Prev Chapter Judges 20 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
semua
2lk
<3605>
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
dari
 
 
Dan
9Ndml
<1835>
sampai
10dew
<5704>
 
11rab
<0>
Bersyeba
12ebs
<884>
dan dari
 
 
tanah
13Uraw
<776>
Gilead
14delgh
<1568>
keluar
1wauyw
<3318>
untuk
 
 
berkumpul
5lhqtw
<6950>
 
6hdeh
<5712>
bersama
8dxa 7syak
<259> <376>
menghadap
15la
<413>
TUHAN
16hwhy
<3068>
di
 
 
Mizpa
17hpumh
<4709>
2
Para pemuka dari

seluruh
3lk
<3605>
 
1wbuytyw
<3320>
penjuru
2twnp
<6438>
bangsa
4Meh
<5971>
itu yaitu
 
 
semua
5lk
<3605>
suku
6yjbs
<7626>
Israel
7larvy
<3478>
hadir dalam
 
 
jemaat
8lhqb
<6951>
umat
9Me
<5971>
Allah
10Myhlah
<430>
yang berjumlah
 
 
empat
11ebra
<702>
ratus
12twam
<3967>
ribu
13Pla
<505>
orang
14sya
<376>
yang berjalan kaki
15ylgr
<7273>
dan
 
 
bersenjatakan
16Pls
<8025>
pedang
17brx
<2719>
 
18P
<0>
3
Sementara itu
 
 
suku
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
mendengar
1wemsyw
<8085>
bahwa
4yk
<3588>
orang-orang
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
pergi
5wle
<5927>
menuju
 
 
Mizpa
8hpumh
<4709>
 
9wrmayw
<559>
Orang-orang
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
berkata
12wrbd
<1696>
Ceritakanlah
 
 
bagaimana
13hkya
<349>
 
14htyhn
<1961>
kejahatan
15herh
<7451>
ini
16tazh
<2063>
terjadi
 
 
4
Lalu
 
 
orang
2syah
<376>
Lewi
3ywlh
<3881>
itu
 
 
suami
4sya
<376>
dari
 
 
perempuan
5hsah
<802>
yang
 
 
dibunuh
6hxurnh
<7523>
itu
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
Aku
12yna
<589>
dan
 
 
gundikku
13ysglypw
<6370>
sampai
11ytab
<935>
di
7rmayw
<559>
Gibea
8htebgh
<1390>
kepunyaan suku
9rsa
<834>
Benyamin
10Nmynbl
<1144>
untuk
 
 
bermalam di sana
14Nwll
<3885>
5
Kemudian orang-orang
3yleb
<1167>
Gibea
4hebgh
<1390>
bangkit
1wmqyw
<6965>
melawan
2yle
<5921>
aku dan
 
 
mengelilingi
5wboyw
<5437>
 
7ta 6yle
<853> <5921>
rumah
8tybh
<1004>
itu pada waktu
 
 
malam
9hlyl
<3915>
Mereka
10ytwa
<853>
berniat
11wmd
<1819>
membunuhku
12grhl
<2026>
tetapi malah mereka
 
 
memerkosa
15wne
<6031>
 
13taw
<853>
gundikku
14ysglyp
<6370>
sampai dia
 
 
mati
16tmtw
<4191>
6
Lalu aku
 
 
mengambil
1zxaw
<270>
mayat
 
 
gundikku
2ysglypb
<6370>
memotong-motongnya
3hxtnaw
<5408>
dan
 
 
mengirimkannya
4hxlsaw
<7971>
ke
 
 
seluruh
5lkb
<3605>
daerah
6hdv
<7704>
orang
7tlxn
<5159>
Israel
8larvy
<3478>
sebab
9yk
<3588>
mereka telah
 
