Prev Chapter 1 Kings 2 Next Chapter
1
Pada
 
 
waktu
2ymy
<3117>
kematian
4twml
<4191>
Daud
3dwd
<1732>
sudah
 
 
mendekat
1wbrqyw
<7126>
dia
 
 
berpesan
5wuyw
<6680>
kepada
6ta
<853>
Salomo
7hmls
<8010>
anaknya
8wnb
<1121>
dengan
 
 
berkata
9rmal
<559>
2
Aku
1ykna
<595>
akan
 
 
menempuh
2Klh
<1980>
segala
4lk
<3605>
jalan
3Krdb
<1870>
dunia
5Urah
<776>
maka
 
 
kuatkanlah
6tqzxw
<2388>
hatimu dan berlakulah sebagai
7tyyhw
<1961>
seorang
8syal
<376>
laki-laki
 
 
3
dan
 
 
lakukanlah
1trmsw
<8104>
 
2ta
<853>
kewajiban
3trmsm
<4931>
dari
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allahmu
5Kyhla
<430>
untuk
 
 
hidup
6tkll
<1980>
seturut
 
 
jalan-Nya
7wykrdb
<1870>
memelihara
8rmsl
<8104>
ketetapan-ketetapan-Nya
9wytqx
<2708>
perintah-perintah-Nya
10wytwum
<4687>
dan
 
 
peraturan-peraturan-Nya
11wyjpsmw
<4941>
dan
 
 
peringatan-peringatan-Nya
12wytwdew
<5715>
seperti yang
 
 
tertulis
13bwtkk
<3789>
dalam
 
 
Hukum
14trwtb
<8451>
Musa
15hsm
<4872>
supaya
16Neml
<4616>
kamu
 
 
berhasil
17lykvt
<7919>
dalam apa saja
19lk 18ta
<3605> <853>
yang
20rsa
<834>
kamu
 
 
lakukan
21hvet
<6213>
dan ke
23lk 22taw
<3605> <853>
mana
24rsa
<834>
pun
25hnpt
<6437>
kamu
 
 
pergi
26Ms
<8033>
4
supaya
1Neml
<4616>
TUHAN
3hwhy
<3068>
menepati
2Myqy
<6965>
 
4ta
<853>
janji-Nya
5wrbd
<1697>
yang
6rsa
<834>
telah dia
 
 
firmankan
7rbd
<1696>
kepadaku
8yle
<5921>
firman-Nya
9rmal
<559>
Jika
10Ma
<518>
keturunanmu
12Kynb
<1121>
memperhatikan
11wrmsy
<8104>
 
13ta
<853>
cara hidup
14Mkrd
<1870>
mereka dan
 
 
hidup
15tkll
<1980>
di hadapan-Ku
16ynpl
<6440>
dengan
 
 
setia
17tmab
<571>
dengan
 
 
sepenuh
18lkb
<3605>
hati
19Mbbl
<3824>
mereka dan
 
 
sepenuh
20lkbw
<3605>
jiwa
21Mspn
<5315>
mereka
22rmal
<559>
tidak
23al
<3808>
akan
 
 
terputus
24trky
<3772>
 
25Kl
<0>
keturunanmu
26sya
<376>
dari
27lem
<5921>
takhta kerajaan
28aok
<3678>
Israel
29larvy
<3478>
5
Lagi
 
 
pula
1Mgw
<1571>
kamu
2hta
<859>
mengetahui
3tedy
<3045>
 
4ta
<853>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
dilakukan
6hve
<6213>
oleh
7yl
<0>
Yoab
8bawy
<3097>
anak
9Nb
<1121>
Zeruya
10hywru
<6870>
kepadaku dan
 
 
yang
11rsa
<834>
telah dia
 
 
lakukan
12hve
<6213>
kepada
 
 
dua
13ynsl
<8147>
panglima
15twabu 14yrv
<6635> <8269>
Israel
16larvy
<3478>
yaitu
 
