Prev Chapter Joshua 8 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Jangan
5la
<408>
takut
6aryt
<3372>
dan
 
 
jangan
7law
<408>
cemas
8txt
<2865>
Bawalah
9xq
<3947>
 
11ta 10Kme
<853> <5973>
seluruh
12lk
<3605>
tentara
13Me
<5971>
perang
14hmxlmh
<4421>
dan
 
 
bangkitlah
15Mwqw
<6965>
pergilah
16hle
<5927>
ke
 
 
Ai
17yeh
<5857>
Ketahuilah
18har
<7200>
Aku
 
 
menyerahkan
19yttn
<5414>
 
21ta
<853>
Raja
22Klm
<4428>
Ai
23yeh
<5857>
 
24taw
<853>
rakyatnya
25wme
<5971>
 
26taw
<853>
kotanya
27wrye
<5892>
dan
28taw
<853>
negerinya
29wura
<776>
ke dalam
 
 
tanganmu
20Kdyb
<3027>
2
Kamu harus
 
 
memperlakukan
1tyvew
<6213>
Ai
2yel
<5857>
dan
 
 
rajanya
3hklmlw
<4428>
seperti
4rsak
<834>
kamu
 
 
memperlakukan
5tyve
<6213>
Yerikho
6wxyryl
<3405>
dan
 
 
rajanya
7hklmlw
<4428>
Hanya
8qr
<7535>
barang-barang
9hlls
<7998>
dan
 
 
ternaknya
10htmhbw
<929>
boleh kamu
 
 
jarah
11wzbt
<962>
untuk dirimu Tempatkanlah orang untuk
14Kl 13Myv 12Mkl
<0> <7760> <0>
mengadang
15bra
<693>
di
 
 
belakang
17hyrxam
<310>
kota
16ryel
<5892>
itu
 
 
3
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
tentaranya
4Me
<5971>
bersiap
1Mqyw
<6965>
untuk
5hmxlmh
<4421>
berangkat
6twlel
<5927>
ke
 
 
Ai
7yeh
<5857>
Yosua
9eswhy
<3091>
memilih
8rxbyw
<977>
tiga puluh
10Mysls
<7970>
ribu
11Pla
<505>
orang
12sya
<376>
yang
 
 
perkasa
13yrwbg
<1368>
dan
14lyxh
<2428>
mengirim
15Mxlsyw
<7971>
mereka pergi pada
 
 
waktu malam
16hlyl
<3915>
4
Ia
 
 
memerintah
1wuyw
<6680>
mereka
2Mta
<853>
katanya
3rmal
<559>
Ketahuilah
4war
<7200>
kamu
5Mta
<859>
harus
 
 
mengadang
6Mybra
<693>
di
7ryel
<5892>
belakang
8yrxam
<310>
kota
9ryeh
<5892>
itu
 
 
Jangan
10la
<408>
terlalu
14dam
<3966>
jauh
11wqyxrt
<7368>
dari
12Nm
<4480>
kota
13ryeh
<5892>
itu dan kamu
15Mtyyhw
<1961>
semua
16Mklk
<3605>
bersiaplah
17Mynkn
<3559>
5
Aku
1ynaw
<589>
dan
 
 
semua
2lkw
<3605>
orang
3Meh
<5971>
yang
4rsa
<834>
menyertaiku
5yta
<854>
akan
 
 
mendekati
6brqn
<7126>
 
7la
<413>
kota
8ryeh
<5892>
itu
9hyhw
<1961>
Apabila
10yk
<3588>
mereka
 
 
keluar
11wauy
<3318>
menyerbu
12wntarql
<7125>
kami
 
 
seperti
13rsak
<834>
sebelumnya
14hnsarb
<7223>
kami akan
 
 
melarikan diri
15wnonw
<5127>
dari hadapan
 
 
mereka
16Mhynpl
<6440>
6
Mereka akan
1wauyw
<3318>
mengejar
2wnyrxa
<310>
kami
 
 
sampai
3de
<5704>
kami
 
 
memancing
4wnqyth
<5423>
mereka untuk menjauhi
6Nm 5Mtwa
<4480> <853>
kota
7ryeh
<5892>
itu
 
