Prev Chapter Judges 8 Next Chapter
1
Lalu
 
 
orang
3sya
<376>
Efraim
4Myrpa
<669>
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Perbuatan
 
 
apa
5hm
<4100>
yang
6rbdh
<1697>
kamu
7hzh
<2088>
lakukan
8tyve
<6213>
terhadap
 
 
kami
9wnl
<0>
Mengapa
 
 
tidak
10ytlbl
<1115>
memanggil
11twarq
<7121>
kami
12wnl
<0>
ketika
13yk
<3588>
engkau
 
 
pergi
14tklh
<1980>
berperang
15Mxlhl
<3898>
melawan orang
 
 
Midian
16Nydmb
<4080>
Mereka menyesalinya
17Nwbyryw
<7378>
dengan
18wta
<854>
sangat
19hqzxb
<2394>
2
Gideon
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Apa
3hm
<4100>
yang aku
 
 
lakukan
4ytyve
<6213>
ini
5hte
<6258>
jika dibandingkan dengan kamu
6Mkk
<0>
Bukankah
7awlh
<3808>
pemetikan
9twlle
<5955>
oleh suku
 
 
Efraim
10Myrpa
<669>
lebih baik
8bwj
<2896>
daripada
 
 
panen buah anggur
11ryubm
<1210>
keluarga
 
 
Abiezer
12rzeyba
<44>
3
Allah
3Myhla
<430>
telah
 
 
menyerahkan
2Ntn
<5414>
kedua
4ta
<853>
raja
5yrv
<8269>
Midian
6Nydm
<4080>
itu
 
 
yaitu
7ta
<853>
Oreb
8bre
<6159>
dan
9taw
<853>
Zeeb
10baz
<2062>
ke dalam
 
 
tanganmu
1Mkdyb
<3027>
Apakah
11hmw
<4100>
yang
 
 
dapat
12ytlky
<3201>
aku
 
 
lakukan
13twve
<6213>
jika dibandingkan dengan kamu
14Mkk
<0>
Lalu
15za
<227>
kemarahan
17Mxwr
<7307>
mereka
 
 
terhadap
18wylem
<5921>
Gideon
 
 
mereda
16htpr
<7503>
setelah dia
 
 
berkata
19wrbdb
<1696>
 
20rbdh
<1697>
demikian
21hzh
<2088>
4
 
1abyw
<935>
Gideon
2Nwedg
<1439>
sampai ke
 
 
Sungai Yordan
3hndryh
<3383>
dan dia
 
 
menyeberang
4rbe
<5674>
bersama
5awh
<1931>
ketiga
6slsw
<7969>
ratus
7twam
<3967>
orang
8syah
<376>
yang
9rsa
<834>
menyertainya
10wta
<854>
Mereka
 
 
lelah
11Mypye
<5889>
tetapi tetap
 
 
mengejarnya
12Mypdrw
<7291>
5
Kemudian dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
orang-orang
2ysnal
<582>
Sukot
3twko
<5523>
Berikanlah
4wnt
<5414>
beberapa
5an
<4994>
ketul
6twrkk
<3603>
roti
7Mxl
<3899>
untuk
 
 
orang-orang
8Mel
<5971>
yang
9rsa
<834>
mengikuti
10ylgrb
<7272>
aku
 
 
sebab
11yk
<3588>
mereka
 
 
lelah
12Mypye
<5889>
 
13Mh
<1992>
Aku
14yknaw
<595>
sedang
 
 
mengejar
15Pdr
<7291>
 
16yrxa
<310>
Zebah
17xbz
<2078>
dan
 
 
Salmuna
18enmluw
<6759>
raja-raja
19yklm
<4428>
Midian
20Nydm
<4080>
6
Para
 
 
pemimpin
2yrv
<8269>
Sukot
3twko
<5523>
itu
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Sudahkah
4Pkh
<3709>
Zebah
5xbz
<2078>
dan
 
 
Salmuna
6enmluw
<6759>
berada
7hte
<6258>
di
 
 
tanganmu
8Kdyb
<3027>
sehingga
9yk
<3588>
kami harus
 
 
memberikan
10Ntn
<5414>
roti
12Mxl
<3899>
kepada
 
 
tentaramu
11Kabul
<6635>
7
Gideon
2Nwedg
<1439>
berkata
1rmayw
<559>
Kalau
 
 
begitu
3Nkl
<3651>
jika
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
menyerahkan
4ttb
<5414>
 