 
Abner
17rnbal
<74>
anak
18Nb
<1121>
Ner
19rn
<5369>
dan
 
 
Amasa
20avmelw
<6021>
anak
21Nb
<1121>
Yeter
22rty
<3500>
Dia
 
 
membunuh
23Mgrhyw
<2026>
mereka dan
 
 
menumpahkan
24Mvyw
<7760>
darah
25ymd
<1818>
pada masa
 
 
damai seperti
27Mlsb
<7965>
dalam
 
 
peperangan
26hmxlm
<4421>
Dia
 
 
berlumuran
28Ntyw
<5414>
darah
29ymd
<1818>
perang
30hmxlm
<4421>
pada
 
 
ikat
31wtrgxb
<2290>
 
32rsa
<834>
pinggangnya
33wyntmb
<4975>
dan
 
 
sandal
34wlenbw
<5275>
 
35rsa
<834>
kakinya
36wylgrb
<7272>
6
Berlakulah
1tyvew
<6213>
bijaksana
2Ktmkxk
<2451>
dan
 
 
jangan
3alw
<3808>
biarkan
 
 
rambut putihnya
5wtbyv
<7872>
turun
4drwt
<3381>
ke
 
 
dunia orang mati
7las
<7585>
dengan
 
 
damai
6Mlsb
<7965>
 
8o
<0>
7
Namun
 
 
tunjukkanlah
4hvet
<6213>
kemurahan
5dox
<2617>
kepada
 
 
anak-anak
1ynblw
<1121>
Barzilai
2ylzrb
<1271>
orang Gilead
3ydelgh
<1569>
dan
 
 
biarlah
6wyhw
<1961>
mereka termasuk orang yang

makan
7ylkab
<398>
di
 
 
mejamu
8Knxls
<7979>
karena
9yk
<3588>
mereka
10Nk
<3651>
menyambutku
11wbrq
<7126>
ketika aku
12yla
<413>
melarikan diri
13yxrbb
<1272>
dari
14ynpm
<6440>
Absalom
15Mwlsba
<53>
kakakmu
16Kyxa
<251>
8
Lihatlah
1hnhw
<2009>
masih
 
 
ada
2Kme
<5973>
padamu
 
 
Simei
3yems
<8096>
anak
4Nb
<1121>
Gera
5arg
<1617>
 
6Nb
<0>
orang Benyamin
7ynymyh
<1145>
dari
 
 
Bahurim
8Myrxbm
<980>
Dia
9awhw
<1931>
telah
 
 
mengutukiku
10ynllq
<7043>
dengan
 
 
kutukan
11hllq
<7045>
yang
 
 
kejam
12turmn
<4834>
sewaktu
13Mwyb
<3117>
aku
 
 
pergi
14ytkl
<1980>
ke
 
 
Mahanaim
15Mynxm
<4266>
Namun ketika
 
 
dia
16awhw
<1931>
turun
17dry
<3381>
menemuiku
18ytarql
<7125>
di
 
 
Sungai Yordan
19Ndryh
<3383>
aku telah
 
 
bersumpah
20ebsaw
<7650>
demi
21wl
<0>
TUHAN
22hwhyb
<3068>
kataku
23rmal
<559>
Aku
 
 
tidak
24Ma
<518>
akan
 
 
membunuhmu
25Ktyma
<4191>
dengan
 
 
pedang
26brxb
<2719>
9
Namun
 
 
sekarang
1htew
<6258>
janganlah
2la
<408>
membebaskan
3whqnt
<5352> ==>
dia
 
 
dari hukuman
3whqnt
<== <5352>
karena
4yk
<3588>
kamu
 
 
seorang
5sya
<376>
yang
 
 
bijaksana
6Mkx
<2450>
dan
7hta
<859>
mengetahui
8tedyw
<3045>
apa
9ta
<853>
yang
10rsa
<834>
harus
 
 
dilakukan
11hvet
<6213>
kepadanya yaitu
12wl
<0>
menurunkan
13tdrwhw
<3381>
 
14ta
<853>
rambut putihnya
15wtbyv
<7872>
ke
 
 
dunia orang mati
17lwas
<7585>
bersama
 
 
darah
16Mdb
<1818>
10
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
bersama
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
dan
 
 
dikuburkan
5rbqyw
<6912>
di
 
 
Kota
6ryeb
<5892>
Daud
7dwd
<1732>
 
8P
<0>
11
Daud
4dwd
<1732>
 
2rsa 1Mymyhw
<834> <3117>
memerintah
3Klm
<4427>
atas
5le
<5921>
Israel
6larvy
<3478>
selama
 
