Prev Chapter Jeremiah 2 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
katanya
5rmal
<559>
2
Pergi
1Klh
<1980>
dan
 
 
serukan
2tarqw
<7121>
ke
 
 
telinga-telinga
3ynzab
<241>
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
katakan
5rmal
<559>
Beginilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3069>
Aku
 
 
ingat
9ytrkz
<2142>
akan
10Kl
<0>
kesetiaanmu
11dox
<2617>
pada
 
 
masa mudamu
12Kyrwen
<5271>
kasihmu
13tbha
<160>
seperti
 
 
pengantin
14Kytlwlk
<3623>
saat kamu
15Ktkl
<1980>
mengikuti
16yrxa
<310>
Aku di
 
 
padang belantara
17rbdmb
<4057>
di suatu
 
 
negeri
18Urab
<776>
yang
 
 
tidak
19al
<3808>
ditaburi
20hewrz
<2232>
3
Israel
2larvy
<3478>
adalah
 
 
kudus
1sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
buah pertama
4tysar
<7225>
dari
 
 
panenan-Nya
5*htawbt
<8393>
Semua
6lk
<3605>
yang
 
 
menelannya
7wylka
<398>
menjadi
 
 
bersalah
8wmsay
<816>
kemalangan
9her
<7451>
menimpa
10abt
<935>
mereka
11Mhyla
<413>
firman
12Man
<5002>
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
14P
<0>
4
Dengarkanlah
1wems
<8085>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
hai
 
 
kaum
4tyb
<1004>
Yakub
5bqey
<3290>
dan
 
 
seluruh
6lkw
<3605>
kaum
7twxpsm
<4940>
keluarga
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
5
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
 
7yb
<0>
Kejahatan
8lwe
<5766>
apa
4hm
<4100>
yang
 
 
nenek moyangmu
6Mkytwba
<1>
temukan
5waum
<4672>
di dalam Aku
 
 
sehingga
9yk
<3588>
mereka
 
 
menjauh
10wqxr
<7368>
dari-Ku
11ylem
<5921>
berjalan
12wklyw
<1980>
mengikuti
13yrxa
<310>
kesia-siaan
14lbhh
<1892>
dan
 
 
menjadi sia-sia
15wlbhyw
<1891>
6
Mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
bertanya
2wrma
<559>
Di manakah
3hya
<346>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
 
 
membawa
5hlemh
<5927> ==>
kami
 
 
keluar
5hlemh
<== <5927>
dari
6wnta
<853>
tanah
7Uram
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
yang
 
 
memimpin
9Kylwmh
<1980>
kami di
10wnta
<853>
padang belantara
11rbdmb
<4057>
di suatu
 
 
negeri
12Urab
<776>
yang
 
 
bergurun-gurun
13hbre
<6160>
dan
 
 
berlubang-lubang
14hxwsw
<7745>
suatu
 
 
negeri
15Urab
<776>
yang kering
16hyu
<6723>
dan
 
 
sangat gelap
17twmluw
<6757>
suatu
 
 
negeri
18Urab
<776>
yang
 
 
tidak seorang pun
19al
<3808>
melintasinya
20rbe
<5674>
dan
 
 
tidak
23alw
<3808>
 
21hb
<0>
seorang
22sya
<376>
pun
 
 
tinggal
24bsy
<3427>
 
25Mda
<120>
di sana
26Ms
<8033>
7
Aku
 
 
membawamu
1aybaw
<935>
 
2Mkta
<853>
ke
3la
<413>
suatu
 
 
negeri
4Ura
<776>
yang
 
 
subur
5lmrkh
<3759>
untuk
6lkal
<398>
menikmati
 
 
buah-buah
7hyrp
<6529>
dan hal-hal
 
 
baik
8hbwjw
<2898>
yang dimilikinya Akan tetapi ketika kamu
 
 
masuk
9wabtw
<935>
kamu
 
 
menajiskan
10wamjtw
<2930>
 
11ta
<853>
tanah-Ku
12yura
<776>
dan
 
 
menjadikan
14Mtmv
<7760>
milik pusaka-Ku
13ytlxnw
<5159>
suatu
 
 
kekejian
15hbewtl
<8441>
8
Imam-imam
1Mynhkh
<3548>
tidak
2al
<3808>
bertanya
3wrma
<559>
Di manakah
4hya
<346>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Orang-orang yang
 
