Prev Chapter Genesis 27 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Ketika
2yk
<3588>
Ishak
4qxuy
<3327>
sudah tua
3Nqz
<2204>
dan
 
 
matanya
6wynye
<5869>
menjadi rabun
5Nyhktw
<3543>
sehingga dia tidak dapat
 
 
melihat
7tarm
<7200>
dengan jelas dia

memanggil
8arqyw
<7121>
 
9ta
<853>
Esau
10wve
<6215>
anak
11wnb
<1121>
sulungnya
12ldgh
<1419>
dan
 
 
berkata
13rmayw
<559>
 
14wyla
<413>
Anakku
15ynb
<1121>
Esau
 
 
menjawab
16rmayw
<559>
 
17wyla
<413>
Ya
18ynnh
<2009>
Ayah
 
 
2
Ishak
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Lihatlah
2hnh
<2009>
sekarang
3an
<4994>
aku
 
 
sudah tua
4ytnqz
<2204>
aku
 
 
tidak
5al
<3808>
mengetahui
6ytedy
<3045>
hari
7Mwy
<3117>
kematianku
8ytwm
<4194>
3
Jadi
1htew
<6258>
ambillah
2av
<5375>
senjatamu
3an
<4994>
tabung
4Kylk
<3627>
panahmu
5Kylt
<8522>
dan
 
 
busurmu
6Ktsqw
<7198>
lalu
 
 
pergilah
7auw
<3318>
ke
 
 
padang
8hdvh
<7704>
untuk
 
 
memburu
9hdwuw
<6679>
 
10yl
<0>
makanan
11*dyu {hdyu}
<6720>
bagiku
 
 
4
Lalu olahlah
2yl 1hvew
<0> <6213>
makanan lezat
3Mymejm
<4303>
bagiku seperti
 
 
yang
4rsak
<834>
aku
 
 
suka
5ytbha
<157>
dan
 
 
bawalah
6haybhw
<935>
kemari untuk
7yl
<0>
kumakan
8hlkaw
<398>
supaya
9rwbeb
<5668>
aku dapat
 
 
memberkatimu
10Kkrbt
<1288>
 
11yspn
<5315>
sebelum
12Mrjb
<2962>
aku
 
 
mati
13twma
<4191>
5
Pada saat
 
 
Ishak
4qxuy
<3327>
berbicara
3rbdb
<1696>
kepada
5la
<413>
Esau
6wve
<6215>
anaknya
7wnb
<1121>
Ribka
1hqbrw
<7259>
mendengar
2tems
<8085>
hal ini Karena itu ketika
 
 
Esau
9wve
<6215>
pergi
8Klyw
<1980>
ke
 
 
padang
10hdvh
<7704>
hendak
 
 
memburu
11dwul
<6679>
tangkapan
12dyu
<6718>
untuk
 
 
dibawa
13aybhl
<935>
pulang
 
 
6
Ribka
1hqbrw
<7259>
berkata
2hrma
<559>
kepada
3la
<413>
Yakub
4bqey
<3290>
anaknya
5hnb
<1121>
Aku
7hnh 6rmal
<2009> <559>
mendengar
8ytems
<8085>
 
9ta
<853>
ayahmu
10Kyba
<1>
berbicara
11rbdm
<1696>
kepada
12la
<413>
kakakmu
14Kyxa
<251>
Esau
13wve
<6215>
katanya
15rmal
<559>
7
Bawalah
1haybh
<935>
kepadaku hasil
2yl
<0>
buruan
3dyu
<6718>
dan
 
 
olahlah
4hvew
<6213>
 
5yl
<0>
makanan yang lezat
6Mymejm
<4303>
untukku supaya aku dapat
 
 
memakannya
7hlkaw
<398>
dan
 
 
memberkatimu
8hkkrbaw
<1288>
di
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
Allah
10hwhy
<3068>
sebelum
11ynpl
<6440>
aku
 
 
mati
12ytwm
<4194>
8
Karena
1htew
<6258>
itu
 
 
Anakku
2ynb
<1121>
dengarlah
3ems
<8085>
perkataanku
4ylqb
<6963>
sesuai
5rsal
<834>
 
