Prev Chapter Leviticus 23 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Inilah
6Mhla 5trmaw
<413> <559>
perayaan
7ydewm
<4150>
yang ditetapkan
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
yang
9rsa
<834>
harus kamu
 
 
nyatakan
10warqt
<7121>
sebagai
11Mta
<853>
pertemuan
12yarqm
<4744>
kudus
13sdq
<6944>
semua
 
 
ini
14hla
<428>
 
15Mh
<1992>
perayaan
16ydewm
<4150>
yang Aku tetapkan
 
 
3
Kamu boleh
3hvet
<6213>
bekerja
4hkalm
<4399>
selama
 
 
enam
1tss
<8337>
hari
2Mymy
<3117>
tetapi
 
 
hari
5Mwybw
<3117>
yang
 
 
ketujuh
6yeybsh
<7637>
merupakan
 
 
Sabat
7tbs
<7676>
hari peristirahatan penuh
8Nwtbs
<7677>
Kamu harus menggunakan hari itu sebagai hari
 
 
pertemuan
9arqm
<4744>
kudus
10sdq
<6944>
Kamu
 
 
tidak boleh
13al
<3808>
melakukan
14wvet
<6213>
 
11lk
<3605>
pekerjaan
12hkalm
<4399>
apa pun pada hari itu Sebab
 
 
itu
16awh
<1931>
adalah hari
 
 
Sabat
15tbs
<7676>
bagi
 
 
TUHAN
17hwhyl
<3068>
di
 
 
seluruh
18lkb
<3605>
kediamanmu
19Mkytbswm
<4186>
 
20P
<0>
4
Inilah
1hla
<428>
hari yang
 
 
ditetapkan
2ydewm
<4150>
TUHAN
3hwhy
<3068>
sebagai
 
 
pertemuan
4yarqm
<4744>
kudus
5sdq
<6944>
yang
6rsa
<834>
harus kamu
 
 
nyatakan
7warqt
<7121>
pada hari yang telah
8Mta
<853>
ditetapkan
9Mdewmb
<4150>
5
 
6Nyb
<996>
Petang
7Mybreh
<6153>
hari hari
 
 
ke-14
4rve 3hebrab
<6240> <702>
bulan
5sdxl 1sdxb
<2320> <2320>
pertama
2Nwsarh
<7223>
adalah Hari
 
 
Pesakh
8xop
<6453>
TUHAN
9hwhyl
<3069>
6
Pada
 
 
hari
3Mwy
<3117>
ke-15
2rve 1hsmxbw
<6240> <2568>
bulan
4sdxl
<2320>
yang
5hzh
<2088>
sama adalah
 
 
hari raya
6gx
<2282>
Roti Tidak Beragi
7twumh
<4682>
bagi
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
Kamu harus makan
 
 
roti tidak beragi
11twum
<4682>
selama
10Mymy
<3117>
tujuh
9tebs
<7651>
hari
12wlkat
<398>
7
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
pertama
2Nwsarh
<7223>
perayaan itu kamu harus mengadakan
 
 
pertemuan
3arqm
<4744>
kudus
4sdq
<6944>
Jangan
10al
<3808>
melakukan
11wvet
<6213>
 
7lk 6Mkl 5hyhy
<3605> <0> <1961>
pekerjaan
8tkalm
<4399>
berat
9hdbe
<5656>
pada hari itu
 
 
8
Selama
 
 
tujuh
4tebs
<7651>
hari
5Mymy
<3117>
kamu harus
 
 
mempersembahkan
1Mtbrqhw
<7126>
kurban bakaran
2hsa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
Pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
ketujuh
7yeybsh
<7637>
kamu harus mengadakan
 
 
pertemuan
8arqm
<4744>
kudus
9sdq
<6944>
Janganlah
13al
<3808>
melakukan
14wvet
<6213>
semua
10lk
<3605>
pekerjaan
11tkalm
<4399>
yang
 
 
berat
12hdbe
<5656>
 
15P
<0>
9
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
10
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>

6Mhla 5trmaw
<413> <559>
Ketika
7yk
<3588>
kamu
8wabt
<935>
memasuki
9la
<413>
negeri
10Urah
<776>
yang
11rsa
<834>
akan
12yna
<589>
Kuberikan
13Ntn
<5414>
kepadamu dan
14Mkl
<0>
menuai
15Mtruqw
<7114>
 
