Prev Chapter Ezekiel 37 Next Chapter
1
Tangan
3dy
<3027>
TUHAN
4hwhy
<3068>
ada
1htyh
<1961>
atasku
2yle
<5921>
dan Dia
 
 
membawaku keluar
5ynauwyw
<3318>
dengan
 
 
Roh
6xwrb
<7307>
TUHAN
7hwhy
<3068>
dan
 
 
menempatkanku
8ynxynyw
<5117>
di tengah-tengah
9Kwtb
<8432>
lembah
10heqbh
<1237>
yang
11ayhw
<1931>
penuh
12halm
<4392>
dengan
 
 
tulang
13twmue
<6106>
2
Dia membuatku
 
 
berjalan
1ynrybehw
<5674>
 
2Mhyle
<5921>
berkeliling
3bybo
<5439>
di
4bybo
<5439>
antara tulang-tulang itu dan
 
 
lihatlah
5hnhw
<2009>
ada begitu
 
 
banyak
6twbr
<7227>
 
7dam
<3966>
di
8le
<5921>
permukaan
9ynp
<6440>
lembah
10heqbh
<1237>
itu dan
 
 
perhatikanlah
11hnhw
<2009>
tulang-tulang itu
 
 
sangat
13dam
<3966>
kering
12twsby
<3002>
3
Dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
dapatkah
 
 
tulang-tulang
6twmueh
<6106>
ini
7hlah
<428>
hidup
5hnyyxth
<2421>
Dan aku
 
 
menjawab
8rmaw
<559>
Ya
 
 
Tuhan
9ynda
<136>
ALLAH
10hwhy
<3069>
Engkau
11hta
<859>
mengetahuinya
12tedy
<3045>
4
Lalu Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Bernubuatlah
3abnh
<5012>
kepada
4le
<5921>
tulang-tulang
5twmueh
<6106>
ini
6hlah
<428>
dan
 
 
katakan
7trmaw
<559>
kepada
8Mhyla
<413>
mereka Hai
 
 
tulang-tulang
9twmueh
<6106>
kering
10twsbyh
<3002>
dengarkanlah
11wems
<8085>
firman
12rbd
<1697>
TUHAN
13hwhy
<3068>
5
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
kepada
 
 
tulang-tulang
5twmuel
<6106>
ini
6hlah
<428>
Dengarlah
7hnh
<2009>
Aku
8yna
<589>
akan membuat
10Mkb
<0>
napas
11xwr
<7307>
masuk
9aybm
<935>
ke dalammu dan kamu akan
 
 
hidup
12Mtyyxw
<2421>
6
Aku akan
 
 
menaruh
1yttnw
<5414>
otot-otot
3Mydg
<1517>
padamu
2Mkyle
<5921>
dan
 
 
membuat
4ytlehw
<5927> ==>
daging
6rvb
<1320>
tumbuh
4ytlehw
<== <5927>
padamu
5Mkyle
<5921>
dan
 
 
menutupmu
7ytmrqw
<7159>
dengan
8Mkyle
<5921>
kulit
9rwe
<5785>
dan
 
 
memberi
10yttnw
<5414>
 
11Mkb
<0>
napas
12xwr
<7307>
ke dalammu sehingga kamu akan
 
 
hidup
13Mtyyxw
<2421>
dan kamu akan
 
 
mengetahui
14Mtedyw
<3045>
bahwa
15yk
<3588>
Akulah
16yna
<589>
TUHAN
17hwhy
<3068>
7
Jadi aku
 
 
bernubuat
1ytabnw
<5012>
seperti
 
 
yang
2rsak
<834>
diperintahkan
3ytywu
<6680>
kepadaku Dan
 
 
ketika
4yhyw
<1961>
aku
 
 
bernubuat
6yabnhk
<5012>
ada
 
 
suara ribut
5lwq
<6963>
dan
 
 
dengarlah
7hnhw
<2009>
suara berderak-derak
8ser
<7494>
tulang-tulang
10twmue
<6106>
itu
 