 
memegang
6yvptw
<8610>
Hukum
 
 
Taurat
7hrwth
<8451>
tidak
8al
<3808>
mengenal
9ynwedy
<3045>
Aku Para
 
 
gembala
10Myerhw
<7462>
memberontak
11wesp
<6586>
melawan Aku para
12yb
<0>
nabi
13Myaybnhw
<5030>
bernubuat
14wabn
<5012>
dalam nama
 
 
Baal
15lebb
<1168>
dan berjalan
 
 
mengikuti
16yrxaw
<310>
hal-hal yang
 
 
tidak
17al
<3808>
berguna
18wlewy
<3276>
 
19wklh
<1980>
9
Oleh
 
 
karena
1Nkl
<3651>
itu Aku
 
 
akan
2de
<5750>
berdebat
3byra
<7378>
denganmu
4Mkta
<854>
firman
5Man
<5002>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan
 
 
dengan
7taw
<854>
keturunanmu
8ynb
<1121>
Aku akan
9Mkynb
<1121>
beperkara
10byra
<7378>
10
 
1yk
<3588>
Menyeberanglah
2wrbe
<5674>
ke
 
 
pesisir-pesisir
3yya
<339>
orang Kitim
4Myytk
<3794>
dan
 
 
lihatlah
5warw
<7200>
Atau
 
 
kirimlah
7wxls
<7971>
ke
 
 
Kedar
6rdqw
<6938>
dan
 
 
amatilah
8wnnwbthw
<995>
dengan saksama dan
9dam
<3966>
perhatikanlah
10warw
<7200>
apakah
11Nh
<2005>
ada
12htyh
<1961>
sesuatu seperti
 
 
ini
13tazk
<2063>
11
Pernahkah suatu
 
 
bangsa
2ywg
<1471>
menukar
1rymyhh
<4171>
ilah-ilahnya
3Myhla
<430>
meskipun
 
 
mereka
4hmhw
<1992>
bukanlah
5al
<3808>
Allah
6Myhla
<430>
Akan tetapi
 
 
jemaat-Ku
7ymew
<5971>
telah
 
 
menukar
8rymh
<4171>
kemuliaan
9wdwbk
<3519>
mereka dengan sesuatu yang tidak
10awlb
<1094>
berguna
11lyewy
<3276>
12
Terkejutlah
1wms
<8074>
hai
 
 
langit-langit
2Myms
<8064>
akan hal
3le
<5921>
ini
4taz
<2063>
Gemetarlah
5wrevw
<8175>
dan
 
 
tercenganglah
6wbrx
<2717>
dengan
 
 
sangat
7dam
<3966>
firman
8Man
<5002>
TUHAN
9hwhy
<3068>
13
Sebab
1yk
<3588>
jemaat-Ku
5yme
<5971>
telah
 
 
melakukan
4hve
<6213>
dua
2Myts
<8147>
kejahatan
3twer
<7451>
Mereka telah
6yta
<853>
meninggalkan
7wbze
<5800>
Aku
 
 
sumber
8rwqm
<4726>
air
9Mym
<4325>
hidup
10Myyx
<2416>
dan
 
 
menggali
11buxl
<2672>
 
12Mhl
<0>
kolam
13twrab
<877>
untuk diri mereka sendiri
 
 
kolam
14trab
<877>
yang
 
 
rusak
15Myrbsn
<7665>
yang
16rsa
<834>
tidak
17al
<3808>
dapat
 
 
menampung
18wlky
<3557>
air
19Mymh
<4325>
14
Apakah
 
 
Israel
2larvy
<3478>
seorang
 
 
budak
1dbeh
<5650>
Apakah
3Ma
<518>
dia
 
 
dilahirkan
4dyly
<3211>
sebagai budak

Mengapa
7ewdm
<4069>
 
5tyb
<1004>
dia
6awh
<1931>
menjadi
8hyh
<1961>
rampasan
9zbl
<957>
15
Singa-singa muda
3Myrpk
<3715>
mengaum
2wgasy
<7580>
terhadapnya
1wyle
<5921>
mereka
 
