Prev Chapter Deuteronomy 11 Next Chapter
1
Kamu harus
 
 
mengasihi
1tbhaw
<157>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allahmu
4Kyhla
<430>
dengan
 
 
melakukan
5trmsw
<8104>
perintah
9wytwumw
<4687>
 
6wtrmsm
<4931>
hukum
7wytqxw
<2708>
dan
 
 
ketetapan-Nya
8wyjpsmw
<4941>
 
11Mymyh 10lk
<3117> <3605>
2
Sekarang kamu
 
 
tahu
1Mtedyw
<3045>
 
2Mwyh
<3117>
bahwa
3yk
<3588>
aku
 
 
tidak
4al
<3808>
berkata
 
 
kepada
5ta
<854>
anak-anakmu
6Mkynb
<1121>
yang
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
mengenal
9wedy
<3045>
dan
11al 10rsaw
<3808> <834>
melihat
12war
<7200>
 
13ta
<853>
didikan
14rowm
<4148>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allahmu
16Mkyhla
<430>
dan
17ta
<853>
kebesaran
18wldg
<1433>
 
19ta
<853>
kuasa
20wdy
<3027>
yang
 
 
kuat
21hqzxh
<2389>
dan
 
 
lengan-Nya
22werzw
<2220>
yang
 
 
teracung
23hywjnh
<5186>
3
 
1taw
<853>
tanda-tanda
2wytta
<226>
dan
3taw
<853>
pekerjaan-Nya
4wyvem
<4639>
yang
5rsa
<834>
telah Dia
 
 
lakukan
6hve
<6213>
di
 
 
tengah-tengah
7Kwtb
<8432>
Mesir
8Myrum
<4714>
atas
 
 
Firaun
9herpl
<6547>
raja
10Klm
<4428>
Mesir
11Myrum
<4714>
dan
 
 
seluruh
12lklw
<3605>
negerinya
13wura
<776>
4
juga
 
 
yang
1rsaw
<834>
telah Dia
 
 
lakukan
2hve
<6213>
terhadap
 
 
tentara
3lyxl
<2428>
Mesir
4Myrum
<4714>
kuda-kudanya
5wyowol
<5483>
dan
 
 
kereta-kereta perangnya
6wbkrlw
<7393>
dan bagaimana Dia membuat
9ta
<853>
air
10ym
<4325>
Laut
11My
<3220>
Teberau
12Pwo
<5488>
 
7rsa
<834>
menenggelamkan
8Pyuh
<6687>
mereka karena
14Mhynp 13le
<6440> <5921>
mengejarmu
16Mkyrxa 15Mpdrb
<310> <7291>
Sehingga
 
 
TUHAN
18hwhy
<3068>
membinasakan
17Mdbayw
<6>
mereka
 
 
semua
21hzh 20Mwyh 19de
<2088> <3117> <5704>
5
Dan apa
 
 
yang
1rsaw
<834>
Dia
 
 
lakukan
2hve
<6213>
di
3Mkl
<0>
padang belantara
4rbdmb
<4057>
sehingga
5de
<5704>
kamu
6Mkab
<935>
sampai
7de
<5704>
di
 
 
tempat
8Mwqmh
<4725>
ini
9hzh
<2088>
6
Apa
 
 
yang
1rsaw
<834>
Dia
 
 
lakukan
2hve
<6213>
terhadap
 
 
Datan
3Ntdl
<1885>
dan
 
 
Abiram
4Mrybalw
<48>
anak-anak
5ynb
<1121>
Eliab
6bayla
<446>
keturunan
7Nb
<1121>
Ruben
8Nbwar
<7205>
ketika
9rsa
<834>
tanah
11Urah
<776>
membuka
10htup
<6475>
 
12ta
<853>
mulutnya
13hyp
<6310>
dan
 
 
menelan
14Melbtw
<1104>
mereka beserta seluruh isi
15taw
<853>
rumahnya
16Mhytb
<1004>
 
