Prev Chapter Joshua 2 Next Chapter
1
Yosua
2eswhy
<3091>
anak
3Nb
<1121>
Nun
4Nwn
<5126>
mengutus
1xlsyw
<7971>
dengan
 
 
diam-diam
10srx
<2791>
dua
7Myns
<8147>
orang
8Mysna
<376>
pengintai
9Mylgrm
<7270>
dari
5Nm
<4480>
Sitim
6Myjsh
<7851>
katanya
11rmal
<559>
Pergi
12wkl
<1980>
amatilah
13war
<7200>
 
14ta
<853>
daerah
15Urah
<776>
itu terutama kota
16taw
<853>
Yerikho
17wxyry
<3405>
Karena itu mereka
 
 
pergi
18wklyw
<1980>
dan
 
 
masuk
19wabyw
<935>
ke
 
 
rumah
20tyb
<1004>
seorang
21hsa
<802>
pelacur
22hnwz
<2181>
yang
 
 
bernama
23hmsw
<8034>
Rahab
24bxr
<7343>
lalu
 
 
menginap
25wbksyw
<7901>
di situ
26hms
<8033>
2
Lalu hal itu
 
 
dilaporkan
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Raja
2Klml
<4428>
Yerikho
3wxyry
<3405>
katanya
4rmal
<559>
Lihat
5hnh
<2009>
semalam
9hlylh
<3915>
ada
 
 
orang
10ynbm
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
 
6Mysna
<582>
datang
7wab
<935>
ke sini
8hnh
<2008>
untuk
 
 
mengintai
12rpxl
<2658>
 
13ta
<853>
daerah
14Urah
<776>
ini
 
 
3
Karena itu
 
 
Raja
2Klm
<4428>
Yerikho
3wxyry
<3405>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
4la
<413>
Rahab
5bxr
<7343>
katanya
6rmal
<559>
Serahkan
7yayuwh
<3318>
orang-orang
8Mysnah
<376>
yang
 
 
datang
9Myabh
<935>
kepadamu
10Kyla
<413>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
masuk
12wab
<935>
ke
 
 
rumahmu
13Ktybl
<1004>
karena
14yk
<3588>
mereka
 
 
datang
19wab
<935>
untuk
 
 
mengintai
15rpxl
<2658>
 
16ta
<853>
seluruh
17lk
<3605>
daerah
18Urah
<776>
ini
 
 
4
Akan tetapi
1xqtw
<3947>
perempuan
2hsah
<802>
itu membawa
3ta
<853>
kedua
4yns
<8147>
orang
5Mysnah
<376>
itu dan
 
 
menyembunyikan
6wnputw
<6845>
mereka
 
 
katanya
7rmatw
<559>
Ya orang-orang
 
 
itu
8Nk
<3651>
datang
9wab
<935>
kepadaku
10yla
<413>
tetapi aku
11Mysnah
<376>
tidak
12alw
<3808>
tahu
13ytedy
<3045>
mereka
 
 
dari mana
14Nyam
<370>
 
15hmh
<1992>
5
Ketika
1yhyw
<1961>
pintu gerbang kota
2resh
<8179>
ditutup
3rwgol
<5462>
pada waktu hari sudah

gelap
4Ksxb
<2822>
mereka
5Mysnahw
<376>
keluar
6wauy
<3318>
Aku
 
 
tidak
7al
<3808>
tahu
8ytedy
<3045>
ke mana
9hna
<575>
mereka
11Mysnah
<376>
pergi
10wklh
<1980>
Cepat
13rhm
<4118>
kejarlah
14Mhyrxa 12wpdr
<310> <7291>
mereka
 
 
karena
15yk
<3588>
mungkin kamu dapat
 
 
menyusulnya
16Mwgyvt
<5381>
6
Akan tetapi perempuan

itu
1ayhw
<1931>
membawa mereka
 
 
naik
2Mtleh
<5927>
ke
 
 
atap rumah
3hggh
<1406>
dan
 
 
menyembunyikan
4Mnmjtw
<2934>
mereka di bawah
 
 
batang-batang
6Ueh
<6086>
rami
5ytspb
<6593>
yang sudah ia
 
 
susun
7twkreh
<6186>
 
8hl
<0>
di
9le
<5921>
atas atap
10ggh
<1406>
7
Lalu para
 
 
pengikut raja
1Mysnahw
<376>
mengejar
2wpdr
<7291>
mereka di
3Mhyrxa
<310>
jalan ke arah
4Krd
<1870>
Sungai Yordan
5Ndryh
<3383>
dekat
6le
<5921>
tempat untuk menyeberang
7twrbemh
<4569>
Segera
 
