Prev Chapter Numbers 20 Next Chapter
1
Segenap
4lk
<3605>
orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
sampai
1wabyw
<935>
di
5hdeh
<5712>
padang gurun
6rbdm
<4057>
Sin
7Nu
<6790>
pada
 
 
bulan
8sdxb
<2320>
pertama
9Nwsarh
<7223>
Mereka
 
 
tinggal
10bsyw
<3427>
di
11Meh
<5971>
Kadesh
12sdqb
<6946>
Lalu
14Ms
<8033>
Miryam
15Myrm
<4813>
mati
13tmtw
<4191>
dan dia
 
 
dikuburkan
16rbqtw
<6912>
di sana
17Ms
<8033>
2
Suatu ketika
 
 
tidak
1alw
<3808>
ada
2hyh
<1961>
air
3Mym
<4325>
bagi
 
 
umat
4hdel
<5712>
itu Maka mereka
 
 
berkumpul
5wlhqyw
<6950>
menentang
6le
<5921>
Musa
7hsm
<4872>
dan
8lew
<5921>
Harun
9Nrha
<175>
3
Kemudian
 
 
umat
2Meh
<5971>
itu
 
 
berselisih
1bryw
<7378>
dengan
3Me
<5973>
Musa
4hsm
<4872>
dan
 
 
berkata
6rmal 5wrmayw
<559> <559>
Andai
 
 
saja
7wlw
<3863>
kami
 
 
mati
8wnewg
<1478>
ketika
 
 
saudara-saudara
10wnyxa
<251>
kami itu
 
 
mati
9ewgb
<1478>
di
 
 
hadapan
11ynpl
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
4
Mengapa
1hmlw
<4100>
kamu
 
 
membawa
2Mtabh
<935>
 
3ta
<853>
umat
4lhq
<6951>
TUHAN
5hwhy
<3068>
ke
6la
<413>
padang belantara
7rbdmh
<4057>
ini
8hzh
<2088>
untuk
 
 
mati
9twml
<4191>
di sini
10Ms
<8033>
kami
11wnxna
<587>
dan hewan
 
 
ternak
12wnryebw
<1165>
kami
 
 
5
Mengapa
1hmlw
<4100>
kamu
 
 
membawa
2wntyleh
<5927>
kami keluar dari negeri
 
 
Mesir
3Myrumm
<4714>
 
5wnta 4aybhl
<853> <935>
ke
6la
<413>
tempat
7Mwqmh
<4725>
celaka
8erh
<7451>
ini
9hzh
<2088>
Di
 
 
tempat
11Mwqm
<4725>
ini
 
 
tidak
10al
<3808>
ada
 
 
biji-bijian
12erz
<2233>
tidak ada
 
 
pohon ara
13hnatw
<8384>
pohon anggur
14Npgw
<1612>
ataupun
 
 
buah delima
15Nwmrw
<7416>
bahkan
 
 
tidak
17Nya
<369>
ada
 
 
air
16Mymw
<4325>
untuk
 
 
diminum
18twtsl
<8354>
6
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
pun
 
 
meninggalkan
1abyw
<935>
 
4ynpm
<6440>
orang banyak
5lhqh
<6951>
itu dan pergi

ke
6la
<413>
pintu
7xtp
<6607>
tenda
8lha
<168>
pertemuan
9dewm
<4150>
Mereka
 
 
sujud
10wlpyw
<5307>
sampai
11le
<5921>
ke tanah
12Mhynp
<6440>
dan
 
 
kemuliaan
14dwbk
<3519>
TUHAN
15hwhy
<3068>
tampak
13aryw
<7200>
kepada
16Mhyla
<413>
mereka
17P
<0>
7
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
8
Ambillah
1xq
<3947>
 