17taw
<853>
tenda-tendanya
18Mhylha
<168>
dan
19taw
<853>
semua
20lk
<3605>
harta
21Mwqyh
<3351>
di
22rsa
<834>
kaki
23Mhylgrb
<7272>
mereka dari
 
 
tengah-tengah
24brqb
<7130>
orang
25lk
<3605>
Israel
26larvy
<3478>
7
 
1yk
<3588>
Matamu
2Mkynye
<5869>
sendiri telah
 
 
melihat
3tarh
<7200>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
pekerjaan
6hvem
<4639>
besar
8ldgh
<1419>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
perbuat
10hve
<6213>
8
Kamu harus
 
 
menaati
1Mtrmsw
<8104>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
perintah
4hwumh
<4687>
yang
5rsa
<834>
 
6ykna
<595>
kuberikan
7Kwum
<6680>
kepadamu
 
 
hari ini
8Mwyh
<3117>
supaya
9Neml
<4616>
kamu
 
 
kuat
10wqzxt
<2388>
untuk
 
 
pergi
11Mtabw
<935>
dan
 
 
memasuki
12Mtsryw
<3423>
 
13ta
<853>
tanah
14Urah
<776>
di mana
15rsa
<834>
kamu
16Mta
<859>
akan
18hms 17Myrbe
<8033> <5674>
mendudukinya
19htsrl
<3423>
9
supaya
1Nemlw
<4616>
panjang
2wkyrat
<748>
umurmu
3Mymy
<3117>
di
4le
<5921>
tanah
5hmdah
<127>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
janjikan
7ebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyangmu
9Mkytbal
<1>
dan
11Mhl 10ttl
<0> <5414>
keturunannya
12Merzlw
<2233>
suatu
 
 
negeri
13Ura
<776>
yang
 
 
berlimpah
14tbz
<2100>
susu
15blx
<2461>
dan
 
 
madunya
16sbdw
<1706>
 
17o
<0>
10
 
1yk
<3588>
Negeri
2Urah
<776>
yang
3rsa
<834>
akan
 
 
kamu
4hta
<859>
masuki
5ab
<935>
untuk
6hms
<8033>
kamu
 
 
miliki
7htsrl
<3423>
itu
 
 
tidak
8al
<3808>
sama
11awh
<1931>
dengan
 
 
negeri
9Urak
<776>
Mesir
10Myrum
<4714>
dari mana
14Msm
<8033>
kamu
12rsa
<834>
berasal
13Mtauy
<3318>
Di Mesir kamu
15rsa
<834>
menanam
16erzt
<2232>
 
17ta
<853>
bibit
18Kerz
<2233>
dan harus
 
 
menyirami
19tyqshw
<8248>
ladangmu seperti
20Klgrb
<7272>
kebun
21Ngk
<1588>
sayur
22qryh
<3419>
11
Akan tetapi
 
 
negeri
1Urahw
<776>
yang
2rsa
<834>
akan
 
 
kamu
3Mta
<859>
miliki
4Myrbe
<935>
dan
5hms
<8033>
duduki
6htsrl
<3423>
itu
7Ura
<776>
berbukit-bukit
8Myrh
<2022>
dan
 
 
berlembah-lembah
9teqbw
<1237>
yang
 
 
mendapatkan
12htst
<8354>
air
13Mym
<4325>
hujan
10rjml
<4306>
dari
 
 
langit
11Mymsh
<8064>
12
Sebuah
 
 
tanah
1Ura
<776>
yang
2rsa
<834>
dipelihara
5srd
<1875>
oleh
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allahmu
4Kyhla
<430>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allahmu
10Kyhla
<430>
 
6hta
<853>
mengawasinya
8ynye 7dymt
<5869> <8548>
sejak
11hb
<0>
awal
12tysrm
<7225>
 
13hnsh
<8141>
hingga
14dew
<5704>
akhir
15tyrxa
<319>
tahun
16hns
<8141>
 
17o
<0>
13
Dan akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
demikian
 
 
apabila
2Ma
<518>
kamu dan
3ems
<8085>
patuh
4wemst
<8085>
terhadap
5la
<413>
perintah
6ytwum
<4687>
yang
7rsa
<834>
 
