Prev Chapter 1 Kings 11 Next Chapter
1
Raja
1Klmhw
<4428>
Salomo
2hmls
<8010>
mencintai
3bha
<157>
banyak
6twbr
<7227>
perempuan
4Mysn
<802>
asing
5twyrkn
<5237>
selain
7taw
<853>
anak perempuan
8tb
<1323>
Firaun
9herp
<6547>
yaitu perempuan-perempuan
 
 
Moab
10twybawm
<4125>
Amon
11twynme
<5984>
Edom
12tymda
<130>
Sidon
13tyndu
<6722>
dan
 
 
Het
14tytx
<2850>
2
Tentang
1Nm
<4480>
bangsa-bangsa
2Mywgh
<1471>
itu
 
 
TUHAN
5hwhy
<3069>
telah
3rsa
<834>
berfirman
4rma
<559>
kepada
6la
<413>
keturunan
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
Janganlah
9al
<3808>
kamu bergaul dengan
11Mhb 10wabt
<0> <935>
mereka
12Mhw
<1992>
dan
 
 
janganlah
13al
<3808>
mereka bergaul dengan kamu
15Mkb 14waby
<0> <935>
Sesungguhnya
16Nka
<403>
mereka akan
 
 
mengarahkan
17wjy
<5186>
 
18ta
<853>
hati
19Mkbbl
<3824>
kalian untuk
 
 
mengikuti
20yrxa
<310>
ilah-ilah
21Mhyhla
<430>
mereka
22Mhb
<0>
Namun
 
 
Salomo
24hmls
<8010>
berpaut
23qbd
<1692>
kepada mereka karena
 
 
cinta
25hbhal
<160>
3
Dia
1yhyw
<1961>
mempunyai
2wl
<0>
700
6twam 5ebs
<3967> <7651>
istri
3Mysn
<802>
dari
 
 
kaum bangsawan
4twrv
<8282>
serta
 
 
300
9twam 8sls
<3967> <7969>
gundik
7Mysglpw
<6370>
dan
 
 
istri-istrinya
11wysn
<802>
itu
 
 
membelokkan
10wjyw
<5186>
 
12ta
<853>
hatinya
13wbl
<3820>
4
Sebab
1yhyw
<1961>
saat
2tel
<6256>
Salomo
4hmls
<8010>
tua
3tnqz
<2209>
istri-istrinya
5wysn
<802>
itu
 
 
membelokkan
6wjh
<5186>
 
7ta
<853>
hatinya
8wbbl
<3824>
kepada
9yrxa
<310>
ilah-ilah
10Myhla
<430>
lain
11Myrxa
<312>
dan
13hyh
<1961>
hatinya
14wbbl
<3824>
tidak
12alw
<3808>
berpaut
15Mls
<8003>
sepenuhnya
 
 
kepada
16Me
<5973>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allahnya
18wyhla
<430>
seperti
 
 
hati
19bblk
<3824>
Daud
20dywd
<1732>
ayahnya
21wyba
<1>
5
Salomo
2hmls
<8010>
mengikuti
3yrxa 1Klyw
<310> <1980>
Asytoret
4trtse
<6253>
dewi
5yhla
<430>
orang Sidon
6Myndu
<6722>
dan
 
 
mengikuti
7yrxaw
<310>
Milkom
8Mklm
<4445>
dewa kejijikan
9Uqs
<8251>
orang Amon
10Mynme
<5984>
6
Demikianlah
1veyw
<6213>
Salomo
2hmls
<8010>
melakukan yang
 
 
jahat
3erh
<7451>
di
 
 
mata
4ynyeb
<5869>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
sepenuhnya
7alm
<4390>
mengikuti
8yrxa
<310>
TUHAN
9hwhy
<3068>
seperti yang dilakukan oleh
 
 
Daud
10dwdk
<1732>
ayahnya
11wyba
<1>
 
12o
<0>
7
Pada
 
 
waktu
1za
<227>
itu
 
 
Salomo
3hmls
<8010>
membangun
2hnby
<1129>
bukit pengurbanan
4hmb
<1116>
bagi
 
 
Kamos
5swmkl
<3645>
dewa kejijikan
6Uqs
<8251>
orang
 
 
Moab
7bawm
<4124>
di
 
 
bukit
8rhb
<2022>
yang
9rsa
<834>
berada
 
 
di
10le
<5921>
sebelah
 
 
timur
11ynp
<6440>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
serta bagi
 
