Prev Chapter Ezra 6 Next Chapter
1
Kemudian
1Nydab
<116>
Raja
3aklm
<4430>
Darius
2swyrd
<1868>
memberi
4Mv
<7761>
perintah
5Mej
<2942>
agar
 
 
dilakukan penyelidikan
6wrqbw
<1240>
di dalam
 
 
gedung
7tybb
<1005>
arsip
8ayrpo
<5609>
tempat
12hmt
<8536>
 
9yd
<1768>
dokumen-dokumen
10ayzng
<1596>
disimpan
11Nytxhm
<5182>
di
 
 
Babel
13lbbb
<895>
2
Di
 
 
Ahmeta
2atmxab
<307>
istana
3atrybb
<1001>
di
 
 
provinsi
6htnydm
<4083>
 
4yd
<1768>
Media
5ydmb
<4076>
ditemukan
1xktshw
<7912>
satu
8hdx
<2298>
gulungan
7hlgm
<4040>
dan
 
 
di dalamnya
11hwgb
<1459>
tertulis
10bytk
<3790>
hal ini
9Nkw
<3652>
Catatan
12hnwrkd
<1799>
 
13P
<0>
3
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8140>
pertama
2hdx
<2298>
pemerintahan
 
 
Raja
4aklm
<4430>
Koresh
3srwkl
<3567>
Raja
6aklm
<4430>
Koresh
5srwk
<3567>
memberi
7Mv
<7761>
perintah
8Mej
<2942>
mengenai
 
 
Bait
9tyb
<1005>
Allah
10ahla
<426>
di
 
 
Yerusalem
11Mlswryb
<3390>
Biarlah
 
 
bait
12atyb
<1005>
itu
 
 
dibangun kembali
13anbty
<1124>
sebagai
 
 
tempat
14rta
<870>
untuk
15yd
<1768>
mempersembahkan
16Nyxbd
<1684>
kurban
17Nyxbd
<1685>
dan biarlah
 
 
fondasinya
18yhwsaw
<787>
diletakkan dengan kukuh
19Nylbwom
<5446>
Tingginya
20hmwr
<7314>
60
22Nyts
<8361>
hasta
21Nyma
<521>
dan
 
 
lebarnya
23hytp
<6613>
60
25Nyts
<8361>
hasta
24Nyma
<521>
4
dengan
 
 
tiga
5atlt
<8532>
lapis
1Nykbdn
<5073>
 
2yd
<1768>
batu-batu
3Nba
<69>
besar
4llg
<1560>
dan satu
 
 
lapis
6Kbdnw
<5073>
 
7yd
<1768>
kayu
8ea
<636>
baru
9tdx
<2323>
Biarlah
 
 
biayanya
10atqpnw
<5313>
dibayarkan
14bhytt
<3052>
dari
11Nm
<4481>
istana
12tyb
<1005>
raja
13aklm
<4430>
5
Biarlah
 
 
juga
1Paw
<638>
perlengkapan-perlengkapan
2ynam
<3984>
 
5yd
<1768>
emas
6hbhd
<1722>
dan
 
 
perak
7apokw
<3702>
dari
 
 
Bait
3tyb
<1005>
Allah
4ahla
<426>
yang
8yd
<1768>
diambil
10qpnh
<5312>
Nebukadnezar
9rundkwbn
<5020>
dari
11Nm
<4481>
Bait Suci
12alkyh
<1965>
yang
13yd
<1768>
ada di
 
 
Yerusalem
14Mlswryb
<3390>
dan
 
 
dibawa
15lbyhw
<2987>
ke
 
 
Babel
16lbbl
<895>
dikembalikan
17Nwbythy
<8421>
dan
 
 
dibawa ke
18Khyw
<1946>
tempat semula
22hrtal
<870>
di
 
 
Bait Suci
19alkyhl
<1965>
yang
20yd
<1768>
ada di
 
 
Yerusalem
21Mlswryb
<3390>
Kamu harus
 
 
meletakkannya
23txtw
<5182>
di dalam
 
 
Bait
24tybb
<1005>
Allah
25ahla
<426>
 
26o
<0>
6
Oleh sebab itu
1Nek
<3705>
Tatnai
2yntt
<8674>
gubernur
3txp
<6347>
di daerah
 
 
seberang
4rbe
<5675>
sungai
5hrhn
<5103>
beserta
6rts
<0>
Syetar-Boznai
7ynzwb
<8370>
dan
 
 
rekan-rekannya
8Nwhtwnkw
<3675>
yaitu para
 
 
pejabat di daerah
9aykorpa
<671>
 
10yd
<1768>
seberang
11rbeb
<5675>
sungai
12hrhn
<5103>
menjauhlah
13Nyqyxr
<7352>
 