 
sesudah
10yrxa
<310>
pengejar-pengejar
13Mypdrh
<7291>
itu
11rsak
<834>
keluar
12wauy
<3318>
mereka
 
 
menutup
9wrgo
<5462>
pintu gerbang
8reshw
<8179>
 
14Mhyrxa
<310>
8
 
1hmhw
<1992>
Sebelum
2Mrj
<2962>
kedua orang itu
 
 
tidur
3Nwbksy
<7901>
Rahab
4ayhw
<1931>
naik
5htle
<5927>
menemui mereka
6Mhyle
<5921>
di
7le
<5921>
atap rumah
8ggh
<1406>
9
Ia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
2la
<413>
mereka
3Mysnah
<376>
Aku
 
 
tahu
4ytedy
<3045>
bahwa
5yk
<3588>
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
 
 
memberikan
6Ntn
<5414>
 
9ta 8Mkl
<853> <0>
daerah
10Urah
<776>
ini kepada bangsamu sehingga kami
12hlpn 11ykw
<5307> <3588>
sangat takut
13Mktmya
<367>
kepadamu
14wnyle
<5921>
Karena
15ykw
<3588>
itu
 
 
seluruh
17lk
<3605>
penduduk
18ybsy
<3427>
daerah
19Urah
<776>
ini
 
 
gemetar
16wgmn
<4127>
karena kamu
20Mkynpm
<6440>
10
Sebab
1yk
<3588>
kami telah
 
 
mendengar
2wnems
<8085>
 
3ta
<853>
bagaimana
4rsa
<834>
TUHAN
6hwhy
<3068>
mengeringkan
5sybwh
<3001>
 
7ta
<853>
air
8ym
<4325>
Laut
9My
<3220>
Teberau
10Pwo
<5488>
di
 
 
hadapanmu
11Mkynpm
<6440>
ketika kamu
 
 
keluar
12Mktaub
<3318>
dari
 
 
Mesir
13Myrumm
<4714>
Dan apa
 
 
yang
14rsaw
<834>
kalian
 
 
lakukan
15Mtyve
<6213>
terhadap
 
 
kedua
16ynsl
<8147>
Raja
17yklm
<4428>
Amori
18yrmah
<567>
yaitu
 
 
Sihon
22Nxyol
<5511>
dan
 
 
Og
23gwelw
<5747>
yang
19rsa
<834>
di seberang
20rbeb
<5676>
Sungai Yordan
21Ndryh
<3383>
yang
24rsa
<834>
telah
25Mtmrxh
<2763>
kamu
26Mtwa
<853>
binasakan
 
 
11
Ketika
 
 
mendengar
1emsnw
<8085>
hal ini
 
 
hati
3wnbbl
<3824>
kami
 
 
hancur
2omyw
<4549>
dan
 
 
tidak
4alw
<3808>
ada
5hmq
<6965>
lagi
6dwe
<5750>
keberanian
7xwr
<7307>
pada kami
8syab
<376>
karena
9Mkynpm
<6440>
kamu
 
 
Sungguh
10yk
<3588>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
adalah
13awh
<1931>
Allah
14Myhla
<430>
di
 
 
langit
15Mymsb
<8064>
di atas
16lemm
<4605>
dan
17lew
<5921>
bumi
18Urah
<776>
di bawah
19txtm
<8478>
12
Karena itu
1htew
<6258>
bersumpahlah
2websh
<7650>
kepadaku demi
4yl 3an
<0> <4994>
TUHAN
5hwhyb
<3068>
karena
6yk
<3588>
aku telah
 
 
menunjukkan
7ytyve
<6213>
 
8Mkme
<5973>
kebaikan
9dox
<2617>
kamu
12Mta
<859>
pun
11Mg
<1571>
akan
 
 
menunjukkan
10Mtyvew
<6213>
kebaikan
16dox
<2617>
kepada
13Me
<5973>
kaum
14tyb
<1004>
keluargaku
15yba
<1>
Jadi
 
