Prev Chapter Haggai 2 Next Chapter
1
Pada
 
 
bulan
4sdxl
<2320>
ketujuh
1yeybsb
<7637>
pada
5hyh
<1961>
hari
 
 
kedua puluh
2Myrveb
<6242>
satu
3dxaw
<259>
firman
6rbd
<1697>
TUHAN
7hwhy
<3068>
datang
 
 
melalui
8dyb
<3027>
Nabi
10aybnh
<5030>
Hagai
9ygx
<2292>
yang
 
 
berkata
11rmal
<559>
2
Berbicaralah
1rma
<559>
sekarang
2an
<4994>
kepada
3la
<413>
Zerubabel
4lbbrz
<2216>
anak
5Nb
<1121>
Sealtiel
6laytls
<7597>
gubernur
7txp
<6346>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
kepada
9law
<413>
Yosua
10eswhy
<3091>
anak
11Nb
<1121>
Yozadak
12qduwhy
<3087>
Imam
13Nhkh
<3548>
Besar
14lwdgh
<1419>
dan
 
 
kepada
15law
<413>
sisa
16tyras
<7611>
bangsa
17Meh
<5971>
itu dan
 
 
katakan
18rmal
<559>
3
Siapakah
1ym
<4310>
di
2Mkb
<0>
antara kamu yang masih
 
 
tinggal
3rasnh
<7604>
yang
4rsa
<834>
pernah
 
 
melihat
5har
<7200>
 
6ta
<853>
Bait
7tybh
<1004>
ini
8hzh
<2088>
dalam
 
 
kemuliaannya
9wdwbkb
<3519>
yang
 
 
dahulu
10Nwsarh
<7223>
Dan
 
 
bagaimana
11hmw
<4100>
kamu
12Mta
<859>
melihatnya
13Myar
<7200>
 
14wta
<853>
sekarang
15hte
<6258>
Bukankah
16awlh
<3808>
seperti
17whmk
<3644>
tidak
18Nyak
<369>
ada artinya di
 
 
matamu
19Mkynyeb
<5869>
4
Namun
 
 
sekarang
1htew
<6258>
jadilah
 
 
kuat
2qzx
<2388>
hai
 
 
Zerubabel
3lbbrz
<2216>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan jadilah
 
 
kuat
6qzxw
<2388>
hai
 
 
Yosua
7eswhy
<3091>
anak
8Nb
<1121>
Yozadak
9qduwhy
<3087>
Imam
10Nhkh
<3548>
Besar
11lwdgh
<1419>
dan jadilah
 
 
kuat
12qzxw
<2388>
hai kamu
 
 
semua
13lk
<3605>
penduduk
14Me
<5971>
di
 
 
negeri
15Urah
<776>
ini
 
 
firman
16Man
<5002>
TUHAN
17hwhy
<3068>
dan bekerjalah
18wvew
<6213>
sebab
19yk
<3588>
Aku
20yna
<589>
menyertai
21Mkta
<854>
kalian
 
 
firman
22Man
<5002>
TUHAN
23hwhy
<3068>
semesta alam
24twabu
<6635>
5
Sesuai dengan
1ta
<853>
perjanjian
2rbdh
<1697>
yang
3rsa
<834>
Aku
 
 
buat
4ytrk
<3772>
denganmu
5Mkta
<854>
ketika kamu
 
 
keluar
6Mktaub
<3318>
dari
 
 
Mesir
7Myrumm
<4714>
demikianlah
 
 
Roh-Ku
8yxwrw
<7307>
berada
9tdme
<5975>
di
 
 
tengah-tengah
10Mkkwtb
<8432>
kamu
 
 
Jangan
11la
<408>
takut
12waryt
<3372>
 
13o
<0>
6
Sebab
1yk
<3588>
inilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Sekali
7txa
<259>
lagi
6dwe
<5750>
sebentar lagi
8jem
<4592>
 
9ayh
<1931>
Aku
10ynaw
<589>
akan
 
 
mengguncangkan
11syerm
<7493>
 
12ta
<853>
langit
13Mymsh
<8064>
dan
14taw
<853>
bumi
15Urah
<776>
dan
16taw
<853>
lautan
17Myh
<3220>
serta
18taw
<853>
daratan
19hbrxh
<2724>
7
Aku akan
 
 
mengguncang
1ytserhw
<7493>
 
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
bangsa
4Mywgh
<1471>
sehingga
 
 
kekayaan
6tdmx
<2532>
segala
7lk
<3605>
bangsa
8Mywgh
<1471>
akan
 
 
datang
5wabw
<935>
dan Aku akan
 
 
memenuhi
9ytalmw
<4390>
 
10ta
<853>
Bait
11tybh
<1004>
ini
12hzh
<2088>
dengan
 
 
kemuliaan
13dwbk
<3519>
firman
14rma
<559>
Tuhan
15hwhy
<3068>
semesta alam
16twabu
<6635>
8
 