 
Molokh
13Klmlw
<4432>
dewa kejijikan
14Uqs
<8251>
orang
15ynb
<1121>
Amon
16Nwme
<5983>
8
Dia
1Nkw
<3651>
melakukan
2hve
<6213>
untuk
 
 
seluruh
3lkl
<3605>
istrinya
4wysn
<802>
orang-orang asing
5twyrknh
<5237>
itu yang
 
 
membakar
6twryjqm
<6999>
dupa dan
 
 
mempersembahkan
7twxbzmw
<2076>
kurban kepada
 
 
ilah-ilah
8Nhyhlal
<430>
mereka
 
 
9
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
murka
1Pnatyw
<599>
kepada
 
 
Salomo
3hmlsb
<8010>
karena
4yk
<3588>
hatinya
6wbbl
<3824>
telah
 
 
menyimpang
5hjn
<5186>
dari
7Mem
<5973>
pada
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9yhla
<430>
Israel
10larvy
<3478>
yang telah
 
 
menampakkan
11harnh
<7200>
diri
 
 
kepadanya
12wyla
<413>
dua
 
 
kali
13Mymep
<6471>
10
Dia juga telah
 
 
memerintahkannya
1hwuw
<6680>
 
2wyla
<413>
dalam
3le
<5921>
perkara
4rbdh
<1697>
ini
5hzh
<2088>
supaya
 
 
jangan
6ytlbl
<1115>
hidup
7tkl
<1980>
mengikuti
8yrxa
<310>
ilah-ilah
9Myhla
<430>
lain
10Myrxa
<312>
tetapi dia
 
 
tidak
11alw
<3808>
memelihara
12rms
<8104>
apa
13ta
<853>
yang
14rsa
<834>
 
15hwu
<6680>
TUHAN
16hwhy
<3068>
perintahkan
17P
<0>
11
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Salomo
3hmlsl
<8010>
Oleh
 
 
karena
4Ney
<3282>
hal
 
 
ini
7taz
<2063>
 
5rsa
<834>
dilakukan
6htyh
<1961>
olehmu
8Kme
<5973>
dan kamu
 
 
tidak
9alw
<3808>
memelihara
10trms
<8104>
perjanjian
11ytyrb
<1285>
serta
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
12ytqxw
<2708>
yang
13rsa
<834>
telah Aku
 
 
perintahkan
14ytywu
<6680>
kepadamu
15Kyle
<5921>
Aku
 
 
sungguh
17erqa 16erq
<7167> <7167> ==>
akan
 
 
mengoyakkan
17erqa 16erq
<== <7167> <7167>
 
18ta
<853>
kerajaan
19hklmmh
<4467>
ini
 
 
darimu
20Kylem
<5921>
dan
 
 
memberikannya
21hyttnw
<5414>
kepada
 
 
hamba-Mu
22Kdbel
<5650>
12
Namun
1Ka
<389>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
melakukannya
4hnvea
<6213>
pada
 
 
masa
2Kymyb
<3117>
hidupmu
 
 
karena
5Neml
<4616>
Daud
6dwd
<1732>
ayahmu
7Kyba
<1>
Aku akan
 
 
mengoyakkannya
10hnerqa
<7167>
dari
 
 
tangan
8dym
<3027>
anakmu
9Knb
<1121>
13
Namun
1qr
<7535>
Aku
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
mengoyakkan
6erqa
<7167>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
kerajaan
4hklmmh
<4467>
satu
8dxa
<259>
suku
7jbs
<7626>
akan Aku
 
 
berikan
9Nta
<5414>
kepada
 
 
anakmu
10Knbl
<1121>
karena
11Neml
<4616>
Daud
12dwd
<1732>
hamba-Ku
13ydbe
<5650>
dan
 
 
karena
14Nemlw
<4616>
Yerusalem
15Mlswry
<3389>
yang
16rsa
<834>
telah Aku
 
 
pilih
17ytrxb
<977>
14
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
membangkitkan
1Mqyw
<6965>
seorang
 