8ykna
<595>
kukatakan
9hwum
<6680>
kepadamu
10Mkta
<853>
hari
11Mwyh
<3117>
ini yaitu
 
 
kasihilah
12hbhal
<157>
 
13ta
<853>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Allahmu
15Mkyhla
<430>
dan
 
 
layanilah
16wdbelw
<5647>
Dia dengan
 
 
segenap
17lkb
<3605>
hatimu
18Mkbbl
<3824>
dan dengan
 
 
segenap
19lkbw
<3605>
jiwamu
20Mkspn
<5315>
14
maka Aku akan
 
 
menurunkan
1yttnw
<5414>
hujan
2rjm
<4306>
untuk
 
 
tanahmu
3Mkura
<776>
pada
 
 
waktunya
4wteb
<6256>
yaitu
 
 
awal
5hrwy
<3138>
dan
 
 
akhir musim
6swqlmw
<4456>
sehingga kamu dapat
 
 
mengumpulkan
7tpoaw
<622>
gandummu
8Kngd
<1715>
anggurmu
9Ksrytw
<8492>
serta
 
 
minyakmu
10Krhuyw
<3323>
15
Aku akan
 
 
menumbuhkan
1yttnw
<5414>
rumput
2bve
<6212>
di
 
 
ladangmu
3Kdvb
<7704>
untuk
 
 
ternakmu
4Ktmhbl
<929>
dan kamu dapat
 
 
makan
5tlkaw
<398>
sampai kenyang
6tebvw
<7646>
16
Berhati-hatilah
1wrmsh
<8104>
 
2Mkl
<0>
supaya
3Np
<6435>
hatimu
5Mkbbl
<3824>
tidak
 
 
terbujuk
4htpy
<6601>
dan
 
 
berpaling
6Mtrow
<5493>
untuk
 
 
melayani
7Mtdbew
<5647>
ilah
8Myhla
<430>
lain
9Myrxa
<312>
dan
 
 
menyembah
10Mtywxtshw
<7812>
kepadanya
11Mhl
<0>
17
Maka
 
 
murka
2Pa
<639>
TUHAN
3hwhy
<3068>
akan
 
 
bangkit
1hrxw
<2734>
kepadamu dan Dia akan
4Mkb
<0>
menutup
5ruew
<6113>
 
6ta
<853>
langit
7Mymsh
<8064>
sehingga
9hyhy
<1961>
hujan
10rjm
<4306>
tidak
8alw
<3808>
turun
 
 
Tanahmu
11hmdahw
<127>
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
menghasilkan
13Ntt
<5414>
dan kamu
 
 
segera
17hrhm
<4120>
 
15hlwby 14ta
<2981> <853>
binasa
16Mtdbaw
<6>
di
18lem
<5921>
tanah
19Urah
<776>
yang
 
 
subur
20hbjh
<2896>
yang
21rsa
<834>
TUHAN
22hwhy
<3068>
berikan
23Ntn
<5414>
kepadamu
24Mkl
<0>
18
Haruslah kamu
 
 
mengingat
1Mtmvw
<7760>
dalam
5le
<5921>
hati
6Mkbbl
<3824>
dan
7lew
<5921>
jiwamu
8Mkspn
<5315>
seluruh
2ta
<853>
perintah
3yrbd
<1697>
ini
4hla
<428>
Kamu harus
 
 
mengikatnya
9Mtrsqw
<7194>
sebagai
10Mta
<853>
tanda
11twal
<226>
di
12le
<5921>
tanganmu
13Mkdy
<3027>
dan
 
 
jadikanlah
14wyhw
<1961>
lambang
15tpjwjl
<2903>
di
 
 
dahimu
17Mkynye 16Nyb
<5869> <996>
19
Ajarkanlah juga
2Mta 1Mtdmlw
<853> <3925>
kepada
3ta
<853>
anak-anakmu
4Mkynb
<1121>
bicarakan tentang hal ini apabila kamu
6Mb 5rbdl
<0> <1696>
duduk
7Ktbsb
<3427>
di
 
 
rumahmu
8Ktybb
<1004>
dan ketika dalam
9Ktklbw
<1980>
perjalanan
10Krdb
<1870>
dan ketika kamu
 
