Prev Chapter 1 Kings 1 Next Chapter
1
Raja
1Klmhw
<4428>
Daud
2dwd
<1732>
pun
 
 
sudah tua
3Nqz
<2204>
dan
 
 
lanjut
4ab
<935>
umurnya
5Mymyb
<3117>
Meskipun mereka
 
 
menutupinya
6whokyw
<3680>
dengan
 
 
selimut
7Mydgbb
<899>
dia
 
 
tidak
8alw
<3808>
merasa hangat
9Mxy
<3179>
 
10wl
<0>
2
Lalu
2wl
<0>
pelayan-pelayannya
3wydbe
<5650>
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya Hendaklah orang
 
 
mencari
4wsqby
<1245>
untuk
 
 
Tuanku
5yndal
<113>
Raja
6Klmh
<4428>
seorang
 
 
perempuan muda
7hren
<5291>
yaitu
 
 
seorang perawan
8hlwtb
<1330>
agar dia
 
 
selalu ada
9hdmew
<5975>
di hadapan
10ynpl
<6440>
Raja
11Klmh
<4428>
untuk
13wl 12yhtw
<0> <1961>
merawat
14tnko
<5532>
Tuanku dan biarlah dia

berbaring
15hbksw
<7901>
di
 
 
pangkuanmu
16Kqyxb
<2436>
sehingga
 
 
Tuanku
18yndal
<113>
Raja
19Klmh
<4428>
menjadi hangat
17Mxw
<2552>
3
Mereka
 
 
mencari
1wsqbyw
<1245>
seorang
 
 
perempuan muda
2hren
<5291>
yang
 
 
cantik
3hpy
<3303>
di
 
 
seluruh
4lkb
<3605>
daerah
5lwbg
<1366>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
mendapatkan
7waumyw
<4672>
 
8ta
<853>
Abisag
9gsyba
<49>
perempuan Sunem
10tymnwsh
<7767>
dan
 
 
membawanya
11wabyw
<935>
kepada
12hta
<853>
raja
13Klml
<4428>
4
Perempuan muda
1hrenhw
<5291>
itu
3de
<5704>
sangat
4dam
<3966>
cantik
2hpy
<3303>
dan dia
 
 
menjadi
5yhtw
<1961>
perawat
7tnko
<5532>
raja
6Klml
<4428>
untuk
 
 
melayaninya
8whtrstw
<8334>
tetapi
 
 
raja
9Klmhw
<4428>
tidak
10al
<3808>
bersetubuh
11hedy
<3045>
dengannya
 
 
5
Lalu
 
 
Adonia
1hyndaw
<138>
anak
2Nb
<1121>
Hagit
3tygx
<2294>
meninggi-ninggikan dirinya dan
4avntm
<5375>
berkata
5rmal
<559>
Aku
6yna
<589>
akan
 
 
menjadi raja
7Klma
<4427>
Dia memperlengkapi dirinya dengan
9wl 8veyw
<0> <6213>
kereta-kereta
10bkr
<7393>
pasukan berkuda
11Mysrpw
<6571>
dan
 
 
lima puluh
12Mysmxw
<2572>
orang
13sya
<376>
yang
 
 
berlari
14Myur
<7323>
di
 
 
depannya
15wynpl
<6440>
6
Ayahnya
3wyba
<1>
belum pernah
1alw
<3808>
menegurnya
2wbue
<6087>
dengan
4wymym
<3117>
berkata
5rmal
<559>
Mengapa
6ewdm
<4069>
kamu
7hkk
<3602>
melakukan
8tyve
<6213>
hal itu
 
 
Memang
9Mgw
<1571>
dia
10awh
<1931>
sangat
13dam
<3966>
tampan
12rat 11bwj
<8389> <2896>
dan dia
14wtaw
<853>
lahir
15hdly
<3205>
setelah
16yrxa
<310>
Absalom
17Mwlsba
<53>
7
Lalu Adonia berunding
2wyrbd 1wyhyw
<1697> <1961>
dengan
3Me
<5973>
Yoab
4bawy
<3097>
anak
5Nb
<1121>
Zeruya
6hywru
<6870>
dan
7Mew
<5973>
Imam
9Nhkh
<3548>
Abyatar
8rtyba
<54>
Mereka
 