 
mengaum
4wntn
<5414>
dengan
 
 
keras
5Mlwq
<6963>
dan mereka
 
 
membuat
6wtysyw
<7896>
tanahnya
7wura
<776>
menjadi
 
 
tandus
8hmsl
<8047>
kota-kotanya
9wyre
<5892>
terbakar
10*wtun {htun}
<3341>
tanpa
11ylbm
<1097>
penghuni
12bsy
<3427>
16
Orang-orang
2ynb
<1121>
Memfis
3Pn
<5297>
dan
 
 
Tahpanhes
4*oxnpxtw {onpxtw}
<8471>
juga
1Mg
<1571>
telah
 
 
mencukur
5Kwery
<7462>
mahkota kepalamu
6dqdq
<6936>
17
Bukankah
1awlh
<3808>
kamu sendiri yang menimpakan hal
 
 
ini
2taz
<2063>
 
3hvet
<6213>
kepadamu
4Kl
<0>
dengan
 
 
meninggalkan
5Kbze
<5800>
 
6ta
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahmu
8Kyhla
<430>
saat
9teb
<6256>
Dia memimpinmu di
10Kkylwm
<1980>
jalan
11Krdb
<1870>
18
Dan
 
 
sekarang
1htew
<6258>
apa
2hm
<4100>
yang kamu peroleh dengan
3Kl
<0>
pergi ke
4Krdl
<1870>
Mesir
5Myrum
<4714>
untuk
 
 
minum
6twtsl
<8354>
air
7ym
<4325>
dari Sungai
 
 
Nil
8rwxs
<7883>
Atau
 
 
apa
9hmw
<4100>
yang kamu peroleh dengan
10Kl
<0>
pergi ke
11Krdl
<1870>
Asyur
12rwsa
<804>
untuk
 
 
minum
13twtsl
<8354>
air
14ym
<4325>
dari
 
 
Sungai Efrat
15rhn
<5104>
19
Kejahatanmu
2Kter
<7451>
sendiri
3Kytwbsmw
<4878>
akan
 
 
menghajarmu
1Kroyt
<3256>
dan kemurtadanmu akan
 
 
menegurmu
4Kxkwt
<3198>
Oleh sebab itu
 
 
ketahuilah
5yedw
<3045>
dan
 
 
lihatlah
6yarw
<7200>
bahwa
7yk
<3588>
adalah
 
 
jahat
8er
<7451>
dan
 
 
pahit
9rmw
<4751>
bagimu untuk
 
 
meninggalkan
10Kbze
<5800>
 
11ta
<853>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahmu
13Kyhla
<430>
Takut
15ytdxp
<6345>
akan Aku
 
 
tidak
14alw
<3808>
ada
 
 
di
16Kyla
<413>
dalam dirimu
 
 
firman
17Man
<5002>
TUHAN
19hwhy
<3069>
Allah
18ynda
<136>
semesta alam
20twabu
<6635>
20
Karena
1yk
<3588>
dahulu kala
2Mlwem
<5769>
Aku
 
 
mematahkan
3ytrbs
<7665>
kuk
4Kle
<5923>
dan
 
 
melepaskan
5ytqtn
<5423>
ikatanmu
6Kytrowm
<4147>
tetapi kamu
 
 
berkata
7yrmatw
<559>
Aku
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
menghamba
9*rwbea {dbea}
<5647>
Sebab
10yk
<3588>
di
11le
<5921>
setiap
12lk
<3605>
bukit
13hebg
<1389>
tinggi
14hhbg
<1364>
dan
 
