Prev Chapter Genesis 43 Next Chapter
1
Kelaparan
1berhw
<7458>
pun semakin
 
 
berat
2dbk
<3515>
di
 
 
tanah
3Urab
<776>
itu
 
 
2
Lalu terjadilah
 
 
pada
1yhyw
<1961>
waktu mereka
 
 
memakan
4lkal
<398>
 
2rsak
<834>
habis
3wlk
<3615>
 
5ta
<853>
gandum
6rbsh
<7668>
yang
7rsa
<834>
mereka beli dari
8waybh
<935>
Mesir
9Myrumm
<4714>
ayahnya
12Mhyba
<1>
berkata
10rmayw
<559>
kepada
11Mhyla
<413>
mereka Pergilah
 
 
kembali
13wbs
<7725>
belikan
14wrbs
<7666>
 
15wnl
<0>
sedikit
16jem
<4592>
makanan
17lka
<400>
untuk kita
 
 
3
Namun
 
 
Yehuda
3hdwhy
<3063>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
katanya
4rmal
<559>
Orang itu
 
 
sungguh-sungguh memperingatkan
6deh 5deh
<5749> <5749>
kami
7wnb
<0>
 
8syah
<376>
begini
9rmal
<559>
Kalian
 
 
tidak boleh
10al
<3808>
melihat
11wart
<7200>
wajahku
12ynp
<6440>
kecuali
13ytlb
<1115>
adikmu
14Mkyxa
<251>
bersamamu
15Mkta
<854>
4
Jika
1Ma
<518>
engkau
2Ksy
<3426>
mengutus
3xlsm
<7971>
 
4ta
<853>
adik
5wnyxa
<251>
kami
 
 
bersama
6wnta
<854>
kami kami akan
 
 
pergi
7hdrn
<3381>
dan
 
 
membelikanmu
8hrbsnw
<7666>
 
9Kl
<0>
makanan
10lka
<400>
5
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
engkau
 
 
tidak
2Knya
<369>
bersedia
 
 
mengutusnya
3xlsm
<7971>
kami
 
 
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
pergi
5drn
<3381>
sebab
6yk
<3588>
orang
7syah
<376>
itu
 
 
berkata
8rma
<559>
kepada
9wnyla
<413>
kami Kalian
 
 
tidak
10al
<3808>
boleh
 
 
melihat
11wart
<7200>
wajahku
12ynp
<6440>
kecuali
13ytlb
<1115>
adikmu
14Mkyxa
<251>
bersama
15Mkta
<854>
denganmu
 
 
6
Kemudian
 
 
Israel
2larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
Mengapa
3hml
<4100>
kalian
 
 
menyakitiku
4Mterh
<7489>
dengan
5yl
<0>
bercerita
6dyghl
<5046>
kepada
 
 
orang
7syal
<376>
itu bahwa kalian
 
 
masih
8dweh
<5750>
memiliki seorang
9Mkl
<0>
adik
10xa
<251>
7
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Orang itu
 
 
bertanya
3las 2lwas
<7592> <7592>
secara teliti kepada
4syah
<376>
kami
5wnl
<0>
tentang
 
 
keluarga
6wntdlwmlw
<4138>
kita
 
 
katanya
7rmal
<559>
Apakah
 
 
ayahmu
9Mkyba
<1>
masih
8dweh
<5750>
hidup
10yx
<2416>
Apakah
11syh
<3426>
kalian
 
 
mempunyai
12Mkl
<0>
seorang
 
 
adik
13xa
<251>
Lalu kami
 
 
menceritakan
14dgnw
<5046>
kepadanya
15wl
<0>
berdasarkan
 
 
perkataan-perkataan
18Myrbdh
<1697>
 
16le
<5921>
mulutnya
17yp
<6310>
itu
19hlah
<428>
Jadi dapatkah kami
 
 
tahu
20ewdyh
<3045>
 
21edn
<3045>
bahwa
22yk
<3588>
dia akan
 
 
berkata
23rmay
<559>
Bawalah
24wdyrwh
<3381>
 
25ta
<853>
adikmu
26Mkyxa
<251>
8
Lalu
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Israel
4larvy
<3478>
ayahnya
5wyba
<1>
Utuslah
6hxls
<7971>
anak
7renh
<5288>
itu
 
