Prev Chapter Jeremiah 48 Next Chapter
1
Mengenai
 
 
Moab
1bawml
<4124>
Beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
Celakalah
8ywh
<1945>
 
9la
<413>
Nebo
10wbn
<5015>
karena
11yk
<3588>
Nebo
 
 
dihancurkan
12hdds
<7703>
Kiryataim
15Mytyrq
<7156>
dipermalukan
13hsybh
<3001>
dan
 
 
direbut
14hdkln
<3920>
Benteng-bentengnya
17bgvmh
<4869>
dipermalukan
16hsybh
<3001>
dan
 
 
dihancurkan
18htxw
<2865>
2
tidak
1Nya
<369>
akan ada
 
 
lagi
2dwe
<5750>
pujian
3tlht
<8416>
mengenai
 
 
Moab
4bawm
<4124>
Di
 
 
Hesybon
5Nwbsxb
<2809>
mereka telah
 
 
merencanakan
6wbsx
<2803>
 
7hyle
<5921>
kejahatan
8her
<7451>
terhadapnya
 
 
Datanglah
9wkl
<1980>
marilah kita
 
 
melenyapkannya
10hntyrknw
<3772>
sebagai suatu
 
 
bangsa
11ywgm
<1471>
Kamu
 
 
juga
12Mg
<1571>
hai
 
 
Madmen
13Nmdm
<4086>
akan
 
 
dibungkam
14ymdt
<1826>
 
16Klt 15Kyrxa
<1980> <310>
Pedang
17brx
<2719>
akan mengejarmu
 
 
3
Suara
1lwq
<6963>
tangisan
2hqeu
<6818>
akan terdengar dari
 
 
Horonaim
3Mynwrxm
<2773>
kerusakan
4ds
<7701>
dan
 
 
kehancuran
5rbsw
<7667>
yang sangat
 
 
besar
6lwdg
<1419>
4
Moab
2bawm
<4124>
dihancurkan
1hrbsn
<7665>
anak-anaknya yang kecil
5*hyryeu {hyrweu}
<6810>
telah
 
 
membuat
3weymsh
<8085>
tangisan
4hqez
<2201>
5
Sebab
1yk
<3588>
di
 
 
pendakian
2hlem
<4608>
Luhit
3*tyxwlh {twxlh}
<3872>
mereka
 
 
mendaki
5hley
<5927>
sambil
 
 
terus-menerus menangis
6ykb 4ykbb
<1065> <1065>
Sebab
7yk
<3588>
di
 
 
jalan turunan
8drwmb
<4174>
Horonaim
9Mynrwx
<2773>
mereka
 
 
mendengar
13wems
<8085>
 
10yru
<6862>
tangisan kesakitan
11tqeu
<6818>
atas
 
 
kehancuran
12rbs
<7667>
6
Larilah
1won
<5127>
selamatkan
2wjlm
<4422>
hidupmu
3Mkspn
<5315>
dan
 
 
jadilah
4hnyyhtw
<1961>
seperti
 
 
rumput liar
5rewrek
<6176>
di
 
 
padang belantara
6rbdmb
<4057>
7
 
1yk
<3588>
Karena
2Ney
<3282>
kamu
 
 
percaya
3Kxjb
<982>
pada
 
 
perbuatan-perbuatan
4Kyvemb
<4639>
dan
 
 
kekayaanmu
5Kytwruwabw
<214>
kamu
7ta
<859>
juga
6Mg
<1571>
akan
 
 
direbut
8ydklt
<3920>
dan
 
 
Kamos
10*swmk {symk}
<3645>
akan
 
 
dibawa
9auyw
<3318>
ke tempat
 
 
pembuangan
11hlwgb
<1473>
bersama
14*wydxy {dxy}
<3162>
para
 
 
imam
12wynhk
<3548>
dan
 
 
pemimpinnya
13wyrvw
<8269>
8
Pemusnah akan
2dds 1abyw
<7703> <935>
mendatangi
3la
<413>
setiap
4lk
<3605>
kota
5rye
<5892>
dan
 
 
tidak
7al
<3808>
ada
 
 
kota
6ryew
<5892>
yang akan
 
 
lolos
8jlmt
<4422>
Lembahnya
10qmeh
<6010>
akan
 
 
binasa
9dbaw
<6>
dan
 
 
dataran
12rsymh
<4334>
akan
 
 
dihancurkan
11dmsnw
<8045>
seperti
 
 
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
dikatakan
14rma
<559>
TUHAN
15hwhy
<3068>
9
Berilah
1wnt
<5414>
sayap
2Uyu
<6731>
kepada
 