2ta
<853>
tongkatmu
3hjmh
<4294>
itu
 
 
Kumpulkanlah
4lhqhw
<6950>
 
5ta
<853>
umat
6hdeh
<5712>
Israel bersama
7hta
<859>
Harun
8Nrhaw
<175>
kakakmu
9Kyxa
<251>
Berkatalah
10Mtrbdw
<1696>
kepada
11la
<413>
bukit batu
12eloh
<5553>
itu di depan
 
 
mata
13Mhynyel
<5869>
mereka supaya bukit batu itu
 
 
mengeluarkan
14Ntnw
<5414>
airnya
15wymym
<4325>
Begitulah caramu
 
 
mengeluarkan
16tauwhw
<3318>
 
17Mhl
<0>
air
18Mym
<4325>
dari
19Nm
<4480>
bukit batu
20eloh
<5553>
itu bagi mereka dan
 
 
memberi minum
21tyqshw
<8248>
 
22ta
<853>
umat
23hdeh
<5712>
itu beserta
24taw
<853>
ternak-ternaknya
25Mryeb
<1165>
9
Lalu
1xqyw
<3947>
Musa
2hsm
<4872>
mengambil
3ta
<853>
tongkat
4hjmh
<4294>
itu dari
 
 
hadapan
5ynplm
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
seperti
 
 
yang
7rsak
<834>
Dia
 
 
perintahkan
8whwu
<6680>
kepadanya
 
 
10
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
mengumpulkan
1wlhqyw
<6950>
 
4ta
<853>
umat
5lhqh
<6951>
di
6la
<413>
depan
7ynp
<6440>
bukit batu
8eloh
<5553>
itu Kemudian Musa
 
 
berkata
9rmayw
<559>
 
10Mhl
<0>
Dengarkanlah
11wems
<8085>
aku
12an
<4994>
hai
 
 
pemberontak
13Myrmh
<4784>
Haruskah kami
 
 
mengeluarkan
17ayuwn
<3318>
 
18Mkl
<0>
air
19Mym
<4325>
dari
14Nmh
<4480>
bukit batu
15eloh
<5553>
ini
16hzh
<2088>
11
Musa
2hsm
<4872>
mengangkat
1Mryw
<7311>
 
3ta
<853>
tangannya
4wdy
<3027>
dan
 
 
memukul
5Kyw
<5221>
 
6ta
<853>
bukit batu
7eloh
<5553>
itu dua
8whjmb
<4294>
kali
9Mymep
<6471>
Kemudian
 
 
air
11Mym
<4325>
memancar keluar
10wauyw
<3318>
dari bukit batu itu Seluruh

umat
14hdeh
<5712>
dan
 
 
ternak
15Mryebw
<1165>
mereka
12Mybr
<7227>
meminum
13tstw
<8354>
air itu
16o
<0>
12
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
Oleh
 
 
karena
7Ney
<3282>
kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
mempercayai
9Mtnmah
<539>
Aku dan tidak
10yb
<0>
menjaga kekudusan-Ku
11ynsydqhl
<6942>
di
 
 
mata
12ynyel
<5869>
orang
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
Oleh sebab
 
 
itu
15Nkl
<3651>
kamu
 
 
tidak
16al
<3808>
akan
 
 
memimpin
17waybt
<935>
 
18ta
<853>
umat
19lhqh
<6951>
itu
20hzh
<2088>
memasuki
21la
<413>
negeri
22Urah
<776>
yang
23rsa
<834>
telah
 
 
Kuberikan
24yttn
<5414>
kepada mereka
25Mhl
<0>
13
Inilah
1hmh
<1992>
air
2ym
<4325>
Meriba
3hbyrm
<4809>
karena
 
 
umat
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
 
4rsa
<834>
berselisih
5wbr
<7378>
dengan
8ta
<854>
TUHAN
9hwhy
<3069>
dan Dia
 
 
dikuduskan
10sdqyw
<6942>
di antara
11Mb
<0>
mereka
12o
<0>
14
Di
 
 
Kadesh
4sdqm
<6946>
Musa
2hsm
<4872>
mengirim
1xlsyw
<7971>
utusan
3Mykalm
<4397>
kepada
5la
<413>
Raja
6Klm
<4428>
Edom
7Mwda
<123>
dengan
8hk
<3541>
pesan
9rma
<559>
Saudara
10Kyxa
<251>
orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
berkata
 