 
membantu
10wrzeyw
<5826>
 
11yrxa
<310>
Adonia
12hynda
<138>
sebagai pendukungnya
 
 
8
Namun
 
 
Imam
2Nhkh
<3548>
Zadok
1qwduw
<6659>
Benaya
3whynbw
<1141>
anak
4Nb
<1121>
Yoyada
5edywhy
<3077>
Nabi
7aybnh
<5030>
Natan
6Ntnw
<5416>
Simei
8yemsw
<8096>
Rei
9yerw
<7472>
dan para
 
 
pahlawan
10Myrwbghw
<1368>
 
11rsa
<834>
Daud
12dwdl
<1732>
tidak
13al
<3808>
memihak
15Me 14wyh
<5973> <1961>
Adonia
16whynda
<138>
9
Adonia
2whynda
<138>
mengurbankan
1xbzyw
<2076>
domba
3Nau
<6629>
sapi
4rqbw
<1241>
dan ternak yang
 
 
tambun
5ayrmw
<4806>
di
 
 
dekat
6Me
<5973>
Batu
7Nba
<68>
Zohelet
8tlxzh
<2120>
yang
9rsa
<834>
terletak di
 
 
samping
10lua
<681>
 
11Nye
<0>
En-Rogel
12lgr
<5883>
Dia
 
 
mengundang
13arqyw
<7121>
 
14ta
<853>
semua
15lk
<3605>
saudaranya
16wyxa
<251>
anak-anak
17ynb
<1121>
raja
18Klmh
<4428>
semua
19lklw
<3605>
orang
20ysna
<376>
Yehuda
21hdwhy
<3063>
dan semua
 
 
pelayan
22ydbe
<5650>
raja
23Klmh
<4428>
10
Namun dia
 
 
tidak
10al
<3808>
mengundang
11arq
<7121>
Nabi
3aybnh
<5030>
 
1taw
<853>
Natan
2Ntn
<5416>
Benaya
4whynbw
<1141>
 
5taw
<853>
pahlawan-pahlawan
6Myrwbgh
<1368>
dan
7taw
<853>
Salomo
8hmls
<8010>
saudaranya
9wyxa
<251>
11
Kemudian
 
 
Natan
2Ntn
<5416>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
 
4tb
<0>
Batsyeba
5ebs
<1339>
ibu
6Ma
<517>
Salomo
7hmls
<8010>
katanya
8rmal
<559>
Apakah kamu
 
 
tidak
9awlh
<3808>
mendengar
10tems
<8085>
bahwa
11yk
<3588>
Adonia
13whynda
<138>
anak
14Nb
<1121>
Hagit
15tygx
<2294>
telah
 
 
menjadi raja
12Klm
<4427>
dan
 
 
Tuan
16wnyndaw
<113>
kita
 
 
Daud
17dwd
<1732>
tidak
18al
<3808>
mengetahuinya
19edy
<3045>
12
Oleh sebab
 
 
itu
1htew
<6258>
 
3Kueya 2ykl
<3289> <1980>
biarlah
4an
<4994>
aku memberikan
 
 
nasihat
5hue
<6098>
kepadamu supaya kamu dapat
 
 
menyelamatkan
6yjlmw
<4422>
 
7ta
<853>
nyawamu
8Kspn
<5315>
dan
9taw
<853>
nyawa
10spn
<5315>
anakmu
11Knb
<1121>
Salomo
12hmls
<8010>
13
 
1ykl
<1980>
Masuklah
2yabw
<935>
menghadap
3la
<413>
Raja
4Klmh
<4428>
Daud
5dwd
<1732>
dan
 
 
katakan
6trmaw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Tuanku
10ynda
<113>
Raja
11Klmh
<4428>
bukankah
8alh
<3808>
engkau
9hta
<859>
sudah
 
 
bersumpah
12tebsn
<7650>
kepada
 
 
hambamu
13Ktmal
<519>
dengan
 
 
berkata
14rmal
<559>
Sesungguhnya
15yk
<3588>
Salomo
16hmls
<8010>
anakmu
17Knb
<1121>
akan
 
 
menjadi raja
18Klmy
<4427>
sesudah
19yrxa
<310>
aku
 
 
Dialah
20awhw
<1931>
yang akan
 
 
duduk
21bsy
<3427>
di
22le
<5921>
takhtaku
23yaok
<3678>
Namun
 
 
mengapa
24ewdmw
<4069>
Adonia
26whynda
<138>
yang
 
 
menjadi raja
25Klm
<4427>
14
Selagi kamu
2Kdwe 1hnh
<5750> <2009>
berbicara
3trbdm
<1696>
 