 
Moab
3bawml
<4124>
karena
4yk
<3588>
ia akan
 
 
terbang
5aun
<5323>
menjauh
6aut
<3318>
kota-kotanya
7hyrew
<5892>
akan
 
 
menjadi
9hnyyht
<1961>
suatu
 
 
kesunyian
8hmsl
<8047>
tanpa
10Nyam
<369>
penghuni
11bswy
<3427>
di dalamnya
12Nhb
<2004>
10
Terkutuklah
1rwra
<779>
orang yang
 
 
melakukan
2hve
<6213>
pekerjaan
3tkalm
<4399>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dengan
 
 
tipu daya
5hymr
<7423>
dan
 
 
terkutuklah
6rwraw
<779>
orang yang
 
 
menahan
7enm
<4513>
pedang-Nya
8wbrx
<2719>
dari
 
 
darah
9Mdm
<1818>
11
Moab
2bawm
<4124>
telah
 
 
hidup nyaman
1Nnas
<7599>
sejak mudanya
3wyrwenm
<5271>
dan ia
 
 
hidup tenang
4jqsw
<8252>
 
5awh
<1931>
di atas
6la
<413>
endapannya
7wyrms
<8105>
tidak pernah
8alw
<3808>
dituangkan
9qrwh
<7324>
dari
 
 
bejana
10ylkm
<3627>
ke
11la
<413>
bejana
12ylk
<3627>
dan ia
 
 
tidak
14al
<3808>
pernah
 
 
diangkut
15Klh
<1980>
ke
 
 
pengasingan
13hlwgbw
<1473>
Karena
16le
<5921>
itu
17Nk
<3651>
cita rasanya
19wmej
<2940>
tetap
18dme
<5975>
di dalamnya dan
20wb
<0>
aromanya
21wxyrw
<7381>
tidak
22al
<3808>
berubah
23rmn
<4171>
 
24o
<0>
12
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
ketahuilah
2hnh
<2009>
waktunya
3Mymy
<3117>
akan
 
 
tiba
4Myab
<935>
firman
5Man
<5002>
TUHAN
6hwhy
<3068>
ketika Aku akan
 
 
mengirim
7ytxlsw
<7971>
kepadanya para
8wl
<0>
penuang
9Myeu
<6808>
yang akan
 
 
menuangkannya
10wheuw
<6808>
dan
 
 
mengosongkan
12wqyry
<7324>
bejana-bejananya
11wylkw
<3627>
dan
 
 
memecahkan
14wupny
<5310>
botol-botolnya
13Mhylbnw
<5035>
13
Moab
2bawm
<4124>
akan
 
 
dipermalukan
1sbw
<954>
karena
 
 
Kamos
3swmkm
<3645>
seperti
4rsak
<834>
keturunan
6tyb
<1004>
Israel
7larvy
<3478>
dipermalukan
5wsb
<954>
karena
8tybm
<0>
Betel
9la
<1008>
kepercayaan
10Mxjbm
<4009>
mereka
 
 
14
Bagaimana
1Kya
<349>
kamu dapat
 
 
berkata
2wrmat
<559>
Kami
4wnxna
<587>
adalah
 
 
pahlawan-pahlawan
3Myrwbg
<1368>
dan
 
 
orang-orang
5ysnaw
<582>
gagah
6lyx
<2428>
dalam
 
 
pertempuran
7hmxlml
<4421>
15
Moab
2bawm
<4124>
dihancurkan
1dds
<7703>
dan
 
 
kota-kotanya
3hyrew
<5892>
telah
 
 
lenyap
4hle
<5927>
orang-orang muda
6wyrwxb
<970>
pilihan
5rxbmw
<4005>
telah
 
 
diserahkan
7wdry
<3381>
kepada
 
 
pembantaian
8xbjl
<2875>
firman
9Man
<5002>
Raja
10Klmh
<4428>
yang
 
 
nama-Nya
13wms
<8034>
adalah
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
semesta alam
12twabu
<6635>
16
Kehancuran
2dya
<343>
Moab
3bawm
<4124>
akan
 
 
segera
1bwrq
<7138>
datang
4awbl
<935>
dan
 
 
penderitaannya
5wterw
<7451>
datang
6hrhm
<4116> ==>
begitu
7dam
<3966>
cepat
6hrhm
<== <4116>
17
Merataplah
1wdn
<5110>
baginya
2wl
<0>
hai kamu
 
