Prev Chapter Judges 15 Next Chapter
1
Beberapa waktu
3ymyb 2Mymym
<3117> <3117>
kemudian
1yhyw
<1961>
pada
 
 
musim menuai
4ryuq
<7105>
gandum
5Myjx
<2406>
Simson
7Nwsms
<8123>
mengunjungi
6dqpyw
<6485>
 
8ta
<853>
istrinya
9wtsa
<802>
dengan membawa seekor
 
 
anak kambing
11Myze 10ydgb
<5795> <1423>
dan
 
 
berkata
12rmayw
<559>
Aku ingin
 
 
masuk
13haba
<935>
ke dalam
14la
<413>
kamar
16hrdxh
<2315>
istriku
15ytsa
<802>
Akan tetapi
 
 
ayahnya
19hyba
<1>
tidak
17alw
<3808>
membiarkan
18wntn
<5414>
dia
 
 
masuk
20awbl
<935>
2
Ayahnya
2hyba
<1>
berkata
3rma
<559>
Aku sudah
 
 
menyangka
1rmayw
<559>
 
4ytrma
<559>
bahwa
5yk
<3588>
engkau
 
 
sangat membencinya
7htanv 6anv
<8130> <8130>
sebab itu aku
 
 
memberikan
8hnntaw
<5414>
dia kepada
 
 
kawanmu
9Kerml
<4828>
Bukankah
10alh
<3808>
adik
12hnjqh
<6996>
perempuannya
11htxa
<269>
lebih cantik
13hbwj
<2896>
daripada
14hnmm
<4480>
dia
 
 
Ambillah
16an
<4994>
dia
 
 
menjadi
15yht
<1961>
milikmu
17Kl
<0>
sebagai gantinya
18hytxt
<8478>
3
 
2Mhl
<0>
Simson
3Nwsms
<8123>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Kali
5Meph
<6471>
ini aku
 
 
tidak bersalah
4ytyqn
<5352>
terhadap
 
 
orang Filistin
6Mytslpm
<6430>
jika
7yk
<3588>
aku
9yna
<589>
menimpakan
8hve
<6213>
celaka
11her
<7451>
terhadap
10Mme
<5973>
mereka
 
 
4
Lalu
 
 
Simson
2Nwsms
<8123>
pergi
1Klyw
<1980>
dan
 
 
menangkap
3dklyw
<3920>
tiga
4sls
<7969>
ratus
5twam
<3967>
anjing hutan
6Mylews
<7776>
Dia
 
 
mengambil
7xqyw
<3947>
obor
8Mydpl
<3940>
diikatnya
9Npyw
<6437>
ekor
10bnz
<2180>
dengan
11la
<413>
ekor
12bnz
<2180>
lalu
 
 
ditaruhnya
13Mvyw
<7760>
sebuah
 
 
obor
14dypl
<3940>
di
 
 
antara
16Nyb
<996>
setiap
15dxa
<259>
dua
17yns
<8147>
ekor
18twbnzh
<2180>
itu
19Kwtb
<8432>
5
Dia
 
 
menyalakan
1rebyw
<1197>
api
2sa
<784>
obor
3Mydyplb
<3940>
itu lalu
 
 
melepaskan
4xlsyw
<7971>
anjing-anjing ke

ladang gandum
5twmqb
<7054> ==>
milik
 
 
orang Filistin
6Mytslp
<6430>
yang belum dituai
5twmqb
<== <7054>
sehingga
 
 
membakar
7rebyw
<1197>
tumpukan-tumpukan gandum
8sydgm
<1430>
dan
9dew
<5704>
gandum yang belum dituai
10hmq
<7054>
itu
 
 
sampai ke
11dew
<5704>
kebun
12Mrk
<3754>
pohon zaitun
13tyz
<2132>
6
Kemudian orang-orang
 
 
Filistin
2Mytslp
<6430>
berkata
1wrmayw
<559>
Siapakah
3ym
<4310>
yang
 
 
melakukan
4hve
<6213>
hal ini
5taz
<2063>
Mereka
 
 
berkata
6wrmayw
<559>
Simson
7Nwsms
<8123>
menantu
8Ntx
<2860>
orang Timna
9ynmth
<8554>
itu
 