 
berbaring
11Kbksbw
<7901>
dan ketika kamu
 
 
bangun
12Kmwqbw
<6965>
20
Tuliskanlah
1Mtbtkw
<3789>
itu
 
 
di
2le
<5921>
tiang pintu
3twzwzm
<4201>
rumahmu
4Ktyb
<1004>
dan di
 
 
gerbangmu
5Kyresbw
<8179>
21
Supaya
1Neml
<4616>
 
2wbry
<7235>
umurmu
3Mkymy
<3117>
dan
 
 
umur
4ymyw
<3117>
keturunanmu
5Mkynb
<1121>
bertambah
 
 
di
6le
<5921>
tanah
7hmdah
<127>
yang
8rsa
<834>
TUHAN
10hwhy
<3068>
janjikan
9ebsn
<7650>
untuk
 
 
memberikannya
12ttl
<5414>
kepada
 
 
nenek moyangmu
11Mkytbal
<1>
 
13Mhl
<0>
selama
14ymyk
<3117>
langit
15Mymsh
<8064>
ada di
 
 
atas
16le
<5921>
bumi
17Urah
<776>
 
18o
<0>
22
Sebab
1yk
<3588>
jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
menaati dengan sungguh-sungguh
4Nwrmst 3rms
<8104> <8104>
 
5ta
<853>
setiap
6lk
<3605>
perintah
7hwumh
<4687>
 
8tazh
<2063>
yang
9rsa
<834>
 
10ykna
<595>
kusampaikan
11hwum
<6680>
kepadamu untuk
12Mkta
<853>
dilakukan
13htvel
<6213>
yaitu
 
 
Kasihilah
14hbhal
<157>
 
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Allahmu
17Mkyhla
<430>
hiduplah
18tkll
<1980>
dalam
19lkb
<3605>
jalan-Nya
20wykrd
<1870>
dan
 
 
berpegang teguhlah
21hqbdlw
<1692>
kepada-Nya
22wb
<0>
23
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
mengusir
1syrwhw
<3423>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
bangsa
5Mywgh
<1471>
itu
6hlah
<428>
dari
 
 
hadapanmu
7Mkynplm
<6440>
sehingga kamu
 
 
menduduki
8Mtsryw
<3423>
negeri
 
 
bangsa-bangsa
9Mywg
<1471>
yang lebih
 
 
besar
10Myldg
<1419>
dan
 
 
lebih berkuasa
11Mymuew
<6099>
daripada
12Mkm
<4480>
kamu
 
 
24
Setiap
1lk
<3605>
tempat
2Mwqmh
<4725>
yang
3rsa
<834>
kamu
 
 
injak
4Krdt
<1869>
dengan
 
 
telapak
5Pk
<3709>
kakimu
6Mklgr
<7272>
itu akan
8Mkl 7wb
<0> <0>
menjadi
9hyhy
<1961>
milikmu
 
 
dari
10Nm
<4480>
padang belantara
11rbdmh
<4057>
sampai
 
 
Lebanon
12Nwnblhw
<3844>
dan
 
 
dari
13Nm
<4480>
sungai
14rhnh
<5104>
itu yaitu
 
 
Sungai
15rhn
<5104>
Efrat
16trp
<6578>
sampai
17dew
<5704>
laut
18Myh
<3220>
terjauh
19Nwrxah
<314>
jadi
20hyhy
<1961>
batasmu
21Mklbg
<1366>
25
Tidak
1al
<3808>
ada
 
 
seorang
3sya
<376>
pun yang dapat
 
 
bertahan
2buyty
<3320>
melawanmu
4Mkynpb
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Mkyhla
<430>
akan
 
 
memberikan
7Nty
<5414>
kegentaran
5Mkdxp
<6343>
dan
 
 
ketakutan
6Mkarwmw
<4172>
 
10le
<5921>
kepada
11ynp
<6440>
seluruh
12lk
<3605>
negeri
13Urah
<776>
yang
14rsa
<834>
kamu
 
 
injak
15wkrdt
<1869>
seperti
16hb
<0>
yang
17rsak
<834>
telah Dia
 
 
janjikan
18rbd
<1696>
 
20o 19Mkl
<0> <0>
26
Lihatlah
1har
<7200>
pada
4Mkynpl 3Ntn
<6440> <5414>
hari
5Mwyh
<3117>
ini
 
 
aku
2ykna
<595>
menghadapkanmu pilihan
 
 
berkat
6hkrb
<1293>
atau
 
 
kutuk
7hllqw
<7045>
27
 
1ta
<853>
berkat
2hkrbh
<1293>
jika
 
 
kamu
3rsa
<834>
mendengarkan
4wemst
<8085>
 
5la
<413>
perintah
6twum
<4687>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahmu
8Mkyhla
<430>
yang
9rsa
<834>
 
