Prev Chapter Isaiah 43 Next Chapter
1
Sekarang
1htew
<6258>
beginilah
2hk
<3541>
perkataan
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
 
 
menciptakanmu
5Karb
<1254>
hai
 
 
Yakub
6bqey
<3290>
dan yang
 
 
membentukmu
7Kruyw
<3335>
hai
 
 
Israel
8larvy
<3478>
Jangan
9la
<408>
takut
10aryt
<3372>
karena
11yk
<3588>
Aku telah
 
 
menebusmu
12Kytlag
<1350>
Aku telah
 
 
memanggilmu
13ytarq
<7121>
dengan
 
 
namamu
14Kmsb
<8034>
 
15yl
<0>
kamu
16hta
<859>
adalah milik-Ku
 
 
2
Ketika
1yk
<3588>
kamu
 
 
menyeberangi
2rbet
<5674>
perairan
3Mymb
<4325>
Aku
5yna
<589>
akan
 
 
menyertaimu melalui
4Kta
<854>
sungai-sungai
6twrhnbw
<5104>
mereka
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
menghanyutkanmu
8Kwpjsy
<7857>
Ketika
9yk
<3588>
kamu
 
 
berjalan
10Klt
<1980>
melalui
11wmb
<1119>
api
12sa
<784>
kamu
 
 
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
terbakar
14hwkt
<3554>
ataupun
16al
<3808>
nyala api
15hbhlw
<3852>
akan
 
 
menghanguskanmu
17rebt
<1197>
 
18Kb
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
Akulah
2yna
<589>
TUHAN
3hwhy
<3069>
Allahmu
4Kyhla
<430>
Yang Kudus
5swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
6larvy
<3478>
Juru Selamatmu
7Keyswm
<3467>
Aku
 
 
memberikan
8yttn
<5414>
Mesir
10Myrum
<4714>
sebagai tebusanmu
9Krpk
<3724>
Etiopia
11swk
<3568>
dan
 
 
Syeba
12abow
<5434>
sebagai gantimu
13Kytxt
<8478>
4
Karena
1rsam
<834>
kamu
 
 
berharga
2trqy
<3365>
dalam
 
 
pandangan-Ku
3ynyeb
<5869>
dan
 
 
mulia
4tdbkn
<3513>
dan
 
 
Aku
5ynaw
<589>
ini
 
 
mengasihimu
6Kytbha
<157>
Aku
 
 
memberikan
7Ntaw
<5414>
orang
8Mda
<120>
lain
 
 
sebagai gantimu
9Kytxt
<8478>
dan
 
 
bangsa-bangsa
10Mymalw
<3816>
sebagai ganti
11txt
<8478>
nyawamu
12Kspn
<5315>
5
Jangan
1la
<408>
takut
2aryt
<3372>
karena
3yk
<3588>
Aku
 
 
menyertaimu
4Kta
<854>
Aku
5yna
<589>
akan
 
 
membawa
7ayba
<935>
anak cucumu
8Kerz
<2233>
dari
 
 
timur
6xrzmm
<4217>
dan
 
 
mengumpulkanmu
10Kubqa
<6908>
dari
 
 
barat
9bremmw
<4628>
6
Aku akan
 
 
mengatakan
1rma
<559>
kepada
 
 
utara
2Nwpul
<6828>
Berikanlah
3ynt
<5414>
dan kepada
 
 
selatan
4Nmytlw
<8486>
Jangan
5la
<408>
menahan
6yalkt
<3607>
mereka
 
 
Bawalah
7yaybh
<935>
anak-anak-Ku
 
 
laki-laki
8ynb
<1121>
dari tempat yang
 
 
jauh
9qwxrm
<7350>
dan
 
 
anak-anak-Ku perempuan
10ytwnbw
<1323>
dari
 
 
ujung-ujung
11huqm
<7097>
bumi
12Urah
<776>
7
setiap
1lk
<3605>
orang yang
 
 
disebut
2arqnh
<7121>
dengan
 
 
nama-Ku
3ymsb
<8034>
yang Kuciptakan untuk
 
 
kemuliaan-Ku
4ydwbklw
<3519>
yang
 
 
telah
5wytarb
<1254>
Kubentuk
6wytruy
<3335>
dan
7Pa
<637>
yang telah Kujadikan
8wytyve
<6213>
8
Bawalah
1ayuwh
<3318>
bangsa
2Me
<5971>
yang
 