 
melakukan
10wve
<6213>
kekejian
11hmz
<2154>
dan
 
 
perbuatan noda
12hlbnw
<5039>
di
 
 
Israel
13larvyb
<3478>
7
Sekarang
1hnh
<2009>
hai
 
 
seluruh
2Mklk
<3605>
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
berikanlah
5wbh
<3051>
nasihat
8huew
<6098>
dan
6Mkl
<0>
pertimbanganmu
7rbd
<1697>
di sini
9Mlh
<1988>
8
Kemudian
1Mqyw
<6965>
seluruh
2lk
<3605>
bangsa
3Meh
<5971>
itu serentak
5dxa 4syak
<259> <376>
berkata
6rmal
<559>
Jangan
7al
<3808>
seorang pun
 
 
pergi
8Kln
<1980>
ke
9sya
<376>
tendanya
10wlhal
<168>
dan
 
 
jangan
11alw
<3808>
 
12rwon
<5493>
seorang
13sya
<376>
pun pulang ke
 
 
rumahnya
14wtybl
<1004>
9
Hal
 
 
inilah
2hz
<2088>
 
3rbdh
<1697>
yang
4rsa
<834>
akan
1htew
<6258>
kita
 
 
lakukan
5hven
<6213>
terhadap
 
 
Gibea
6hebgl
<1390>
Kami akan menyerangnya
 
 
dengan
7hyle
<5921>
membuang
8lrwgb
<1486>
undi
 
 
10
Kita
 
 
memilih
1wnxqlw
<3947>
dari
5lkl
<3605>
suku
6yjbs
<7626>
Israel
7larvy
<3478>
sepuluh
2hrve
<6235>
orang
3Mysna
<376>
dari
 
 
seratus
4haml
<3967>
seratus
8hamw
<3967>
orang dari
 
 
seribu
9Plal
<505>
seribu
10Plaw
<505>
orang dari
 
 
sepuluh ribu
11hbbrl
<7233>
untuk
 
 
mengambil
12txql
<3947>
bekal
13hdu
<6720>
bagi
 
 
rakyat
14Mel
<5971>
supaya ketika
 
 
dibalaskan
16Mawbl 15twvel
<935> <6213>
kepada
 
 
Gibea-Benyamin
18Nmynb 17ebgl
<1144> <1387>
setimpal dengan
19lkk
<3605>
perbuatan noda
20hlbnh
<5039>
yang
21rsa
<834>
mereka
 
 
lakukan
22hve
<6213>
di
 
 
Israel
23larvyb
<3478>
11
Demikianlah
 
 
seluruh
2lk
<3605>
orang
3sya
<376>
Israel
4larvy
<3478>
berkumpul
1Poayw
<622>
untuk
 
 
menyerang
5la
<413>
kota
6ryeh
<5892>
itu dan
 
 
bersekutu
9Myrbx
<2270>
menjadi
7syak
<376>
satu
8dxa
<259>
 
10P
<0>
12
Kemudian
1wxlsyw
<7971>
suku-suku
2yjbs
<7626>
Israel
3larvy
<3478>
mengirim
 
 
orang
4Mysna
<582>
kepada
 
 
seluruh
5lkb
<3605>
suku
6yjbs
<7626>
Benyamin
7Nmynb
<1144>
katanya
8rmal
<559>
Kejahatan
10herh
<7451>
apakah
9hm
<4100>
 
11tazh
<2063>
yang
12rsa
<834>
terjadi
13htyhn
<1961>
di antara
 
 
kamu
14Mkb
<0>
13
Dan
 
 
sekarang
1htew
<6258>
serahkanlah
2wnt
<5414>
 
3ta
<853>
orang-orang
4Mysnah
<376>
itu yaitu
 
 
orang-orang
5ynb
<1121>
dursila
6leylb
<1100>
di
7rsa
<834>
Gibea
8hebgb
<1390>
supaya kami menghukum
 
 
mati
9Mtymnw
<4191>
mereka dan menghapus
10hrebnw
<1197>
kejahatan
11her
<7451>
itu dari antara
 