10ykna
<595>
kukatakan
11hwum
<6680>
kepadamu pada
12Mkta
<853>
hari ini
13Mwyh
<3117>
28
dan
 
 
kutuk
1hllqhw
<7045>
jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
tidak
3al
<3808>
mendengarkan
4wemst
<8085>
 
5la
<413>
perintah
6twum
<4687>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahmu
8Mkyhla
<430>
dan
 
 
menyimpang
9Mtrow
<5493>
dari
10Nm
<4480>
jalan
11Krdh
<1870>
yang
12rsa
<834>
 
13ykna
<595>
kuperintahkan
14hwum
<6680>
kepadamu
15Mkta
<853>
hari ini
16Mwyh
<3117>
dengan
 
 
mengikuti
18yrxa 17tkll
<310> <1980>
ilah
19Myhla
<430>
lain
20Myrxa
<312>
yang
21rsa
<834>
tidak
22al
<3808>
kamu
 
 
kenal
23Mtedy
<3045>
 
24o
<0>
29
 
1hyhw
<1961>
Apabila
2yk
<3588>
 
3Kayby
<935>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allahmu
5Kyhla
<430>
membawamu
 
 
ke
6la
<413>
tanah
7Urah
<776>
yang
8rsa
<834>
akan
 
 
kamu
9hta
<859>
masuki
10ab
<935>
untuk
11hms
<8033>
mendudukinya
12htsrl
<3423>
Kamu harus mengucapkan
14ta 13httnw
<853> <5414>
berkat
15hkrbh
<1293>
di
16le
<5921>
Gunung
17rh
<2022>
Gerizim
18Myzrg
<1630>
dan
19taw
<853>
kutuk
20hllqh
<7045>
di
21le
<5921>
Gunung
22rh
<2022>
Ebal
23lbye
<5858>
30
Bukankah
1alh
<3808>
kedua
2hmh
<1992>
gunung itu terletak
 
 
di seberang
3rbeb
<5676>
Sungai Yordan
4Ndryh
<3383>
di belakang
5yrxa
<310>
jalan
6Krd
<1870>
menuju arah
 
 
matahari
8smsh
<8121>
terbenam
7awbm
<3996>
dalam
 
 
wilayah
9Urab
<776>
orang Kanaan
10ynenkh
<3669>
di
11bsyh
<3427>
padang
12hbreb
<6160>
yang
 
 
bersebelahan
13lwm
<4136>
dengan
 
 
Gilgal
14lglgh
<1537>
dekat
15lua
<681>
pohon-pohon Tarbantin
16ynwla
<436>
di
 
 
More
17hrm
<4176>
31
 
1yk
<3588>
Kamu
2Mta
<859>
akan
 
 
menyeberangi
3Myrbe
<5674>
 
4ta
<853>
Sungai Yordan
5Ndryh
<3383>
dan
6abl
<935>
memiliki
7tsrl
<3423>
 
8ta
<853>
tanah
9Urah
<776>
yang
10rsa
<834>
diberikan
13Ntn
<5414>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
kepadamu
14Mkl
<0>
Kamu akan
 
 
mendudukinya
15Mtsryw
<3423>
dan
16hta
<853>
tinggal
17Mtbsyw
<3427>
di sana
18hb
<0>
32
Kamu harus sungguh-sungguh
 
 
menaati
1Mtrmsw
<8104>
 
3ta 2twvel
<853> <6213>
seluruh
4lk
<3605>
ketetapan
5Myqxh
<2706>
dan
6taw
<853>
hukum
7Myjpsmh
<4941>
yang
8rsa
<834>
kuberikan kepadamu
11Mkynpl 10Ntn 9ykna
<6440> <5414> <595>
hari ini
12Mwyh
<3117>