Prev Chapter Jeremiah 25 Next Chapter
1
Firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4le
<5921>
Yeremia
5whymry
<3414>
tentang
6le
<5921>
semua
7lk
<3605>
orang
8Me
<5971>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
pada
 
 
tahun
10hnsb
<8141>
keempat
11tyebrh
<7243>
pemerintahan
 
 
Yoyakim
12Myqywhyl
<3079>
anak
13Nb
<1121>
Yosia
14whysay
<2977>
raja
15Klm
<4428>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
yaitu
17ayh
<1931>
tahun
18hnsh
<8141>
pertama
19tynsarh
<7224>
pemerintahan
 
 
Nebukadnezar
20ruardkwbnl
<5019>
raja
21Klm
<4428>
Babel
22lbb
<894>
2
yang
1rsa
<834>
Nabi
4aybnh
<5030>
Yeremia
3whymry
<3414>
sampaikan
2rbd
<1696>
kepada
5le
<5921>
semua
6lk
<3605>
orang
7Me
<5971>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
dan
 
 
kepada
9law
<413>
semua
10lk
<3605>
penduduk
11ybsy
<3427>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
katanya
13rmal
<559>
3
Dari
1Nm
<4480>
tahun
 
 
ketiga
2sls
<7969>
belas
3hrve
<6240>
pemerintahan
4hns
<8141>
Yosia
5whysayl
<2977>
anak
6Nb
<1121>
Amon
7Nwma
<526>
raja
8Klm
<4428>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
sampai
10dew
<5704>
hari
11Mwyh
<3117>
ini
12hzh
<2088>
yaitu
 
 
selama
13hz
<2088>
dua puluh
15Myrvew
<6242>
tiga
14sls
<7969>
tahun
16hns
<8141>
 
17hyh
<1961>
firman
18rbd
<1697>
TUHAN
19hwhy
<3068>
telah datang
 
 
kepadaku
20yla
<413>
dan aku telah
 
 
mengatakan
21rbdaw
<1696>
kepadamu
22Mkyla
<413>
terus-menerus
23Myksa
<7925>
tetapi kamu
24rbdw
<1696>
tidak
25alw
<3808>
mendengarkan
26Mtems
<8085>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
mengutus
1xlsw
<7971>
kepadamu
3Mkyla
<413>
 
5lk 4ta
<3605> <853>
hamba-hamba-Nya
6wydbe
<5650>
yaitu para
 
 
nabi
7Myabnh
<5030>
terus-menerus
8Mksh
<7925>
tetapi kamu
9xlsw
<7971>
tidak
10alw
<3808>
mendengarkan
11Mtems
<8085>
ataupun
12alw
<3808>
mengarahkan
13Mtyjh
<5186>
 
14ta
<853>
telingamu
15Mknza
<241>
untuk
 
 
mendengar
16emsl
<8085>
5
Mereka
 
 
berkata
1rmal
<559>
Sekarang
3an
<4994>
berbaliklah
2wbws
<7725>
setiap orang
4sya
<376>
dari
 
 
jalannya
5wkrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
6herh
<7451>
dan dari
 
 
perbuatan-perbuatannya
8Mkyllem
<4611>
yang
 
 
jahat
7ermw
<7455>
dan
 
 
tinggallah
9wbsw
<3427>
di
10le
<5921>
negeri
11hmdah
<127>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
diberikan
13Ntn
<5414>
TUHAN
14hwhy
<3069>
kepadamu dan kepada
15Mkl
<0>
nenek moyangmu
16Mkytwbalw
<1>
 
