Prev Chapter 2 Chronicles 32 Next Chapter
1
Sesudah
1yrxa
<310>
hal-hal
2Myrbdh
<1697>
yang Hizkia lakukan dengan penuh

kesetiaan
3tmahw
<571>
itu
4hlah
<428>
Sanherib
6byrxno
<5576>
raja
7Klm
<4428>
Asyur
8rwsa
<804>
datang
5ab
<935>
dan
 
 
menyerang
9abyw
<935>
Yehuda
10hdwhyb
<3063>
Dia
 
 
mengepung
11Nxyw
<2583>
 
12le
<5921>
kota-kota
13Myreh
<5892>
berkubu
14twrubh
<1219>
dan
 
 
berniat
15rmayw
<559>
menaklukkannya
16Meqbl
<1234>
 
17wyla
<413>
2
Ketika
 
 
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
tahu
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
Sanherib
5byrxno
<5576>
datang
4ab
<935>
dan
 
 
berniat
6wynpw
<6440>
menyerang
7hmxlml
<4421>
 
8le
<5921>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
3
dia
 
 
berunding
1Uewyw
<3289>
dengan
2Me
<5973>
para
 
 
pahlawan
4wyrbgw
<1368>
dan
 
 
panglimanya
3wyrv
<8269>
untuk
 
 
menutup
5Mwtol
<5640>
sumber-sumber
 
 
mata
8twnyeh
<5869>
 
6ta
<853>
air
7ymym
<4325>
yang
9rsa
<834>
ada
 
 
di luar
10Uwxm
<2351>
kota
11ryel
<5892>
Mereka pun
 
 
membantunya
12whwrzeyw
<5826>
4
Kemudian
 
 
orang
2Me
<5971>
banyak
3br
<7227>
berkumpul
1wubqyw
<6908>
dan
 
 
menutup
4wmtoyw
<5640>
 
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
sumber
 
 
mata air
7twnyemh
<4599>
dan
8taw
<853>
sungai
9lxnh
<5158>
yang
 
 
mengalir
10Pjwsh
<7857>
melintasi
11Kwtb
<8432>
negeri
12Urah
<776>
itu Mereka
 
 
berkata
13rmal
<559>
Mengapa
14hml
<4100>
 
15wawby
<935>
raja-raja
16yklm
<4428>
Asyur
17rwsa
<804>
harus datang dan
 
 
mendapatkan
18waumw
<4672>
banyak
20Mybr
<7227>
air
19Mym
<4325>
5
Hizkia
 
 
menguatkan hatinya
1qzxtyw
<2388>
dan
 
 
membangun
2Nbyw
<1129>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
tembok
5hmwxh
<2346>
yang sudah
 
 
dibongkar
6huwrph
<6555>
mendirikan
7leyw
<5927>
menara-menara
9twldgmh
<4026>
di atasnya
8le
<5921>
dan membangun

tembok-tembok
11hmwxh
<2346>
lain
12trxa
<312>
di luarnya
10huwxlw
<2351>
Dia
 
 
memperkuat
13qzxyw
<2388>
 
14ta
<853>
Milo
15awlmh
<4407>
di
 
 
kota
16rye
<5892>
Daud
17dywd
<1732>
dan
 
 
membuat
18veyw
<6213>
lembing
19xls
<7973>
dan
 
 
perisai
21Myngmw
<4043>
dalam
 
 
jumlah besar
20brl
<7230>
6
Dia mengangkat
1Ntyw
<5414>
panglima-panglima
2yrv
<8269>
perang
3twmxlm
<4421>
atas
4le
<5921>
rakyatnya
5Meh
<5971>
dan mereka
 
 
berkumpul
6Mubqyw
<6908>
menghadapnya di
8la 7wyla
<413> <413>
halaman
9bwxr
<7339>
pintu gerbang
10res
<8179>
kota
11ryeh
<5892>
Lalu dia menenangkan
13le 12rbdyw
<5921> <1696>
hati
14Mbbl
<3824>
mereka dengan
 