 
40
7Myebra
<705>
tahun
8hns
<8141>
Dia
 
 
memerintah
10Klm
<4427>
selama
 
 
7
11ebs
<7651>
tahun
12Myns
<8141>
di
 
 
Hebron
9Nwrbxb
<2275>
dan dia
 
 
memerintah
14Klm
<4427>
selama
 
 
33
16slsw 15Mysls
<7969> <7970>
tahun
17Myns
<8141>
di
 
 
Yerusalem
13Mlswrybw
<3389>
12
Lalu
 
 
Salomo
1hmlsw
<8010>
duduk
2bsy
<3427>
di
3le
<5921>
takhta
4aok
<3678>
Daud
5dwd
<1732>
ayahnya
6wyba
<1>
dan
7Nktw
<3559>
kerajaannya
8wtklm
<4428>
sangat
9dam
<3966>
kukuh
 
 
13
Suatu hari
 
 
Adonia
2whynda
<138>
anak
3Nb
<1121>
Hagit
4tygx
<2294>
menghadap
5la 1abyw
<413> <935>
 
6tb
<0>
Batsyeba
7ebs
<1339>
ibu
8Ma
<517>
Salomo
9hmls
<8010>
Dia
 
 
bertanya
10rmatw
<559>
Apakah kamu
 
 
membawa
12Kab
<935>
damai
11Mwlsh
<7965>
Jawabnya
13rmayw
<559>
Dengan
 
 
damai
14Mwls
<7965>
14
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Ada
 
 
sesuatu
2rbd
<1697>
yang ingin kukatakan
3yl
<0>
kepadamu
4Kyla
<413>
Katanya
5rmatw
<559>
Bicaralah
6rbd
<1696>
15
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Engkau
2ta
<859>
mengetahui
3tedy
<3045>
bahwa
4yk
<3588>
kerajaan
7hkwlmh
<4410>
itu
5yl
<0>
adalah milikku
6htyh
<1961>
dan
 
 
seluruh
10lk
<3605>
Israel
11larvy
<3478>
 
8ylew
<5921>
mengarahkan
9wmv
<7760>
wajah
12Mhynp
<6440>
mereka kepadaku supaya
 
 
menjadi raja
13Klml
<4427>
Namun
 
 
kerajaan
15hkwlmh
<4410>
itu
 
 
berbalik
14botw
<5437>
dan
 
 
menjadi
16yhtw
<1961>
milik
 
 
adikku
17yxal
<251>
karena
18yk
<3588>
dia
 
 
mendapatkannya
20htyh
<1961>
dari
 
 
TUHAN
19hwhym
<3068>
 
21wl
<0>
16
Akan tetapi
 
 
sekarang
1htew
<6258>
aku
4ykna
<595>
meminta
5las
<7592>
satu
3txa
<259>
permintaan
2hlas
<7596>
dari engkau
6Ktam
<853>
Janganlah
7la
<408>
memalingkan
8ybst
<7725>
 
9ta
<853>
wajah
10ynp
<6440>
dariku
 
 
Katanya
11rmatw
<559>
 
12wyla
<413>
Bicaralah
13rbd
<1696>
17
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Tolong
 
 
katakanlah
2yrma
<559>
kepada
3an
<4994>
Raja
5Klmh
<4428>
Salomo
4hmlsl
<8010>
karena
6yk
<3588>
dia
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
memalingkan
8bysy
<7725>
 
