Prev Chapter 1 Samuel 10 Next Chapter
1
Samuel
2lawms
<8050>
mengambil
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
buli-buli
4Kp
<6378>
berisi
 
 
minyak
5Nmsh
<8081>
dan
 
 
menuangkannya
6quyw
<3332>
ke atas
7le
<5921>
kepala
8wsar
<7218>
Saul Dia

menciumnya
9whqsyw
<5401>
dan
 
 
berkata
10rmayw
<559>
Bukankah
11awlh
<3808>
TUHAN
14hwhy
<3068>
yang
12yk
<3588>
mengurapi
13Kxsm
<4886>
kamu menjadi
 
 
raja
17dygnl
<5057>
atas
15le
<5921>
milik pusaka-Nya
16wtlxn
<5159>
2
Ketika kamu
 
 
pergi
1Ktklb
<1980>
meninggalkan aku
3ydmem
<5978>
hari
2Mwyh
<3117>
ini kamu akan
 
 
bertemu
4taumw
<4672>
dengan
 
 
dua
5yns
<8147>
orang
 
 
laki-laki
6Mysna
<376>
di dekat
7Me
<5973>
kubur
8trbq
<6900>
Rahel
9lxr
<7354>
di
 
 
daerah
10lwbgb
<1366>
Benyamin
11Nmynb
<1144>
di
 
 
Zelzah
12xulub
<6766>
Mereka akan
 
 
berkata
13wrmaw
<559>
kepadamu
14Kyla
<413>
Keledai-keledai
16twntah
<860>
yang
17rsa
<834>
engkau
18tklh
<1980>
cari
19sqbl
<1245>
sudah
 
 
ditemukan
15waumn
<4672>
Sesungguhnya
20hnhw
<2009>
ayahmu
22Kyba
<1>
sudah
 
 
melupakan
21sjn
<5203>
 
23ta
<853>
pemikirannya
24yrbd
<1697>
mengenai
 
 
keledai-keledai
25twntah
<860>
itu dan
 
 
mencemaskanmu
26gadw
<1672>
 
27Mkl
<0>
katanya
28rmal
<559>
Apa
29hm
<4100>
yang harus
 
 
kulakukan
30hvea
<6213>
terhadap
 
 
anakku
31ynbl
<1121>
3
Kamu
 
 
akan
1tplxw
<2498>
berjalan
 
 
terus
3halhw
<1973>
dari
 
 
sana
2Msm
<8033>
sampai
5de 4tabw
<5704> <935>
ke pohon
 
 
tarbantin
6Nwla
<436>
di
 
 
Tabor
7rwbt
<8396>
Di
 
 
sana
9Ms
<8033>
kamu akan
 
 
bertemu
8Kwaumw
<4672>
dengan
 
 
tiga
10hsls
<7969>
orang
 
 
laki-laki
11Mysna
<582>
yang akan
 
 
pergi
12Myle
<5927>
menghadap
13la
<413>
Allah
14Myhlah
<430>
di
15tyb
<0>
Betel
16la
<1008>
Orang yang
 
 
satu
17dxa
<259>
membawa
18avn
<5375>
tiga
19hsls
<7969>
ekor
 
 
anak kambing
20Myydg
<1423>
dan seorang yang
 
 
lain
21dxaw
<259>
membawa
22avn
<5375>
tiga
23tsls
<7969>
ketul
24twrkk
<3603>
roti
25Mxl
<3899>
dan yang
 
 
lain
26dxaw
<259>
membawa
27avn
<5375>
satu
 
 
tempayan
28lbn
<5035>
anggur
29Nyy
<3196>
4
Mereka akan
 
 
memberi
1wlasw
<7592>
 
2Kl
<0>
salam
3Mwlsl
<7965>
dan akan
 
 
memberimu
4wntnw
<5414>
 
5Kl
<0>
dua
6yts
<8147>
ketul
 
 
roti
7Mxl
<3899>
Kamu harus
 
 
menerima
8txqlw
<3947>
dari
 
 
tangan
9Mdym
<3027>
mereka
 
 
5
Setelah
1rxa
<310>
itu
2Nk
<3651>
kamu akan
 
 
sampai
3awbt
<935>
di
 
 
Gibea
4tebg
<1389>
Allah
5Myhlah
<430>
tempat
6rsa
<834>
pasukan
7Ms
<8033>
pendudukan
8ybun
<5333>
orang
 
