Prev Chapter 2 Samuel 24 Next Chapter
1
 
1Poyw
<3254>
Murka
2Pa
<639>
TUHAN
3hwhy
<3068>
menyala-nyala
4twrxl
<2734>
terhadap orang
 
 
Israel
5larvyb
<3478>
Dia
 
 
menghasut
6toyw
<5496>
 
7ta
<853>
Daud
8dwd
<1732>
melawan
 
 
mereka
9Mhb
<0>
katanya
10rmal
<559>
Pergilah
11Kl
<1980>
hitunglah
12hnm
<4487>
jumlah orang
13ta
<853>
Israel
14larvy
<3478>
dan orang
15taw
<853>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
2
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yoab
4bawy
<3097>
dan para
 
 
panglima
5rv
<8269>
tentara
6lyxh
<2428>
yang
7rsa
<834>
menyertainya
8wta
<854>
Jelajahilah
9jws
<7751>
 
10an
<4994>
semua
11lkb
<3605>
suku
12yjbs
<7626>
Israel
13larvy
<3478>
dari
 
 
Dan
14Ndm
<1835>
sampai
15dew
<5704>
 
16rab
<0>
Bersyeba
17ebs
<884>
dan
 
 
hitunglah
18wdqpw
<6485>
 
19ta
<853>
rakyat
20Meh
<5971>
supaya aku
 
 
mengetahui
21ytedyw
<3045>
 
22ta
<853>
jumlah
23rpom
<4557>
 
24Meh
<5971>
mereka
25o
<0>
3
Yoab
2bawy
<3097>
menjawab
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
raja
4Klmh
<4428>
Kiranya
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allahmu
7Kyhla
<430>
menambahkan
5Powyw
<3254>
kepada
8la
<413>
rakyat
9Meh
<5971>
itu
10Mhk
<1992>
 
11Mhkw
<1992>
seratus
12ham
<3967>
kali
13Mymep
<6471>
lipat dari yang ada sekarang sementara
 
 
mata
14ynyew
<5869>
tuanku
15ynda
<113>
raja
16Klmh
<4428>
melihatnya
17twar
<7200>
Akan tetapi
 
 
mengapa
20hml
<4100>
tuanku
18yndaw
<113>
raja
19Klmh
<4428>
menghendaki
21Upx
<2654>
hal
22rbdb
<1697>
ini
23hzh
<2088>
4
Akan tetapi
 
 
titah
2rbd
<1697>
raja
3Klmh
<4428>
itu
 
 
terpaksa diikuti
1qzxyw
<2388>
oleh
4la
<413>
Yoab
5bawy
<3097>
dan
6lew
<5921>
para
 
 
panglima
7yrv
<8269>
tentara
8lyxh
<2428>
Lalu
 
 
Yoab
10bawy
<3097>
dan para
 
 
panglima
11yrvw
<8269>
tentara
12lyxh
<2428>
itu
 
 
pergi
9auyw
<3318>
dari
 
 
hadapan
13ynpl
<6440>
raja
14Klmh
<4428>
untuk
 
 
menghitung
15dqpl
<6485>
 
16ta
<853>
bangsa
17Meh
<5971>
 
18ta
<853>
Israel
19larvy
<3478>
5
Mereka
 
 
menyeberangi
1wrbeyw
<5674>
 
2ta
<853>
Sungai Yordan
3Ndryh
<3383>
lalu
 
 
berkemah
4wnxyw
<2583>
di
 
 
Aroer
5rewreb
<6177>
di sebelah
6Nymy
<3225>
kota
7ryeh
<5892>
yang
8rsa
<834>
terletak di
 
 
tengah-tengah
9Kwtb
<8432>
lembah
10lxnh
<5158>
ke arah
 
 
Gad
11dgh
<1410>
dan
 
 
ke arah
12law
<413>
Yaezer
13rzey
<3270>
6
Kemudian mereka
 
 
sampai
1wabyw
<935>
di
 
 
Gilead
2hdelgh
<1568>
dan di
5Mytxt 4Ura 3law
<0> <776> <413>
Kadesh
6ysdx
<8483>
lalu
 
 
mereka
8hnd
<0>
sampai
7wabyw
<935>
di
 
 
Dan
9Ney
<1842>
dan
 
 
mengelilingi
10bybow
<5439>
 
11la
<413>
Sidon
12Nwdyu
<6721>
7
Kemudian mereka
 
 
sampai
1wabyw
<935>
di kota
 
 
berbenteng
2rubm
<4013>
Tirus
3ru
<6865>
semua
4lkw
<3605>
kota
5yre
<5892>
orang Hewi
6ywxh
<2340>
dan
 
 
orang Kanaan
7ynenkhw
<3669>
Kemudian mereka
 
 
masuk
8wauyw
<3318>
di
9la
<413>
sebelah selatan
10bgn
<5045>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
yaitu
12rab
<0>
Bersyeba
13ebs
<884>
8
Lalu mereka
 
 
menjelajah
1wjsyw
<7751>
seluruh
2lkb
<3605>
negeri
3Urah
<776>
dan
4wabyw
<935>
sesudah
5huqm
<7097>
sembilan
6hest
<8672>
bulan
7Mysdx
<2320>
dua puluh
8Myrvew
<6242>
hari
9Mwy
<3117>
mereka kembali ke
 