6ta
<853>
Zebah
7xbz
<2078>
dan
8taw
<853>
Salmuna
9enmlu
<6759>
ke dalam
 
 
tanganku
10ydyb
<3027>
aku akan
 
 
mencambuk
11ytsdw
<1758>
 
12ta
<853>
tubuhmu
13Mkrvb
<1320>
dengan
14ta
<854>
duri
15yuwq
<6975>
padang belantara
16rbdmh
<4057>
dan
17taw
<854>
onak
18Mynqrbh
<1303>
8
Kemudian
 
 
dari sana
2Msm
<8033>
dia
 
 
berjalan
1leyw
<5927>
ke
 
 
Pnuel
3lawnp
<6439>
dan
 
 
mengatakan
4rbdyw
<1696>
 
5Mhyla
<413>
hal itu
6tazk
<2063>
kepada
8wtwa 7wneyw
<853> <6030>
orang-orang
9ysna
<376>
Pnuel
10lawnp
<6439>
tetapi
11rsak
<834>
mereka
 
 
menjawabnya
12wne
<6030>
seperti
 
 
orang-orang
13ysna
<376>
Sukot
14twko
<5523>
9
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mg
<1571>
orang-orang
3ysnal
<376>
Pnuel
4lawnp
<6439>
Jika aku
5rmal
<559>
kembali
6ybwsb
<7725>
dengan
 
 
selamat
7Mwlsb
<7965>
aku akan
 
 
merobohkan
8Uta
<5422>
 
9ta
<853>
menara
10ldgmh
<4026>
ini
11hzh
<2088>
 
12P
<0>
10
Sementara itu
 
 
Zebah
1xbzw
<2078>
dan
 
 
Salmuna
2enmluw
<6759>
berada di
 
 
Karkor
3rqrqb
<7174>
bersama
5Mme
<5973>
tentara
4Mhynxmw
<4264>
mereka yang berjumlah
 
 
lima
6tsmxk
<2568>
belas
7rve
<6240>
ribu
8Pla
<505>
orang yaitu
 
 
semua
9lk
<3605>
orang yang
 
 
tersisa
10Myrtwnh
<3498>
dari
 
 
seluruh
11lkm
<3605>
tentara
12hnxm
<4264>
orang-orang
13ynb
<1121>
timur
14Mdq
<6924>
 
15Mylpnhw
<5307>
Seratus
16ham
<3967>
dua puluh
17Myrvew
<6242>
ribu
18Pla
<505>
orang
19sya
<376>
yang
 
 
bersenjatakan
20Pls
<8025>
pedang
21brx
<2719>
sudah tewas
 
 
11
Kemudian
 
 
Gideon
2Nwedg
<1439>
maju
1leyw
<5927>
melalui
 
 
jalan
3Krd
<1870>
orang-orang yang
 
 
tinggal
4ynwksh
<7931>
di
 
 
pertendaan
5Mylhab
<168>
di sebelah
 
 
timur
6Mdqm
<6924>
Nobah
7xbnl
<5025>
dan
 
 
Yogbeha
8hhbgyw
<3011>
lalu
 
 
mengalahkan
9Kyw
<5221>
 
10ta
<853>
tentara
11hnxmh
<4264>
itu ketika
 
 
tentara
12hnxmhw
<4264>
itu
13hyh
<1961>
menyangka dirinya
 
 
aman
14xjb
<983>
12
Zebah
2xbz
<2078>
dan
 
 
Salmuna
3enmluw
<6759>
melarikan diri
1wownyw
<5127>
lalu dia
 
 
mengejar
4Pdryw
<7291>
dan
5Mhyrxa
<310>
menangkap
6dklyw
<3920>
 
7ta
<853>
kedua
8yns
<8147>
raja
9yklm
<4428>
Midian
10Nydm
<4080>
itu
 
 
yaitu
11ta
<853>
Zebah
12xbz
<2078>
dan
13taw
<853>
Salmuna
14enmlu
<6759>
sementara
 
 
seluruh
15lkw
<3605>
tentaranya
16hnxmh
<4264>
gemetar
17dyrxh
<2729>
13
Kemudian
 