 
Filistin
9Mytslp
<6430>
Ketika
10yhyw
<1961>
kamu
 
 
masuk
11Kabk
<935>
ke
12Ms
<8033>
kota
13ryeh
<5892>
itu kamu akan
 
 
bertemu
14tegpw
<6293>
dengan
 
 
serombongan
15lbx
<2256>
nabi
16Myaybn
<5030>
yang
 
 
turun
17Mydry
<3381>
dari
 
 
bukit pengorbanan
18hmbhm
<1116>
dengan membawa
19Mhynplw
<6440>
gambus
20lbn
<5035>
rebana
21Ptw
<8596>
suling
22lylxw
<2485>
dan
 
 
kecapi
23rwnkw
<3658>
dan
 
 
mereka
24hmhw
<1992>
akan
 
 
bernubuat
25Myabntm
<5012>
6
Lalu
 
 
Roh
3xwr
<7307>
TUHAN
4hwhy
<3068>
akan
 
 
turun
1hxluw
<6743>
atasmu
2Kyle
<5921>
sehingga kamu akan
 
 
bernubuat
5tybnthw
<5012>
bersama
6Mme
<5973>
mereka Kamu akan
 
 
berubah
7tkphnw
<2015>
menjadi
 
 
manusia
8syal
<376>
yang
 
 
berbeda
9rxa
<312>
7
Pada
1hyhw
<1961>
saat
2yk
<3588>
 
3*hnabt {hnyabt}
<935>
tanda-tanda
4twtah
<226>
ini
5hlah
<428>
terjadi
6Kl
<0>
lakukanlah
7hve
<6213>
apa pun
8Kl
<0>
yang
9rsa
<834>
didapat
10aumt
<4672>
oleh
 
 
tanganmu
11Kdy
<3027>
sebab
12yk
<3588>
Allah
13Myhlah
<430>
menyertaimu
14Kme
<5973>
8
Kamu akan
 
 
turun
1tdryw
<3381>
ke
 
 
Gilgal
3lglgh
<1537>
mendahului
2ynpl
<6440>
aku Ingatlah
 
 
bahwa
4hnhw
<2009>
aku
5ykna
<595>
akan
 
 
datang
6dry
<3381>
kepadamu
7Kyla
<413>
untuk
 
 
mempersembahkan
8twlehl
<5927>
kurban bakaran
9twle
<5930>
dan
 
 
mempersembahkan
11yxbz 10xbzl
<2077> <2076>
kurban perdamaian
12Mymls
<8002>
Kamu harus
 
 
menunggu
15lxwt
<3176>
selama
 
 
tujuh
13tebs
<7651>
hari
14Mymy
<3117>
sampai
16de
<5704>
aku
 
 
datang
17yawb
<935>
dan
18Kyla
<413>
memberitahukan
19ytedwhw
<3045>
kepadamu
20Kl
<0>
apa
21ta
<853>
yang
22rsa
<834>
harus kamu
 
 
lakukan
23hvet
<6213>
9
Ketika
1hyhw
<1961>
Saul
 
 
berpaling
3wmks 2wtnphk
<7926> <6437>
untuk
 
 
meninggalkan
4tkll
<1980>
 
5Mem
<5973>
Samuel
6lawms
<8050>
 
8wl
<0>
Allah
9Myhla
<430>
mengubah
7Kphyw
<2015>
hatinya
10bl
<3820>
menjadi
 
 
lain
11rxa
<312>
Semua
13lk
<3605>
tanda
14twtah
<226>
itu
15hlah
<428>
terjadi
12wabyw
<935>
pada
 
 
hari
16Mwyb
<3117>
itu
17awhh
<1931>
juga
18o
<0>
10
Ketika mereka
 
 
sampai
1wabyw
<935>
di
2Ms
<8033>
Gibea
3htebgh
<1389>
tampaklah
4hnhw
<2009>
serombongan
5lbx
<2256>
nabi
6Myabn
<5030>
mendatanginya
7wtarql
<7122>
Roh
10xwr
<7307>
Allah
11Myhla
<430>
turun
8xlutw
<6743>
atasnya
9wyle
<5921>
dan dia
 
 
bernubuat
12abntyw
<5012>
di tengah-tengah
13Mkwtb
<8432>
mereka
 
 
11
 
1yhyw
<1961>
Semua orang
2lk
<3605>
yang
 
 
sejak dahulu
5Mwsls 4lwmtam
<8032> <865>
mengenalnya
3wedwy
<3045>
heran
6waryw
<7200>
melihat
7hnhw
<2009>
dia
 
 
bernubuat
10abn
<5012>
bersama
8Me
<5973>
para
 
 
nabi
9Myabn
<5030>
itu
 
 
Orang banyak
12Meh
<5971>
itu
 
 
berkata
11rmayw
<559>
seorang
13sya
<376>
kepada
14la
<413>
yang lain
15wher
<7453>
Apa
16hm
<4100>
yang
17hz
<2088>
terjadi
18hyh
<1961>
dengan
 
 
anak
19Nbl
<1121>
Kish
20syq
<7027>
itu Apakah
 
 
Saul
22lwas
<7586>
juga
21Mgh
<1571>
termasuk
 
 
nabi
23Myaybnb
<5030>
12
Seorang
2sya
<376>
dari mereka
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>