 
lawan
3Njv
<7854>
untuk
 
 
Salomo
4hmlsl
<8010>
yaitu
5ta
<853>
Hadad
6ddh
<1908>
orang Edom
7ymdah
<130>
Dia berasal dari
 
 
keturunan
8erzm
<2233>
raja
9Klmh
<4428>
 
10awh
<1931>
Edom
11Mwdab
<123>
15
Dahulu
1yhyw
<1961>
ketika
2twyhb
<1961>
Daud
3dwd
<1732>
berada
 
 
di
4ta
<854>
Edom
5Mwda
<123>
 
6twleb
<5927>
Yoab
7bawy
<3097>
panglima
8rv
<8269>
tentaranya
9abuh
<6635>
pergi untuk
 
 
menguburkan
10rbql
<6912>
orang-orang yang
11ta
<853>
terbunuh
12Myllxh
<2491>
dan
 
 
menewaskan
13Kyw
<5221>
semua
14lk
<3605>
laki-laki
15rkz
<2145>
di
 
 
Edom
16Mwdab
<123>
16
Yoab
6bawy
<3097>
dan
 
 
semua
7lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
8larvy
<3478>
tinggal
4bsy
<3427>
di
 
 
sana
5Ms
<8033>
selama
1yk
<3588>
enam
2tss
<8337>
bulan
3Mysdx
<2320>
sampai
9de
<5704>
dia
 
 
melenyapkan
10tyrkh
<3772>
semua
11lk
<3605>
laki-laki
12rkz
<2145>
di
 
 
Edom
13Mwdab
<123>
17
Namun
 
 
Hadad
2dda
<1908>
melarikan diri
1xrbyw
<1272>
bersama
3awh
<1931>
beberapa
4Mysnaw
<376>
orang Edom
5Myymda
<130>
yaitu
 
 
pelayan-pelayan
6ydbem
<5650>
ayahnya
7wyba
<1>
untuk
8wta
<854>
mengungsi
9awbl
<935>
ke
 
 
Mesir
10Myrum
<4714>
Pada waktu itu
 
 
Hadad
11ddhw
<1908>
masih
 
 
muda
12ren
<5288>
belia
13Njq
<6996>
18
Lalu mereka
 
 
berangkat
1wmqyw
<6965>
dari
 
 
Midian
2Nydmm
<4080>
dan
 
 
sampai
3wabyw
<935>
ke
 
 
Paran
4Nrap
<6290>
dan
 
 
membawa
5wxqyw
<3947>
bersama
7Mme
<5973>
mereka
 
 
beberapa
6Mysna
<582>
orang dari
 
 
Paran
8Nrapm
<6290>
dan mereka
 
 
sampai
9wabyw
<935>
di
 
 
Mesir
10Myrum
<4714>
lalu
 
 
menghadap
11la
<413>
Firaun
12herp
<6547>
raja
13Klm
<4428>
Mesir
14Myrum
<4714>
yang
 
 
memberikan
15Ntyw
<5414>
kepadanya
16wl
<0>
rumah
17tyb
<1004>
dan menjanjikan
 
 
makanan
18Mxlw
<3899>
 
19rma
<559>
kepadanya
20wl
<0>
serta
 
 
memberikan
22Ntn
<5414>
tanah
21Uraw
<776>
kepadanya
23wl
<0>
19
Hadad
2ddh
<1908>
mendapat
1aumyw
<4672>
kasih sayang
3Nx
<2580>
yang besar
6dam
<3966>
di
 
 
mata
4ynyeb
<5869>
Firaun
5herp
<6547>
dan dia
 
 
memberikan
7Ntyw
<5414>
kepadanya seorang
8wl
<0>
istri
9hsa
<802>
yaitu
10ta
<853>
adik
11twxa
<269>
dari
 
 
istrinya
12wtsa
<802>
adik
13twxa
<269>
Ratu
15hrybgh
<1377>
Tahpenes
14oynpxt
<8472>
20
Kemudian
2wl
<0>
adik
3twxa
<269>
Tahpenes
4oynpxt
<8472>
itu
 
 
melahirkan
1dltw
<3205>
untuknya
 
 
anak
7wnb
<1121>
laki-laki
 
 
yaitu
5ta
<853>
Genubat
6tbng
<1592>
dan
8whlmgtw
<1580>
Tahpenes
9onpxt
<8472>
menyapihnya
 
