Prev Chapter Genesis 49 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
memanggil
1arqyw
<7121>
semua
3la
<413>
anaknya
4wynb
<1121>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Berkumpullah
6wpoah
<622>
kamu supaya aku dapat
 
 
menceritakan
7hdygaw
<5046>
kepadamu apa
9ta 8Mkl
<853> <0>
yang
10rsa
<834>
akan
 
 
menimpamu
11arqy
<7122>
pada
 
 
hari-hari
14Mymyh
<3117>
 
12Mkta
<853>
yang akan datang
13tyrxab
<319>
2
Berkumpullah
1wubqh
<6908>
dan
 
 
dengarlah
2wemsw
<8085>
hai
 
 
Anak-anak
3ynb
<1121>
Yakub
4bqey
<3290>
dengarkanlah
5wemsw
<8085>
 
6la
<413>
Israel
7larvy
<3478>
ayahmu
8Mkyba
<1>
3
Ruben
1Nbwar
<7205>
anak sulungku
2yrkb
<1060>
kamulah
3hta
<859>
kejantananku
4yxk
<3581>
permulaan
5tysarw
<7225>
dari
 
 
kegagahanku
6ynwa
<202>
Yang terunggul
7rty
<3499>
dalam
 
 
keluhuran
8tav
<7613>
Yang terunggul
9rtyw
<3499>
dalam
 
 
kekuatan
10ze
<5794>
4
Bagaikan
 
 
air
2Mymk
<4325>
yang
 
 
tidak terkendali
1zxp
<6349>
kamu
 
 
tidak lagi
3la
<408>
menjadi yang
 
 
terunggul
4rtwt
<3498>
Sebab
5yk
<3588>
kamu telah
 
 
menaiki
6tyle
<5927>
tempat tidur
7ybksm
<4904>
ayahmu
8Kyba
<1>
lalu
9za
<227>
kamu
 
 
menajiskannya
10tllx
<2490>
Kamu telah
 
 
menaiki
12hle
<5927>
tempat tidurku
11yewuy
<3326>
 
13P
<0>
5
Simeon
1Nwems
<8095>
dan
 
 
Lewi
2ywlw
<3878>
adalah
 
 
kakak beradik
3Myxa
<251>
senjatanya
4ylk
<3627>
adalah
 
 
alat
6Mhytrkm
<4380>
kekerasan
5omx
<2555>
6
Hai
 
 
jiwaku
4yspn
<5315>
janganlah
2la
<408>
masuk
3abt
<935>
dalam
 
 
perundingan
1Mdob
<5475>
mereka
 
 
janganlah
6la
<408>
kemuliaanku
8ydbk
<3519>
menyatu
7dxt
<3161>
dalam
 
 
perkumpulan
5Mlhqb
<6951>
mereka
 
 
sebab
9yk
<3588>
dalam
 
 
amarahnya
10Mpab
<639>
mereka
 
 
membunuh
11wgrh
<2026>
orang
12sya
<376>
dan dalam
 
 
kesenangan
13Mnurbw
<7522>
dirinya mereka telah
 
 
melumpuhkan
14wrqe
<6131>
sapi jantan
15rws
<7794>
7
Terkutuklah
1rwra
<779>
amarah
2Mpa
<639>
mereka
 
 
sebab
3yk
<3588>
itu
6yk
<3588>
bengis
7htsq 5Mtrbew 4ze
<7185> <5678> <5794>
Aku akan
 
 
mencerai-beraikan
8Mqlxa
<2505>
mereka di antara
 
 
Yakub
9bqeyb
<3290>
dan
 
 
menyerakkan
10Muypaw
<6327>
mereka di antara
 
 
Israel
11larvyb
<3478>
 
12o
<0>
8
Yehuda
1hdwhy
<3063>
saudara-saudaramu
4Kyxa
<251>
akan
2hta
<859>
memujimu
3Kwdwy
<3034>
Tanganmu
5Kdy
<3027>
ada di
 