9ta
<853>
wajah
10Kynp
<6440>
darimu untuk
 
 
memberikan
11Ntyw
<5414>
kepadaku
12yl
<0>
 
13ta
<853>
Abisag
14gsyba
<49>
perempuan Sunem
15tymnwsh
<7767>
itu sebagai
 
 
istriku
16hsal
<802>
18
 
2tb
<0>
Batsyeba
3ebs
<1339>
menjawab
1rmatw
<559>
Baik
4bwj
<2896>
aku
5ykna
<595>
akan
 
 
berbicara
6rbda
<1696>
 
7Kyle
<5921>
kepada
8la
<413>
raja
9Klmh
<4428>
bagimu
 
 
19
Lalu
2tb
<0>
Batsyeba
3ebs
<1339>
datang
1abtw
<935>
menghadap
4la
<413>
Raja
5Klmh
<4428>
Salomo
6hmls
<8010>
untuk
 
 
berbicara
7rbdl
<1696>
kepadanya
8wl
<0>
bagi
9le
<5921>
Adonia
10whynda
<138>
Raja
12Klmh
<4428>
bangkit
11Mqyw
<6965>
menyambutnya
13htarql
<7125>
dan
 
 
sujud menyembah
14wxtsyw
<7812>
kepadanya Dia
15hl
<0>
duduk
16bsyw
<3427>
di
17le
<5921>
takhtanya
18waok
<3678>
dan
 
 
menempatkan
19Mvyw
<7760>
kursi
20aok
<3678>
bagi
 
 
ibunda
21Mal
<517>
raja
22Klmh
<4428>
sehingga Batsyeba

duduk
23bstw
<3427>
di
 
 
sebelah kanannya
24wnymyl
<3225>
20
Lalu dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Aku
5ykna
<595>
meminta
6tlas
<7592>
satu
3txa
<259>
permintaan
2hlas
<7596>
kecil
4hnjq
<6996>
darimu
7Ktam
<853>
Janganlah
8la
<408>
memalingkan
9bst
<7725>
 
10ta
<853>
wajah
11ynp
<6440>
dariku
 
 
Raja
14Klmh
<4428>
menjawab
12rmayw
<559>
kepadanya
13hl
<0>
Mintalah
15ylas
<7592>
Ibu
16yma
<517>
sebab
17yk
<3588>
aku
 
 
tidak
18al
<3808>
akan
 
 
memalingkan
19bysa
<7725>
 
20ta
<853>
wajah
21Kynp
<6440>
darimu
 
 
21
Dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Berikanlah
2Nty
<5414>
 
3ta
<853>
Abisag
4gsyba
<49>
perempuan Sunem
5tymnsh
<7767>
itu kepada
 
 
Adonia
6whyndal
<138>
kakakmu
7Kyxa
<251>
sebagai
 
 
istrinya
8hsal
<802>
22
Raja
2Klmh
<4428>
Salomo
3hmls
<8010>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
kepada
 
 
ibunya
5wmal
<517>
Mengapa
6hmlw
<4100>
engkau
7ta
<859>
meminta
8tlas
<7592>
 
9ta
<853>
Abisag
10gsyba
<49>
perempuan Sunem
11tymnsh
<7767>
bagi
 
 
Adonia
12whyndal
<138>
Mintalah
13ylasw
<7592>
juga
15ta 14wl
<853> <0>
kerajaan
16hkwlmh
<4410>
baginya
 
 
karena
17yk
<3588>
dia
18awh
<1931>
saudaraku
19yxa
<251>
yang
 
 
lebih tua
20lwdgh
<1419>
ya
 
 
untuknya
21ynmm
<4480>
untuk
 
 
Imam
24Nhkh
<3548>
 
22wlw
<0>
Abyatar
23rtybalw
<54>
dan untuk
 
 
Yoab
25bawylw
<3097>
anak
26Nb
<1121>
Zeruya
27hywru
<6870>
 
28P
<0>
23
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Salomo
3hmls
<8010>
bersumpah
1ebsyw
<7650>
demi
 
 
TUHAN
4hwhyb
<3068>
katanya
5rmal
<559>
Biarlah
8yl 7hvey 6hk
<0> <6213> <3541>
Allah
9Myhla
<430>
menghukumku bahkan
 
 
lebih
10hkw
<3541>
lagi
11Pyowy
<3254>
jika
12yk
<3588>
 
14rbd 13wspnb
<1696> <5315>
Adonia
15whynda
<138>
tidak membayar
16ta
<853>
permintaan
17rbdh
<1697>
ini
18hzh
<2088>
dengan nyawanya
 