 
Yerusalem
10Mlswry
<3389>
9
Yoab
2bawy
<3097>
memberitahukan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
hasil
4rpom
<4557>
pendaftaran
5dqpm
<4662>
rakyat
6Meh
<5971>
itu
 
 
kepada
7la
<413>
raja
8Klmh
<4428>
Ada
9yhtw
<1961>
800.000
13Pla 12twam 11hnms
<505> <3967> <8083>
laki-laki
14sya
<376>
Israel
10larvy
<3478>
yang
 
 
gagah berani
15lyx
<2428>
dan dapat
 
 
memegang
16Pls
<8025>
pedang
17brx
<2719>
serta
 
 
500.000
22Pla 21twam 20smx
<505> <3967> <2568>
laki-laki
18syaw
<376>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
 
23sya
<376>
10
Kemudian
 
 
hati
2bl
<3820>
Daud
3dwd
<1732>
berdebar-debar
1Kyw
<5221>
 
4wta
<853>
sesudah
5yrxa
<310>
dia
6Nk
<3651>
menghitung
7rpo
<5608>
 
8ta
<853>
rakyat
9Meh
<5971>
Lalu
 
 
Daud
11dwd
<1732>
berkata
10rmayw o
<559>
kepada
12la
<413>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Aku
 
 
sangat
15dam
<3966>
berdosa
14ytajx
<2398>
karena
16rsa
<834>
melakukannya
17ytyve
<6213>
Sekarang
18htew
<6258>
TUHAN
19hwhy
<3068>
jauhkanlah
20rbeh
<5674>
kiranya
21an
<4994>
 
22ta
<853>
kesalahan
23Nwe
<5771>
hamba-Mu
24Kdbe
<5650>
karena
25yk
<3588>
perbuatanku
26ytlkon
<5528> ==>
yang
 
 
sangat
27dam
<3966>
bodoh
26ytlkon
<== <5528>
itu
 
 
11
Ketika
 
 
Daud
2dwd
<1732>
bangun
1Mqyw
<6965>
pada
 
 
pagi hari
3rqbb
<1242>
firman
4rbdw P
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
datang
6hyh
<1961>
kepada
7la
<413>
Nabi
9aybnh
<5030>
Gad
8dg
<1410>
pelihat
10hzx
<2374>
Daud
11dwd
<1732>
katanya
12rmal
<559>
12
Pergilah
1Kwlh
<1980>
dan
 
 
katakanlah
2trbdw
<1696>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
inilah
5hk
<3541>
perkataan
6rma
<559>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Aku
9ykna
<595>
menawarkan
10ljwn
<5190>
tiga
8sls
<7969>
hal kepadamu
11Kyle
<5921>
Pilihlah
12rxb
<977>
salah
13Kl
<0>
satu
14txa
<259>
di antaranya supaya Aku akan
15Mhm
<1992>
melakukan
16hveaw
<6213>
kepadamu
17Kl
<0>
13
Lalu
 
 
Gad
2dg
<1410>
datang
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
untuk
 
 
memberitahukan
5dgyw
<5046>
hal itu dengan
6wl
<0>
berkata
7rmayw
<559>
Akankah kau pilih
10Kl
<0>
7
11ebs
<7651>
tahun
12Myns
<8141>
kelaparan
13ber
<7458>
 
8wl
<0>
menimpa
9awbth
<935>
negerimu
14Kurab
<776>
Atau
15Ma
<518>
maukah engkau
 
 
melarikan diri
18Kon
<5127>
tiga
16hsls
<7969>
bulan
17Mysdx
<2320>
lamanya dari
 
 
hadapan
19ynpl
<6440>
lawanmu
20Kyru
<6862>
sementara mereka
21awhw
<1931>
mengejarmu
22Kpdr
<7291>
Atau
23Maw
<518>
 