 
Israel
12larvym
<3478>
Akan tetapi orang-orang
 
 
Benyamin
15*Nmynb {ynb}
<1144>
tidak
13alw
<3808>
mau
14wba
<14>
menerima dan
 
 
mendengarkan
16emsl
<8085>
perkataan
17lwqb
<6963>
saudara-saudaranya
18Mhyxa
<251>
dari
 
 
keturunan
19ynb
<1121>
Israel
20larvy
<3478>
itu
 
 
14
Sebaliknya
 
 
orang-orang
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
dari
4Nm
<4480>
kota-kota
5Myreh
<5892>
berkumpul
1wpoayw
<622>
di kota
 
 
Gibea
6htebgh
<1390>
untuk
 
 
pergi
7taul
<3318>
berperang
8hmxlml
<4421>
melawan
9Me
<5973>
orang-orang
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
15
Pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
orang-orang
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
dari
 
 
kota-kota
6Myrehm
<5892>
lain
 
 
terhitung
1wdqptyw
<6485>
dua puluh
7Myrve
<6242>
enam
8hssw
<8337>
ribu
9Pla
<505>
orang
10sya
<376>
bersenjatakan
11Pls
<8025>
pedang
12brx
<2719>
tidak termasuk
13dbl
<905>
penduduk
14ybsym
<3427>
Gibea
15hebgh
<1390>
yang
 
 
terhitung
16wdqpth
<6485>
tujuh
17ebs
<7651>
ratus
18twam
<3967>
orang
19sya
<376>
pilihan
20rwxb
<970>
16
Dari
 
 
seluruh
1lkm
<3605>
tentara
2Meh
<5971>
ini
3hzh
<2088>
ada
 
 
tujuh
4ebs
<7651>
ratus
5twam
<3967>
orang
6sya
<376>
pilihan
7rwxb
<970>
yang
 
 
kidal
10wnymy 9dy 8rja
<3225> <3027> <334>
Setiap orang
11lk
<3605>
dari
 
 
mereka
12hz
<2088>
dapat
 
 
mengumban
13elq
<7049>
batu
14Nbab
<68>
mengenai
15la
<413>
sehelai
 
 
rambut
16hrevh
<8185>
dengan
 
 
tidak
17alw
<3808>
meleset
18ajxy
<2398>
 
19P
<0>
17
Orang
1syaw
<376>
Israel
2larvy
<3478>
juga
 
 
dihitung
3wdqpth
<6485>
jumlahnya tidak
 
 
termasuk
4dbl
<905>
suku
 
 
Benyamin
5Nmynbm
<1144>
yaitu
 
 
empat
6ebra
<702>
ratus
7twam
<3967>
ribu
8Pla
<505>
orang
9sya
<376>
bersenjatakan
10Pls
<8025>
pedang
11brx
<2719>
 
12lk
<3605>
yang
13hz
<2088>
masing-masing
14sya
<376>
orang adalah
 
 
prajurit
15hmxlm
<4421>
18
 
7wrmayw
<559>
Orang
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
 
1wmqyw
<6965>
maju
2wleyw
<5927>
ke
3tyb
<0>
Betel
4la
<1008>
dan
 
 
bertanya
5wlasyw
<7592>
kepada
 
 
Allah
6Myhlab
<430>
Siapakah
10ym
<4310>
yang harus
 
 
maju
11hley
<5927>
 
12wnl
<0>
terlebih dahulu
13hlxtb
<8462>
bagi kami untuk
 
 
berperang
14hmxlml
<4421>
melawan
15Me
<5973>
orang-orang
16ynb
<1121>
Benyamin
17Nmynb
<1144>
TUHAN
19hwhy
<3068>
berkata
18rmayw
<559>
Suku
 