 
berkata
15rmal
<559>
7
Jadilah
 
 
kuat
1wqzx
<2388>
dan
 
 
berani
2wumaw
<553>
Jangan
3la
<408>
takut
4waryt
<3372>
atau
5law
<408>
gentar
6wtxt
<2865>
terhadap
7ynpm
<6440>
raja
8Klm
<4428>
Asyur
9rwsa
<804>
dan
10ynplmw
<6440>
seluruh
11lk
<3605>
laskar
12Nwmhh
<1995>
yang
13rsa
<834>
ada
 
 
bersamanya
14wme
<5973>
Sebab
15yk
<3588>
yang
 
 
bersama
16wnme
<5973>
kita lebih
 
 
banyak
17br
<7227>
daripada yang
 
 
bersama
18wmem
<5973>
dia
 
 
8
Yang
 
 
bersama
1wme
<5973>
dia adalah
 
 
tangan
2ewrz
<2220>
manusia
3rvb
<1320>
sementara yang
 
 
bersama
4wnmew
<5973>
kita adalah
 
 
TUHAN
5hwhy
<3069>
Allah
6wnyhla
<430>
kita yang akan
 
 
menolong
7wnrzel
<5826>
kita dan
 
 
berperang
8Mxlhlw
<3898>
dalam
 
 
peperangan
9wntmxlm
<4421>
kita
10wkmoyw
<5564>
Rakyat
11Meh
<5971>
pun dikuatkan
 
 
oleh
12le
<5921>
perkataan
13yrbd
<1697>
Hizkia
14whyqzxy
<2396>
raja
15Klm
<4428>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
 
17P
<0>
9
Sesudah
1rxa
<310>
itu
2hz
<2088>
ketika
 
 
Sanherib
4byrxno
<5576>
raja
5Klm
<4428>
Asyur
6rwsa
<804>
dan
 
 
seluruh
12lkw
<3605>
pasukannya
13wtlsmm
<4475>
sedang
9awhw
<1931>
mengepung
10le
<5921>
Lakhis
11sykl
<3923>
dia
 
 
mengutus
3xls
<7971>
para
 
 
pegawainya
7wydbe
<5650>
ke
 
 
Yerusalem
8hmylswry
<3389>
 
14wme
<5973>
menemui
15le
<5921>
Hizkia
16whyqzxy
<2396>
raja
17Klm
<4428>
Yehuda
18hdwhy
<3063>
dan
19lew
<5921>
semua
20lk
<3605>
orang
 
 
Yehuda
21hdwhy
<3063>
yang
22rsa
<834>
ada di
 
 
Yerusalem
23Mlswryb
<3389>
dengan
 
 
pesan
24rmal
<559>
10
Inilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
Sanherib
3byrxno
<5576>
raja
4Klm
<4428>
Asyur
5rwsa
<804>
 
6le
<5921>
Apa
7hm
<4100>
yang
 
 
kamu
8Mta
<859>
andalkan
9Myxjb
<982>
sehingga kamu tetap
 
 
tinggal
10Mybsyw
<3427>
di
 
 
Yerusalem
12Mlswryb
<3389>
yang sudah
 
 
dikepung
11rwumb
<4692>
ini
 
 
11
Bukankah
1alh
<3808>
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
sedang
 
 
menghasut
3tyom
<5496>
kamu untuk
4Mkta
<853>
menyerahkan
5ttl
<5414>
kamu supaya kamu
6Mkta
<853>
mati
7twml
<4191>
kelaparan
8berb
<7458>
dan
 
 
kehausan
9amubw
<6772>
ketika dia
 
 
berkata
10rmal
<559>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
12wnyhla
<430>
kita akan
 
 
melepaskan
13wnlyuy
<5337>
kita dari
 
 
tangan
14Pkm
<3709>
raja
15Klm
<4428>
Asyur
16rwsa
<804>
12
Bukankah
1alh
<3808>
 
2awh
<1931>
Hizkia
3whyqzxy
<2396>
ini yang
 
 
menyingkirkan
4ryoh
<5493>
 
5ta
<853>
bukit-bukit pengorbanan
6wytmb
<1116>
dan
7taw
<853>
mazbah-mazbah-Nya
8wytxbzm
<4196>
dengan
 
