Prev Chapter Ephesians 1 Next Chapter
1
Dari
 
 
Paulus
1paulov
<3972>
rasul
2apostolov
<652>
Yesus
4ihsou
<2424>
Kristus
3cristou
<5547>
oleh
5dia
<1223>
kehendak
6yelhmatov
<2307>
Allah
7yeou
<2316>
Kepada
8toiv
<3588>
orang-orang kudus
9agioiv
<40>
 
10toiv 11ousin
<3588> <1510>
di
12[en
<1722>
Efesus
13efesw]
<2181>
 
14kai
<2532>
orang-orang beriman
15pistoiv
<4103>
dalam
16en
<1722>
Yesus
18ihsou
<2424>
Kristus
17cristw
<5547>
2
Anugerah
1cariv
<5485>
 
2umin
<5213>
dan
3kai
<2532>
damai sejahtera
4eirhnh
<1515>
bagi kamu
 
 
dari
5apo
<575>
Allah
6yeou
<2316>
Bapa
7patrov
<3962>
kita
8hmwn
<2257>
dan
9kai
<2532>
Tuhan
10kuriou
<2962>
Yesus
11ihsou
<2424>
Kristus
12cristou
<5547>
3
Terpujilah
1euloghtov
<2128>
 
2o
<3588>
Allah
3yeov
<2316>
dan
4kai
<2532>
Bapa
5pathr
<3962>
dari
6tou
<3588>
Tuhan
7kuriou
<2962>
kita
8hmwn
<2257>
Kristus
10cristou
<5547>
Yesus
9ihsou
<2424>
yang
11o
<3588>
telah
 
 
memberkati
12euloghsav
<2127>
kita
13hmav
<2248>
dalam
21en
<1722>
Kristus
22cristw
<5547>
dengan
14en
<1722>
setiap
15pash
<3956>
berkat
16eulogia
<2129>
rohani
17pneumatikh
<4152>
di
18en
<1722>
 
19toiv
<3588>
tempat surgawi
20epouranioiv
<2032>
4
Sebab
1kaywv
<2531>
Ia
 
 
memilih
2exelexato
<1586>
kita
3hmav
<2248>
dalam
4en
<1722>
Kristus
5autw
<846>
sebelum
6pro
<4253>
permulaan
7katabolhv
<2602>
dunia
8kosmou
<2889>
supaya
9einai
<1510>
kita
10hmav
<2248>
menjadi
 
 
kudus
11agiouv
<40>
dan
12kai
<2532>
tidak bercela
13amwmouv
<299>
di hadapan-Nya
14katenwpion
<2714>
 
15autou
<846>
Dalam
16en
<1722>
kasih
17agaph
<26>
5
Ia
 
 
menetapkan
1proorisav
<4309> ==>
kita
2hmav
<2248>
dari semula
1proorisav
<== <4309>
untuk
3eiv
<1519>
diangkat menjadi anak-anak-Nya
4uioyesian
<5206>
melalui
5dia
<1223>
Kristus
7cristou
<5547>
Yesus
6ihsou
<2424>
 
8eiv 9auton
<1519> <846>
sesuai
10kata
<2596>
dengan
11thn
<3588>
kesukaan
12eudokian
<2107>
 
13tou
<3588>
kehendak-Nya
14yelhmatov
<2307>
 
15autou
<846>
6
Ia melakukan itu
 
 
bagi
1eiv
<1519>
kepujian
2epainon
<1868>
kemuliaan
3doxhv
<1391>
 
4thv
<3588>
anugerah-Nya
5caritov
<5485>
 
6autou
<846>
yang
7hv
<3739>
telah
 
 
dikaruniakan-Nya dengan cuma-cuma
8ecaritwsen
<5487>
kepada
 
 
kita
9hmav
<2248>
dalam
10en
<1722>
Anak-Nya
 
 
yang
11tw
<3588>
terkasih
12hgaphmenw
<25>
7
Dalam
1en
<1722>
Dia kita
2w
<3739>
mendapat
3ecomen
<2192>
 