 
Kamu
12hta
<859>
tahu
13tedy
<3045>
 
14ta
<853>
segala
15lk
<3605>
kesulitan
16halth
<8513>
yang
17rsa
<834>
telah kami
 
 
alami
18wntaum
<4672>
15
Nenek moyang
2wnytba
<1>
kami
 
 
pergi ke
1wdryw
<3381>
Mesir
3hmyrum
<4714>
dan kami
 
 
tinggal lama
4bsnw
<3427>
di sana
9wnl
<0>
Orang Mesir
10Myrum
<4713>
 
6Mymy 5Myrumb
<3117> <4714>
sangat
7Mybr
<7227>
kejam
8weryw
<7489>
kepada kami dan
 
 
nenek moyang
11wnytbalw
<1>
kami
 
 
16
Kami
 
 
berseru
1qeunw
<6817>
kepada
2la
<413>
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan Dia
 
 
mendengarkan
4emsyw
<8085>
kami dan
5wnlq
<6963>
mengirim
6xlsyw
<7971>
malaikat
7Kalm
<4397>
membawa keluar
8wnauyw
<3318>
dari
 
 
Mesir
9Myrumm
<4714>
Sekarang
10hnhw
<2009>
kami
11wnxna
<587>
ada di
 
 
Kadesh
12sdqb
<6946>
 
13rye
<5892>
perbatasan
14huq
<7097>
negerimu
15Klwbg
<1366>
17
Izinkanlah
2an
<4994>
kami
 
 
melewati
1hrben
<5674>
negerimu
3Kurab
<776>
Kami
 
 
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
melintas melewati
5rben
<5674>
ladang
6hdvb
<7704>
atau
 
 
kebun anggur
7Mrkbw
<3754>
Kami
 
 
tidak
8alw
<3808>
akan
 
 
minum
9htsn
<8354>
air
10ym
<4325>
sumurmu
11rab
<875>
Kami hanya
 
 
berjalan
14Kln
<1980>
pada
 
 
jalan
12Krd
<1870>
rayamu
13Klmh
<4428>
Kami
 
 
tidak
15al
<3808>
menyimpang
16hjn
<5186>
ke kanan
17Nymy
<3225>
atau
 
 
ke kiri
18lwamvw
<8040>
Sampai
19de
<5704>
kami
20rsa
<834>
melewati
21rben
<5674>
perbatasanmu
22Klwbg
<1366>
18
 
2wyla
<413>
Edom
3Mwda
<123>
menjawab
1rmayw
<559>
Kamu
 
 
tidak boleh
4al
<3808>
melewati wilayah
5rbet
<5674>
kami
6yb
<0>
atau
7Np
<6435>
kami akan
 
 
memerangimu
10Ktarql 9aua
<7125> <3318>
dengan
 
 
pedang
8brxb
<2719>
19
Jawab
1wrmayw
<559>
 
2wyla
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Kami akan
 
 
berjalan
6hlen
<5927>
di
 
 
jalan raya
5hlomb
<4546>
Jika
7Maw
<518>
 
10yna
<589>
ternak
11ynqmw
<4735>
kami
 
 
meminum
9htsn
<8354>
airmu
8Kymym
<4325>
kami akan
 
 
membayarnya
13Mrkm 12yttnw
<4377> <5414>
Kami
 
 
hanya
14qr
<7535>
lewat
18hrbea
<5674> ==>
dengan
 
 
berjalan
18hrbea
<== <5674>

16rbd 15Nya
<1697> <369>
kaki
17ylgrb
<7272>
20
Edom
 
 
berkata
1rmayw
<559>
lagi Kamu
 
 
tidak boleh
2al
<3808>
lewat
3rbet
<5674>
Kemudian
 
 
Edom
5Mwda
<123>
keluar
4auyw
<3318>
mendatangi
6wtarql
<7125>
mereka dengan
 
 
banyak
8dbk
<3515>
orang
7Meb
<5971>
bersenjata
10hqzx 9dybw
<2389> <3027>
21
Edom
2Mwda
<123>
tidak
1Namyw
<3985>
mengizinkan
3Ntn
<5414>
orang
4ta
<853>
Israel
5larvy
<3478>
melewati
6rbe
<5674>
negerinya
7wlbgb
<1366>
lalu orang
 