14wwh
<1934>
dari
15Nm
<4481>
sana
16hmt
<8536>
7
Biarlah
1wqbs
<7662> ==>
pekerjaan pembangunan
2tdybel
<5673>
Bait
3tyb
<1005>
Allah
4ahla
<426>
itu
5Kd
<1791>
berlangsung
1wqbs
<== <7662>
Biarlah para
 
 
gubernur
6txp
<6347>
orang-orang Yahudi
7aydwhy
<3062>
dan para
 
 
tua-tua
8ybvlw
<7868>
orang Yahudi
9aydwhy
<3062>
membangun
13Nwnby
<1124>
Bait
10tyb
<1005>
Allah
11ahla
<426>
itu
12Kd
<1791>
di
14le
<5922>
tempatnya
15hrta
<870>
8
Selain itu aku
1ynmw
<4481>
memberi
2Myv
<7761>
perintah
3Mej
<2942>
tentang
4aml
<3964>
apa
 
 
yang
5yd
<1768>
harus kamu
 
 
lakukan
6Nwdbet
<5648>
terhadap
7Me
<5974>
para
 
 
tua-tua
8ybv
<7868>
bangsa Yahudi
9aydwhy
<3062>
dalam
10Kla
<479>
pembangunan kembali
11anbml
<1124>
Bait
12tyb
<1005>
Allah
13ahla
<426>
ini
14Kd
<1791>
 
21anrpoa
<629>
Biaya penuh
22atqpn
<5313>
harus
23awht
<1934>
dibayarkan
24abhytm
<3052>
kepada
 
 
orang-orang
25ayrbgl
<1400>
ini
26Kla
<479>
dari
 
 
kekayaan
15yoknmw
<5232>
raja
16aklm
<4430>
yaitu
 
 
dari
17yd
<1768>
pajak provinsi-provinsi
18tdm
<4061>
di daerah
 
 
seberang
19rbe
<5675>
sungai
20hrhn
<5103>
 
27yd
<1768>
tanpa
28al
<3809>
penundaan
29aljbl
<989>
9
Apa
1hmw
<4101>
saja yang mereka
 
 
perlukan
2Nxsx
<2818>
baik itu
 
 
sapi jantan
4Nyrwt
<8450>
muda
3ynbw
<1123>
domba jantan
5Nyrkdw
<1798>
anak-anak domba
6Nyrmaw
<563>
untuk
 
 
kurban bakaran
7Nwlel
<5928>
kepada
 
 
Allah
8hlal
<426>
semesta langit
9ayms
<8065>
maupun
 
 
gandum
10Nyjnx
<2591>
garam
11xlm
<4416>
anggur
12rmx
<2562>
dan
 
 
minyak
13xsmw
<4887>
menurut
 
 
permintaan
14rmamk
<3983>
para
 
 
imam
15aynhk
<3549>
yang
16yd
<1768>
ada di
 
 
Yerusalem
17Mlswryb
<3390>
biarlah semuanya itu
18awhl
<1934>
diberikan
19bhytm
<3052>
kepada mereka
20Mhl
<0>
hari
21Mwy
<3118>
demi
 
 
hari
22Mwyb
<3118>
 
23yd
<1768>
tanpa
24al
<3809>
henti
25wls
<7960>
10
supaya
1yd
<1768>
mereka
 
 
dapat
2Nwhl
<1934>
mempersembahkan kurban
3Nybrqhm
<7127>
yang
 
 
harum
4Nyxwxyn
<5208>
kepada
 
 
Allah
5hlal
<426>
semesta langit
6ayms
<8065>
dan
 
 
berdoa
7Nylumw
<6739>
untuk
 
 
kehidupan
8yyxl
<2417>
raja
9aklm
<4430>
serta
 
 
anak-anaknya
10yhwnbw
<1123>
11
Aku juga
1ynmw
<4481>
memberi
2Myv
<7761>
perintah
3Mej
<2942>
agar
4yd
<1768>
setiap
5lk
<3606>
orang
6sna
<606>
yang
7yd
<1768>
mengubah
8anshy
<8133>
keputusan
9amgtp
<6600>
ini
10hnd
<1836>
biarlah
 
 
tiang kayu
12ea
<636>
dicabut
11xonty
<5256>
dari
13Nm
<4481>
rumahnya
14htyb
<1005>
dan orang itu
 
 
ditusukkan
16axmty 15Pyqzw
<4223> <2211>
di atasnya
17yhle
<5922>
Biarlah
 
 
rumah
18htybw
<1005>
orang itu
 
 
menjadi
20dbety
<5648>
timbunan kotoran
19wlwn
<5122>
karena
21le
<5922>
hal ini
22hnd
<1836>
12
Semoga
 
