Prev Chapter Isaiah 51 Next Chapter
1
Dengarkan
1wems
<8085>
aku hai kamu yang
2yla
<413>
mengejar
3ypdr
<7291>
kebenaran
4qdu
<6664>
kamu yang
 
 
mencari
5ysqbm
<1245>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Lihatlah
7wjybh
<5027>
ke
8la
<413>
gunung batu
9rwu
<6697>
tempat kamu
 
 
dipahat
10Mtbux
<2672>
dan
 
 
pada
11law
<413>
tambang
13rwb 12tbqm
<953> <4718>
tempat kamu
 
 
digali
14Mtrqn
<5365>
2
Lihatlah
1wjybh
<5027>
 
2la
<413>
Abraham
3Mhrba
<85>
nenek moyangmu
4Mkyba
<1>
dan
5law
<413>
Sara
6hrv
<8283>
yang telah
 
 
melahirkanmu
7Mkllwxt
<2342>
Sebab
8yk
<3588>
dia masih
 
 
seorang
9dxa
<259>
diri ketika Aku
 
 
memanggilnya
10wytarq
<7121>
Aku
 
 
memberkatinya
11whkrbaw
<1288>
dan membuatnya
 
 
bertambah banyak
12whbraw
<7235>
 
13o
<0>
3
Sungguh
1yk
<3588>
TUHAN
3hwhy
<3068>
akan
 
 
menghibur
2Mxn
<5162>
Sion
4Nwyu
<6726>
Dia akan
 
 
menghibur
5Mxn
<5162>
seluruh tempatnya
6lk
<3605>
yang
 
 
terbengkalai
7hytbrx
<2723>
membuat
8Mvyw
<7760>
padang belantaranya
9hrbdm
<4057>
seperti Taman
 
 
Eden
10Ndek
<5731>
dan
 
 
padang gurunnya
11htbrew
<6160>
seperti
 
 
taman
12Ngk
<1588>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Sukacita
15hxmvw
<8057>
dan
 
 
kegembiraan
14Nwvv
<8342>
akan
 
 
ditemukan
16aumy
<4672>
di sana
17hb
<0>
ucapan syukur
18hdwt
<8426>
dan
 
 
nyanyian
19lwqw
<6963>
pujian
20hrmz
<2172>
 
21o
<0>
4
Perhatikanlah
1wbysqh
<7181>
Aku hai
2yla
<413>
umat-Ku
3yme
<5971>
berilah telinga
6wnyzah
<238>
kepada-Ku
5yla
<413>
hai
 
 
bangsa-Ku
4ymwalw
<3816>
Sebab
7yk
<3588>
Taurat
8hrwt
<8451>
akan
9ytam
<853>
keluar dari-Ku
10aut
<3318>
dan Aku akan
 
 
menetapkan
14eygra
<7280>
keadilan-Ku
11yjpsmw
<4941>
sebagai
 
 
terang
12rwal
<216>
bagi
 
 
bangsa-bangsa
13Myme
<5971>
5
Kebenaran-Ku
2yqdu
<6664>
sudah
 
 
dekat
1bwrq
<7138>
keselamatan-Ku
4yesy
<3468>
sudah
 
 
datang
3auy
<3318>
dan
 
 
tangan-Ku
5yerzw
<2220>
akan
 
 
menghakimi
7wjpsy
<8199>
bangsa-bangsa
6Myme
<5971>
 
8yla
<413>
Pulau-pulau
9Myya
<339>
menantikan
10wwqy
<6960>
Aku dan
 
 
untuk
11law
<413>
tangan-Ku
12yerz
<2220>
mereka
 
 
menunggu-nunggu
13Nwlxyy
<3176>
6
Angkatlah
1wav
<5375>
matamu
3Mkynye
<5869>
ke
 
 
langit
2Mymsl
<8064>
dan
 
 
lihatlah
4wjybhw
<5027>
 
5la
<413>
bumi
6Urah
<776>
di bawahnya
7txtm
<8478>
 
8yk
<3588>
Langit
9Myms
<8064>
akan
 
 
lenyap
11wxlmn
<4414>
seperti
 
 
asap
10Nsek
<6227>
bumi
12Urahw
<776>
akan
 
 
usang
14hlbt
<1086>
seperti
 
 
pakaian
13dgbk
<899>
dan
 
 
penduduknya
15hybsyw
<3427>
akan
17Nk 16wmk
<3651> <3644>
mati
18Nwtwmy
<4191>
seperti nyamuk Akan tetapi