 
Sebab
8yk
<3588>
mereka akan
 
 
berkata
9wrmay
<559>
Mereka
 
 
lari dari
10Myon
<5127>
hadapan
11wnynpl
<6440>
kita
 
 
seperti
12rsak
<834>
sebelumnya
13hnsarb
<7223>
Karena itu kami pun
 
 
lari dari
14wnonw
<5127>
hadapan
 
 
mereka
15Mhynpl
<6440>
7
Kamu
1Mtaw
<859>
harus
 
 
bangkit
2wmqt
<6965>
dari
 
 
tempat persembunyianmu
3brwahm
<693>
untuk
 
 
merebut
4Mtsrwhw
<3423>
 
5ta
<853>
kota
6ryeh
<5892>
itu sebab
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Mkyhla
<430>
akan
 
 
menyerahkannya
7hntnw
<5414>
ke dalam
 
 
tanganmu
10Mkdyb
<3027>
8
Setelah
1hyhw
<1961>
merebut
2Mkvptk
<8610>
 
3ta
<853>
kota
4ryeh
<5892>
itu kamu harus
 
 
membakarnya
5wtyut
<3341>
dengan
7ryeh 6ta
<5892> <853>
api
8sab
<784>
Lakukanlah
11wvet
<6213>
itu sesuai
 
 
firman
9rbdk
<1697>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Ingat
12war
<7200>
aku telah
 
 
memerintahkannya
13ytywu
<6680>
kepadamu
14Mkta
<853>
9
Kemudian
1Mxlsyw
<7971>
Yosua
2eswhy
<3091>
menyuruh mereka
 
 
pergi
3wklyw
<1980>
ke
4la
<413>
tempat
 
 
persembunyian
5bramh
<3993>
dan
 
 
tinggal
6wbsyw
<3427>
di
 
 
antara
7Nyb
<996>
 
8tyb
<0>
Betel
9la
<1008>
dan
10Nybw
<996>
Ai
11yeh
<5857>
di sebelah
 
 
barat
12Mym
<3220>
Ai
13yel
<5857>
Akan tetapi
 
 
Yosua
15eswhy
<3091>
bermalam
14Nlyw
<3885>
di
17awhh
<1931>
tengah-tengah
18Kwtb
<8432>
rakyat
19Meh
<5971>
pada
 
 
malam
16hlylb
<3915>
itu
 
 
10
Keesokan harinya
3rqbb
<1242>
Yosua
2eswhy
<3091>
bangun pagi-pagi
1Mksyw
<7925>
dan
 
 
memeriksa
4dqpyw
<6485>
 
5ta
<853>
tentaranya
6Meh
<5971>
Lalu
 
 
ia
8awh
<1931>
dan
 
 
para tua-tua
9ynqzw
<2205>
Israel
10larvy
<3478>
maju memimpin
7leyw
<5927>
 
11ynpl
<6440>
bangsa
12Meh
<5971>
itu menuju

Ai
13yeh
<5857>
11
Seluruh
1lkw
<3605>
tentara
3hmxlmh 2Meh
<4421> <5971>
yang
4rsa
<834>
menyertainya
5wta
<854>
berjalan
 
 
maju
6wle
<5927>
mendekat
7wsgyw
<5066>
lalu
 
 
sampai
8wabyw
<935>
di
 
 
depan
9dgn
<5048>
kota
10ryeh
<5892>
Mereka
 
 
berkemah
11wnxyw
<2583>
di sebelah
 
 
utara
12Nwpum
<6828>
Ai
13yel
<5857>
sehingga
 
 
lembah
14yghw
<1516>
itu berada di
 
 
antara
15*wynyb {wnyb}
<996>
mereka
 
 
dan
16Nybw
<996>
Ai
17yeh
<5857>
12
Yosua
 
 
memilih
1xqyw
<3947>
kira-kira
 
 
lima
2tsmxk
<2568>
ribu
3Mypla
<505>
orang
4sya
<376>
dan
 
 
menempatkan
5Mvyw
<7760>
mereka untuk
6Mtwa
<853>
mengadang
7bra
<693>
di
 
 
antara
8Nyb
<996>
 
9tyb
<0>
Betel
10la
<1008>
dan
11Nybw
<996>
Ai
12yeh
<5857>
di sebelah
 
 
barat
13Mym
<3220>
kota
14ryel
<5892>
itu
 
 
13
Demikianlah mereka
 
 
menempatkan
1wmyvyw
<7760>
orang-orang
2Meh
<5971>
itu
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
tentara
5hnxmh
<4264>
di
6rsa
<834>
sebelah
 