 
Yehuda
20hdwhy
<3063>
terlebih dahulu
21hlxtb
<8462>
19
Orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
bangun
1wmwqyw
<6965>
pagi-pagi
4rqbb
<1242>
benar untuk
 
 
berkemah
5wnxyw
<2583>
dan
 
 
mengepung
6le
<5921>
Gibea
7hebgh
<1390>
 
8P
<0>
20
Kemudian
 
 
orang
2sya
<376>
Israel
3larvy
<3478>
maju
1auyw
<3318>
berperang
4hmxlml
<4421>
melawan
5Me
<5973>
orang
 
 
Benyamin
6Nmynb
<1144>
 
8Mta
<853>
Orang-orang
9sya
<376>
Israel
10larvy
<3478>
mengatur barisan
7wkreyw
<6186>
perangnya
11hmxlm
<4421>
melawan
12la
<413>
Gibea
13hebgh
<1390>
21
Kemudian
 
 
orang-orang
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
maju
1wauyw
<3318>
dari
4Nm
<4480>
Gibea
5hebgh
<1390>
dan
 
 
membinasakan
6wtyxsyw
<7843>
dua puluh
11Myrvew
<6242>
 
9awhh
<1931>
dua
10Myns
<8147>
ribu
12Pla
<505>
orang
13sya
<376>
Israel
7larvyb
<3478>
ke
 
 
tanah
14hura
<776>
pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
itu
 
 
22
Namun
2Meh
<5971>
orang-orang
3sya
<376>
Israel
4larvy
<3478>
memulihkan kekuatannya
1qzxtyw
<2388>
lagi
5wpoyw
<3254>
dan
 
 
mengatur
6Krel
<6186>
kembali
 
 
barisan
7hmxlm
<4421>
di tempat
8Mwqmb
<4725>
yang
9rsa
<834>
sama pada
11Ms 10wkre
<8033> <6186>
hari
12Mwyb
<3117>
sebelumnya
13Nwsarh
<7223>
23
Lalu
 
 
orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
pergi
1wleyw
<5927>
dan
 
 
menangis
4wkbyw
<1058>
di hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
sampai
7de
<5704>
matahari terbenam
8breh
<6153>
Kemudian mereka
 
 
bertanya
9wlasyw
<7592>
kepada
 
 
TUHAN
10hwhyb
<3068>
katanya
11rmal
<559>
Akankah kami
 
 
maju
13tsgl
<5066>
lagi
12Pyowah
<3254>
melawan
14hmxlml
<4421>
 
15Me
<5973>
orang-orang
16ynb
<1121>
Benyamin
17Nmynb
<1144>
saudara
18yxa
<251>
kami
 
 
TUHAN
20hwhy
<3068>
berkata
19rmayw
<559>
Majulah
21wle
<5927>
melawan
22wyla
<413>
mereka
23P
<0>
24
 
1wbrqyw
<7126>
Orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
mendekati
4la
<413>
orang-orang
5ynb
<1121>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
kedua
8ynsh
<8145>
25
Lalu orang
 
 
Benyamin
2Nmynb
<1144>
keluar
1auyw
<3318>
menyerang
3Mtarql
<7125>
mereka di
4Nm
<4480>
Gibea
5hebgh
<1390>
pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
kedua
7ynsh
<8145>
dan
 
 
membinasakan
8wtyxsyw
<7843>
kembali
11dwe
<5750>
orang-orang
9ynbb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
sebanyak
 
 
delapan
12tnms
<8083>
belas
13rve
<6240>
ribu
14Pla
<505>
orang
15sya
<376>
ke
 
 
tanah
16hura
<776>
Semuanya
17lk
<3605>
 
18hla
<428>
bersenjatakan
19ypls
<8025>
pedang
20brx
<2719>
26
Sesudah itu
 
 
seluruh
2lk
<3605>
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
yaitu
 
 
seluruh
5lkw
<3605>
bangsa
6Meh
<5971>
itu
 
 
pergi
1wleyw
<5927>
dan
 
 
sampai
7wabyw
<935>
di
8tyb
<0>
Betel
9la
<1008>
Di sana
12Ms
<8033>
mereka
 
 
tinggal
11wbsyw
<3427>
dan
 
 
menangis
10wkbyw
<1058>
di hadapan
13ynpl
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Mereka
 