 
Gideon
2Nwedg
<1439>
anak
3Nb
<1121>
Yoas
4sawy
<3101>
kembali
1bsyw
<7725>
dari
5Nm
<4480>
peperangan
6hmxlmh
<4421>
melalui
 
 
pendakian
7hlemlm
<4608>
Heres
8orxh
<2775>
14
Dia
 
 
menangkap
1dklyw
<3920>
seorang muda
2ren
<5288>
penduduk dari
3ysnam
<582>
Sukot
4twko
<5523>
dan menanyainya Orang itu
5whlasyw
<7592>
menuliskan
6btkyw
<3789>
kepada
7wyla
<413>
Gideon nama para
8ta
<853>
pemimpin
9yrv
<8269>
dan para
11taw
<853>
tua-tua
12hynqz
<2205>
Sukot
10twko
<5523>
yaitu
 
 
tujuh puluh
13Myebs
<7657>
tujuh
14hebsw
<7651>
orang
 
 
banyaknya
15sya
<376>
15
Gideon
 
 
pergi
1abyw
<935>
kepada
2la
<413>
orang-orang
3ysna
<376>
Sukot
4twko
<5523>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Inilah
6hnh
<2009>
Zebah
7xbz
<2078>
dan
 
 
Salmuna
8enmluw
<6759>
yang
9rsa
<834>
karenanya kamu telah
 
 
mencela
10Mtprx
<2778>
aku dengan
11ytwa
<853>
berkata
12rmal
<559>
Sudahkah
16hte
<6258>
 
13Pkh
<3709>
Zebah
14xbz
<2078>
dan
 
 
Salmuna
15enmluw
<6759>
berada di
 
 
tanganmu
17Kdyb
<3027>
sehingga
18yk
<3588>
kami harus
 
 
memberi
19Ntn
<5414>
roti
22Mxl
<3899>
kepada
 
 
orang-orangmu
20Kysnal
<376>
yang lelah
21Mypeyh
<3286>
itu
 
 
16
Kemudian dia membawa para
2ta 1xqyw
<853> <3947>
tua-tua
3ynqz
<2205>
kota
4ryeh
<5892>
itu mengambil
5taw
<853>
duri
6yuwq
<6975>
di
 
 
padang belantara
7rbdmh
<4057>
dan
8taw
<853>
onak
9Mynqrbh
<1303>
lalu dia mengajar
12ta 11Mhb 10edyw
<853> <0> <3045>
orang-orang
13ysna
<376>
Sukot
14twko
<5523>
dengan itu
 
 
17
Dia
 
 
merobohkan
4Utn
<5422>
 
1taw
<853>
menara
2ldgm
<4026>
Pnuel
3lawnp
<6439>
dan
 
 
membunuh
5grhyw
<2026>
 
6ta
<853>
orang-orang
7ysna
<376>
di
 
 
kota
8ryeh
<5892>
itu
 
 
18
Kemudian dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Zebah
3xbz
<2078>
dan
4law
<413>
Salmuna
5enmlu
<6759>
Di manakah
6hpya
<375>
orang-orang
7Mysnah
<376>
yang
8rsa
<834>
kamu
 
 
bunuh
9Mtgrh
<2026>
di
 
 
Tabor
10rwbtb
<8396>
itu Mereka
 
 
menjawab
11wrmayw
<559>
Mereka itu
 
 
seperti
13Mhwmk 12Kwmk
<3644> <3644>
engkau
 
 
setiap
14dxa
<259>
orang
 
 
terlihat seperti
15ratk
<8389>
anak
16ynb
<1121>
raja
17Klmh
<4428>
19
Gideon
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Mereka
 
 
saudara-saudaraku
2yxa
<251>
anak-anak
3ynb
<1121>
ibuku
4yma
<517>
Demi
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
5Mh
<1992>
hidup
6yx
<2416>
jika
8wl
<3863>
kamu membiarkan mereka
 
 
hidup
9Mtyxh
<2421>
aku
10Mtwa
<853>
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
membunuh
12ytgrh
<2026>
kamu
13Mkta
<853>
20
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Yeter
2rtyl
<3500>
anak sulungnya
3wrwkb
<1060>
Bangunlah
4Mwq
<6965>
bunuhlah
5grh
<2026>
mereka Akan tetapi
 
 
orang muda
9renh
<5288>
itu
6Mtwa
<853>
tidak
7alw
<3808>
menghunus
8Pls
<8025>
pedangnya
10wbrx
<2719>
sebab
11yk
<3588>
 