 
Allah
1ahlaw
<426>
yang
2yd
<1768>
telah membuat
 
 
nama-Nya
4hms
<8036>
berdiam
3Nks
<7932>
di sana
5hmt
<8536>
menghancurkan
6rgmy
<4049>
setiap
7lk
<3606>
raja
8Klm
<4430>
dan
 
 
bangsa
9Mew
<5972>
yang
10yd
<1768>
mengulurkan
11xlsy
<7972>
tangannya
12hdy
<3028>
untuk
 
 
mengubah
13hynshl
<8133>
perintah
 
 
ini
17Kd
<1791>
atau
 
 
menghancurkan
14hlbxl
<2255>
Bait
15tyb
<1005>
Allah
16ahla
<426>
yang ada di
18yd
<1768>
Yerusalem
19Mlswryb
<3390>
Aku
20hna
<576>
Darius
21swyrd
<1868>
telah
 
 
memberi
22tmv
<7761>
perintah
23Mej
<2942>
ini
 
 
Laksanakanlah
25dbety
<5648>
dengan teliti
24anrpoa
<629>
 
26P
<0>
13
Kemudian
1Nyda
<116>
Tatnai
2yntt
<8674>
gubernur
3txp
<6347>
di daerah
 
 
seberang
4rbe
<5675>
Sungai
5hrhn
<5103>
Efrat beserta
6rts
<0>
Syetar-Boznai
7ynzwb
<8370>
dan
 
 
rekan-rekannya
8Nwhtwnkw
<3675>
melakukan
16wdbe
<5648>
 
14amnk
<3660>
dengan teliti
15anrpoa
<629>
apa
9lbql
<6903>
yang
10yd
<1768>
diperintahkan
11xls
<7972>
Raja
13aklm
<4430>
Darius
12swyrd
<1868>
14
Para
 
 
tua-tua
1ybvw
<7868>
Yahudi
2aydwhy
<3062>
melanjutkan
 
 
pembangunan
3Nynb
<1124>
itu dengan
 
 
baik
4Nyxlumw
<6744>
karena
 
 
nubuat
5tawbnb
<5017>
Nabi
7*aybn {haybn}
<5029>
Hagai
6ygx
<2292>
dan
 
 
Zakharia
8hyrkzw
<2148>
anak
9rb
<1247>
Ido
10awde
<5714>
Mereka
 
 
menyelesaikan
12wllksw
<3635>
pembangunan
11wnbw
<1124>
itu sesuai
 
 
dengan
13Nm
<4481>
perintah
14Mej
<2941>
Allah
15hla
<426>
Israel
16larvy
<3479>
dan sesuai dengan
 
 
perintah
17Mejmw
<2942>
Koresh
18srwk
<3567>
Darius
19swyrdw
<1868>
dan
 
 
Artahsasta
20atvsxtraw
<783>
raja-raja
21Klm
<4430>
Persia
22orp
<6540>
15
Bait
2htyb
<1005>
itu
3hnd
<1836>
selesai
1ayuysw
<3319>
pada
4de
<5705>
hari
5Mwy
<3118>
ketiga
6htlt
<8532>
bulan
7xryl
<3393>
Adar
8rda
<144>
pada
10ayh 9yd
<1932> <1768>
tahun
11tns
<8140>
keenam
12ts
<8353>
pemerintahan
13twklml
<4437>
Raja
15aklm
<4430>
Darius
14swyrd
<1868>
 
16P
<0>
16
Lalu
 
 
orang-orang
2ynb
<1123>
Israel
3larvy
<3479>
para
 
 
imam
4aynhk
<3549>
dan
 
 
orang-orang Lewi
5aywlw
<3879>
serta keturunan
 
 
orang-orang
7ynb
<1123>
buangan
8atwlg
<1547>
lainnya
6rasw
<7606>
merayakan
1wdbew
<5648>
penahbisan
9tknx
<2597>
Bait
10tyb
<1005>
Allah
11ahla
<426>
dengan
12hnd
<1836>
sukacita
13hwdxb
<2305>
17
Untuk
 
 
penahbisan
2tknxl
<2597>
Bait
3tyb
<1005>
Allah
4ahla
<426>
ini
5hnd
<1836>
mereka
 
