Prev Chapter Numbers 9 Next Chapter
1
Pada
 
 
bulan
12sdxb
<2320>
pertama
13Nwsarh
<7223>
tahun
7hnsb
<8141>
kedua
8tynsh
<8145>
setelah orang Israel
 
 
keluar
9Mtaul
<3318>
dari
 
 
negeri
10Uram
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
di
 
 
padang gurun
5rbdmb
<4057>
Sinai
6ynyo
<5514>
 
14rmal
<559>
2
Umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
harus
 
 
merayakan
1wveyw
<6213>
 
4ta
<853>
Pesakh
5xoph
<6453>
pada
 
 
waktu
6wdewmb
<4150>
yang telah ditentukan
 
 
3
Pada
 
 
hari
3Mwy
<3117>
ke
 
 
14
2rve 1hebrab
<6240> <702>
bulan
4sdxb
<2320>
ini
5hzh
<2088>
pada
6Nyb
<996>
waktu
 
 
sore
7Mybreh
<6153>
harus kamu nyatakan sebagai
9wta
<853>
waktu yang ditetapkan
10wdewmb
<4150>
untuk
 
 
merayakan
8wvet
<6213>
Pesakh Kamu harus

merayakannya
15wvet
<6213>
sesuai
11lkk
<3605>
dengan
 
 
ketetapan
12wytqx
<2708>
dan
13lkkw
<3605>
peraturannya
14wyjpsm
<4941>
 
16wta
<853>
4
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
menyuruh
1rbdyw
<1696>
 
3la
<413>
umat
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
untuk
 
 
merayakan
6tvel
<6213>
Pesakh
7xoph
<6453>
5
Umat
21ynb
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
merayakan
1wveyw
<6213>
 
2ta
<853>
Pesakh
3xoph
<6453>
di
 
 
padang gurun
11rbdmb
<4057>
Sinai
12ynyo
<5514>
waktu
 
 
sore
10Mybreh
<6153>
pada
9Nyb
<996>
hari
7Mwy
<3117>
ke
 
 
14
6rve 5hebrab
<6240> <702>
bulan
8sdxl
<2320>
pertama
4Nwsarb
<7223>
Mereka
19Nk
<3651>
melakukannya
20wve
<6213>
tepat seperti
13lkk
<3605>
yang
14rsa
<834>
TUHAN
16hwhy
<3068>
perintahkan
15hwu
<6680>
kepada
17ta
<853>
Musa
18hsm
<4872>
6
Namun
 
 
ada
1yhyw
<1961>
beberapa
2Mysna
<582>
orang
7Mda
<120>
yang
3rsa
<834>
tidak
8alw
<3808>
dapat
9wlky
<3201>
merayakan
10tvel
<6213>
Pesakh
11xoph
<6453>
sebab mereka
4wyh
<1961>
najis
5Myamj
<2931>
karena
 
 
mayat
6spnl
<5315>
Maka mereka
13awhh 12Mwyb
<1931> <3117>
menemui
15ynpl 14wbrqyw
<6440> <7126>
Musa
16hsm
<4872>
dan
17ynplw
<6440>
Harun
18Nrha
<175>
pada
 
 
hari
19Mwyb
<3117>
itu
20awhh
<1931>
7
dan
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
 
3hmhh 2Mysnah
<1992> <376>
kepadanya
4wyla
<413>
Meski
 
 
kami
5wnxna
<587>
najis
6Myamj
<2931>
karena
 
 
mayat
7spnl
<5315>
tetapi
8Mda
<120>
mengapa
9hml
<4100>
kami
 
 
ditahan
10ergn
<1639>
untuk
 
 
tidak
11ytlbl
<1115>
memberikan
12brqh
<7126>
 
13ta
<853>
persembahan
14Nbrq
<7133>
kepada
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
pada waktu yang telah
 
 
ditentukan
16wdemb
<4150>
bersama
17Kwtb
<8432>
dengan
 
 
orang
18ynb
<1121>
Israel
19larvy
<3478>
lainnya
 
 
8
 
2Mhla
<413>
Musa
3hsm
<4872>
menjawab
1rmayw
<559>
mereka
 
 
Tunggulah
4wdme
<5975>
dahulu Aku akan
 
 
bertanya
5hemsaw
<8085>
kepada
7hwuy 6hm
<6680> <4100>
TUHAN
8hwhy
<3068>
mengenai kamu
10P 9Mkl
<0> <0>
9
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
10
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Apabila
5rmal
<559>
seseorang
6sya
<376>
dari
7sya
<376>
antaramu
15Mkl 14hqxr
<0> <7350>
atau
16wa
<176>
keturunanmu
17Mkytrdl
<1755>
menjadi
9hyhy
<1961>
najis
10amj
<2931>
karena
8yk
<3588>
mayat
11spnl
<5315>
atau
12wa
<176>
sedang dalam
 
 
perjalanan
13Krdb
<1870>
dia tetap harus
 
 
merayakan
18hvew
<6213>
Pesakh
19xop
<6453>
bagi
 
 
TUHAN
20hwhyl
<3068>
11
Mereka harus
 
 
merayakannya
8wvey
<6213>
pada
6Nyb
<996>
waktu
5Mwy
<3117>
sore hari
7Mybreh
<6153>
ke
 