1yl
<0>
Perak
2Pokh
<3701>
adalah milik-Ku dan
3ylw
<0>
emas
4bhzh
<2091>
adalah milik-Ku
 
 
firman
5Man
<5002>
TUHAN
6hwhy
<3068>
semesta alam
7twabu
<6635>
9
 
2hyhy 1lwdg
<1961> <1419>
Kemuliaan
3dwbk
<3519>
Bait
4tybh
<1004>
yang
 
 
terakhir
6Nwrxah
<314>
ini
5hzh
<2088>
akan menjadi lebih besar
 
 
daripada
7Nm
<4480>
yang
 
 
sebelumnya
8Nwsarh
<7223>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
semesta alam
11twabu
<6635>
Lalu di
 
 
tempat
12Mwqmbw
<4725>
ini
13hzh
<2088>
Aku akan
 
 
memberikan
14Nta
<5414>
kedamaian
15Mwls
<7965>
firman
16Man
<5002>
TUHAN
17hwhy
<3068>
semesta alam
18twabu
<6635>
 
19P
<0>
10
Pada hari
 
 
kedua puluh
1Myrveb
<6242>
empat
2hebraw
<702>
bulan
 
 
kesembilan
3yeystl
<8671>
pada
 
 
tahun
4tnsb
<8141>
kedua
5Myts
<8147>
pemerintahan Raja
 
 
Darius
6swyrdl
<1867>
 
7hyh
<1961>
firman
8rbd
<1697>
TUHAN
9hwhy
<3069>
datang
10la
<413>
melalui
 
 
Nabi
12aybnh
<5030>
Hagai
11ygx
<2292>
yang
 
 
berkata
13rmal
<559>
11
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Sekarang
6an
<4994>
tanyakan
5las
<7592>
kepada
7ta
<853>
para
 
 
imam
8Mynhkh
<3548>
tentang
 
 
hukum
9hrwt
<8451>
yang
 
 
berkata
10rmal
<559>
12
Jika
1Nh
<2005>
seseorang
3sya
<376>
membawa
2avy
<5375>
daging
4rvb
<1320>
kudus
5sdq
<6944>
di
 
 
ujung
6Pnkb
<3671>
bajunya
7wdgb
<899>
lalu
 
 
ujung
9wpnkb
<3671>
baju itu
 
 
menyentuh
8egnw
<5060>
 
10la
<413>
roti
11Mxlh
<3899>
atau
12law
<413>
makanan
13dyznh
<5138>
yang direbus atau
14law
<413>
anggur
15Nyyh
<3196>
atau
16law
<413>
minyak
17Nms
<8081>
 
18law
<413>
atau
19lk
<3605>
makanan
20lkam
<3978>
apa pun apakah itu akan menjadi
 
 
kudus
21sdqyh
<6942>
Kemudian para
 
 
imam
23Mynhkh
<3548>
menjawab
22wneyw
<6030>
dan
 
 
berkata
24wrmayw
<559>
Tidak
25al
<3808>
13
Lalu
 
 
Hagai
2ygx
<2292>
bertanya
1rmayw
<559>
Jika
3Ma
<518>
seseorang yang
 
 
najis
5amj
<2931>
karena terkena
 
 
mayat
6spn
<5315>
menyentuh
4egy
<5060>
semua
7lkb
<3605>
itu
8hla
<428>
apakah itu akan menjadi
 
 
najis
9amjyh
<2930>
Kemudian para
 
 
imam
11Mynhkh
<3548>
menjawab
10wneyw
<6030>
dan
 
 
berkata
12wrmayw
<559>
Ya itu menjadi
 
 
najis
13amjy
<2930>
14
Hagai
2ygx
<2292>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
Demikian
4Nk
<3651>
juga
 
 
umat
5Meh
<5971>
ini
6hzh
<2088>
dan
7Nkw
<3651>
bangsa
8ywgh
<1471>
ini
9hzh
<2088>
di
 
 
hadapan-Ku
10ynpl
<6440>
firman
11Man
<5002>
Tuhan
12hwhy
<3068>
demikian
13Nkw
<3651>
pula dengan
 
 
semua
14lk
<3605>
usaha
15hvem
<4639>
yang dilakukan
 
 
tangan
16Mhydy
<3027>
mereka dan apa
 
 
yang
17rsaw
<834>
mereka
 
 
persembahkan
18wbyrqy
<7126>
di
 
 
sana
19Ms
<8033>
itu
 
 
najis
20amj
<2931>
 
21awh
<1931>
15
Sekarang
1htew
<6258>
mulai
5Nm 4Mkbbl 3an 2wmyv
<4480> <3824> <4994> <7760>
hari
6Mwyh
<3117>
ini
7hzh
<2088>
dan
 
 
seterusnya
8hlemw
<4605>
perhatikanlah
10Mwv
<7760>
sebelum
9Mrjm
<2962>
batu
11Nba
<68>
disusun di
 
 
atas
12la
<413>
batu
13Nba
<68>
lainnya di
 
 
Bait
14lkyhb
<1964>
TUHAN
15hwhy
<3068>
ini
 
 
16
sejak
 
 
saat
1Mtwyhm
<1961>
itu jika seseorang
 
 
datang
2ab
<935>
ke
3la
<413>
timbunan gandum
4tmre
<6194>
dari
 
 
dua puluh
5Myrve
<6242>
gantang maka hanya akan
 
 
ada
6htyhw
<1961>
sepuluh
7hrve
<6235>
gantang Dan jika seseorang
 
 
datang
8ab
<935>
ke
9la
<413>
tempat pemerasan anggur
10bqyh
<3342>
untuk
 
 
menciduk
11Pvxl
<2834>
lima puluh
12Mysmx
<2572>
takar
13hrwp
<6333>
maka hanya akan
 
