Prev Chapter Genesis 33 Next Chapter
1
Yakub
2bqey
<3290>
mengarahkan
1avyw
<5375>
matanya
3wynye
<5869>
dan
 
 
mengamat-amati
4aryw
<7200>
Lihat
5hnhw
<2009>
Esau
6wve
<6215>
datang
7ab
<935>
beserta
8wmew
<5973>
empat
9ebra
<702>
ratus
10twam
<3967>
orang laki-laki
11sya
<376>
Kemudian Yakub

membagi
12Uxyw
<2673>
 
13ta
<853>
anak-anaknya
14Mydlyh
<3206>
kepada
15le
<5921>
Lea
16hal
<3812>
dan
 
 
kepada
17lew
<5921>
Rahel
18lxr
<7354>
dan
 
 
kepada
19lew
<5921>
kedua
20yts
<8147>
hamba perempuannya
21twxpsh
<8198>
2
Yakub
 
 
menempatkan
1Mvyw
<7760>
kedua
2ta
<853>
hamba perempuannya
3twxpsh
<8198>
dan
4taw
<853>
anak-anak
5Nhydly
<3206>
mereka
 
 
di depan
6hnsar
<7223>
Setelah itu
10Mynrxa
<314>
 
7taw
<853>
Lea
8hal
<3812>
dan
 
 
anak-anaknya
9hydlyw
<3206>
Yang
 
 
terakhir
15Mynrxa
<314>
adalah
11taw
<853>
Rahel
12lxr
<7354>
dan
13taw
<853>
Yusuf
14Powy
<3130>
3
Yakub
 
 
sendiri
1awhw
<1931>
berjalan
2rbe
<5674>
di
 
 
depan
3Mhynpl
<6440>
mereka dan
 
 
berlutut
4wxtsyw
<7812>
ke
 
 
tanah
5hura
<776>
sebanyak
 
 
tujuh
6ebs
<7651>
kali
7Mymep
<6471>
sampai
8de
<5704>
dia tiba di dekat
10de 9wtsg
<5704> <5066>
kakaknya
11wyxa
<251>
4
Kemudian
 
 
Esau
2wve
<6215>
berlari
1Uryw
<7323>
menyongsongnya
3wtarql
<7125>
memeluknya
4whqbxyw
<2263>
merangkul
5lpyw
<5307>
 
6le
<5921>
lehernya
7*wrawu
<6677>
dan
 
 
menciumnya
8whqsyw
<5401>
lalu mereka
 
 
menangis
9wkbyw
<1058>
5
Setelah itu dia
 
 
mengarahkan
1avyw
<5375>
 
2ta
<853>
matanya
3wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
4aryw
<7200>
 
5ta
<853>
perempuan-perempuan
6Mysnh
<802>
dan
7taw
<853>
anak-anak
8Mydlyh
<3206>
itu Dia
 
 
berkata
9rmayw
<559>
Siapakah
10ym
<4310>
mereka yang bersamamu

ini
11hla
<428>
Yakub
12Kl
<0>
menjawab
13rmayw
<559>
Inilah
 
 
anak-anak
14Mydlyh
<3206>
yang
15rsa
<834>
dengan kemurahan hati
16Nnx
<2603> ==>
telah
 
 
dikaruniakan
16Nnx
<== <2603>
Allah
17Myhla
<430>
kepadaku
19Kdbe 18ta
<5650> <853>
6
Kemudian
1Nsgtw
<5066>
kedua
 
 
hamba perempuan
2twxpsh
<8198>
itu
3hnh
<2007>
mendekat mereka dan
 
 
anak-anaknya
4Nhydlyw
<3206>
lalu mereka
 
 
berlutut
5Nywxtstw
<7812>
7
Lea
3hal
<3812>
beserta
 
 
anak-anaknya
4hydlyw
<3206>
juga
2Mg
<1571>
mendekat
1sgtw
<5066>
lalu mereka
 
 
berlutut
5wwxtsyw
<7812>
Setelah
6rxaw
<310>
itu
 
 
mendekatlah
7sgn
<5066>
Yusuf
8Powy
<3130>
beserta
 
 
Rahel
9lxrw
<7354>
lalu mereka
 
 
berlutut
10wwxtsyw
<7812>
8
Esau
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Apa
2ym
<4310>
maksudmu dengan
3Kl
<0>
semua
4lk
<3605>
iring-iringan
5hnxmh
<4264>
 
