Prev Chapter 1 Samuel 16 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Samuel
4lawms
<8050>
Berapa lama
6ytm 5de
<4970> <5704>
lagi
 
 
kamu
7hta
<859>
akan
 
 
berdukacita
8lbatm
<56>
atas
9la
<413>
Saul
10lwas
<7586>
karena
 
 
Aku
11ynaw
<589>
menolak
12wytoam
<3988>
dia
 
 
sebagai raja
13Klmm
<4427>
atas
14le
<5921>
Israel
15larvy
<3478>
Isilah
16alm
<4390>
tandukmu
17Knrq
<7161>
dengan
 
 
minyak
18Nms
<8081>
dan
 
 
pergilah
19Klw
<1980>
Aku akan
 
 
mengutusmu
20Kxlsa
<7971>
kepada
21la
<413>
Isai
22ysy
<3448>
 
23tyb
<0>
orang Betlehem
24ymxlh
<1022>
itu
 
 
sebab
25yk
<3588>
Aku telah
 
 
memilih
26ytyar
<7200>
seorang
 
 
anak laki-lakinya
27wynbb
<1121>
menjadi
28yl
<0>
raja
29Klm
<4428>
2
Akan tetapi
 
 
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
Bagaimana
3Kya
<349>
aku dapat
 
 
pergi
4Kla
<1980>
Jika
 
 
Saul
6lwas
<7586>
mendengarnya
5emsw
<8085>
dia akan
 
 
membunuhku
7yngrhw
<2026>
TUHAN
9hwhy
<3068>
berfirman
8rmayw o
<559>
Bawalah
12xqt
<3947>
seekor
 
 
sapi muda
11rqb 10tlge
<1241> <5697>
di
 
 
tanganmu
13Kdyb
<3027>
dan
 
 
katakan
14trmaw
<559>
Aku
 
 
datang
17ytab
<935>
untuk
 
 
mempersembahkan kurban
15xbzl
<2076>
kepada
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
3
Undanglah
1tarqw
<7121>
Isai
2ysyl
<3448>
dalam
 
 
upacara pengurbanan
3xbzb
<2077>
itu dan
 
 
Aku
4yknaw
<595>
akan
 
 
memberi tahu
5Keydwa
<3045>
kepadamu apa
6ta
<853>
yang
7rsa
<834>
harus
 
 
kaulakukan
8hvet
<6213>
Urapilah
9txsmw
<4886>
orang
11ta 10yl
<853> <0>
yang
12rsa
<834>
akan
 
 
Kusebutkan
13rma
<559>
kepadamu
14Kyla
<413>
4
Samuel
2lawms
<8050>
melakukan
1veyw
<6213>
apa
3ta
<853>
yang
4rsa
<834>
difirmankan
5rbd
<1696>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Ketika dia
 
 
sampai
7abyw
<935>
di
8tyb
<0>
Betlehem
9Mxl
<1035>
para
10wdrxyw
<2729>
tua-tua
11ynqz
<2205>
di
 
 
kota
12ryeh
<5892>
itu
 
 
menyambutnya
13wtarql
<7122>
dan
 
 
berkata
14rmayw
<559>
Apakah engkau
 
 
datang membawa
16Kawb
<935>
damai
15Mls
<7965>
5
Samuel
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Jangan khawatir
2Mwls
<7965>
aku
 
 
datang
5ytab
<935>
untuk
 
 
mempersembahkan kurban
3xbzl
<2076>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
Kuduskanlah
6wsdqth
<6942>
dirimu dan
 
 
datanglah
7Mtabw
<935>
bersamaku
8yta
<854>
ke
 
 
upacara pengurbanan
9xbzb
<2077>
ini Lalu dia
 
 
menguduskan
10sdqyw
<6942>
 
11ta
<853>
Isai
12ysy
<3448>
dan
13taw
<853>
anak-anaknya laki-laki
14wynb
<1121>
dan
 