 
berpuasa
15wmwuyw
<6684>
sampai
18de
<5704>
hari
16Mwyb
<3117>
itu
17awhh
<1931>
menjadi
 
 
petang
19breh
<6153>
serta
 
 
mempersembahkan
20wleyw
<5927>
korban bakaran
21twle
<5930>
dan
 
 
korban keselamatan
22Mymlsw
<8002>
di hadapan
23ynpl
<6440>
TUHAN
24hwhy
<3068>
27
Orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
bertanya
1wlasyw
<7592>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyb
<3068>
Pada waktu itu terdapat
5Msw
<8033>
Tabut
6Nwra
<727>
Perjanjian
7tyrb
<1285>
Allah
8Myhlah
<430>
di sana
10Mhh 9Mymyb
<1992> <3117>
28
Pinehas
1oxnypw
<6372>
anak
2Nb
<1121>
Eleazar
3rzela
<499>
anak
4Nb
<1121>
Harun
5Nrha
<175>
melayani
6dme
<5975>
di hadapan
7wynpl
<6440>
mereka pada
 
 
saat
8Mymyb
<3117>
itu
 
 
Mereka
9Mhh
<1992>
berkata
10rmal
<559>
Haruskah kami
 
 
maju
13taul
<3318>
berperang
14hmxlml
<4421>
sekali lagi
12dwe 11Powah
<5750> <3254>
melawan
15Me
<5973>
keturunan
16ynb
<1121>
Benyamin
17Nmynb
<1144>
saudara
18yxa
<251>
kami itu
 
 
Atau
19Ma
<518>
menghentikannya
20ldxa
<2308>
TUHAN
22hwhy
<3068>
berkata
21rmayw
<559>
Majulah
23wle
<5927>
sebab
24yk
<3588>
besok
25rxm
<4279>
akan
 
 
Kuserahkan
26wnnta
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tanganmu
27Kdyb
<3027>
29
Lalu orang-orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
menempatkan
1Mvyw
<7760>
pengadang-pengadang
3Mybra
<693>
di
4la
<413>
sekeliling
6bybo
<5439>
Gibea
5hebgh
<1390>
 
7P
<0>
30
Orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
maju
1wleyw
<5927>
melawan
4la
<413>
keturunan
5ynb
<1121>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
ketiga
8ysylsh
<7992>
Mereka
 
 
mengatur barisannya
9wkreyw
<6186>
seperti yang
 
 
sudah-sudah
13Mepb 12Mepk
<6471> <6471>
untuk
 
 
melawan
10la
<413>
Gibea
11hebgh
<1390>
31
Keturunan
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
keluar
1wauyw
<3318>
menyerang
4tarql
<7125>
pasukan
5Meh
<5971>
itu sehingga
 
 
terpancing
6wqtnh
<5423>
untuk
 
 
meninggalkan
7Nm
<4480>
kota
8ryeh
<5892>
Seperti
 
 
sebelumnya
14Mepb 13Mepk
<6471> <6471>
mereka
 
 
mulai
9wlxyw
<2490>
mengalahkan
10twkhl
<5221>
serta
 
 
membunuh
12Myllx
<2491>
bangsa
11Mehm
<5971>
itu di
 
 
jalan raya
15twlomb
<4546>
Beberapa
 
 
pergi
18hle
<5927>
ke
19tyb
<0>
Betel
20la
<1008>
 
16rsa
<834>
sementara
17txa
<259>
yang
 
 
lain
21txaw
<259>
ke
 
 
Gibea
22htebg
<1390>
melalui
 
 
ladang-ladang
23hdvb
<7704>
Kira-kira
 
 
tiga puluh
24Myslsk
<7970>
orang
25sya
<376>
Israel
26larvyb
<3478>
terbunuh
 
 
32
Kata
1wrmayw
<559>
keturunan
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
Mereka
5Mh
<1992>
terpukul kalah
4Mypgn
<5062>
di hadapan
6wnynpl
<6440>
kita seperti
 