6hzh
<2088>
yang
7rsa
<834>
aku
 
 
jumpai
8ytsgp
<6298>
tadi Yakub

menjawab
9rmayw
<559>
Untuk
 
 
memperoleh
10auml
<4672>
kemurahan
11Nx
<2580>
di
 
 
matamu
12ynyeb
<5869>
Tuanku
13ynda
<113>
9
Namun
 
 
Esau
2wve
<6215>
berkata
1rmayw
<559>
Aku
3sy
<3426>
telah punya
4yl
<0>
banyak
5br
<7227>
Adikku
6yxa
<251>
Simpanlah
8Kl 7yhy
<0> <1961>
yang
9rsa
<834>
kamu miliki ini untuk dirimu
 
 
sendiri
10Kl
<0>
10
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
Tidak
3la
<408>
Aku
 
 
mohon
4an
<4994>
jika
5Ma
<518>
pada saat ini
 
 
aku
6an
<4994>
memperoleh
7ytaum
<4672>
kemurahan
8Nx
<2580>
di
 
 
matamu
9Kynyeb
<5869>
terimalah
10txqlw
<3947>
hadiah
11ytxnm
<4503>
dari
 
 
tanganku
12ydym
<3027>
ini
 
 
Sebab
13yk
<3588>
aku telah
15Nk 14le
<3651> <5921>
melihat
16ytyar
<7200>
wajahmu
17Kynp
<6440>
bagaikan aku telah
 
 
melihat
18tark
<7200>
wajah
19ynp
<6440>
Allah
20Myhla
<430>
dan engkau
 
 
berkenan
21ynurtw
<7521>
kepadaku
 
 
11
Aku
1xq
<3947>
mohon
2an
<4994>
terimalah
3ta
<853>
berkatku
4ytkrb
<1293>
yang
5rsa
<834>
dibawa
6tabh
<935>
kepadamu
7Kl
<0>
ini
 
 
karena
8yk
<3588>
Allah
10Myhla
<430>
telah
 
 
bermurah hati
9ynnx
<2603>
kepadaku dan
 
 
karena
11ykw
<3588>
aku
 
 
mempunyai
12sy
<3426>
segalanya Yakub
14lk 13yl
<3605> <0>
mendesaknya
15rupyw
<6484>
dan Esau pun
16wb
<0>
menerimanya
17xqyw
<3947>
12
Kemudian Esau
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Mari kita melakukan perjalanan dan
 
 
berangkat
2heon
<5265>
Aku akan
3hklnw
<1980>
pergi
4hklaw
<1980>
mendahuluimu
5Kdgnl
<5048>
13
Namun Yakub

berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Tuanku
3ynda
<113>
mengetahui
4edy
<3045>
bahwa
5yk
<3588>
anak-anak
6Mydlyh
<3206>
ini masih
 
 
lemah
7Mykr
<7390>
dan besertaku ada pula
 
 
kawanan kambing domba
8Nauhw
<6629>
dan
 
 
ternak
9rqbhw
<1241>
yang masih
 
 
menyusui
10twle
<5763>
Jika
11yle
<5921>
digiring paksa
12Mwqpdw
<1849>
selama
 
 
sehari
13Mwy
<3117>
saja
14dxa
<259>
semua
16lk
<3605>
kawanan
17Nauh
<6629>
itu akan
 
 
mati
15wtmw
<4191>
14
Jadi
 
 
silakan
2an
<4994>
tuanku
3ynda
<113>
mendahului
4ynpl 1rbey
<6440> <5674>
hambamu
5wdbe
<5650>
ini
 