 
mengundang
15arqyw
<7121>
mereka ke
16Mhl
<0>
upacara pengurbanan
17xbzl
<2077>
6
Ketika
1yhyw
<1961>
mereka
 
 
datang
2Mawbb
<935>
dia
 
 
melihat
3aryw
<7200>
 
4ta
<853>
Eliab
5bayla
<446>
pikirnya
6rmayw
<559>
Sesungguhnya
7Ka
<389>
orang yang diurapi
10wxysm
<4899>
TUHAN
9hwhy
<3068>
ada
 
 
di hadapan-Nya
8dgn
<5048>
7
Akan tetapi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Samuel
4lawms
<8050>
Jangan
5la
<408>
melihat
6jbt
<5027>
 
7la
<413>
wajahnya
8wharm
<4758>
atau
 
 
sosok tubuhnya
11wtmwq
<6967>
yang
9law
<413>
tinggi
10hbg
<1364>
sebab
12yk
<3588>
Aku telah
 
 
menolak
13whytoam
<3988>
dia Allah
14yk
<3588>
tidak
15al
<3808>
 
16rsa
<834>
melihat
17hary
<7200>
seperti
 
 
manusia
18Mdah
<120>
melihat
 
 
sebab
19yk
<3588>
manusia
20Mdah
<120>
melihat
21hary
<7200>
yang ada di depan
 
 
mata
22Mynyel
<5869>
tetapi
 
 
TUHAN
23hwhyw
<3068>
melihat
24hary
<7200>
hati
25bbll
<3824>
8
Kemudian
1arqyw
<7121>
Isai
2ysy
<3448>
memanggil
3la
<413>
Abinadab
4bdnyba
<41>
dan
 
 
berjalan
5whrbeyw
<5674>
di
 
 
depan
6ynpl
<6440>
Samuel
7lawms
<8050>
Akan tetapi Samuel
 
 
berkata
8rmayw
<559>
TUHAN
10hzb 9Mg
<2088> <1571>
tidak
11al
<3808>
memilih
12rxb
<977>
orang ini
13hwhy
<3068>
9
Lalu
 
 
Isai
2ysy
<3448>
menyuruh
 
 
Syama
3hms
<8048>
berjalan
1rbeyw
<5674>
tetapi Samuel
 
 
berkata
4rmayw
<559>
TUHAN
9hwhy
<3068>
juga
5Mg
<1571>
tidak
7al
<3808>
memilih
8rxb
<977>
orang
 
 
ini
6hzb
<2088>
10
Demikianlah
1rbeyw
<5674>
Isai
2ysy
<3448>
menyuruh
 
 
ketujuh
3tebs
<7651>
anaknya
4wynb
<1121>
berjalan melewati
5ynpl
<6440>
Samuel
6lawms
<8050>
Namun
 
 
Samuel
8lawms
<8050>
berkata
7rmayw
<559>
kepada
9la
<413>
Isai
10ysy
<3448>
TUHAN
13hwhy
<3068>
tidak
11al
<3808>
memilih
12rxb
<977>
semuanya
 
 
ini
14hlab
<428>
11
Kemudian
 
 
Samuel
2lawms
<8050>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Isai
4ysy
<3448>
Inikah semua
5wmth
<8552>
anakmu
6Myrenh
<5288>
Jawabnya
7rmayw
<559>
Masih
8dwe
<5750>
tersisa
9ras
<7604>
yang
 
 
bungsu
10Njqh
<6996>
kebetulan dia
 
 
sedang
11hnhw
<2009>
menggembalakan
12her
<7462>
kambing
 
 
domba
13Naub
<6629>
Samuel
15lawms
<8050>
berkata
14rmayw
<559>
kepada
16la
<413>
Isai
17ysy
<3448>
Suruhlah
18hxls
<7971>
orang memanggil dia
19wnxqw
<3947>
sebab
20yk
<3588>
kita
 
