Prev Chapter 2 Samuel 16 Next Chapter
1
Ketika
 
 
Daud
1dwdw
<1732>
baru saja
 
 
melewati
2rbe
<5674>
 
3jem
<4592>
puncak
4sarhm
<7218>
 
5hnhw
<2009>
Ziba
6abyu
<6717>
hamba
7ren
<5288>
 
8ypm
<0>
Mefiboset
9tsb
<4648>
datang
 
 
menemui
10wtarql
<7122>
dia dengan
 
 
sepasang
11dmuw
<6776>
keledai
12Myrmx
<2543>
yang
 
 
berpelana
13Mysbx
<2280>
Di
 
 
atasnya
14Mhylew
<5921>
terdapat dua
 
 
ratus
15Mytam
<3967>
ketul
 
 
roti
16Mxl
<3899>
seratus
17hamw
<3967>
kue kismis
18Myqwmu
<6778>
seratus
19hamw
<3967>
buah-buahan musim panas
20Uyq
<7019>
serta satu
 
 
tempayan
21lbnw
<5035>
anggur
22Nyy
<3196>
2
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Ziba
4abyu
<6717>
Apa
5hm
<4100>
maksudnya
 
 
ini
6hla
<428>
Ziba
9abyu
<6717>
 
7Kl
<0>
menjawab
8rmayw
<559>
Keledai-keledai
10Myrwmxh
<2543>
ini untuk ditunggangi
 
 
keluarga
11tybl
<1004>
raja
12Klmh
<4428>
 
13bkrl
<7392>
Roti
14*Mxlhw {Mxlhlw}
<3899>
dan
 
 
buah-buahan musim panas
15Uyqhw
<7019>
ini untuk
 
 
dimakan
16lwkal
<398>
oleh
 
 
orang-orangmu
17Myrenh
<5288>
dan
 
 
anggur
18Nyyhw
<3196>
untuk mereka yang
19twtsl
<8354>
lelah
20Peyh
<3287>
di
 
 
padang belantara
21rbdmb
<4057>
3
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Di manakah
3hyaw
<346>
anak
4Nb
<1121>
tuanmu
5Kynda
<113>
Ziba
7abyu
<6717>
menjawab
6rmayw
<559>
kepada
8la
<413>
raja
9Klmh
<4428>
Dia
10hnh
<2009>
tinggal
11bswy
<3427>
di
 
 
Yerusalem
12Mlswryb
<3389>
sebab
13yk
<3588>
katanya
14rma
<559>
Pada
 
 
hari
15Mwyh
<3117>
ini
17yl
<0>
kaum
18tyb
<1004>
Israel
19larvy
<3478>
akan
 
 
mengembalikan
16wbysy
<7725>
 
20ta
<853>
kerajaan
21twklmm
<4468>
ayahku
22yba
<1>
kepadaku
 
 
4
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Ziba
3abul
<6717>
Sesungguhnya
4hnh
<2009>
 
5Kl
<0>
segala
6lk
<3605>
milik
7rsa
<834>
 
8ypml
<0>
Mefiboset
9tsb
<4648>
adalah kepunyaanmu
 
 
Ziba
11abyu
<6717>
menjawab
10rmayw
<559>
Aku
 
 
tunduk
12ytywxtsh
<7812>
Kiranya aku
 
 
mendapat
13auma
<4672>
belas kasih
14Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
15Kynyeb
<5869>
ya
 
 
Tuanku
16ynda
<113>
Raja
17Klmh
<4428>
5
Ketika
1abw
<935>
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dwd
<1732>
sampai
4de
<5704>
di
 