 
Aku
6ynaw
<589>
akan
 
 
menyusul
7hlhnta
<5095>
pelan-pelan
8yjal
<328>
mengikuti langkah
9lgrl
<7272>
ternak
10hkalmh
<4399>
 
11rsa
<834>
di depanku
12ynpl
<6440>
dan
 
 
mengikuti langkah
13lgrlw
<7272>
anak-anak
14Mydlyh
<3206>
hingga
15de
<5704>
aku
16rsa
<834>
tiba
17aba
<935>
kepada
18la
<413>
tuanku
19ynda
<113>
di
 
 
Seir
20hryev
<8165>
15
Lalu
 
 
Esau
2wve
<6215>
berkata
1rmayw
<559>
Kalau begitu
 
 
biarlah
4an
<4994>
kutinggalkan
3hgyua
<3322>
bersamamu
5Kme
<5973>
beberapa
6Nm
<4480>
orang
7Meh
<5971>
yang
8rsa
<834>
menyertaiku
9yta
<854>
ini Akan tetapi Yakub

menjawab
10rmayw
<559>
Apakah
11hml
<4100>
perlunya hal
 
 
itu
12hz
<2088>
Biarlah aku
 
 
memperoleh
13auma
<4672>
kemurahan hati
14Nx
<2580>
di
 
 
mata
15ynyeb
<5869>
tuanku
16ynda
<113>
16
Jadi pada
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Esau
4wve
<6215>
kembali
1bsyw
<7725>
ke
 
 
perjalanannya
5wkrdl
<1870>
menuju
 
 
Seir
6hryev
<8165>
17
Sementara itu
 
 
Yakub
1bqeyw
<3290>
berangkat
2eon
<5265>
ke
 
 
Sukot
3htko
<5523>
dan
 
 
mendirikan
4Nbyw
<1129>
 
5wl
<0>
rumah
6tyb
<1004>
bagi dirinya dan
 
 
membuat
8hve
<6213>
pondok-pondok dari daun
9tko
<5521>
bagi
10le
<5921>
ternaknya
7whnqmlw
<4735>
Itulah
11Nk
<3651>
sebabnya
 
 
tempat
14Mwqmh
<4725>
itu
 
 
dinamakan
13Ms 12arq
<8034> <7121>
Sukot
15twko
<5523>
 
16o
<0>
18
Yakub
2bqey
<3290>
tiba
1abyw
<935>
dengan
3Mls
<8003>
selamat di
 
 
kota
4rye
<5892>
Sikhem
5Mks
<7927>
di
6rsa
<834>
tanah
7Urab
<776>
Kanaan
8Nenk
<3667>
ketika dia
 
 
tiba
9wabb
<935>
dari
10Ndpm
<0>
Padan-Aram
11Mra
<6307>
Lalu dia
 
 
mendirikan
12Nxyw
<2583>
tendanya di
13ta
<853>
depan
14ynp
<6440>
kota
15ryeh
<5892>
itu
 
 
19
Dia
 
 
membeli
1Nqyw
<7069>
 
2ta
<853>
sebidang
3tqlx
<2513>
tanah
4hdvh
<7704>
tempat
5rsa
<834>
dia
 
 
mendirikan
6hjn
<5186>
 
7Ms
<8033>
tendanya
8wlha
<168>
dari
 
 
tangan
9dym
<3027>
keturunan
10ynb
<1121>
Hemor
11rwmx
<2544>
ayah
12yba
<1>
Sikhem
13Mks
<7928>
seharga
 
 
100
14hamb
<3967>
kesita
15hjyvq
<7192>
20
Dia
 
 
mendirikan
1buyw
<5324>
 
2Ms
<8033>
mazbah
3xbzm
<4196>
di situ dan
 
 
menyebutnya
4arqyw
<7121>
Allah
7yhla
<430>
Israel
8larvy
<3478>
adalah
5wl
<0>
Allah
6la
<410>
 
9o
<0>