Prev Chapter Genesis 47 Next Chapter
1
Kemudian
1abyw
<935>
Yusuf
2Powy
<3130>
menghadap
 
 
Firaun
4herpl
<6547>
dan
 
 
bercerita
3dgyw
<5046>
kepadanya
 
 
katanya
5rmayw
<559>
Ayahku
6yba
<1>
dan
 
 
saudara-saudaraku
7yxaw
<251>
dan
 
 
kawanan
8Mnauw
<6629>
kambing dombanya dan kawanan
 
 
sapinya
9Mrqbw
<1241>
beserta
 
 
segala
10lkw
<3605>
yang
11rsa
<834>
ada padanya telah
12Mhl
<0>
datang
13wab
<935>
dari
 
 
tanah
14Uram
<776>
Kanaan
15Nenk
<3667>
Lihatlah
16Mnhw
<2005>
mereka berada di
 
 
tanah
17Urab
<776>
Gosyen
18Nsg
<1657>
2
Dia
 
 
membawa
3xql
<3947>
beberapa
1huqmw
<7097>
saudaranya
2wyxa
<251>
yaitu
 
 
lima
4hsmx
<2568>
orang
5Mysna
<582>
dan
 
 
menghadapkannya
6Mguyw
<3322>
kepada
7ynpl
<6440>
Firaun
8herp
<6547>
3
Lalu
 
 
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
saudara-saudaranya
4wyxa
<251>
Apa
5hm
<4100>
pekerjaan
6Mkyvem
<4639>
kalian Mereka
 
 
berkata
7wrmayw
<559>
kepada
8la
<413>
Firaun
9herp
<6547>
 
13Mg
<1571>
Kami
14wnxna
<587>
baik
 
 
hamba-hambamu
12Kydbe
<5650>
ini
 
 
maupun
15Mg
<1571>
nenek moyang
16wnytwba
<1>
kami
 
 
menggembalakan
10her
<7462>
kawanan
11Nau
<6629>
kambing domba
 
 
4
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Firaun
3herp
<6547>
Kami
 
 
datang
6wnab
<935>
ke
 
 
tanah
5Urab
<776>
ini untuk
 
 
tinggal
4rwgl
<1481>
sementara
 
 
karena
7yk
<3588>
tidak
8Nya
<369>
ada
 
 
padang rumput
9herm
<4829>
bagi
11rsa
<834>
hamba-hambamu
12Kydbel
<5650>
ini untuk
 
 
kawanan kambing domba
10Naul
<6629>
kami
 
 
sebab
13yk
<3588>
kelaparan
15berh
<7458>
di
 
 
tanah
16Urab
<776>
Kanaan
17Nenk
<3667>
sangatlah hebat
14dbk
<3515>
Sekarang
18htew
<6258>
kami
 
 
memohon izinkanlah
20an
<4994>
hamba-hambamu
21Kydbe
<5650>
ini
 
 
tinggal
19wbsy
<3427>
di
 
 
tanah
22Urab
<776>
Gosyen
23Nsg
<1657>
5
Lalu
 
 
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yusuf
4Powy
<3130>
katanya
5rmal
<559>
Ayahmu
6Kyba
<1>
dan
 
 
saudara-saudaramu
7Kyxaw
<251>
telah
 
 
datang
8wab
<935>
kepadamu
9Kyla
<413>
6
Tanah
1Ura
<776>
Mesir
2Myrum
<4714>
ini ada
 
 
di hadapanmu
3Kynpl
<6440>
Biarlah
8ta
<853>
ayahmu
9Kyba
<1>
dan
10taw
<853>
saudara-saudaramu
11Kyxa
<251>
tinggal
12wbsy
<3427>
di
 
 
tanah
13Urab
<776>
Gosyen
14Nsg
<1657>
di tempat
4awh
<1931>
terbaik
5bjymb
<4315>
dari
 
 
tanah
6Urah
<776>
ini untuk
 
 
tinggal
7bswh
<3427>
Jika
15Maw
<518>
kamu
 
 
mengetahui
16tedy
<3045>
ada
17syw
<3426>
 
18Mb
<0>
orang-orang
19ysna
<376>
yang
 
 
terampil
20lyx
<2428>
di antara mereka
 
 
jadikanlah
21Mtmvw
<7760>
mereka sebagai
 
 
pengawas
22yrv
<8269>
atas
24le
<5921>
ternakku
23hnqm
<4735>
 
26yl 25rsa
<0> <834>
7
Kemudian
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
membawa masuk
1abyw
<935>
 