 
semua
3lk
<3605>
yang ada di
 
 
sekelilingnya
4wybybo
<5439>
dan kamu
 
 
semua
5lkw
<3605>
yang
 
 
mengenal
6yedy
<3045>
namanya
7wms
<8034>
Katakan
8wrma
<559>
Betapa
9hkya
<349>
 
10rbsn
<7665>
tongkat
11hjm
<4294>
yang
 
 
kuat
12ze
<5797>
itu dipatahkan
 
 
tongkat
13lqm
<4731>
kemuliaan
14hrapt
<8597>
18
Turunlah
1ydr
<3381>
dari
 
 
kemuliaanmu
2dwbkm
<3519>
dan
 
 
duduklah
3*ybsw {ybsy}
<3427>
di tanah dalam
 
 
dahaga
4amub
<6772>
hai
 
 
anak perempuan
6tb
<1323>
yang
 
 
tinggal
5tbsy
<3427>
di
 
 
Dibon
7Nwbyd
<1769>
Sebab
8yk
<3588>
penghancur
9dds
<7703>
Moab
10bawm
<4124>
telah
 
 
datang
11hle
<5927>
melawanmu ia telah
12Kb
<0>
menghancurkan
13txs
<7843>
benteng-bentengmu
14Kyrubm
<4013>
19
Berdirilah
3ydme
<5975>
di
1la
<413>
tepi
 
 
jalan
2Krd
<1870>
dan
 
 
berjaga-jagalah
4ypuw
<6822>
hai
 
 
penduduk
5tbswy
<3427>
Aroer
6rewre
<6177>
Tanyailah
7ylas
<7592>
dia yang
 
 
melarikan diri
8on
<5127>
dan dia yang
 
 
lolos
9hjlmnw
<4422>
katakan
10yrma
<559>
Apa
11hm
<4100>
yang telah
 
 
terjadi
12htyhn
<1961>
20
Moab telah
 
 
dipermalukan
1sybh
<3001>
karena
3yk
<3588>
Moab
2bawm
<4124>
telah
 
 
dihancurkan
4htx
<2865>
Meratap
5*wlylyh {ylylyh}
<3213>
dan
 
 
menangislah
6*wqezw {yqezw}
<2199>
beritahukanlah
7wdygh
<5046>
di dekat
 
 
Arnon
8Nwnrab
<769>
bahwa
9yk
<3588>
Moab
11bawm
<4124>
telah
 
 
dihancurkan
10dds
<7703>
21
dan
 
 
penghakiman
1jpsmw
<4941>
telah
 
 
datang
2ab
<935>
atas
3la
<413>
tanah
4Ura
<776>
datar
5rsymh
<4334>
itu
 
 
atas
6la
<413>
Holon
7Nwlx
<2473>
 
8law
<413>
Yahas
9huhy
<3096>
dan
10lew
<5921>
Mefaat
11*tepym {tepwm}
<4158>
22
atas
1lew
<5921>
Dibon
2Nwbyd
<1769>
dan
3lew
<5921>
Nebo
4wbn
<5015>
dan
6tyb 5lew
<0> <5921>
Bet-Diblataim
7Mytlbd
<1015>
23
atas
1lew
<5921>
Kiryataim
2Mytyrq
<7156>
dan
4tyb 3lew
<0> <5921>
Bet-Gamul
5lwmg
<1014>
dan
7tyb 6lew
<0> <5921>
Bet-Meon
8Nwem
<1010>
24
atas
1lew
<5921>
Keriot
2twyrq
<7152>
dan
3lew
<5921>
Bozra
4hrub
<1224>
dan
5lew
<5921>
semua
6lk
<3605>
kota
7yre
<5892>
di
 
 
negeri
8Ura
<776>
Moab
9bawm
<4124>
baik yang
 
 
jauh
10twqxrh
<7350>
maupun yang
 
 
dekat
11twbrqhw
<7138>
25
Tanduk
2Nrq
<7161>
Moab
3bawm
<4124>
dipotong
1hedgn
<1438>
dan
 
 
lengannya
4werzw
<2220>
dipatahkan
5hrbsn
<7665>
firman
6Man
<5002>
TUHAN
7hwhy
<3068>
26
Buatlah
1whryksh
<7937> ==>
ia
 
 
mabuk
1whryksh
<== <7937>
karena
2yk
<3588>
ia
 
 
meninggikan
5lydgh
<1431>
diri
 
 
terhadap
3le
<5921>
TUHAN
4hwhy
<3068>
maka
 
 
Moab
7bawm
<4124>
akan
 
 
berkubang
6qpow
<5606>
dalam
 
 
muntahannya
8wayqb
<6892>
dan
 
 
ia
12awh
<1931>
juga
11Mg
<1571>
akan
 
 
menjadi
9hyhw
<1961>
bahan ejekan
10qxvl
<7814>
27
 
1Maw
<518>
Tidakkah
2awl
<3808>
 
5Kl
<0>
Israel
6larvy
<3478>
menjadi
4hyh
<1961>
bahan ejekan
3qxvh
<7814>
bagimu
 