 
tunjukkan
17Mttnw
<5414>
kepadaku
18yl
<0>
tanda
19twa
<226>
yang memberi
 
 
jaminan
20tma
<571>
13
bahwa kamu akan
 
 
membiarkan
1Mtyxhw
<2421> ==>
 
2ta
<853>
ayahku
3yba
<1>
dan
4taw
<853>
ibuku
5yma
<517>
hidup
1Mtyxhw
<== <2421>
dan
6taw
<853>
saudara-saudaraku laki-laki
7yxa
<251>
dan
8taw
<853>
perempuan
9*ytwyxa {ytwxa}
<269>
serta
10taw
<853>
semua
11lk
<3605>
orang
 
 
yang
12rsa
<834>
bersama mereka
15ta
<853>
hidup
16wnytspn
<5315>
 
13Mhl
<0>
menyelamatkan
14Mtluhw
<5337>
kami dari
 
 
kematian
17twmm
<4194>
14
Dan
2hl
<0>
orang-orang
3Mysnah
<376>
itu
 
 
menjawabnya
1wrmayw
<559>
Nyawa
4wnspn
<5315>
kami adalah
 
 
jaminan
6twml
<4191> ==>
bagi
5Mkytxt
<8478>
nyawamu
6twml
<== <4191>
asal
7Ma
<518>
kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
memberitahukan
9wdygt
<5046>
 
10ta
<853>
perkataan
11wnrbd
<1697>
kami
 
 
ini
12hz
<2088>
Apabila
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
nanti
13hyhw
<1961>
memberikan
14ttb
<5414>
 
17ta 16wnl
<853> <0>
tanah
18Urah
<776>
ini kepada kami kami akan
 
 
menunjukkan melakukan
19wnyvew
<6213>
kebaikan
21dox
<2617>
dan
 
 
kesetiaan
22tmaw
<571>
kepadamu
20Kme
<5973>
15
Lalu Rahab
 
 
menurunkan
1Mdrwtw
<3381>
mereka dengan
 
 
tali
2lbxb
<2256>
melalui
3deb
<1157>
jendela
4Nwlxh
<2474>
sebab
5yk
<3588>
rumahnya
6htyb
<1004>
berada pada
 
 
tembok kota
8hmwxh 7ryqb
<2346> <7023>
dan
 
 
dia
10ayh
<1931>
tinggal
11tbswy
<3427>
di
 
 
tembok
9hmwxbw
<2346>
itu
 
 
16
Ia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada mereka
 
 
Pergilah
4wkl
<1980>
ke arah
2Mhl
<0>
perbukitan
3hrhh
<2022>
supaya
5Np
<6435>
 
7Mkb
<0>
para pengejar
8Mypdrh
<7291>
tidak
 
 
menemukanmu
6wegpy
<6293>
Bersembunyilah
9Mtbxnw
<2247>
di sana
10hms
<8033>
selama
 
 
tiga
11tsls
<7969>
hari
12Mymy
<3117>
sampai
13de
<5704>
para pengejar
15Mypdrh
<7291>
itu
 
 
kembali
14bws
<7725>
Setelah itu
16rxaw
<310>
kamu boleh
 
 
pulang
17wklt
<1980>
ke tempatmu
18Mkkrdl
<1870>
17
Kedua
 
 
orang
3Mysnah
<376>
itu
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
2hyla
<413>
Rahab
 
 
Kami
5wnxna
<587>
akan
 
 
lepas
4Myqn
<5355>
dari
 
 
sumpah
6Ktebsm
<7621>
 
7hzh
<2088>
yang
8rsa
<834>
kamu
 
 
buat
9wntebsh
<7650>
bagi kami
 
 
18
asal
 
 
ketika
1hnh
<2009>
kami
2wnxna
<587>
kembali
3Myab
<935>
ke
 
 
daerah
4Urab
<776>
ini
9hzh
<2088>
kamu
 
 
mengikat
10yrsqt
<7194>
 
5ta
<853>
tali
6twqt
<8615>
 
7jwx
<2339>
merah
8ynsh
<8144>
pada
 
 
jendela
11Nwlxb
<2474>
tempat kamu
12rsa
<834>
menurunkan
13wntdrwh
<3381>
kami
 
 
Bawalah
25ypoat
<622>
 
15taw 14wb
<853> <0>
ayahmu
16Kyba
<1>
 
17taw
<853>
ibumu
18Kma
<517>
 
19taw
<853>
saudara-saudaramu
20Kyxa
<251>
dan
21taw
<853>
seluruh
22lk
<3605>
keluargamu
24Kyba 23tyb
<1> <1004>
ke
26Kyla
<413>
dalam
 