6yna
<589>
perintahku
7hwum
<6680>
kepadamu
8Kta
<853>
9
Pergilah
1Kl
<1980>
 
2an
<4994>
kepada
3la
<413>
kawanan kambing
4Nauh
<6629>
kita dan
6yl
<0>
dari itu
7Msm
<8033>
ambillah
5xqw
<3947>
dua
8yns
<8147>
ekor
 
 
kambing jantan muda
10Myze 9yydg
<5795> <1423>
pilihan
11Mybj
<2896>
dan aku akan
 
 
mengolahnya
12hveaw
<6213>
menjadi
13Mta
<853>
makanan lezat
14Mymejm
<4303>
bagi
 
 
ayahmu
15Kybal
<1>
seperti
 
 
yang
16rsak
<834>
dia
 
 
sukai
17bha
<157>
10
Lalu kamu harus
 
 
membawanya
1tabhw
<935>
kepada
 
 
ayahmu
2Kybal
<1>
supaya
 
 
dimakannya
3lkaw
<398>
sehingga
4rbeb
<5668>
dia dapat
5rsa
<834>
memberkatimu
6Kkrby
<1288>
sebelum
7ynpl
<6440>
kematiannya
8wtwm
<4194>
11
Namun
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Ribka
4hqbr
<7259>
ibunya
5wma
<517>
Lihatlah
6Nh
<2005>
Esau
7wve
<6215>
kakakku
8yxa
<251>
adalah
 
 
orang
9sya
<376>
yang
 
 
berbulu
10rev
<8163>
sedangkan
 
 
aku
11yknaw
<595>
adalah
 
 
orang
12sya
<376>
berkulit
 
 
licin
13qlx
<2509>
12
Mungkin
1ylwa
<194>
ayahku
3yba
<1>
akan
 
 
merabaku
2ynsmy
<4959>
dan aku
 
 
akan
4ytyyhw
<1961>
dianggapnya
5wynyeb
<5869>
sebagai
 
 
penipu
6etetmk
<8591>
sehingga aku malah akan
 
 
mendatangkan
7ytabhw
<935>
kutuk
9hllq
<7045>
atas
8yle
<5921>
diriku
 
 
bukannya
10alw
<3808>
berkat
11hkrb
<1293>
13
Namun
2wl
<0>
ibunya
3wma
<517>
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya
 
 
Kutukmu
5Ktllq
<7045>
itu adalah
 
 
tanggunganku
4yle
<5921>
Anakku
6ynb
<1121>
Dengarkan
8ems
<8085>
saja
7Ka
<389>
suaraku
9ylqb
<6963>
Pergilah
10Klw
<1980>
dan
 
 
bawa
11xq
<3947>
kambing-kambing itu kepadaku
12yl
<0>
14
Lalu dia
 
 
pergi
1Klyw
<1980>
untuk
 
 
mengambil
2xqyw
<3947>
dan
 
 
membawanya
3abyw
<935>
kepada
 
 
ibunya
4wmal
<517>
Lalu
5vetw
<6213>
ibunya
6wma
<517>
mengolah
 
 
makanan lezat
7Mymejm
<4303>
sesuai
8rsak
<834>
dengan
 
 
kesukaan
9bha
<157>
ayahnya
10wyba
<1>
15
Kemudian
 
 
Ribka
2hqbr
<7259>
mengambil
1xqtw
<3947>
 
3ta
<853>
pakaian
4ydgb
<899>
terbaik
8tdmxh
<2532>
milik
 
 
Esau
5wve
<6215>
anak
6hnb
<1121>
sulungnya
7ldgh
<1419>
yang
9rsa
<834>
disimpannya
 