4thn
<3588>
penebusan
5apolutrwsin
<629>
melalui
6dia
<1223>
 
7tou
<3588>
darah-Nya
8aimatov
<129>
yaitu
9autou
<846>
 
10thn
<3588>
pengampunan
11afesin
<859>
atas
12twn
<3588>
pelanggaran-pelanggaran
13paraptwmatwn
<3900>
kita
 
 
sesuai
14kata
<2596>
dengan
15to
<3588>
kekayaan
16ploutov
<4149>
 
17thv
<3588>
anugerah-Nya
18caritov
<5485>
 
19autou
<846>
8
yang
1hv
<3739>
Allah
 
 
limpahkan
2eperisseusen
<4052>
kepada
3eiv
<1519>
kita
4hmav
<2248>
dalam
5en
<1722>
segala
6pash
<3956>
hikmat
7sofia
<4678>
dan
8kai
<2532>
pengertian
9fronhsei
<5428>
9
Ia
 
 
memberitahukan
1gnwrisav
<1107>
kepada
 
 
kita
2hmin
<2254>
 
3to
<3588>
rahasia
4musthrion
<3466>
 
5tou
<3588>
kehendak-Nya
6yelhmatov
<2307>
 
7autou
<846>
sesuai
8kata
<2596>
dengan
9thn
<3588>
maksud baik
10eudokian
<2107>
 
11autou
<846>
yang
12hn
<3739>
Ia
 
 
rencanakan
13proeyeto
<4388>
dalam
14en
<1722>
Kristus
15autw
<846>
10
yang
3tou
<3588>
akan
1eiv
<1519>
dijalankan
2oikonomian
<3622>
ketika
5twn
<3588>
waktu
6kairwn
<2540>
kepenuhannya
4plhrwmatov
<4138>
tiba untuk
 
 
mempersatukan
7anakefalaiwsasyai
<346>
 
8ta
<3588>
segala sesuatu
9panta
<3956>
dalam
10en
<1722>
 
11tw
<3588>
Kristus
12cristw
<5547>
yang
13ta
<3588>
ada
 
 
di
14epi
<1909>
 
15toiv
<3588>
surga
16ouranoiv
<3772>
dan
17kai
<2532>
yang
18ta
<3588>
ada
 
 
di
19epi
<1909>
 
20thv
<3588>
bumi
21ghv
<1093>
11
Dalam
1en
<1722>
Kristus kita juga telah menjadi bagian dari
5kai
<2532>
warisan
6eklhrwyhmen
<2820>
 
2autw 3en
<846> <1722>
yang
4w
<3739>
telah
 
 
ditetapkan-Nya dari semula
7proorisyentev
<4309>
sesuai
8kata
<2596>
dengan
 
 
rencana-Nya
9proyesin
<4286>
yang
10tou
<3588>
mengerjakan
13energountov
<1754>
 
11ta
<3588>
segala sesuatu
12panta
<3956>
dalam
14kata
<2596>
 
15thn
<3588>
keputusan
16boulhn
<1012>
 
17tou
<3588>
kehendak-Nya
18yelhmatov
<2307>
 
19autou
<846>
12
supaya
1eiv
<1519>
 
2to 3einai
<3588> <1510>
kita
4hmav
<2248>
yang
5eiv
<1519>
 
8autou 9touv
<846> <3588>
pertama-tama menaruh pengharapan
10prohlpikotav
<4276>
pada
11en
<1722>
 