12ary
<3372>
dia
13yk
<3588>
masih
14wndwe
<5750>
muda
15ren
<5288>
21
Lalu
 
 
Zebah
2xbz
<2078>
dan
 
 
Salmuna
3enmluw
<6759>
berkata
1rmayw
<559>
Bangunlah
4Mwq
<6965>
engkau
5hta
<859>
dan
 
 
paranglah
6egpw
<6293>
 
7wnb
<0>
sebab
8yk
<3588>
seperti
 
 
orangnya
9syak
<376>
begitu pula
 
 
kekuatannya
10wtrwbg
<1369>
Lalu
 
 
Gideon
12Nwedg
<1439>
bangkit
11Mqyw
<6965>
dan
 
 
membunuh
13grhyw
<2026>
 
14ta
<853>
Zebah
15xbz
<2078>
dan
16taw
<853>
Salmuna
17enmlu
<6759>
lalu
 
 
mengambil
18xqyw
<3947>
 
19ta
<853>
bulan-bulanan
20Mynrhvh
<7720>
yang
21rsa
<834>
ada di
 
 
leher
22yrawub
<6677>
unta
23Mhylmg
<1581>
mereka
 
 
22
Kemudian
 
 
orang
2sya
<376>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Gideon
5Nwedg
<1439>
Memerintahlah
6lsm
<4910>
atas kami
7wnb
<0>
baik
8Mg
<1571>
engkau
9hta
<859>
 
10Mg
<1571>
anakmu
11Knb
<1121>
maupun
12Mg
<1571>
cucumu
14Knb 13Nb
<1121> <1121>
Sebab
15yk
<3588>
engkau telah
 
 
menyelamatkan
16wnteswh
<3467>
kami dari
 
 
tangan
17dym
<3027>
orang Midian
18Nydm
<4080>
23
Gideon
3Nwedg
<1439>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Aku
6yna
<589>
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
memerintah
5lsma
<4910>
atas kamu dan
7Mkb
<0>
bukan
8alw
<3808>
juga
 
 
anakku
10ynb
<1121>
memerintah
9lsmy
<4910>
atas kamu melainkan
11Mkb
<0>
TUHAN
12hwhy
<3068>
yang
 
 
memerintah
13lsmy
<4910>
kamu
14Mkb
<0>
24
Lalu
 
 
Gideon
3Nwedg
<1439>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka Aku
 
 
minta
4hlasa
<7592>
satu hal
 
 
kepadamu
5Mkm
<4480>
 
8yl
<0>
masing-masing
9sya
<376>
dari kamu
6hlas
<7596>
memberikan
7wntw
<5414>
anting-anting
10Mzn
<5141>
hasil jarahannya
11wlls
<7998>
kepadaku Mereka
12yk
<3588>
beranting-anting
13ymzn
<5141>
emas
14bhz
<2091>
 
15Mhl
<0>
karena
16yk
<3588>
mereka
18Mh
<1992>
orang Ismael
17Mylaemsy
<3459>
25
Mereka
 
 
menjawab
1wrmayw
<559>
Kami akan
 
 
memberikannya
3Ntn 2Nwtn
<5414> <5414>
dengan senang hati Lalu mereka
 
 
membentangkan
4wvrpyw
<6566>
 
5ta
<853>
sehelai kain
6hlmvh
<8071>
dan setiap orang
 
 
melemparkan
7wkylsyw
<7993>
 
9sya 8hms
<376> <8033>
anting-anting
10Mzn
<5141>
dari
 
 
jarahannya
11wlls
<7998>
ke atas kain itu
 
 
26
Berat
2lqsm
<4948>
anting-anting
3ymzn
<5141>
emas
4bhzh
<2091>
yang
5rsa
<834>
dia
 
 
minta
6las
<7592>
mencapai
1yhyw
<1961>
1700
9twam 8ebsw 7Pla
<3967> <7651> <505>
syikal
 
 
emas
10bhz
<2091>
belum
 
 
termasuk
11dbl
<905>
 
12Nm
<4480>
bulan-bulanan
13Mynrhvh
<7720>
perhiasan telinga
14twpjnhw
<5188>
dan
 
 
pakaian
15ydgbw
<899>
ungu muda
16Nmgrah
<713>
yang
 
 
dipakai oleh
17les
<5921>
raja-raja
18yklm
<4428>
Midian
19Nydm
<4080>
selain
20dblw
<905>
 
21Nm
<4480>
kalung rantai
22twqneh
<6060>
di
23rsa
<834>
leher
24yrawub
<6677>
unta-unta
25Mhylmg
<1581>
mereka
 