 
buta
3rwe
<5787>
sekalipun memiliki
 
 
mata
4Mynyew
<5869>
dan yang
5sy
<3426>
tuli
6Mysrxw
<2795>
sekalipun memiliki
 
 
telinga
7Mynzaw
<241>
 
8wml
<0>
9
Semua
1lk
<3605>
bangsa
2Mywgh
<1471>
berhimpun
3wubqn
<6908>
bersama
4wdxy
<3162>
dan
 
 
suku-suku bangsa
6Mymal
<3816>
berkumpul
5wpoayw
<622>
Siapakah
7ym
<4310>
di antara mereka yang dapat
8Mhb
<0>
memberitahukan
9dygy
<5046>
hal ini
10taz
<2063>
atau
 
 
menyatakan
12wneymsy
<8085>
kepada kita hal-hal yang
 
 
terdahulu
11twnsarw
<7223>
Biarlah mereka
 
 
mengajukan
13wnty
<5414>
saksi-saksi
14Mhyde
<5707>
untuk
 
 
membuktikan bahwa
15wqduyw
<6663> ==>
mereka
 
 
benar
15wqduyw
<== <6663>
Biarlah mereka
 
 
mendengar
16wemsyw
<8085>
dan
 
 
berkata
17wrmayw
<559>
Itu
 
 
benar
18tma
<571>
10
Kamu
1Mta
<859>
adalah
 
 
saksi-Ku
2yde
<5707>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
hamba-Ku
5ydbew
<5650>
yang
6rsa
<834>
telah Aku
 
 
pilih
7ytrxb
<977>
supaya
8Neml
<4616>
kamu dapat
 
 
mengetahui
9wedt
<3045>
dan
 
 
percaya
10wnymatw
<539>
kepada-Ku dan
11yl
<0>
memahami
12wnybtw
<995>
bahwa
13yk
<3588>
Akulah
14yna
<589>
Dia
15awh
<1931>
sebelum
16ynpl
<6440>
Aku
 
 
tidak
17al
<3808>
ada
18ruwn
<3335>
allah
19la
<410>
dibentuk dan juga
20yrxaw
<310>
tidak
21al
<3808>
akan ada
 
 
sesudah
22hyhy
<1961>
Aku
23o
<0>
11
Aku
1ykna
<595>
Akulah
2ykna
<595>
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan
 
 
selain
5ydelbm
<1107>
Aku
 
 
tidak
4Nyaw
<369>
ada
 
 
juru selamat
6eyswm
<3467>
12
Akulah
1ykna
<595>
yang
 
 
menyatakan
2ytdgh
<5046>
menyelamatkan
3yteswhw
<3467>
dan memaklumkan
4ytemshw
<8085>
bukan
5Nyaw
<369>
 
6Mkb
<0>
allah asing
7rz
<2114>
yang ada di antaramu dan
 
 
kamulah
8Mtaw
<859>
saksi-saksi-Ku
9yde
<5707>
firman
10Man
<5002>
TUHAN
11hwhy
<3068>
dan
 