 
di
10hta
<854>
rumah
11tybb
<1004>
dan
 
 
mengenakannya
12sbltw
<3847>
pada
 
 
anak
15hnb
<1121>
bungsunya
16Njqh
<6996>
 
13ta
<853>
Yakub
14bqey
<3290>
16
Dia juga
 
 
menaruh
5hsyblh
<3847>
 
1taw
<853>
kulit
2tre
<5785>
kambing muda
4Myzeh 3yydg
<5795> <1423>
pada
6le
<5921>
tangan
7wydy
<3027>
dan
8lew
<5921>
bagian
9tqlx
<2513>
leher
10wyrawu
<6677>
Yakub yang tidak berbulu
 
 
17
Dia juga
 
 
memberikan
1Nttw
<5414>
 
2ta
<853>
makanan lezat
3Mymejmh
<4303>
dan
4taw
<853>
roti
5Mxlh
<3899>
yang
6rsa
<834>
dibuatnya
7htve
<6213>
kepada
8dyb
<3027>
Yakub
9bqey
<3290>
anaknya
10hnb
<1121>
18
Kemudian Yakub
 
 
pergi
1abyw
<935>
kepada
2la
<413>
ayahnya
3wyba
<1>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Ayahku
5yba
<1>
Ayahnya
 
 
menjawab
6rmayw
<559>
Ya
 
 
Nak
7ynnh
<2009>
Siapakah
8ym
<4310>
kamu
9hta
<859>
Anakku
10ynb
<1121>
19
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
ayahnya
4wyba
<1>
Aku
5ykna
<595>
Esau
6wve
<6215>
anak sulungmu
7Krkb
<1060>
Aku telah
 
 
melaksanakan
8ytyve
<6213>
apa
 
 
yang
9rsak
<834>
Ayah
 
 
katakan
10trbd
<1696>
kepadaku
11yla
<413>
 
12Mwq
<6965>
Sekarang
13an
<4994>
duduklah
14hbs
<3427>
dan
 
 
makanlah
15hlkaw
<398>
hasil
16ydyum
<6718>
buruanku ini
 
 
supaya
17rwbeb
<5668>
engkau dapat
 
 
memberkatiku
18ynkrbt
<1288>
 
19Kspn
<5315>
20
Ishak
2qxuy
<3327>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
anaknya
4wnb
<1121>
Bagaimana
5hm
<4100>
kamu
6hz
<2088>
bisa
 
 
mendapatkannya
8auml
<4672>
secepat
7trhm
<4116>
itu
 
 
Anakku
9ynb
<1121>
Yakub
 
 
menjawab
10rmayw
<559>
Karena
11yk
<3588>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allahmu
14Kyhla
<430>
yang
 
 
membuatku berhasil
12hrqh
<7136>
 
15ynpl
<6440>
21
Kemudian
 
 
Ishak
2qxuy
<3327>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yakub
4bqey
<3290>
Mendekatlah
5hsg
<5066>
supaya
 
 
aku
6an
<4994>
dapat
 
 
merabamu
7Ksmaw
<4184>
Anakku
8ynb
<1121>
supaya aku tahu apakah
 
 
kamu
9htah
<859>
benar-benar
10hz
<2088>
anakku
11ynb
<1121>
Esau
12wve
<6215>
atau
13Ma
<518>
bukan
14al
<3808>
22
Lalu
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
mendekat
1sgyw
<5066>
kepada
3la
<413>
Ishak
4qxuy
<3327>
ayahnya
5wyba
<1>
dan Ishak

merabanya
6whsmyw
<4959>
lalu
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Suaranya
8lqh
<6963>
suara
9lwq
<6963>
Yakub
10bqey
<3290>
tetapi
 