 
utara
7Nwpum
<6828>
kota
8ryel
<5892>
dengan barisan
9taw
<853>
belakang
10wbqe
<6119>
di sebelah
 
 
barat
11Mym
<3220>
kota
12ryel
<5892>
Pada
 
 
malam
15hlylb
<3915>
itu
16awhh
<1931>
Yosua
14eswhy
<3091>
pergi
13Klyw
<1980>
ke
 
 
tengah-tengah
17Kwtb
<8432>
lembah
18qmeh
<6010>
14
Keesokan harinya
 
 
ketika
1yhyw
<1961>
Raja
3Klm
<4428>
Ai
4yeh
<5857>
melihat
2twark
<7200>
hal itu
 
 
ia
13awh
<1931>
dan
 
 
seluruh
14lkw
<3605>
rakyatnya
15wme
<5971>
 
7wauyw
<3318>
orang-orang
8ysna
<582>
kota
9ryeh
<5892>
itu
 
 
segera
5wrhmyw
<4116>
maju
6wmyksyw
<7925>
berperang
12hmxlml
<4421>
menyerbu
10tarql
<7125>
orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
ke
 
 
lereng
16dewml
<4150>
di
 
 
seberang
17ynpl
<6440>
dataran
18hbreh
<6160>
itu
19awhw
<1931>
Akan tetapi ia
 
 
tidak
20al
<3808>
mengetahui
21edy
<3045>
bahwa
22yk
<3588>
ada orang yang
 
 
mengadang
23bra
<693>
di
24wl
<0>
belakang
25yrxam
<310>
kota
26ryeh
<5892>
15
 
1wegnyw
<5060>
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
 
 
semua
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
berbuat seolah-olah dipukul mundur
 
 
oleh
5Mhynpl
<6440>
mereka lalu
 
 
melarikan diri
6wonyw
<5127>
ke
 
 
arah
7Krd
<1870>
padang belantara
8rbdmh
<4057>
16
Semua
2lk
<3605>
orang
3Meh
<5971>
di
4rsa
<834>
kota
5*yeb {ryeb}
<5892>
dikerahkan
1wqezyw
<2199>
untuk
 
 
mengejar
7Mhyrxa 6Pdrl
<310> <7291>
mereka Mereka
 
 
mengejar
9yrxa 8wpdryw
<310> <7291>
Yosua
10eswhy
<3091>
sehingga
 
 
terpancing menjauh
11wqtnyw
<5423>
dari
12Nm
<4480>
kota
13ryeh
<5892>
17
Tidak
1alw
<3808>
ada
 
 
seorang
3sya
<376>
pun
 
 
tertinggal
2rasn
<7604>
di
 
 
Ai
4yeb
<5857>
atau
5tybw
<0>
Betel
6la
<1008>
yang
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
 
9wauy
<3318>
mengejar
10yrxa
<310>
orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
Mereka
 
 
meninggalkan
12wbzeyw
<5800>
 
13ta
<853>
kota
14ryeh
<5892>
itu
 
 
terbuka
15hxwtp
<6605>
dan
 
 
mengejar
16wpdryw
<7291>
orang
17yrxa
<310>
Israel
18larvy
<3478>
 
19P
<0>
18
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Ulurkan
5hjn
<5186>
tombak
6Nwdykb
<3591>
yang
7rsa
<834>
ada di
 
 
tanganmu
8Kdyb
<3027>
ke arah
9la
<413>
Ai
10yeh
<5857>
sebab
11yk
<3588>
Aku akan
 
 
menyerahkannya
13hnnta 12Kdyb
<5414> <3027>
kepadamu Karena itu
 
 
Yosua
15eswhy
<3091>
mengacungkan
14jyw
<5186>
tombak
16Nwdykb
<3591>
yang
17rsa
<834>
ada di
 
 
tangannya
18wdyb
<3027>
ke arah
19la
<413>
Ai
20ryeh
<5892>
19
Orang-orang yang sedang
 
 
mengadang
1brwahw
<693>
segera
3hrhm
<4120>
bangun
2Mq
<6965>
dari
 
 
tempatnya
4wmwqmm
<4725>
ketika Yosua
 
 
mengulurkan
6twjnk
<5186>
tangannya
7wdy
<3027>
Mereka
 
 
berlari
5wuwryw
<7323>
memasuki
8wabyw
<935>
kota
9ryeh
<5892>
merebutnya
10hwdklyw
<3920>
lalu
 
