Prev Chapter Judges 13 Next Chapter
1
 
1wpoyw
<3254>
Orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
melakukan
4twvel
<6213>
lagi
 
 
kejahatan
5erh
<7451>
di
 
 
mata
6ynyeb
<5869>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Karena itu
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
menyerahkan
8Mntyw
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tangan
10dyb
<3027>
orang-orang
 
 
Filistin
11Mytslp
<6430>
selama
 
 
40
12Myebra
<705>
tahun
13hns
<8141>
 
14P
<0>
2
Pada waktu itu
 
 
ada
1yhyw
<1961>
seorang
2sya
<376>
laki-laki dari
3dxa
<259>
Zora
4herum
<6881>
dari
 
 
keluarga
5txpsmm
<4940>
Dan
6yndh
<1839>
namanya
7wmsw
<8034>
Manoah
8xwnm
<4495>
Istrinya
9wtsaw
<802>
mandul
10hrqe
<6135>
dan
 
 
tidak
11alw
<3808>
pernah
 
 
melahirkan
12hdly
<3205>
3
Lalu
 
 
Malaikat
2Kalm
<4397>
TUHAN
3hwhy
<3068>
menampakkan
1aryw
<7200>
diri
 
 
kepada
4la
<413>
perempuan
5hsah
<802>
itu dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepadanya
7hyla
<413>
 
9an 8hnh
<4994> <2009>
Kamu
10ta
<859>
memang
 
 
mandul
11hrqe
<6135>
dan
 
 
tidak
12alw
<3808>
pernah
 
 
melahirkan
13tdly
<3205>
anak tetapi kamu akan
 
 
mengandung
14tyrhw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
15tdlyw
<3205>
seorang anak
 
 
laki-laki
16Nb
<1121>
4
Karena
 
 
itu
1htew
<6258>
berhati-hatilah
2yrmsh
<8104>
 
3an
<4994>
Jangan
4law
<408>
minum
5ytst
<8354>
anggur
6Nyy
<3196>
atau
 
 
minuman keras
7rksw
<7941>
dan
 
 
jangan
8law
<408>
makan
9ylkat
<398>
sesuatu
10lk
<3605>
yang
 
 
najis
11amj
<2931>
5
Sebab
1yk
<3588>
sesungguhnya
2Knh
<2009>
kamu akan
 
 
mengandung
3hrh
<2029>
dan
 
 
melahirkan
4tdlyw
<3205>
anak laki-laki
5Nb
<1121>
Pisau cukur
6hrwmw
<4177>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
mengenai
8hley
<5927>
 
9le
<5921>
kepalanya
10wsar
<7218>
sebab
11yk
<3588>
anak
15renh
<5288>
itu akan
 
 
menjadi
14hyhy
<1961>
nazir
12ryzn
<5139>
bagi
 
 
Allah
13Myhla
<430>
sejak
17Njbh
<990> ==>
dari
16Nm
<4480>
kandungan
17Njbh
<== <990>
Dialah
18awhw
<1931>
yang akan
 
 
mulai
19lxy
<2490>
menyelamatkan
20eyswhl
<3467>
 
21ta
<853>
orang Israel
22larvy
<3478>
dari
 
 
tangan
23dym
<3027>
orang Filistin
24Mytslp
<6430>
6
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
datang
1abtw
<935>
dan
 
 
berkata
3rmatw
<559>
kepada
 
 
suaminya
4hsyal
<376>
Seorang
5rmal
<559>
abdi
6sya
<376>
Allah
7Myhlah
<430>
datang
8ab
<935>
kepadaku
9yla
<413>
dan
 
 
rupanya
10wharmw
<4758>
terlihat seperti
 
 
rupa
11harmk
<4758>
Malaikat
12Kalm
<4397>
Allah
13Myhlah
<430>
sangat
15dam
<3966>
mengagumkan
14arwn
<3372>
Aku
 
