Prev Chapter Deuteronomy 23 Next Chapter
1
Seorang laki-laki yang
 
 
hancur buah pelirnya
4akd 3ewup
<1795> <6481>
atau
 
 
kemaluannya
6hkps
<8212>
terpotong
5twrkw
<3772>
tidak boleh
1al
<3808>
masuk
2aby
<935>
dalam
 
 
jemaat
7lhqb
<6951>
TUHAN
8hwhy
<3068>
 
9o
<0>
2
Anak yang lahir di luar pernikahan
3rzmm
<4464>
tidak boleh
1al
<3808>
masuk
2aby
<935>
dalam
 
 
jemaat
4lhqb
<6951>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Dan tidak seorang pun dari
 
 
keturunannya
7rwd
<1755>
bahkan hingga
6Mg
<1571>
yang
 
 
kesepuluh
8yryve
<6224>
pun
 
 
tidak
9al
<3808>
dapat
 
 
bergabung
10aby
<935>
dalam
11wl
<0>
jemaat
12lhqb
<6951>
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
14o
<0>
3
Orang Amon
3ynwme
<5984>
dan
 
 
Moab
4ybawmw
<4125>
tidak
1al
<3808>
dapat
 
 
bergabung
2aby
<935>
dengan
 
 
jemaat
5lhqb
<6951>
TUHAN
6hwhy
<3068>
bahkan
7Mg
<1571>
hingga
 
 
keturunan
8rwd
<1755>
yang
 
 
kesepuluh
9yryve
<6224>
pun
 
 
tidak
10al
<3808>
dapat
 
 
bergabung
11aby
<935>
dengan
12Mhl
<1992>
jemaat
13lhqb
<6951>
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
16Mlwe 15de
<5769> <5704>
4
Karena
2rbd 1le
<1697> <5921>
mereka
3rsa
<834>
tidak
4al
<3808>
menyambutmu
5wmdq
<6923>
dengan
6Mkta
<853>
roti
7Mxlb
<3899>
dan
 
 
air
8Mymbw
<4325>
saat
 
 
perjalananmu
9Krdb
<1870>
keluar
10Mktaub
<3318>
dari
 
 
Mesir
11Myrumm
<4714>
Mereka juga
12rsaw
<834>
membayar
13rkv
<7936>
 
15ta 14Kyle
<853> <5921>
Bileam
16Melb
<1109>
anak
17Nb
<1121>
Beor
18rweb
<1160>
dari Kota
 
 
Petor
19rwtpm
<6604>
di
20Mra
<0>
Aram-Mesopotamia
21Myrhn
<763>
untuk
 
 
mengutukmu
22Kllql
<7043>
5
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allahmu
4Kyhla
<430>
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
5emsl
<8085>
apa yang
 
 
diminta
2hba
<14>
 
6la
<413>
Bileam
7Melb
<1109>
Akan tetapi
 
 
Tuhan
9hwhy
<3068>
telah
 
 
membalikkan
8Kphyw
<2015>

12ta 11Kl 10Kyhla
<853> <0> <430>
kutuk
13hllqh
<7045>
menjadi
 
 
berkat
14hkrbl
<1293>
bagimu
 
 
karena
15yk
<3588>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allahmu
18Kyhla
<430>
mengasihimu
16Kbha
<157>
6
Jangan
1al
<3808>
pernah
 
 
mengusahakan
2srdt
<1875>
kedamaian
3Mmls
<7965>
dan
 
 
kemakmuran
4Mtbjw
<2896>
mereka
 
 
seumur
6Kymy 5lk
<3117> <3605>
hidupmu
7Mlwel
<5769>
 
8o
<0>
7
Kamu
 
 
jangan
1al
<3808>
membenci
2bett
<8581>
orang Edom
3ymda
<130>
karena
4yk
<3588>
mereka adalah
 
 
saudaramu
5Kyxa
<251>
 
6awh
<1931>
Jangan
7al o
<3808>
membenci
8bett
<8581>
orang Mesir
9yrum
<4713>
karena
10yk
<3588>
kamu pernah
 
 
menjadi
12tyyh
<1961>
orang asing
11rg
<1616>
di
 
 
negeri
13wurab
<776>
mereka
 
 
8
 
4Mhl 3wdlwy 2rsa 1Mynb
<0> <3205> <834> <1121>
Keturunan
5rwd
<1755>
ketiga
6ysyls
<7992>
dari mereka dapat
 
 
masuk
7aby
<935>
ke dalam
8Mhl
<0>
jemaat
9lhqb
<6951>
TUHAN
10hwhy
<3068>
 
11o
<0>
9
Ketika
1yk
<3588>
kamu
 
 
pergi
2aut
<3318>
berperang
3hnxm
<4264>
melawan
4le
<5921>
musuhmu
5Kybya
<341>
kamu harus
 