 
menyatu
9wbrqtw
<7126>
tulang
11Mue
<6106>
yang satu
 
 
kepada
12la
<413>
tulang
13wmue
<6106>
yang lain
 
 
8
Aku
 
 
memperhatikan
1ytyarw
<7200>
dan
 
 
lihatlah
2hnhw
<2009>
 
3Mhyle
<5921>
otot-otot
4Mydg
<1517>
dan
 
 
daging
5rvbw
<1320>
tumbuh
6hle
<5927>
pada
8Mhyle
<5921>
mereka dan
 
 
kulit
9rwe
<5785>
menutupi
7Mrqyw
<7159>
mereka
 
 
tetapi belum ada
12Nya
<369>
 
10hlemlm
<4605>
napas
11xwrw
<7307>
di dalam
 
 
mereka
13Mhb
<0>
9
Kemudian Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Bernubuatlah
3abnh
<5012>
kepada
4la
<413>
napas
5xwrh
<7307>
bernubuatlah
6abnh
<5012>
hai
 
 
anak
7Nb
<1121>
manusia
8Mda
<120>
dan
 
 
katakan
9trmaw
<559>
kepada
10la
<413>
napas
11xwrh
<7307>
Beginilah
12hk
<3541>
firman
13rma
<559>
Tuhan
14ynda
<136>
ALLAH
15hwhy
<3068>
Datanglah
18yab
<935>
dari
 
 
keempat
16ebram
<702>
mata
 
 
angin
17twxwr
<7307>
hai
 
 
napas
19xwrh
<7307>
dan
 
 
berembuslah
20yxpw
<5301>
ke atas orang-orang yang
 
 
terbunuh
21Mygwrhb
<2026>
ini
22hlah
<428>
supaya mereka
 
 
hidup
23wyxyw
<2421>
10
Jadi aku
 
 
bernubuat
1ytabnhw
<5012>
seperti
 
 
yang
2rsak
<834>
Dia
 
 
perintahkan
3ynwu
<6680>
kepadaku
5Mhb
<0>
dan
 
 
napas
6xwrh
<7307>
masuk
4awbtw
<935>
ke dalam mereka dan mereka
 
 
hidup
7wyxyw
<2421>
dan
 
 
berdiri
8wdmeyw
<5975>
di atas
9le
<5921>
kaki
10Mhylgr
<7272>
mereka suatu
 
 
pasukan
11lyx
<2428>
yang
 
 
sangat
13dam
<3966>
besar
12lwdg
<1419>

15o 14dam
<0> <3966>
11
Kemudian Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
tulang-tulang
5twmueh
<6106>
ini
6hlah
<428>
adalah
 
 
seluruh
7lk
<3605>
keturunan
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
Dengarlah
11hnh
<2009>
mereka
10hmh
<1992>
berkata
12Myrma
<559>
Tulang-tulang
14wnytwmue
<6106>
kami telah
 
 
mengering
13wsby
<3001>
dan
 
 
pengharapan
16wntwqt
<8615>
kami sudah
 
 
lenyap
15hdbaw
<6>
Kami benar-benar sudah
 
 
lenyap
17wnrzgn
<1504>
 
18wnl
<0>
12
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
bernubuatlah
2abnh
<5012>
dan
 
 
katakan
3trmaw
<559>
kepada
4Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
5hk
<3541>
firman
6rma
<559>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3069>
Dengarlah
9hnh
<2009>
Aku
10yna
<589>
akan
 
 
membuka
11xtp
<6605>
 
12ta
<853>
kubur-kuburmu
13Mkytwrbq
<6913>
dan membangkitkanmu dari
15Mkta 14ytylehw
<853> <5927>
kubur-kuburmu
16Mkytwrbqm
<6913>
hai
 