 
24
Sekarang
1htew
<6258>
demi
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
4rsa
<834>
hidup
2yx
<2416>
yang
 
 
menegakkan
5ynnykh
<3559>
dan
 
 
mendudukkan
6*ynbyswyw {ynybyswyw}
<3427>
aku
 
 
di
7le
<5921>
takhta
8aok
<3678>
Daud
9dwd
<1732>
ayahku
10yba
<1>
dan membangun suatu
13yl 12hve 11rsaw
<0> <6213> <834>
keluarga
14tyb
<1004>
bagiku sesuai dengan
 
 
yang
15rsak
<834>
Dia
 
 
firmankan
16rbd
<1696>
Adonia
20whynda
<138>
harus dihukum
 
 
mati
19tmwy
<4191>
 
17yk
<3588>
hari
18Mwyh
<3117>
ini
 
 
25
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Salomo
3hmls
<8010>
menyerahkan
1xlsyw
<7971>
kuasa
4dyb
<3027>
kepada
 
 
Benaya
5whynb
<1141>
anak
6Nb
<1121>
Yoyada
7edywhy
<3077>
dan dia
 
 
menyerangnya
8egpyw
<6293>
sehingga dia
9wb
<0>
mati
10tmyw
<4191>
 
11o
<0>
26
Raja
4Klmh
<4428>
berkata
3rma
<559>
kepada
 
 
Imam
2Nhkh
<3548>
Abyatar
1rtybalw
<54>
Pergilah
6Kl
<1980>
ke
 
 
Anatot
5ttne
<6068>
ke
7le
<5921>
ladang-ladangmu
8Kydv
<7704>
karena
9yk
<3588>
kamu layak
10sya
<376>
mati
11twm
<4194>
Namun pada
12hta
<859>
hari
13Mwybw
<3117>
ini
14hzh
<2088>
aku
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
membunuhmu
16Ktyma
<4191>
karena
17yk
<3588>
kamu
 
 
mengangkat
18tavn
<5375>
 
19ta
<853>
Tabut
20Nwra
<727>
Tuhan
21ynda
<136>
ALLAH
22hwhy
<3069>
di
 
 
hadapan
23ynpl
<6440>
Daud
24dwd
<1732>
ayahku
25yba
<1>
dan
 
 
karena
26ykw
<3588>
kamu telah turut
 
 
menderita
27tyneth
<6031>
dalam
 
 
segala
28lkb
<3605>
yang
29rsa
<834>
diderita
30hneth
<6031>
ayahku
31yba
<1>
27
Lalu
1srgyw
<1644>
Salomo
2hmls
<8010>
memecat
3ta
<853>
Abyatar
4rtyba
<54>
dari jabatannya sebagai
5twyhm
<1961>
imam
6Nhk
<3548>
TUHAN
7hwhyl
<3068>
dan
 
 
menggenapi
8alml
<4390>
 
9ta
<853>
firman
10rbd
<1697>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yang
12rsa
<834>
telah Dia
 
 
firmankan
13rbd
<1696>
mengenai
14le
<5921>
keluarga
15tyb
<1004>
Eli
16yle
<5941>
di
 
 
Silo
17hlsb
<7887>
 
18P
<0>
28
Ketika
 
 
berita
1hemshw
<8052>
itu
2hab
<935>
sampai
3de
<5704>
kepada
 
 
Yoab
4bawy
<3097>
karena
5yk
<3588>
Yoab
6bawy
<3097>
telah
 
 
memihak
8yrxa 7hjn
<310> <5186>
Adonia
9hynda
<138>
meskipun dia
 
 
tidak
12al
<3808>
memihak
13hjn 10yrxaw
<5186> <310>
kepada
 
 
Absalom
11Mwlsba
<53>
Yoab
15bawy
<3097>
berlari
14onyw
<5127>
ke
16la
<413>
tenda
17lha
<168>
TUHAN
18hwhy
<3068>
dan
 
 
memegang
19qzxyw
<2388>
tanduk-tanduk
20twnrqb
<7161>
mazbah
21xbzmh
<4196>
29
Saat
 
 
diberitahukan
1dgyw
<5046>
kepada
 
 
Raja
2Klml
<4428>
Salomo
3hmls
<8010>
bahwa
4yk
<3588>
Yoab
6bawy
<3097>
lari
5on
<5127>
ke
7la
<413>
tenda
8lha
<168>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan dia telah berada
10hnhw
<2009>
di samping
11lua
<681>
mazbah
12xbzmh
<4196>
Salomo
14hmls
<8010>
menyuruh
13xlsyw
<7971>
 