 
menjaga
6trmsnw
<8104>
dirimu dari
 
 
segala sesuatu
8rbd 7lkm
<1697> <3605>
yang membuatmu
 
 
najis
9er
<7451>
10
Bila
1yk
<3588>
di antaramu
3Kb 2hyhy
<0> <1961>
seorang
4sya
<376>
yang
7hyhy 5rsa
<1961> <834>
najis
8rwhj 6al
<2889> <3808>
karena
 
 
lelehan
9hrqm
<7137>
malam hari
10hlyl
<3915>
dia harus
 
 
keluar
11auyw
<3318>
dari
12la
<413>
 
13Uwxm
<2351>
perkemahan
14hnxml
<4264>
Dia harus
 
 
tinggal di luar
18Kwt 17la 16aby 15al
<8432> <413> <935> <3808>
perkemahan
19hnxmh
<4264>
11
Lalu
1hyhw
<1961>
menjelang
2twnpl
<6437>
senja
3bre
<6153>
dia harus
 
 
membasuh
4Uxry
<7364>
dirinya dalam
 
 
air
5Mymb
<4325>
Dan jika
6abkw
<935>
matahari
7smsh
<8121>
sudah terbenam dia boleh
9la
<413>
memasuki
10Kwt 8aby
<8432> <935>
perkemahan
11hnxmh
<4264>
lagi
 
 
12
Kamu juga harus
 
 
mempunyai
2hyht
<1961>
suatu tempat
1dyw
<3027>
 
3Kl
<0>
di luar
4Uwxm
<2351>
perkemahan
5hnxml
<4264>
untuk
 
 
buang air
6tauyw
<3318>
 
8Uwx 7hms
<2351> <8033>
13
Kamu harus
 
 
membawa
2hyht
<1961>
sekop kecil
1dtyw
<3489>
 
3Kl
<0>
di antara
4le
<5921>
barang bawaanmu
5Knza
<240>
Apabila kamu
6hyhw
<1961>
berjongkok
7Ktbsb
<3427>
untuk
 
 
membuang hajat
8Uwx
<2351>
kamu harus
 
 
menggali
9htrpxw
<2658> ==>
sebuah
 
 
lubang
9htrpxw
<== <2658>
lalu
11tbsw 10hb
<7725> <0>
timbunlah
12tyokw
<3680>
itu
14Ktau 13ta
<6627> <853>
14
Karena
1yk
<3588>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allahmu
3Kyhla
<430>
berjalan
4Klhtm
<1980>
di
 
 
tengah-tengah
5brqb
<7130>
perkemahanmu
6Knxm
<4264>
dan membawamu untuk
 
 
mengalahkan
7Klyuhl
<5337>
 
8ttlw
<5414>
musuhmu
9Kybya
<341>
Oleh sebab
10Kynpl
<6440>
itu
11hyhw
<1961>
perkemahanmu
12Kynxm
<4264>
haruslah
 
 
kudus
13swdq
<6918>
supaya Dia
 
 
tidak
14alw
<3808>
melihat
15hary
<7200>
sesuatu
18rbd
<1697>
yang
16Kb
<0>
kotor
17twre
<6172>
di antaramu lalu
 
 
berbalik
20Kyrxam 19bsw
<310> <7725>
dari padamu
21o
<0>
15
Seorang budak
3dbe
<5650>
yang
6rsa
<834>
melarikan diri
7luny
<5337>
dari
4la
<413>
tuannya
5wynda
<113>
kepadamu
8Kyla
<413>
janganlah
1al
<3808>
kau
 
 
serahkan
2rygot
<5462>
kembali
 
 
ke
9Mem
<5973>
tuannya
10wynda
<113>
16
Dia dapat
1Kme
<5973>
tinggal
2bsy
<3427>
di tengah-tengahmu
3Kbrqb
<7130>
di
 
 
tempat
4Mwqmb
<4725>
yang
5rsa
<834>
akan
 
 
dipilihnya
6rxby
<977>
di
 
 
salah satu
7dxab
<259>
dari
 
 
kota-kotamu
8Kyres
<8179>
yang dia
 
 
sukai
9bwjb
<2896>
 
10wl
<0>
Jangan
11al
<3808>
menindasnya
12wnnwt
<3238>
 
13o
<0>
17
Jangan
1al
<3808>
ada
2hyht
<1961>
dari
 
 
anak perempuan
4twnbm
<1323>
Israel
5larvy
<3478>
yang menjadi
 
 
pelacur
3hsdq
<6948>
bakti dan
 
 
jangan
6alw
<3808>
ada
7hyhy
<1961>
dari
 
 
anak laki-laki
9ynbm
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
yang menjadi
 
 
semburit bakti
8sdq
<6945>
18
Janganlah
1al
<3808>
kamu
 
 
membawa masuk
2aybt
<935>
upah
3Nnta
<868>
pelacuran
4hnwz
<2181>
atau
 
 
upah
5ryxmw
<4242>
semburit
6blk
<3611>
ke dalam
 
 
rumah
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Kyhla
<430>
untuk membayar
10lkl
<3605>
nazarnya
11rdn
<5088>
Sebab
12yk
<3588>
 