4rmayw 3Msm
<559> <8033>
Siapakah
5ymw
<4310>
ayah
6Mhyba
<1>
mereka
 
 
Itulah
7le
<5921>
sebabnya
8Nk
<3651>
terdapat
9htyh
<1961>
peribahasa
10lsml
<4912>
Apakah
 
 
Saul
12lwas
<7586>
juga
11Mgh
<1571>
termasuk
 
 
nabi
13Myabnb
<5030>
13
Sesudah
1lkyw
<3615>
bernubuat
2twbnthm
<5012>
dia
 
 
pergi
3abyw
<935>
ke
 
 
bukit pengorbanan
4hmbh
<1116>
14
Paman
2dwd
<1730>
Saul
3lwas
<7586>
bertanya
1rmayw
<559>
kepadanya
4wyla
<413>
dan
 
 
kepada
5law
<413>
hambanya
6wren
<5288>
Dari mana
7Na
<575>
kamu
 
 
pergi
8Mtklh
<1980>
Dia
 
 
menjawab
9rmayw
<559>
Mencari
10sqbl
<1245>
 
11ta
<853>
keledai-keledai
12twntah
<860>
Namun kami
 
 
tidak
15Nya
<369>
melihatnya
13harnw
<7200>
sehingga
14yk
<3588>
kami
 
 
pergi
16awbnw
<935>
kepada
17la
<413>
Samuel
18lawms
<8050>
15
Paman
2dwd
<1730>
Saul
3lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
Ceritakanlah
4hdygh
<5046>
kepadaku
6yl 5an
<0> <4994>
apa
7hm
<4100>
yang
 
 
dikatakan
8rma
<559>
 
9Mkl
<0>
Samuel
10lawms
<8050>
kepada kalian
 
 
16
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
pamannya
4wdwd
<1730>
Dia
 
 
memberitahukan
6dygh 5dgh
<5046> <5046>
kepada kami
7wnl
<0>
bahwa
8yk
<3588>
keledai-keledai
10twntah
<860>
itu telah
 
 
ditemukan
9waumn
<4672>
Namun
11taw
<853>
perkara
12rbd
<1697>
raja
13hkwlmh
<4410>
seperti
16wl
<0>
yang
17rsa
<834>
telah
 
 
dikatakan
18rma
<559>
Samuel
19lawms
<8050>
tidak
14al
<3808>
dibicarakan
15dygh
<5046>
 
20P
<0>
17
Kemudian
1qeuyw
<6817>
Samuel
2lawms
<8050>
memanggil
3ta
<853>
bangsa
4Meh
<5971>
itu untuk berkumpul
 
 
menghadap
5la
<413>
TUHAN
6hwhy
<3068>
di
 
 
Mizpa
7hpumh
<4709>
18
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Beginilah
5hk P
<3541>
firman
6rma
<559>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allah
8yhla
<430>
Israel
9larvy
<3478>
Aku
10ykna
<595>
telah
 
 
menuntun
11ytyleh
<5927>
orang
12ta
<853>
Israel
13larvy
<3478>
keluar dari
 
 
Mesir
14Myrumm
<4714>
dan
 
 
melepaskanmu
15lyuaw
<5337>
dari
16Mkta
<853>
tangan
17dym
<3027>
orang
 
 
Mesir
18Myrum
<4714>
dan dari
 
 
tangan
19dymw
<3027>
seluruh
20lk
<3605>
kerajaan
21twklmmh
<4467>
yang
 
 
menindasmu
22Myuxlh
<3905>
 
23Mkta
<853>
19
Akan tetapi pada
1Mtaw
<859>
hari
2Mwyh
<3117>
ini kamu
 
 
menolak
3Mtoam
<3988>
 
4ta
<853>
Allahmu
5Mkyhla
<430>
yang
6rsa
<834>
 
7awh
<1931>
menyelamatkanmu
8eyswm
<3467>
dari
9Mkl
<0>
segala
10lkm
<3605>
malapetaka
11Mkytwer
<7451>
dan
 
 
kesusahanmu
12Mkytruw
<6869>
serta
 
 
berkata
13wrmatw
<559>
Tidak
 
 
angkatlah
17Myvt
<7760>
seorang
15yk 14wl
<3588> <0>
raja
16Klm
<4428>
atas
18wnyle
<5921>
kami
 