24twyh
<1961>
tiga
25tsls
<7969>
hari
26Mymy
<3117>
wabah penyakit
27rbd
<1698>
di
 
 
negerimu
28Kurab
<776>
Sekarang
29hte
<6258>
pikirkanlah
30ed
<3045>
dan
 
 
pertimbangkanlah
31harw
<7200>
apa
32hm
<4100>
yang harus aku
 
 
sampaikan
33bysa
<7725>
kepada Dia yang
 
 
mengutus
34yxls
<7971>
aku
36o 35rbd
<0> <1697>
14
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Gad
4dg
<1410>
Hatiku
 
 
sedih
5ru
<6862>
 
6yl
<0>
sekali
7dam
<3966>
Biarlah
9an
<4994>
kita
 
 
jatuh
8hlpn
<5307>
ke dalam
 
 
tangan
10dyb
<3027>
TUHAN
11hwhy
<3068>
sebab
12yk
<3588>
besar
13Mybr
<7227>
belas kasihan-Nya
14*wymxr {wmxr}
<7356>
Namun
 
 
janganlah
17la
<408>
aku
 
 
jatuh
18hlpa
<5307>
ke dalam
 
 
tangan
15dybw
<3027>
manusia
16Mda
<120>
15
Lalu
1Ntyw
<5414>
TUHAN
2hwhy
<3068>
menimpakan
 
 
wabah penyakit
3rbd
<1698>
kepada orang
 
 
Israel
4larvyb
<3478>
dari
 
 
pagi
5rqbhm
<1242>
sampai
6dew
<5704>
waktu
7te
<6256>
yang
 
 
ditetapkan
8dewm
<4150>
Tujuh puluh
16Myebs
<7657>
ribu
17Pla
<505>
orang
18sya
<376>
 
9tmyw
<4191>
dari
10Nm
<4480>
antara
 
 
bangsa
11Meh
<5971>
itu dari
 
 
Dan
12Ndm
<1835>
sampai
13dew
<5704>
 
14rab
<0>
Bersyeba
15ebs
<884>
mati
 
 
16
Saat
 
 
malaikat
3Kalmh
<4397>
mengulurkan
1xlsyw
<7971>
tangannya
2wdy
<3027>
ke
 
 
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
untuk
 
 
menghancurkannya
5htxsl
<7843>
TUHAN
7hwhy
<3068>
menyesal
6Mxnyw
<5162>
karena
8la
<413>
malapetaka
9herh
<7451>
itu Lalu Dia
 
 
berkata
10rmayw
<559>
kepada
 
 
malaikat
11Kalml
<4397>
yang
 
 
mendatangkan kehancuran
12tyxsmh
<7843>
pada
 
 
bangsa
13Meb
<5971>
itu
 
 
Cukup
14br
<7227>
Sekarang
15hte
<6258>
turunkanlah
16Prh
<7503>
tanganmu
17Kdy
<3027>
Pada saat itu
 
 
malaikat
18Kalmw
<4397>
TUHAN
19hwhy
<3068>
itu
 
 
berada
20hyh
<1961>
di dekat
21Me
<5973>
tempat pengirikan
22Nrg
<1637>
Arauna
23*hnwrah {hnrwah}
<728>
orang Yebus
24yobyh
<2983>
 
25o
<0>
17
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
ketika
 
 
melihat
5wtarb
<7200>
 
6ta
<853>
malaikat
7Kalmh
<4397>
menghancurkan
8hkmh
<5221>
bangsa
9Meb
<5971>
itu dengan
 
 
berkata
10rmayw
<559>
Sesungguhnya
11hnh
<2009>
aku
12ykna
<595>
telah
 
 
berbuat dosa
13ytajx
<2398>
Aku
14yknaw
<595>
telah
 
 
membuat kesalahan
15ytyweh
<5753>
Akan tetapi
 
 
apa
18hm
<4100>
yang telah
 
 
dilakukan
19wve
<6213>
oleh
 
 
domba-domba
17Nauh
<6629>
ini
16hlaw
<428>
Biarlah
21an
<4994>
tangan-Mu
22Kdy
<3027>
menimpaku
20yht
<1961>
dan
23yb
<0>
kaum
24tybbw
<1004>
keluargaku
25yba
<1>
saja
26P
<0>
18
Pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
Gad
2dg
<1410>
datang
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
lalu
 
 
berkata
7rmayw
<559>
 
8wl
<0>
Pergilah
9hle
<5927>
dan dirikanlah
 
 
mazbah
12xbzm
<4196>
bagi
10Mqh
<6965>
TUHAN
11hwhyl
<3068>
di
 
 
tempat pengirikan
13Nrgb
<1637>
Arauna
14*hnwra {hynra}
<728>
orang Yebus
15yobyh
<2983>
itu
 