 
tangannya
11Mydyhw
<3027>
adalah
 
 
tangan
12ydy
<3027>
Esau
13wve
<6215>
23
Ishak
 
 
tidak
1alw
<3808>
mengenali
2wrykh
<5234>
Yakub
 
 
karena
3yk
<3588>
 
4wyh
<1961>
tangan
5wydy
<3027>
Yakub
8wyxa
<251>
berbulu
9trev
<8163>
seperti
 
 
tangan
6ydyk
<3027>
Esau
7wve
<6215>
Jadi Ishak
 
 
memberkati
10whkrbyw
<1288>
Yakub
 
 
24
Namun sekali lagi Ishak
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Apakah
 
 
kamu
2hta
<859>
benar-benar
3hz
<2088>
anakku
4ynb
<1121>
Esau
5wve
<6215>
Yakub
 
 
menjawab
6rmayw
<559>
Ya akulah dia
7yna
<589>
25
Kemudian Ishak
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Bawalah
2hsgh
<5066>
kepadaku
3yl
<0>
aku akan
 
 
memakan
4hlkaw
<398>
hasil
 
 
buruan
5dyum
<6718>
anakku
6ynb
<1121>
supaya
7Neml
<4616>
aku dapat
 
 
memberkatimu
8Kkrbt
<1288>
Yakub
9yspn
<5315>
membawa
10sgyw
<5066>
makanan itu kepada ayahnya dan Ishak pun
11wl
<0>
memakannya
12lkayw
<398>
Yakub juga membawakan
14wl 13abyw
<0> <935>
anggur
15Nyy
<3196>
untuk ayahnya dan Ishak pun
 
 
meminumnya
16tsyw
<8354>
26
Kemudian
 
 
Ishak
3qxuy
<3327>
ayahnya
4wyba
<1>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Kemarilah dan
6an 5hsg
<4994> <5066>
ciumlah
7hqsw
<5401>
aku
8yl
<0>
Anakku
9ynb
<1121>
27
Yakub pun
 
 
mendekat
1sgyw
<5066>
kepada ayahnya dan
 
 
menciumnya
2qsyw
<5401>
Ketika Ishak
3wl
<0>
mencium
4xryw
<7306>
 
5ta
<853>
bau
6xyr
<7381>
pakaiannya
7wydgb
<899>
dia
 
 
memberkatinya
8whkrbyw
<1288>
dan
 
 
berkata
9rmayw
<559>
 
10har
<7200>
Bau
11xyr
<7381>
anakku
12ynb
<1121>
ini seperti
 
 
bau
13xyrk
<7381>
padang
14hdv
<7704>
yang
15rsa
<834>
diberkati
16wkrb
<1288>
TUHAN
17hwhy
<3068>
28
Kiranya
2Kl
<0>
Allah
3Myhlah
<430>
memberikan
1Ntyw
<5414>
kepadamu
 
 
embun
4ljm
<2919>
dari
 
 
langit
5Mymsh
<8064>
tanah
7Urah
<776>
yang
 
 
gemuk
6ynmsmw
<8080>
gandum
9Ngd
<1715>
dan
 
 
anggur baru
10srytw
<8492>
yang
 
 
berlimpah-limpah
8brw
<7230>
29
Kiranya
 
 
bangsa-bangsa
2Myme
<5971>
melayanimu
1Kwdbey
<5647>
dan
 
 
suku-suku bangsa
5Mymal
<3816>
sujud
3*wwxtsyw {wxtsyw}
<7812>
kepadamu
4Kl
<0>
Jadilah
6hwh
<1933>
tuan
7rybg
<1376>
atas
 
 
saudara-saudaramu
8Kyxal
<251>
dan kiranya
10Kl
<0>
anak-anak
11ynb
<1121>
ibumu
12Kma
<517>
berlutut
9wwxtsyw
<7812>
kepadamu
 
 
Terkutuklah
13Kyrra
<779>
orang yang
 
 
mengutukmu
14rwra
<779>
dan
 
 
diberkatilah
15Kykrbmw
<1288>
orang yang
 
 
memberkatimu
16Kwrb
<1288>
30
Ishak
4qxuy
<3327>
baru saja
2rsak 1yhyw
<834> <1961>
selesai
3hlk
<3615>
memberkati
5Krbl
<1288>
 