12tw
<3588>
Kristus
13cristw
<5547>
akan menjadi
 
 
puji-pujian
6epainon
<1868>
bagi
 
 
kemuliaan-Nya
7doxhv
<1391>
13
Dalam
1en
<1722>
Dia
2w
<3739>
kamu
4umeiv
<5210>
juga
3kai
<2532>
setelah
 
 
mendengar
5akousantev
<191>
 
6ton
<3588>
firman
7logon
<3056>
 
8thv
<3588>
kebenaran
9alhyeiav
<225>
yaitu
10to
<3588>
Injil
11euaggelion
<2098>
 
12thv
<3588>
keselamatanmu
13swthriav
<4991>
 
14umwn 15en 16w
<5216> <1722> <3739>
dan
17kai
<2532>
percaya
18pisteusantev
<4100>
kepada-Nya
 
 
dimeteraikan
19esfragisyhte
<4972>
dengan
20tw
<3588>
Roh
21pneumati
<4151>
Kudus
25agiw
<40>
yang
24tw
<3588>
 
22thv
<3588>
dijanjikan
23epaggeliav
<1860>
14
Roh Kudus
1o
<3739>
adalah
2estin
<1510>
jaminan
3arrabwn
<728>
atas
4thv
<3588>
warisan
5klhronomiav
<2817>
kita
6hmwn
<2257>
sampai
7eiv
<1519>
penebusan
8apolutrwsin
<629>
terjadi atas mereka yang menjadi
9thv
<3588>
milik kepunyaan
10peripoihsewv
<4047>
Allah sendiri
 
 
bagi
11eiv
<1519>
pujian
12epainon
<1868>
 
13thv
<3588>
kemuliaan-Nya
14doxhv
<1391>
 
15autou
<846>
15
Oleh
1dia
<1223>
sebab
 
 
itu
2touto
<5124>
sejak
 
 
aku
3kagw
<2504>
mendengar
4akousav
<191>
tentang
5thn 6kay 7umav
<3588> <2596> <5209>
imanmu
8pistin
<4102>
dalam
9en
<1722>
 
10tw
<3588>
Tuhan
11kuriw
<2962>
Yesus
12ihsou
<2424>
dan
13kai
<2532>
kasihmu
14thn
<3588>
kepada
15eiv
<1519>
semua
16pantav
<3956>
 
17touv
<3588>
orang kudus
18agiouv
<40>
16
aku
 
 
tidak
1ou
<3756>
henti-hentinya
2pauomai
<3973>
mengucap syukur
3eucaristwn
<2168>
untukmu
4uper
<5228>
saat aku
5umwn
<5216>
mengingat
6mneian 7poioumenov
<3417> <4160>
kamu
 
 
dalam
8epi
<1909>
 
9twn
<3588>
doa-doaku
10proseucwn
<4335>
 
11mou
<3450>
17
Aku berdoa

agar
1ina
<2443>
 
2o
<3588>
Allah
3yeov
<2316>
dari
4tou
<3588>
Tuhan
5kuriou
<2962>
kita
6hmwn
<2257>
Kristus
8cristou
<5547>
Yesus
7ihsou
<2424>
 
9o
<3588>
Bapa
10pathr
<3962>
dari
11thv
<3588>
kemuliaan
12doxhv
<1391>
memberimu
13dwh 14umin
<1325> <5213>
roh
15pneuma
<4151>
hikmat
16sofiav
<4678>
dan
17kai
<2532>
penyataan
18apokaluqewv
<602>
dalam
19en
<1722>
pengetahuan
20epignwsei
<1922>
akan
 
 
Dia
21autou
<846>
18
Aku berdoa supaya
2touv
<3588>
mata
3ofyalmouv
<3788>
 
4thv
<3588>
hatimu
5kardiav
<2588>
diterangi
1pefwtismenouv
<5461>
sehingga kamu dapat
6[umwn] 7eiv 8to
<5216> <1519> <3588>
mengerti
9eidenai
<1492>
 