keselamatan-Ku
19ytewsyw
<3444>
akan tetap
 
 
selama-lamanya
20Mlwel
<5769>
dan
21hyht
<1961>
kebenaran-Ku
22ytqduw
<6666>
tidak
23al
<3808>
akan
 
 
berakhir
24txt
<2865>
 
25o
<0>
7
Dengarkanlah
1wems
<8085>
Aku hai kamu yang
2yla
<413>
mengetahui
3yedy
<3045>
kebenaran
4qdu
<6664>
bangsa
5Me
<5971>
yang menyimpan
 
 
Taurat-Ku
6ytrwt
<8451>
di dalam
 
 
hatinya
7Mblb
<3820>
Jangan
8la
<408>
takut
9waryt
<3372>
terhadap
 
 
hinaan
10tprx
<2781>
manusia
11swna
<582>
ataupun
13la
<408>
kecewa
12Mtpdgmw
<1421>
terhadap
 
 
hujatan
14wtxt
<2865>
mereka
 
 
8
Sebab
1yk
<3588>
ngengat
4se
<6211>
akan
 
 
memakan
3Mlkay
<398>
mereka seperti
 
 
pakaian
2dgbk
<899>
dan
 
 
gegat
7oo
<5580>
akan
 
 
memakan
6Mlkay
<398>
mereka seperti
 
 
bulu domba
5rmukw
<6785>
Akan tetapi
 
 
kebenaran-Ku
8ytqduw
<6666>
akan tetap
10hyht
<1961>
selama-lamanya
9Mlwel
<5769>
dan
 
 
keselamatan-Ku
11ytewsyw
<3444>
dari
 
 
generasi
12rwdl
<1755>
ke
 
 
generasi
13Myrwd
<1755>
 
14o
<0>
9
Bangkitlah
1yrwe
<5782>
Bangkitlah
2yrwe
<5782>
Kenakan
3ysbl
<3847>
kekuatanmu
4ze
<5797>
hai
 
 
tangan
5ewrz
<2220>
TUHAN
6hwhy
<3069>
Bangkitlah
7yrwe
<5782>
seperti pada
 
 
zaman
8ymyk
<3117>
dahulu
9Mdq
<6924>
seperti pada
 
 
generasi-generasi
10twrd
<1755>
dahulu
11Mymlwe
<5769>
kala
 
 
Bukankah
12awlh
<3808>
Engkau
13ta
<859>
yang
14ayh
<1931>
meremukkan
15tbuxmh
<2672>
Rahab
16bhr
<7294>
yang
 
 
menikam
17tllwxm
<2490>
naga
18Nynt
<8577>
itu
 
 
10
Bukankah
1awlh
<3808>
Engkau
2ta
<859>
yang
3ayh
<1931>
mengeringkan
4tbrxmh
<2717>
laut
5My
<3220>
perairan
6ym
<4325>
dalam
7Mwht
<8415>
yang
 
 
besar
8hbr
<7227>
yang
 
 
membuat
9hmvh
<7760>
lautan
11My
<3220>
yang dalam
10yqmem
<4615>
menjadi
 
 
jalan
12Krd
<1870>
bagi umat yang
 
 
ditebus
14Mylwag
<1350>
untuk
 
 
menyeberanginya
13rbel
<5674>
11
Umat yang

ditebus
1yywdpw
<6299>
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
kembali
3Nwbwsy
<7725>
dan
 