15ta
<853>
Benaya
16whynb
<1141>
anak
17Nb
<1121>
Yoyada
18edywhy
<3077>
katanya
19rmal
<559>
Pergilah
20Kl
<1980>
seranglah
21egp
<6293>
dia
22wb
<0>
30
Benaya
2whynb
<1141>
masuk
1abyw
<935>
ke
3la
<413>
tenda
4lha
<168>
TUHAN
5hwhy
<3068>
serta
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Beginilah
8hk
<3541>
raja
10Klmh
<4428>
berkata
9rma
<559>
Keluarlah
11au
<3318>
Namun Yoab
 
 
menjawab
12rmayw
<559>
Tidak
13al
<3808>
karena
14yk
<3588>
aku ingin
 
 
mati
16twma
<4191>
di sini
15hp
<6311>
Lalu
 
 
Benaya
18whynb
<1141>
menyampaikan
17bsyw
<7725>
jawaban
21rbd
<1697>
itu
 
 
kepada
19ta
<853>
raja
20Klmh
<4428>
katanya
22rmal
<559>
Begitulah
23hk
<3541>
Yoab
25bawy
<3097>
berbicara
24rbd
<1696>
dan
 
 
begitulah
26hkw
<3541>
dia
 
 
menjawabku
27ynne
<6030>
31
 
2wl
<0>
Raja
3Klmh
<4428>
menjawab
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Lakukanlah
4hve
<6213>
seperti
 
 
yang
5rsak
<834>
dia
 
 
bicarakan
6rbd
<1696>
Seranglah
7egpw
<6293>
dia dan
8wb
<0>
kuburkan
9wtrbqw
<6912>
dia supaya kamu dapat
 
 
menyingkirkan
10tryohw
<5493>
dariku
16ylem
<5921>
dan
 
 
dari
17lemw
<5921>
kaum
18tyb
<1004>
keluargaku
19yba
<1>
utang
 
 
darah
11ymd
<1818>
 
12Mnx
<2600>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
Yoab
15bawy
<3097>
tumpahkan
14Kps
<8210>
32
 
1byshw
<7725>
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan membalas
3ta
<853>
darahnya
4wmd
<1818>
atas
5le
<5921>
kepalanya
6wsar
<7218>
sebab dia
 
 
telah
7rsa
<834>
membunuh
8egp
<6293>
dua
9ynsb
<8147>
orang
10Mysna
<376>
yang lebih
 
 
benar
11Myqdu
<6662>
dan lebih
 
 
baik
12Mybjw
<2896>
dari
13wnmm
<4480>
dirinya lalu
 
 
membunuh
14Mgrhyw
<2026>
mereka dengan
 
 
pedang
15brxb
<2719>
dan
 
 
Daud
17dwd
<1732>
ayahku
16ybaw
<1>
tidak
18al
<3808>
mengetahuinya
19edy
<3045>
yaitu
20ta
<853>
Abner
21rnba
<74>
anak
22Nb
<1121>
Ner
23rn
<5369>
panglima
24rv
<8269>
tentara
25abu
<6635>
Israel
26larvy
<3478>
dan
27taw
<853>
Amasa
28avme
<6021>
anak
29Nb
<1121>
Yeter
30rty
<3500>
panglima
31rv
<8269>
tentara
32abu
<6635>
Yehuda
33hdwhy
<3063>
33
Demikianlah
1wbsw
<7725>
darah
2Mhymd
<1818>
mereka dibalaskan ke atas
 
 
kepala
3sarb
<7218>
Yoab
4bawy
<3097>
dan
 
 
kepala
5sarbw
<7218>
keturunannya
6werz
<2233>
sampai
 
 
selama-lamanya
7Mlel
<5769>
Namun
 
 
keturunan
9werzlw
<2233>
Daud
8dwdlw
<1732>
keluarganya
10wtyblw
<1004>
dan
 
 
takhtanya
11waoklw
<3678>
akan
12hyhy
<1961>
mendapat
 
 
damai sejahtera
13Mwls
<7965>
dari
16Mem
<5973>
TUHAN
17hwhy
<3068>
sampai
14de
<5704>
selama-lamanya
15Mlwe
<5769>
34
Lalu
 