16ta
<853>
panen
17hryuq
<7105>
negeri itu kamu harus

membawa
18Mtabhw
<935>
 
19ta
<853>
seikat
20rme
<6016>
hasil
21tysar
<7225> ==>
panen
22Mkryuq
<7105>
pertamamu
21tysar
<== <7225>
kepada
23la
<413>
imam
24Nhkh
<3548>
11
Imam akan

mengunjukkan
1Pynhw
<5130>
 
2ta
<853>
berkas
3rmeh
<6016>
itu
 
 
di hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
agar
 
 
dikenan
6Mknurl
<7522>
Imam
10Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengunjukkannya
9wnpyny
<5130>
setelah
7trxmm
<4283>
hari Sabat
8tbsh
<7676>
12
Pada
1Mtyvew
<6213>
hari
2Mwyb
<3117>
kamu
 
 
mengunjukkan
3Mkpynh
<5130>
 
4ta
<853>
berkas
5rmeh
<6016>
itu kamu harus mempersembahkan
 
 
domba
6vbk
<3532>
jantan
 
 
berumur
8Nb
<1121>
setahun
9wtns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
7Mymt
<8549>
sebagai
 
 
kurban bakaran
10hlel
<5930>
bagi
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
13
Kamu juga harus mempersembahkan

kurban sajian
1wtxnmw
<4503>
berupa
 
 
2/10
3Mynrve 2yns
<6241> <8147>
efa
 
 
tepung halus
4tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
5hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
6Nmsb
<8081>
sebagai
 
 
kurban bakaran
7hsa
<801>
yang
 
 
baunya
9xyr
<7381>
menyenangkan
10xxyn
<5207>
bagi
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
Itu harus dipersembahkan bersama

kurban curahan
11*hkonw
<5262>
yang berupa
 
 
1/4
13teybr
<7243>
hin
14Nyhh
<1969>
anggur
12Nyy
<3196>
14
Jangan
4al
<3808>
makan
5wlkat
<398>
roti
1Mxlw
<3899>
atau
 
 
biji-bijian
2ylqw
<7039>
atau
 
 
gandum baru
3lmrkw
<3759>
 
8Mwyh 7Mue 6de
<3117> <6106> <5704>
itu
9hzh
<2088>
sebelum
10de
<5704>
kamu
 
 
memberikan
11Mkaybh
<935>
 
12ta
<853>
persembahan
13Nbrq
<7133>
kepada
 
 
Allahmu
14Mkyhla
<430>
Peraturan
15tqx
<2708>
ini berlaku
 
 
selamanya
16Mlwe
<5769>
dari
 
 
generasi ke generasi
17Mkytrdl
<1755>
di mana
 
 
pun
18lkb
<3605>
kamu
 
 
tinggal
19Mkytbsm
<4186>
 
20o
<0>
15
 
2Mkl
<0>
Setelah
3trxmm
<4283>
hari
5Mwym
<3117>
Sabat
4tbsh
<7676>
yaitu setelah kamu
 
 
membawa
6Mkaybh
<935>
 
7ta
<853>
berkasmu
8rme
<6016>
sebagai
 
 
persembahan unjukan
9hpwnth
<8573>
kamu harus
 
 
menghitung
1Mtrpow
<5608>
sampai
13hnyyht
<1961>
genap
12tmymt
<8549>
tujuh
10ebs
<7651>
minggu
11twtbs
<7676>
16
 
1de
<5704>
Setelah
2trxmm
<4283>
genap
 
 
tujuh
4teybsh
<7637>
minggu
3tbsh
<7676>
kamu harus
 
 
menghitung
5wrpot
<5608>
50
6Mysmx
<2572>
hari
7Mwy
<3117>
lagi untuk
 
 
mempersembahkan
8Mtbrqhw
<7126>
kurban sajian
9hxnm
<4503>
yang
 
 
baru
10hsdx
<2319>
kepada
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
17
Pada hari itu
 
 
bawalah
2waybt
<935>
dua
 
 
roti
3Mxl
<3899>
dari
 
 
rumahmu
1Mkytbswmm
<4186>
sebagai
 
 
persembahan unjukan
4hpwnt
<8573>
Roti itu harus dibuat dari
 
 
2/10
7Mynrve 6yns 5Myts
<6241> <8147> <8147>
efa
 
 
tepung halus
8tlo
<5560>
yang
 
 
dipanggang
11hnypat
<644>
dengan
9hnyyht
<1961>
ragi
10Umx
<2557>
sebagai
 
 
hasil pertama
12Myrwkb
<1061>
bagi
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
18
Bersama
2le
<5921>
roti
3Mxlh
<3899>
itu kamu harus
 
 
mempersembahkan
1Mtbrqhw
<7126>
tujuh
4tebs
<7651>
ekor
 
 
domba
5Myvbk
<3532>
berumur
7ynb
<1121>
setahun
8hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
6Mmymt
<8549>
 