 
masuk
4wabw
<935>
ke
 
 
Sion
5Nwyu
<6726>
dengan
 
 
sorak-sorai
6hnrb
<7440>
Sukacita
7txmvw
<8057>
yang
 
 
abadi
8Mlwe
<5769>
akan ada
 
 
di atas
9le
<5921>
kepala
10Msar
<7218>
mereka Mereka akan
 
 
mendapatkan
13Nwgyvy
<5381>
kegembiraan
11Nwvv
<8342>
dan
 
 
sukacita
12hxmvw
<8057>
tetapi
 
 
kesedihan
15Nwgy
<3015>
dan
 
 
keluhan
16hxnaw
<585>
akan
 
 
menjauh
14won
<5127>
 
17o
<0>
12
Aku
1ykna
<595>
Akulah
2ykna
<595>
yang
3awh
<1931>
menghibur
4Mkmxnm
<5162>
kamu
 
 
Siapakah
5ym
<4310>
kamu
6ta
<859>
sehingga kamu
 
 
takut
7yarytw
<3372>
kepada
 
 
manusia
8swnam
<582>
yang akan
 
 
mati
9twmy
<4191>
kepada
 
 
anak
10Nbmw
<1121>
manusia
11Mda
<120>
yang dijadikan hanya seperti
 
 
rumput
12ryux
<2682>
 
13Ntny
<5414>
13
sehingga kamu telah
 
 
melupakan
1xkstw
<7911>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Penciptamu
3Kve
<6213>
yang
 
 
membentangkan
4hjwn
<5186>
langit
5Myms
<8064>
dan
 
 
meletakkan dasar
6doyw
<3245>
bumi
7Ura
<776>
sehingga kamu
 
 
terus-menerus
9dymt
<8548>
ketakutan
8dxptw
<6342>
sepanjang
10lk
<3605>
hari
11Mwyh
<3117>
karena
12ynpm
<6440>
kemarahan
13tmx
<2534>
penindasmu
14qyumh
<6693>
seolah-olah dia
15rsak
<834>
siap
16Nnwk
<3559>
menghancurkan
17tyxshl
<7843>
Di manakah
18hyaw
<346>
kemarahan
19tmx
<2534>
si
 
 
penindas
20qyumh
<6693>
itu
 
 
14
Tawanan yang meringkuk
2heu
<6808>
akan
 
 
segera
1rhm
<4116>
dibebaskan
3xtphl
<6605>
Dia
 
 
tidak
4alw
<3808>
akan
 
 
mati
5twmy
<4191>
di
 
 
lubang
6txsl
<7845>
ataupun
7alw
<3808>
akan
 
 
kekurangan
8roxy
<2637>
roti
9wmxl
<3899>
15
Sebab
 
 
Akulah
1yknaw
<595>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allahmu
3Kyhla
<430>
yang
 
 
mengguncang
4egr
<7280>
air
 
 
laut
5Myh
<3220>
dan membuat
 
 
ombak
7wylg
<1530>
bergemuruh
6wmhyw
<1993>
TUHAN
8hwhy
<3068>
semesta alam
9twabu
<6635>
nama-Nya
10wms
<8034>
16
Aku telah
 
 
menaruh
1Myvaw
<7760>
firman-Ku
2yrbd
<1697>
di dalam
 
 
mulutmu
3Kypb
<6310>
dan
 
 
menaungimu
6Kytyok
<3680>
dalam
 
 
bayangan
4lubw
<6738>
tangan-Ku
5ydy
<3027>
untuk
 
 
menegakkan
7ejnl
<5193>
langit
8Myms
<8064>
dan
 
 
meletakkan dasar
9doylw
<3245>
bumi
10Ura
<776>
dan
 
 
berkata
11rmalw
<559>
kepada
 
 
Sion
12Nwyul
<6726>
Kamu
14hta
<859>
adalah
 
 
umat-Ku
13yme
<5971>
 
15o
<0>
17
Bangunlah
1yrrweth
<5782>
Bangunlah
2yrrweth
<5782>
Berdirilah
3ymwq
<6965>
hai
 