3ta
<853>
Yakub
4bqey
<3290>
ayahnya
5wyba
<1>
dan
 
 
menempatkannya
6whdmeyw
<5975>
di hadapan
7ynpl
<6440>
Firaun
8herp
<6547>
Lalu
 
 
Yakub
10bqey
<3290>
memberkati
9Krbyw
<1288>
 
11ta
<853>
Firaun
12herp
<6547>
8
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yakub
4bqey
<3290>
Berapa
5hmk
<4100>
 
6ymy
<3117>
tahun
7yns
<8141>
umurmu
8Kyyx
<2416>
9
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Firaun
4herp
<6547>
Hari-hari
5ymy
<3117>
dalam
 
 
tahun-tahun
6yns
<8141>
pengembaraanku
7yrwgm
<4033>
adalah
 
 
130
9tamw 8Mysls
<3967> <7970>
tahun
10hns
<8141>
 
13wyh
<1961>
Hari-hari
14ymy
<3117>
dalam
 
 
tahun
15yns
<8141>
kehidupanku
16yyx
<2416>
singkat
11jem
<4592>
dan
 
 
sengsara
12Myerw
<7451>
dan
 
 
tidak
17alw
<3808>
mencapai
18wgyvh
<5381>
 
19ta
<853>
hari-hari
20ymy
<3117>
tahun
21yns
<8141>
kehidupan
22yyx
<2416>
nenek moyangku
23ytba
<1>
dalam
 
 
hari-hari
24ymyb
<3117>
pengembaraan
25Mhyrwgm
<4033>
mereka
 
 
10
Setelah itu
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
memberkati
1Krbyw
<1288>
 
3ta
<853>
Firaun
4herp
<6547>
lalu
 
 
undur
5auyw
<3318>
diri dari
 
 
hadapan
6ynplm
<6440>
Firaun
7herp
<6547>
11
Kemudian
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
menempatkan
1bswyw
<3427>
 
3ta
<853>
ayah
4wyba
<1>
dan
5taw
<853>
saudara-saudaranya
6wyxa
<251>
dan
 
 
memberikan
7Ntyw
<14>
kepada mereka
8Mhl
<0>
kepemilikan
9hzxa
<272>
di
 
 
tanah
10Urab
<776>
Gosyen
11Myrum
<4714>
di tempat
 
 
terbaik
12bjymb
<4315>
tanah
13Urah
<776>
itu yaitu di
 
 
tanah
14Urab
<776>
Rameses
15oomer
<7486>
sebagaimana
16rsak
<834>
yang
 
 
diperintahkan
17hwu
<6680>
Firaun
18herp
<6547>
12
Yusuf
2Powy
<3130>
menyediakan roti
1lklkyw
<3557>
bagi
3ta
<853>
ayahnya
4wyba
<1>
dan
5taw
<853>
saudara-saudaranya
6wyxa
<251>
dan
7taw
<853>
seisi
8lk
<3605>
rumah
9tyb
<1004>
ayahnya
10wyba
<1>
sejumlah
11Mxl
<3899>
mulut
12ypl
<6310>
anak-anaknya
13Pjh
<2945>
13
Pada satu waktu
 
 
tidak ada
2Nya
<369>
lagi
 
 
roti
1Mxlw
<3899>
di
 
 
seluruh
3lkb
<3605>
tanah
4Urah
<776>
itu
 
 
karena
5yk
<3588>
kelaparan
7berh
<7458>
sangatlah
8dam
<3966>
berat
6dbk
<3515>
sehingga
 
 
tanah
10Ura
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
dan
 
 
tanah
12Uraw
<776>
Kanaan
13Nenk
<3667>
merana
9hltw
<3856>
akibat
14ynpm
<6440>
kelaparan
15berh
<7458>
itu
 