 
segera
11wrhmyw
<4116>
membakar
12wtyuyw
<3341>
 
13ta
<853>
kota
14ryeh
<5892>
itu dengan
 
 
api
15sab
<784>
20
Ketika
 
 
orang-orang
2ysna
<376>
Ai
3yeh
<5857>
menoleh
1wnpyw
<6437>
dan
 
 
melihat
5waryw
<7200>
ke
 
 
belakang
4Mhyrxa
<310>
asap
8Nse
<6227>
kota
9ryeh
<5892>
itu
 
 
terlihat
6hnhw
<2009>
naik
7hle
<5927>
ke
 
 
langit
10hmymsh
<8064>
Mereka
 
 
tidak
11alw
<3808>
 
13Mhb 12hyh
<0> <1961>
mampu
14Mydy
<3027>
melarikan diri
15ownl
<5127>
ke sana
16hnh
<2008>
atau
 
 
ke mari
17hnhw
<2008>
sebab
 
 
orang-orang
18Mehw
<5971>
yang telah
 
 
melarikan diri
19onh
<5127>
ke
 
 
padang belantara
20rbdmh
<4057>
berbalik
21Kphn
<2015>
melawan
22la
<413>
pengejar-pengejarnya
23Pdwrh
<7291>
21
Ketika
 
 
Yosua
1eswhyw
<3091>
dan
 
 
seluruh
2lkw
<3605>
Israel
3larvy
<3478>
melihat
4war
<7200>
orang-orang yang
 
 
mengadang
7brah
<693>
itu
5yk
<3588>
merebut
6dkl
<3920>
 
8ta
<853>
kota
9ryeh
<5892>
dan
 
 
bahwa
10ykw
<3588>
asap
12Nse
<6227>
kota
13ryeh
<5892>
telah
 
 
naik
11hle
<5927>
mereka
 
 
berbalik
14wbsyw
<7725>
dan
 
 
menewaskan
15wkyw
<5221>
 
16ta
<853>
orang-orang
17ysna
<582>
Ai
18yeh
<5857>
22
Orang-orang Israel
 
 
yang
1hlaw
<428>
lain
 
 
keluar
2wauy
<3318>
dari
3Nm
<4480>
kota
4ryeh
<5892>
melawan
5Mtarql
<7125>
orang-orang Ai
 
 
sehingga
6wyhyw
<1961>
terjepit di
 
 
tengah-tengah
8Kwtb
<8432>
orang
 
 
Israel
7larvyl
<3478>
beberapa
9hla
<428>
di sebelah
 
 
sini
10hzm
<2088>
dan
 
 
beberapa
11hlaw
<428>
di sebelah sana Karena
 
 
itu
12hzm
<2088>
mereka ditewaskan
14Mtwa 13wkyw
<853> <5221>
sehingga
15de
<5704>
tidak
16ytlb
<1115>
ada
17ryash
<7604>
seorang pun yang
18wl
<0>
dibiarkan lolos
19dyrv
<8300>
terlepas atau
 
 
terluput
20jylpw
<6412>
23
Akan tetapi
1taw
<853>
Raja
2Klm
<4428>
Ai
3yeh
<5857>
ditangkap
4wvpt
<8610>
hidup-hidup
5yx
<2416>
dan dibawa
7wta 6wbrqyw
<853> <7126>
kepada
8la
<413>
Yosua
9eswhy
<3091>
24
Sesudah
1yhyw
<1961>
orang
 
 
Israel
3larvy
<3478>
selesai
2twlkk
<3615>
membunuh
4grhl
<2026>
 
5ta
<853>
seluruh
6lk
<3605>
penduduk
7ybsy
<3427>
Ai
8yeh
<5857>
di
 
 
padang belantara
10rbdmb
<4057>
tempat
9hdvb
<7704>
mereka
11rsa
<834>
mengejar
12Mwpdr
<7291>
orang-orang itu dan
 
 
semuanya
15Mlk
<3605>
 
13wb
<0>
tewas
14wlpyw
<5307>
oleh
 
 
mata
16ypl
<6310>
pedang
17brx
<2719>
sampai
18de
<5704>
habis lenyap
19Mmt
<8552>
maka
 
 
semua
21lk
<3605>
orang
 
 
Israel
22larvy
<3478>
kembali
20wbsyw
<7725>
ke
 
 
Ai
23yeh
<5857>
dan
 
 
menggempurnya
24wkyw
<5221>
dengan
25hta
<853>
mata
26ypl
<6310>
pedang
27brx
<2719>
25
 