 
Sebab
10yk
<3588>
orang itu telah
 
 
mengambil
11xql
<3947>
 
12ta
<853>
istrinya
13wtsa
<802>
dan
 
 
memberikannya
14hntyw
<5414>
kepada
 
 
kawannya
15wherml
<4828>
Karena itu
 
 
orang Filistin
17Mytslp
<6430>
pergi
16wleyw
<5927>
dan
 
 
membakar
18wprvyw
<8313>
perempuan itu dan
20taw 19htwa
<853> <853>
ayahnya
21hyba
<1>
dengan
 
 
api
22sab
<784>
7
 
2Mhl
<0>
Simson
3Nwsms
<8123>
berkata
1rmayw
<559>
kepada mereka
 
 
Jika
4Ma
<518>
kamu
 
 
melakukan
5Nwvet
<6213>
hal
 
 
ini
6tazk
<2063>
aku
7yk
<3588>
tidak
8Ma
<518>
akan berhenti sebelum
 
 
membalaskan
9ytmqn
<5358>
 
11rxaw 10Mkb
<310> <0>
dendam
12ldxa
<2308>
kepadamu
 
 
8
Dia
 
 
meremukkan
1Kyw
<5221>
tulang
2Mtwa
<853>
paha
3qws
<7785>
mereka
 
 
dengan
4le
<5921>
 
5Kry
<3409>
pukulan
6hkm
<4347>
yang
 
 
hebat
7hlwdg
<1419>
lalu dia
 
 
pergi
8dryw
<3381> ==>
dan
 
 
tinggal
9bsyw
<3427>
di dalam
8dryw
<== <3381>
gua
10Pyeob
<5585>
di
 
 
Bukit Batu
11elo
<5553>
Etam
12Mjye
<5862>
 
13o
<0>
9
Lalu
 
 
orang Filistin
2Mytslp
<6430>
maju
1wleyw
<5927>
dan
 
 
berkemah
3wnxyw
<2583>
di daerah
 
 
Yehuda
4hdwhyb
<3063>
serta
 
 
menyebar
5wsjnyw
<5203>
di
 
 
Lehi
6yxlb
<3896>
10
Orang-orang
2sya
<376>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
berkata
1wrmayw
<559>
Mengapa
4hml
<4100>
kamu
 
 
datang
5Mtyle
<5927>
menyerang
6wnyle
<5921>
kami Mereka
 
 
berkata
7wrmayw
<559>
Kami datang untuk
 
 
mengikat
8rwoal
<631>
 
9ta
<853>
Simson
10Nwsms
<8123>
dan
11wnyle
<5927>
memperlakukan
12twvel
<6213>
dia
13wl
<0>
seperti
14rsak
<834>
dia
 
 
memperlakukan
15hve
<6213>
kami
16wnl
<0>
11
Lalu
 
 
tiga
2tsls
<7969>
ribu
3Mypla
<505>
orang
4sya
<376>
dari suku
 
 
Yehuda
5hdwhym
<3063>
turun
1wdryw
<3381>
ke
6la
<413>
gua
7Pyeo
<5585>
di
 
 
Bukit Batu
8elo
<5553>
Etam
9Mjye
<5862>
dan
 
 
berkata
10wrmayw
<559>
kepada
 
 
Simson
11Nwsmsl
<8123>
Apakah kamu
 
 
tidak
12alh
<3808>
tahu
13tedy
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
 
16wnb
<0>
orang Filistin
17Mytslp
<6430>
berkuasa
15Mylsm
<4910>
atas kita
 
 
Apa
18hmw
<4100>
yang telah kamu
19taz
<2063>
lakukan
20tyve
<6213>
terhadap kami Dia
21wnl
<0>
berkata
22rmayw
<559>
kepada mereka
23Mhl
<0>
Seperti
24rsak
<834>
mereka
 
 
memperlakukan
25wve
<6213>
aku
26yl
<0>
demikianlah
27Nk
<3651>
aku
 
 
memperlakukan
28ytyve
<6213>
mereka
29Mhl
<0>
12
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya Kami
 
 
datang
4wndry
<3381>
untuk
2wl
<0>
mengikat
3Kroal
<631>
dan
 
 
menyerahkan
5Kttl
<5414>
engkau ke dalam
 
 
tangan
6dyb
<3027>
orang
 
 
Filistin
7Mytslp
<6430>
 
9Mhl
<0>
Simson
10Nwsms
<8123>
berkata
8rmayw
<559>
kepada mereka
 
 
Bersumpahlah
11websh
<7650>
kepadaku bahwa
15yb
<0>
kamu
16Mta
<859>
 
12yl
<0>
tidak
13Np
<6435>
akan
 
 
membunuhku
14Nwegpt
<6293>
13
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wl
<0>
 
3rmal
<559>
Tidak
4al
<3808>
kami
 
 
hanya
5yk
<3588>
akan
 
 
mengikat
6roa
<631>
dan
7Kroan
<631>
menyerahkan
8Kwntnw
<5414>
engkau ke dalam
 
 
tangan
9Mdyb
<3027>
mereka Kami
10tmhw
<4191>
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
membunuhmu
12Ktymn
<4191>
Lalu mereka
 
 
mengikatnya
13whroayw
<631>
dengan
 
 
dua
14Mynsb
<8147>
tali
15Mytbe
<5688>
baru
16Mysdx
<2319>
dan membawanya
17whwleyw
<5927>
dari
18Nm
<4480>
bukit batu
19eloh
<5553>
itu
 
