Prev Chapter 2 Chronicles 7 Next Chapter
1
Setelah
1twlkkw
<3615>
Salomo
2hmls
<8010>
mengakhiri doanya
3llpthl
<6419>
api
4sahw
<784>
turun
5hdry
<3381>
dari
 
 
langit
6Mymshm
<8064>
dan
 
 
menghanguskan
7lkatw
<398>
kurban bakaran
8hleh
<5930>
dan
 
 
kurban sembelihan
9Myxbzhw
<2077>
dan
 
 
kemuliaan
10dwbkw
<3519>
TUHAN
11hwhy
<3068>
memenuhi
12alm
<4390>
 
13ta
<853>
bait
14tybh
<1004>
itu
 
 
2
Para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
tidak
1alw
<3808>
dapat
2wlky
<3201>
memasuki
4awbl
<935>
 
5la
<413>
bait
6tyb
<1004>
TUHAN
7hwhy
<3068>
karena
8yk
<3588>
kemuliaan
10dwbk
<3519>
TUHAN
11hwhy
<3068>
memenuhi
9alm
<4390>
 
12ta
<853>
bait
13tyb
<1004>
TUHAN
14hwhy
<3068>
3
Ketika
 
 
semua
1lkw
<3605>
orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
melihat
4Myar
<7200>
api
6sah
<784>
itu
 
 
turun
5tdrb
<3381>
dan
 
 
kemuliaan
7dwbkw
<3519>
TUHAN
8hwhy
<3068>
melingkupi
9le
<5921>
bait
10tybh
<1004>
itu mereka
 
 
berlutut
11werkyw
<3766>
dengan
 
 
muka
12Mypa
<639>
mereka sampai ke
 
 
tanah
13hura
<776>
di atas
14le
<5921>
lantai batu
15hpurh
<7531>
Mereka
 
 
sujud menyembah
16wwxtsyw
<7812>
dan
 
 
mengucap syukur
17twdwhw
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
18hwhyl
<3068>
Sebab
19yk
<3588>
Dia
 
 
Baik
20bwj
<2896>
Sesungguhnya
21yk
<3588>
untuk
 
 
selama-lamanya
22Mlwel
<5769>
kasih setia-Nya
23wdox
<2617>
4
Kemudian
 
 
raja
1Klmhw
<4428>
dan
 
 
seluruh
2lkw
<3605>
umat
3Meh
<5971>
itu
 
 
mempersembahkan
4Myxbz
<2076>
kurban sembelihan
5xbz
<2077>
di hadapan
6ynpl
<6440>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
8o
<0>
5
Raja
2Klmh
<4428>
Salomo
3hmls
<8010>
mempersembahkan
1xbzyw
<2076>
22.000
9Pla 8Mynsw 7Myrve
<505> <8147> <6242>
ekor
 
 
sapi
6rqbh
<1241>
dan
 
 
120.000
13Pla 12Myrvew 11ham
<505> <6242> <3967>
ekor
 
 
domba
10Nauw
<6629>
sebagai
4ta
<853>
kurban sembelihan
5xbz
<2077>
Demikianlah
 
 
raja
18Klmh
<4428>
dan
 
 
seluruh
19lkw
<3605>
umat
20Meh
<5971>
menahbiskan
14wknxyw
<2596>
 
15ta
<853>
bait
16tyb
<1004>
Allah
17Myhlah
<430>
6
Para
 
 
imam
1Mynhkhw
<3548>
berdiri
4Mydme
<5975>
di
2le
<5921>
tempat
 
 
tugas
3Mtwrmsm
<4931>
mereka begitu pula
 
 
orang-orang Lewi
5Mywlhw
<3881>
dengan
 
 
alat-alat
6ylkb
<3627>
musik
7rys
<7892>
untuk memuliakan
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
dibuat
10hve
<6213>
oleh
 
 
Raja
12Klmh
<4428>
Daud
11dywd
<1732>
untuk
 
 
mengucap syukur
13twdhl
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
Sesungguhnya
15yk
<3588>
untuk
 
 
selama-lamanya
16Mlwel
<5769>
kasih setia-Nya
17wdox
<2617>
ketika
 
 
Daud
19dywd
<1732>
memuji
18llhb
<1984>
TUHAN dengan bantuan mereka Para
20Mdyb
<3027>
imam
21Mynhkhw
<3548>
meniup
22*Myruxm {Myruuxm}
<2690>
nafiri di
 
 
depan
23Mdgn
<5048>
mereka sementara
 
 
semua
24lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
25larvy
<3478>
berdiri
26Mydme
<5975>
 