 
umat-Ku
17yme
<5971>
dan Aku akan
 
 
membawamu
18ytabhw
<935>
 
19Mkta
<853>
ke
20la
<413>
negeri
21tmda
<127>
Israel
22larvy
<3478>
 
23o
<0>
13
Dengan demikian kamu akan
 
 
mengetahui
1Mtedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
Akulah
3yna
<589>
TUHAN
4hwhy
<3068>
ketika Aku telah
 
 
membuka
5yxtpb
<6605>
 
6ta
<853>
kubur-kuburmu
7Mkytwrbq
<6913>
dan membangkitkanmu dari
9Mkta 8ytwlehbw
<853> <5927>
kubur-kuburmu
10Mkytwrbqm
<6913>
hai
 
 
umat-Ku
11yme
<5971>
14
Aku akan
 
 
menaruh
1yttnw
<5414>
Roh-Ku
2yxwr
<7307>
ke dalammu dan kamu akan
3Mkb
<0>
hidup
4Mtyyxw
<2421>
dan Aku akan
 
 
menempatkanmu
5ytxnhw
<3240>
di
7le 6Mkta
<5921> <853>
negerimu
8Mktmda
<127>
sendiri maka kamu akan
 
 
mengetahui
9Mtedyw
<3045>
bahwa
10yk
<3588>
Aku
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
telah
 
 
mengatakannya
13ytrbd
<1696>
dan
 
 
melakukannya
14ytyvew
<6213>
firman
15Man
<5002>
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
17P
<0>
15
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
16
Dan
 
 
kamu
1htaw
<859>
hai
 
 
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
ambillah
4xq
<3947>
 
5Kl
<0>
sebatang tongkat
6Ue
<6086>
dan
7dxa
<259>
tuliskan
8btkw
<3789>
di
 
 
atasnya
9wyle
<5921>
Untuk
 
 
Yehuda
10hdwhyl
<3063>
dan untuk
 
 
keturunan
11ynblw
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
sekutunya
13*wyrbx {wrbx}
<2270>
Kemudian
 
 
ambillah
14xqlw
<3947>
tongkat
15Ue
<6086>
lain
16dxa
<259>
dan
 
 
tuliskan
17bwtkw
<3789>
di
 
 
atasnya
18wyle
<5921>
Untuk
 
 
Yusuf
19Powyl
<3130>
tongkat
20Ue
<6086>
Efraim
21Myrpa
<669>
dan
 
 
seluruh
22lkw
<3605>
keturunan
23tyb
<1004>
Israel
24larvy
<3478>
sekutunya
25*wyrbx {wrbx}
<2270>
17
Lalu satukan
2Mta 1brqw
<853> <7126>
keduanya
3dxa
<259>
menjadi
4la
<413>
satu
5dxa
<259>
 
6Kl
<0>
tongkat
7Uel
<6086>
sehingga
 
 
keduanya
8dxa
<259>
menjadi
9wyhw
<1961>
satu
10Mydxal
<259>
di
 
 
tanganmu
11Kdyb
<3027>
18
Ketika
1rsakw
<834>
 
3Kyla 2wrmay
<413> <559>
orang-orang
4ynb
<1121>
sebangsamu
5Kme
<5971>
berkata
6rmal
<559>
kepadamu Apakah kamu
 
 
tidak
7awlh
<3808>
akan
 
 
memberi tahu
8dygt
<5046>
kami
9wnl
<0>
apa
10hm
<4100>
yang kamu maksudkan dengan hal
 
 
ini
11hla
<428>
 
12Kl
<0>
19
Katakan
1rbd
<1696>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk
<3541>
perkataan
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
Ketahuilah
7hnh
<2009>
Aku
8yna
<589>
akan
 
 
mengambil
9xql
<3947>
 
10ta
<853>
tongkat
11Ue
<6086>
Yusuf
12Powy
<3130>
yang
13rsa
<834>
ada di
 
 
tangan
14dyb
<3027>
Efraim
15Myrpa
<669>
dan
 
 
suku-suku
16yjbsw
<7626>
Israel
17larvy
<3478>
sekutunya
18*wyrbx {wrbx}
<2270>
dan Aku akan menggabungkannya
21wyle 20Mtwa 19yttnw
<5921> <853> <5414>
dengan
22ta
<854>
tongkat
23Ue
<6086>
Yehuda
24hdwhy
<3063>
dan
 