 
14
Ketika
 
 
dia
1awh
<1931>
sampai
2ab
<935>
ke
3de
<5704>
Lehi
4yxl
<3896>
orang-orang Filistin
5Mytslpw
<6430>
bersorak-sorai
6weyrh
<7321>
mendatanginya
7wtarql
<7125>
Roh
10xwr
<7307>
TUHAN
11hwhy
<3068>
berkuasa
8xlutw
<6743>
atas
9wyle
<5921>
dia
 
 
sehingga
12hnyyhtw
<1961>
tali-tali
13Mytbeh
<5688>
yang
14rsa
<834>
ada
 
 
pada
15le
<5921>
tangannya
16wytwewrz
<2220>
menjadi seperti
 
 
batang rami
17Mytspk
<6593>
yang
18rsa
<834>
habis dimakan api
20sab 19wreb
<784> <1197>
dan
 
 
pengikat-pengikatnya
22wyrwoa
<612>
jatuh
21womyw
<4549>
dari
23lem
<5921>
tangannya
24wydy
<3027>
15
Kemudian dia
 
 
menemukan
1aumyw
<4672>
suatu
 
 
tulang rahang
2yxl
<3895>
keledai
3rwmx
<2543>
yang
 
 
masih baru
4hyrj
<2961>
mengulurkan
5xlsyw
<7971>
tangan
6wdy
<3027>
memungutnya
7hxqyw
<3947>
lalu
 
 
memukul mati
8Kyw
<5221>
 
9hb
<0>
seribu
10Pla
<505>
orang
11sya
<376>
dengan tulang itu

16
Simson
2Nwsms
<8123>
berkata
1rmayw
<559>
Dengan
 
 
rahang
3yxlb
<3895>
keledai
4rwmxh
<2543>
kuhajar
 
 
bangsa keledai
6Mytrmx 5rwmx
<2563> <2563>
itu Dengan
 
 
rahang
7yxlb
<3895>
keledai
8rwmxh
<2543>
kupukul
9ytykh
<5221>
seribu
10Pla
<505>
orang
11sya
<376>
17
Segera
 
 
setelah
1yhyw
<1961>
dia
 
 
selesai
2wtlkk
<3615>
berbicara
3rbdl
<1696>
dia
 
 
melemparkan
4Klsyw
<7993>
tulang rahang
5yxlh
<3895>
itu dari
 
 
tangannya
6wdym
<3027>
Dan dia
 
 
menamai
7arqyw
<7121>
tempat
8Mwqml
<4725>
itu
9awhh
<1931>
 
10tmr
<0>
Ramat Lehi
11yxl
<7437>
18
Dia
 
 
sangat
2dam
<3966>
haus
1amuyw
<6770>
lalu dia
 
 
berseru
3arqyw
<7121>
kepada
4la
<413>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Engkau
7hta
<859>
telah
 
 
mengaruniakan
8ttn
<5414>
 
11ta
<853>
kemenangan
12hewsth
<8668>
yang
 
 
besar
13hldgh
<1419>
ini
14tazh
<2063>
dengan
 
 
perantaraan
9dyb
<3027>
hamba-Mu
10Kdbe
<5650>
Sekarang
15htew
<6258>
aku akan
 
 
mati
16twma
<4191>
kehausan
17amub
<6772>
dan
 
 
jatuh
18ytlpnw
<5307>
ke dalam
 
 
tangan
19dyb
<3027>
orang-orang yang
 
 
tidak bersunat
20Mylreh
<6189>
itu
 
 
19
Kemudian
 
 
Allah
2Myhla
<430>
membelah
1eqbyw
<1234>
 
3ta
<853>
liang batu
4stkmh
<4388>
yang
5rsa
<834>
ada di
 
 
Lehi
6yxlb
<3895>
itu dan
 
 
air
9Mym
<4325>
keluar
7wauyw
<3318>
dari
8wnmm
<4480>
situ Dia
 
 
minum
10tsyw
<8354>
dan
 
 
kembali
11bstw
<7725>
menjadi
 
 
kuat
12wxwr
<7307>
dan
 
 
segar
13yxyw
<2421>
Karena
14le
<5921>
itu
15Nk
<3651>
tempat itu

dinamakan
17hms 16arq
<8034> <7121>
 
18Nye
<0>
Mata Air Penyeru
19arwqh
<5875>
yang
20rsa
<834>
sampai
22de
<5704>
hari
23Mwyh
<3117>
ini
24hzh
<2088>
masih ada di
 
 
Lehi
21yxlb
<3896>
20
Dia
 
 
menjadi hakim
1jpsyw
<8199>
atas orang
2ta
<853>
Israel
3larvy
<3478>
pada
 
 
zaman
4ymyb
<3117>
orang Filistin
5Mytslp
<6430>
selama
 
 
20
6Myrve
<6242>
tahun
7hns
<8141>
 
8P
<0>