 
Apakah
7Ma
<518>
ia
 
 
ditemukan
9*aumn {haumn}
<4672>
di antara para pencuri

sehingga
10yk
<3588>
setiap kali
11ydm 8Mybngb
<1767> <1767>
kamu
 
 
membicarakan
12Kyrbd
<1697>
tentang ia kamu
13wb
<0>
menggeleng-gelengkan kepalamu
14ddwntt
<5110>
28
Tinggalkanlah
1wbze
<5800>
kota-kota
2Myre
<5892>
itu dan
 
 
tinggallah
3wnksw
<7931>
di
 
 
bukit batu
4elob
<5553>
hai
 
 
penduduk
5ybsy
<3427>
Moab
6bawm
<4124>
Jadilah
7wyhw
<1961>
seperti seekor
 
 
merpati
8hnwyk
<3123>
yang
 
 
bersarang
9Nnqt
<7077>
di
 
 
tepi
10yrbeb
<5676>
mulut
11yp
<6310>
lubang
12txp
<6354>
29
Kami telah
 
 
mendengar
1wnems
<8085>
kesombongan
2Nwag
<1347>
Moab
3bawm
<4124>
Ia
 
 
sangat
5dam
<3966>
bangga
4hag
<1343>
akan
 
 
kecongkakannya
6whbg
<1363>
kesombongannya
7wnwagw
<1347>
keangkuhannya
8wtwagw
<1346>
dan
 
 
kecongkakan
9Mrw
<7312>
hatinya
10wbl
<3820>
30
Aku
1yna
<589>
tahu
2ytedy
<3045>
kemarahannya
5wtrbe
<5678>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
bualan-bualannya
8wydb
<907>
itu
 
 
tidak benar
7Nk 6alw
<3651> <3808>
perbuatan-perbuatannya
11wve
<6213>
tidak benar
10Nk 9al
<3651> <3808>
31
Karena
1le
<5921>
itu
2Nk
<3651>
Aku akan
 
 
meraung
5lylya
<3213>
untuk
3le
<5921>
Moab
4bawm
<4124>
Aku akan
 
 
menjerit
8qeza
<2199>
untuk
9la
<413>
seluruh
7hlk
<3605>
Moab
6bawmlw
<4124>
Aku akan
 
 
merintih
13hghy
<1897>
untuk
 
 
orang-orang
10ysna
<376>
 
11ryq
<0>
Kir-Heres
12vrx
<7025>
32
Aku akan
 
 
menangis
3hkba
<1058>
untukmu lebih daripada untuk
1ykbm
<1065>
Yaezer
2rzey
<3270>
hai
4Kl
<0>
pohon anggur
5Npgh
<1612>
Sibma
6hmbv
<7643>
Cabang-cabangmu
7Kytsyjn
<5189>
menjalar menyeberangi
8wrbe
<5674>
lautan
9My
<3220>
mereka
 
 
mencapai
13wegn
<5060>
 
10de
<5704>
lautan
11My
<3220>
Yaezer
12rzey
<3270>
Si
 
 
penghancur
18dds
<7703>
telah
 
 
jatuh
19lpn
<5307>
ke atas
14le
<5921>
buah-buahan musim panasmu
15Kuyq
<7019>
dan
16lew
<5921>
panenan anggurmu
17Kryub
<1210>
33
Sukacita
2hxmv
<8057>
dan
 