 
di bawah
15txtw
<8478>
setiap
16lk
<3605>
pohon
17Ue
<6086>
yang
 
 
hijau
18Nner
<7488>
kamu
19ta
<859>
berbaring
20heu
<6808>
seperti seorang
 
 
pelacur
21hnz
<2181>
21
Namun
 
 
Aku
1yknaw
<595>
menanam
2Kytejn
<5193>
kamu sebagai
 
 
pohon anggur pilihan
3qrv
<8321>
sebuah
4hlk
<3605>
benih
5erz
<2233>
yang
 
 
benar-benar unggul
6tma
<571>
Lalu
 
 
bagaimana
7Kyaw
<349>
kamu dapat
 
 
berubah
8tkphn
<2015>
 
9yl
<0>
menjadi lebih buruk
10yrwo
<5494>
dan menjadi sebuah
 
 
pohon anggur
11Npgh
<1612>
liar
12hyrkn
<5237>
22
Meskipun
2Ma 1yk
<518> <3588>
kamu
 
 
membasuh
3yobkt
<3526>
dirimu dengan
 
 
alkali
4rtnb
<5427>
dan
 
 
menggunakan banyak
5ybrtw
<7235>
 
6Kl
<0>
sabun
7tyrb
<1287>
noda
8Mtkn
<3799>
kesalahanmu
9Knwe
<5771>
tetap ada
 
 
di hadapan-Ku
10ynpl
<6440>
firman
11Man
<5002>
Tuhan
12ynda
<136>
ALLAH
13hwhy
<3069>
23
Bagaimana
1Kya
<349>
kamu dapat
 
 
berkata
2yrmat
<559>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
najis
4ytamjn
<2930>
aku
 
 
tidak
7al
<3808>
pergi
8ytklh
<1980>
mengikuti
5yrxa
<310>
Baal
6Mylebh
<1168>
Lihatlah
9yar
<7200>
tingkah lakumu
10Kkrd
<1870>
di
 
 
lembah
11aygb
<1516>
ketahuilah
12yed
<3045>
apa
13hm
<4100>
yang telah kamu
 
 
lakukan
14tyve
<6213>
Kamu adalah
 
 
unta muda
15hrkb
<1072>
tangkas
16hlq
<7031>
yang
 
 
berlari
17tkrvm
<8308>
ke sana kemari
18hykrd
<1870>
24
Seekor
 
 
keledai liar
1hrp
<6501>
yang biasa
2dml
<3928>
di
 
 
padang belantara
3rbdm
<4057>
yang
 
 
menghirup
6hpas
<7602>
angin
7xwr
<7307>
dengan
 
 
penuh semangat
5*hspn {wspn} 4twab
<5315> <185>
Siapakah
9ym
<4310>
yang dapat
 
 
menahan
10hnbysy
<7725>
berahinya
8htnat
<8385>
Semua
11lk
<3605>
yang
 
 
mencarinya
12hysqbm
<1245>
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
menjadi lelah
14wpeyy
<3286>
pada
 
 
musim kawin
15hsdxb
<2320>
mereka akan
 
 
menemukannya
16hnwaumy
<4672>
25
Jagalah
1yenm
<4513>
kakimu
2Klgr
<7272>
dari
 
 
tidak bersepatu
3Pxym
<3182>
dan
 
 
tenggorokanmu
4*Knwrgw {Knrwgw}
<1637>
dari
 
 
rasa haus
5hamum
<6773>
Akan tetapi kamu
 
 
berkata
6yrmatw
<559>
Tidak ada gunanya
7sawn
<2976>
 
8awl
<3808>
Sebab
9yk
<3588>
aku telah
 
 
mengasihi
10ytbha
<157>
orang-orang asing
11Myrz
<2114>
dan aku akan
 
 
pergi
13Kla
<1980>
mengikuti
12Mhyrxaw
<310>
mereka
 
 
26
Seperti seorang
 
 
pencuri
2bng
<1590>
yang
 
 
malu
1tsbk
<1322>
ketika
3yk
<3588>
dia
 
 
tertangkap
4aumy
<4672>
demikianlah
5Nk
<3651>
kaum
7tyb
<1004>
Israel
8larvy
<3478>
akan
 