 
bersamaku
8yta
<854>
maka aku akan
 
 
bangun
9hmwqnw
<6965>
dan
 
 
pergi
10hklnw
<1980>
supaya kita dapat
 
 
hidup
11hyxnw
<2421>
dan
 
 
tidak
12alw
<3808>
mati
13twmn
<4191>
baik
14Mg
<1571>
kami
15wnxna
<587>
dan
16Mg
<1571>
engkau
17hta
<859>
dan
 
 
juga
18Mg
<1571>
anak-anak
19wnpj
<2945>
kami
 
 
9
Aku
1ykna
<595>
yang akan
 
 
menjaminnya
2wnbrea
<6148>
dan dari tangankulah engkau dapat
3ydym
<3027>
menuntutnya
4wnsqbt
<1245>
Jika
5Ma
<518>
aku
 
 
tidak
6al
<3808>
membawanya
7wytaybh
<935>
kepadamu
8Kyla
<413>
dan
 
 
menempatkannya
9wytguhw
<3322>
di
 
 
hadapanmu
10Kynpl
<6440>
biarlah aku menanggung
 
 
kesalahan
11ytajxw
<2398>
itu
13lk 12Kl
<3605> <0>
selamanya
14Mymyh
<3117>
10
Karena
1yk
<3588>
kalau tidak
2alwl
<3884>
berlama-lama
3wnhmhmth
<4102>
sekarang
5hte
<6258>
ini
4yk
<3588>
kami telah
 
 
kembali
6wnbs
<7725>
sebanyak
7hz
<2088>
dua kali
8Mymep
<6471>
11
Lalu
 
 
ayah
4Mhyba
<1>
mereka
 
 
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Jika
5Ma
<518>
memang
 
 
demikian
6Nk
<3651>
lakukanlah
9wve
<6213>
 
7awpa
<645>
ini
8taz
<2063>
ambillah
10wxq
<3947>
hasil terbaik
11trmzm
<2173>
dari
 
 
tanah
12Urah
<776>
ini dalam
 
 
wadah-wadahmu
13Mkylkb
<3627>
dan
 
 
bawalah
14wdyrwhw
<3381>
sebagai
15syal
<582>
hadiah
16hxnm
<4503>
sedikit
17jem
<4592>
balsam
18yru
<6875>
sedikit
19jemw
<4592>
madu
20sbd
<1706>
rempah-rempah
21takn
<5219>
dan
 
 
mur
22jlw
<3910>
serta
 
 
kacang pistasio
23Mynjb
<992>
dan
 
 
badam
24Mydqsw
<8247>
12
Bawalah
3wxq
<3947>
dua kali
2hnsm
<4932>
lipat
 
 
uang
1Pokw
<3701>
dalam
 
 
tanganmu
4Mkdyb
<3027>
Lalu
5taw
<853>
uang
6Pokh
<3701>
yang
 
 
dikembalikan
7bswmh
<7725>
kepadamu dalam
 
 
mulut
8ypb
<6310>
karung-karungmu
9Mkytxtma
<572>
itu
 
 
bawalah kembali
10wbyst
<7725>
dalam
 
 
tanganmu
11Mkdyb
<3027>
Mungkin
12ylwa
<194>
hal itu
14awh
<1931>
adalah
 
 
kekeliruan
13hgsm
<4870>
13
Lalu
 
 
ambillah
3wxq
<3947>
 
1taw
<853>
adikmu
2Mkyxa
<251>
ini dan
 
 
bangunlah
4wmwqw
<6965>
pergilah
 
 
lagi
5wbws
<7725>
kepada
6la
<413>
orang
 
 
itu
7syah
<376>
14
Kiranya
 
 
Allah
1law
<410>
Yang Mahakuasa
2yds
<7706>
menganugerahkan
3Nty
<5414>
 
4Mkl
<0>
belas kasihan
5Mymxr
<7356>
bagimu dalam
 
 
pandangan
6ynpl
<6440>
orang
7syah
<376>
itu supaya dia
 
 
melepaskan
8xlsw
<7971>
 
10ta 9Mkl
<853> <0>
saudaramu
11Mkyxa
<251>
yang
 
 
lain
12rxa
<312>
dan
13taw
<853>
Benyamin
14Nymynb
<1144>
untukmu Jika memang
 
 
aku
15ynaw
<589>
harus
16rsak
<834>
berduka
17ytlks
<7921>
biarlah aku
 
 
berduka
18ytlks
<7921>
15
 
1wxqyw
<3947>
Orang-orang
2Mysnah
<376>
itu pun membawa
3ta
<853>
hadiah
4hxnmh
<4503>
dan mereka juga
 
