Prev Chapter Numbers 13 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Utuslah
1xls
<7971>
 
2Kl
<0>
orang
3Mysna
<582>
untuk
 
 
mengintai
4wrtyw
<8446>
 
5ta
<853>
tanah
6Ura
<776>
Kanaan
7Nenk
<3667>
yang
8rsa
<834>
akan
9yna
<589>
Kuberikan
10Ntn
<5414>
kepada
 
 
anak-anak
11ynbl
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
Kamu harus
18wytba
<1>
mengutus
19wxlst
<7971>
 
14dxa 13sya
<259> <376>
seorang
15sya
<376>
dari tiap
16dxa
<259>
suku
17hjml
<4294>
setiap
20lk
<3605>
pemimpin
21ayvn
<5387>
dari antara
 
 
mereka
22Mhb
<0>
3
Sesuai
 
 
dengan
6le
<5921>
perintah
7yp
<6310>
TUHAN
8hwhy
<3068>
 
2Mta
<853>
Musa
3hsm
<4872>
mengutus
1xlsyw
<7971>
mereka dari
 
 
padang gurun
4rbdmm
<4057>
Paran
5Nrap
<6290>
orang-orang itu
 
 
semuanya
9Mlk
<3605>
merupakan para
10Mysna
<376>
pemimpin
11ysar
<7218>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
 
14hmh
<1992>
4
Inilah
1hlaw
<428>
nama-nama
2Mtwms
<8034>
mereka dari
 
 
suku
3hjml
<4294>
Ruben
4Nbwar
<7205>
Syamua
5ewms
<8051>
anak
6Nb
<1121>
Zakur
7rwkz
<2139>
5
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Simeon
2Nwems
<8095>
Safat
3jps
<8202>
anak
4Nb
<1121>
Hori
5yrwx
<2753>
6
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Yehuda
2hdwhy
<3063>
Kaleb
3blk
<3612>
anak
4Nb
<1121>
Yefune
5hnpy
<3312>
7
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Isakhar
2rsvy
<3485>
Yigal
3lagy
<3008>
anak
4Nb
<1121>
Yusuf
5Powy
<3130>
8
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Efraim
2Myrpa
<669>
Hosea
3eswh
<1954>
anak
4Nb
<1121>
Nun
5Nwn
<5126>
9
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Benyamin
2Nmynb
<1144>
Palti
3yjlp
<6406>
anak
4Nb
<1121>
Rafu
5awpr
<7505>
10
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Zebulon
2Nlwbz
<2074>
Gadiel
3laydg
<1427>
anak
4Nb
<1121>
Sodi
5ydwo
<5476>
11
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Yusuf
2Powy
<3130>
yaitu dari
 
 
suku
3hjml
<4294>
Manasye
4hsnm
<4519>
Gadi
5ydg
<1426>
anak
6Nb
<1121>
Susi
7yowo
<5485>
12
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Dan
2Nd
<1835>
Amiel
3layme
<5988>
anak
4Nb
<1121>
Gemali
5ylmg
<1582>
13
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Asyer
2rsa
<836>
Setur
3rwto
<5639>
anak
4Nb
<1121>
Mikhael
5lakym
<4317>
14
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Naftali
2yltpn
<5321>
Nahbi
3ybxn
<5147>
anak
4Nb
<1121>
Wofsi
5yopw
<2058>
15
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Gad
2dg
<1410>
Guel
3lawag
<1345>
anak
4Nb
<1121>
Makhi
5ykm
<4352>
16
Itulah
1hla
<428>
nama
2twms
<8034>
orang-orang
3Mysnah
<376>
yang
4rsa
<834>
diutus
5xls
<7971>
Musa
6hsm
<4872>
untuk
 
 
mengintai
7rwtl
<8446>
 
8ta
<853>
negeri
9Urah
<776>
itu Dan
 
 
Musa
11hsm
<4872>
menyebut
10arqyw
<7121>
Hosea
12eswhl
<1954>
anak
13Nb
<1121>
Nun
14Nwn
<5126>
sebagai
 
 
Yosua
15eswhy
<3091>
17
Ketika
2Mta
<853>
Musa
3hsm
<4872>
mengutus
1xlsyw
<7971>
mereka
 
 
mengintai
4rwtl
<8446>
 
5ta
<853>
tanah
6Ura
<776>
Kanaan
7Nenk
<3667>
dia
 
 
berkata
8rmayw
<559>
 
9Mhla
<413>
Naiklah
10wle
<5927>
ke
11hz
<2088>
selatan
12bgnb
<5045>
lalu
 
 
naiklah
13Mtylew
<5927>
ke daerah
14ta
<853>
pegunungan
15rhh
<2022>
18
Lihatlah
1Mtyarw
<7200>
seperti apa
2ta
<853>
negeri
3Urah
<776>
itu
 
 
apakah
4hm
<4100>
 
6taw 5awh
<853> <1931>
orang-orang
7Meh
<5971>
yang
 
 
tinggal
8bsyh
<3427>
di
9hyle
<5921>
sana
 
 
kuat
10qzxh
<2389>
 
14awh 13jemh
<1931> <4592>
atau
15Ma
<518>
 
11awh
<1931>
lemah
12hprh
<7504>
banyak
16br
<7227>
atau sedikit
 
 
19
dan
 
 
bagaimana
1hmw
<4100>
negeri
2Urah
<776>
tempat
3rsa
<834>
mereka
4awh
<1931>
tinggal
5bsy
<3427>
apakah
6hb
<0>
baik
7hbwjh
<2896>
 