 
berkata
9rmayw
<559>
kepada
 
 
Yehuda
10hdwhyl
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
11Mlswrylw
<3389>
Di
12rmal
<559>
depan
13ynpl
<6440>
satu
 
 
mazbah
14xbzm
<4196>
saja
15dxa
<259>
kamu harus sujud
 
 
menyembah
16wwxtst
<7812>
dan
17wylew
<5921>
membakar
18wryjqt
<6999>
kurban di atasnya
 
 
13
Apa kamu
 
 
tidak
1alh
<3808>
tahu
2wedt
<3045>
apa
3hm
<4100>
yang
4ytyve
<6213>
sudah
 
 
aku
5yna
<589>
dan
 
 
nenek moyangku
6ytwbaw
<1>
lakukan terhadap
 
 
semua
7lkl
<3605>
bangsa
8yme
<5971>
di
 
 
negeri-negeri
9twurah
<776>
lain Apakah
 
 
ilah
12yhla
<430>
semua
10lwkyh
<3605>
bangsa
13ywg
<1471>
negeri
14twurah
<776>
itu pernah
 
 
berhasil
11wlky
<3201>
melepaskan
15lyuhl
<5337>
 
16ta
<853>
negeri
17Mura
<776>
mereka dari
 
 
tanganku
18ydym
<3027>
14
Siapakah
1ym
<4310>
dari antara
 
 
semua
2lkb
<3605>
ilah
3yhla
<430>
bangsa
4Mywgh
<1471>
itu
5hlah
<428>
yang
6rsa
<834>
ditumpas
7wmyrxh
<2763>
oleh
 
 
nenek moyangku
8ytwba
<1>
yang
9rsa
<834>
dapat
10lwky
<3201>
melepaskan
11lyuhl
<5337>
 
12ta
<853>
bangsanya
13wme
<5971>
dari
 
 
tanganku
14ydym
<3027>
sehingga
15yk
<3588>
Allahmu
17Mkyhla
<430>
dapat
16lkwy
<3201>
melepaskanmu
18lyuhl
<5337>
dari
19Mkta
<853>
tanganku
20ydym
<3027>
15
Sekarang
1htew
<6258>
jangan
2la
<408>
biarkan
4Mkta
<853>
Hizkia
5whyqzx
<2396>
menipumu
3aysy
<5377>
dan
 
 
jangan
6law
<408>
biarkan dia
 
 
menghasutmu
7tyoy
<5496>
seperti
8Mkta
<853>
ini
9tazk
<2063>
Jangan
10law
<408>
percaya
11wnymat
<539>
kepadanya
12wl
<0>
sebab
13yk
<3588>
tidak
14al
<3808>
ada
 
 
ilah
17hwla
<433>
dari
18lk
<3605>
bangsa
19ywg
<1471>
atau
 
 
kerajaan
20hklmmw
<4467>
mana pun
16lk
<3605>
yang
 
 
dapat
15lkwy
<3201>
melepaskan
21lyuhl
<5337>
bangsanya
22wme
<5971>
dari
 
 
tanganku
23ydym
<3027>
atau dari
 
 
tangan
24dymw
<3027>
nenek moyangku
25ytwba
<1>
Lebih-lebih
26Pa
<637>
 
27yk
<3588>
Allahmu
28Mkyhla
<430>
itu Dia
 
 
tidak
29al
<3808>
dapat
 
 
melepaskan
30wlyuy
<5337>
kamu dari
31Mkta
<853>
tanganku
32ydym
<3027>
16
Masih banyak
 
 
lagi
1dwew
<5750>
yang
 
 
diucapkan
2wrbd
<1696>
oleh
 
 
pegawai-pegawai
3wydbe
<5650>
Sanherib
 
 
menentang
4le
<5921>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6Myhlah
<430>
dan
 