 
tidak
16alw
<3808>
menanyakannya dari
17whytlas
<7592>
mana
18ya
<335>
 
19hzm
<2088>
dia
20awh
<1931>
datang dan dia
 
 
tidak
23al
<3808>
memberitahukan
24dygh
<5046>
 
21taw
<853>
namanya
22wms
<8034>
kepadaku
25yl
<0>
7
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yl
<0>
Sesungguhnya
3Knh
<2009>
kamu akan
 
 
mengandung
4hrh
<2029>
dan
 
 
melahirkan
5tdlyw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
6Nb
<1121>
Karena itu dari
 
 
sekarang
7htew
<6258>
jangan
8la
<408>
minum
9ytst
<8354>
anggur
10Nyy
<3196>
atau
 
 
minuman keras
11rksw
<7941>
Jangan
12law
<408>
memakan
13ylkat
<398>
sesuatu
14lk
<3605>
yang
 
 
najis
15hamj
<2932>
sebab
16yk
<3588>
anak
20renh
<5288>
itu akan
 
 
menjadi
19hyhy
<1961>
seorang
 
 
nazir
17ryzn
<5139>
bagi
 
 
Allah
18Myhla
<430>
sejak dari
21Nm
<4480>
kandungan
22Njbh
<990>
sampai
23de
<5704>
pada
 
 
hari
24Mwy
<3117>
kematiannya
25wtwm
<4194>
 
26P
<0>
8
Manoah
2xwnm
<4495>
berdoa
1rteyw
<6279>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
katanya
5rmayw
<559>
Ya
6yb
<994>
TUHAN
7ynwda
<136>
kiranya
 
 
abdi
8sya
<376>
Allah
9Myhlah
<430>
yang
10rsa
<834>
Kauutus
11txls
<7971>
itu
 
 
datang
12awby
<935>
 
13an
<4994>
lagi
14dwe
<5750>
kepada
15wnyla
<413>
kami dan
 
 
mengajar
16wnrwyw
<3384>
kami
 
 
apa
17hm
<4100>
yang harus kami
 
 
lakukan
18hven
<6213>
terhadap
 
 
anak
19renl
<5288>
yang akan
 
 
lahir
20dlwyh
<3205>
itu
 
 
9
Allah
2Myhlah
<430>
mendengarkan
1emsyw
<8085>
doa
3lwqb
<6963>
Manoah
4xwnm
<4495>
lalu
 
 
Malaikat
6Kalm
<4397>
Allah
7Myhlah
<430>
datang
5abyw
<935>
lagi
8dwe
<5750>
kepada
9la
<413>
perempuan
10hsah
<802>
itu ketika
 
 
dia
11ayhw
<1931>
sedang
 
 
duduk
12tbswy
<3427>
di
 
 
padang
13hdvb
<7704>
Akan tetapi
 
 
Manoah
14xwnmw
<4495>
suaminya
15hsya
<376>
tidak ada
16Nya
<369>
bersamanya
17hme
<5973>
10
Dengan
 
 
segera
1rhmtw
<4116>
perempuan itu
2hsah
<376>
berlari
3Urtw
<7323>
dan
 
 
memberi tahu
4dgtw
<5046>
suaminya
5hsyal
<802>
katanya
6rmatw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Sesungguhnya
8hnh
<2009>
orang
11syah
<376>
yang
12rsa
<834>
datang
13ab
<935>
 
9harn
<7200>
kepadaku
10yla
<413>
pada
 
 
hari
14Mwyb
<3117>
itu menampakkan diri
 
 
kepadaku
15yla
<413>
11
Lalu
 
 
Manoah
3xwnm
<4495>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
mengikuti
4yrxa 2Klyw
<310> <1980>
istrinya
5wtsa
<802>
Ketika
 
 
sampai
6abyw
<935>
kepada
7la
<413>
orang
8syah
<376>
itu dia
 
 
berkata
9rmayw
<559>
kepadanya
10wl
<0>
Apakah
 
 
engkau
11htah
<859>
 
12syah
<376>
yang
13rsa
<834>
pernah
 
 
berbicara
14trbd
<1696>
kepada
15la
<413>
perempuan
16hsah
<802>
ini Dia
 
 
berkata
17rmayw
<559>
Akulah
18yna
<589>
dia
 
 
12
Manoah
2xwnm
<4495>
berkata
1rmayw
<559>
Sekarang
3hte
<6258>
jika
4aby
<935>
perkataanmu
5Kyrbd
<1697>
itu terjadi
 
 
bagaimana
6hm
<4100>
 
8jpsm 7hyhy
<4941> <1961>
anak
9renh
<5288>
itu harus hidup dan apa yang akan dia lakukan
10whvemw
<4639>
13
 