 
Benaya
2whynb
<1141>
anak
3Nb
<1121>
Yoyada
4edywhy
<3077>
pergi
1leyw
<5927>
dan
 
 
menyerang
5egpyw
<6293>
serta
6wb
<0>
membunuh
7whtmyw
<4191>
Yoab lalu

menguburkan
8rbqyw
<6912>
dia ke
 
 
rumahnya
9wtybb
<1004>
di
 
 
padang belantara
10rbdmb
<4057>
35
Raja
2Klmh
<4428>
mengangkat
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
Benaya
4whynb
<1141>
anak
5Nb
<1121>
Yoyada
6edywhy
<3077>
sebagai
7wytxt
<8478>
 
8le
<5921>
panglima tentara
9abuh
<6635>
menggantikan Yoab dan

raja
14Klmh
<4428>
mengangkat
13Ntn
<5414>
Imam
12Nhkh
<3548>
 
10taw
<853>
Zadok
11qwdu
<6659>
menggantikan
15txt
<8478>
Abyatar
16rtyba
<54>
36
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
mengutus
1xlsyw
<7971>
dan
 
 
memanggil
3arqyw
<7121>
Simei
4yemsl
<8096>
serta
 
 
berkata
5rmayw
<559>
kepadanya
6wl
<0>
Bangunlah
7hnb
<1129>
 
8Kl
<0>
rumah
9tyb
<1004>
bagimu di
 
 
Yerusalem
10Mlswryb
<3389>
lalu
 
 
tinggallah
11tbsyw
<3427>
di sana
12Ms
<8033>
dan
 
 
janganlah
13alw
<3808>
keluar
14aut
<3318>
 
15Msm
<8033>
ke mana pun
17hnaw 16hna
<575> <575>
37
Sebab
 
 
pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
kamu
 
 
keluar
3Ktau
<3318>
dan
 
 
menyeberangi
4trbew
<5674>
 
5ta
<853>
Sungai
6lxn
<5158>
Kidron
7Nwrdq
<6939>
kamu pasti
 
 
mengerti
8edy
<3045>
bahwa
10yk 9edt
<3588> <3045>
kamu akan
 
 
mati
11twm
<4191>
dibunuh
12twmt
<4191>
darahmu
13Kmd
<1818>
akan
 
 
berada
14hyhy
<1961>
di atas
 
 
kepalamu
15Ksarb
<7218>
38
Simei
2yems
<8096>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
raja
3Klml
<4428>
Perkataan
5rbdh
<1697>
ini adalah
 
 
baik
4bwj
<2896>
seperti
 
 
yang
6rsak
<834>
 
7rbd
<1696>
Tuanku
8ynda
<113>
Raja
9Klmh
<4428>
titahkan
 
 
maka
10Nk
<3651>
hambamu
12Kdbe
<5650>
akan
 
 
melakukannya
11hvey
<6213>
Lalu
 
 
Simei
14yems
<8096>
tinggal
13bsyw
<3427>
di
 
 
Yerusalem
15Mlswryb
<3389>
selama
16Mymy
<3117>
beberapa
17Mybr
<7227>
hari
18o
<0>
39
Namun
 
 
sesudah
1yhyw
<1961>
lewat
2Uqm
<7093>
tiga
3sls
<7969>
tahun
4Myns
<8141>
 
5wxrbyw
<1272>
dua
6yns
<8147>
orang
 
 
hamba
7Mydbe
<5650>
Simei
8yemsl
<8096>
berlari
 
 
kepada
9la
<413>
Akhis
10syka
<397>
anak
11Nb
<1121>
Maakha
12hkem
<4601>
raja
13Klm
<4428>
Gat
14tg
<1661>
Saat mereka
 
 
memberitahukan
15wdygyw
<5046>
kepada
 
 
Simei
16yemsl
<8096>
katanya
17rmal
<559>
Lihatlah
18hnh
<2009>
hamba-hambamu
19Kydbe
<5650>
berada di
 