 
menentang
7lew
<5921>
Hizkia
8whyqzxy
<2396>
hamba-Nya
9wdbe
<5650>
17
Dia juga
 
 
menulis
2btk
<3789>
surat
1Myrpow
<5612>
yang
 
 
mencela
3Prxl
<2778>
TUHAN
4hwhyl
<3068>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
yang
 
 
berbunyi
7rmalw
<559>
Seperti
9rmal 8wyle
<559> <5921>
ilah
10yhlak
<430>
bangsa-bangsa
11ywg
<1471>
lain
13rsa 12twurah
<834> <776>
tidak
14al
<3808>
dapat
 
 
melepaskan
15wlyuh
<5337>
bangsanya
16Mme
<5971>
dari
 
 
tanganku
17ydym
<3027>
begitu
18Nk
<3651>
pula
 
 
Allah
21yhla
<430>
Hizkia
22whyqzxy
<2396>
tidak
19al
<3808>
dapat
 
 
melepaskan
20lyuy
<5337>
bangsa-Nya dari
23wme
<5971>
tanganku
24ydym
<3027>
18
Mereka
 
 
berseru
1warqyw
<7121>
dengan
 
 
suara
2lwqb
<6963>
keras
3lwdg
<1419>
dalam
 
 
bahasa Yehuda
4tydwhy
<3066>
kepada
5le
<5921>
penduduk
6Me
<5971>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
yang
8rsa
<834>
berada
 
 
di atas
9le
<5921>
tembok
10hmwxh
<2346>
untuk
 
 
menakuti
11Maryl
<3372>
dan
 
 
membuat
12Mlhblw
<926> ==>
mereka
 
 
cemas
12Mlhblw
<== <926>
supaya
13Neml
<4616>
 
15ta
<853>
kota
16ryeh
<5892>
itu dapat
 
 
direbut
14wdkly
<3920>
19
Mereka
 
 
berbicara
1wrbdyw
<1696>
melawan
2la
<413>
Allah
3yhla
<430>
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
seperti berbicara
 
 
melawan
5lek
<5921>
ilah
6yhla
<430>
bangsa-bangsa
7yme
<5971>
di
 
 
bumi
8Urah
<776>
yang adalah
 
 
buatan
9hvem
<4639>
tangan
10ydy
<3027>
manusia
11Mdah
<120>
 
12o
<0>
20
Raja
3Klmh
<4428>
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
dan
 
 
Nabi
7aybnh
<5030>
Yesaya
4whyesyw
<3470>
anak
5Nb
<1121>
Amos
6Uwma
<531>
berdoa
1llptyw
<6419>
tentang
8le
<5921>
hal
 
 
ini
9taz
<2063>
dan
 
 
berseru
10wqezyw
<2199>
ke
 
 
langit
11Mymsh
<8064>
 
12P
<0>
21
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengirim
1xlsyw
<7971>
malaikat
3Kalm
<4397>
untuk
 
 
melenyapkan
4dxkyw
<3582>
semua
5lk
<3605>
pahlawan
6rwbg
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
7lyx
<2428>
pemuka
8dygnw
<5057>
dan
 
 
panglima
9rvw
<8269>
yang ada di
 
 
perkemahan
10hnxmb
<4264>
raja
11Klm
<4428>
Asyur
12rwsa
<804>
sehingga dia
 
 
pulang
13bsyw
<7725>
ke
15Mynp
<6440>
negerinya
16wural
<776>
dengan
 
 
rasa malu
14tsbb
<1322>
Ketika dia
 
 
masuk
17abyw
<935>
ke
 
 
kuil
18tyb
<1004>
ilahnya
19wyhla
<430>
anak-anak kandungnya
21wyem 20*yayuymw {wayuymw}
<4578> <3329>
sendiri
 
 
membunuh
23whlyph
<5307>
dia dengan
 
 
pedang
24brxb
<2719>
di sana
22Ms
<8033>
22
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyelamatkan
1eswyw
<3467>
 