6ta
<853>
Yakub
7bqey
<3290>
dan
 
 
Yakub
12bqey
<3290>
 
8yhyw
<1961>
juga
9Ka
<389>
baru saja meninggalkan
11auy 10auy
<3318> <3318>
 
15qxuy 14ynp 13tam
<3327> <6440> <853>
ayahnya
16wyba
<1>
ketika
 
 
Esau
17wvew
<6215>
 
18wyxa
<251>
pulang
19ab
<935>
dari
 
 
pemburuannya
20wdyum
<6718>
31
Kemudian Esau
1veyw
<6213>
juga
2Mg
<1571>
mengolah
3awh
<1931>
makanan lezat
4Mymejm
<4303>
dan dibawanya itu kepada
5abyw
<935>
ayahnya
6wybal
<1>
Dia
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepada
 
 
ayahnya
8wybal
<1>
Ayahku
10yba
<1>
bangun
9Mqy
<6965>
dan
 
 
makanlah
11lkayw
<398>
hasil
 
 
buruan
12dyum
<6718>
anakmu
13wnb
<1121>
ini
 
 
supaya
14rwbeb
<5668>
engkau
 
 
memberkati
15ynkrbt
<1288>
aku
16Kspn
<5315>
32
Namun
 
 
Ishak
3qxuy
<3327>
ayahnya
4wyba
<1>
bertanya
1rmayw
<559>
kepadanya
2wl
<0>
Siapa
5ym
<4310>
kamu
6hta
<859>
Esau
 
 
menjawab
7rmayw
<559>
Aku
8yna
<589>
anakmu
9Knb
<1121>
anak sulungmu
10Krkb
<1060>
Esau
11wve
<6215>
33
Tubuh
 
 
Ishak
2qxuy
<3327>
menjadi
3hdrx
<2731>
 
5de
<5704>
sangat
6dam 4hldg
<3966> <1419>
gemetar
1drxyw
<2729>
dan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Siapa
8ym
<4310>
 
9awpa
<645>
dia
10awh
<1931>
yang telah
 
 
memburu
11duh
<6679>
hasil buruan
12dyu
<6718>
dan
 
 
membawanya
13abyw
<935>
kepadaku
 
 
Sebelum
17Mrjb
<2962>
kamu
 
 
datang
18awbt
<935>
aku telah
14yl
<0>
memakan
15lkaw
<398>
semuanya
16lkm
<3605>
itu dan
 
 
memberkatinya
19whkrbaw
<1288>
dan
20Mg
<1571>
dialah yang
 
 
tetap
22hyhy
<1961>
akan
 
 
diberkati
21Kwrb
<1288>
34
Ketika
 
 
Esau
2wve
<6215>
mendengar
1emsk
<8085>
 
3ta
<853>
perkataan
4yrbd
<1697>
ayahnya
5wyba
<1>
itu Dia
 
 
menjerit
6qeuyw
<6817>
dengan
 
 
suara
7hqeu
<6818> ==>
yang
 
 
sangat
8hldg
<1419>
nyaring
7hqeu
<== <6818>
dan
10de
<5704>
penuh
11dam
<3966>
kepahitan
9hrmw
<4751>
Lalu dia
 
 
berkata
12rmayw
<559>
kepada
 
 
ayahnya
13wybal
<1>
Berkatilah
14ynkrb
<1288>
juga
15Mg
<1571>
aku
16yna
<589>
Ayahku
17yba
<1>
35
Kata
1rmayw
<559>
Ishak kepadanya
 
