Prev Chapter 1 Chronicles 29 Next Chapter
1
Raja
3Klmh
<4428>
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
seluruh
4lkl
<3605>
jemaat
5lhqh
<6951>
itu
 
 
Salomo
6hmls
<8010>
anakku
7ynb
<1121>
seorang
8dxa
<259>
yang
10wb
<0>
Allah
11Myhla
<430>
pilih
9rxb
<977>
adalah
 
 
orang yang masih muda
12ren
<5288>
dan
 
 
kurang berpengalaman
13Krw
<7390>
sedangkan ini adalah
 
 
pekerjaan
14hkalmhw
<4399>
yang
 
 
besar
15hlwdg
<1419>
Sebab
16yk
<3588>
bait
19hrybh
<1002>
ini
 
 
bukan
17al
<3808>
untuk
 
 
manusia
18Mdal
<120>
melainkan
20yk
<3588>
untuk
 
 
TUHAN
21hwhyl
<3068>
Allah
22Myhla
<430>
2
Dengan
 
 
seluruh
1lkkw
<3605>
kemampuanku
2yxk
<3581>
aku telah
 
 
menyiapkan
3ytwnykh
<3559>
bagi
 
 
bait
4tybl
<1004>
Allahku
5yhla
<430>
emas
6bhzh
<2091>
untuk barang-barang
 
 
emas
7bhzl
<2091>
perak
8Pokhw
<3701>
untuk barang-barang
 
 
perak
9Pokl
<3701>
tembaga
10tsxnhw
<5178>
untuk barang-barang
 
 
tembaga
11tsxnl
<5178>
besi
12lzrbh
<1270>
untuk barang-barang
 
 
besi
13lzrbl
<1270>
kayu
14Myuehw
<6086>
untuk barang-barang
 
 
kayu
15Myuel
<6086>
batu
16ynba
<68>
permata krisopras
17Mhs
<7718>
dan
 
 
batu permata tatahan
18Myawlmw
<4394>
batu hitam
20Kwp
<6320>
dan
 
 
batu permata
19ynba
<68>
yang
 
 
beraneka warna
21hmqrw
<7553>
segala
22lkw
<3605>
macam
 
 
batu
23Nba
<68>
berharga
24hrqy
<3368>
dan
 
 
batu
25ynbaw
<68>
pualam
26sys
<7893>
dalam
 
 
jumlah yang banyak
27brl
<7230>
3
Di samping
1dwew
<5750>
itu karena
 
 
baktiku
2ytwurb
<7521>
kepada
 
 
bait
3tybb
<1004>
Allahku
4yhla
<430>
aku
 
 
memberikan
10yttn
<5414>
emas
8bhz
<2091>
dan
 
 
perak
9Pokw
<3701>
 
6yl 5sy
<0> <3426>
kepunyaanku
7hlgo
<5459>
kepada
 
 
bait
11tybl
<1004>
Allahku
12yhla
<430>
sebagai
 
 
tambahan
13hleml
<4605>
pada
 
 
semua
14lkm
<3605>
yang telah
 
 
kusiapkan
15ytwnykh
<3559>
bagi
 
 
Bait
16tybl
<1004>
Suci
17sdqh
<6944>
4
Tiga
1tsls
<7969>
ribu
2Mypla
<505>
talenta
3yrkk
<3603>
emas
4bhz
<2091>
dari
 
 
emas
5bhzm
<2091>
Ofir
6rypwa
<211>
dan
 
 
tujuh
7tebsw
<7651>
ribu
8Mypla
<505>
talenta
9rkk
<3603>
perak
10Pok
<3701>
yang
 
 
dimurnikan
11qqzm
<2212>
untuk
 
 
melapisi
12xwjl
<2902>
dinding
13twryq
<7023>
bait
14Mytbh
<1004>
itu
 
 
5
emas
1bhzl
<2091>
untuk barang-barang

emas
2bhzl
<2091>
dan
 
 
perak
3Poklw
<3701>
untuk barang-barang

perak
4Pokl
<3701>
dan untuk
 
 
semua
5lklw
<3605>
pekerjaan
6hkalm
<4399>
yang
 
 
dikerjakan
7dyb
<3027>
oleh para
 
 
tukang
8Mysrx
<2796>
Siapakah
9ymw
<4310>
yang pada
12wdy 11twalml
<3027> <4390>
hari
13Mwyh
<3117>
ini
 