 
14
4rve 3hebrab
<6240> <702>
bulan
1sdxb
<2320>
kedua
2ynsh
<8145>
Mereka harus
 
 
memakan
13whlkay
<398>
domba Pesakh
9wta
<853>
dengan
10le
<5921>
roti tidak beragi
11twum
<4682>
dan
 
 
sayur pahit
12Myrrmw
<4844>
12
Mereka
 
 
tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
menyisakannya
2wryasy
<7604>
 
3wnmm
<4480>
sampai
4de
<5704>
esok paginya
5rqb
<1242>
dan
 
 
tidak
7al
<3808>
boleh
 
 
mematahkan
8wrbsy
<7665>
tulangnya
6Muew
<6106>
Mereka
9wb
<0>
harus
 
 
merayakannya
13wvey
<6213>
sesuai dengan
 
 
semua
10lkk
<3605>
peraturan
11tqx
<2708>
Pesakh
12xoph
<6453>
 
14wta
<853>
13
Akan tetapi
 
 
orang
1syahw
<376>
yang
2rsa
<834>
tidak
3awh
<1931>
najis
4rwhj
<2889>
dan
 
 
tidak
6al
<3808>
sedang dalam
 
 
perjalanan
5Krdbw
<1870>
tetapi
7hyh
<1961>
mengabaikan
8ldxw
<2308>
 
9twvel
<6213>
Pesakh
10xoph
<6453>
harus
 
 
dibinasakan
11htrknw
<3772>
dari antara
13awhh 12spnh
<1931> <5315>
bangsanya
14hymem
<5971>
Sebab
15yk
<3588>
dia
 
 
tidak
18al
<3808>
memberikan
19byrqh
<7126>
persembahan
16Nbrq
<7133>
kepada
 
 
TUHAN
17hwhy
<3068>
pada waktu yang telah
 
 
ditetapkan
20wdemb
<4150>
 
23syah
<376>
Dia
24awhh
<1931>
akan
 
 
menanggung
22avy
<5375>
dosanya
21wajx
<2399>
14
Apabila
1ykw
<3588>
ada
 
 
orang asing
4rg
<1616>
yang
 
 
tinggal
2rwgy
<1481>
di antaramu
3Mkta
<854>
merayakan
5hvew
<6213>
Pesakh
6xop
<6453>
bagi
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
dia harus
 
 
melakukannya
12hvey
<6213>
menurut
11Nk
<3651>
ketetapan
8tqxk
<2708>
dan
 
 
peraturan
10wjpsmkw
<4941>
Pesakh
9xoph
<6453>
Hanya ada
 
 
satu
14txa
<259>
peraturan
13hqx
<2708>
berlaku
15hyhy
<1961>
baik bagimu maupun bagi
16Mkl
<0>
pendatang
17rglw
<1616>
di
18xrzalw
<249>
negerimu
19Urah
<776>
 
20P
<0>
15
Setelah
1Mwybw
<3117>
 
3ta
<853>
Tenda Suci
4Nksmh
<4908>
didirikan
2Myqh
<6965>
awan
6Nneh
<6051>
melingkupi
5hok
<3680>
 
7ta
<853>
tenda
8Nksmh
<4908>
itu yakni
 
 
tenda
9lhal
<168>
kesaksian
10tdeh
<5715>
Pada
 
 
malam
11brebw
<6153>
hingga
17de
<5704>
pagi hari
18rqb
<1242>
awan itu
14Nksmh 13le 12hyhy
<4908> <5921> <1961>
tampak
15harmk
<4758>
seperti
 
 
api
16sa
<784>
16
 
1Nk
<3651>
Jadi
2hyhy
<1961>
awan
4Nneh
<6051>
itu
 
 
terus-menerus
3dymt
<8548>
melingkupinya
5wnoky
<3680>
sepanjang siang hari dan dalam

rupa
6harmw
<4758>
api
7sa
<784>
pada
 
 
malam hari
8hlyl
<3915>
17
Setiap kali
1yplw
<6310>
awan
3Nneh
<6051>
naik
2tleh
<5927>
dari
4lem
<5921>
tenda
5lhah
<168>
 