4Ms
<8033>
dengan
5Me
<5973>
raja
6Klmh
<4428>
aku
7ynaw
<589>
akan
 
 
masuk
8awba
<935>
mengikutimu
9Kyrxa
<310>
dan memperkuat
11ta 10ytalmw
<853> <4390>
perkataanmu
12Kyrbd
<1697>
15
Lalu
2tb
<0>
Batsyeba
3ebs
<1339>
masuk
1abtw
<935>
menghadap
4la
<413>
raja
5Klmh
<4428>
di
 
 
kamarnya
6hrdxh
<2315>
Raja
7Klmhw
<4428>
sudah
8Nqz
<2204> ==>
sangat
9dam
<3966>
tua
8Nqz
<== <2204>
dan
 
 
Abisag
10gsybaw
<49>
perempuan Sunem
11tymnwsh
<7767>
itu sedang
 
 
melayani
12trsm
<8334>
 
13ta
<853>
raja
14Klmh
<4428>
16
 
2tb
<0>
Batsyeba
3ebs
<1339>
berlutut
1dqtw
<6915>
dan sujud
 
 
menyembah
4wxtstw
<7812>
raja
5Klml
<4428>
Raja
7Klmh
<4428>
bertanya
6rmayw
<559>
Apa
8hm
<4100>
yang kamu inginkan
9Kl
<0>
17
Jawabnya
1rmatw
<559>
 
2wl
<0>
Tuanku
3ynda
<113>
engkau
4hta
<859>
telah
 
 
bersumpah
5tebsn
<7650>
demi
 
 
TUHAN
6hwhyb
<3068>
Allahmu
7Kyhla
<430>
kepada
 
 
hambamu
8Ktmal
<519>
ini
 
 
Sesungguhnya
9yk
<3588>
Salomo
10hmls
<8010>
anakmu
11Knb
<1121>
akan
 
 
menjadi raja
12Klmy
<4427>
sesudah
13yrxa
<310>
aku dan
 
 
dia
14awhw
<1931>
akan
 
 
duduk
15bsy
<3427>
di
16le
<5921>
takhtaku
17yaok
<3678>
18
Namun
 
 
sekarang
5htew 1htew
<6258> <6258>
 
2hnh
<2009>
Adonia
3hynda
<138>
sudah
 
 
menjadi raja
4Klm
<4427>
dan
 
 
Tuanku
6ynda
<113>
Raja
7Klmh
<4428>
tidak
8al
<3808>
mengetahuinya
9tedy
<3045>
19
Dia
 
 
mengurbankan
1xbzyw
<2076>
sapi
2rws
<7794>
jantan ternak
 
 
tambun
3ayrmw
<4806>
dan
 
 
domba
4Nauw
<6629>
dalam
 
 
jumlah
5brl
<7230>
yang besar dan dia
 
 
mengundang
6arqyw
<7121>
semua
7lkl
<3605>
anak
8ynb
<1121>
raja
9Klmh
<4428>
Imam
11Nhkh
<3548>
Abyatar
10rtybalw
<54>
dan
 
 
Yoab
12baylw
<3097>
panglima
13rv
<8269>
tentaramu
14abuh
<6635>
Namun
 
 
Salomo
15hmlslw
<8010>
hambamu
16Kdbe
<5650>
tidak
17al
<3808>
dia
 
 
undang
18arq
<7121>
20
 
1htaw
<859>
Tuanku
2ynda
<113>
Raja
3Klmh
<4428>
seluruh
5lk
<3605>
mata
4ynye
<5869>
Israel
6larvy
<3478>
tertuju kepadamu supaya engkau
7Kyle
<5921>
memberitahukan
8dyghl
<5046>
kepada
 
 
mereka
9Mhl
<0>
siapa
10ym
<4310>
yang akan
 
 
duduk
11bsy
<3427>
di
12le
<5921>
takhta
13aok
<3678>
Tuanku
14ynda
<113>
Raja
15Klmh
<4428>
sesudah
 
 
engkau
16wyrxa
<310>
21
Jika tidak segera
 
 
sesudah
1hyhw
<1961>
Tuanku
3ynda
<113>
Raja
4Klmh
<4428>
dibaringkan
2bksk
<7901>
bersama
5Me
<5973>
para
 