27o
<0>
7
Lalu
 
 
Salomo
2hmls
<8010>
menguduskan
1sdqyw
<6942>
 
3ta
<853>
bagian tengah
4Kwt
<8432>
pelataran
5ruxh
<2691>
yang
6rsa
<834>
ada
 
 
di depan
7ynpl
<6440>
bait
8tyb
<1004>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Di sanalah
12Ms
<8033>
dia
10yk
<3588>
mempersembahkan
11hve
<6213>
kurban-kurban bakaran
13twleh
<5930>
dan
14taw
<853>
lemak
15yblx
<2459>
kurban pendamaian
16Mymlsh
<8002>
sebab
17yk
<3588>
mazbah
18xbzm
<4196>
tembaga
19tsxnh
<5178>
yang
20rsa
<834>
dibuat
21hve
<6213>
Salomo
22hmls
<8010>
tidak
23al
<3808>
dapat
24lwky
<3201>
menampung
25lykhl
<3557>
 
26ta
<853>
kurban bakaran
27hleh
<5930>
 
28taw
<853>
kurban sajian
29hxnmh
<4503>
dan semua
30taw
<853>
lemak kurban
31Myblxh
<2459>
itu
 
 
8
Pada
1veyw
<6213>
waktu
5teb
<6256>
itu
6ayhh
<1931>
Salomo
2hmls
<8010>
mengadakan
3ta
<853>
perayaan
4gxh
<2282>
Pondok Daun selama
 
 
tujuh
7tebs
<7651>
hari
8Mymy
<3117>
bersama
11wme
<5973>
seluruh
9lkw
<3605>
Israel
10larvy
<3478>
suatu
 
 
jemaat
12lhq
<6951>
yang
 
 
sangat
14dam
<3966>
besar
13lwdg
<1419>
mulai dari jalan
 
 
masuk
15awblm
<935>
ke
 
 
Hamat
16tmx
<2574>
sampai
17de
<5704>
sungai
18lxn
<5158>
Mesir
19Myrum
<4714>
9
Pada
1wveyw
<6213>
hari
2Mwyb
<3117>
kedelapan
3ynymsh
<8066>
mereka mengadakan
 
 
pertemuan raya
4true
<6116>
karena
5yk
<3588>
mereka telah
 
 
merayakan
8wve
<6213>
penahbisan
6tknx
<2598>
mazbah
7xbzmh
<4196>
selama
 
 
tujuh
9tebs
<7651>
hari
10Mymy
<3117>
dan
 
 
perayaan
11gxhw
<2282>
Pondok Daun selama
 
 
tujuh
12tebs
<7651>
hari
13Mymy
<3117>
10
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
kedua puluh
2Myrve
<6242>
tiga
3hslsw
<7969>
bulan
4sdxl
<2320>
ketujuh
5yeybsh
<7637>
dia
 
 
menyuruh
6xls
<7971> ==>
 
7ta
<853>
umat
8Meh
<5971>
itu
 
 
pulang
6xls
<== <7971>
ke
 
 
tenda-tenda
9Mhylhal
<168>
mereka sambil
 
 
bersukacita
10Myxmv
<8056>
dan
 
 
bergembira
11ybwjw
<2896>
 
12bl
<3820>
atas
13le
<5921>
kebaikan
14hbwjh
<2896>
yang
15rsa
<834>
TUHAN
17hwhy
<3068>
tunjukkan
16hve
<6213>
kepada
 