 
19
Daud
2dwd
<1732>
pergi
1leyw
<5927>
dan melakukan
 
 
perkataan
3rbdk
<1697>
Gad
4dg
<1410>
sesuai
 
 
yang
5rsak
<834>
diperintahkan
6hwu
<6680>
TUHAN
7hwhy
<3068>
20
Ketika
 
 
Arauna
2hnwra
<728>
menoleh
1Pqsyw
<8259>
dia
 
 
melihat
3aryw
<7200>
 
4ta
<853>
raja
5Klmh
<4428>
dan para
6taw
<853>
pegawainya
7wydbe
<5650>
datang
8Myrbe
<5674>
kepadanya
9wyle
<5921>
Arauna
11hnwra
<728>
keluar
10auyw
<3318>
lalu
 
 
sujud menyembah
12wxtsyw
<7812>
raja
13Klml
<4428>
dengan
 
 
muka
14wypa
<639>
ke
 
 
tanah
15hura
<776>
21
Arauna
2hnwra
<728>
bertanya
1rmayw
<559>
Mengapa
3ewdm
<4069>
Tuanku
5ynda
<113>
Raja
6Klmh
<4428>
datang
4ab
<935>
kepada
7la
<413>
hambamu
8wdbe
<5650>
ini
 
 
Daud
10dwd
<1732>
menjawab
9rmayw
<559>
Untuk
 
 
membeli
11twnql
<7069>
 
13ta
<853>
tempat pengirikan
14Nrgh
<1637>
ini
 
 
darimu
12Kmem
<5973>
Aku akan
 
 
mendirikan
15twnbl
<1129>
mazbah
16xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
17hwhyl
<3068>
supaya
 
 
bencana
19hpgmh
<4046>
yang
 
 
menimpa
20lem
<5921>
rakyat
21Meh
<5971>
berhenti
18ruetw
<6113>
22
Arauna
2hnwra
<728>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Ambil
5xqy
<3947>
dan
 
 
persembahkanlah
6leyw
<5927>
apa yang
 
 
tuanku
7ynda
<113>
raja
8Klmh
<4428>
pandang
10*wynyeb {wnyeb}
<5869>
baik
9bwjh
<2896>
Lihatlah
11har
<7200>
ada
 
 
sapi-sapi
12rqbh
<1241>
untuk
 
 
korban bakaran
13hlel
<5930>
dan
 
 
alat-alat pengirik
14Mygrmhw
<4173>
serta
 
 
perkakas-perkakas
15ylkw
<3627>
sapi
16rqbh
<1241>
untuk
 
 
kayu bakar
17Myuel
<6086>
23
Semuanya
1lkh
<3605>
itu ya
 
 
Raja
4Klmh
<4428>
Arauna
3hnwra
<728>
berikan
2Ntn
<5414>
kepada
 
 
Raja
5Klml
<4428>
Arauna
7hnwra
<728>
juga
 
 
berkata
6rmayw o
<559>
kepada
8la
<413>
raja
9Klmh
<4428>
Kiranya
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahmu
11Kyhla
<430>
berkenan
12Kury
<7521>
kepada Raja
 
 
24
Akan tetapi
 
 
raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Arauna
4hnwra
<728>
Tidak
5al
<3808>
sebab
6yk
<3588>
aku
 
 
ingin membelinya
8hnqa 7wnq
<7069> <7069>
darimu dengan
9Ktwam
<853>
uang
10ryxmb
<4242>
Aku
 
 
tidak
11alw
<3808>
ingin
 
 
mempersembahkan
12hlea
<5927>
kurban bakaran
15twle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
Allahku
14yhla
<430>
dengan cuma-cuma
16Mnx
<2600>
Lalu
 
 
Daud
18dwd
<1732>
membeli
17Nqyw
<7069>
 
19ta
<853>
tempat pengirikan
20Nrgh
<1637>
itu beserta
21taw
<853>
sapi-sapinya
22rqbh
<1241>
seharga
 
 
50
25Mysmx
<2572>
syikal
24Mylqs
<8255>
perak
23Pokb
<3701>
25
Lalu
 
 
Daud
3dwd
<1732>
mendirikan
1Nbyw
<1129>
mazbah
4xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
di sana
2Ms
<8033>
untuk
 
 
mempersembahkan
6leyw
<5927>
kurban bakaran
7twle
<5930>
dan
 
 
kurban pendamaian
8Mymlsw
<8002>
Lalu
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
mengabulkan doanya
9rteyw
<6279>
untuk
 
 
negeri
11Ural
<776>
itu sehingga
 
 
bencana
13hpgmh
<4046>
yang
 
 
menimpa
14lem
<5921>
orang
 
 
Israel
15larvy
<3478>
berhenti
12ruetw
<6113>