 
Gat
20tgb
<1661>
40
Simei
2yems
<8096>
berkemas
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
memelanai
3sbxyw
<2280>
 
4ta
<853>
keledainya
5wrmx
<2543>
serta
 
 
pergi
6Klyw
<1980>
ke
 
 
Gat
7htg
<1661>
kepada
8la
<413>
Akhis
9syka
<397>
untuk
 
 
mencari
10sqbl
<1245>
 
11ta
<853>
hamba-hambanya
12wydbe
<5650>
Lalu
 
 
Simei
14yems
<8096>
pulang
13Klyw
<1980>
dan
 
 
membawa
15abyw
<935>
 
16ta
<853>
hamba-hambanya
17wydbe
<5650>
dari
 
 
Gat
18tgm
<1661>
41
Pada saat
 
 
diberitahukan
1dgyw
<5046>
kepada
 
 
Salomo
2hmlsl
<8010>
bahwa
3yk
<3588>
Simei
5yems
<8096>
pergi
4Klh
<1980>
dari
 
 
Yerusalem
6Mlswrym
<3389>
ke
 
 
Gat
7tg
<1661>
dan sudah
 
 
pulang
8bsyw
<7725>
42
Raja
2Klmh
<4428>
mengutus
1xlsyw
<7971>
dan
 
 
memanggil
3arqyw
<7121>
Simei
4yemsl
<8096>
serta
 
 
bertanya
5rmayw
<559>
kepadanya
6wyla
<413>
Apakah aku
 
 
tidak
7awlh
<3808>
menyuruhmu
 
 
bersumpah
8Kytebsh
<7650>
demi
 
 
TUHAN
9hwhyb
<3068>
dan
 
 
memperingatkanmu
10deaw
<5749>
 
11Kb
<0>
kataku
12rmal
<559>
Pada
 
 
waktu
13Mwyb
<3117>
kamu
 
 
keluar
14Ktau
<3318>
dan
 
 
pergi
15tklhw
<1980>
ke mana
17hnaw 16hna
<575> <575>
pun kamu
20yk 19edt 18edy
<3588> <3045> <3045>
pasti mati dibunuh
22twmt 21twm
<4191> <4191>
Kamu telah
 
 
berkata
23rmatw
<559>
kepadaku
24yla
<413>
Perkataan
26rbdh
<1697>
ini adalah
 
 
baik
25bwj
<2896>
aku
 
 
mendengarkan
27ytems
<8085>
43
Mengapa
1ewdmw
<4069>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
memegang
3trms
<8104>
 
4ta
<853>
sumpah
5tebs
<7621>
demi
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan
7taw
<853>
perintah
8hwumh
<4687>
yang
9rsa
<834>
aku
 
 
perintahkan
10ytywu
<6680>
kepadamu
11Kyle
<5921>
44
Raja
2Klmh
<4428>
juga
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Simei
4yems
<8096>
Kamu
5hta
<859>
mengetahui
6tedy
<3045>
 
7ta
<853>
segala
8lk
<3605>
kejahatan
9herh
<7451>
yang
10rsa
<834>
diketahui
11edy
<3045>
hatimu
12Kbbl
<3824>
yang
13rsa
<834>
kamu
 
 
lakukan
14tyve
<6213>
kepada
 
 
Daud
15dwdl
<1732>
ayahku
16yba
<1>
dan
17byshw
<7725>
TUHAN
18hwhy
<3068>
akan membalas
19ta
<853>
kejahatanmu
20Kter
<7451>
ke atas
 
 
kepalamu
21Ksarb
<7218>
45
Namun
 
 
Raja
1Klmhw
<4428>
Salomo
2hmls
<8010>
akan
 
 
diberkati
3Kwrb
<1288>
dan
 
 
takhta
4aokw
<3678>
Daud
5dwd
<1732>
akan
6hyhy
<1961>
kukuh
7Nwkn
<3559>
di
 
 
hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
sampai
10de
<5704>
selamanya
11Mlwe
<5769>
46
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
 
3ta
<853>
Benaya
4whynb