Prev Chapter Hosea 5 Next Chapter
1
Dengarlah
1wems
<8085>
ini
2taz
<2063>
hai para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
Perhatikanlah
4wbysqhw
<7181>
hai
 
 
keturunan
5tyb
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
Berilah telinga
9wnyzah
<238>
hai
 
 
keluarga
7tybw
<1004>
raja
8Klmh
<4428>
Sebab
10yk
<3588>
penghukuman itu adalah
 
 
untukmu
11Mkl
<0>
 
12jpsmh
<4941>
Karena
13yk
<3588>
kamu telah menjadi
 
 
perangkap
14xp
<6341>
di
15Mtyyh
<1961>
Mizpa
16hpuml
<4709>
dan
 
 
jaring
17tsrw
<7568>
yang
 
 
terbentang
18hvwrp
<6566>
atas
19le
<5921>
Tabor
20rwbt
<8396>
2
Para
 
 
pemberontak
2Myjv
<7846>
telah
 
 
terlibat dalam
3wqymeh
<6009>
pembantaian
1hjxsw
<7819>
Aku
4ynaw
<589>
akan
 
 
menghajar
5rowm
<4148>
mereka
 
 
semua
6Mlkl
<3605>
3
Aku
1yna
<589>
mengenal
2ytedy
<3045>
Efraim
3Myrpa
<669>
dan
 
 
Israel
4larvyw
<3478>
tidak
5al
<3808>
tersembunyi
6dxkn
<3582>
dariku
7ynmm
<4480>
saat
8yk
<3588>
ini
9hte
<6258>
Hai
 
 
Efraim
11Myrpa
<669>
kamu
 
 
telah
12amjn
<2930>
bersundal
10tynzh
<2181>
Israel
13larvy
<3478>
telah tercemar
 
 
4
 
2wnty
<5414>
Perbuatan-perbuatan
3Mhyllem
<4611>
mereka
 
 
tidak
1al
<3808>
memperbolehkan mereka
 
 
berbalik
4bwsl
<7725>
kepada
5la
<413>
Allah
6Mhyhla
<430>
Sebab
7yk
<3588>
roh
8xwr
<7307>
persundalan
9Mynwnz
<2183>
ada di
 
 
tengah-tengah
10Mbrqb
<7130>
mereka dan mereka
 
 
tidak
13al
<3808>
mengenal
14wedy
<3045>
 
11taw
<853>
TUHAN
12hwhy
<3068>
5
Keangkuhan
2Nwag
<1347>
Israel
3larvy
<3478>
menjadi saksi
1hnew
<6030>
bagi dirinya
 
 
Efraim
6Myrpaw
<669>
dan
4wynpb
<6440>
Israel
5larvyw
<3478>
akan
 
 
tersandung
7wlsky
<3782>
dalam
 
 
kesalahannya
8Mnweb
<5771>
dan
 
 
Yehuda
11hdwhy
<3063>
juga
10Mg
<1571>
akan
 
 
tersandung
9lsk
<3782>
bersama-sama
12Mme
<5973>
mereka
 
 
6
Dengan
 
 
kawanan
1Mnaub
<6629>
domba dan
 
 
sapi
2Mrqbbw
<1241>
mereka mereka akan
3wkly
<1980>
mencari
4sqbl
<1245>
 
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
tetapi mereka
 
 
tidak
7alw
<3808>
akan
 
 
menjumpai
8waumy
<4672>
Dia Dia telah menarik diri
 
 
dari
9Ulx
<2502>
mereka
10Mhm
<1992>
7
Mereka telah
 
 
berlaku dengan tidak setia
2wdgb
<898>
kepada
 
 
TUHAN
1hwhyb
<3068>
sebab
3yk
<3588>
mereka
 
 
memperanakkan
6wdly
<3205>
anak-anak
4Mynb
<1121>
haram
5Myrz
<2114>
Sekarang
7hte
<6258>
bulan baru
9sdx
<2320>
akan
 
 
melahap
8Mlkay
<398>
mereka
 
 
dengan
10ta
<854>
ladang
11Mhyqlx
<2506>
mereka
12o
<0>
8
Tiuplah
1weqt
<8628>
sangkakala
2rpws
<7782>
di
 