 
Saudaramu
3Kyxa
<251>
telah
 
 
datang
2ab
<935>
kemari dengan
 
 
tipu daya
4hmrmb
<4820>
dan
 
 
merampas
5xqyw
<3947>
berkatmu
6Ktkrb
<1293>
36
Esau
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Memang tepat
2ykh
<3588>
namanya
4wms 3arq
<8034> <7121>
Yakub
5bqey
<3290>
bukan Sebab sudah dua
7hz
<2088>
kali
8Mymep
<6471>
dia
 
 
memperdaya
6ynbqeyw
<6117>
aku Dia telah
 
 
merampas
11xql
<3947>
 
9ta
<853>
hak kesulunganku
10ytrkb
<1062>
lalu
 
 
sekarang
13hte
<6258>
lihatlah
12hnhw
<2009>
dia
 
 
merampas
14xql
<3947>
berkatku
15ytkrb
<1293>
Dia pun
 
 
bertanya
16rmayw
<559>
lagi Apakah engkau
 
 
tidak
17alh
<3808>
menyimpan
18tlua
<680>
 
19yl
<0>
berkat
20hkrb
<1293>
lain untukku
 
 
37
Ishak
2qxuy
<3327>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3rmayw
<559>
Esau
4wvel
<6215>
Aku telah
 
 
menjadikannya
7wytmv
<7760>
 
5Nh
<2005>
tuan
6rybg
<1376>
atasmu dan
9taw 8Kl
<853> <0>
semua
10lk
<3605>
saudaranya
11wyxa
<251>
kuberikan
12yttn
<5414>
kepadanya untuk menjadi
13wl
<0>
hambanya
14Mydbel
<5650>
Aku pun telah
 
 
memberkatinya
17wytkmo
<5564>
dengan banyak
 
 
gandum
15Ngdw
<1715>
dan
 
 
anggur
16srytw
<8492>
Karena itu
19awpa 18hklw
<645> <0>
apa
20hm
<4100>
lagi yang dapat
 
 
kulakukan
21hvea
<6213>
untukmu
 
 
Anakku
22ynb
<1121>
38
Esau
2wve
<6215>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
ayahnya
4wyba
<1>
Apakah engkau hanya memiliki
 
 
satu
6txa
<259>
berkat
5hkrbh
<1293>
itu
7awh
<1931>
 
8Kl
<0>
Ayahku
9yba
<1>
Berkatilah
10ynkrb
<1288>
juga
11Mg
<1571>
aku
12yna
<589>
Ayahku
13yba
<1>
Kemudian
 
 
Esau
15wve
<6215>
mulai
 
 
menangis
17Kbyw
<1058>
dengan
 
 
suara
16wlq
<6963>
keras
14avyw
<5375>
39
Lalu
 
 
Ishak
2qxuy
<3327>
ayahnya
3wyba
<1>
berkata
1Neyw
<6030>
 
4rmayw
<559>
kepadanya
5wyla
<413>
Dengarlah
6hnh
<2009>
 
9hyhy
<1961>
tempat tinggalmu
10Kbswm
<4186>
akan jauh dari
 
 
tanah yang subur
7ynmsm
<8080>
di
 
 
bumi
8Urah
<776>
dan jauh pula dari
 
 
embun
11ljmw
<2919>
langit
12Mymsh
<8064>
di atas
13lem
<5921>
40
Kamu akan
 
 
hidup
3hyxt
<2421>
oleh
1lew
<5921>
pedang
2Kbrx
<2719>
dan kamu akan
 
 
melayani
6dbet
<5647>
 
4taw
<853>
saudaramu
5Kyxa
<251>
Akan
7hyhw
<1961>
tetapi jika kamu
8rsak
<834>
berusaha sungguh-sungguh
9dyrt
<7300>
kamu akan dapat
 
 
melemparkan
10tqrpw
<6561>
kuknya
11wle
<5923>
dari
12lem
<5921>
lehermu
13Krawu
<6677>
41
Karena itu
 
 
Esau
2wve
<6215>
membenci
1Mjvyw
<7852>
 
3ta
<853>
Yakub
4bqey
<3290>
karena
5le
<5921>
berkat
6hkrbh
<1293>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
diberikan
8wkrb
<1288>
ayah
9wyba
<1>
mereka kepada adiknya
 