 
Israel
9larvy
<3478>
membelok
8jyw
<5186>
darinya
11P 10wylem
<0> <5921>
22
Semua
6lk
<3605>
orang
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
meninggalkan
1weoyw
<5265>
Kadesh
2sdqm
<6946>
dan
 
 
sampai
3wabyw
<935>
di
 
 
Gunung
9rhh
<2022>
 
7hdeh
<5712>
Hor
8rh
<2023>
23
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
di
 
 
Gunung
8rhh
<2022>
Hor
7rhb
<2023>
dekat
9le
<5921>
perbatasan
10lwbg
<1366>
 
11Ura
<776>
Edom
12Mwda
<123>
 
13rmal
<559>
24
Harun
2Nrha
<175>
akan
 
 
dikumpulkan
1Poay
<622>
bersama
3la
<413>
dengan
 
 
nenek moyangnya
4wyme
<5971>
Harun
5yk
<3588>
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
memasuki
7aby
<935>
 
8la
<413>
negeri
9Urah
<776>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
Kujanjikan
11yttn
<5414>
kepada
 
 
orang
12ynbl
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
karena
14le
<5921>
kalian berdua
15rsa
<834>
tidak mematuhi
16Mtyrm
<4784>
 
17ta
<853>
perintah-Ku
18yp
<6310>
di
 
 
Air
19yml
<4325>
Meriba
20hbyrm
<4809>
25
Bawalah
1xq
<3947>
 
2ta
<853>
Harun
3Nrha
<175>
dan
4taw
<853>
Eleazar
5rzela
<499>
anaknya
6wnb
<1121>
ke
 
 
Gunung
10rhh
<2022>
 
8Mta 7lehw
<853> <5927>
Hor
9rh
<2023>
26
Tanggalkanlah
1jsphw
<6584>
 
4ta
<853>
pakaian
5wydgb
<899>
 
2ta
<853>
Harun
3Nrha
<175>
dan
 
 
kenakanlah
6Mtsblhw
<3847>
pada
 
 
anaknya
9wnb
<1121>
 
7ta
<853>
Eleazar
8rzela
<499>
Harun
10Nrhaw
<175>
akan
11Poay
<622>
mati
12tmw
<4191>
di
 
 
sana
13Ms
<8033>
27
Musa
2hsm
<4872>
melakukan
1veyw
<6213>
apa
 
 
yang
3rsak
<834>
diperintahkan
4hwu
<6680>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Ketiganya
 
 
naik
6wleyw
<5927>
ke atas
7la
<413>
Gunung
9rhh
<2022>
Hor
8rh
<2023>
dengan
 
 
dilihat
10ynyel
<5869>
seluruh
11lk
<3605>
orang Israel
12hdeh
<5712>
28
Musa
2hsm
<4872>
menanggalkan
1jspyw
<6584>
 
5ta
<853>
pakaian
6wydgb
<899>
 
3ta
<853>
Harun
4Nrha
<175>
dan
 
 
mengenakannya
7sblyw
<3847>
kepada
8Mta
<854>
anaknya
11wnb
<1121>
 
9ta
<853>
Eleazar
10rzela
<499>
Harun
13Nrha
<175>
mati
12tmyw
<4191>
di
14Ms
<8033>
puncak
15sarb
<7218>
gunung
16rhh
<2022>
itu Lalu
 
 
Musa
18hsm
<4872>
dan
 
 
Eleazar
19rzelaw
<499>
turun
17dryw
<3381>
 
21rhh 20Nm
<2022> <4480>
29
Semua
2lk
<3605>
orang Israel

mengetahui
1waryw
<7200>
 
3hdeh
<5712>
bahwa
4yk
<3588>
Harun
6Nrha
<175>
sudah
 
 
mati
5ewg
<1478>
Seluruh
12lk
<3605>
orang
13tyb
<1004>
Israel
14larvy
<3478>
berkabung
7wkbyw
<1058>
selama
9Nrha 8ta
<175> <853>
30
10Mysls
<7970>
hari
11Mwy
<3117>
 
15o
<0>