 
14
Lalu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
mengumpulkan
1jqlyw
<3950>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
uang
5Pokh
<3701>
yang diperoleh dari
6aumnh
<4672>
tanah
7Urab
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
dan
 
 
tanah
9Urabw
<776>
Kanaan
10Nenk
<3667>
untuk
 
 
gandum
11rbsb
<7668>
yang
12rsa
<834>
mereka
13Mh
<1992>
beli
14Myrbs
<7666>
dan
15abyw
<935>
Yusuf
16Powy
<3130>
membawa
17ta
<853>
uang
18Pokh
<3701>
itu ke
 
 
istana
19htyb
<1004>
Firaun
20herp
<6547>
15
Setelah
 
 
uang
2Pokh
<3701>
di
 
 
tanah
3Uram
<776>
Mesir
4Myrum
<4714>
dan di
 
 
tanah
5Uramw
<776>
Kanaan
6Nenk
<3667>
habis
1Mtyw
<8552>
seluruh
8lk
<3605>
orang Mesir
9Myrum
<4713>
datang
7wabyw
<935>
kepada
10la
<413>
Yusuf
11Powy
<3130>
dan
 
 
berkata
12rmal
<559>
Berilah
13hbh
<3051>
 
14wnl
<0>
roti
15Mxl
<3899>
untuk kami sebab
 
 
apa gunanya
16hmlw
<4100>
kami
 
 
mati
17twmn
<4191>
di hadapanmu
18Kdgn
<5048>
Uang
21Pok
<3701>
kami sudah
19yk
<3588>
habis
20opa
<656>
16
Akan tetapi
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
menjawab
1rmayw
<559>
Jika
8Ma
<518>
uang
10Pok
<3701>
kalian sudah
 
 
habis
9opa
<656>
berikanlah
3wbh
<3051>
ternakmu
4Mkynqm
<4735>
dan aku akan
 
 
memberikannya
5hntaw
<5414>
kepadamu sebagai ganti
6Mkl
<0>
ternakmu
7Mkynqmb
<4735>
17
Lalu mereka
 
 
membawa
1waybyw
<935>
 
2ta
<853>
ternaknya
3Mhynqm
<4735>
kepada
4la
<413>
Yusuf
5Powy
<3130>
dan
7Mhl
<0>
Yusuf
8Powy
<3130>
memberikan
6Ntyw
<5414>
roti
9Mxl
<3899>
kepada mereka sebagai pengganti
 
 
kuda-kudanya
10Myowob
<5483>
kawanan
11hnqmbw
<4735>
kambing dombanya
12Nauh
<6629>
kawanan
13hnqmbw
<4735>
sapinya
14rqbh
<1241>
dan
 
 
keledai-keledainya
15Myrmxbw
<2543>
Pada
 
 
tahun
20hnsb
<8141>
itu
21awhh
<1931>
dia
 
 
memelihara
16Mlhnyw
<5095>
mereka dengan
 
 
roti
17Mxlb
<3899>
sebagai pengganti
 
 
segala
18lkb
<3605>
ternak
19Mhnqm
<4735>
mereka
 
 
18
Setelah
 
 
tahun
2hnsh
<8141>
itu
3awhh
<1931>
berakhir
1Mttw
<8552>
mereka
 
 
datang
4wabyw
<935>
lagi pada
5wyla
<413>
tahun
6hnsb
<8141>
yang
 
 
kedua
7tynsh
<8145>
dan
 
 
berkata
8wrmayw
<559>
kepadanya Kami
9wl
<0>
tidak
10al
<3808>
dapat
 
 
menyembunyikannya
11dxkn
<3582>
dari
 
 
Tuanku
12yndam
<113>
bahwa
13yk
<3588>
uang
16Pokh
<3701>
kami sudah
14Ma
<518>
habis
15Mt
<8552>
 
19la
<413>
Tuanku
20ynda
<113>
juga memiliki
 
 
ternak
18hmhbh 17hnqmw
<929> <4735>
kami sehingga
 
 
tidak ada
21al
<3808>
lagi yang
 
 
tersisa
22rasn
<7604>
di hadapanku
23ynpl
<6440>
Tuanku
24ynda
<113>
kecuali
25ytlb
<1115>
 
26Ma
<518>
tubuh
27wntywg
<1472>
kami dan
 
 
tanah
28wntmdaw
<127>
kami
 
 
19
Mengapa
1hml
<4100>
kami harus
 
 
mati
2twmn
<4191>
di depan
 
 
matamu
3Kynyel
<5869>
baik
4Mg
<1571>
kami
5wnxna
<587>
maupun
6Mg
<1571>
tanah
7wntmda
<127>
kami
 