 
semula
7hnsarbk
<7223>
Namun
 
 
orang-orang
8ynbw
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
berkata
10wrma
<559>
Mari kita
 
 
lari
11hownn
<5127>
dan
 
 
memancing
12whnqtnw
<5423> ==>
mereka
 
 
keluar
12whnqtnw
<== <5423>
dari
13Nm
<4480>
kota
14ryeh
<5892>
ke
15la
<413>
jalan-jalan raya
16twlomh
<4546>
33
Akan tetapi
 
 
seluruh
1lkw
<3605>
orang
2sya
<376>
Israel
3larvy
<3478>
bangkit
4wmq
<6965>
dari
 
 
tempatnya
5wmwqmm
<4725>
dan
 
 
mengatur barisan
6wkreyw
<6186>
di
7lebb
<0>
Baal-Tamar
8rmt
<1193>
Sementara itu
 
 
pengadang-pengadang
9braw
<693>
Israel
10larvy
<3478>
segera
 
 
keluar dari
11xygm
<1518>
tempatnya
12wmqmm
<4725>
di
 
 
tempat terbuka
13hremm
<4629>
Gibea
14ebg
<1390>
34
Sepuluh
4trve
<6235>
ribu
5Mypla
<505>
prajurit
6sya
<376>
pilihan
7rwxb
<970>
dari
 
 
seluruh
8lkm
<3605>
Israel
9larvy
<3478>
datang
1wabyw
<935>
menghadap
2dgnm
<5048>
Gibea
3hebgl
<1390>
Pertempuran
10hmxlmhw
<4421>
itu terjadi
 
 
dengan dahsyat
11hdbk
<3513>
tetapi orang-orang Benyamin

itu
12Mhw
<1992>
tidak
13al
<3808>
mengetahui
14wedy
<3045>
bahwa
15yk
<3588>
malapetaka
18herh
<7451>
datang
16tegn
<5060>
menimpa
17Mhyle
<5921>
mereka
19P
<0>
35
TUHAN
2hwhy
<3068>
memukul kalah
1Pgyw
<5062>
orang
3ta
<853>
Benyamin
4Nmynb
<1144>
di
 
 
hadapan
5ynpl
<6440>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
Pada hari itu
 
 
orang
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
memusnahkan
7wtyxsyw
<7843>
orang
 
 
Benyamin
10Nmynbb
<1144>
sebanyak
12awhh 11Mwyb
<1931> <3117>
dua puluh
13Myrve
<6242>
lima
14hsmxw
<2568>
ribu
15Pla
<505>
seratus
16hamw
<3967>
orang
17sya
<376>
Setiap
18lk
<3605>
orang
 
 
itu
19hla
<428>
bersenjatakan
20Pls
<8025>
pedang
21brx
<2719>
36
Orang-orang
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
melihat
1waryw
<7200>
bahwa
4yk
<3588>
mereka
 
 
dikalahkan
5wpgn
<5062>
 
6wntyw
<5414>
Orang-orang
7sya
<376>
Israel
8larvy
<3478>
mundur dari
 
 
tempat
9Mwqm
<4725>
orang
 
 
Benyamin
10Nmynbl
<1144>
sebab
11yk
<3588>
mereka
 
 
berharap
12wxjb
<982>
kepada
13la
<413>
pengadang-pengadang
14brah
<693>
yang
15rsa
<834>
ditempatkan
 
 
di
16wmv
<7760>
 
17la
<413>
Gibea
18hebgh
<1390>
37
Pengadang-pengadang
1brahw
<693>
itu dengan
 
 
segera
2wsyxh
<2363>
mengadakan
 
 
penyerbuan
3wjspyw
<6584>
ke
4la
<413>
Gibea
5hebgh
<1390>
dan
 
 
bergerak maju
6Ksmyw
<4900>
untuk
7brah
<693>
mengalahkan
8Kyw
<5221>
 
9ta
<853>
seluruh
10lk
<3605>
kota
11ryeh
<5892>
dengan
 
 
mata
12ypl
<6310>
pedang
13brx
<2719>
38
Terjadilah
2hyh
<1961>
kesepakatan
1dewmhw
<4150>
antara
 