 
kegembiraan
3lygw
<1524>
telah
 
 
diambil
1hpoanw
<622>
dari
 
 
ladang yang berbuah lebat
4lmrkm
<3759>
dan dari
 
 
negeri
5Uramw
<776>
Moab
6bawm
<4124>
Aku telah
 
 
membuat
9ytbsh
<7673> ==>
anggur
7Nyyw
<3196>
berhenti
9ytbsh
<== <7673>
dari
 
 
pemerasan anggur
8Mybqym
<3342>
tidak
10al
<3808>
seorang pun akan
 
 
menginjak-injak
11Krdy
<1869>
dengan
 
 
sorak-sorai
12ddyh
<1959>
sorak-sorai
13ddyh
<1959>
itu
 
 
bukanlah
14al
<3808>
sorak-sorai
15ddyh
<1959>
sukacita
 
 
34
Dari
 
 
jeritan
1tqezm
<2201>
di
 
 
Hesybon
2Nwbsx
<2809>
dan
3de
<5704>
Eleale
4hlela
<500>
sejauh
5de
<5704>
Yahas
6Uhy
<3096>
mereka
 
 
menyuarakan
7wntn
<5414>
suara
8Mlwq
<6963>
mereka dari
 
 
Zoar
9reum
<6820>
sampai
10de
<5704>
Horonaim
11Mynrx
<2773>
dan
 
 
Eglat-Selisia
13hysls 12tlge
<7992> <5697>
karena
14yk
<3588>
 
15Mg
<1571>
air
16ym
<4325>
Nimrim
17Myrmn
<5249>
juga akan
 
 
menjadi
19wyhy
<1961>
kering
18twmsml
<4923>
35
Aku akan
 
 
menghentikan
1ytbshw
<7673>
Moab
2bawml
<4124>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
orang yang memberikan persembahan di
5hlem
<5927>
tempat tinggi
6hmb
<1116>
dan orang yang
 
 
membakar
7ryjqmw
<6999>
kemenyan untuk
 
 
ilah-ilahnya
8wyhlal
<430>
36
Karena
1le
<5921>
itu
2Nk
<3651>
hati-Ku
3ybl
<3820>
meratap
6hmhy
<1993>
bagi
 
 
Moab
4bawml
<4124>
seperti
 
 
seruling
5Myllxk
<2485>
dan
 
 
hati-Ku
7yblw
<3820>
meratap
13hmhy
<1993>
seperti
 
 
seruling
12Mylylxk
<2485>
bagi
8la
<413>
orang-orang
9ysna
<376>
 
10ryq
<0>
Kir-Heres
11vrx
<7025>
Sebab
14le
<5921>
 
15Nk
<3651>
kekayaan
16trty
<3502>
yang mereka dapatkan
 
 
telah
17hve
<6213>
lenyap
18wdba
<6>
37
Sebab
1yk
<3588>
setiap
2lk
<3605>
kepala
3sar
<7218>
menjadi
 
 
gundul
4hxrq
<7144>
dan
 
 
setiap
5lkw
<3605>
janggut
6Nqz
<2206>
dicukur
7herg
<1639>
Pada
8le
<5921>
semua
9lk
<3605>
tangan
10Mydy
<3027>
ada
 
 
sayatan
11tddg
<1417>
dan
 
 
di
12lew
<5921>
sekeliling
 
 
pinggang
13Myntm
<4975>
ada
 
 
kain kabung
14qv
<8242>
38
Di
1le
<5921>
seluruh
2lk
<3605>
atap rumah
3twgg
<1406>
Moab
4bawm
<4124>
dan di
 
 
jalan-jalannya
5hytbxrbw
<7339>
hanya ada
6hlk
<3605>
ratapan
7dpom
<4553>
karena
8yk
<3588>
Aku telah
 
 
memecahkan
9ytrbs
<7665>
 
10ta
<853>
Moab
11bawm
<4124>
seperti
 
 
bejana
12ylkk
<3627>
yang
 
 
tidak
13Nya
<369>
diinginkan
14Upx
<2656>
 
15wb
<0>
firman
16Man
<5002>
TUHAN
17hwhy
<3068>
39
Betapa
1Kya
<349>
hancur
2htx
<2865>
Betapa mereka
 
 
meratap
3wlylyh
<3213>
Betapa
4Kya
<349>
Moab
7bawm
<4124>
telah
 
 
membalikkan
5hnph
<6437>
punggungnya
6Pre
<6203>
dalam
 
 
rasa malu
8swb
<954>
Demikianlah
 
 
Moab
10bawm
<4124>
telah
 
 
menjadi
9hyhw
<1961>
bahan ejekan
11qxvl
<7814>
dan
 
 
kengerian
12htxmlw
<4288>
bagi
 
 
semua
13lkl
<3605>
yang ada
 
 
di sekitarnya
14wybybo
<5439>
 
15o
<0>
40
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Ketahuilah
5hnh
<2009>
ia akan
 