17Nml
<4480>
selama-lamanya
20Mlwe 19dew 18Mlwe
<5769> <5704> <5769>
6
Jangan
1law
<408>
mengikuti
3yrxa 2wklt
<310> <1980>
ilah-ilah
4Myhla
<430>
lain
5Myrxa
<312>
untuk
 
 
melayani
6Mdbel
<5647>
mereka dan
 
 
menyembah
7twxtshlw
<7812>
mereka
8Mhl
<0>
dan
 
 
jangan
9alw
<3808>
memancing-Ku untuk marah
10woyekt
<3707>
dengan
11ytwa
<854>
pekerjaan
12hvemb
<4639>
tanganmu
13Mkydy
<3027>
maka Aku
 
 
tidak
14alw
<3808>
akan
 
 
melakukan
15era
<7489>
sesuatu yang mencelakakanmu
16Mkl
<0>
7
Akan tetapi kamu
 
 
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
2Mtems
<8085>
Aku
3yla
<413>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
sehingga
6Neml
<4616>
kamu
 
 
memancing-Ku untuk marah
7*ynoyekh {ynwoekh}
<3707>
dengan
 
 
pekerjaan
8hvemb
<4639>
tanganmu
9Mkydy
<3027>
dan
 
 
merugikan
10erl
<7451>
kamu sendiri
12o 11Mkl
<0> <0>
8
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Karena
6Ney
<3282>
kamu
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
mendengarkan
9Mtems
<8085>
 
10ta
<853>
firman-Ku
11yrbd
<1697>
9
ketahuilah
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menyuruh
2xls
<7971>
dan
 
 
mengambil
3ytxqlw
<3947>
 
4ta
<853>
seluruh
5lk
<3605>
keluarga
6twxpsm
<4940>
dari
 
 
utara
7Nwpu
<6828>
firman
8Man
<5002>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan menyuruh
10law
<413>
Nebukadnezar
11ruardkwbn
<5019>
raja
12Klm
<4428>
Babel
13lbb
<894>
hamba-Ku
14ydbe
<5650>
dan Aku akan
 
 
membawa
15Mytabhw
<935>
orang-orang itu
 
 
melawan
16le
<5921>
negeri
17Urah
<776>
ini
18tazh
<2063>
dan
19lew
<5921>
penduduknya
20hybsy
<3427>
dan
 
 
melawan
21lew
<5921>
semua
22lk
<3605>
bangsa
23Mywgh
<1471>
 
24hlah
<428>
di sekitarnya
25bybo
<5439>
Aku akan benar-benar
 
 
menghancurkan
26Mytmrxhw
<2763>
mereka dan
 
 
menjadikan
27Mytmvw
<7760>
mereka suatu
 
 
kengerian
28hmsl
<8047>
suatu
 
 
helaan napas
29hqrslw
<8322>
dan
 
 
kehancuran
30twbrxlw
<2723>
yang
 
 
abadi
31Mlwe
<5769>
10
Aku akan
 
 
melenyapkan
1ytdbahw
<6>
dari
 
 
mereka
2Mhm
<1992>
suara
3lwq
<6963>
sukacita
4Nwvv
<8342>
dan
 
 
suara
5lwqw
<6963>
kebahagiaan
6hxmv
<8057>
suara
7lwq
<6963>
pengantin laki-laki
8Ntx
<2860>
dan
9lwqw
<6963>
pengantin perempuan
10hlk
<3618>
suara
11lwq
<6963>
batu giling
12Myxr
<7347>
dan
 
 
cahaya
13rwaw
<216>
lampu
14rn
<5216>
11
 
1htyhw
<1961>
Seluruh
2lk
<3605>
negeri
3Urah
<776>
ini
4tazh
<2063>
akan menjadi
 
 
reruntuhan
5hbrxl
<2723>
dan
 
 
tandus
6hmsl
<8047>
dan
 
 
bangsa-bangsa
8Mywgh
<1471>
ini
9hlah
<428>
akan
 
 
melayani
7wdbew
<5647>
 
10ta
<853>
Raja
11Klm
<4428>
Babel
12lbb
<894>
selama
 
 
tujuh puluh
13Myebs
<7657>
tahun
14hns
<8141>
12
Setelah
1hyhw
<1961>
genap
2twalmk
<4390>
tujuh puluh
3Myebs
<7657>
tahun
4hns
<8141>
itu Aku akan
 