 
Daud
18dywdl
<1732>
kepada
 
 
Salomo
19hmlslw
<8010>
dan kepada
 
 
Israel
20larvylw
<3478>
umat-Nya
21wme
<5971>
11
Demikianlah
1lkyw
<3615>
Salomo
14hmls 2hmls
<8010> <8010>
menyelesaikan
15twvel
<6213>
bait
16tybb
<1004>
TUHAN
17hwhy
<3068>
dan
6taw
<853>
istana
18wtybbw 7tyb
<1004> <1004>
raja
8Klmh
<4428>
Dia
 
 
berhasil
19xyluh
<6743>
melaksanakan
9taw
<853>
segala
10lk
<3605>
sesuatu yang timbul
11abh
<935>
dalam
12le
<5921>
hatinya
13bl
<3820>
untuk
3ta
<853>
bait
4tyb
<1004>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan istananya
20P
<0>
12
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menampakkan
1aryw
<7200>
diri
 
 
kepada
3la
<413>
Salomo
4hmls
<8010>
pada
 
 
malam
5hlylb
<3915>
hari dan
 
 
berfirman
6rmayw
<559>
Aku telah
7wl
<0>
mendengar
8ytems
<8085>
 
9ta
<853>
doamu
10Ktlpt
<8605>
dan telah
 
 
memilih
11ytrxbw
<977>
tempat
12Mwqmb
<4725>
ini
13hzh
<2088>
bagi-Ku sebagai
14yl
<0>
rumah
15tybl
<1004>
persembahan kurban
16xbz
<2077>
13
Jika
1Nh
<2005>
Aku
 
 
menutup
2ruea
<6113>
langit
3Mymsh
<8064>
sehingga
 
 
tidak
4alw
<3808>
turun
5hyhy
<1961>
hujan
6rjm
<4306>
dan
 
 
jika
7Nhw
<2005>
Aku
 
 
menyuruh
8hwua
<6680>
 
9le
<5921>
belalang
10bgx
<2284>
melahap
11lwkal
<398>
hasil
 
 
bumi
12Urah
<776>
dan
 
 
jika
13Maw
<518>
Aku
 
 
mengirim
14xlsa
<7971>
penyakit sampar
15rbd
<1698>
kepada
 
 
umat-Ku
16ymeb
<5971>
14
dan jika
 
 
umat-Ku
2yme
<5971>
yang
3rsa
<834>
atasnya
 
 
nama-Ku
5yms
<8034>
disebut
4arqn
<7121>
merendahkan diri
1wenkyw
<3665>
 
6Mhyle
<5921>
berdoa
7wllptyw
<6419>
dan
 
 
mencari
8wsqbyw
<1245>
wajah-Ku
9ynp
<6440>
lalu
 
 
berbalik
10wbsyw
<7725>
dari
 
 
jalan-jalannya
11Mhykrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
12Myerh
<7451>
Aku
13ynaw
<589>
akan
 
 
mendengar
14emsa
<8085>
dari
15Nm
<4480>
surga
16Mymsh
<8064>
dan
 
 
mengampuni
17xloaw
<5545>
dosa
18Mtajxl
<2403>
mereka serta
 
 
memulihkan
19apraw
<7495>
 
20ta
<853>
tanah
21Mura
<776>
mereka
 
 
15
Sekarang
1hte
<6258>
mata-Ku
2ynye
<5869>
 
3wyhy
<1961>
terbuka
4twxtp
<6605>
dan
 
 
telinga-Ku
5ynzaw
<241>
mendengarkan
6twbsq
<7183>
doa
7tlptl
<8605>
yang dipanjatkan di

tempat
8Mwqmh
<4725>
ini
9hzh
<2088>
16
Aku
1htew
<6258>
telah
 
 
memilih
2ytrxb
<977>
dan
 
 
menguduskan
3ytsdqhw
<6942>
 
4ta
<853>
bait
5tybh
<1004>
ini
6hzh
<2088>
supaya
7twyhl
<1961>
nama-Ku
8yms
<8034>
tinggal di
 
 
sana
9Ms
<8033>
sampai
10de
<5704>
selama-lamanya
11Mlwe
<5769>
 
12wyhw
<1961>
Mata-Ku
13ynye
<5869>
dan
 
 
hati-Ku
14yblw
<3820>
akan ada di
 
 
sana
15Ms
<8033>
sepanjang
16lk
<3605>
masa
17Mymyh
<3117>
17
Dan
 
 
jika
2Ma
<518>
kamu
1htaw
<859>
hidup
3Klt
<1980>
di hadapan-Ku
4ynpl
<6440>
sama
 
 
seperti
5rsak
<834>
Daud
7dywd
<1732>
ayahmu
8Kyba
<1>
hidup
6Klh
<1980>
dan
 
 
melakukan
9twvelw
<6213>
segala
10lkk
<3605>
yang
11rsa
<834>
Kuperintahkan
12Kytywu
<6680>
serta
 
 
memegang teguh
15rwmst
<8104>
ketetapan-ketetapan
13yqxw
<2706>
dan
 
 
peraturan-peraturan-Ku
14yjpsmw
<4941>
18
Aku akan
 
 
mengukuhkan
1ytwmyqhw
<6965>
 
2ta
<853>
takhta
3aok
<3678>
kerajaanmu
4Ktwklm
<4438>
sesuai
5rsak
<834>
dengan perjanjian yang