 
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
Kamu
 
 
telah
5rsa
<834>
meminum
6tyts
<8354>
dari
 
 
tangan
7dym
<3027>
TUHAN
8hwhy
<3068>
 
9ta
<853>
cawan
10owk
<3563>
murka-Nya
11wtmx
<2534>
Kamu telah
 
 
meminum
16tyts
<8354>
sampai habis
12ta
<853>
isi
17tyum 13tebq
<4680> <6907>
cawan
14owk
<3563>
yang
 
 
memabukkan
15hlerth
<8653>
itu
 
 
18
Tidak
1Nya
<369>
ada seorang pun yang
 
 
membimbingnya
2lhnm
<5095>
dari antara
3hl
<0>
semua
4lkm
<3605>
anak
5Mynb
<1121>
yang
 
 
dilahirkannya
6hdly
<3205>
Tidak
7Nyaw
<369>
ada yang menggandeng
8qyzxm
<2388>
tangannya
9hdyb
<3027>
dari antara
 
 
semua
10lkm
<3605>
anak
11Mynb
<1121>
yang
 
 
dibesarkannya
12hldg
<1431>
19
Kedua
1Myts
<8147>
hal
2hnh
<2007>
ini telah
 
 
menimpamu
3Kytarq
<7122>
siapa
4ym
<4310>
yang akan
 
 
berkabung
5dwny
<5110>
untukmu
6Kl
<0>
Kemusnahan
7dsh
<7701>
dan
 
 
kehancuran
8rbshw
<7667>
kelaparan
9berhw
<7458>
dan
 
 
pedang
10brxhw
<2719>
siapakah
11ym
<4310>
yang akan
 
 
menghiburmu
12Kmxna
<5162>
20
Anak-anakmu
1Kynb
<1121>
telah
 
 
pingsan
2wple
<5968>
Mereka
 
 
tergeletak
3wbks
<7901>
di
 
 
setiap
5lk
<3605>
ujung
4sarb
<7218>
jalan
6twuwx
<2351>
seperti
 
 
kijang
7awtk
<8377>
dalam
 
 
jerat
8rmkm
<4364>
Mereka
 
 
penuh
9Myalmh
<4390>
dengan
 
 
murka
10tmx
<2534>
TUHAN
11hwhy
<3068>
dengan
 
 
teguran
12treg
<1606>
Allahmu
13Kyhla
<430>
21
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
sekarang
3an
<4994>
dengarkanlah
2yems
<8085>
ini
4taz
<2063>
hai kamu yang
 
 
menderita
5hyne
<6041>
yang
 
 
mabuk
6trksw
<7937>
tetapi
 
 
bukan
7alw
<3808>
oleh
 
 
anggur
8Nyym
<3196>
 
9o
<0>
22
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
Tuhanmu
3Kynda
<136>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allahmu
5Kyhlaw
<430>
yang
 
 
memperjuangkan
6byry
<7378>
perkara
 
 
umat-Nya
7wme
<5971>
Lihatlah
8hnh
<2009>
Aku telah
 
 
mengambil
9ytxql
<3947>
dari
 
 
tanganmu
10Kdym
<3027>
 
11ta
<853>
cawan
12owk
<3563>
yang
 
 
memabukkan
13hlerth
<8653>
 
14ta
<853>
itu
15tebq
<6907>
cawan
16owk
<3563>
murka-Ku
17ytmx
<2534>
kamu
 
 
tidak
18al
<3808>
akan
19ypyowt
<3254>
meminumnya
20htwtsl
<8354>
lagi
21dwe
<5750>
23
Aku akan
 
 
meletakkannya
1hytmvw
<7760>
di
 
 
tangan
2dyb
<3027>
mereka yang
 
 
menyiksamu
3Kygwm
<3013>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
berkata
5wrma
<559>
kepadamu
6Kspnl
<5315>
Sujudlah
7yxs
<7812>
supaya kami bisa
 
 
berjalan
8hrbenw
<5674>
di atasmu Kamu telah
 
 
menjadikan
9ymyvtw
<7760>
punggungmu
11Kwg
<1460>
seperti
 
 
tanah
10Urak
<776>
dan seperti
 
 
jalan
12Uwxkw
<2351>
bagi mereka untuk
 
 
berjalan di atasnya
13Myrbel
<5674>
 
14o
<0>