 
di
10Kwtb
<8432>
istana
11tyb
<1004>
Firaun
12herp
<6547>
 
13yhyw
<1961>
Genubat
14tbng
<1592>
berada di
 
 
istana
15tyb
<1004>
Firaun
16herp
<6547>
di
 
 
antara
17Kwtb
<8432>
anak-anak
18ynb
<1121>
Firaun
19herp
<6547>
21
Ketika
 
 
Hadad
1ddhw
<1908>
mendengar
2ems
<8085>
di
 
 
Mesir
3Myrumb
<4714>
bahwa
4yk
<3588>
Daud
6dwd
<1732>
telah
 
 
dibaringkan
5bks
<7901>
bersama
7Me
<5973>
nenek moyangnya
8wytba
<1>
dan
 
 
bahwa
9ykw
<3588>
Yoab
11bawy
<3097>
panglima
12rv
<8269>
tentaranya
13abuh
<6635>
telah
 
 
mati
10tm
<4191>
Hadad
15ddh
<1908>
berkata
14rmayw
<559>
kepada
16la
<413>
Firaun
17herp
<6547>
Utuslah
18ynxls
<7971>
aku
 
 
pergi
19Klaw
<1980>
dan aku akan pulang
 
 
ke
20la
<413>
negeriku
21yura
<776>
22
Namun
 
 
Firaun
3herp
<6547>
bertanya
1rmayw
<559>
kepadanya
2wl
<0>
 
4yk
<3588>
Apakah
5hm
<4100>
besertaku
 
 
kamu
6hta
<859>
kekurangan
7rox
<2638>
dan
8yme
<5973>
lihatlah
9Knhw
<2005>
kamu
 
 
berniat
10sqbm
<1245>
pergi
11tkll
<1980>
ke
12la
<413>
tanahmu
13Kura
<776>
Lalu dia
 
 
menjawab
14rmayw
<559>
Tidak
15al
<3808>
tetapi
16yk
<3588>
engkau harus
 
 
mengutusku
17xls
<7971>
pergi
18ynxlst
<7971>
23
Kemudian
 
 
Allah
2Myhla
<430>
membangkitkan
1Mqyw
<6965>
seorang
3wl
<0>
lawan
4Njv
<7854>
lain baginya
 
 
yaitu
5ta
<853>
Rezon
6Nwzr
<7331>
anak
7Nb
<1121>
Elyada
8edyla
<450>
yang
9rsa
<834>
melarikan
10xrb
<1272>
diri dari
 
 
tuannya
15wynda
<113>
 
11tam
<853>
Hadadezer
12rzeddh
<1909>
raja
13Klm
<4428>
Zoba
14hbwu
<6678>
24
Dia
 
 
mengumpulkan
1Ubqyw
<6908>
 
2wyle
<5921>
orang-orang
3Mysna
<376>
untuknya lalu
 
 
menjadi
4yhyw
<1961>
pemimpin
5rv
<8269>
gerombolan
6dwdg
<1416>
Saat
 
 
Daud
8dwd
<1732>
hendak
 
 
membunuh
7grhb
<2026>
mereka mereka
9Mta
<853>
pergi
10wklyw
<1980>
ke
 
 
Damsyik
11qvmd
<1834>
dan
 
 
tinggal
12wbsyw
<3427>
di sana serta
 
 
mereka
13hb
<0>
menjadikannya sebagai raja
14wklmyw
<4427>
di
 
 
Damsyik
15qvmdb
<1834>
25
Dia
 
 
menjadi
1yhyw
<1961>
lawan
2Njv
<7854>
Israel
3larvyl
<3478>
di
 
 
sepanjang
4lk
<3605>
umur
5ymy
<3117>
Salomo
6hmls
<8010>
dan menambah
7taw
<854>
malapetaka
8herh
<7451>
yang
9rsa
<834>
Hadad
10ddh
<1908>
lakukan Dia
 
 
muak
11Uqyw
<6973>
akan
 
 
Israel
12larvyb
<3478>
dan
 
 
menjadi raja
13Klmyw
<4427>
atas
14le
<5921>
Aram
15Mra
<758>
 
16P
<0>
26
Yerobeam
1Mebryw
<3379>
anak
2Nb
<1121>
Nebat
3jbn
<5028>
seorang
 
 
Efraim
4ytrpa
<673>
dari
5Nm
<4480>
Zereda
6hdruh
<6868>
pegawai
12dbe
<5650>
Salomo
13hmlsl
<8010>
yang
 