 
nenek moyang
6wytba
<1>
 
7ytyyhw
<1961>
aku
8yna
<589>
dan
 
 
anakku
9ynbw
<1121>
Salomo
10hmls
<8010>
akan dianggap sebagai
 
 
orang yang bersalah
11Myajx
<2400>
22
Lalu selagi dia
2hndwe 1hnhw
<5750> <2009>
berbicara
3trbdm
<1696>
dengan
4Me
<5973>
raja
5Klmh
<4428>
Nabi
7aybnh
<5030>
Natan
6Ntnw
<5416>
datang
8ab
<935>
23
Mereka
 
 
berkata
1wdygyw
<5046>
kepada
 
 
raja
2Klml
<4428>
 
3rmal
<559>
Lihatlah
4hnh
<2009>
ada
 
 
Nabi
6aybnh
<5030>
Natan
5Ntn
<5416>
Dia
 
 
masuk
7abyw
<935>
menghadap
8ynpl
<6440>
raja
9Klmh
<4428>
dan
 
 
berlutut
10wxtsyw
<7812>
di hadapan
 
 
raja
11Klml
<4428>
dengan
 
 
wajahnya
13wypa
<639>
sampai ke
12le
<5921>
lantai
14hura
<776>
24
Natan
2Ntn
<5416>
berkata
1rmayw
<559>
Tuanku
3ynda
<113>
Raja
4Klmh
<4428>
apakah
 
 
engkau
5hta
<859>
pernah
 
 
berkata
6trma
<559>
Adonia
7whynda
<138>
akan
 
 
menjadi raja
8Klmy
<4427>
sesudah
9yrxa
<310>
aku
 
 
Dialah
10awhw
<1931>
yang akan
 
 
duduk
11bsy
<3427>
di
12le
<5921>
takhtaku
13yaok
<3678>
25
Sebab
1yk
<3588>
dia telah
 
 
pergi
2dry
<3381>
untuk
 
 
mengurbankan
4xbzyw
<2076>
banyak
8brl
<7230>
sapi jantan
5rws
<7794>
ternak tambun
6ayrmw
<4806>
dan
 
 
domba
7Nauw
<6629>
hari ini
3Mwyh
<3117>
dan
 
 
mengundang
9arqyw
<7121>
semua
10lkl
<3605>
anak-anak
11ynb
<1121>
raja
12Klmh
<4428>
para
 
 
panglima
13yrvlw
<8269>
tentara
14abuh
<6635>
serta
 
 
Imam
16Nhkh
<3548>
Abyatar
15rtybalw
<54>
Lihatlah
17Mnhw
<2009>
mereka sedang
 
 
makan
18Mylka
<398>
dan
 
 
minum
19Mytsw
<8354>
di hadapannya
20wynpl
<6440>
dan
 
 
berseru
21wrmayw
<559>
Hidup
22yxy
<2421>
Raja
23Klmh
<4428>
Adonia
24whynda
<138>
26
Akan tetapi
1ylw
<0>
aku
2yna
<589>
hambamu
3Kdbe
<5650>
Imam
5Nhkh
<3548>
Zadok
4qdulw
<6659>
Benaya
6whynblw
<1141>
anak
7Nb
<1121>
Yoyada
8edywhy
<3077>
dan
 
 
Salomo
9hmlslw
<8010>
hambamu
10Kdbe
<5650>
tidak
11al
<3808>
dia
 
 
undang
12arq
<7121>
27
Apakah
1Ma
<518>
 
5hyhn
<1961>
hal
6rbdh
<1697>
ini
7hzh
<2088>
dilakukan oleh
2tam
<853>
Tuanku
3ynda
<113>
Raja
4Klmh
<4428>
tanpa
8alw
<3808>
memberitahukan
9tedwh
<3045>
kepada
10ta
<853>
hambamu
11*Kdbe {Kydbe}
<5650>
siapa
12ym
<4310>
yang akan
 
 
duduk
13bsy
<3427>
di
14le
<5921>
takhta
15aok
<3678>
Tuanku
16ynda
<113>
Raja
17Klmh
<4428>
sesudah
18wyrxa
<310>
tuan
19o
<0>
28
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dwd
<1732>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Panggillah
5warq
<7121>
 