11rqb
<1241>
seekor
12dxa
<259>
sapi jantan
9rpw
<6499>
muda
10Nb
<1121>
dan
 
 
dua
14Myns
<8147>
ekor
 
 
domba jantan
13Mlyaw
<352>
Hewan-hewan itu harus dipersembahkan sebagai
15wyhy
<1961>
kurban bakaran
16hle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
17hwhyl
<3068>
bersama
 
 
kurban sajian
18Mtxnmw
<4503>
dan
 
 
kurban curahan
19Mhykonw
<5262>
Itulah
 
 
kurban bakaran
20hsa
<801>
yang
 
 
harum
22xxyn
<5207>
baunya
21xyr
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
23hwhyl
<3068>
19
Kamu juga harus
 
 
mempersembahkan
1Mtyvew
<6213>
seekor
 
 
kambing jantan
3Myze 2ryev
<5795> <8163>
sebagai
4dxa
<259>
kurban penghapus dosa
5tajxl
<2403>
dan
 
 
dua
6ynsw
<8147>
ekor
 
 
domba
7Myvbk
<3532>
jantan
 
 
berumur
8ynb
<1121>
setahun
9hns
<8141>
sebagai
10xbzl
<2077>
kurban pendamaian
11Mymls
<8002>
20
Lalu
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengunjukkan persembahan
1Pynhw
<5130>
itu
3Mta
<853>
bersama
4le
<5921>
roti
5Mxl
<3899>
dari
 
 
hasil pertamamu
6Myrwkbh
<1061>
sebagai
 
 
persembahan unjukan
7hpwnt
<8573>
di hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
bersama
10le
<5921>
kedua
11yns
<8147>
ekor
 
 
domba
12Myvbk
<3532>
tadi Semua itu
 
 
kudus
13sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
Itulah yang akan
 
 
menjadi
14wyhy
<1961>
bagian
 
 
imam
16Nhkl
<3548>
21
Pada
2Mueb
<6106>
hari
3Mwyh
<3117>
itu
4hzh
<2088>
juga kamu harus
 
 
membuat
1Mtarqw
<7121> ==>
satu
 
 
pernyataan
1Mtarqw
<== <7121>
bahwa
 
 
akan ada
7hyhy
<1961>
pertemuan
5arqm
<4744>
kudus
6sdq
<6944>
Jangan
12al
<3808>
melakukan
13wvet
<6213>
 
9lk 8Mkl
<3605> <0>
pekerjaan
10tkalm
<4399>
berat
11hdbe
<5656>
pada hari itu Ini akan menjadi
 
 
peraturan
14tqx
<2708>
yang berlaku
 
 
selamanya
15Mlwe
<5769>
dari
 
 
generasi ke generasi
18Mkytrdl
<1755>
di
 
 
mana pun
16lkb
<3605>
kamu
 
 
tinggal
17Mkytbswm
<4186>
22
Apabila kamu
 
 
menuai
1Mkruqbw
<7114>
 
2ta
<853>
hasil panen
3ryuq
<7105>
dari
 
 
tanahmu
4Mkura
<776>
janganlah
5al
<3808>
menuainya
9Kruqb
<7114>
habis sampai
6hlkt
<3615>
ke
 
 
tepi-tepi
7tap
<6285>
ladangmu
8Kdv
<7704>
 
11Kryuq 10jqlw
<7105> <3951>
Jangan
12al
<3808>
mengambil gandum yang telah jatuh ke tanah
13jqlt
<3950>
Tinggalkanlah
16bzet
<5800>
itu untuk
 
 
orang miskin
14ynel
<6041>
dan
 
 
orang asing
15rglw
<1616>
di negerimu
17Mta
<853>
Akulah
18yna
<589>
TUHAN
19hwhy
<3068>
Allahmu
20Mkyhla
<430>
 
21o
<0>
23
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
24
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Pada hari
 
 
pertama
8dxab
<259>
 
5rmal
<559>
bulan
6sdxb
<2320>
ketujuh
7yeybsh
<7637>
kamu harus
9sdxl
<2320>
mengadakan
10hyhy
<1961>
 