 
27
Kemudian
2wtwa
<853>
Gideon
3Nwedg
<1439>
membuat
1veyw
<6213>
baju efod
4dwpal
<646>
dari semuanya itu dan
 
 
menempatkannya
5guyw
<3322>
di
6wtwa
<853>
kotanya
7wryeb
<5892>
di
 
 
Ofra
8hrpeb
<6084>
Di
12wyrxa
<310>
sana
13Ms
<8033>
semua
10lk
<3605>
orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
melakukan
9wnzyw
<2181>
kekafiran dengan menyembahnya Inilah yang
 
 
menjadi
14yhyw
<1961>
jerat
17sqwml
<4170>
bagi
 
 
Gideon
15Nwedgl
<1439>
dan
 
 
keluarganya
16wtyblw
<1004>
28
Orang
 
 
Midian
2Nydm
<4080>
ditundukkan
1enkyw
<3665>
di hadapan
3ynpl
<6440>
orang
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
sehingga
 
 
tidak
6alw
<3808>
dapat
 
 
mengangkat
8tavl
<5375>
kepalanya
9Msar
<7218>
lagi
7wpoy
<3254>
Negeri
11Urah
<776>
itu
 
 
aman
10jqstw
<8252>
selama
 
 
empat puluh
12Myebra
<705>
tahun
13hns
<8141>
pada
 
 
zaman
14ymyb
<3117>
Gideon
15Nwedg
<1439>
 
16P
<0>
29
Kemudian
 
 
Yerubaal
2lebry
<3378>
anak
3Nb
<1121>
Yoas
4sawy
<3101>
pergi
1Klyw
<1980>
dan
 
 
menetap
5bsyw
<3427>
di
 
 
rumahnya
6wtybb
<1004>
sendiri
 
 
30
Gideon
1Nwedglw
<1439>
memiliki
2wyh
<1961>
tujuh puluh
3Myebs
<7657>
anak
4Mynb
<1121>
laki-laki semua anak
5yauy
<3318>
kandungnya
6wkry
<3409>
sendiri
 
 
sebab
7yk
<3588>
dia
 
 
beristri
8Mysn
<802>
banyak
9twbr
<7227>
 
11wl 10wyh
<0> <1961>
31
Gundiknya
1wsglypw
<6370>
yang
2rsa
<834>
tinggal di
 
 
Sikhem
3Mksb
<7927>
 
5wl
<0>
juga
6Mg
<1571>
melahirkan
4hdly
<3205>
 
7ayh
<1931>
anak
8Nb
<1121>
laki-laki
 
 
Dia
9Mvyw
<7760>
 
10ta
<853>
menamainya
11wms
<8034>
Abimelekh
12Klmyba
<40>
32
Gideon
2Nwedg
<1439>
anak
3Nb
<1121>
Yoas
4sawy
<3101>
mati
1tmyw
<4191>
ketika sudah
 
 
sangat
6hbwj
<2896>
tua
5hbyvb
<7872>
Dia
 
 
dikuburkan
7rbqyw
<6912>
di dalam
 
 
kubur
8rbqb
<6913>
Yoas
9sawy
<3101>
ayahnya
10wyba
<1>
di
 
 
Ofra
11hrpeb
<6084>
kota
12yba
<0>
orang Abiezer
13yrzeh
<33>
 
14P
<0>
33
Segera
 
 
sesudah
1yhyw
<1961>
Gideon
4Nwedg
<1439>
 
2rsak
<834>
mati
3tm
<4191>
orang
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
kembali
5wbwsyw
<7725>
melakukan kekafiran
8wnzyw
<2181>
dengan
 
 
menyembah
9yrxa
<310>
baal-baal
10Mylebh
<1168>
dan
 
 
membuat
11wmyvyw
<7760>
 
13leb 12Mhl
<0> <0>
Baal-Berit
14tyrb
<1170>
menjadi
 
 
ilah
15Myhlal
<430>
mereka
 
 
34
Orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
tidak
1alw
<3808>
mengingat
2wrkz
<2142>
 
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7Mhyhla
<430>
mereka yang telah
 
 
melepaskan
8lyumh
<5337>
mereka dari
9Mtwa
<853>
tangan
10dym
<3027>
semua
11lk
<3605>
musuh
12Mhybya
<341>
mereka
 
 
di
13bybom
<5439>
segala arah
 
 
35
Mereka juga
 
 
tidak
1alw
<3808>
menunjukkan
2wve
<6213>
kemurahan
3dox
<2617>
kepada
4Me
<5973>
keluarga
5tyb
<1004>
Yerubaal
6lebry
<3378>
yaitu
 
 
Gideon
7Nwedg
<1439>
sesuai dengan
 
 
semua
8lkk
<3605>
kebaikan
9hbwjh
<2896>
yang
10rsa
<834>
dilakukannya
11hve
<6213>
kepada
12Me
<5973>
orang
 
 
Israel
13larvy
<3478>
 
14P
<0>