7tbl 6yl
<0> <0>
Batsyeba
8ebs
<1339>
menghadap aku Kemudian dia
 
 
datang
9abtw
<935>
menghadap
10ynpl
<6440>
raja
11Klmh
<4428>
dan
 
 
berdiri
12dmetw
<5975>
di
 
 
hadapan
13ynpl
<6440>
raja
14Klmh
<4428>
29
Raja
2Klmh
<4428>
bersumpah
1ebsyw
<7650>
katanya
3rmayw
<559>
Demi
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
yang
6rsa
<834>
hidup
4yx
<2416>
yang telah
 
 
menebus
7hdp
<6299>
 
8ta
<853>
jiwaku
9yspn
<5315>
dari
 
 
segala
10lkm
<3605>
kesesakan
11hru
<6869>
30
aku
1yk
<3588>
telah
2rsak
<834>
bersumpah
3ytebsn
<7650>
kepadamu
4Kl
<0>
demi
 
 
TUHAN
5hwhyb
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
dengan
 
 
berkata
8rmal
<559>
 
9yk
<3588>
Salomo
10hmls
<8010>
anakmu
11Knb
<1121>
akan
 
 
menjadi raja
12Klmy
<4427>
sesudah
13yrxa
<310>
aku dan
 
 
dialah
14awhw
<1931>
yang akan
 
 
duduk
15bsy
<3427>
di
16le
<5921>
takhtaku
17yaok
<3678>
sebagai
18ytxt
<8478>
penggantiku
19yk
<3588>
Demikianlah
20Nk
<3651>
aku akan
 
 
melakukannya
21hvea
<6213>
pada
 
 
hari
22Mwyh
<3117>
ini
23hzh
<2088>
31
Lalu
2tb
<0>
Batsyeba
3ebs
<1339>
berlutut
1dqtw
<6915>
dengan
 
 
wajah
4Mypa
<639>
sampai ke
 
 
lantai
5Ura
<776>
dan
 
 
sujud menyembah
6wxtstw
<7812>
di hadapan
 
 
raja
7Klml
<4428>
katanya
8rmatw
<559>
Hidup
9yxy
<2421>
Tuanku
10ynda
<113>
Raja
11Klmh
<4428>
Daud
12dwd
<1732>
sampai
 
 
selama-lamanya
13Mlel
<5769>
 
14P
<0>
32
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
Panggillah
4warq
<7121>
Imam
7Nhkh
<3548>
 
5yl
<0>
Zadok
6qwdul
<6659>
Nabi
9aybnh
<5030>
Natan
8Ntnlw
<5416>
dan
 
 
Benaya
10whynblw
<1141>
anak
11Nb
<1121>
Yoyada
12edywhy
<3077>
menghadap aku Mereka
 
 
datang
13wabyw
<935>
menghadap
14ynpl
<6440>
raja
15Klmh
<4428>
33
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
mereka
3Mhl
<0>
Bawalah
4wxq
<3947>
bersamamu
5Mkme
<5973>
para
6ta
<853>
hamba
7ydbe
<5650>
tuanmu
8Mkynda
<113>
ini
 
 
lalu
9Mtbkrhw
<7392>
naikkan
10ta
<853>
Salomo
11hmls
<8010>
anakku
12ynb
<1121>
ke
 
 
atas
13le
<5921>
bagal
 
 
betina
14hdrph
<6506>
milikku dan
16yl 15rsa
<0> <834>
bawalah
17Mtdrwhw
<3381>
Salomo
18wta
<853>
ke
19la
<413>
Gihon
20Nwxg
<1521>
34
Imam
5Nhkh
<3548>
Zadok
4qwdu
<6659>
dan
 
 
Nabi
7aybnh
<5030>
Natan
6Ntnw
<5416>
akan
 
 
mengurapinya
1xsmw
<4886>
di
2wta
<853>
sana
3Ms
<8033>
untuk menjadi
 
 
raja
8Klml
<4428>
atas
9le
<5921>
Israel
10larvy
<3478>
Tiuplah
11Mteqtw
<8628>
trompet
12rpwsb
<7782>
dan berserulah
13Mtrmaw
<559>
Hidup
14yxy
<2421>
Raja
15Klmh
<4428>
Salomo
16hmls
<8010>
35
Lalu
 