 
nama
7Msw
<8034>
ibunya
8wma
<517>
adalah
 
 
Zerua
9hewru
<6871>
seorang
10hsa
<802>
janda
11hnmla
<490>
juga
 
 
mengangkat
14Mryw
<7311>
tangan
15dy
<3027>
melawan
 
 
raja
16Klmb
<4428>
27
Inilah
1hzw
<2088>
alasan
2rbdh
<1697>
dia
3rsa
<834>
mengangkat
4Myrh
<7311>
tangan
5dy
<3027>
melawan
 
 
raja
6Klmb
<4428>
yaitu
 
 
Salomo
7hmls
<8010>
membangun
8hnb
<1129>
 
9ta
<853>
Milo
10awlmh
<4407>
dan
 
 
menutup
11rgo
<5462>
 
12ta
<853>
celah tembok
13Urp
<6556>
dari
 
 
kota
14rye
<5892>
Daud
15dwd
<1732>
ayahnya
16wyba
<1>
28
Yerobeam
2Mebry
<3379>
adalah
 
 
laki-laki
1syahw
<376>
perkasa
3rwbg
<1368>
yang
 
 
gagah berani
4lyx
<2428>
Salomo
6hmls
<8010>
melihat
5aryw
<7200>
bahwa
9yk
<3588>
 
7ta
<853>
orang muda
8renh
<5288>
itu
 
 
rajin bekerja
11hkalm 10hve
<4399> <6213>
maka
 
 
dia
12awh
<1931>
menetapkannya
13dqpyw
<6485>
menjadi pengawas atas
14wta
<853>
seluruh
15lkl
<3605>
pekerja paksa
16lbo
<5447>
dari
 
 
rumah
17tyb
<1004>
Yusuf
18Powy
<3130>
 
19o
<0>
29
Pada
1yhyw
<1961>
waktu
2teb
<6256>
itu
3ayhh
<1931>
Yerobeam
4Mebryw
<3379>
keluar
5auy
<3318>
dari
 
 
Yerusalem
6Mlswrym
<3389>
Nabi
11aybnh
<5030>
 
8wta
<853>
Ahia
9hyxa
<281>
orang
 
 
Silo
10ynlysh
<7888>
itu
 
 
bertemu
7aumyw
<4672>
dia di
 
 
jalan
12Krdb
<1870>
dan
 
 
dia
13awhw
<1931>
berselubungkan
14hoktm
<3680>
kain
15hmlvb
<8008>
baru
16hsdx
<2319>
serta
 
 
hanya
18Mdbl
<905>
ada mereka
 
 
berdua
17Mhynsw
<8147>
di
 
 
padang
19hdvb
<7704>
30
Lalu
 
 
Ahia
2hyxa
<281>
memegang
1vptyw
<8610>
kain
3hmlvb
<8008>
baru
4hsdxh
<2319>
yang
5rsa
<834>
dia pakai dan
6wyle
<5921>
mengoyakkannya
7herqyw
<7167>
menjadi
 
 
dua
8Myns
<8147>
belas
9rve
<6240>
koyakan
10Myerq
<7168>
31
Kemudian dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Yerobeam
2Mebryl
<3379>
Ambillah
3xq
<3947>
untukmu
4Kl
<0>
sepuluh
5hrve
<6235>
koyakan
6Myerq
<7168>
karena
7yk
<3588>
beginilah
8hk
<3541>
 
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11yhla
<430>
Israel
12larvy
<3478>
berfirman
 