 
mempersembahkan
1wbrqhw
<7127>
100
7ham
<3969>
ekor
 
 
sapi jantan muda
6Nyrwt
<8450>
200
9Nytam
<3969>
domba jantan
8Nyrkd
<1798>
dan
 
 
400
12ham 11ebra
<3969> <703>
ekor
 
 
anak domba
10Nyrma
<563>
Sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
15*hajxl {ayjxl}
<2402>
bagi
16le
<5922>
seluruh
17lk
<3606>
Israel
18larvy
<3479>
mereka mempersembahkan
 
 
dua
19yrt
<8648>
belas
20rve
<6236>
ekor
 
 
kambing
14Nyze
<5796>
jantan
13yrypuw
<6841>
sesuai dengan
 
 
jumlah
21Nynml
<4510>
suku-suku
22yjbs
<7625>
Israel
23larvy
<3479>
18
Mereka
 
 
menempatkan
1wmyqhw
<6966>
para
 
 
imam
2aynhk
<3549>
dalam
 
 
kelompoknya
3Nwhtglpb
<6392>
dan
 
 
orang-orang Lewi
4aywlw
<3879>
dalam
 
 
kelompoknya
5Nwhtqlxmb
<4255>
untuk
6le
<5922>
beribadah
7tdybe
<5673>
kepada
 
 
Allah
8ahla
<426>
yang
9yd
<1768>
ada di
 
 
Yerusalem
10Mlswryb
<3390>
seperti yang
 
 
tertulis
11btkk
<3792>
dalam
 
 
kitab
12rpo
<5609>
Musa
13hsm
<4873>
 
14P
<0>
19
Pada tanggal
 
 
empat
6hebrab
<702>
belas
7rve
<6240>
bulan
8sdxl
<2320>
pertama
9Nwsarh
<7223>
orang-orang
2ynb
<1121>
buangan
3hlwgh
<1473>
itu
 
 
merayakan
1wveyw
<6213>
hari raya
4ta
<853>
Paskah
5xoph
<6453>
20
Para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang Lewi
4Mywlhw
<3881>
telah bersama-sama
1yk
<3588>
menahirkan
2wrhjh
<2891>
diri mereka mereka
5dxak
<259>
semua
6Mlk
<3605>
telah
 
 
tahir
7Myrwhj
<2889>
Kemudian mereka
 
 
menyembelih
8wjxsyw
<7819>
kurban
 
 
Paskah
9xoph
<6453>
untuk
 
 
semua
10lkl
<3605>
orang
11ynb
<1121>
buangan
12hlwgh
<1473>
itu untuk
 
 
saudara-saudara
13Mhyxalw
<251>
mereka yaitu para
 
 
imam
14Mynhkh
<3548>
dan untuk diri mereka sendiri
15Mhlw
<1992>
21
Semua orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
yang telah
 
 
kembali
4Mybsh
<7725>
dari
 
 
pembuangan
5hlwghm
<1473>
dan
 
 
semua
6lkw
<3605>
orang yang
 
 
memisahkan
7ldbnh
<914>
diri dari
 
 
kenajisan
8tamjm
<2932>
bangsa-bangsa
9ywg
<1471>
di
 
 
tanah
10Urah
<776>
itu dan bergabung

dengan
11Mhla
<413>
mereka untuk
 
 
mencari
12srdl
<1875>
TUHAN
13hwhyl
<3069>
Allah
14yhla
<430>
Israel
15larvy
<3478>
memakan
1wlkayw
<398>
kurban Paskah
 
 
22
Mereka
 
 
merayakan
1wveyw
<6213>
hari raya
2gx
<2282>
Roti Tidak Beragi
3twum
<4682>
dengan
 
 
sukacita
6hxmvb
<8057>
selama
 
 
tujuh
4tebs
<7651>
hari
5Mymy
<3117>
karena
7yk
<3588>
TUHAN
9hwhy
<3068>
membuat mereka
 
 
sangat bahagia
8Mxmv
<8055>
Dia
 
 
membalikkan
10bohw
<5437>
hati
11bl
<3820>
raja
12Klm
<4428>
Asyur
13rwsa
<804>
kepada mereka sehingga raja Asyur
14Mhyle
<5921>
menguatkan
15qzxl
<2388>
tangan
16Mhydy
<3027>
mereka dalam
 
 
pekerjaan
17tkalmb
<4399>
Bait
18tyb
<1004>
Allah
19Myhlah
<430>
Allah
20yhla
<430>
Israel
21larvy
<3478>
 
22P
<0>