 
pulanglah
2wyrxa 1Mtylew
<310> <5927>
kamu bersamanya dia akan

masuk
3abw
<935>
dan
 
 
duduk
4bsyw
<3427>
di
5le
<5921>
takhtaku
6yaok
<3678>
dan
7awhw
<1931>
memerintah
8Klmy
<4427>
sebagai
9ytxt
<8478>
penggantiku
10wtaw
<854>
Aku telah
 
 
menunjuknya
11ytywu
<6680>
sebagai
12twyhl
<1961>
raja
13dygn
<5057>
atas
14le
<5921>
Israel
15larvy
<3478>
dan
16lew
<5921>
Yehuda
17hdwhy
<3063>
36
Benaya
2whynb
<1141>
anak
3Nb
<1121>
Yoyada
4edywhy
<3077>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
5ta
<853>
raja
6Klmh
<4428>
 
7rmayw
<559>
Amin
8Nma
<543>
Demikianlah
9Nk
<3651>
kiranya
 
 
firman
10rmay
<559>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
12yhla
<430>
Tuanku
13ynda
<113>
Raja
14Klmh
<4428>
37
Seperti
1rsak
<834>
 
2hyh
<1961>
TUHAN
3hwhy
<3068>
telah
 
 
menyertai
4Me
<5973>
Tuanku
5ynda
<113>
Raja
6Klmh
<4428>
seperti
 
 
itu
7Nk
<3651>
juga
 
 
kiranya
8*hyhy {yhy}
<1961>
Dia
 
 
menyertai
9Me
<5973>
Salomo
10hmls
<8010>
dan menjadikan
12ta
<853>
takhtanya
13waok
<3678>
lebih
 
 
besar
11ldgyw
<1431>
daripada
 
 
takhta
14aokm
<3678>
Tuanku
15ynda
<113>
Raja
16Klmh
<4428>
Daud
17dwd
<1732>
38
Lalu
 
 
Imam
3Nhkh
<3548>
Zadok
2qwdu
<6659>
Nabi
5aybnh
<5030>
Natan
4Ntnw
<5416>
Benaya
6whynbw
<1141>
anak
7Nb
<1121>
Yoyada
8edywhy
<3077>
serta orang
 
 
Kreti
9ytrkhw
<3746>
dan
 
 
Pleti
10ytlphw
<6432>
pergi turun
1dryw
<3381>
dan
 
 
menaikkan
11wbkryw
<7392>
 
12ta
<853>
Salomo
13hmls
<8010>
di atas
14le
<5921>
bagal betina
15tdrp
<6506>
Raja
16Klmh
<4428>
Daud
17dwd
<1732>
dan
 
 
membawanya
18wklyw
<1980>
 
19wta
<853>
ke
20le
<5921>
Gihon
21Nwxg
<1521>
39
Imam
3Nhkh
<3548>
Zadok
2qwdu
<6659>
mengambil
1xqyw
<3947>
tabung
4ta
<853>
tanduk
5Nrq
<7161>
berisi
 
 
minyak
6Nmsh
<8081>
dari
7Nm
<4480>
dalam
 
 
tenda
8lhah
<168>
lalu
 
 
mengurapi
9xsmyw
<4886>
 
10ta
<853>
Salomo
11hmls
<8010>
Kemudian mereka
 
 
meniup
12weqtyw
<8628>
trompet
13rpwsb
<7782>
dan
 
 
seluruh
15lk
<3605>
rakyat
16Meh
<5971>
berseru
14wrmayw
<559>
Hidup
17yxy
<2421>
Raja
18Klmh
<4428>
Salomo
19hmls
<8010>
40
Seluruh
2lk
<3605>
rakyat
3Meh
<5971>
kemudian
 
 
mengiringi
1wleyw
<5927>
dia dan
4wyrxa
<310>
orang-orang
5Mehw
<5971>
membunyikan
6Myllxm
<2490>
suling
7Myllxb
<2485>
sangat keras
10hlwdg
<1419>
dan
 
 
bersukaria
9hxmv 8Myxmvw
<8057> <8056>
sampai
 
 
bumi
12Urah
<776>
seakan-akan
 
 
terbelah
11eqbtw
<1234>
oleh
 
 
suara nyaring
13Mlwqb
<6963>
mereka
 
 
41
Adonia
2whynda
<138>
dan
 
 
semua
3lkw
<3605>
undangan
4Myarqh
<7121>
yang
5rsa
<834>
bersamanya
6wta
<854>
mendengarnya
1emsyw
<8085>
ketika
 