 
terbang dengan cepat
7hady
<1675>
seperti
 
 
elang
6rsnk
<5404>
dan
 
 
membentangkan
8vrpw
<6566>
sayapnya
9wypnk
<3671>
terhadap
10la
<413>
Moab
11bawm
<4124>
41
Keriot
2twyrqh
<7152>
akan
 
 
direbut
1hdkln
<3920>
dan
 
 
benteng-benteng
3twdumhw
<4679>
akan
 
 
dirampas
4hvptn
<8610>
 
5hyhw
<1961>
Hati
6bl
<3820>
para
 
 
kesatria
7yrwbg
<1368>
Moab
8bawm
<4124>
pada
 
 
hari
9Mwyb
<3117>
itu
10awhh
<1931>
akan seperti
 
 
hati
11blk
<3820>
para
 
 
perempuan
12hsa
<802>
yang
 
 
sedang melahirkan
13hrum
<6887>
42
Moab
2bawm
<4124>
akan
 
 
dihancurkan
1dmsnw
<8045>
sebagai suatu
 
 
bangsa
3Mem
<5971>
karena
4yk
<3588>
ia
 
 
membesarkan
7lydgh
<1431>
dirinya
 
 
terhadap
5le
<5921>
TUHAN
6hwhy
<3068>
43
Kengerian
1dxp
<6343>
lubang
2txpw
<6354>
dan
 
 
perangkap
3xpw
<6341>
menantimu
4Kyle
<5921>
hai
 
 
penduduk
5bswy
<3427>
Moab
6bawm
<4124>
firman
7Man
<5002>
TUHAN
8hwhy
<3068>
44
Dia yang
 
 
melarikan
1*onh {oynh}
<5211>
diri
2ynpm
<6440>
dari
 
 
kengerian
3dxph
<6343>
akan
 
 
jatuh
4lpy
<5307>
ke
5la
<413>
dalam
 
 
lubang
6txph
<6354>
dan dia yang memanjat
 
 
keluar
7hlehw
<5927>
dari
8Nm
<4480>
lubang
9txph
<6354>
itu akan
 
 
tertangkap
10dkly
<3920>
dalam
 
 
perangkap
11xpb
<6341>
Sebab
12yk
<3588>
Aku akan
 
 
membawa
13ayba
<935>
semua ini
 
 
ke
14hyla
<413>
atasnya
 
 
ke
15la
<413>
atas
 
 
Moab
16bawm
<4124>
pada
 
 
tahun
17tns
<8141>
penghukuman
18Mtdqp
<6486>
mereka
 
 
firman
19Man
<5002>
TUHAN
20hwhy
<3068>
45
Dalam
 
 
bayangan
1lub
<6738>
Hesybon
2Nwbsx
<2809>
para
 
 
pelarian
5Myon
<5127>
berhenti
3wdme
<5975>
tanpa
 
 
kekuatan
4xkm
<3581>
Sebab
6yk
<3588>
api
7sa
<784>
datang dari
8auy
<3318>
Hesybon
9Nwbsxm
<2809>
nyala api
10hbhlw
<3852>
dari
11Nybm
<996>
rumah
 
 
Sihon
12Nwxyo
<5511>
api itu telah
 
 
menghancurkan
13lkatw
<398>
dahi
14tap
<6285>
Moab
15bawm
<4124>
dan
 
 
mahkota
16dqdqw
<6936>
anak-anak
17ynb
<1121>
orang-orang pembuat onar
18Nwas
<7588>
46
Celakalah
1ywa
<188>
kamu
2Kl
<0>
Moab
3bawm
<4124>
Orang-orang
5Me
<5971>
Kamos
6swmk
<3645>
telah
 
 
binasa
4dba
<6>
karena
7yk
<3588>
anak-anakmu laki-laki
9Kynb
<1121>
telah
 
 
ditawan
10ybsb
<7628>
dan
 
 
anak-anakmu perempuan
11Kytnbw
<1323>
dibawa
8wxql
<3947>
sebagai
 
 
tahanan
12hybsb
<7633>
47
Akan tetapi Aku akan
 
 
mengembalikan
1ytbsw
<7725>
keberuntungan-keberuntungan
2twbs
<7622>
Moab
3bawm
<4124>
pada
 
 
hari
5Mymyh
<3117>
yang akan datang
4tyrxab
<319>
firman
6Man
<5002>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Demikian
9hnh
<2008>
jauhnya
8de
<5704>
penghakiman
10jpsm
<4941>
atas
 
 
Moab
11bawm
<4124>
 
12o
<0>