 
Lihatlah
13ynnh
<2005>
Aku
 
 
mengoyakkan
14erq
<7167>
 
15ta
<853>
kerajaan
16hklmmh
<4467>
itu dari
 
 
tangan
17dym
<3027>
Salomo
18hmls
<8010>
dan Aku
 
 
memberikan
19yttnw
<5414>
 
21ta 20Kl
<853> <0>
sepuluh
22hrve
<6235>
suku
23Myjbsh
<7626>
kepadamu
 
 
32
Satu
2dxah
<259>
suku
1jbshw
<7626>
akan
3hyhy
<1961>
tetap tinggal padanya
4wl
<0>
karena
5Neml
<4616>
Daud
7dwd
<1732>
hamba-Ku
6ydbe
<5650>
dan
 
 
karena
8Nemlw
<4616>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
kota
10ryeh
<5892>
yang
11rsa
<834>
Aku
 
 
pilih
12ytrxb
<977>
dari
13hb
<0>
seluruh
14lkm
<3605>
suku
15yjbs
<7626>
Israel
16larvy
<3478>
33
Sebab
1Ney
<3282>
mereka
 
 
telah
2rsa
<834>
meninggalkan
3ynwbze
<5800>
Aku dan mereka
 
 
sujud
4wwxtsyw
<7812>
kepada
 
 
Asytoret
5trtsel
<6253>
ilah
6yhla
<430>
orang Sidon
7Nyndu
<6722>
Kamos
8swmkl
<3645>
ilah
9yhla
<430>
orang
 
 
Moab
10bawm
<4124>
dan
 
 
Milkom
11Mklmlw
<4445>
ilah
12yhla
<430>
orang
13ynb
<1121>
Amon
14Nwme
<5983>
serta mereka
 
 
tidak
15alw
<3808>
mengikuti
16wklh
<1980>
jalan-jalan-Ku
17ykrdb
<1870>
tidak
 
 
melakukan
18twvel
<6213>
yang
 
 
benar
19rsyh
<3477>
di
 
 
mata-Ku
20ynyeb
<5869>
dan
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
21ytqxw
<2708>
serta
 
 
hukum-hukum-Ku
22yjpsmw
<4941>
seperti
 
 
Daud
23dwdk
<1732>
ayahnya
24wyba
<1>
34
Namun Aku
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
mengambil
2xqa
<3947>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
kerajaan
5hklmmh
<4467>
itu dari
 
 
tangannya
6wdym
<3027>
karena
7yk
<3588>
Aku akan
 
 
menjadikannya
9wntsa
<7896>
pemimpin
8ayvn
<5387>
di
 
 
sepanjang
10lk
<3605>
umurnya
12wyyx 11ymy
<2416> <3117>
karena
13Neml
<4616>
Daud
14dwd
<1732>
hamba-Ku
15ydbe
<5650>
yang
16rsa
<834>
telah Aku
 
 
pilih
17ytrxb
<977>
 
18wta
<853>
yang
19rsa
<834>
memelihara
20rms
<8104>
perintah-perintah-Ku
21ytwum
<4687>
dan
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
22ytqxw
<2708>
35
Namun aku akan
 
 
mengambil
1ytxqlw
<3947>
kerajaan
2hkwlmh
<4410>
itu dari
 
 
tangan
3dym
<3027>
anaknya
4wnb
<1121>
dan
 
 
memberikannya
5hyttnw
<5414>
kepadamu
6Kl
<0>
 
7ta
<853>
sepuluh
8trve
<6235>
suku
9Myjbsh
<7626>
36
Lalu Aku akan
 
 
memberikan
2Nta
<5414>
kepada
 
 
anaknya
1wnblw
<1121>
satu
4dxa
<259>
suku
3jbs
<7626>
supaya
5Neml
<4616>
ada
6twyh
<1961>
pelita
7ryn
<5216>
untuk
 
 
Daud
8dywdl
<1732>
hamba-Ku
9ydbe
<5650>
di
 
 
sepanjang
10lk
<3605>
masa
11Mymyh
<3117>
di
 
 
hadapan-Ku
12ynpl
<6440>
di
 
 
Yerusalem
13Mlswryb
<3389>
kota
14ryeh
<5892>
yang
15rsa
<834>
Aku
 
 
pilih
16ytrxb
<977>
bagi-Ku untuk
17yl
<0>
meletakkan
18Mwvl
<7760>
nama-Ku
19yms
<8034>
di
 
 
sana
20Ms
<8033>
37
Aku akan
1Ktaw
<853>
mengambilmu
2xqa
<3947>
dan kamu akan
 
 
memerintah
3tklmw
<4427>
sesuai dengan
 
 
segala
4lkb
<3605>
yang
5rsa
<834>
hatimu
7Kspn
<5315>
inginkan
6hwat
<183>
serta kamu akan
 
 
menjadi
8tyyhw
<1961>
raja
9Klm
<4428>
atas
10le
<5921>
Israel
11larvy
<3478>
38
 
1hyhw
<1961>
Jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
mendengarkan
3emst
<8085>
 