 
Akulah
12ynaw
<589>
Allah
13la
<410>
13
Ya sejak sebelum
1Mg
<1571>
permulaan zaman
2Mwym
<3117>
Akulah
3yna
<589>
Dia
4awh
<1931>
dan
 
 
tidak ada satu pun
5Nyaw
<369>
yang dapat
 
 
membebaskan
7lyum
<5337>
dari
 
 
tangan-Ku
6ydym
<3027>
Aku
 
 
bertindak
8lepa
<6466>
dan
 
 
siapakah
9ymw
<4310>
yang dapat
 
 
mengembalikannya
10hnbysy
<7725>
 
11o
<0>
14
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Penebusmu
4Mklag
<1350>
Yang Kudus
5swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
6larvy
<3478>
Demi
7Mkneml
<4616>
kamu Aku
 
 
mengutus
8ytxls
<7971>
ke
 
 
Babel
9hlbb
<894>
dan
 
 
membawa
10ytdrwhw
<3381>
mereka
 
 
semua
12Mlk
<3605>
sebagai
 
 
pelarian
11Myxyrb
<1281>
bahkan
 
 
orang-orang Kasdim
13Mydvkw
<3778>
di dalam
 
 
kapal-kapal
14twynab
<591>
yang di dalamnya mereka
 
 
bersukacita
15Mtnr
<7440>
15
Akulah
1yna
<589>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Yang Kudus
3Mkswdq
<6918>
milikmu
 
 
Pencipta
4arwb
<1254>
Israel
5larvy
<3478>
Rajamu
6Mkklm
<4428>
 
7o
<0>
16
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
 
 
membuat
4Ntwnh
<5414>
jalan
6Krd
<1870>
di
 
 
laut
5Myb
<3220>
dan
 
 
jalan perintis
9hbytn
<5410>
di
 
 
perairan
7Mymbw
<4325>
yang
 
 
deras
8Myze
<5794>
17
yang
 
 
membawa keluar
1ayuwmh
<3318>
kereta
2bkr
<7393>
kuda
3owow
<5483>
pasukan
4lyx
<2428>
dan
 
 
pahlawan
5zwzew
<5808>
mereka akan
 
 
jatuh
7wbksy
<7901>
bersama-sama
6wdxy
<3162>
dan
 
 
tidak
8lb
<1077>
akan
 
 
bangkit
9wmwqy
<6965>
lagi mereka
 
 
ditumpas
10wked
<1846>
dan
 
 
dipadamkan
12wbk
<3518>
seperti
 
 
sumbu
11htspk
<6594>
18
Jangan
1la
<408>
mengingat
2wrkzt
<2142>
hal-hal yang
 
 
dahulu
3twnsar
<7223>
ataupun
5la
<408>
merenungkan
6wnnbtt
<995>
hal-hal di
 
 
masa lalu
4twynmdqw
<6931>
19
Lihatlah
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
melakukan
2hve
<6213>
satu
 
 
hal baru
3hsdx
<2319>
Saat ini
4hte
<6258>
hal itu sedang
 
 
muncul
5xmut
<6779>
Apakah
 
 
Tidakkah
6awlh
<3808>
kamu
 
 
mengetahui
7hwedt
<3045>
hal itu Ya Aku
 
 
bahkan
8Pa
<637>
akan
 
 
membuat
9Myva
<7760>
jalan
11Krd
<1870>
di
 
 
padang belantara
10rbdmb
<4057>
dan
 
 
sungai-sungai
13twrhn
<5104>
di
 
 
padang gurun
12Nwmsyb
<3452>
20
Binatang-binatang
2tyx
<2416>
di
 
 
padang
3hdvh
<7704>
akan
 
 
memuliakan
1yndbkt
<3513>
Aku
 
 
serigala-serigala
4Mynt
<8577>
dan
 
 
burung-burung unta
6hney 5twnbw
<3284> <1323>
Sebab
7yk
<3588>
Aku
 
 
memberikan
8yttn
<5414>
air
10Mym
<4325>
di
 
 
padang belantara
9rbdmb
<4057>
dan
 
 
sungai-sungai
11twrhn
<5104>
di
 
 
padang gurun
12Nmysyb
<3452>
untuk
 
 
memberi minum
13twqshl
<8248>
kepada
 
 
umat
14yme
<5971>
pilihan-Ku
15yryxb
<972>
21
yaitu
 
 
bangsa
1Me
<5971>
yang
2wz
<2098>
Kubentuk
3ytruy
<3335>
untuk diri-Ku sendiri supaya mereka
 