 
ada
14htyhw
<1961>
dua puluh
15Myrve
<6242>
takar
 
 
17
Aku telah
 
 
menghajar
1ytykh
<5221>
kamu dan
6ta
<853>
segala
7lk
<3605>
usaha
8hvem
<4639>
yang
 
 
dilakukan
9Mkydy
<3027>
dengan
2Mkta
<853>
hama
3Nwpdsb
<7711>
dan
 
 
jamur
4Nwqrybw
<3420>
dan
 
 
hujan es
5drbbw
<1259>
tetapi kamu
 
 
tidak
10Nyaw
<369>
berbalik
11Mkta
<853>
kepada-Ku
12yla
<413>
demikianlah
 
 
firman
13Man
<5002>
TUHAN
14hwhy
<3068>
18
 
2an
<4994>
Perhatikanlah
3Mkbbl 1wmyv
<3824> <7760>
sejak
4Nm
<4480>
hari
5Mwyh
<3117>
ini
6hzh
<2088>
dan
 
 
seterusnya
7hlemw
<4605>
mulai
 
 
hari
8Mwym
<3117>
kedua puluh
9Myrve
<6242>
empat
10hebraw
<702>
bulan
 
 
kesembilan
11yeystl
<8671>
pada
12Nml
<4480>
hari
13Mwyh
<3117>
ketika
14rsa
<834>
dasar
15doy
<3245> ==>
Bait
16lkyh
<1964>
TUHAN
17hwhy
<3068>
didirikan
15doy
<== <3245>
perhatikanlah
19Mkbbl 18wmyv
<3824> <7760>
19
Apakah
 
 
benih
2erzh
<2233>
masih ada
1dweh
<5750>
di
 
 
lumbung
3hrwgmb
<4035>
Dan apakah
4dew
<5704>
pohon anggur
5Npgh
<1612>
dan
 
 
pohon ara
6hnathw
<8384>
dan
 
 
pohon delima
7Nwmrhw
<7416>
dan
 
 
pohon
8Uew
<6086>
zaitun
9tyzh
<2132>
belum
10al
<3808>
menghasilkan
11avn
<5375>
buah
 
 
Mulai
12Nm
<4480>
hari
13Mwyh
<3117>
ini
14hzh
<2088>
Aku akan
 
 
memberkatimu
15Krba
<1288>
 
16o
<0>
20
Lalu
 
 
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
1yhyw
<1961>
lagi untuk yang
 
 
kedua kalinya
4tyns
<8145>
kepada
5la
<413>
Hagai
6ygx
<2292>
pada hari
 
 
kedua puluh
7Myrveb
<6242>
empat
8hebraw
<702>
bulan
9sdxl
<2320>
itu
 
 
firman-Nya
10rmal
<559>
21
Berbicaralah
1rma
<559>
kepada
2la
<413>
Zerubabel
3lbbrz
<2216>
gubernur
4txp
<6346>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
begini
6rmal
<559>
Aku
7yna
<589>
akan
 
 
mengguncangkan
8syerm
<7493>
 
9ta
<853>
langit
10Mymsh
<8064>
dan
11taw
<853>
bumi
12Urah
<776>
22
Aku akan
 
 
menggulingkan
1ytkphw
<2015>
takhta
2aok
<3678>
kerajaan-kerajaan
3twklmm
<4467>
dan Aku akan
 
 
memusnahkan
4ytdmshw
<8045>
kekuatan
5qzx
<2392>
kerajaan
6twklmm
<4467>
bangsa-bangsa
7Mywgh
<1471>
dan Aku akan
 
 
menggulingkan
8ytkphw
<2015>
kereta
9hbkrm
<4818>
dan
 
 
pengendaranya
10hybkrw
<7392>
sehingga
11wdryw
<3381>
kuda
12Myowo
<5483>
dan
 
 
pengendaranya
13Mhybkrw
<7392>
akan berjatuhan
 
 
masing-masing
14sya
<376>
oleh
 
 
pedang
15brxb
<2719>
saudaranya
16wyxa
<251>
23
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Aku akan
 
 
mengambil
6Kxqa
<3947>
kamu hai
 
 
Zerubabel
7lbbrz
<2216>
anak
8Nb
<1121>
Sealtiel
9laytlas
<7597>
hamba-Ku
10ydbe
<5650>
firman
11Man
<5002>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan akan
 
 
menempatkanmu
13Kytmvw
<7760>
seperti
 
 
cincin meterai
14Mtwxk
<2368>
karena
15yk
<3588>
Aku telah
16Kb
<0>
memilih
17ytrxb
<977>
kamu
 
 
firman
18Man
<5002>
TUHAN
19hwhy
<3068>
semesta alam
20twabu
<6635>