 
leher
6Preb
<6203>
musuh-musuhmu
7Kybya
<341>
 
9Kl
<0>
Anak-anak
10ynb
<1121>
ayahmu
11Kyba
<1>
akan
 
 
berlutut
8wwxtsy
<7812>
kepadamu
 
 
9
Yehuda
3hdwhy
<3063>
bagaikan
 
 
anak
1rwg
<1482>
singa
2hyra
<738>
dari
 
 
mangsa
4Prjm
<2964>
kaupergi
6tyle
<5927>
Anakku
5ynb
<1121>
Dia
 
 
meniarap
7erk
<3766>
dia
 
 
berbaring
8Ubr
<7257>
bagaikan
 
 
singa jantan
9hyrak
<738>
atau
 
 
singa betina
10ayblkw
<3833>
Siapa
11ym
<4310>
yang berani
 
 
membangunkannya
12wnmyqy
<6965>
10
Tongkat kerajaan
3jbs
<7626>
takkan
1al
<3808>
beranjak
2rwoy
<5493>
dari
 
 
Yehuda
4hdwhym
<3063>
begitu juga
 
 
lambang pemerintahan
5qqxmw
<2710>
dari
 
 
antara
6Nybm
<996>
kakinya
7wylgr
<7272>
sampai
8de
<5704>
ketika
9yk
<3588>
Shilo
11*wlys {hlys}
<7886>
datang
10aby
<935>
dan kepadanyalah
 
 
bangsa-bangsa
14Myme
<5971>
akan
12wlw
<0>
taat
13thqy
<3349>
11
Yang
 
 
menambatkan
1yroa
<631>
keledainya
3*wrye {hrye}
<5895>
pada
 
 
pohon anggur
2Npgl
<1612>
dan
 
 
anak
5ynb
<1121>
keledainya
6wnta
<860>
pada
 
 
pohon anggur terbaik
4hqrvlw
<8321>
Dia
 
 
mencuci
7obk
<3526>
pakaiannya
9wsbl
<3830>
dengan
 
 
anggur
8Nyyb
<3196>
dan
 
 
jubahnya
12*wtwo {htwo}
<5497>
dengan
 
 
darah
10Mdbw
<1818>
buah anggur
11Mybne
<6025>
12
Matanya
2Mynye
<5869>
memerah
1ylylkx
<2447>
karena
 
 
anggur
3Nyym
<3196>
Giginya
5Myns
<8127>
memutih
4Nblw
<3836>
karena
 
 
susu
6blxm
<2461>
 
7P
<0>
13
Zebulon
1Nlwbz
<2074>
akan
 
 
hidup
4Nksy
<7931>
di tepi
2Pwxl
<2348>
laut
3Mymy
<3220>
dan
5awhw
<1931>
pesisirnya
6Pwxl
<2348>
bagi
 
 
kapal-kapal
7twyna
<591>
dan
 
 
batasnya
8wtkryw
<3411>
akan sampai
 
 
ke
9le
<5921>
Sidon
10Ndyu
<6721>
 
11o
<0>
14
Isakhar
1rsvy
<3485>
bagaikan
 
 
keledai
2rmx
<2543>
yang
 
 
kuat
3Mrg
<1634>
yang
 
 
berbaring
4Ubr
<7257>
di antara
5Nyb
<996>
kedua bebannya
6Mytpsmh
<4942>
15
Ketika dia
 
 
melihat
1aryw
<7200>
tempat peristirahatan
2hxnm
<4496>
yang
3yk
<3588>
baik
4bwj
<2896>
dan
5taw
<853>
tanah
6Urah
<776>
itu
7yk
<3588>
menyenangkan
8hmen
<5276>
dia
 
 
membungkukkan
9jyw
<5186>
bahunya
10wmks
<7926>
untuk
 
 
memikul beban
11lbol
<5445>
dan
 
 
menjadi budak
14dbe
<5647>
 
12yhyw
<1961>
kerja paksa
13oml
<4522>
 
15o
<0>
16
Dan
1Nd
<1835>
akan
 
 
menghakimi
2Nydy
<1777>
umatnya sebagai salah
3wme
<5971>
satu
4dxak
<259>
dari
 
 
suku-suku
5yjbs
<7626>
Israel
6larvy
<3478>
17
 
1yhy
<1961>
Dan
2Nd
<1835>
akan seperti
 
 
ular
3sxn
<5175>
di
4yle
<5921>
pinggir
 
 
jalan
5Krd
<1870>
Dia akan seperti
 
 
ular
6Npyps
<8207>
berbisa
 
 
di
7yle
<5921>
jalan
8xra
<734>
setapak yang
 
 
memagut
9Ksnh
<5391>
tumit
10ybqe
<6119>
kuda
11owo
<5483>
sehingga yang menunggangnya
 