 
menyatakan
6wrpoy
<5608>
 
4yl
<0>
kemuliaan-Ku
5ytlht
<8416>
 
7o
<0>
22
Akan tetapi kamu
 
 
tidak
1alw
<3808>
 
2yta
<853>
berseru
3tarq
<7121>
kepada-Ku hai
 
 
Yakub
4bqey
<3290>
Kamu
5yk
<3588>
merasa
 
 
lelah
6tegy
<3021>
terhadap Aku hai
7yb
<0>
Israel
8larvy
<3478>
23
Kamu
 
 
tidak
1al
<3808>
membawa
2taybh
<935>
kepada-Ku
3yl
<0>
dombamu
4hv
<7716>
sebagai
 
 
kurban bakaran
5Kytle
<5930>
ataupun
7al
<3808>
memuliakan
8yntdbk
<3513>
Aku dengan
 
 
kurban-kurbanmu
6Kyxbzw
<2077>
Aku
 
 
tidak
9al
<3808>
memaksamu
 
 
melayani
10Kytdbeh
<5647>
dengan
 
 
persembahan sajian
11hxnmb
<4503>
Aku
 
 
tidak
12alw
<3808>
menyusahkanmu
13Kytegwh
<3021>
dengan
 
 
kemenyan
14hnwblb
<3828>
24
Kamu
 
 
tidak
1al
<3808>
membeli
2tynq
<7069>
tebu wangi
5hnq
<7070>
bagi-Ku dengan
3yl
<0>
uang
4Pokb
<3701>
ataupun
8al
<3808>
memuaskan
9yntywrh
<7301>
Aku dengan
 
 
lemak
6blxw
<2459>
kurban-kurbanmu
7Kyxbz
<2077>
Sebaliknya
10Ka
<389>
kamu
 
 
membebani
11yntdbeh
<5647>
Aku dengan
 
 
dosa-dosamu
12Kytwajxb
<2403>
kamu telah
 
 
menyusahkan
13yntegwh
<3021>
Aku dengan
 
 
kejahatan-kejahatanmu
14Kytnweb
<5771>
 
15o
<0>
25
Aku
1ykna
<595>
Akulah
2ykna
<595>
Dia
3awh
<1931>
yang
 
 
menghapuskan
4hxm
<4229>
pelanggaran-pelanggaranmu
5Kyesp
<6588>
demi
6yneml
<4616>
diri-Ku sendiri Aku
 
 
tidak
8al
<3808>
mengingat
9rkza
<2142>
dosa-dosamu
7Kytajxw
<2403>
26
Ingatkanlah
1ynrykzh
<2142>
Aku Marilah kita
 
 
beperkara
2hjpsn
<8199>
bersama-sama
3dxy
<3162>
ajukan
 
 
perkaramu
4rpo
<5608>
supaya
6Neml
<4616>
kamu
5hta
<859>
dapat dibuktikan
 
 
benar
7qdut
<6663>
27
Nenek moyangmu
1Kyba
<1>
yang
 
 
pertama
2Nwsarh
<7223>
telah
 
 
berdosa
3ajx
<2398>
dan
 
 
para
4Kyuylmw
<3887>
juru bicaramu telah
 
 
memberontak
5wesp
<6586>
terhadap Aku
6yb
<0>
28
Dan Aku akan
 
 
menajiskan
1llxaw
<2490>
para
 
 
pemimpin
2yrv
<8269>
tempat suci
3sdq
<6944>
dan
 
 
menyerahkan
4hntaw
<5414>
Yakub
6bqey
<3290>
kepada
 
 
penghancuran
5Mrxl
<2764>
dan
 
 
Israel
7larvyw
<3478>
kepada
 
 
caci maki
8Mypwdgl
<1421>
 
9o
<0>