 
membawa
8wxql
<3947>
uang
7Pok
<3701>
dua
5tazh
<2063>
kali
6hnsmw
<4932>
lipat dalam
 
 
tangannya
9Mdyb
<3027>
serta
10taw
<853>
Benyamin
11Nmynb
<1144>
Mereka
 
 
bangun
12wmqyw
<6965>
lalu
 
 
pergi
13wdryw
<3381>
ke
 
 
Mesir
14Myrum
<4714>
dan
 
 
berdiri
15wdmeyw
<5975>
di
 
 
hadapan
16ynpl
<6440>
Yusuf
17Powy
<3130>
16
Ketika
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
melihat
1aryw
<7200>
 
4ta
<853>
Benyamin
5Nymynb
<1144>
bersama
3Mta
<854>
mereka
 
 
berkatalah
6rmayw
<559>
dia kepada
 
 
yang
7rsal
<834>
mengurus
8le
<5921>
rumahnya
9wtyb
<1004>
Bawalah
10abh
<935>
 
11ta
<853>
orang-orang
12Mysnah
<582>
itu ke
 
 
rumah
13htybh
<1004>
sembelihlah
14xbjw
<2873>
sembelihan
15xbj
<2874>
dan
 
 
siapkanlah
16Nkhw
<3559>
sebab
17yk
<3588>
orang-orang itu akan
 
 
makan
19wlkay
<398>
bersamaku
18yta
<854>
pada
20Mysnah
<582>
siang
21Myrhub
<6672>
ini
 
 
17
Orang itu
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
seperti
2syah
<376>
yang
3rsak
<834>
Yusuf
5Powy
<3130>
katakan
4rma
<559>
dan
 
 
orang
7syah
<376>
itu
 
 
membawa
6abyw
<935>
 
8ta
<853>
orang-orang
9Mysnah
<376>
itu ke
 
 
rumah
10htyb
<1004>
Yusuf
11Powy
<3130>
18
Orang-orang
2Mysnah
<376>
itu menjadi
 
 
takut
1waryyw
<3372>
karena
3yk
<3588>
mereka
 
 
dibawa
4wabwh
<935>
ke
 
 
rumah
5tyb
<1004>
Yusuf
6Powy
<3130>
Mereka
 
 
berkata
7wrmayw
<559>
Karena
8le
<5921>
masalah
9rbd
<1697>
uang
10Pokh
<3701>
yang
 
 
dikembalikan
11bsh
<7725>
ke dalam
 
 
karung-karung
12wnytxtmab
<572>
kita
 
 
dahulu
13hlxtb
<8462>
itulah
 
 
kita
14wnxna
<587>
dibawa
 
 
masuk
15Myabwm
<935>
supaya dia
 
 
dapat melawan
16llgthl
<1556>
kita dan
17wnyle
<5921>
menjatuhkan
18lpnthlw
<5307>
kita dan
19wnyle
<5921>
mengambil
20txqlw
<3947>
kita sebagai
21wnta
<853>
budak
22Mydbel
<5650>
dan
23taw
<853>
keledai-keledai
24wnyrmx
<2543>
kita
 
 
19
Jadi mereka
 
 
mendekati
1wsgyw
<5066>
 
2la
<413>
orang
3syah
<376>
yang
4rsa
<834>
mengurus
5le
<5921>
rumah
6tyb
<1004>
Yusuf
7Powy
<3130>
dan mereka
 
 
berbicara
8wrbdyw
<1696>
kepadanya
9wyla
<413>
di
 
 
pintu
10xtp
<6607>
rumah
11tybh
<1004>
itu
 
 
20
katanya
1wrmayw
<559>
Oh
2yb
<994>
Tuanku
3ynda
<113>
sesungguhnya
5wndry 4dry
<3381> <3381> ==>
pada
 