 
mereka
7Mhw
<1992>
selesai
8wlk
<3615>
makan
9lkal
<398>
Yoab
11bawy
<3097>
yang
 
 
mendengar
10emsyw
<8085>
 
12ta
<853>
bunyi
13lwq
<6963>
trompet
14rpwsh
<7782>
itu
 
 
bertanya
15rmayw
<559>
Mengapa
16ewdm
<4069>
ada
 
 
suara
17lwq
<6963>
gemuruh
19hmwh
<1993>
di
 
 
kota
18hyrqh
<7151>
42
Selagi dia
1wndwe
<5750>
berbicara
2rbdm
<1696>
 
3hnhw
<2009>
Yonatan
4Ntnwy
<3129>
anak
5Nb
<1121>
Imam
7Nhkh
<3548>
Abyatar
6rtyba
<54>
datang
8ab
<935>
Adonia
10whynda
<138>
berkata
9rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Masuklah
11ab
<935>
kamu
12yk
<3588>
seorang
13sya
<376>
kesatria
14lyx
<2428>
dan tentu
 
 
menyampaikan kabar
17rvbt
<1319>
 
15hta
<859>
baik
16bwjw
<2896>
43
Yonatan
2Ntnwy
<3129>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3rmayw
<559>
Adonia
4whyndal
<138>
Tidak
5lba
<61>
Tuan
6wnynda
<113>
kita
 
 
Raja
7Klmh
<4428>
Daud
8dwd
<1732>
telah
 
 
mengangkat
9Kylmh
<4427> ==>
 
10ta
<853>
Salomo
11hmls
<8010>
sebagai raja
9Kylmh
<== <4427>
44
 
2wta
<854>
Raja
3Klmh
<4428>
telah
 
 
menyuruh
1xlsyw
<7971>
Imam
6Nhkh
<3548>
 
4ta
<853>
Zadok
5qwdu
<6659>
Nabi
9aybnh
<5030>
 
7taw
<853>
Natan
8Ntn
<5416>
Benaya
10whynbw
<1141>
anak
11Nb
<1121>
Yoyada
12edywhy
<3077>
serta
 
 
orang Kreti
13ytrkhw
<3774>
dan
 
 
orang Pleti
14ytlphw
<6432>
menyertainya dan
 
 
menaikkan
15wbkryw
<7392>
dia ke
16wta
<853>
atas
17le
<5921>
bagal
 
 
betina
18tdrp
<6506>
raja
19Klmh
<4428>
45
Imam
4Nhkh
<3548>
 
2wta
<853>
Zadok
3qwdu
<6659>
dan
 
 
Nabi
6aybnh
<5030>
Natan
5Ntnw
<5416>
mengurapinya
1wxsmyw
<4886>
sebagai
 
 
raja
7Klml
<4428>
di
 
 
Gihon
8Nwxgb
<1521>
dan mereka
 
 
pulang
9wleyw
<5927>
dari
 
 
sana
10Msm
<8033>
dengan
 
 
bersukaria
11Myxmv
<8056>
sehingga
 
 
kota
13hyrqh
<7151>
menjadi
 
 
gempar
12Mhtw
<1949>
Itulah
14awh
<1931>
bunyi
15lwqh
<6963>
yang
16rsa
<834>
kalian
 
 
dengar
17Mtems
<8085>
tadi
 
 
46
Lagi
 
 
pula
1Mgw
<1571>
Salomo
3hmls
<8010>
sudah
 
 
duduk
2bsy
<3427>
di
4le
<5921>
takhta
5aok
<3678>
kerajaan
6hkwlmh
<4410>
47
Bahkan
1Mgw
<1571>
 
2wab
<935>
pelayan-pelayan
3ydbe
<5650>
raja
4Klmh
<4428>
telah datang dan
 
 
mengucapkan
5Krbl
<1288>
selamat
 
 
kepada
6ta
<853>
Tuan
7wnynda
<113>
kita
 
 
Raja
8Klmh
<4428>
Daud
9dwd
<1732>
katanya
10rmal
<559>
Semoga
11bjyy
<3190>
Allah
12*Myhla {Kyhla}
<430>
Tuanku membuat
13ta
<853>
nama
14Ms
<8034>
Salomo
15hmls
<8010>
lebih terkenal daripada
 
 
namamu
16Kmsm
<8034>
dan
18ta 17ldgyw
<853> <1431>
takhta
19waok
<3678>
Salomo lebih besar daripada
 
 
takhtamu
20Kaokm
<3678>
Lalu
 
 
raja
22Klmh
<4428>
sujud
 
 
menyembah
21wxtsyw
<7812>
di
23le
<5921>
tempat tidurnya
24bksmh
<4904>
48
Raja
4Klmh
<4428>
 