 
rumahmu
27htybh
<1004>
19
Jadi
1hyhw
<1961>
siapa pun
2lk
<3605>
yang
3rsa
<834>
keluar
4auy
<3318>
dari
5ytldm
<1817>
rumahmu
6Ktyb
<1004>
ia
 
 
bertanggung jawab
9wsarb
<7218>
 
7huwxh
<2351>
atas darahnya
8wmd
<1818>
sendiri dan
 
 
kami
10wnxnaw
<587>
tidak bersalah
11Myqn
<5355>
atasnya Akan tetapi
 
 
siapa pun
12lkw
<3605>
yang
13rsa
<834>
 
14hyhy
<1961>
bersamamu di dalam
15Kta
<854>
rumah
16tybb
<1004>
darahnya
17wmd
<1818>
adalah
 
 
tanggungan
18wnsarb
<7218>
kami
22wb 21hyht 20dy 19Ma
<0> <1961> <3027> <518>
20
Dan
 
 
jika
1Maw
<518>
kamu
 
 
menceritakan
2ydygt
<5046>
 
3ta
<853>
perkataan
4wnrbd
<1697>
kami
 
 
ini
5hz
<2088>
kami
 
 
akan
6wnyyhw
<1961>
lepas
7Myqn
<5355>
dari
 
 
sumpah
8Ktebsm
<7621>
yang
9rsa
<834>
kamu
 
 
buat
10wntebsh
<7650>
bagi kami
 
 
21
Rahab
 
 
menjawab
1rmatw
<559>
Terjadilah
 
 
perkataanmu
2Mkyrbdk
<1697>
Kemudian ia
4awh 3Nk
<1931> <3651>
melepaskan
5Mxlstw
<7971>
mereka dan mereka pun
 
 
pergi
6wklyw
<1980>
Dan ia
 
 
mengikatkan
7rsqtw
<7194>
 
8ta
<853>
tali
9twqt
<8615>
merah
10ynsh
<8144>
di
 
 
jendela
11Nwlxb
<2474>
22
Mereka berangkat dan
 
 
pergi
1wklyw
<1980>
ke
2wabyw
<935>
daerah
 
 
perbukitan
3hrhh
<2022>
lalu
 
 
tinggal
4wbsyw
<3427>
di
 
 
sana
5Ms
<8033>
selama
 
 
tiga
6tsls
<7969>
hari
7Mymy
<3117>
sampai
8de
<5704>
para pengejarnya
 
 
pulang
9wbs
<7725>
Para
 
 
pengejar
10Mypdrh
<7291>
mereka
 
 
mencari
11wsqbyw
<1245>
mereka
12Mypdrh
<7291>
di
 
 
sepanjang
13lkb
<3605>
jalan
14Krdh
<1870>
tetapi
 
 
tidak
15alw
<3808>
menemukan
16waum
<4672>
mereka
 
 
23
Kemudian
 
 
kedua
2yns
<8147>
orang
3Mysnah
<376>
itu
 
 
pulang
1wbsyw
<7725>
menuruni
4wdryw
<3381>
daerah
 
 
perbukitan
5rhhm
<2022>
menyeberangi
6wrbeyw
<5674>
sungai dan

menemui
7wabyw
<935>
 
8la
<413>
Yosua
9eswhy
<3091>
anak
10Nb
<1121>
Nun
11Nwn
<5126>
lalu
 
 
menceritakan
12wrpoyw
<5608>
 
14ta 13wl
<853> <0>
semua
15lk
<3605>
hal yang telah
 
 
terjadi
16twaumh
<4672>
pada
17Mtwa
<854>
mereka
 
 
24
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Yosua
3eswhy
<3091>
Sesungguhnya
4yk
<3588>
TUHAN
6hwhy
<3068>
telah
 
 
memberikan
5Ntn
<5414>
 
8ta
<853>
seluruh
9lk
<3605>
tanah
10Urah
<776>
itu ke
 
 
tangan
7wndyb
<3027>
kita dan
 
 
betul
11Mgw
<1571>
semua
13lk
<3605>
penduduk
14ybsy
<3427>
daerah
15Urah
<776>
itu
 
 
gemetar
12wgmn
<4127>
terhadap
16wnynpm
<6440>
kita
17o
<0>