 
menjadi malu
6wsybh
<954>
mereka
9hmh
<1992>
raja-raja
10Mhyklm
<4428>
mereka
 
 
pemimpin-pemimpin
11Mhyrv
<8269>
mereka
 
 
imam-imam
12Mhynhkw
<3548>
mereka dan
 
 
nabi-nabi
13Mhyaybnw
<5030>
mereka
 
 
27
yang
 
 
berkata
1Myrma
<559>
kepada sebuah
 
 
pohon
2Uel
<6086>
Engkau
4hta
<859>
adalah
 
 
ayahku
3yba
<1>
dan kepada sebuah
 
 
batu
5Nbalw
<68>
Engkau
6ta
<859>
telah
 
 
melahirkan
7*wntdly {yntdly}
<3205>
aku
 
 
Sebab
8yk
<3588>
mereka telah menghadapkan
 
 
punggung
11Pre 9wnp
<6203> <6437>
mereka
 
 
kepada-Ku
10yla
<413>
bukan
12alw
<3808>
wajah
13Mynp
<6440>
mereka Namun pada
 
 
masa
14tebw
<6256>
kesusahan
15Mter
<7451>
mereka mereka akan
 
 
berkata
16wrmay
<559>
Berdirilah
17hmwq
<6965>
dan
 
 
selamatkanlah
18wneyswhw
<3467>
kami
 
 
28
Akan tetapi
 
 
di manakah
1hyaw
<346>
ilah-ilahmu
2Kyhla
<430>
yang
3rsa
<834>
kamu
 
 
buat
4tyve
<6213>
untuk dirimu sendiri Biarlah mereka
5Kl
<0>
berdiri
6wmwqy
<6965>
jika
7Ma
<518>
mereka dapat
 
 
menyelamatkan
8Kweyswy
<3467>
kamu pada
 
 
masa
9teb
<6256>
kesusahanmu
10Kter
<7451>
Sebab
11yk
<3588>
sebanyak
 
 
kota-kotamu
13Kyre
<5892>
demikianlah
 
 
banyaknya
12rpom
<4557>
 
14wyh
<1961>
ilahmu
15Kyhla
<430>
hai
 
 
Yehuda
16hdwhy
<3063>
 
17o
<0>
29
Mengapa
1hml
<4100>
kamu
 
 
berdebat
2wbyrt
<7378>
dengan-Ku Kamu
3yla
<413>
semua
4Mklk
<3605>
telah
 
 
berdosa
5Mtesp
<6586>
terhadap
 
 
Aku
6yb
<0>
firman
7Man
<5002>
TUHAN
8hwhy
<3068>
30
Sia-sialah
1awsl
<7723>
Aku telah
 
 
menghukum
2ytykh
<5221>
 
3ta
<853>
anak-anakmu
4Mkynb
<1121>
mereka
 
 
tidak
6al
<3808>
menerima
7wxql
<3947>
arahan
5rowm
<4148>
Pedangmu
9Mkbrx
<2719>
sendiri telah
 
 
melahap
8hlka
<398>
nabi-nabimu
10Mkyaybn
<5030>
seperti
 
 
singa
11hyrak
<738>
yang
 
 
memangsa
12tyxsm
<7843>
31
Hai
 
 
generasi
1rwdh
<1755>
 
2Mta
<859>
perhatikanlah
3war
<7200>
firman
4rbd
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Apakah Aku telah
 