 
menghukum
5dqpa
<6485>
 
6le
<5921>
Raja
7Klm
<4428>
Babel
8lbb
<894>
dan
9lew
<5921>
bangsa
10ywgh
<1471>
itu
11awhh
<1931>
firman
12Man
<5002>
TUHAN
13hwhy
<3068>
karena
14ta
<853>
kesalahan
15Mnwe
<5771>
mereka dan
16lew
<5921>
negeri
17Ura
<776>
orang-orang Kasdim
18Mydvk
<3778>
dengan
 
 
membuatnya
19ytmvw
<7760>
 
20wta
<853>
menjadi kegersangan
21twmmsl
<8077>
yang
 
 
abadi
22Mlwe
<5769>
13
Aku akan
 
 
mendatangkan
1*ytabhw {ytyabhw}
<935>
ke
 
 
atas
2le
<5921>
negeri
3Urah
<776>
itu
4ayhh
<1931>
 
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
firman
7yrbd
<1697>
yang
8rsa
<834>
telah Aku
 
 
katakan
9ytrbd
<1696>
terhadapnya
11ta 10hyle
<853> <5921>
semua
12lk
<3605>
yang
 
 
tertulis
13bwtkh
<3789>
dalam
 
 
kitab
14rpob
<5612>
ini
15hzh
<2088>
yang
16rsa
<834>
telah
 
 
dinubuatkan
17abn
<5012>
Yeremia
18whymry
<3414>
tentang
19le
<5921>
semua
20lk
<3605>
bangsa
21Mywgh
<1471>
14
Sebab
1yk
<3588>
banyak
7Mybr
<7227>
 
5hmh
<1992>
bangsa
6Mywg
<1471>
dan
 
 
raja
8Myklmw
<4428>
besar
9Mylwdg
<1419>
 
3Mb
<0>
juga
4Mg
<1571>
akan
 
 
menjadikan
2wdbe
<5647> ==>
mereka
 
 
budak
2wdbe
<== <5647>
dan Aku akan
 
 
membalas
10ytmlsw
<7999>
mereka sesuai
11Mhl
<0>
perbuatan-perbuatan
12Mlepk
<6467>
mereka dan
 
 
perbuatan
13hvemkw
<4639>
tangan
14Mhydy
<3027>
mereka
15o
<0>
15
 
1yk
<3588>
Beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
kepadaku
7yla
<413>
Ambillah
8xq
<3947>
 
9ta
<853>
cawan
10owk
<3563>
anggur
11Nyyh
<3196>
murka
12hmxh
<2534>
ini
13tazh
<2063>
dari
 
 
tangan-Ku
14ydym
<3027>
dan
 
 
buatlah
15htyqshw
<8248> ==>
 
17ta 16wta
<853> <853>
semua
18lk
<3605>
bangsa
19Mywgh
<1471>
yang
20rsa
<834>
 
23Ktwa
<853>
kepadanya
24Mhyla
<413>
Aku
21ykna
<595>
mengutusmu
22xls
<7971>
meminumnya
15htyqshw
<== <8248>
16
Mereka akan
 
 
minum
1wtsw
<8354>
sempoyongan
2wsegthw
<1607>
dan menjadi
 
 
gila
3wllhthw
<1984>
karena
4ynpm
<6440>
pedang
5brxh
<2719>
yang
6rsa
<834>
Aku
7ykna
<595>
kirimkan
8xls
<7971>
ke
 
 
antara
9Mtnyb
<996>
mereka
 
 
17
Lalu aku
 
 
mengambil
1xqaw
<3947>
 
2ta
<853>
cawan
3owkh
<3563>
itu dari
 
 
tangan
4dym
<3027>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
membuat
6hqsaw
<8248> ==>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
bangsa
9Mywgh
<1471>
yang
10rsa
<834>
kepadanya
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
mengutusku
11ynxls
<7971>
meminumnya
6hqsaw
<== <8248>
 
13Mhyla
<413>
18
 
1ta
<853>
Yerusalem
2Mlswry
<3389>
dan
3taw
<853>
kota-kota
4yre
<5892>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
 