 
tidak
21al
<3808>
akan duduk
22bon
<5437>
sampai
23de
<5704>
dia
 
 
datang
24wab
<935>
ke
 
 
sini
25hp
<6311>
12
Lalu Isai

menyuruh
1xlsyw
<7971>
orang untuk
 
 
menjemput
2whaybyw
<935>
dia Dia
 
 
itu
3awhw
<1931>
kemerah-merahan
4ynwmda
<132>
matanya
7Mynye
<5869>
 
5Me
<5973>
indah
6hpy
<3303>
dan
 
 
wajahnya
9yar
<7210>
tampan
8bwjw
<2896>
TUHAN
11hwhy
<3068>
berfirman
10rmayw P
<559>
Bangkitlah
12Mwq
<6965>
dan
 
 
urapilah
13whxsm
<4886>
dia
 
 
sebab
14yk
<3588>
inilah
15hz
<2088>
dia
16awh
<1931>
13
 
1xqyw
<3947>
Samuel
2lawms
<8050>
mengambil
3ta
<853>
tanduk
4Nrq
<7161>
berisi
 
 
minyak
5Nmsh
<8081>
dan
 
 
mengurapinya
6xsmyw
<4886>
di
7wta
<853>
tengah-tengah
8brqb
<7130>
saudara-saudaranya
9wyxa
<251>
Sejak
 
 
hari
15Mwyhm
<3117>
itu
16awhh
<1931>
Roh
11xwr
<7307>
TUHAN
12hwhy
<3068>
berkuasa
10xlutw
<6743>
atas
13la
<413>
Daud
14dwd
<1732>
dengan
 
 
luar
17hlemw
<4605>
biasa
18Mqyw
<6965>
Samuel
19lawms
<8050>
berangkat dan
 
 
pulang
20Klyw
<1980>
ke
 
 
Rama
21htmrh
<7414>
 
22o
<0>
14
Roh
1xwrw
<7307>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berpaling
3hro
<5493>
dari
4Mem
<5973>
Saul
5lwas
<7586>
dan
 
 
roh
7xwr
<7307>
jahat
8her
<7451>
dari
9tam
<853>
TUHAN
10hwhy
<3068>
menyiksanya
6wttebw
<1204>
15
Hamba-hamba
2ydbe
<5650>
Saul
3lwas
<7586>
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
4wyla
<413>
Lihatlah
5hnh
<2009>
 
6an
<4994>
roh
7xwr
<7307>
jahat
9her
<7451>
yang dari
 
 
Allah
8Myhla
<430>
sedang
 
 
menyiksamu
10Ktebm
<1204>
16
Kiranya
2an
<4994>
tuanku
3wnnda
<113>
memerintahkan
1rmay
<559>
hamba-hambamu
4Kydbe
<5650>
yang ada
 
 
di hadapanmu
5Kynpl
<6440>
untuk
 
 
mencari
6wsqby
<1245>
seseorang
7sya
<376>
yang
 
 
pandai
8edy
<3045>
memetik
9Ngnm
<5059>
kecapi
10rwnkb
<3658>
Apabila
13Kyle
<5921>
roh
14xwr
<7307>
jahat
16her
<7451>
dari
 
 
Allah
15Myhla
<430>
turun atasmu
12twyhb 11hyhw
<1961> <1961>
dia harus
 
 
memetik kecapi
17Ngnw
<5059>
dengan
 
 
tangannya
18wdyb
<3027>
sehingga engkau
 
 
merasa nyaman
19bwjw
<2895>
 
21P 20Kl
<0> <0>
17
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
hamba-hambanya
4wydbe
<5650>
itu
 