 
Belilah
8hnq
<7069>
kami dan
10taw 9wnta
<853> <853>
tanah
11wntmda
<127>
kami untuk
 
 
roti
12Mxlb
<3899>
maka
13hyhnw
<1961>
kami
14wnxna
<587>
maupun
 
 
tanah
15wntmdaw
<127>
kami akan menjadi
 
 
hamba
16Mydbe
<5650>
bagi
 
 
Firaun
17herpl
<6547>
Berikanlah
18Ntw
<5414>
benih
19erz
<2233>
kepada kami supaya kami dapat
 
 
hidup
20hyxnw
<2421>
dan
 
 
tidak
21alw
<3808>
mati
22twmn
<4191>
Dengan demikian
 
 
tanah
23hmdahw
<127>
ini
 
 
tidak
24al
<3808>
menjadi tandus
25Mst
<3456>
20
Jadi
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
membeli
1Nqyw
<7069>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
tanah
5tmda
<127>
di
 
 
Mesir
6Myrum
<4714>
untuk
 
 
Firaun
7herpl
<6547>
sebab
8yk
<3588>
orang Mesir
10Myrum
<4713>
menjual
9wrkm
<4376>
 
11sya
<582>
ladangnya
12whdv
<7704>
masing-masing akibat
15Mhle 14qzx 13yk
<5921> <2388> <3588>
kelaparan
16berh
<7458>
yang menimpa mereka Jadi tanah-tanah itu pun
 
 
menjadi
17yhtw
<1961>
milik
18Urah
<776>
Firaun
19herpl
<6547>
21
Mengenai
1taw
<853>
rakyat
2Meh
<5971>
itu dia memindahkannya
 
 
ke
3rybeh
<5674>
 
4wta
<853>
kota-kota
5Myrel
<5892>
dari
 
 
ujung
6huqm
<7097>
perbatasan
7lwbg
<1366>
Mesir
8Myrum
<4714>
yang satu
 
 
kepada
9dew
<5704>
yang
 
 
lainnya
10whuq
<7097>
22
Hanya
1qr
<7535>
tanah
2tmda
<127>
yang dimiliki oleh para

imam
3Mynhkh
<3548>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
dibelinya
5hnq
<7069>
karena
6yk
<3588>
para
 
 
imam
8Mynhkl
<3548>
memiliki
 
 
bagian tetap
7qx
<2706>
dari
9tam
<853>
Firaun
10herp
<6547>
dan mereka
 
 
memakan
11wlkaw
<398>
 
12ta
<853>
bagian
13Mqx
<2706>
yang
14rsa
<834>
diberikan
15Ntn
<5414>
 
16Mhl
<0>
Firaun
17herp
<6547>
kepadanya
 
 
Oleh sebab
18le
<5921>
itu
19Nk
<3651>
mereka
 
 
tidak
20al
<3808>
menjual
21wrkm
<4376>
 
22ta
<853>
tanahnya
23Mtmda
<127>
23
Kemudian
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
rakyat
4Meh
<5971>
itu
 
 
Lihatlah
5Nh
<2005>
pada
7Mkta
<853>
hari
8Mwyh
<3117>
ini aku telah
 
 
membelimu
6ytynq
<7069>
dan
9taw
<853>
tanahmu
10Mktmda
<127>
untuk
 
 
Firaun
11herpl
<6547>
Inilah
12ah
<1887>
 
13Mkl
<0>
benih
14erz
<2233>
untukmu dan kamu harus
 
 
menaburnya
15Mterzw
<2232>
di
16ta
<853>
tanah
17hmdah
<127>
ini
 
 
24
Pada
1hyhw
<1961>
masa
 
 
panen
2tawbtb
<8393>
kamu harus
 
 
memberikan
3Mttnw
<5414>
seperlima
4tysymx
<2549>
bagian untuk
 
 
Firaun
5herpl
<6547>
dan
 
 
empat
6ebraw
<702>
bagian
7tdyh
<3027>
menjadi
8hyhy
<1961>
milikmu untuk
9Mkl
<0>
benih
10erzl
<2233>
ladangmu
11hdvh
<7704>
dan untuk
 
 
rotimu
12Mklkalw
<400>
untuk mereka di dalam
13rsalw
<834>
rumahmu
14Mkytbb
<1004>
dan untuk
 
 
makanan
15lkalw
<398>
bagi
 
 
anak-anakmu
16Mkpjl
<2945>
25
Lalu mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Engkau telah menyelamatkan
 