8awh
<1931>
atau
9Ma
<518>
buruk
10her
<7451>
bagaimana
11hmw
<4100>
kota-kota
12Myreh
<5892>
mereka apakah seperti
16hnhb 15bswy 14awh 13rsa
<2007> <3427> <1931> <834>
perkemahan
17Mynxmbh
<4264>
atau
18Ma
<518>
berbenteng
19Myrubmb
<4013>
20
dan
 
 
bagaimana
1hmw
<4100>
tanah
2Urah
<776>
itu apakah
 
 
subur
3hnmsh
<8082>
 
4awh
<1931>
atau
5Ma
<518>
kering
6hzr
<7330>
apakah
 
 
ada
7syh
<3426>
 
8hb
<0>
pepohonan
9Ue
<6086>
atau
10Ma
<518>
tidak
11Nya
<369>
di sana
 
 
Kuatkanlah
12Mtqzxthw
<2388>
dirimu dan
 
 
bawalah
13Mtxqlw
<3947>
beberapa
 
 
buah
14yrpm
<6529>
dari
 
 
negeri
15Urah
<776>
itu
 
 
Saat
16Mymyhw
<3117>
itu adalah
 
 
masa
17ymy
<3117>
panen pertama
18yrwkb
<1061>
buah anggur
19Mybne
<6025>
21
Mereka pun
 
 
pergi
1wleyw
<5927>
dan
 
 
mengintai
2wrtyw
<8446>
 
3ta
<853>
negeri
4Urah
<776>
itu mulai dari
 
 
padang gurun
5rbdmm
<4057>
Sin
6Nu
<6790>
sampai ke
7de
<5704>
Rehob
8bxr
<7340>
di
9abl
<935>
Hamat
10tmx
<2574>
22
Mereka berjalan
 
 
naik
1wleyw
<5927>
ke
 
 
selatan
2bgnb
<5045>
dan
3abyw
<935>
sampai
4de
<5704>
ke
 
 
Hebron
5Nwrbx
<2275>
Di
 
 
situ
6Msw
<8033>
tinggal
 
 
keturunan
10ydyly
<3211>
Enak
11qneh
<6061>
yaitu
 
 
Ahiman
7Nmyxa
<289>
Sesai
8yss
<8344>
dan
 
 
Talmai
9ymltw
<8526>
Hebron
12Nwrbxw
<2275>
dibangun
15htnbn
<1129>
7
13ebs
<7651>
tahun
14Myns
<8141>
sebelum
16ynpl
<6440>
Soan
17Neu
<6814>
di
 
 
Mesir
18Myrum
<4714>
23
Kemudian mereka
 
 
tiba
1wabyw
<935>
di
2de
<5704>
lembah
3lxn
<5158>
Eskol
4lksa
<812>
Di situ
6Msm
<8033>
mereka
 
 
memotong
5wtrkyw
<3772>
 
7hrwmz
<2156>
setandan
8lwksaw
<811>
buah anggur
9Mybne
<6025>
Mereka
10dxa
<259>
mengangkutnya
11whavyw
<5375>
dengan
 
 
kayu dipikul
12jwmb
<4132>
dua
13Mynsb
<8147>
orang juga
 
 
beberapa
14Nmw
<4480>
delima
15Mynmrh
<7416>
dan
16Nmw
<4480>
buah ara
17Mynath
<8384>
24
Tempat
1Mwqml
<4725>
itu
2awhh
<1931>
dinamai
3arq
<7121>
lembah
4lxn
<5158>
Eskol
5lwksa
<812>
karena
7twda 6le
<182> <5921>
di situlah
11Msm
<8033>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
 
9rsa
<834>
memotong
10wtrk
<3772>
tandan buah anggur
8lwksah
<811>
25
Mereka
1wbsyw
<7725>
menyelidiki
2rwtm
<8446>
negeri
3Urah
<776>
itu selama
4Uqm
<7093>
40
5Myebra
<705>
hari
6Mwy
<3117>
Sesudah itu mereka kembali
 
 
26
Mereka
1wklyw
<1980>
datang
2wabyw
<935>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
dan
7law
<413>
seluruh
8lk
<3605>
umat
10ynb 9tde
<1121> <5712>
Israel
11larvy
<3478>
di
12la
<413>
padang gurun
13rbdm
<4057>
Paran
14Nrap
<6290>
di
 