 
awalnya
6hlxtb
<8462>
kami
 
 
datang
5wndry 4dry
<== <3381> <3381>
untuk
 
 
membeli
7rbsl
<7666>
makanan
8lka
<400>
21
dan
 
 
terjadilah
1yhyw
<1961>
ketika
2yk
<3588>
kami
 
 
tiba
3wnab
<935>
di
4la
<413>
tempat bermalam
5Nwlmh
<4411>
kami
 
 
membuka
6hxtpnw
<6605>
 
7ta
<853>
karung-karung
8wnytxtma
<572>
kami dan
 
 
lihatlah
9hnhw
<2009>
uang
10Pok
<3701>
setiap orang
11sya
<376>
ada di
 
 
mulut
12ypb
<6310>
karungnya
13wtxtma
<572>
uang
14wnpok
<3701>
kami itu
 
 
utuh
15wlqsmb
<4948>
Sekarang kami telah
 
 
membawanya kembali
16bsnw
<7725>
di
17wta
<853>
tangan
18wndyb
<3027>
kami ini
 
 
22
Kami juga membawa
 
 
uang
1Pokw
<3701>
yang
 
 
lain
2rxa
<312>
dalam
3wndrwh
<3381>
tangan
4wndyb
<3027>
kami untuk
 
 
membeli
5rbsl
<7666>
makanan
6lka
<400>
Kami
 
 
tidak
7al
<3808>
tahu
8wnedy
<3045>
siapa
9ym
<4310>
yang
 
 
menaruh
10Mv
<7760>
uang
11wnpok
<3701>
kami dalam
 
 
karung-karung
12wnytxtmab
<572>
kami itu
 
 
23
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Sejahtera
2Mwls
<7965>
bagimu
3Mkl
<0>
jangan
4la
<408>
takut
5waryt
<3372>
Allahmu
6Mkyhla
<430>
dan
 
 
Allah
7yhlaw
<430>
ayahmulah
8Mkyba
<1>
yang telah
 
 
memberikan
9Ntn
<5414>
 
10Mkl
<0>
harta
11Nwmjm
<4301>
kepadamu dalam
 
 
karungmu
12Mkytxtmab
<572>
Aku telah
 
 
menerima
14ab
<935>
uangmu
13Mkpok
<3701>
Kemudian dia
15yla
<413>
membawa
16auwyw
<3318>
 
18ta
<853>
Simeon
19Nwems
<8095>
kepada
17Mhla
<413>
mereka
 
 
24
Orang itu
 
 
membawa
1abyw
<935>
orang-orang
2syah
<376>
itu masuk ke dalam
4Mysnah 3ta
<376> <853>
rumah
5htyb
<1004>
Yusuf
6Powy
<3130>
dan
 
 
memberikan
7Ntyw
<5414>
air
8Mym
<4325>
kepada mereka Mereka pun
 
 
membasuh
9wuxryw
<7364>
kakinya
10Mhylgr
<7272>
dan orang itu
 
 
menyediakan
11Ntyw
<5414>
makanan
12awpom
<4554>
bagi
 
 
keledai-keledai
13Mhyrmxl
<2543>
mereka
 
 
25
Lalu mereka
 
 
menyiapkan
1wnykyw
<3559>
 
2ta
<853>
hadiah
3hxnmh
<4503>
sampai
4de
<5704>
Yusuf
6Powy
<3130>
datang
5awb
<935>
pada
 
 
siang hari
7Myrhub
<6672>
sebab
8yk
<3588>
mereka
 
 
mendengar
9wems
<8085>
bahwa
10yk
<3588>
mereka akan
11Ms
<8033>
makan
12wlkay
<398>
roti
13Mxl
<3899>
di sana
 
 
26
Ketika
1abyw
<935>
Yusuf
2Powy
<3130>
tiba di
 
 
rumah
3htybh
<1004>
mereka
 
 
membawa
4waybyw
<935>
kepadanya
5wl
<0>
ke dalam rumah itu
6ta
<853>
hadiah-hadiah
7hxnmh
<4503>
yang
8rsa
<834>
ada di
 
 
tangan
9Mdyb
<3027>
mereka Lalu mereka
10htybh
<1004>
berlutut
11wwxtsyw
<7812>
dan menyembahnya sampai ke
12wl
<0>
tanah
13hura
<776>
27
Kemudian dia menanyai
1lasyw
<7592>
mereka
2Mhl
<0>
mengenai
 
 
kesejahteraan
3Mwlsl
<7965>
mereka
 
 
katanya
4rmayw
<559>
Apakah
 
 
ayahmu
6Mkyba
<1>
sejahtera
5Mwlsh
<7965>
orang
 
 
tua
7Nqzh
<2205>
yang
8rsa
<834>
kalian bicarakan itu Apakah dia
9Mtrma
<559>
masih
10wndweh
<5750>
hidup
11yx
<2416>
28
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Hambamu
3Kdbel
<5650>
ayah
4wnybal
<1>
kami
 
 
sejahtera
2Mwls
<7965>
dan
 
 
masih
5wndwe
<5750>
hidup
6yx
<2416>
Lalu mereka
 
 
membungkuk
7wdqyw
<6915>
dan
 
 
menyembah
8*wwxtsyw {wxtsyw}
<7812>
29
Kemudian dia
 
 
mengarahkan
1avyw
<5375>
matanya
2wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
3aryw
<7200>
adiknya
6wyxa
<251>
 