6taw
<853>
raja-rajanya
7hyklm
<4428>
dan
8ta
<853>
pegawai-pegawainya
9hyrv
<8269>
untuk
 
 
membuat
10ttl
<5414>
mereka menjadi suatu
11Mta
<853>
reruntuhan
12hbrxl
<2723>
suatu
 
 
helaan napas
13hmsl
<8047>
suatu
 
 
desisan
14hqrsl
<8322>
dan suatu
 
 
kutuk
15hllqlw
<7045>
seperti pada
 
 
hari
16Mwyk
<3117>
ini
17hzh
<2088>
19
 
1ta
<853>
Firaun
2herp
<6547>
raja
3Klm
<4428>
Mesir
4Myrum
<4714>
 
5taw
<853>
hamba-hambanya
6wydbe
<5650>
para
7taw
<853>
pegawainya
8wyrv
<8269>
dan
9taw
<853>
seluruh
10lk
<3605>
rakyatnya
11wme
<5971>
20
dan
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
orang
 
 
campuran
3breh
<6154>
dan
4taw
<853>
semua
5lk
<3605>
raja
6yklm
<4428>
negeri
7Ura
<776>
Us
8Uweh
<5780>
dan
9taw
<853>
semua
10lk
<3605>
raja
11yklm
<4428>
negeri
12Ura
<776>
Filistin
13Mytslp
<6430>
dan
14taw
<853>
Askelon
15Nwlqsa
<831>
dan
16taw
<853>
Gaza
17hze
<5804>
dan
18taw
<853>
Ekron
19Nwrqe
<6138>
dan
20taw
<853>
sisa-sisa
21tyras
<7611>
Asdod
22dwdsa
<795>
21
 
1ta
<853>
Edom
2Mwda
<123>
 
3taw
<853>
Moab
4bawm
<4124>
dan
5taw
<853>
keturunan
6ynb
<1121>
Amon
7Nwme
<5983>
22
dan
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
raja
3yklm
<4428>
Tirus
4ru
<6865>
 
5taw
<853>
semua
6lk
<3605>
raja
7yklm
<4428>
Sidon
8Nwdyu
<6721>
dan
9taw
<853>
raja-raja
10yklm
<4428>
pesisir
11yah
<339>
 
12rsa
<834>
di seberang
13rbeb
<5676>
laut
14Myh
<3220>
23
 
1taw
<853>
Dedan
2Ndd
<1719>
 
3taw
<853>
Tema
4amyt
<8485>
dan
5taw
<853>
Bus
6zwb
<938>
dan
7taw
<853>
semua orang
8lk
<3605>
yang
 
 
dipotong
9yuwuq
<7112>
tepi
10hap
<6285>
rambutnya
 
 
24
dan
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
raja
3yklm
<4428>
Arab
4bre
<6152>
dan
5taw
<853>
semua
6lk
<3605>
raja
7yklm
<4428>
bangsa
 
 
campuran
8breh
<6154>
yang
 
 
tinggal
9Mynksh
<7931>
di
 
 
padang gurun
10rbdmb
<4057>
25
dan
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
 
6lk 5taw
<3605> <853>
raja
7yklm 3yklm
<4428> <4428>
Zimri
4yrmz
<2174>
Elam
8Mlye
<5867>
dan
9taw
<853>
semua
10lk
<3605>
raja
11yklm
<4428>
Media
12ydm
<4074>
26
dan
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
raja
3yklm
<4428>
dari
 
 
utara
4Nwpuh
<6828>
yang
 
 
dekat
5Mybrqh
<7138>
maupun yang
 
 
jauh
6Myqxrhw
<7350>
satu
7sya
<376>
per satu dan
10taw 9wyxa 8la
<853> <251> <413>
semua
11lk
<3605>
kerajaan
12twklmmh
<4467>
di
 
 
dunia
13Urah
<776>
yang
14rsa
<834>
ada di
 
 
atas
15le
<5921>
muka
16ynp
<6440>
bumi
17hmdah
<127>
dan
 
 
Raja
18Klmw
<4428>
Sesakh
19Kss
<8347>
akan
 
 
minum
20htsy
<8354>
setelah
 
 
mereka
21Mhyrxa
<310>
27
Kemudian
 
 
katakanlah
1trmaw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk o
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
Allah
7yhla
<430>
Israel
8larvy
<3478>
Minumlah
9wts
<8354>
mabuklah
10wrksw
<7937>
dan
 