 
menjadi
7ytyyh
<1961>
padang belantara
6rbdmh
<4057>
bagi orang
 
 
Israel
8larvyl
<3478>
atau
9Ma
<518>
tanah
10Ura
<776>
yang
 
 
gelap gulita
11hylpam
<3991>
Lalu
 
 
mengapa
12ewdm
<4069>
jemaat-Ku
14yme
<5971>
berkata
13wrma
<559>
Kami
 
 
bebas
15wndr
<7300>
kami
 
 
tidak
16awl
<3808>
akan
 
 
datang
17awbn
<935>
lagi
18dwe
<5750>
kepada-Mu
19Kyla
<413>
32
Dapatkah
 
 
seorang gadis
2hlwtb
<1330>
melupakan
1xksth
<7911>
perhiasan-perhiasannya
3hyde
<5716>
atau seorang
 
 
mempelai perempuan
4hlk
<3618>
melupakan
 
 
pakaiannya
5hyrsq
<7196>
Akan tetapi
 
 
jemaat-Ku
6ymew
<5971>
telah
 
 
melupakan
7ynwxks
<7911>
Aku untuk
 
 
waktu
8Mymy
<3117>
yang
 
 
tidak
9Nya
<369>
terhitung
10rpom
<4557>
33
Betapa
1hm
<4100>
baiknya kamu mengarahkan
2ybjyt
<3190>
jalanmu
3Kkrd
<1870>
untuk
 
 
mencari
4sqbl
<1245>
cinta
5hbha
<160>
Karena
6Nkl
<3651>
itu kamu
 
 
juga
7Mg
<1571>
telah
 
 
mengajarkan
10*tdml {ytdml}
<3925>
 
11ta
<853>
jalan-jalanmu
12Kykrd
<1870>
kepada
8ta
<853>
perempuan-perempuan
 
 
jahat
9twerh
<7451>
34
Juga
1Mg
<1571>
di
 
 
bajumu
2Kypnkb
<3671>
ditemukan
3waumn
<4672>
darah
4Md
<1818>
orang-orang
5twspn
<5315>
miskin
6Mynwyba
<34>
yang tidak bersalah
7Myyqn
<5355>
yang
 
 
tidak
8al
<3808>
kau
 
 
pergoki
10Mytaum
<4672>
sedang
 
 
mencuri
9trtxmb
<4290>
Namun meskipun
13lk 12le 11yk
<3605> <5921> <3588>
demikian
14hla
<428>
35
kamu
 
 
berkata
1yrmatw
<559>
Aku
2yk
<3588>
tidak bersalah
3ytyqn
<5352>
Sesungguhnya
4Ka
<389>
kemarahan-Nya
6wpa
<639>
telah
 
 
berlalu
5bs
<7725>
dariku
7ynmm
<4480>
Ketahuilah
8ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
beperkara
9jpsn
<8199>
denganmu
10Ktwa
<854>
karena
11le
<5921>
kamu
 
 
berkata
12Krma
<559>
Aku
 
 
tidak
13al
<3808>
berdosa
14ytajx
<2398>
36
Mengapa
1hm
<4100>
kamu
 
 
banyak
3dam
<3966>
berputar-putar
2ylzt
<235>
mengubah
4twnsl
<8138>
 
5ta
<853>
jalan-jalanmu
6Kkrd
<1870>
Kamu
 
 
juga
7Mg
<1571>
akan
 
 
dipermalukan
9yswbt
<954>
oleh
 
 
Mesir
8Myrumm
<4714>
seperti
10rsak
<834>
kamu
 
 
dipermalukan
11tsb
<954>
oleh
 
 
Asyur
12rwsam
<804>
37
Dari
2tam
<853>
sini
3hz
<2088>
jugalah
1Mg
<1571>
kamu akan
 
 
pergi
4yaut
<3318>
dengan
 
 
tanganmu
5Kydyw
<3027>
di atas
6le
<5921>
kepalamu
7Ksar
<7218>
karena
8yk
<3588>
TUHAN
10hwhy
<3068>
telah
 
 
menolak
9oam
<3988>
mereka yang kepadanya kamu
 
 
percaya
11Kyxjbmb
<4009>
dan kamu
 
 
tidak
12alw
<3808>
akan
 
 
berhasil
13yxylut
<6743>
bersama mereka
14Mhl
<0>