1yhyw
<1961>
Semua
2lk
<3605>
orang yang
 
 
tewas
3Mylpnh
<5307>
pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
baik
 
 
laki-laki
6syam
<376>
maupun
7dew
<5704>
perempuan
8hsa
<802>
ada
 
 
dua
9Myns
<8147>
belas
10rve
<6240>
ribu
11Pla
<505>
orang
 
 
semuanya
12lk
<3605>
orang
13ysna
<376>
Ai
14yeh
<5857>
26
Yosua
1eswhyw
<3091>
tidak
2al
<3808>
menurunkan
3bysh
<7725>
tangannya
4wdy
<3027>
yang
5rsa
<834>
mengacungkan
6hjn
<5186>
tombak
7Nwdykb
<3591>
itu
 
 
sebelum
8de
<5704>
 
11ta
<853>
seluruh
12lk
<3605>
penduduk
13ybsy
<3427>
 
9rsa
<834>
ditumpas
10Myrxh
<2763>
 
14yeh
<5857>
27
Hanya
1qr
<7535>
ternak
2hmhbh
<929>
dan
 
 
barang-barang
3llsw
<7998>
kota
4ryeh
<5892>
itu
5ayhh
<1931>
dijarah
6wzzb
<962>
oleh orang-orang
7Mhl
<1992>
Israel
8larvy
<3478>
sesuai dengan
 
 
firman
9rbdk
<1697>
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
11rsa
<834>
diperintahkan-Nya
12hwu
<6680>
kepada
13ta
<853>
Yosua
14eswhy
<3091>
28
Yosua
2eswhy
<3091>
membakar
1Prvyw
<8313>
 
3ta
<853>
Ai
4yeh
<5857>
dan menjadikannya
 
 
sebagai
5hmyvyw
<7760>
timbunan
6lt
<8510>
puing sampai
 
 
selamanya
7Mlwe
<5769>
suatu
 
 
tempat yang tandus
8hmms
<8077>
sampai
9de
<5704>
hari
10Mwyh
<3117>
ini
11hzh
<2088>
29
Ia
 
 
menggantung
4hlt
<8518>
 
1taw
<853>
Raja
2Klm
<4428>
Ai
3yeh
<5857>
pada
5le
<5921>
sebuah
 
 
pohon
6Ueh
<6086>
sampai
7de
<5704>
 
8te
<6256>
petang
9breh
<6153>
Ketika
10awbkw
<935>
matahari
11smsh
<8121>
terbenam
 
 
Yosua
13eswhy
<3091>
memerintahkan
12hwu
<6680>
orang untuk
 
 
menurunkan
14wdyryw
<3381>
 
15ta
<853>
mayat
16wtlbn
<5038>
itu
 
 
dari
17Nm
<4480>
pohon
18Ueh
<6086>
dan
 
 
melemparkannya
19wkylsyw
<7993>
 
20htwa
<853>
di
21la
<413>
depan
 
 
pintu gerbang
23res 22xtp
<8179> <6607>
kota
24ryeh
<5892>
kemudian di
 
 
atasnya
26wyle
<5921>
didirikan
25wmyqyw
<6965>
suatu
 
 
timbunan
27lg
<1530>
batu
28Mynba
<68>
yang
 
 
besar
29lwdg
<1419>
yang masih ada
 
 
sampai
30de
<5704>
hari
31Mwyh
<3117>
ini
32hzh
<2088>
 
33P
<0>
30
Kemudian
1za
<227>
Yosua
3eswhy
<3091>
mendirikan
2hnby
<1129>
sebuah
 
 
mazbah
4xbzm
<4196>
untuk
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
di
 