 
muntahlah
11wyqw
<7006>
jatuhlah
12wlpnw
<5307>
dan
 
 
jangan
13alw
<3808>
bangun
14wmwqt
<6965>
lagi
 
 
karena
15ynpm
<6440>
pedang
16brxh
<2719>
yang
17rsa
<834>
akan
 
 
Aku
18ykna
<595>
kirimkan
19xls
<7971>
kepadamu
20Mkynyb
<996>
28
 
1hyhw
<1961>
Apabila
2yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
3wnamy
<3985>
mau
 
 
menerima
4txql
<3947>
cawan
5owkh
<3563>
dari
 
 
tanganmu
6Kdym
<3027>
untuk
 
 
diminum
7twtsl
<8354>
katakanlah
8trmaw
<559>
kepada
9Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
10hk
<3541>
firman
11rma
<559>
TUHAN
12hwhy
<3068>
semesta alam
13twabu
<6635>
Kamu harus
 
 
meminumnya
15wtst 14wts
<8354> <8354>
29
Sebab
1yk
<3588>
ketahuilah
2hnh
<2009>
Aku
8ykna
<595>
mulai
9lxm
<2490>
mendatangkan bencana
10erhl
<7489>
ke atas
7hyle
<5921>
kota
3ryeb
<5892>
yang
4rsa
<834>
disebut
5arqn
<7121>
dengan
 
 
nama-Ku
6yms
<8034>
dan akankah
 
 
kamu
11Mtaw
<859>
luput dari hukuman
12hqnh
<5352>
Kamu
 
 
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
bebas dari hukuman
15wqnt 13wqnt
<5352> <5352>
karena
16yk
<3588>
Aku
18yna
<589>
memerintahkan
19arq
<7121>
pedang
17brx
<2719>
melawan
20le
<5921>
semua
21lk
<3605>
penduduk
22ybsy
<3427>
bumi
23Urah
<776>
firman
24Man
<5002>
TUHAN
25hwhy
<3068>
 
26twabu
<6635>
30
Karena itu
 
 
kamu
1htaw
<859>
harus
 
 
menubuatkan
2abnt
<5012>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
firman
6Myrbdh
<1697>
ini
7hlah
<428>
terhadap
3Mhyla
<413>
mereka dan
 
 
berkata
8trmaw
<559>
kepada
9Mhyla
<413>
mereka
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
akan
 
 
mengaum
12gasy
<7580>
dari
 
 
tempat tinggi
11Mwrmm
<4791>
memperdengarkan
15Nty
<5414>
suara-Nya
16wlwq
<6963>
dari
 
 
kediaman-Nya
13Nwemmw
<4583>
yang
 
 
suci
14wsdq
<6944>
Dia akan
 
 
mengaum
18gasy 17gas
<7580> <7580> ==>
dengan
 
 
keras
18gasy 17gas
<== <7580> <7580>
terhadap
19le
<5921>
jemaat-Nya
20whwn
<5116>
Dia akan
 
 
berseru
21ddyh
<1959>
seperti mereka yang
 
 
menginjak-injak
22Mykrdk
<1869>
buah-buah anggur
23hney
<6030>
terhadap
24la
<413>
semua
25lk
<3605>
penduduk
26ybsy
<3427>
bumi
27Urah
<776>
31
Kegaduhannya
2Nwas
<7588>
akan
 
 
bergema
1ab
<935>
sampai ke
3de
<5704>
ujung
4huq
<7097>
bumi
5Urah
<776>
Sebab
6yk
<3588>
TUHAN
8hwhyl
<3068>
berselisih
7byr
<7379>
dengan
 
 
bangsa-bangsa
9Mywgb
<1471>
Dia sedang
 
 
memasuki pengadilan
10jpsn
<8199>
bersama
11awh
<1931>
semua orang
12lkl
<3605>
dan
13rvb
<1320>
orang fasik
14Myesrh
<7563>
akan Dia
 