 
orang-orang
3syal
<376>
Israel
4larvy
<3478>
dan
5Me
<5973>
pengadang-pengadang
6brah
<693>
untuk
 
 
memperbesar
7brh
<7235>
gumpalan
9tavm
<4864>
asap
10Nseh
<6227>
yang
 
 
naik
8Mtwlehl
<5927>
dari
11Nm
<4480>
kota
12ryeh
<5892>
itu
 
 
39
Ketika
 
 
orang-orang
2sya
<376>
Israel
3larvy
<3478>
berbalik
1Kphyw
<2015>
dari
 
 
pertempuran
4hmxlmb
<4421>
itu suku
 
 
Benyamin
5Nmynbw
<1144>
mulai
6lxh
<2490>
menyerang
7twkhl
<5221>
dan
 
 
membunuh
8Myllx
<2491>
orang-orang
9syab
<376>
Israel
10larvy
<3478>
kira-kira
 
 
tiga puluh
11Myslsk
<7970>
prajurit
12sya
<376>
Sebab
13yk
<3588>
mereka
 
 
berkata
14wrma
<559>
Pastilah
15Ka
<389>
mereka
 
 
dikalahkan
17Pgn 16Pwgn
<5062> <5062>
di
18awh
<1931>
depan
19wnynpl
<6440>
kita seperti pada
 
 
pertempuran
20hmxlmk
<4421>
pertama
21hnsarh
<7223>
40
Gumpalan
1tavmhw
<4864>
asap
 
 
mulai
2hlxh
<2490>
naik
3twlel
<5927>
dari
4Nm
<4480>
kota
5ryeh
<5892>
seperti
 
 
tiang-tiang
6dwme
<5982>
asap
7Nse
<6227>
Suku
 
 
Benyamin
9Nmynb
<1144>
menoleh
8Npyw
<6437>
ke
 
 
belakang
10wyrxa
<310>
dan
 
 
melihat
11hnhw
<2009>
asap
 
 
naik
12hle
<5927>
dari
 
 
seluruh
13lylk
<3632>
kota
14ryeh
<5892>
ke
 
 
langit
15hmymsh
<8064>
41
Kemudian
 
 
orang-orang
1syaw
<376>
Israel
2larvy
<3478>
berbalik
3Kph
<2015>
lagi sehingga
 
 
orang-orang
5sya
<376>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
terkejut
4lhbyw
<926>
sebab
7yk
<3588>
mereka
 
 
melihat
8har
<7200>
bahwa
9yk
<3588>
malapetaka
12herh
<7451>
menimpa
10hegn
<5060>
atas
11wyle
<5921>
mereka
 
 
42
Mereka
 
 
lari
1wnpyw
<6437>
dari
 
 
hadapan
2ynpl
<6440>
orang-orang
3sya
<376>
Israel
4larvy
<3478>
menuju
5la
<413>
ke
 
 
arah
6Krd
<1870>
padang belantara
7rbdmh
<4057>
walaupun
 
 
pertempuran
8hmxlmhw
<4421>
tidak dapat dihindari
9whtqybdh
<1692>
di
10rsaw
<834>
kota
11Myrehm
<5892>
dan mereka
 
 
dibinasakan
12Mytyxsm
<7843>
 
13wtwa
<853>
di dalamnya
14wkwtb
<8432>
43
Mereka
 
 
mengepung
1wrtk
<3803>
suku
2ta
<853>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
mengejarnya
4whpydrh
<7291>
tanpa
 
 
henti-henti
5hxwnm
<4496>
dan
 
 
melandanya
6whkyrdh
<1869>
sampai
7de
<5704>
di depan
8xkn
<5227>
Gibea
9hebgh
<1390>
di sebelah
10xrzmm
<4217>
timur
11sms
<8121>
44
Delapan
3hnms
<8083>
belas
4rve
<6240>
ribu
5Pla
<505>
orang
6sya
<376>
Benyamin
2Nmynbm
<1144>
tewas
1wlpyw
<5307>
 