4ta
<853>
segala
5lk
<3605>
yang
6rsa
<834>
Aku
 
 
perintahkan
7Kwua
<6680>
kepadamu dan kamu
 
 
hidup
8tklhw
<1980>
di
 
 
jalan-jalan-Ku
9ykrdb
<1870>
serta
 
 
melakukan
10tyvew
<6213>
yang
 
 
benar
11rsyh
<3477>
di
 
 
mata-Ku
12ynyeb
<5869>
dengan
 
 
memelihara
13rwmsl
<8104>
ketetapan-ketetapan-Ku
14ytwqx
<2708>
dan
 
 
perintah-perintah-Ku
15ytwumw
<4687>
seperti
 
 
yang
16rsak
<834>
dilakukan
17hve
<6213>
oleh
 
 
Daud
18dwd
<1732>
hamba-Ku
19ydbe
<5650>
maka Aku
 
 
akan
20ytyyhw
<1961>
besertamu
 
 
serta
21Kme
<5973>
membangun
22ytynbw
<1129>
 
23Kl
<0>
keluarga
24tyb
<1004>
yang
 
 
teguh
25Nman
<539>
untukmu seperti
 
 
yang
26rsak
<834>
Aku
 
 
bangun
27ytynb
<1129>
untuk
 
 
Daud
28dwdl
<1732>
dan Aku akan
 
 
memberikan
29yttnw
<5414>
 
31ta 30Kl
<853> <0>
Israel
32larvy
<3478>
kepadamu
 
 
39
Kemudian Aku akan
 
 
merendahkan
1hneaw
<6031>
 
2ta
<853>
keturunan
3erz
<2233>
Daud
4dwd
<1732>
karena
5Neml
<4616>
hal
 
 
ini
6taz
<2063>
tetapi
7Ka
<389>
bukan
8al
<3808>
untuk selama-lamanya
11o 10Mymyh 9lk
<0> <3117> <3605>
40
Lalu
 
 
Salomo
2hmls
<8010>
berniat
1sqbyw
<1245>
membunuh
3tymhl
<4191>
 
4ta
<853>
Yerobeam
5Mebry
<3379>
tetapi
 
 
Yerobeam
7Mebry
<3379>
bangkit
6Mqyw
<6965>
dan
 
 
melarikan
8xrbyw
<1272>
diri ke
 
 
Mesir
9Myrum
<4714>
kepada
10la
<413>
Sisak
11qsys
<7895>
raja
12Klm
<4428>
 
14yhyw
<1961>
Mesir
15Myrumb 13Myrum
<4714> <4714>
sampai
16de
<5704>
Salomo
18hmls
<8010>
mati
17twm
<4194>
41
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat-riwayat
2yrbd
<1697>
Salomo
3hmls
<8010>
dan
 
 
segala
4lkw
<3605>
yang
5rsa
<834>
dia
 
 
lakukan
6hve
<6213>
serta
 
 
hikmatnya
7wtmkxw
<2451>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
8awlh
<3808>
 
9Mh
<1992>
dituliskan
10Mybtk
<3789>
dalam
11le
<5921>
kitab
12rpo
<5612>
riwayat-riwayat
13yrbd
<1697>
Salomo
14hmls
<8010>
42
Salomo
4hmls
<8010>
 
2rsa 1Mymyhw
<834> <3117>
memerintah
3Klm
<4427>
di
 
 
Yerusalem
5Mlswryb
<3389>
atas
6le
<5921>
seluruh
7lk
<3605>
Israel
8larvy
<3478>
selama
 
 
empat puluh
9Myebra
<705>
tahun
10hns
<8141>
43
Kemudian
 
 
Salomo
2hmls
<8010>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
bersama
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
dan
 
 
dikuburkan
5rbqyw
<6912>
di
 
 
kota
6ryeb
<5892>
Daud
7dwd
<1732>
ayahnya
8wyba
<1>
Rehabeam
10Mebxr
<7346>
anaknya
11wnb
<1121>
memerintah
9Klmyw
<4427>
sebagai
12wytxt
<8478>
penggantinya
13o
<0>