 
membuat
25Mtyvew
<6213>
mereka menjadi
 
 
satu
27dxa
<259>
tongkat
26Uel
<6086>
dan mereka akan
 
 
menjadi
28wyhw
<1961>
satu
29dxa
<259>
di
 
 
tangan-Ku
30ydyb
<3027>
20
Kedua
1wyhw
<1961>
tongkat
2Myueh
<6086>
yang
3rsa
<834>
atasnya kamu
 
 
tulis
4btkt
<3789>
harus ada
 
 
di
5Mhyle
<5921>
tanganmu
6Kdyb
<3027>
di hadapan
 
 
mata
7Mhynyel
<5869>
mereka
 
 
21
Katakan
1rbdw
<1696>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
 
7hnh
<2009>
Aku
8yna
<589>
akan
 
 
mengambil
9xql
<3947>
 
10ta
<853>
keturunan
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
dari
 
 
antara
13Nybm
<996>
bangsa-bangsa
14Mywgh
<1471>
tempat
17Ms
<8033>
mereka telah
15rsa
<834>
pergi
16wklh
<1980>
dan akan
 
 
mengumpulkan
18ytubqw
<6908>
mereka dari
19Mta
<853>
segala sisi
20bybom
<5439>
serta
 
 
membawa
21ytabhw
<935>
mereka
22Mtwa
<853>
ke
23la
<413>
negeri
24Mtmda
<127>
mereka sendiri
 
 
22
dan Aku akan
 
 
menjadikan
1ytyvew
<6213>
mereka
 
 
satu
4dxa
<259>
 
2Mta
<853>
bangsa
3ywgl
<1471>
di
 
 
negeri
5Urab
<776>
itu di atas
 
 
gunung-gunung
6yrhb
<2022>
Israel
7larvy
<3478>
Seorang
 
 
raja
8Klmw
<4428>
akan
9dxa
<259>
menjadi
10hyhy
<1961>
raja
12Klml
<4428>
atas mereka
 
 
semua
11Mlkl
<3605>
dan mereka
 
 
tidak
13alw
<3808>
akan lagi
 
 
menjadi
15dwe 14*wyhy {hyhy}
<1961> <1961>
dua
16ynsl
<8147>
bangsa
17Mywg
<1471>
dan
 
 
tidak
18alw
<3808>
lagi
23dwe
<5750>
terbagi
19wuxy
<2673>
menjadi
20dwe
<5750>
dua
21ytsl
<8147>
kerajaan
22twklmm
<4467>
23
Mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
lagi
3dwe
<5750>
menajiskan
2wamjy
<2930>
diri dengan
 
 
berhala-berhala
4Mhylwlgb
<1544>
mereka atau dengan
 
 
benda-benda menjijikkan
5Mhyuwqsbw
<8251>
milik mereka
 
 
atau
6lkbw
<3605>
dengan salah satu dari
 
 
pelanggaran-pelanggaran
7Mhyesp
<6588>
mereka tetapi Aku akan
 
 
menyelamatkan
8yteswhw
<3467>
mereka dari
9Mta
<853>
semua
10lkm
<3605>
tempat tinggal
11Mhytbswm
<4186>
mereka
 
 
yang
12rsa
<834>
di dalamnya mereka telah
 
 
berdosa
13wajx
<2398>
dan akan
14Mhb
<0>
membersihkan
15ytrhjw
<2891>
mereka Mereka akan
16Mtwa
<853>
menjadi
17wyhw
<1961>
 