4ta
<853>
Benyamin
5Nymynb
<1144>
anak
7Nb
<1121>
ibunya
8wma
<517>
dan
 
 
berkata
9rmayw
<559>
Inikah
10hzh
<2088>
adik
11Mkyxa
<251>
bungsumu
12Njqh
<6996>
yang
13rsa
<834>
pernah kalian
 
 
ceritakan
14Mtrma
<559>
kepadaku
15yla
<413>
Dia
 
 
berkata
16rmayw
<559>
Kiranya
 
 
Allah
17Myhla
<430>
bermurah hati
18Knxy
<2603>
kepadamu
 
 
Anakku
19ynb
<1121>
30
Lalu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
pergi tergesa-gesa
1rhmyw
<4116>
karena
3yk
<3588>
rasa
4wrmkn
<3648> ==>
belas kasihnya
5wymxr
<7356>
bergelora
4wrmkn
<== <3648>
terhadap
6la
<413>
adiknya
7wyxa
<251>
itu Dia pun
 
 
mencari
8sqbyw
<1245>
tempat untuk
 
 
menangis
9twkbl
<1058>
lalu dia
 
 
masuk
10abyw
<935>
ke
 
 
kamarnya
11hrdxh
<2315>
dan
 
 
menangis
12Kbyw
<1058>
di sana
13hms
<8033>
31
Kemudian dia
 
 
membasuh
1Uxryw
<7364>
wajahnya
2wynp
<6440>
dan
 
 
keluar
3auyw
<3318>
dan
 
 
menguasai dirinya
4qpatyw
<662>
katanya
5rmayw
<559>
Hidangkanlah
6wmyv
<7760>
roti
7Mxl
<3899>
32
Mereka
 
 
menyiapkan
1wmyvyw
<7760>
baginya
2wl
<0>
secara
 
 
tersendiri
3wdbl
<905>
dan bagi saudara-saudaranya secara
4Mhlw
<0>
tersendiri
5Mdbl
<905>
dan bagi
 
 
orang Mesir
6Myrumlw
<4713>
yang
 
 
makan
7Mylkah
<398>
bersamanya
8wta
<854>
secara
 
 
tersendiri
9Mdbl
<905>
Orang Mesir
13Myrumh
<4713>
 
10yk
<3588>
tidak
11al
<3808>
dapat
12Nwlkwy
<3201>
makan
14lkal
<398>
roti
17Mxl
<3899>
bersama
15ta
<853>
orang Ibrani
16Myrbeh
<5680>
karena
18yk
<3588>
hal itu adalah
 
 
kekejian
19hbewt
<8441>
bagi
20awh
<1931>
orang Mesir
21Myruml
<4713>
33
Pada saat itu mereka
 
 
duduk
1wbsyw
<3427>
di hadapannya
2wynpl
<6440>
mulai dari yang
 
 
sulung
3rkbh
<1060>
berdasarkan
 
 
hak kelahirannya
4wtrkbk
<1062>
sampai yang
 
 
bungsu
5ryeuhw
<6810>
berdasarkan kemudaannya
6wtreuk
<6812>
Orang-orang
8Mysnah
<376>
itu pun
 
 
keheranan
7whmtyw
<8539>
satu
9sya
<376>
sama
10la
<413>
lain
11wher
<7453>
34
Lalu dia
 
 
menyajikan
1avyw
<5375>
bagian
2tavm
<4864>
bagi
5Mhla
<413>
mereka
3tam
<853>
di hadapan
4wynp
<6440>
mereka tetapi
 
 
bagian
7tavm
<4864>
Benyamin
8Nmynb
<1144>
lima
11smx
<2568>
kali
12twdy
<3027>
lebih banyak
6brtw
<7235>
dari
 
 
bagian
9tavmm
<4864>
yang lainnya
10Mlk
<3605>
Mereka
 
 
minum
13wtsyw
<8354>
dan
 
 
menjadi mabuk
14wrksyw
<7937>
bersamanya
15wme
<5973>