 
jatuh
12lpyw
<5307>
ke
13wbkr
<7392>
belakang
14rwxa
<268>
18
Aku
 
 
menantikan
2ytywq
<6960>
keselamatan
1Ktewsyl
<3444>
dari-Mu ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
19
Gad
1dg
<1410>
akan
 
 
diserang
3wndwgy
<1464>
oleh
 
 
gerombolan
2dwdg
<1416>
tetapi
 
 
dia
4awhw
<1931>
akan
 
 
menyerang
5dgy
<1464>
mereka pada
 
 
tumitnya
6bqe
<6119>
 
7o
<0>
20
Bagi
 
 
Asyer
1rsam
<836>
makanannya
3wmxl
<3899>
akan
 
 
berlimpah
2hnms
<8082>
dan
 
 
dia
4awhw
<1931>
akan
 
 
menghidangkan
5Nty
<5414>
santapan lezat
6yndem
<4574>
raja
7Klm
<4428>
 
8o
<0>
21
Naftali
1yltpn
<5321>
bagaikan seekor
 
 
rusa betina
2hlya
<355>
yang
 
 
terlepas
3hxls
<7971>
yang
 
 
menghasilkan
4Ntnh
<5414>
perkataan-perkataan
5yrma
<561>
indah
6rps
<8233>
 
7o
<0>
22
Yusuf
3Powy
<3130>
bagaikan
 
 
dahan
1Nb
<1121>
yang
 
 
penuh buah
2trp
<6509>
dahan
4Nb
<1121>
penuh buah
5trp
<6509>
di dekat
6yle
<5921>
mata air
7Nye
<5869>
yang
 
 
ranting-rantingnya
8twnb
<1323>
menjalar
9hdeu
<6805>
ke
10yle
<5921>
tembok
11rws
<7791>
23
Para
 
 
pemanah
5Myux 4yleb
<2671> <1167>
menyusahkannya
1whrrmyw
<4843>
membidiknya
2wbrw
<7232>
dan
 
 
membencinya
3whmjvyw
<7852>
24
Namun
 
 
busur
3wtsq
<7198>
Yusuf
 
 
tetap
1bstw
<3427>
kukuh
2Ntyab
<386>
dan
 
 
lengan
5yerz
<2220>
tangannya
6wydy
<3027>
dibuat makin kuat
4wzpyw
<6339>
oleh
 
 
tangan
7ydym
<3027>
Yang Mahakuasanya
8ryba
<46>
Yakub
9bqey
<3290>
karena
10Msm
<8033>
Sang Gembala
11her
<7462>
Batu Karang
12Nba
<68>
Israel
13larvy
<3478>
25
Allah
1lam
<410>
ayahmu
2Kyba
<1>
akan
 
 
menolongmu
3Krzeyw
<5826>
Semoga Allah
4taw
<853>
Yang Mahakuasa
5yds
<7706>
memberkatimu
6Kkrbyw
<1288>
dengan
 
 
berkat
7tkrb
<1293>
dari
 
 
surga
8Myms
<8064>
 
9lem
<5921>
berkat-berkat
10tkrb
<1293>
dari
 
 
kedalaman samudra
12tubr 11Mwht
<7257> <8415>
paling
 
 
bawah
13txt
<8478>
berkat-berkat
14tkrb
<1293>
dari
 
 
buah dada
15Myds
<7699>
dan
 
 
rahim
16Mxrw
<7356>
26
Nenek moyangmu
2Kyba
<1>
diberkati
1tkrb
<1293>
banyak hal baik
3wrbg
<1396>
tetapi aku
 
 
ayahmu
6yrwh
<2029>
bahkan
4le
<5921>
lebih diberkati
5tkrb
<1293>
lagi Kiranya semua berkat itu turun ke atas
11Nyyht 10Mlwe 9tebg 8twat 7de
<1961> <5769> <1389> <8379> <5704>
kepala
12sarl
<7218>
Yusuf
13Powy
<3130>
dan ke atas
 