 
Bahurim
5Myrwxb
<980>
tampaklah
6hnhw
<2009>
seseorang
8sya
<376>
keluar
9auwy
<3318>
dari
 
 
sana
7Msm
<8033>
dari
 
 
keluarga
10txpsmm
<4940>
 
11tyb
<1004>
Saul
12lwas
<7586>
bernama
13wmsw
<8034>
Simei
14yems
<8096>
anak
15Nb
<1121>
Gera
16arg
<1617>
yang
 
 
berjalan mendekati
18awuy 17auy
<3318> <3318>
raja sambil
 
 
mengutukinya
19llqmw
<7043>
6
Dia
 
 
melempari
1lqoyw
<5619>
 
3ta
<853>
Daud
4dwd
<1732>
dan
5taw
<853>
semua
6lk
<3605>
pegawai
7ydbe
<5650>
Raja
8Klmh
<4428>
Daud
9dwd
<1732>
dengan
 
 
batu
2Mynbab
<68>
meskipun
 
 
seluruh
10lkw
<3605>
tentara
11Meh
<5971>
dan
 
 
semua orang
12lkw
<3605>
yang
 
 
perkasa
13Myrbgh
<1368>
berjalan
 
 
di kanan
14wnymym
<3225>
kirinya
15wlamvmw
<8040>
7
Inilah
1hkw
<3541>
perkataan
2rma
<559>
Simei
3yems
<8096>
ketika dia
 
 
mengutuk
4wllqb
<7043>
Pergilah
5au
<3318>
Pergilah
6au
<3318>
kamu penumpah
7sya
<376>
darah
8Mymdh
<1818>
orang
9syaw
<376>
tidak
 
 
berguna
10leylbh
<1100>
8
TUHAN
3hwhy
<3068>
telah
 
 
membalaskan
1bysh
<7725>
kepadamu
2Kyle
<5921>
semua
4lk
<3605>
darah
5ymd
<1818>
keluarga
6tyb
<1004>
Saul
7lwas
<7586>
yang
8rsa
<834>
telah kamu
 
 
gantikan
10*wytxt {wtxt}
<8478>
sebagai raja
9tklm
<4427>
TUHAN
12hwhy
<3068>
telah
 
 
menyerahkan
11Ntyw
<5414>
 
13ta
<853>
kedudukan raja
14hkwlmh
<4410>
kepada
15dyb
<3027>
Absalom
16Mwlsba
<53>
anakmu
17Knb
<1121>
Sesungguhnya
18Knhw
<2005>
kamu
 
 
malang
19Kterb
<7451>
karena
20yk
<3588>
kamu
 
 
seorang
21sya
<376>
penumpah darah
22Mymd
<1818>
 
23hta
<859>
9
Abisai
2ysyba
<52>
anak
3Nb
<1121>
Zeruya
4hywru
<6870>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
5la
<413>
raja
6Klmh
<4428>
Mengapa
7hml
<4100>
anjing
9blkh
<3611>
mati
10tmh
<4191>
ini
11hzh
<2088>
harus
 
 
mengutuki
8llqy
<7043>
 
12ta
<853>
Tuanku
13ynda
<113>
Raja
14Klmh
<4428>
 
15hrbea
<5674>
Izinkanlah
16an
<4994>
aku menyingkirkannya dengan
 
 
memenggal
17hryoaw
<5493>
 
18ta
<853>
kepalanya
19wsar
<7218>
 
20o
<0>
10
Namun
 
 
raja
2Klmh
<4428>
menjawab
1rmayw
<559>
Apakah
3hm
<4100>
urusanmu hai
5Mklw 4yl
<0> <0>
anak
6ynb
<1121>
Zeruya
7hyru
<6870>
Sebab
8*hk {yk}
<3588>
apabila
10*yk {ykw}
<3588>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yang
 
 
mengutuk
9llqy
<7043>
dan
 
 
berfirman
12rma
<559>
 
13wl
<0>
Kutukilah
14llq
<7043>
 
15ta
<853>
Daud
16dwd
<1732>
siapa
17ymw
<4310>
yang akan
 
 
bertanya
18rmay
<559>
Mengapa
19ewdm
<4069>
dilakukan-Nya
20htyve
<6213>
demikian
21Nk
<3651>
 