 
rela memberikan persembahan
10bdntm
<5068>
kepada
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
6
Dengan sukarela
1wbdntyw
<5068>
para
 
 
pemimpin
2yrv
<8269>
kaum keluarga
3twbah
<1>
para
 
 
kepala
4yrvw
<8269>
suku
5yjbs
<7626>
Israel
6larvy
<3478>
para
 
 
pemimpin
7yrvw
<8269>
pasukan
 
 
seribu
8Myplah
<505>
dan pasukan
 
 
seratus
9twamhw
<3967>
dan para
 
 
pengawas
10yrvlw
<8269>
pekerjaan
11tkalm
<4399>
raja
12Klmh
<4428>
7
menyerahkan
1wntyw
<5414>
5.000
8Mypla 7tsmx
<505> <2568>
talenta
6Myrkk
<3603>
emas
5bhz
<2091>
10.000
10wbr
<7239>
dirham
9Mynkrdaw
<150>
10.000
14Mypla 13trve
<505> <6235>
talenta
12Myrkk
<3603>
perak
11Pokw
<3701>
18.000
18Mypla 17tnwmsw 16wbr
<505> <8083> <7239>
talenta
19Myrkk
<3603>
tembaga
15tsxnw
<5178>
serta
 
 
100.000
22Pla 21ham
<505> <3967>
talenta
23Myrkk
<3603>
besi
20lzrbw
<1270>
untuk
 
 
ibadah
2tdwbel
<5656>
di
 
 
bait
3tyb
<1004>
Allah
4Myhlah
<430>
8
Mereka yang
 
 
memiliki
1aumnhw
<4672>
 
2wta
<854>
batu
3Mynba
<68>
permata
 
 
menyerahkannya
4wntn
<5414>
bagi
 
 
perbendaharaan
5ruwal
<214>
bait
6tyb
<1004>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
8le
<5921>
melalui
9dy
<3027>
Yehiel
10layxy
<3171>
orang
 
 
Gerson
11ynsrgh
<1649>
9
Bangsa
2Meh
<5971>
itu
 
 
bersukacita
1wxmvyw
<8055>
karena
3le
<5921>
para pemimpin telah
 
 
memberi dengan sukarela
4Mbdnth
<5068>
sebab
5yk
<3588>
dengan
 
 
hati
6blb
<3820>
yang
 
 
tulus
7Mls
<8003>
mereka
 
 
memberikan persembahan sukarela
8wbdnth
<5068>
itu kepada
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
Raja
12Klmh
<4428>
 
10Mgw
<1571>
Daud
11dywd
<1732>
pun
 
 
sangat
15hlwdg
<1419>
gembira
14hxmv 13xmv
<8057> <8055>
 
16P
<0>
10
Kemudian
 
 
Daud
2dywd
<1732>
memuji
1Krbyw
<1288>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
di
 
 
hadapan
5ynyel
<5869>
seluruh
6lk
<3605>
jemaat
7lhqh
<6951>
Daud
9dywd
<1732>
berkata
8rmayw
<559>
Terpujilah
10Kwrb
<1288>
Engkau
11hta
<859>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allah
13yhla
<430>
nenek moyang
15wnyba
<1>
kami
 
 
Israel
14larvy
<3478>
dari
 
 
selama-lamanya
16Mlwem
<5769>
sampai
17dew
<5704>
selama-lamanya
18Mlwe
<5769>
11
Ya
1Kl
<0>
TUHAN
2hwhy
<3069>
kebesaran
3hldgh
<1420>
kekuatan
4hrwbghw
<1369>
kemuliaan
5trapthw
<8597>
kemenangan
6xunhw
<5331>
dan
 
 
keagungan
7dwhhw
<1935>
bahkan
8yk
<3588>
segala sesuatu
9lk
<3605>
yang ada di
 
 
langit
10Mymsb
<8064>
dan di
 
 
bumi
11Urabw
<776>
adalah milik-Mu Ya
12Kl
<0>
TUHAN
13hwhy
<3069>
Engkau
14hklmmh
<4467>
meninggikan
15avntmhw
<5375>
diri-Mu sebagai
 