7ta
<853>
Semua
8lk
<3605>
orang
 
 
itu
9hla
<428>
adalah
 
 
laki-laki
10ysna
<376>
yang
 
 
gagah perkasa
11lyx
<2428>
45
Orang-orang Benyamin yang lainnya

berbalik
1wnpyw
<6437>
dan
 
 
melarikan diri
2wonyw
<5127>
ke
 
 
padang belantara
3hrbdmh
<4057>
ke atas
4la
<413>
bukit-bukit batu
5elo
<5553>
Rimon
6Nwmrh
<7417>
Akan tetapi mereka
 
 
menyerang
7whlleyw
<5953>
lima
9tsmx
<2568>
ribu
10Mypla
<505>
orang
11sya
<376>
di
 
 
jalan raya
8twlomb
<4546>
Mereka
 
 
mengejar
13wyrxa 12wqybdyw
<310> <1692>
sampai
14de
<5704>
ke
 
 
Gideom
15Medg
<1440>
lalu
 
 
dua ribu
18Mypla
<505>
orang
19sya
<376>
dari antara
17wnmm
<4480>
mereka
 
 
tewas
16wkyw
<5221>
46
Dan
1yhyw
<1961>
semua
2lk
<3605>
yang
 
 
tewas
3Mylpnh
<5307>
dari suku
 
 
Benyamin
4Nmynbm
<1144>
pada hari itu adalah
 
 
dua puluh
5Myrve
<6242>
lima
6hsmxw
<2568>
ribu
7Pla
<505>
orang
8sya
<376>
yang
 
 
bersenjatakan
9Pls
<8025>
pedang
10brx
<2719>
Mereka
13ta 12awhh 11Mwyb
<853> <1931> <3117>
semua
14lk
<3605>
adalah
15hla
<428>
orang-orang
16ysna
<376>
yang
 
 
gagah perkasa
17lyx
<2428>
47
Akan tetapi
 
 
enam
7ss
<8337>
ratus
8twam
<3967>
orang
9sya
<376>
berbalik
1wnpyw
<6437>
dan
 
 
melarikan diri
2wonyw
<5127>
ke
 
 
padang belantara
3hrbdmh
<4057>
ke
4la
<413>
atas
 
 
bukit batu
5elo
<5553>
Rimon
6Nwmrh
<7417>
Mereka
 
 
tinggal
10wbsyw
<3427>
di
 
 
bukit batu
11elob
<5553>
Rimon
12Nwmr
<7417>
selama
 
 
empat
13hebra
<702>
bulan
14Mysdx
<2320>
48
Kemudian
 
 
orang-orang
1syaw
<376>
Israel
2larvy
<3478>
kembali
3wbs
<7725>
kepada
4la
<413>
keturunan
5ynb
<1121>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
dan
 
 
mengalahkan
7Mwkyw
<5221>
mereka dengan
 
 
mata
8ypl
<6310>
pedang
9brx
<2719>
di
 
 
kota
10ryem
<5892>
baik
 
 
manusia
11Mtm
<4974>
maupun
12de
<5704>
hewan
13hmhb
<929>
sampai ke
14de
<5704>
segala sesuatu
15lk
<3605>
yang mereka
 
 
temukan
16aumnh
<4672>
Bahkan
17Mg
<1571>
mereka
20twaumnh
<4672>
memusnahkan
21wxls
<7971>
seluruh
18lk
<3605>
kota
19Myreh
<5892>
yang ada di sana dengan
 
 
api
22sab
<784>
 
23P
<0>