 
Kadesh
15hsdq
<6946>
Mereka menyampaikan
 
 
laporan
16wbysyw
<7725>
 
18rbd 17Mtwa
<1697> <853>
kepada
19taw
<853>
mereka dan
 
 
seluruh
20lk
<3605>
umat
21hdeh
<5712>
juga
 
 
menunjukkan
22Mwaryw
<7200>
 
23ta
<853>
buah
24yrp
<6529>
dari
 
 
negeri
25Urah
<776>
itu
 
 
27
Mereka
 
 
berkata
1wrpoyw
<5608>
kepada Musa Kami sudah
3wrmayw 2wl
<559> <0>
pergi
4wnab
<935>
ke
5la
<413>
negeri
6Urah
<776>
ke mana
7rsa
<834>
engkau
 
 
utus
8wntxls
<7971>
kami Negeri itu

memang
9Mgw
<1571>
berlimpah
10tbz
<2100>
dengan
 
 
susu
11blx
<2461>
dan
 
 
madu
12sbdw
<1706>
 
13awh
<1931>
Inilah
14hzw
<2088>
buah
15hyrp
<6529>
dari sana
 
 
28
Akan
1opa
<657>
tetapi
2yk
<3588>
bangsa
4Meh
<5971>
yang
 
 
tinggal
5bsyh
<3427>
di sana
 
 
sangat kuat
3ze
<5794>
 
6Urab
<776>
Kota-kotanya
7Myrehw
<5892>
sangat
10dam
<3966>
besar
9tldg
<1419>
dan
 
 
berbenteng
8twrub
<1219>
Bahkan
11Mgw
<1571>
kami
 
 
melihat
14wnyar
<7200>
beberapa
 
 
orang
12ydly
<3211>
Enak
13qneh
<6061>
di sana
15Ms
<8033>
29
Orang-orang
 
 
Amalek
1qlme
<6002>
tinggal
2bswy
<3427>
di
3Urab
<776>
selatan
4bgnh
<5045>
Orang Het
5ytxhw
<2850>
Yebus
6yowbyhw
<2983>
dan
 
 
Amori
7yrmahw
<567>
tinggal
8bswy
<3427>
di daerah
 
 
perbukitan
9rhb
<2022>
Orang Kanaan
10ynenkhw
<3669>
tinggal
11bsy
<3427>
di
 
 
tepi
12le
<5921>
laut
13Myh
<3220>
dan sepanjang
15dy 14lew
<3027> <5921>
Sungai Yordan
16Ndryh
<3383>
30
Namun
 
 
Kaleb
2blk
<3612>
menenangkan
1ohyw
<2013>
 
3ta
<853>
orang-orang
4Meh
<5971>
yang ada
 
 
di hadapan
5la
<413>
Musa
6hsm
<4872>
lalu
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Kita akan
 
 
pergi
9hlen 8hle
<5927> <5927>
ke sana dan
 
 
menduduki
10wnsryw
<3423>
negeri itu
11hta
<853>
Sebab
12yk
<3588>
kita
 
 
pasti sanggup menguasainya
14lkwn 13lwky
<3201> <3201>
 
15hl
<0>
31
Namun mereka
1Mysnahw
<376>
yang
2rsa
<834>
pergi
3wle
<5927>
bersama
4wme
<5973>
dia
 
 
berkata
5wrma
<559>
Kita
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
mampu
7lkwn
<3201>
 
8twlel
<5927>
melawan
9la
<413>
orang-orang
10Meh
<5971>
itu
 
 
sebab
11yk
<3588>
mereka lebih
 
 
kuat
12qzx
<2389>
 
13awh
<1931>
daripada
14wnmm
<4480>
kita
 
 
32
Demikianlah mereka
 
 
menyampaikan
1wayuwyw
<3318>
laporan buruk
2tbd
<1681>
 
6hta
<853>
kepada
7la
<413>
umat
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
tentang
 
 
negeri
3Urah
<776>
yang
4rsa
<834>
mereka
 
 
intai
5wrt
<8446>
dengan
 
 
berkata
10rmal
<559>
Negeri
11Urah
<776>
yang
12rsa
<834>
kami
14hb 13wnrbe
<0> <5674>
intai
15rwtl
<8446>
itu merupakan
16hta
<853>
negeri
17Ura
<776>
yang
 
 
memakan
18tlka
<398>
penduduknya
19hybswy
<3427>
 
20awh
<1931>
Semua
21lkw
<3605>
orang
22Meh
<5971>
yang
23rsa
<834>
kami
 
 
lihat
24wnyar
<7200>
di sana
25hkwtb
<8432>
 
26ysna
<376>
berperawakan besar
27twdm
<4060>
33
Kami juga
 
 
melihat
2wnyar
<7200>
orang-orang
3ta
<853>
Nefilim
4Mylypnh
<5303>
di sana
1Msw
<8033>
yaitu
 
 
keturunan
5ynb
<1121>
Enak
6qne
<6061>
Kami
9yhnw 8Mylpnh 7Nm
<1961> <5303> <4480>
melihat
10wnynyeb
<5869>
diri kami sendiri seperti
 
 
belalang
11Mybgxk
<2284>
demikian
12Nkw
<3651>
pula mereka
13wnyyh
<1961>
melihat
14Mhynyeb
<5869>
kami