18yl
<0>
umat-Ku
19Mel
<5971>
dan
 
 
Aku
20ynaw
<589>
akan
 
 
menjadi
21hyha
<1961>
 
22Mhl
<0>
Allah
23Myhlal
<430>
mereka
 
 
24
Hamba-Ku
1ydbew
<5650>
Daud
2dwd
<1732>
akan menjadi
 
 
raja
3Klm
<4428>
atas
4Mhyle
<5921>
mereka dan mereka
 
 
semua
8Mlkl
<3605>
akan
 
 
memiliki
7hyhy
<1961>
satu
6dxa
<259>
gembala
5hewrw
<7462>
Mereka akan
 
 
berjalan
10wkly
<1980>
dalam
 
 
peraturan-peraturan-Ku
9yjpsmbw
<4941>
dan
 
 
menjaga
12wrmsy
<8104>
ketetapan-ketetapan-Ku
11ytqxw
<2708>
serta
 
 
melakukannya
13wvew
<6213>
 
14Mtwa
<853>
25
Mereka akan
 
 
tinggal
1wbsyw
<3427>
di
2le
<5921>
negeri
3Urah
<776>
yang
4rsa
<834>
Kuberikan
5yttn
<5414>
kepada
 
 
hamba-Ku
6ydbel
<5650>
Yakub
7bqeyl
<3290>
tempat
8rsa
<834>
 
10hb
<0>
nenek moyangmu
11Mkytwba
<1>
tinggal
9wbsy
<3427>
Mereka akan
 
 
tinggal
12wbsyw
<3427>
di
13hyle
<5921>
dalamnya
 
 
mereka
14hmh
<1992>
dan
 
 
anak-anak
15Mhynbw
<1121>
mereka dan
 
 
anak-anak
16ynbw
<1121>
dari
 
 
anak-anak
17Mhynb
<1121>
mereka
18de
<5704>
selama-lamanya
19Mlwe
<5769>
Dan
 
 
hamba-Ku
21ydbe
<5650>
Daud
20dwdw
<1732>
akan menjadi
 
 
pemimpin
22ayvn
<5387>
mereka
23Mhl
<0>
selamanya
24Mlwel
<5769>
26
Aku akan
 
 
membuat
1ytrkw
<3772>
 
2Mhl
<0>
perjanjian
3tyrb
<1285>
damai
4Mwls
<7965>
dengan mereka Perjanjian itu akan menjadi
 
 
perjanjian
5tyrb
<1285>
abadi
6Mlwe
<5769>
 
7hyhy
<1961>
dengan
8Mtwa
<854>
mereka Aku akan
 
 
menempatkan
9Myttnw
<5414>
mereka
 
 
memperbanyak
10ytybrhw
<7235>
mereka dan
11Mtwa
<853>
menaruh
12yttnw
<5414>
 
13ta
<853>
tempat-Ku yang kudus
14ysdqm
<4720>
di
 
 
tengah-tengah
15Mkwtb
<8432>
mereka
 
 
selama-lamanya
16Mlwel
<5769>
27
 
1hyhw
<1961>
Kediaman-Ku
2ynksm
<4908>
juga akan
3Mhyle
<5921>
ada
4ytyyhw
<1961>
bersama mereka Aku akan menjadi
5Mhl
<0>
Allah
6Myhlal
<430>
mereka
7hmhw
<1992>
dan mereka akan
 
 
menjadi
8wyhy
<1961>
 
9yl
<0>
umat-Ku
10Mel
<5971>
28
Dan
 
 
bangsa-bangsa
2Mywgh
<1471>
akan
 
 
mengetahui
1wedyw
<3045>
bahwa
3yk
<3588>
Aku
4yna
<589>
TUHAN
5hwhy
<3068>
menguduskan
6sdqm
<6942>
 
7ta
<853>
Israel
8larvy
<3478>
ketika
9twyhb
<1961>
tempat-Ku yang kudus
10ysdqm
<4720>
ada di
 
 
tengah-tengah
11Mkwtb
<8432>
mereka
 
 
selama-lamanya
12Mlwel
<5769>
 
13o
<0>