 
kepala
17sarl
<7218>
atas
 
 
segala sesuatu
16lkl
<3605>
12
Kekayaan
1rsehw
<6239>
dan
 
 
kemuliaan
2dwbkhw
<3519>
berasal dari-Mu
3Kynplm
<6440>
Engkau
4htaw
<859>
berkuasa
5lswm
<4910>
atas segala-galanya Dalam
6lkb
<3605>
tangan-Mu
7Kdybw
<3027>
terdapat
 
 
kuasa
8xk
<3581>
dan
 
 
keperkasaan
9hrwbgw
<1369>
Dalam
 
 
tangan-Mu
10Kdybw
<3027>
terdapat kuasa untuk
 
 
memperbesar
11ldgl
<1431>
dan
 
 
mengukuhkan
12qzxlw
<2388>
segala
13lkl
<3605>
sesuatu
 
 
13
Sekarang
1htew
<6258>
ya
 
 
Allah
2wnyhla
<430>
kami
4wnxna
<587>
mengucap syukur
3Mydwm
<3034>
kepada-Mu dan
5Kl
<0>
memuji
6Myllhmw
<1984>
nama-Mu
7Msl
<8034>
yang
 
 
mulia
8Ktrapt
<8597>
14
Sebab
1ykw
<3588>
siapakah
2ym
<4310>
aku
3yna
<589>
dan
 
 
siapakah
4ymw
<4310>
bangsaku
5yme
<5971>
sehingga
6yk
<3588>
kami
7ruen
<6113>
mampu
8xk
<3581>
memberikan persembahan sukarela
9bdnthl
<5068>
seperti
 
 
ini
10tazk
<2063>
Sebab
11yk
<3588>
 
12Kmm
<4480>
segala
13lkh
<3605>
sesuatu berasal dari-Mu dan dari tangan-Mulah persembahan yang kami
14Kdymw
<3027>
berikan
15wntn
<5414>
kepada-Mu
16Kl
<0>
15
Kami
3wnxna
<587>
adalah
1yk
<3588>
orang asing
2Myrg
<1616>
di
 
 
hadapan-Mu
4Kynpl
<6440>
dan
 
 
pendatang
5Mybswtw
<8453>
seperti
 
 
semua
6lkk
<3605>
nenek moyang
7wnytba
<1>
kami
 
 
Hari-hari
9wnymy
<3117>
kami di
 
 
atas
10le
<5921>
bumi
11Urah
<776>
seperti
 
 
bayang-bayang
8luk
<6738>
dan
 
 
tanpa
12Nyaw
<369>
harapan
13hwqm
<4723>
16
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2wnyhla
<430>
kami
 
 
semua
3lk
<3605>
kelimpahan
4Nwmhh
<1995>
bahan
5hzh
<2088>
yang
6rsa
<834>
kami
 
 
siapkan
7wnnykh
<3559>
untuk
 
 
membangun
8twnbl
<1129>
 
9Kl
<0>
bait
10tyb
<1004>
bagi
 
 
nama-Mu
11Msl
<8034>
yang
 
 
kudus
12Ksdq
<6944>
ini berasal dari
 
 
tangan-Mu
13Kdym
<3027>
 
15Klw 14*awh {ayh}
<0> <1931>
segala
16lkh
<3605>
sesuatu adalah milik-Mu
 
 
17
Aku
 
 
mengetahui
1ytedyw
<3045>
ya
 
 
Allahku
2yhla
<430>
bahwa
3yk
<3588>
Engkau
4hta
<859>
menguji
5Nxb
<974>
hati
6bbl
<3824>
dan
 
 
berkenan
8hurt
<7521>
pada
 
 
kejujuran
7Myrsymw
<4339>
Aku
9yna
<589>
dalam
 
 
ketulusan
10rsyb
<3476>
hatiku
11ybbl
<3824>
mempersembahkan
12ytbdnth
<5068> ==>
semuanya
13lk
<3605>
itu
14hla
<428>
dengan sukarela
12ytbdnth
<== <5068>
Dan
 
 
sekarang
15htew
<6258>
aku
 
 
melihat
19ytyar
<7200>
dengan
 
 
sukacita
20hxmvb
<8057>
umat-Mu
16Kme
<5971>
yang
 
 
hadir
17waumnh
<4672>
di sini
18hp
<6311>
memberikan persembahan sukarela
21bdnthl
<5068>
kepada-Mu
22Kl
<0>
18
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2yhla
<430>
Abraham
3Mhrba
<85>
Ishak
4qxuy
<3327>
dan
 