10umav 11tiv 12estin 13h
<5209> <5101> <1510> <3588>
pengharapan
14elpiv
<1680>
yang
15thv
<3588>
terkandung dalam
 
 
panggilan-Nya
16klhsewv
<2821>
 
17autou 18tiv 19o
<846> <5101> <3588>
kekayaan
20ploutov
<4149>
yang terkandung dalam
23thv
<3588>
warisan-Nya
24klhronomiav
<2817>
yang
21thv
<3588>
mulia
22doxhv
<1391>
 
25autou
<846>
bagi
26en
<1722>
 
27toiv
<3588>
orang-orang kudus
28agioiv
<40>
19
dan
1kai
<2532>
 
6thv
<3588>
kekuatan
7dunamewv
<1411>
besar
5megeyov
<3174>
 
2ti 3to
<5101> <3588>
yang tidak terukur
4uperballon
<5235>
 
8autou
<846>
bagi
9eiv
<1519>
kita
10hmav
<2248>
yang
11touv
<3588>
percaya
12pisteuontav
<4100>
sebagaimana
13kata
<2596>
 
14thn
<3588>
ditunjukkan
15energeian
<1753>
dalam
18thv
<3588>
kemahabesaran
19iscuov
<2479>
 
16tou
<3588>
kekuatan-Nya
17kratouv
<2904>
 
20autou
<846>
20
Kemahabesaran kekuatan-Nya
 
 
ini
4tw
<3588>
Ia
1hn
<3739>
tunjukkan
2enhrghken
<1754>
ketika
3en
<1722>
Ia
 
 
membangkitkan
6egeirav
<1453>
Kristus
5cristw
<5547>
 
7auton
<846>
dari
8ek
<1537>
antara orang mati
9nekrwn
<3498>
dan
10kai
<2532>
mendudukkan
11kayisav
<2523>
Dia
 
 
di
12en
<1722>
sebelah kanan-Nya
13dexia 14autou
<1188> <846>
di
15en
<1722>
 
16toiv
<3588>
tempat surgawi
17epouranioiv
<2032>
21
yang
 
 
jauh lebih tinggi
1uperanw
<5231>
dari
 
 
semua
2pashv
<3956>
aturan
3archv
<746>
 
4kai
<2532>
kekuasaan
5exousiav
<1849>
 
6kai
<2532>
kekuatan
7dunamewv
<1411>
 
8kai
<2532>
pemerintahan
9kuriothtov
<2963>
dan
10kai
<2532>
lebih tinggi dari
 
 
semua
11pantov
<3956>
nama
12onomatov
<3686>
yang pernah ada
13onomazomenou
<3687>
bukan
14ou
<3756>
hanya
15monon
<3440>
pada
16en
<1722>
 
17tw
<3588>
masa sekarang
18aiwni
<165>
ini
19toutw
<5129>
tetapi
20alla
<235>
juga
21kai
<2532>
pada
22en
<1722>
masa
 
 
yang
23tw
<3588>
akan datang
24mellonti
<3195>
22
Ia
 
 
menaklukkan
3upetaxen
<5293>
 
1kai
<2532>
segala sesuatu
2panta
<3956>
di bawah
4upo
<5259>
 
5touv
<3588>
kaki-Nya
6podav
<4228>
 
7autou
<846>
dan
8kai
<2532>
 
9auton
<846>
memberikan
10edwken
<1325>
diri-Nya menjadi
 
 
Kepala
11kefalhn
<2776>
atas
12uper
<5228>
segala sesuatu
13panta
<3956>
bagi
14th
<3588>
jemaat
15ekklhsia
<1577>
23
yang
1htiv
<3748>
adalah
2estin
<1510>
 
3to
<3588>
tubuh-Nya
4swma
<4983>
di mana
5autou 6to
<846> <3588>
kepenuhan-Nya
7plhrwma
<4138>
memenuhi
13plhroumenou
<4137>
 
8tou 9ta
<3588> <3588>
semuanya
10panta
<3956>
dan
11en
<1722>
segalanya
12pasin
<3956>