1rmayw
<559>
Malaikat
2Kalm
<4397>
TUHAN
3hwhy
<3069>
berkata
8ytrma
<559>
kepada
4la
<413>
Manoah
5xwnm
<4495>
 
9la
<413>
Istrimu
10hsah
<802>
harus
 
 
menjaga
11rmst
<8104>
diri terhadap
 
 
semua
6lkm
<3605>
yang
7rsa
<834>
kukatakan kepadanya
 
 
14
Dia
 
 
tidak boleh
6al
<3808>
makan
7lkat
<398>
apa pun
1lkm
<3605>
yang
2rsa
<834>
berasal dari
3auy
<3318>
pohon
4Npgm
<1612>
anggur
5Nyyh
<3196>
jangan
10la
<408>
minum
11tst
<8354>
air anggur
8Nyyw
<3196>
atau
 
 
minuman keras
9rksw
<7941>
dan
 
 
tidak boleh
14la
<408>
makan
15lkat
<398>
sesuatu
12lkw
<3605>
yang
 
 
najis
13hamj
<2932>
Segala sesuatu
16lk
<3605>
yang
17rsa
<834>
Kuperintahkan
18hytywu
<6680>
harus
 
 
dipeliharanya
19rmst
<8104>
15
Manoah
2xwnm
<4495>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
malaikat
4Kalm
<4397>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Perkenankanlah
7an
<4994>
kami
 
 
menahan
6hruen
<6113>
Engkau supaya kami dapat
8Ktwa
<853>
mempersiapkan
9hvenw
<6213>
seekor
 
 
anak kambing
12Myze 11ydg
<5795> <1423>
bagimu
10Kynpl
<6440>
16
Malaikat
2Kalm
<4397>
TUHAN
3hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Manoah
5xwnm
<4495>
Sekalipun
6Ma
<518>
kamu
 
 
menahanku
7ynruet
<6113>
aku
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
memakan
9lka
<398>
hidanganmu
10Kmxlb
<3899>
Akan tetapi
 
 
jika
11Maw
<518>
kamu
 
 
membuatnya
12hvet
<6213>
menjadi
 
 
korban bakaran
13hle
<5930>
persembahkanlah
15hnlet
<5927>
itu kepada
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
Sebab
16yk
<3588>
Manoah
19xwnm
<4495>
tidak
17al
<3808>
mengetahui
18edy
<3045>
bahwa
20yk
<3588>
dia
23awh
<1931>
adalah
 
 
malaikat
21Kalm
<4397>
TUHAN
22hwhy
<3068>
17
Manoah
2xwnm
<4495>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
malaikat
4Kalm
<4397>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Siapakah
6ym
<4310>
namamu
7Kms
<8034>
Supaya
 
 
ketika
8yk
<3588>
 
9aby
<935>
perkataanmu
10*Krbd {Kyrbd}
<1697>
terjadi kami akan
 
 
menghormatimu
11Kwndbkw
<3513>
18
 
2wl
<0>
Malaikat
3Kalm
<4397>
TUHAN
4hwhy
<3068>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Mengapa
5hml
<4100>
kamu
6hz
<2088>
menanyakan
7last
<7592>
nama-Ku
8ymsl
<8034>
Itu
9awhw
<1931>
terlalu ajaib
10yalp
<6383>
 