3ta
<853>
Hizkia
4whyqzxy
<2396>
dan
5taw
<853>
seluruh
6ybsy
<3427>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
dari
 
 
tangan
8dym
<3027>
Sanherib
9byrxno
<5576>
raja
10Klm
<4428>
Asyur
11rwsa
<804>
dan dari
 
 
tangan
12dymw
<3027>
semua
13lk
<3605>
musuhnya Dia

mengaruniakan keamanan
14Mlhnyw
<5095>
kepada mereka di
 
 
seluruh penjuru
15bybom
<5439>
23
Banyak
1Mybrw
<7227>
orang
 
 
membawa
2Myaybm
<935>
persembahan
3hxnm
<4503>
untuk
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
ke
 
 
Yerusalem
5Mlswryl
<3389>
dan
 
 
barang-barang berharga
6twndgmw
<4030>
untuk
 
 
Hizkia
7whyqzxyl
<2396>
raja
8Klm
<4428>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
Sejak saat
14yrxam
<310>
itu dia
 
 
ditinggikan
10avnyw
<5375>
di depan
 
 
mata
11ynyel
<5869>
semua
12lk
<3605>
bangsa
13Mywgh
<1471>
 
16o 15Nk
<0> <3651>
24
Pada
 
 
masa
1Mymyb
<3117>
itu
2Mhh
<1992>
Hizkia
4whyqzxy
<2396>
jatuh sakit
3hlx
<2470>
dan
5de
<5704>
hampir
 
 
mati
6twml
<4191>
Dia
 
 
berdoa
7llptyw
<6419>
kepada
8la
<413>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan TUHAN
 
 
berfirman
10rmayw
<559>
kepadanya
11wl
<0>
dan memberinya suatu
 
 
tanda
12tpwmw
<4159>
ajaib
14wl 13Ntn
<0> <5414>
25
Namun
 
 
Hizkia
5whyqzxy
<2396>
tidak
1alw
<3808>
berterima kasih
4bysh
<7725>
atas
3wyle
<5921>
kebaikan
2lmgk
<1576>
yang ditunjukkan kepadanya

sebab
6yk
<3588>
hatinya
8wbl
<3820>
menjadi angkuh
7hbg
<1361>
Itulah sebabnya
10wyle
<5921>
murka
11Puq
<7110>
TUHAN
 
 
menimpa
9yhyw
<1961>
dia juga
12lew
<5921>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
14Mlswryw
<3389>
26
Namun
 
 
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
merendahkan diri
1enkyw
<3665>
dari
 
 
keangkuhan
3hbgb
<1363>
hatinya
4wbl
<3820>
itu baik dia maupun
5awh
<1931>
penduduk
6ybsyw
<3427>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
sehingga
 
 
murka
11Puq
<7110>
TUHAN
12hwhy
<3068>
tidak
8alw
<3808>
menimpa
9ab
<935>
mereka
 
 
pada
10Mhyle
<5921>
zaman
13ymyb
<3117>
Hizkia
14whyqzxy
<2396>
27
 
1yhyw
<1961>
Hizkia
2whyqzxyl
<2396>
memiliki
 
 
kekayaan
3rse
<6239>
dan
 
 
kehormatan
4dwbkw
<3519>
yang
5hbrh
<7235>
sangat
6dam
<3966>
besar Dia
 
 
membuat
8hve
<6213>
perbendaharaan-perbendaharaan
7twruaw
<214>
untuk
 
 
emas
11bhzlw
<2091>
 
9wl
<0>
perak
10Pokl
<3701>
batu
12Nbalw
<68>
permata yang
 
 
berharga
13hrqy
<3368>
rempah-rempah
14Mymvblw
<1314>
perisai
15Myngmlw
<4043>
dan
 