6yrxaw
<310>
itu
7Nk
<3651>
umat
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
akan
 
 
berangkat
8weoy
<5265>
Mereka akan
16Ms
<8033>
berkemah
17wnxy
<2583>
di
 
 
tempat
11Mwqmbw
<4725>
 
14Ms
<8033>
awan
15Nneh
<6051>
itu
12rsa
<834>
berhenti bergerak
13Nksy
<7931>
 
19larvy 18ynb
<3478> <1121>
18
Umat
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
berangkat
4weoy
<5265>
menurut
7lew
<5921>
perintah
8yp
<6310>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan
 
 
berkemah
10wnxy
<2583>
menurut
1le
<5921>
perintah
2yp
<6310>
TUHAN
3hwhy
<3068>
 
11lk
<3605>
Selama
12ymy
<3117>
 
14Nksy 13rsa
<7931> <834>
awan
15Nneh
<6051>
masih
 
 
melingkupi
16le
<5921>
Tenda Suci
17Nksmh
<4908>
umat Israel tetap
 
 
berkemah
18wnxy
<2583>
di situ
 
 
19
Ketika
 
 
awan
2Nneh
<6051>
itu
 
 
melingkupi
1Kyrahbw
<748>
 
3le
<5921>
Tenda Suci
4Nksmh
<4908>
untuk
 
 
waktu
5Mymy
<3117>
yang
 
 
lama
6Mybr
<7227>
umat
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
akan tetap
 
 
mematuhi
7wrmsw
<8104>

11trmsm 10ta
<4931> <853>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak
13alw
<3808>
berangkat
14weoy
<5265>
20
Kadang-kadang
 
 
awan
4Nneh
<6051>
itu
2rsa 1syw
<834> <3426>
melingkupi
3hyhy
<1961>
 
7le
<5921>
Tenda Suci
8Nksmh
<4908>
selama beberapa
6rpom
<4557>
hari
5Mymy
<3117>
saja dan umat Israel tetap

berkemah
12wnxy
<2583>
di situ
13lew
<5921>
sesuai dengan
9le
<5921>
perintah
10yp
<6310>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Lalu mereka akan
 
 
berangkat
16weoy
<5265>
jika
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
memerintahkannya
14yp
<6310>
21
Kadang-kadang
1syw
<3426>
awan
4Nneh
<6051>
itu hanya
2rsa
<834>
tinggal
3hyhy
<1961>
dari
 
 
petang
5brem
<6153>
hingga
6de
<5704>
pagi
7rqb
<1242>
Ketika
 
 
pagi harinya
10rqbb
<1242>
awan
9Nneh
<6051>
itu
 
 
bergerak
8hlenw
<5927>
umat Israel akan

berangkat
11weonw
<5265>
Atau
12wa
<176>
jika awan itu tidak bergerak sampai

siang hari
13Mmwy
<3119>
dan baru bergerak pada

malam harinya
14hlylw
<3915>
kapan saja
 
 
awan
16Nneh
<6051>
itu
 
 
bergerak
15hlenw
<5927>
mereka akan
 
 
berangkat
17weonw
<5265>
22
Entah
1wa
<176>
awan
8Nneh
<6051>
itu
 
 
melingkupi
11Nksl
<7931>
 
9le
<5921>
Tenda Suci
10Nksmh
<4908>
selama
7Kyrahb
<748>
dua hari
2Mymy
<3117>
 
3wa
<176>
sebulan
4sdx
<2320>
ataupun
5wa
<176>
setahun
6Mymy
<3117>
umat
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
akan terus
12wyle
<5921>
berkemah
13wnxy
<2583>
dan
 
 
tidak
16alw
<3808>
berangkat
17weoy
<5265>
Namun apabila awan itu

bergerak
18wtlehbw
<5927>
mereka pun
 
 
berangkat
19weoy
<5265>
23
Umat Israel berangkat
 
 
menurut
1le
<5921>
perintah
2yp
<6310>
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan
 
 
berkemah
4wnxy
<2583>
menurut
5lew
<5921>
perintah
6yp
<6310>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Mereka
9ta 8weoy
<853> <5265>
mematuhi
12wrms 10trmsm
<8104> <4931>
pimpinan
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
seperti yang Dia
13le
<5921>
perintahkan
14yp
<6310>
 
15hwhy
<3068>
melalui
16dyb
<3027>
Musa
17hsm
<4872>
 
18P
<0>