 
Israel
5larvyw
<3478>
nenek moyang
6wnytba
<1>
kami
 
 
jagalah
7hrms
<8104>
rancangan
11twbsxm
<4284>
pikiran
10ruyl
<3336>
dan
 
 
hati
12bbl
<3824>
umat-Mu
13Kme
<5971>
untuk
8taz
<2063>
selama-lamanya
9Mlwel
<5769>
arahkanlah
14Nkhw
<3559>
hati
15Mbbl
<3824>
mereka
 
 
kepada-Mu
16Kyla
<413>
19
Berilah
3Nt
<5414>
hati
4bbl
<3824>
yang
 
 
tulus
5Mls
<8003>
kepada
 
 
Salomo
1hmlslw
<8010>
anakku
2ynb
<1121>
supaya dia
 
 
berpegang
6rwmsl
<8104>
pada
 
 
perintah-perintah-Mu
7Kytwum
<4687>
peringatan-peringatan-Mu
8Kytwde
<5715>
dan
 
 
ketetapan-ketetapan-Mu
9Kyqxw
<2708>
dan
 
 
melaksanakan
10twvelw
<6213>
semua
11lkh
<3605>
itu dan
 
 
membangun
12twnblw
<1129>
bait
13hrybh
<1002>
yang
14rsa
<834>
persiapannya telah kubuat
16P 15ytwnykh
<0> <3559>
20
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
seluruh
3lkl
<3605>
jemaat
4lhqh
<6951>
Sekarang
6an
<4994>
pujilah
5wkrb
<1288>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Mkyhla
<430>
Seluruh
11lk
<3605>
jemaat
12lhqh
<6951>
itu
 
 
memuji
10wkrbyw
<1288>
TUHAN
13hwhyl
<3068>
Allah
14yhla
<430>
nenek moyang
15Mhytba
<1>
mereka Mereka
 
 
membungkuk
16wdqyw
<6915>
dan
 
 
memberi hormat
17wwxtsyw
<7812>
kepada
 
 
TUHAN
18hwhyl
<3068>
dan
 
 
raja
19Klmlw
<4428>
21
Keesokan
7trxml
<4283>
harinya
8Mwyh
<3117>
mereka
 
 
mempersembahkan
1wxbzyw
<2076>
 
2hwhyl
<3068>
kurban sembelihan
3Myxbz
<2077>
dan
4wleyw
<5927>
kurban bakaran
5twle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
yaitu
9awhh
<1931>
1.000
11Pla
<505>
ekor
 
 
sapi
10Myrp
<6499>
1.000
13Pla
<505>
ekor
 
 
domba jantan
12Mylya
<352>
dan
 
 
1.000
15Pla
<505>
ekor
 
 
domba muda
14Myvbk
<3532>
dengan
 
 
kurban-kurban curahannya
16Mhykonw
<5262>
kurban sembelihan
17Myxbzw
<2077>
yang
 
 
sangat banyak
18brl
<7230>
untuk
 
 
seluruh
19lkl
<3605>
Israel
20larvy
<3478>
22
Pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
mereka
 
 
makan
1wlkayw
<398>
dan
 
 
minum
2wtsyw
<8354>
di hadapan
3ynpl
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dengan
 
 
sukacita
7hxmvb
<8057>
yang
 
 
besar
8hlwdg
<1419>
Untuk
 
 
kedua kalinya
10tyns
<8145>
mereka
 
 
menobatkan
9wkylmyw
<4427> ==>
Salomo
11hmlsl
<8010>
anak
12Nb
<1121>
Daud
13dywd
<1732>
sebagai raja
9wkylmyw
<== <4427>
Mereka
 
 
mengurapi
14wxsmyw
<4886>
dia sebagai
 
 
penguasa
16dygnl
<5057>
bagi
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
dan
 
 
Zadok
17qwdulw
<6659>
sebagai
 
 
imam
18Nhkl
<3548>
23
Salomo
2hmls
<8010>
duduk
1bsyw
<3427>
di
 
 
atas
3le
<5921>
takhta
4aok
<3678>
TUHAN
5hwhy
<3068>
untuk menjadi
 
 
raja
6Klml
<4428>
menggantikan
7txt
<8478>
Daud
8dywd
<1732>
ayahnya
9wyba
<1>
Dia
 
 
berhasil
10xluyw
<6743>
dan
12wyla 11wemsyw
<413> <8085>
seluruh
13lk
<3605>
Israel
14larvy
<3478>
menuruti perintahnya
 