 
berbagai
16lklw
<3605>
barang
17ylk
<3627>
yang
 
 
indah
18hdmx
<2532>
28
Dia juga membuat
 
 
gudang perbekalan
1twnkomw
<4543>
untuk
 
 
hasil
2tawbtl
<8393>
gandum
3Ngd
<1715>
anggur
4swrytw
<8492>
dan
 
 
minyak
5rhuyw
<3323>
dan
 
 
kandang-kandang
6twraw
<723>
untuk
 
 
berbagai jenis
7lkl
<3605>
hewan besar
9hmhbw 8hmhb
<929> <929>
serta
 
 
kandang-kandang
11twrwal
<220>
untuk
 
 
kawanan ternak
10Myrdew
<5739>
29
Dia
 
 
membuat
2hve
<6213>
kota-kota
1Myrew
<5892>
bagi dirinya dan
3wl
<0>
memperoleh
4hnqmw
<4735>
banyak
7brl
<7230>
domba
5Nau
<6629>
dan
 
 
sapi
6rqbw
<1241>
sebab
8yk
<3588>
 
10wl
<0>
Allah
11Myhla
<430>
memberikan
9Ntn
<5414>
kepadanya
 
 
banyak
13br
<7227>
sekali
14dam
<3966>
harta benda
12swkr
<7399>
30
Hizkialah
2whyqzxy
<2396>
yang
1awhw
<1931>
membendung
3Mto
<5640>
 
4ta
<853>
aliran
6ymym 5auwm
<4325> <4161>
Gihon
7Nwxyg
<1521>
di sebelah
 
 
hulu
8Nwyleh
<5945>
dan
 
 
mengalirkannya
9Mrsyyw
<3474>
ke
 
 
hilir
10hjml
<4295>
ke
 
 
sebelah barat
11hbrem
<4628>
kota
12ryel
<5892>
Daud
13dywd
<1732>
Hizkia
15whyqzxy
<2396>
berhasil
14xluyw
<6743>
dalam
 
 
segala
16lkb
<3605>
pekerjaannya
17whvem
<4639>
31
Ketika utusan-utusan
1Nkw
<3651>
para
2yuylmb
<3887>
pembesar
3yrv
<8269>
Babel
4lbb
<894>
dikirim
5Myxlsmh
<7971>
kepadanya
 
 
untuk
6wyle
<5921>
menanyakan
7srdl
<1875>
tentang tanda
 
 
ajaib
8tpwmh
<4159>
yang
9rsa
<834>
terjadi
10hyh
<1961>
di
 
 
negeri
11Urab
<776>
itu
 
 
Allah
13Myhlah
<430>
meninggalkan
12wbze
<5800>
dia untuk
 
 
mengujinya
14wtwonl
<5254>
dan
 
 
mengetahui
15tedl
<3045>
segala
16lk
<3605>
isi
 
 
hatinya
17wbblb
<3824>
32
Perkataan
2yrbd
<1697>
Hizkia
3whyqzxy
<2396>
selebihnya
1rtyw
<3499>
dan
 
 
kesetiaannya
4wydoxw
<2617>
sesungguhnya
5Mnh
<2005>
semua itu
 
 
tertulis
6Mybwtk
<3789>
dalam Kitab
 
 
Penglihatan
7Nwzxb
<2377>
Nabi
11aybnh
<5030>
Yesaya
8whyesy
<3470>
Anak
9Nb
<1121>
Amos
10Uwma
<531>
dalam
12le
<5921>
kitab
13rpo
<5612>
Sejarah
 
 
Raja-Raja
14yklm
<4428>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
dan
 
 
Israel
16larvyw
<3478>
33
Kemudian
 
 
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
bersama
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
dan
 
 
dikuburkan
5whrbqyw
<6912>
di
 
 
pendakian
6hlemb
<4608>
ke
 
 
pekuburan
7yrbq
<6913>
anak-anak
8ynb
<1121>
Daud
9dywd
<1732>
Seluruh
14lk
<3605>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
dan
 
 
penduduk
16ybsyw
<3427>
Yerusalem
17Mlswry
<3389>
memberikan
11wve
<6213>
penghormatan
10dwbkw
<3519>
kepadanya
12wl
<0>
pada saat
 
 
kematiannya
13wtwmb
<4194>
Lalu
 
 
Manasye
19hsnm
<4519>
anaknya
20wnb
<1121>
menjadi raja
18Klmyw
<4427>
menggantikan
21wytxt
<8478>
dia
22P
<0>