 
Kata
10rmayw
<559>
Esau
11wve
<6215>
kepada dirinya
 
 
sendiri
12wblb
<3820>
 
13wbrqy
<7126>
Masa
14ymy
<3117>
berkabung
15lba
<60>
karena kematian
 
 
ayah
16yba
<1>
sudah dekat setelah itulah aku akan
 
 
membunuh
17hgrhaw
<2026>
saudaraku
20yxa
<251>
 
18ta
<853>
Yakub
19bqey
<3290>
42
Ketika
 
 
Ribka
2hqbrl
<7259>
diberitahu
1dgyw
<5046>
tentang apa yang
3ta
<853>
dikatakan
4yrbd
<1697>
Esau
5wve
<6215>
dia pun segera
7ldgh 6hnb
<1419> <1121>
mengutus
8xlstw
<7971>
orang untuk
 
 
memanggil
9arqtw
<7121>
Yakub
10bqeyl
<3290>
anak
11hnb
<1121>
bungsunya
12Njqh
<6996>
dan
 
 
berkata
13rmatw
<559>
kepadanya
14wyla
<413>
Dengarlah
15hnh
<2009>
Esau
16wve
<6215>
saudaramu
17Kyxa
<251>
hendak
 
 
menghibur
18Mxntm
<5162>
dirinya dengan
19Kl
<0>
membunuhmu
20Kgrhl
<2026>
43
Karena itu
1htew
<6258>
Anakku
2ynb
<1121>
lakukan
5Mwqw
<6965>
apa yang
 
 
kukatakan
4ylqb 3ems
<6963> <8085>
kepadamu
 
 
Cepat lari
6xrb
<1272>
 
7Kl
<0>
kepada
8la
<413>
Laban
9Nbl
<3837>
saudara laki-lakiku
10yxa
<251>
di
 
 
Haran
11hnrx
<2771>
44
Tinggallah
1tbsyw
<3427>
dengannya
2wme
<5973>
selama beberapa
 
 
waktu
3Mymy
<3117>
 
4Mydxa
<259>
sampai
5de
<5704>
 
7bwst 6rsa
<7725> <834>
kemarahan
8tmx
<2534>
saudaramu
9Kyxa
<251>
reda
 
 
45
Ketika
 
 
kemarahan
3Pa
<639>
saudaramu
4Kyxa
<251>
telah
1de
<5704>
reda
2bws
<7725>
dan dia
5Kmm
<4480>
melupakan
6xksw
<7911>
apa
7ta
<853>
yang
8rsa
<834>
kaulakukan
9tyve
<6213>
kepadanya aku akan
10wl
<0>
mengutus
11ytxlsw
<7971>
seseorang untuk
 
 
membawamu
12Kytxqlw
<3947>
kembali
13Msm
<8033>
Lagi pula
16Mg
<1571>
mengapa
14hml
<4100>
aku harus
 
 
kehilangan
15lksa
<7921>
kamu
 
 
berdua
17Mkyns
<8147>
dalam
 
 
sehari
19dxa 18Mwy
<259> <3117>
46
Kemudian
 
 
Ribka
2hqbr
<7259>
berkata
1rmatw
<559>
kepada
3la
<413>
Ishak
4qxuy
<3327>
Aku
 
 
lelah
5ytuq
<6973>
dengan
 
 
hidupku
6yyxb
<2416>
karena
7ynpm
<6440>
perempuan-perempuan
8twnb
<1323>
Het
9tx
<2845>
ini
 
 
Jika
10Ma
<518>
Yakub
12bqey
<3290>
mengambil
11xql
<3947>
istri
13hsa
<802>
dari antara
 
 
perempuan
14twnbm
<1323>
di
 
 
negeri
18Urah
<776>
ini
16hlak
<428>
dari
 
 
perempuan-perempuan
17twnbm
<1323>
Het
15tx
<2845>
seperti ini tidak ada gunanya lagi aku
20yl 19hml
<0> <4100>
hidup
21Myyx
<2416>