 
Sekarang
19htew
<6258>
berdirilah
20wbuyth
<3320>
di hadapan
21ynpl
<6440>
TUHAN
22hwhy
<3068>
menurut
 
 
suku
23Mkyjbsl
<7626>
dan
 
 
kaummu
24Mkyplalw
<505>
20
Kemudian
 
 
Samuel
2lawms
<8050>
menyuruh
1brqyw
<7126> ==>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
suku
5yjbs
<7626>
Israel
6larvy
<3478>
maju mendekat
1brqyw
<== <7126>
dan
 
 
suku
8jbs
<7626>
Benyamin
9Nmynb
<1144>
terpilih
7dklyw
<3920>
21
Setelah itu dia
 
 
menyuruh
1brqyw
<7126> ==>
 
2ta
<853>
suku
3jbs
<7626>
Benyamin
4Nmynb
<1144>
maju mendekat
1brqyw
<== <7126>
menurut
5*wytxpsml {wtxpsml}
<4940>
kaum-kaumnya
6dkltw
<3920>
Kaum
7txpsm
<4940>
Matri
8yrjmh
<4309>
terpilih
9dklyw
<3920>
dan akhirnya
 
 
Saul
10lwas
<7586>
anak
11Nb
<1121>
Kish
12syq
<7027>
terpilih Akan tetapi ketika mereka

mencarinya
13whsqbyw
<1245>
dia
 
 
tidak
14alw
<3808>
ditemukan
15aumn
<4672>
22
Karena itu mereka
 
 
bertanya
1wlasyw
<7592>
lagi
2dwe
<5750>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyb
<3068>
Apakah
 
 
orang
7sya
<376>
itu sudah
 
 
datang
4abh
<935>
 
5dwe
<5750>
ke sini
6Mlh
<1988>
TUHAN
9hwhy
<3068>
berkata
8rmayw o
<559>
Lihatlah
10hnh
<2009>
dia
11awh
<1931>
bersembunyi
12abxn
<2244>
di antara
13la
<413>
barang-barang
14Mylkh
<3627>
23
Mereka
 
 
berlari
1wuryw
<7323>
dan
 
 
mengambilnya
2whxqyw
<3947>
dari
 
 
sana
3Msm
<8033>
Ketika dia
 
 
berdiri
4buytyw
<3320>
di
 
 
tengah-tengah
5Kwtb
<8432>
orang
6Meh
<5971>
sebangsanya dia lebih
 
 
tinggi
7hbgyw
<1361>
daripada
8lkm
<3605>
orang-orang
9Meh
<5971>
sebangsanya dari
 
 
bahu
10wmksm
<7926>
ke
 
 
atas
11hlemw
<4605>
24
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
 
 
Lihatlah
6Mtyarh
<7200>
orang
 
 
yang
7rsa
<834>
dipilih
8rxb
<977>
 
9wb
<0>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Sebab
11yk
<3588>
tidak
12Nya
<369>
ada seorang pun yang
 
 
seperti
13whmk
<3644>
dia di antara
 
 
seluruh
14lkb
<3605>
bangsa
15Meh
<5971>
ini Lalu
 
 
seluruh
17lk
<3605>
bangsa
18Meh
<5971>
itu
 
 
bersorak
16weryw
<7321>
 
19wrmayw
<559>
Hidup
20yxy
<2421>
raja
21Klmh
<4428>
 
22P
<0>
25
Samuel
2lawms
<8050>
berbicara
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
bangsa
4Meh
<5971>
itu mengenai hak-hak
6jpsm 5ta
<4941> <853>
kerajaan
7hklmh
<4410>
menuliskannya
8btkyw
<3789>
pada
 
 
kitab
9rpob
<5612>
dan
 
 
meletakkannya
10xnyw
<3240>
di
 
 
hadapan
11ynpl
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Kemudian
13xlsyw
<7971>
Samuel
14lawms
<8050>
menyuruh
15ta
<853>
seluruh
16lk
<3605>
bangsa
17Meh
<5971>
itu pulang ke
18sya
<376>
rumahnya
19wtybl
<1004>
masing-masing
 
 
26
Saul
2lwas
<7586>
juga
1Mgw
<1571>
pulang
3Klh
<1980>
ke
 
 
rumahnya
4wtybl
<1004>
di
 
 
Gibea
5htebg
<1390>
diikuti orang-orang
7wme 6wklyw
<5973> <1980>
gagah perkasa
8lyxh
<2428>
yang
9rsa
<834>
hatinya
12Mblb
<3820>
digerakkan
10egn
<5060>
oleh
 
 
Allah
11Myhla
<430>
27
Akan tetapi
 
 
orang-orang
1ynbw
<1121>
yang berkelakuan
 
 
jahat
2leylb
<1100>
berkata
3wrma
<559>
Bagaimana
4hm
<4100>
orang
 
 
ini
6hz
<2088>
dapat
 
 
menyelamatkan
5wnesy
<3467>
kita Mereka
 
 
menghinanya
7whzbyw
<959>
dan
 
 
tidak
8alw
<3808>
membawa
9waybh
<935>
 
10wl
<0>
persembahan
11hxnm
<4503>
kepadanya Namun dia
12yhyw
<1961>
tetap
13syrxmk
<2790>
diam
14P
<0>