 
24
Semua
1lkw
<3605>
pemimpin
2Myrvh
<8269>
pahlawan
3Myrbghw
<1368>
juga
4Mgw
<1571>
semua
5lk
<3605>
anak
6ynb
<1121>
Raja
7Klmh
<4428>
Daud
8dywd
<1732>
menyatakan kesetiaan mereka
9wntn
<5414>
kepada
10dy
<3027>
Raja
13Klmh
<4428>
 
11txt
<8478>
Salomo
12hmls
<8010>
25
 
1ldgyw
<1431>
TUHAN
2hwhy
<3068>
membuat
3ta
<853>
Salomo
4hmls
<8010>
menjadi
 
 
luar
5hleml
<4605>
biasa besar di
 
 
mata
6ynyel
<5869>
semua
7lk
<3605>
orang
 
 
Israel
8larvy
<3478>
Dia
 
 
mengaruniakan
9Ntyw
<5414>
kepadanya
10wyle
<5921>
kemuliaan
11dwh
<1935>
kerajaan
12twklm
<4438>
yang
13rsa
<834>
belum
14al
<3808>
pernah dimiliki seorang
17lk 16le 15hyh
<3605> <5921> <1961>
raja
18Klm
<4428>
mana pun
 
 
di
20le
<5921>
Israel
21larvy
<3478>
sebelum
19wynpl
<6440>
dia
22P
<0>
26
Demikianlah
 
 
Daud
1dywdw
<1732>
anak
2Nb
<1121>
Isai
3ysy
<3448>
memerintah
4Klm
<4427>
atas
5le
<5921>
seluruh
6lk
<3605>
Israel
7larvy
<3478>
27
Dia
2rsa
<834>
memerintah
3Klm
<4427>
atas
4le
<5921>
Israel
5larvy
<3478>
selama
1Mymyhw
<3117>
40
6Myebra
<705>
tahun
7hns
<8141>
Dia
 
 
memerintah
9Klm
<4427>
di
 
 
Hebron
8Nwrbxb
<2275>
selama
 
 
7
10ebs
<7651>
tahun
11Myns
<8141>
dan
 
 
memerintah
13Klm
<4427>
di
 
 
Yerusalem
12Mlswrybw
<3389>
selama
 
 
33
15swlsw 14Mysls
<7969> <7970>
tahun
 
 
28
Dia
 
 
mati
1tmyw
<4191>
ketika
 
 
rambutnya telah putih
2hbyvb
<7872>
hari-harinya
5Mymy
<3117>
 
3hbwj
<2896>
genap
4ebv
<7649>
penuh
 
 
kekayaan
6rse
<6239>
dan
 
 
kemuliaan
7dwbkw
<3519>
Salomo
9hmls
<8010>
anaknya
10wnb
<1121>
memerintah
8Klmyw
<4427>
sebagai
 
 
penggantinya
11wytxt
<8478>
29
Riwayat
1yrbdw
<1697>
Raja
3Klmh
<4428>
Daud
2dywd
<1732>
dari
 
 
awal
4Mynsarh
<7223>
hingga
 
 
akhir
5Mynrxahw
<314>
 
6Mnh
<2009>
tertulis
7Mybwtk
<3789>
dalam
8le
<5921>
kitab
9yrbd
<1697>
Samuel
10lawms
<8050>
pelihat
11harh
<7200>
itu
 
 
dalam
12lew
<5921>
kitab
13yrbd
<1697>
Nabi
15aybnh
<5030>
Natan
14Ntn
<5416>
dan
 
 
dalam
16lew
<5921>
kitab
17yrbd
<1697>
Gad
18dg
<1410>
pelihat
19hzxh
<2374>
itu
 
 
30
Termasuk
1Me
<5973>
seluruh
2lk
<3605>
pemerintahannya
3wtwklm
<4438>
kepahlawanannya
4wtrwbgw
<1369>
dan
 
 
masa-masa
5Mytehw
<6256>
yang
6rsa
<834>
dia
 
 
alami
7wrbe
<5674>
yang
9lew 8wyle
<5921> <5921>
Israel
10larvy
<3478>
alami dan yang
12lk 11lew
<3605> <5921>
kerajaan-kerajaan
13twklmm
<4467>
dari
 
 
negeri
14twurah
<776>
lain alami
15P
<0>