22o
<0>
11
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Abisai
4ysyba
<52>
dan
 
 
kepada
5law
<413>
semua
6lk
<3605>
pegawainya
7wydbe
<5650>
Sesungguhnya
8hnh
<2009>
anak
9ynb
<1121>
yang
10rsa
<834>
adalah anak
11auy
<3318>
kandungku
12yemm
<4578>
ingin
 
 
mencabut
13sqbm
<1245>
 
14ta
<853>
nyawaku
15yspn
<5315>
maka
 
 
terlebih
16Paw
<637>
lagi
17yk
<3588>
sekarang
18hte
<6258>
orang
19Nb
<0>
Benyamin
20ynymyh
<1145>
ini
 
 
Biarkanlah
21wxnh
<3240>
dia
22wl
<0>
mengutukiku
23llqyw
<7043>
sebab
24yk
<3588>
 
26wl
<0>
TUHANlah
27hwhy
<3068>
yang
 
 
berfirman
25rma
<559>
12
Mungkin
1ylwa
<194>
TUHAN
3hwhy
<3068>
akan
 
 
memperhatikan
2hary
<7200>
penderitaanku
4*ynyeb {ynweb}
<5771>
ini dan
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
memberikan
5byshw
<7725>
 
7yl
<0>
kebaikan
8hbwj
<2896>
menggantikan
9txt
<8478>
kutuknya
10wtllq
<7045>
pada
 
 
hari
11Mwyh
<3117>
ini
12hzh
<2088>
13
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
pergi
1Klyw
<1980>
berjalan
4Krdb
<1870>
bersama
 
 
orang-orangnya
3wysnaw
<376>
sementara
 
 
Simei
5yemsw o
<8096>
berjalan
6Klh
<1980>
di
 
 
lereng
7elub
<6763>
gunung
8rhh
<2022>
di sampingnya
9wtmel
<5980>
Dia
 
 
berjalan
10Kwlh
<1980>
mengikuti sambil
14wtmel
<5980>
mengutuki
11llqyw
<7043>
dan
 
 
melempari
12lqoyw
<5619>
dengan
 
 
batu
13Mynbab
<68>
sehingga
 
 
menimbulkan
15rpew
<6080>
debu
16rpeb
<6083>
 
17P
<0>
14
 
1abyw
<935>
Raja
2Klmh
<4428>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
rakyat
4Meh
<5971>
yang
5rsa
<834>
menyertainya
6wta
<854>
sampai di Yordan dengan
 
 
lelah
7Mypye
<5889>
lalu
 
 
beristirahat
8spnyw
<5314>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
15
Absalom
1Mwlsbaw
<53>
dan
 
 
seluruh
2lkw
<3605>
rakyat
3Meh
<5971>
yaitu
 
 
orang-orang
4sya
<376>
Israel
5larvy
<3478>
sampai
6wab
<935>
di
 
 
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
Dan
 
 
Ahitofel
8lptyxaw
<302>
beserta
 
 
mereka
9wta
<854>
16
Pada
1yhyw
<1961>
waktu
2rsak
<834>
ketika
3ab
<935>
Husai
4yswx
<2365>
orang
 
 
Arki
5ykrah
<757>
sahabat
6her
<7463>
Daud
7dwd
<1732>
itu sampai
 
 
kepada
8la
<413>
Absalom
9Mwlsba
<53>
Husai
11yswx
<2365>
berkata
10rmayw
<559>
kepada
12la
<413>
Absalom
13Mlsba
<53>
Hiduplah
14yxy
<2421>
raja
15Klmh
<4428>
Hiduplah
16yxy
<2421>
raja
17Klmh
<4428>
17
Absalom
2Mwlsba
<53>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Husai
4yswx
<2365>
Inikah
5hz
<2088>
kesetiaanmu
6Kdox
<2617>
kepada
7ta
<854>
sahabatmu
8Ker
<7453>
Mengapa
9hml
<4100>
kamu
 