 
Carikanlah
5war
<7200>
untukku
7yl 6an
<0> <4994>
seseorang
8sya
<376>
yang dapat
 
 
memetik kecapi
10Ngnl
<5059>
dengan
 
 
baik
9byjym
<3190>
dan
 
 
bawalah
11Mtwaybhw
<935>
dia
 
 
kepadaku
12yla
<413>
18
Salah
1Neyw
<6030>
seorang
2dxa
<259>
dari
 
 
hamba
3Myrenhm
<5288>
itu
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Sesungguhnya
5hnh
<2009>
aku
 
 
melihat
6ytyar
<7200>
anak
7Nb
<1121>
Isai
8ysyl
<3448>
 
9tyb
<0>
orang Betlehem
10ymxlh
<1022>
itu yang
 
 
pandai
11edy
<3045>
memetik kecapi
12Ngn
<5059>
Dia
 
 
seorang
13rwbgw
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
14lyx
<2428>
seorang
15syaw
<376>
prajurit
16hmxlm
<4421>
pandai
17Nwbnw
<995>
bicara
18rbd
<1697>
dan
 
 
seorang
19syaw
<376>
yang
 
 
tampan
20rat
<8389>
TUHAN
21hwhyw
<3068>
menyertai
22wme
<5973>
dia
 
 
19
Kemudian
 
 
Saul
2lwas
<7586>
mengirim
1xlsyw
<7971>
beberapa
 
 
pesuruh
3Mykalm
<4397>
kepada
4la
<413>
Isai
5ysy
<3448>
dengan
 
 
pesan
6rmayw
<559>
Utuslah
7hxls
<7971>
anakmu
9ta 8yla
<853> <413>
Daud
10dwd
<1732>
anakmu
11Knb
<1121>
laki-laki bersama
12rsa
<834>
kambing
13Naub
<6629>
domba itu
 
 
20
Lalu
 
 
Isai
2ysy
<3448>
mengambil
1xqyw
<3947>
seekor
 
 
keledai
3rwmx
<2543>
yang dimuati dengan
 
 
roti
4Mxl
<3899>
sekantong
5danw
<4997>
air anggur
6Nyy
<3196>
dan
 
 
seekor
9dxa
<259>
anak kambing
8Myze 7ydgw
<5795> <1423>
dan semuanya itu
 
 
dikirim
10xlsyw
<7971>
dengan
 
 
perantaraan
11dyb
<3027>
Daud
12dwd
<1732>
anaknya
13wnb
<1121>
 
15lwas 14la
<7586> <413>
21
Daud
2dwd
<1732>
datang
1abyw
<935>
menghadap
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
dan menjadi
 
 
pelayannya
5dmeyw
<5975>
Saul
 
 
sangat
8dam
<3966>
 
6wynpl
<6440>
mengasihinya
7whbhayw
<157>
dan dia
 
 
menjadi
9yhyw
<1961>
 
10wl
<0>
pembawa
11avn
<5375>
senjatanya
12Mylk
<3627>
22
Saul
2lwas
<7586>
pun
 
 
menyuruh
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
3la
<413>
Isai
4ysy
<3448>
dengan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Biarlah
7an
<4994>
Daud
8dwd
<1732>
tetap
6dmey
<5975>
menjadi pelayanku
9ynpl
<6440>
sebab
10yk
<3588>
dia beroleh
11aum
<4672>
kasih sayang
12Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganku
13ynyeb
<5869>
23
Setiap kali
2twyhb 1hyhw
<1961> <1961> ==>
roh
3xwr
<7307>
jahat yang dari

Allah
4Myhla
<430>
turun
2twyhb 1hyhw
<== <1961> <1961>
atas
5la
<413>
Saul
6lwas
<7586>
Daud
8dwd
<1732>
mengambil
7xqlw
<3947>
 
9ta
<853>
kecapi
10rwnkh
<3658>
dan
 
 
memainkannya
11Ngnw
<5059>
dengan
 
 
tangannya
12wdyb
<3027>
Saul
14lwasl
<7586>
pun
 
 
merasa lega
13xwrw
<7304>
dan
 
 
nyaman
15bwjw
<2895>
dan
 
 
roh
19xwr
<7307>
jahat
20herh
<7451>
itu
16wl
<0>
menjauh
17hrow
<5493>
darinya
18wylem
<5921>
 
21P
<0>