Kuikat
6ytrk
<3772>
dengan
 
 
Daud
7dywdl
<1732>
ayahmu
8Kyba
<1>
dengan
 
 
berkata
9rmal
<559>
Tidak
10al
<3808>
akan
 
 
terputus
11trky
<3772>
bagimu
12Kl
<0>
seseorang
13sya
<376>
yang
 
 
memerintah
14lswm
<4910>
atas
 
 
Israel
15larvyb
<3478>
19
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
kamu
3Mta
<859>
berbalik
2Nwbwst
<7725>
dan
 
 
meninggalkan
4Mtbzew
<5800>
ketetapan-ketetapan
5ytwqx
<2708>
dan
 
 
perintah-perintah
6ytwumw
<4687>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
Kuberikan
8yttn
<5414>
kepadamu
9Mkynpl
<6440>
dan
 
 
pergi
10Mtklhw
<1980>
beribadah
11Mtdbew
<5647>
kepada
 
 
ilah
12Myhla
<430>
lain
13Myrxa
<312>
serta
 
 
sujud
14Mtywxtshw
<7812>
menyembahnya
15Mhl
<0>
20
Aku akan
 
 
mencabutmu
1Mytstnw
<5428>
dari
2lem
<5921>
tanah-Ku
3ytmda
<127>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
Kuberikan
5yttn
<5414>
kepadamu
7taw 6Mhl
<853> <0>
Bait
8tybh
<1004>
 
9hzh
<2088>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
Kukuduskan
11ytsdqh
<6942>
bagi
 
 
nama-Ku
12ymsl
<8034>
ini akan
 
 
Kubuang
13Kylsa
<7993>
dari
14lem
<5921>
hadapan-Ku
15ynp
<6440>
dan akan
 
 
Kujadikan
16wnntaw
<5414>
sebagai kiasan
17lsml
<4912>
dan
 
 
sindiran
18hnynslw
<8148>
di antara
 
 
segala
19lkb
<3605>
bangsa
20Mymeh
<5971>
21
Setiap orang
6lkl
<3605>
yang
 
 
melewati
7rbe
<5674>
bait
1tybhw
<1004>
yang
3rsa
<834>
 
4hyh
<1961>
ditinggikan
5Nwyle
<5945>
ini
2hzh
<2088>
akan
8wyle
<5921>
heran
9Msy
<8074>
dan
 
 
berkata
10rmaw
<559>
Mengapa
11hmb
<4100>
TUHAN
13hwhy
<3068>
melakukan
12hve
<6213>
hal ini
 
 
terhadap
14hkk
<3602>
negeri
15Ural
<776>
ini
16tazh
<2063>
dan terhadap

bait
17tyblw
<1004>
ini
18hzh
<2088>
22
Dan orang akan
 
 
berkata
1wrmaw
<559>
Karena
2le
<5921>
mereka
3rsa
<834>
meninggalkan
4wbze
<5800>
 
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7yhla
<430>
nenek moyang
8Mhytba
<1>
mereka
 
 
yang
9rsa
<834>
membawa mereka
 
 
keluar
10Mayuwh
<3318>
dari
 
 
tanah
11Uram
<776>
Mesir
12Myrum
<4714>
dan berpaut kepada
13wqyzxyw
<2388>
ilah
14Myhlab
<430>
lain
15Myrxa
<312>
serta sujud
 
 
menyembah
16wwxtsyw
<7812>
dan
17Mhl
<0>
beribadah
18Mwdbeyw
<5647>
kepadanya
 
 
Karena
19le
<5921>
itulah
20Nk
<3651>
Dia
 
 
mendatangkan
21aybh
<935>
 
23ta 22Mhyle
<853> <5921>
semua
24lk
<3605>
malapetaka
25herh
<7451>
itu
26tazh
<2063>
ke atas
 
 
mereka
27P
<0>