607>
tenda
2lha
<168>
pertemuan
3dewm
<4150>
selama
 
 
tujuh
6tebs
<7651>
hari
7Mymy
<3117>
sampai
8de
<5704>
hari
9Mwy
<3117>
 
11ymy
<3117>
penahbisanmu
12Mkyalm
<4394>
selesai
10talm
<4390>
sebab
13yk
<3588>
Dia akan
17ta
<853>
menguduskanmu
18Mkdy 16almy
<3027> <4390>
selama
 
 
tujuh
14tebs
<7651>
hari
15Mymy
<3117>
34
Seperti
 
 
yang
1rsak
<834>
kita
 
 
lakukan
2hve
<6213>
hari
3Mwyb
<3117>
ini
4hzh
<2088>
demikianlah
 
 
perintah
5hwu
<6680>
TUHAN
6hwhy
<3068>
untuk
7tvel
<6213>
pengampunan dosamu
8rpkl
<3722>
 
9Mkyle
<5921>
35
Kalian harus
 
 
tinggal
4wbst
<3427>
di
 
 
pintu masuk
1xtpw
<6607>
tenda
2lha
<168>
pertemuan
3dewm
<4150>
siang
5Mmwy
<3119>
dan
 
 
malam
6hlylw
<3915>
selama
 
 
tujuh
7tebs
<7651>
hari
8Mymy
<3117>
Kalian harus
 
 
melakukan
9Mtrmsw
<8104>
 
10ta
<853>
kewajibanmu
11trmsm
<4931>
kepada
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
sehingga kamu
 
 
tidak
13alw
<3808>
akan
 
 
mati
14wtwmt
<4191>
Karena
15yk
<3588>
itulah
16Nk
<3651>
yang
 
 
diperintahkan
17ytywu
<6680>
kepadaku
 
 
36
Jadi
1veyw
<6213>
Harun
2Nrha
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
3wynbw
<1121>
melakukan
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
 
6Myrbdh
<1697>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
diperintahkan
8hwu
<6680>
TUHAN
9hwhy
<3068>
melalui
10dyb
<3027>
Musa
11hsm
<4872>
 
12o
<0>