 
mahkota kepalanya
14dqdqlw
<6936>
yang
 
 
teristimewa
15ryzn
<5139>
dari antara
 
 
saudara-saudaranya
16wyxa
<251>
 
17P
<0>
27
Benyamin
1Nymynb
<1144>
seperti
 
 
serigala
2baz
<2061>
lapar
3Prjy
<2963>
Pada
 
 
pagi hari
4rqbb
<1242>
dia
 
 
membunuh
5lkay
<398>
mangsanya
6de
<5706>
Pada
 
 
malam hari
7brelw
<6153>
dia
 
 
membagi-bagikan
8qlxy
<2505>
rampasannya
9lls
<7998>
28
Itulah
2hla
<428>
semua
1lk
<3605>
suku
3yjbs
<7626>
Israel
4larvy
<3478>
sebanyak
 
 
dua
5Myns
<8147>
belas
6rve
<6240>
dan
 
 
itulah
7tazw
<2063>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
dikatakan
9rbd
<1696>
 
10Mhl
<0>
ayahnya
11Mhyba
<1>
kepada mereka lalu dia pun
 
 
memberkati
12Krbyw
<1288>
mereka Dia
 
 
memberkati
17Krb
<1288>
mereka
13Mtwa
<853>
masing-masing
14sya
<582>
sesuai
15rsa
<834>
dengan
 
 
berkatnya
16wtkrbk
<1293>
 
18Mta
<853>
29
Kemudian dia
 
 
berpesan
1wuyw
<6680>
kepada mereka dan
2Mtwa
<853>
berkata
3rmayw
<559>
kepada
4Mhla
<413>
mereka
 
 
Aku
5yna
<589>
akan
 
 
dikumpulkan
6Poan
<622>
bersama
7la
<413>
bangsaku
8yme
<5971>
kuburkanlah
9wrbq
<6912>
aku
10yta
<853>
bersama dengan
11la
<413>
nenek moyangku
12ytba
<1>
di dalam
13la
<413>
gua
14hremh
<4631>
di
15rsa
<834>
ladang
16hdvb
<7704>
Efron
17Nwrpe
<6085>
orang Het
18ytxh
<2850>
itu
 
 
30
yaitu di
 
 
gua
1hremb
<4631>
yang
2rsa
<834>
ada di
 
 
ladang
3hdvb
<7704>
Makhpela
4hlpkmh
<4375>
 
5rsa
<834>
di
6le
<5921>
depan
7ynp
<6440>
Mamre
8armm
<4471>
di
 
 
tanah
9Urab
<776>
Kanaan
10Nenk
<3667>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
Abraham
13Mhrba
<85>
beli
12hnq
<7069>
beserta dengan
14ta
<853>
ladangnya
15hdvh
<7704>
dari
16tam
<853>
Efron
17Nrpe
<6085>
orang Het
18ytxh
<2850>
itu sebagai
 
 
pekuburan
20rbq
<6913>
miliknya
19tzxal
<272>
31
Di
 
 
sanalah
1hms
<8033>
mereka
 
 
menguburkan
2wrbq
<6912>
 
3ta
<853>
Abraham
4Mhrba
<85>
dan
5taw
<853>
Sara
6hrv
<8283>
istrinya
7wtsa
<802>
Di
 
 
sanalah
8hms
<8033>
mereka
 
 
menguburkan
9wrbq
<6912>
 
10ta
<853>
Ishak
11qxuy
<3327>
dan
12taw
<853>
Ribka
13hqbr
<7259>
istrinya
14wtsa
<802>
Di
 
 
sanalah
15hmsw
<8033>
aku
 
 
menguburkan
16ytrbq
<6912>
 
17ta
<853>
Lea
18hal
<3812>
32
Pembelian
1hnqm
<4735>
ladang
2hdvh
<7704>
dan
 
 
gua
3hremhw
<4631>
di dalamnya adalah dari
6tam 5wb 4rsa
<853> <0> <834>
keturunan
7ynb
<1121>
Het
8tx
<2845>
33
Setelah
1lkyw
<3615>
Yakub
2bqey
<3290>
selesai
 
 
berpesan
3twul
<6680>
kepada
4ta
<853>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
dia
 
 
menarik
6Poayw
<622>
kakinya
7wylgr
<7272>
ke
8la
<413>
tempat tidur
9hjmh
<4296>
mengembuskan napas terakhirnya
10ewgyw
<1478>
dan
 
 
dikumpulkan
11Poayw
<622>
bersama
12la
<413>
umatnya
13wyme
<5971>