 
Gibea
3hebgb
<1390>
dan
 
 
trompet
4hruux
<2689>
di
 
 
Rama
5hmrb
<7414>
Bunyikan
 
 
tanda
6weyrh
<7321>
peringatan di
7tyb
<0>
Bet-Awen
8Nwa
<1007>
Kami di
 
 
belakangmu
9Kyrxa
<310>
hai
 
 
Benyamin
10Nymynb
<1144>
9
Efraim
1Myrpa
<669>
akan
 
 
menjadi
3hyht
<1961>
tempat
 
 
tandus
2hmsl
<8047>
pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
penghukuman
5hxkwt
<8433>
Di antara
 
 
suku-suku
6yjbsb
<7626>
Israel
7larvy
<3478>
Aku
 
 
memberitahukan
8ytedwh
<3045>
apa yang
 
 
pasti
9hnman
<539>
10
Pemimpin-pemimpin
2yrv
<8269>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
telah
 
 
menjadi
1wyh
<1961>
seperti mereka yang
 
 
memindahkan
4ygyomk
<5253>
batas
5lwbg
<1366>
wilayah Aku akan
6Mhyle
<5921>
mencurahkan
7Kwpsa
<8210>
murka-Ku
9ytrbe
<5678>
ke atas mereka seperti
 
 
air
8Mymk
<4325>
11
Efraim
2Myrpa
<669>
tertindas
1qwse
<6217>
hancur
3Uwur
<7533>
dalam
 
 
penghukuman
4jpsm
<4941>
sebab
5yk
<3588>
ia
 
 
bersikeras
6lyawh
<2974>
mengikuti
8yrxa 7Klh
<310> <1980>
kesia-siaan
9wu
<6673>
12
Aku
1ynaw
<589>
akan seperti
 
 
ngengat
2sek
<6211>
bagi
 
 
Efraim
3Myrpal
<669>
dan seperti
 
 
sampah kering
4bqrkw
<7538>
bagi
 
 
kaum
5tybl
<1004>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
13
Ketika
 
 
Efraim
2Myrpa
<669>
melihat
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
penyakitnya
4wylx
<2483>
dan
 
 
Yehuda
5hdwhyw
<3063>
melihat
6ta
<853>
lukanya
7wrzm
<4205>
maka
 
 
Efraim
9Myrpa
<669>
pergi
8Klyw
<1980>
kepada
10la
<413>
Asyur
11rwsa
<804>
dan
 
 
diutus
12xlsyw
<7971>
kepada
13la
<413>
raja
14Klm
<4428>
agung
15bry
<3377>
Namun
 
 
ia
16awhw
<1931>
tidak
17al
<3808>
dapat
18lkwy
<3201>
menyembuhkan
19aprl
<7495>
kamu
20Mkl
<0>
atau
21alw
<3808>
menyembuhkan
22hhgy
<1455>
 
23Mkm
<4480>
lukamu
24rwzm
<4205>
14
Sebab
1yk
<3588>
Aku
2ykna
<595>
akan menjadi seperti
 
 
singa
3lxsk
<7826>
bagi
 
 
Efraim
4Myrpal
<669>
dan seperti
 
 
singa
5rypkkw
<3715>
muda bagi
 
 
kaum
6tybl
<1004>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
Aku
8yna
<589>
bahkan
 
 
Aku
9yna
<589>
akan
 
 
menerkam
10Prja
<2963>
dan
 
 
pergi
11Klaw
<1980>
Aku akan merebut dan
12ava
<5375>
tidak
13Nyaw
<369>
ada yang akan
 
 
menyelamatkannya
14lyum
<5337>
15
Aku akan
1Kla
<1980>
kembali
2hbwsa
<7725>
lagi
 
 
ke
3la
<413>
tempat-Ku
4ymwqm
<4725>
sampai
5de
<5704>
mereka
6rsa
<834>
mengakui
 
 
kesalahan
7wmsay
<816>
mereka dan
 
 
mencari
8wsqbw
<1245>
wajah-Ku
9ynp
<6440>
dan dalam
 
 
kesusahan
10rub
<6862>
mereka
11Mhl
<1992>
mencari
12ynnrxsy
<7836> ==>
Aku
 
 
dengan bertekun
12ynnrxsy
<== <7836>