 
Gunung
8rhb
<2022>
Ebal
9lbye
<5858>
31
seperti
 
 
yang
1rsak
<834>
diperintahkan
2hwu
<6680>
Musa
3hsm
<4872>
hamba
4dbe
<5650>
TUHAN
5hwhy
<3068>
itu
 
 
kepada
6ta
<853>
orang
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
Seperti yang
 
 
tertulis
9bwtkk
<3789>
dalam
 
 
kitab
10rpob
<5612>
hukum
11trwt
<8451>
Musa
12hsm
<4872>
mazbah
13xbzm
<4196>
dari
 
 
batu-batu
14Mynba
<68>
yang tidak
 
 
dipahat
15twmls
<8003>
yang
16rsa
<834>
tidak
17al
<3808>
dibuat
18Pynh
<5130>
dengan perkakas
19Nhyle
<5921>
besi
20lzrb
<1270>
Di
21wleyw
<5927>
atasnya
22wyle
<5921>
mereka
 
 
mempersembahkan
25wxbzyw
<2076>
korban bakaran
23twle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
24hwhyl
<3068>
dan
 
 
korban keselamatan
26Mymls
<8002>
32
Di sana di
 
 
hadapan
11ynpl
<6440>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
ia
 
 
menulis
10btk 1btkyw
<3789> <3789>
 
5ta
<853>
salinan
6hnsm
<4932>
hukum
7trwt
<8451>
Musa
8hsm
<4872>
di
9rsa
<834>
 
2Ms
<8033>
atas
3le
<5921>
batu-batu
4Mynbah
<68>
itu
 
 
33
Semua orang
1lkw
<3605>
Israel
2larvy
<3478>
para tua-tua
3wynqzw
<2205>
para
 
 
pengatur pasukan
4Myrjsw
<7860>
dan para
 
 
hakimnya
5wyjpsw
<8199>
berdiri
6Mydme
<5975>
sebelah menyebelah
8hzmw 7hzm
<2088> <2088>
tabut
9Nwral
<727>
itu
 
 
di hadapan
10dgn
<5048>
para
 
 
imam
11Mynhkh
<3548>
dari
 
 
suku Lewi
12Mywlh
<3881>
yang
 
 
mengangkat
13yavn
<5375>
Tabut
14Nwra
<727>
Perjanjian
15tyrb
<1285>
TUHAN
16hwhy
<3068>
itu Baik para
 
 
pendatang
17rgk
<1616>
maupun
 
 
anak negeri
18xrzak
<249>
setengahnya
19wyux
<2677>
menghadap
20la
<413>
ke
21lwm
<4136>
Gunung
22rh
<2022>
Gerizim
23Myzrg
<1630>
dan
 
 
setengahnya
24wyuxhw
<2677>
lagi
 
 
menghadap
25la
<413>
ke
26lwm
<4136>
Gunung
27rh
<2022>
Ebal
28lbye
<5858>
seperti
 
 
yang
29rsak
<834>
dahulu
38hnsarb
<7223>
pernah
 
 
Musa
31hsm
<4872>
hamba
32dbe
<5650>
TUHAN
33hwhy
<3068>
itu
 
 
perintahkan
30hwu
<6680>
untuk
 
 
memberkati
34Krbl
<1288>
 
35ta
<853>
bangsa
36Meh
<5971>
Israel
37larvy
<3478>
34
Setelah
1yrxaw
<310>
itu
2Nk
<3651>
ia
 
 
membacakan
3arq
<7121>
 
4ta
<853>
seluruh
5lk
<3605>
perkataan
6yrbd
<1697>
hukum
 
 
Taurat
7hrwth
<8451>
berkat
8hkrbh
<1293>
dan
 
 
kutuknya
9hllqhw
<7045>
sesuai dengan
 
 
semua
10lkk
<3605>
yang
 
 
tertulis
11bwtkh
<3789>
di dalam
 
 
Kitab
12rpob
<5612>
Taurat
13hrwth
<8451>
35
Tidak
1al
<3808>
ada
2hyh
<1961>
satu
 
 
kata
3rbd
<1697>
pun dari
 
 
semua
4lkm
<3605>
yang
5rsa
<834>
diperintahkan
6hwu
<6680>
Musa
7hsm
<4872>
yang
8rsa
<834>
tidak
9al
<3808>
dibacakan
10arq
<7121>
oleh
 
 
Yosua
11eswhy
<3091>
di
 
 
hadapan
12dgn
<5048>
seluruh
13lk
<3605>
umat
14lhq
<6951>
Israel
15larvy
<3478>
kepada
 
 
perempuan-perempuan
16Mysnhw
<802>
anak-anak
17Pjhw
<2945>
dan
 
 
pendatang
18rghw
<1616>
yang
 
 
ikut
19Klhh
<1980>
serta di
 
 
tengah-tengah
20Mbrqb
<7130>
mereka
21P
<0>