 
tidak
10al
<3808>
pergi
11tklh
<1980>
bersama
12ta
<854>
sahabatmu
13Ker
<7453>
18
Husai
2yswx
<2365>
menjawab
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Absalom
4Mlsba
<53>
Tidak
5al
<3808>
Akan
 
 
tetapi
6yk
<3588>
dia
 
 
yang
7rsa
<834>
dipilih
8rxb
<977>
oleh
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan oleh
 
 
rakyat
10Mehw
<5971>
ini
11hzh
<2088>
yaitu
 
 
seluruh
12lkw
<3605>
orang
13sya
<376>
Israel
14larvy
<3478>
sesungguhnya aku akan
 
 
tinggal
18bsa
<3427>
 
15*wl {al}
<3808>
menyertainya
17wtaw 16hyha
<854> <1961>
19
Lagi
1tynshw
<8145>
pula kepada
 
 
siapakah
2yml
<4310>
aku
3yna
<589>
akan
 
 
mengabdi
4dbea
<5647>
Bukankah
5awlh
<3808>
kepada
6ynpl
<6440>
anaknya
7wnb
<1121>
Seperti
8rsak
<834>
aku
 
 
mengabdi
9ytdbe
<5647>
kepada
10ynpl
<6440>
ayahmu
11Kyba
<1>
demikianlah
12Nk
<3651>
aku akan berlaku
13hyha
<1961>
kepadamu
14Kynpl
<6440>
 
15P
<0>
20
Absalom
2Mwlsba
<53>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Ahitofel
4lptyxa
<302>
Berilah
5wbh
<3051>
 
6Mkl
<0>
nasihat
7hue
<6098>
apa
8hm
<4100>
yang harus
 
 
kulakukan
9hven
<6213>
21
Ahitofel
2lptyxa
<302>
menjawab
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Absalom
4Mlsba
<53>
Bersetubuhlah
5awb
<935>
dengan
6la
<413>
gundik-gundik
7ysglp
<6370>
ayahmu
8Kyba
<1>
yang
9rsa
<834>
ditinggalkannya
10xynh
<3240>
untuk
 
 
menunggui
11rwmsl
<8104>
istana
12tybh
<1004>
Jika
 
 
terdengar
13emsw
<8085>
oleh
 
 
seluruh
14lk
<3605>
Israel
15larvy
<3478>
bahwa
16yk
<3588>
engkau
 
 
dibenci
17tsabn
<887>
oleh
18ta
<854>
ayahmu
19Kyba
<1>
 
21ydy 20wqzxw
<3027> <2388>
semua
22lk
<3605>
orang
 
 
yang
23rsa
<834>
menyertaimu
24Kta
<854>
akan dikuatkan
 
 
22
Lalu mereka
 
 
membentangkan
1wjyw
<5186>
tenda
3lhah
<168>
bagi
 
 
Absalom
2Mwlsbal
<53>
di
4le
<5921>
atas atap
5ggh
<1406>
dan
 
 
Absalom
7Mwlsba
<53>
bersetubuh
6abyw
<935>
dengan
8la
<413>
gundik-gundik
9ysglp
<6370>
ayahnya
10wyba
<1>
di hadapan
11ynyel
<5869>
seluruh
12lk
<3605>
Israel
13larvy
<3478>
23
Pada waktu itu
 
 
nasihat
1tuew
<6098>
Ahitofel
2lptyxa
<302>
yang
3rsa
<834>
diberikan
4Uey
<3289>
seolah-olah sama
6Mhh 5Mymyb
<1992> <3117>
seperti
7rsak
<834>
 
8lasy
<7592>
firman
9rbdb *sya {zz}
<1697>
yang dimintakan dari
 
 
Allah
10Myhlah
<430>
Demikianlah
11Nk
<3651>
semua
12lk
<3605>
nasihat
13tue
<6098>
Ahitofel
14lptyxa
<302>
itu
 
 
baik
15Mg
<1571>
bagi
 
 
Daud
16dwdl
<1732>
maupun
17Mg
<1571>
Absalom
18Mlsbal
<53>
 
19o
<0>