 
hidup
2wntyxh
<2421>
kami Biarlah kami
 
 
mendapatkan
3aumn
<4672>
kemurahan
4Nx
<2580>
di
 
 
mata
5ynyeb
<5869>
Tuanku
6ynda
<113>
dan kami akan
 
 
menjadi
7wnyyhw
<1961>
hamba
8Mydbe
<5650>
bagi
 
 
Firaun
9herpl
<6547>
26
Lalu
2hta
<853>
Yusuf
3Powy
<3130>
menetapkan
1Mvyw
<7760>
hal itu sebagai
 
 
hukum
4qxl
<2706>
atas
8le
<5921>
tanah
9tmda
<127>
Mesir
10Myrum
<4714>
hingga
5de
<5704>
hari
6Mwyh
<3117>
ini
7hzh
<2088>
yaitu
 
 
seperlima
12smxl
<2569>
adalah milik
 
 
Firaun
11herpl
<6547>
Hanya
13qr
<7535>
tanah
14tmda
<127>
imam
15Mynhkh
<3548>
yang
16Mdbl
<905>
tidak
17al
<3808>
menjadi
18htyh
<1961>
milik
 
 
Firaun
19herpl
<6547>
27
Demikianlah
 
 
Israel
2larvy
<3478>
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
tanah
3Urab
<776>
Mesir
4Myrum
<4714>
di
 
 
tanah
5Urab
<776>
Gosyen
6Nsg
<1657>
Mereka
 
 
mendapat kepemilikan
7wzxayw
<270>
di situ
8hb
<0>
beranak cucu
9wrpyw
<6509>
dan menjadi
 
 
sangat
11dam
<3966>
banyak jumlahnya
10wbryw
<7235>
28
Yakub
2bqey
<3290>
tinggal
1yxyw
<2421>
di
3Urab
<776>
Mesir
4Myrum
<4714>
selama
 
 
tujuh
5ebs
<7651>
belas
6hrve
<6240>
tahun
7hns
<8141>
Jadi
8yhyw
<1961>
umur
9ymy
<3117>
Yakub
10bqey
<3290>
adalah
14Myns 12wyyx 11yns
<8141> <2416> <8141>
147
16tamw 15Myebraw 13ebs
<3967> <705> <7651>
tahun
17hns
<8141>
29
Ketika
 
 
waktu
2ymy
<3117>
kematian
4twml
<4191>
Israel
3larvy
<3478>
semakin
 
 
dekat
1wbrqyw
<7126>
dia
 
 
memanggil
5arqyw
<7121>
Yusuf
7Powyl
<3130>
anaknya
6wnbl
<1121>
dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepadanya
9wl
<0>
Jika
10Ma
<518>
sekarang
11an
<4994>
aku
 
 
mendapat
12ytaum
<4672>
kemurahanmu
13Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
14Kynyeb
<5869>
aku
 
 
mohon
16an
<4994>
taruhlah
15Myv
<7760>
tanganmu
17Kdy
<3027>
di bawah
18txt
<8478>
pangkal pahaku
19ykry
<3409>
dan
 
 
berjanjilah
20tyvew
<6213> ==>
bahwa kamu akan
 
 
menunjukkan
20tyvew
<== <6213>
kebaikan
22dox
<2617>
dan
 
 
kesetiaan
23tmaw
<571>
terhadapku
21ydme
<5978>
Aku
 
 
mohon
25an
<4994>
jangan
24la
<408>
menguburku
26ynrbqt
<6912>
di
 
 
Mesir
27Myrumb
<4714>
30
Namun aku ingin
 
 
berbaring
1ytbksw
<7901>
dengan
2Me
<5973>
nenek moyangku
3ytba
<1>
dan kamu akan membawaku keluar dari
4yntavnw
<5375>
Mesir
5Myrumm
<4714>
lalu
 
 
menguburkanku
6yntrbqw
<6912>
di
 
 
pekuburan
7Mtrbqb
<6900>
mereka
 
 
Jawab
8rmayw
<559>
Yusuf
 
 
Aku
9ykna
<595>
akan
 
 
melakukan
10hvea
<6213>
seperti yang engkau katakan
11Krbdk
<1697>
31
Lalu Yakub
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Bersumpahlah
2hebsh
<7650>
kepadaku
3yl
<0>
Yusuf pun
 
 
bersumpah
4ebsyw
<7650>
kepadanya
5wl
<0>
Lalu
 
 
Israel
7larvy
<3478>
bersujud
6wxtsyw
<7812>
di
8le
<5921>
bagian
 
 
kepala
9sar
<7218>
tempat tidurnya
10hjmh
<4296>
 
11P
<0>