 
serahkan
15Mntn
<5414>
kepada
 
 
pedang
16brxl
<2719>
firman
17Man
<5002>
TUHAN
18hwhy
<3068>
 
19o
<0>
32
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Lihatlah
5hnh
<2009>
malapetaka
6her
<7451>
akan
 
 
keluar
7tauy
<3318>
dari
 
 
bangsa
8ywgm
<1471>
ke
9la
<413>
bangsa
10ywg
<1471>
dan
 
 
badai
11reow
<5591>
yang sangat
 
 
besar
12lwdg
<1419>
sedang
 
 
naik
13rwey
<5782>
dari
 
 
ujung-ujung
14ytkrym
<3411>
bumi
15Ura
<776>
33
Mereka yang
 
 
dibunuh
2yllx
<2491>
oleh
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
akan
 
 
bergelimpangan
1wyhw
<1961>
dari satu
 
 
ujung
6huqm
<7097>
bumi
7Urah
<776>
ke
8dew
<5704>
ujung
9huq
<7097>
bumi
10Urah
<776>
yang lain Mereka
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
diratapi
12wdpoy
<5594>
 
13alw
<3808>
dikumpulkan
14wpoay
<622>
atau
15alw
<3808>
dikuburkan
16wrbqy
<6912>
Mereka akan menjadi
 
 
kotoran
17Nmdl
<1828>
di
 
 
atas
18le
<5921>
 
19ynp
<6440>
tanah
20hmdah
<127>
 
21wyhy
<1961>
34
Merataplah
1wlylyh
<3213>
kamu hai para
 
 
gembala
2Myerh
<7462>
dan
 
 
menangislah
3wqezw
<2199>
Berguling-gulinglah
4wslpthw
<6428>
di dalam abu hai para
 
 
pemimpin
5yryda
<117>
ternak
6Nauh
<6629>
Sebab
7yk
<3588>
 
8walm
<4390>
hari-hari
9Mkymy
<3117>
pembantaianmu
10xwbjl
<2873>
dan
 
 
pengusiranmu
11Mkytwuwptw
<8600>
telah tiba dan kamu akan
 
 
jatuh
12Mtlpnw
<5307>
seperti
 
 
bejana
13ylkk
<3627>
pilihan
14hdmx
<2532>
35
Tempat perlindungan
2ownm
<4498>
akan
 
 
lenyap
1dbaw
<6>
dari
3Nm
<4480>
para
 
 
gembala
4Myerh
<7462>
dan
 
 
kelepasan
5hjylpw
<6413>
lenyap dari para
 
 
pemimpin
6yrydam
<117>
ternak
7Nauh
<6629>
36
Suara
1lwq
<6963>
tangisan
2tqeu
<6818>
para
 
 
gembala
3Myerh
<7462>
dan
 
 
ratapan
4tllyw
<3215>
para
 
 
pemimpin
5yryda
<117>
ternak
6Nauh
<6629>
akan terdengar

karena
7yk
<3588>
TUHAN
9hwhy
<3068>
telah
 
 
menghancurkan
8dds
<7703>
 
10ta
<853>
padang rumput
11Mtyerm
<4830>
mereka
 
 
37
Padang rumput
2twan
<4999>
yang
 
 
damai
3Mwlsh
<7965>
dihancurkan
1wmdnw
<1826>
karena
4ynpm
<6440>
kedahsyatan
5Nwrx
<2740>
murka
6Pa
<639>
TUHAN
7hwhy
<3068>
38
Seperti
 
 
singa muda
2rypkk
<3715>
Dia telah
 
 
meninggalkan
1bze
<5800>
tempat persembunyian-Nya
3wko
<5520>
karena
4yk
<3588>
negeri
6Mura
<776>
mereka
 
 
telah menjadi
5htyh
<1961>
tandus
7hmsl
<8047>
karena
8ynpm
<6440>
kedahsyatan
9Nwrx
<2740>
penindas
10hnwyh
<3238>
dan
 
 
karena
11ynpmw
<6440>
kedahsyatan
12Nwrx
<2740>
murka-Nya
13wpa
<639>
 
14P
<0>