2hkk 1Mgw
<3602> <1571>
berkata
3rma
<559>
Terpujilah
5Kwrb
<1288>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7yhla
<430>
Israel
8larvy
<3478>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
memberikan
10Ntn
<5414>
hari
11Mwyh
<3117>
ini seseorang yang
 
 
duduk
12bsy
<3427>
di
13le
<5921>
takhtaku
14yaok
<3678>
selagi
 
 
mataku
15ynyew
<5869>
masih dapat
 
 
melihat
16twar
<7200>
49
Semua
3lk
<3605>
tamu
4Myarqh
<7121>
 
5rsa
<834>
Adonia
6whyndal
<138>
terkejut
1wdrxyw
<2729>
dan
 
 
bangkit
2wmqyw
<6965>
berdiri Mereka
 
 
pergi
7wklyw
<1980>
ke
8sya
<376>
jalannya
9wkrdl
<1870>
masing-masing
 
 
50
Adonia
1whyndaw
<138>
takut
2ary
<3372>
kepada
3ynpm
<6440>
Salomo
4hmls
<8010>
sehingga dia
 
 
bangkit
5Mqyw
<6965>
dan
 
 
pergi
6Klyw
<1980>
untuk
 
 
memegang
7qzxyw
<2388>
tanduk-tanduk
8twnrqb
<7161>
mazbah
9xbzmh
<4196>
51
Lalu kepada
 
 
Salomo
2hmlsl
<8010>
diberitahukan
1dgyw
<5046>
katanya
3rmal
<559>
Lihatlah
4hnh
<2009>
Adonia
5whynda
<138>
takut
6ary
<3372>
kepada
7ta
<853>
Raja
8Klmh
<4428>
Salomo
9hmls
<8010>
dan
 
 
sekarang
10hnhw
<2009>
dia
 
 
memegang
11zxa
<270>
tanduk-tanduk
12twnrqb
<7161>
mazbah
13xbzmh
<4196>
dan
 
 
berkata
14rmal
<559>
Biarlah
 
 
Raja
18Klmh
<4428>
Salomo
19hmls
<8010>
bersumpah
15ebsy
<7650>
kepadaku
16yl
<0>
hari
17Mwyk
<3117>
ini bahwa dia
 
 
tidak
20Ma
<518>
akan
 
 
membunuh
21tymy
<4191>
 
22ta
<853>
hambanya
23wdbe
<5650>
dengan
 
 
pedang
24brxb
<2719>
52
Salomo
2hmls
<8010>
berkata
1rmayw
<559>
Jika
3Ma
<518>
dia memperlihatkan diri sebagai
5Nbl 4hyhy
<1121> <1961>
kesatria
6lyx
<2428>
tidak
7al
<3808>
sehelai pun
 
 
rambut
9wtrevm
<8185>
kepalanya akan
 
 
jatuh
8lpy
<5307>
sampai ke
 
 
bumi
10hura
<776>
Namun
 
 
jika
11Maw
<518>
dia bermaksud
 
 
jahat
12her
<7451>
pastilah dia dihukum
14wb 13aumt
<0> <4672>
mati
15tmw
<4191>
53
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Salomo
3hmls
<8010>
mengirim
1xlsyw
<7971>
orang dan mereka menjemputnya
4whdryw
<3381>
dari
5lem
<5921>
mazbah
6xbzmh
<4196>
Adonia
 
 
masuk
7abyw
<935>
dan dia sujud
 
 
menyembah
8wxtsyw
<7812>
kepada
 
 
Raja
9Klml
<4428>
Salomo
10hmls
<8010>
 
12wl
<0>
Salomo
13hmls
<8010>
berkata
11rmayw
<559>
Pulanglah
 
 
ke
14Kl
<1980>
rumahmu
15Ktybl
<1004>
 
16P
<0>