11o
<0>
19
Kemudian
 
 
Manoah
2xwnm
<4495>
mengambil
1xqyw
<3947>
seekor
3ta
<853>
anak kambing
5Myzeh 4ydg
<5795> <1423>
dan
6taw
<853>
korban sajian
7hxnmh
<4503>
Dia
 
 
mempersembahkannya
8leyw
<5927>
di atas
9le
<5921>
batu
10rwuh
<6697>
kepada
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
lalu Dia
 
 
melakukan
13twvel
<6213>
perbuatan yang ajaib
12alpmw
<6381>
saat
 
 
Manoah
14xwnmw
<4495>
dan
 
 
istrinya
15wtsaw
<802>
memperhatikannya
16Myar
<7200>
20
Ketika
1yhyw
<1961>
nyala api
3bhlh
<3851>
itu
 
 
naik
2twleb
<5927>
dari
4lem
<5921>
mazbah
5xbzmh
<4196>
ke
 
 
langit
6hmymsh
<8064>
Malaikat
8Kalm
<4397>
TUHAN
9hwhy
<3068>
naik
7leyw
<5927>
dalam
 
 
nyala api
10bhlb
<3851>
mazbah
11xbzmh
<4196>
Ketika
 
 
Manoah
12xwnmw
<4495>
dan
 
 
istrinya
13wtsaw
<802>
melihatnya
14Myar
<7200>
mereka
 
 
sujud
15wlpyw
<5307>
dengan
16le
<5921>
muka
17Mhynp
<6440>
ke
 
 
tanah
18hura
<776>
21
Selanjutnya
 
 
tidak
1alw
<3808>
pernah
 
 
lagi
3dwe 2Poy
<5750> <3254>
Malaikat
4Kalm
<4397>
TUHAN
5hwhy
<3068>
itu
 
 
menampakkan
6harhl
<7200>
diri
 
 
kepada
7la
<413>
Manoah
8xwnm
<4495>
dan
9law
<413>
istrinya
10wtsa
<802>
Lalu
11za
<227>
Manoah
13xwnm
<4495>
mengetahui
12edy
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
Dia adalah
 
 
Malaikat
15Kalm
<4397>
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
17awh
<1931>
22
Manoah
2xwnm
<4495>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
istrinya
4wtsa
<802>
Kita
 
 
pasti
6twmn 5twm
<4191> <4191> ==>
akan
 
 
mati
6twmn 5twm
<== <4191> <4191>
karena
7yk
<3588>
melihat
9wnyar
<7200>
Allah
8Myhla
<430>
23
 
2wl
<0>
Istrinya
3wtsa
<802>
berkata
1rmatw
<559>
Seandainya
4wl
<3863>
 
5Upx
<2654>
TUHAN
6hwhy
<3068>
bermaksud
 
 
membunuh
7wntymhl
<4191>
kita Dia
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
menerima
9xql
<3947>
 
10wndym
<3027>
korban bakaran
11hle
<5930>
dan
 
 
korban sajian
12hxnmw
<4503>
dari tangan kita Dia
 
 
tidak
13alw
<3808>
akan
 
 
memperlihatkan
14wnarh
<7200>
 
15ta
<853>
semua
16lk
<3605>
hal
 
 
itu
17hla
<428>
dan
 
 
tidak
19al
<3808>
memperdengarkan
20wneymsh
<8085>
hal itu pada
 
 
waktu
18tekw
<6256>
itu
21tazk
<2063>
24
Kemudian
 
 
perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
melahirkan
1dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
3Nb
<1121>
dan
5ta
<853>
dinamainya
6wms 4arqtw
<8034> <7121>
Simson
7Nwsms
<8123>
Anak
9renh
<5288>
itu
 
 
menjadi besar
8ldgyw
<1431>
dan
 
 
diberkati
10whkrbyw
<1288>
TUHAN
11hwhy
<3068>
25
Roh
2xwr
<7307>
TUHAN
3hwhy
<3068>
mulai
1lxtw
<2490>
menggerakkan
4wmepl
<6470>
dia di
 
 
Mahane-Dan
6Nd 5hnxmb
<1835> <4264>
di antara
7Nyb
<996>
Zora
8heru
<6881>
dan
9Nybw
<996>
Esytaol
10latsa
<847>
 
11P
<0>