16Mg
<1571>
kedua
17Mhyns
<8147>
hal itu merupakan
 
 
kekejian
13tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
Allahmu
15Kyhla
<430>
19
Janganlah
1al
<3808>
kamu
 
 
membungakan
2Kyst
<5391>
kepada
 
 
saudaramu
3Kyxal
<251>
baik berupa
4Ksn
<5392>
uang
5Pok
<3701>
 
6Ksn
<5392>
makanan
7lka
<400>
atau
8Ksn
<5392>
segala
9lk
<3605>
sesuatu
10rbd
<1697>
yang
11rsa
<834>
dapat
 
 
dibungakan
12Ksy
<5391>
20
Kamu boleh
 
 
membungakan
2Kyst
<5391>
kepada
 
 
orang asing
1yrknl
<5237>
tetapi kepada
 
 
saudaramu
3Kyxalw
<251>
janganlah
4al
<3808>
kamu
 
 
membebankan bunga
5Kyst
<5391>
Dengan demikian
6Neml
<4616>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Kyhla
<430>
akan
 
 
memberkatimu
7Kkrby
<1288>
dalam
 
 
segala sesuatu
10lkb
<3605>
yang kamu
 
 
kerjakan
12Kdy 11xlsm
<3027> <4916>
di
13le
<5921>
negeri
14Urah
<776>
yang
15rsa
<834>
kamu
16hta
<859>
masuki
17ab
<935>
untuk kamu
18hms
<8033>
miliki
19htsrl
<3423>
 
20o
<0>
21
Jika
1yk
<3588>
kamu sudah
 
 
bernazar
3rdn 2rdt
<5088> <5087>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
Allahmu
5Kyhla
<430>
janganlah
6al
<3808>
menunda
7rxat
<309>
untuk
 
 
memenuhinya
8wmlsl
<7999>
Sebab
9yk
<3588>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahmu
13Kyhla
<430>
akan
 
 
menuntutnya
11wnsrdy 10srd
<1875> <1875>
darimu
14Kmem
<5973>
kamu
 
 
akan
15hyhw
<1961>
 
16Kb
<0>
berdosa
17ajx
<2399>
22
Akan tetapi
 
 
jika
1ykw
<3588>
kamu
 
 
tidak
2ldxt
<2308>
bernazar
3rdnl
<5087>
kamu
 
 
tidak
4al
<3808>
akan
5hyhy
<1961>
 
6Kb
<0>
berdosa
7ajx
<2399>
23
Ucapanmu yang
 
 
keluar
1auwm
<4161>
dari
 
 
bibirmu
2Kytpv
<8193>
haruslah
 
 
kamu
3rmst
<8104>
laksanakan
4tyvew
<6213>
seperti
5rsak
<834>
kamu
 
 
bernazar
6trdn
<5087>
dengan
 
 
sukarela
9hbdn
<5071>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
Allahmu
8Kyhla
<430>
Lakukanlah janjimu itu
13o 12Kypb 11trbd 10rsa
<0> <6310> <1696> <834>
24
Ketika
1yk
<3588>
kamu
 
 
melewati
2abt
<935>
kebun anggur
3Mrkb
<3754>
milik
 
 
sesamamu
4Ker
<7453>
kamu boleh
 
 
memakan
5tlkaw
<398>
anggur
6Mybne
<6025>
sampai
7Kspnk
<5315>
kenyang
8Kebv
<7648>
Namun kamu
 
 
tidak
11al
<3808>
boleh
 
 
membawanya
12Ntt
<5414>
ke dalam
9law
<413>
keranjang
10Kylk
<3627>
 
13o
<0>
25
Ketika
1yk
<3588>
kamu
 
 
melewati
2abt
<935>
ladang gandum
3tmqb
<7054> ==>
milik
 
 
sesamamu
4Ker
<7453>
yang belum dituai
3tmqb
<== <7054>
kamu boleh
 
 
memetik
5tpjqw
<6998>
bulir-bulir gandum
6tlylm
<4425>
itu dengan
 
 
tanganmu
7Kdyb
<3027>
Namun kamu
 
 
tidak
9al
<3808>
boleh
 
 
memotong
10Pynt
<5130>
 
11le
<5921>
gandum
12tmq
<7054>
milik
 
 
sesamamu
13Ker
<7453>
itu dengan
 
 
sabit
8smrxw
<2770>
 
14o
<0>