11Mkl
<0>
hari perhentian penuh
12Nwtbs
<7677>
Tiuplah trompet
14hewrt
<8643>
untuk
 
 
mengingatkan
13Nwrkz
<2146>
umat bahwa itu adalah hari
 
 
pertemuan
15arqm
<4744>
kudus
16sdq
<6944>
25
Janganlah
4al
<3808>
melakukan
5wvet
<6213>
 
1lk
<3605>
pekerjaan
2tkalm
<4399>
berat
3hdbe
<5656>
pada hari itu tetapi kamu harus
 
 
mempersembahkan
6Mtbrqhw
<7126>
kurban bakaran
7hsa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
 
9o
<0>
26
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
27
Tepat
1Ka
<389>
pada hari
 
 
ke-10
2rwveb
<6218>
bulan
3sdxl
<2320>
ketujuh
4yeybsh
<7637>
adalah
5hzh
<2088>
hari
6Mwy
<3117>
pendamaian
7Myrpkh
<3725>
Itu
8awh
<1931>
harus
 
 
menjadi
11hyhy
<1961>
hari
 
 
pertemuan
9arqm
<4744>
kudus
10sdq
<6944>
bagimu Kamu harus
12Mkl
<0>
merendahkan
13Mtynew
<6031>
 
14ta
<853>
diri
15Mkytspn
<5315>
dan
 
 
mempersembahkan
16Mtbrqhw
<7126>
kurban bakaran
17hsa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
18hwhyl
<3068>
28
Jangan
3al
<3808>
melakukan
4wvet
<6213>
pekerjaan
2hkalm
<4399>
apa pun
1lkw
<3605>
pada
5Mueb
<6106>
hari
6Mwyh
<3117>
itu
7hzh
<2088>
sebab
8yk
<3588>
hari itu
 
 
adalah
11awh
<1931>
Hari
9Mwy
<3117>
Pendamaian
10Myrpk
<3725>
untuk
 
 
mengadakan pendamaian
12rpkl
<3722>
bagimu
13Mkyle
<5921>
di hadapan
14ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allahmu
16Mkyhla
<430>
29
Jika
1yk
<3588>
ada
2lk
<3605>
seseorang
3spnh
<5315>
yang
4rsa
<834>
tidak
5al
<3808>
merendahkan
6hnet
<6031>
dirinya pada
7Mueb
<6106>
hari
8Mwyh
<3117>
itu
9hzh
<2088>
orang itu harus
 
 
dilenyapkan
10htrknw
<3772>
dari antara
 
 
umatnya
11hymem
<5971>
30
Jika
1lkw
<3605>
seseorang
2spnh
<5315>
 
3rsa
<834>
melakukan
4hvet
<6213>
 
5lk
<3605>
pekerjaan
6hkalm
<4399>
pada
7Mueb
<6106>
hari
8Mwyh
<3117>
itu
9hzh
<2088>
Aku akan
 
 
membinasakan
10ytdbahw
<6>
 
11ta
<853>
orang
12spnh
<5315>
itu
13awhh
<1931>
dari
 
 
antara
14brqm
<7130>
umatnya
15hme
<5971>
31
Kamu
 
 
tidak
3al
<3808>
boleh
 
 
melakukan
4wvet
<6213>
 
1lk
<3605>
pekerjaan
2hkalm
<4399>
apa pun Ini harus menjadi
 
 
peraturan
5tqx
<2708>
untuk
 
 
selamanya
6Mlwe
<5769>
dari generasi ke
 
 
generasi
7Mkytrdl
<1755>
di mana
 
 
pun
8lkb
<3605>
kamu
 
 
tinggal
9Mkytbsm
<4186>
32
Hari
 
 
itu
3awh
<1931>
harus menjadi
 
 
Sabat
1tbs
<7676>
suatu
 
 
perhentian penuh
2Nwtbs
<7677>
bagimu untuk
4Mkl
<0>
merendahkan
5Mtynew
<6031>
 
6ta
<853>
diri
7Mkytspn
<5315>
Pada
 
 
hari
10breb
<6153>
ke-9
8hestb
<8672>
bulan
9sdxl
<2320>
itu kamu harus
 
 
merayakan
14wtbst
<7673>
Sabat
15Mktbs
<7676>
dari
 
 
matahari terbenam
11brem
<6153>
sampai
12de
<5704>
matahari terbenam
13bre
<6153>
 
16P
<0>
33
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
34
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Hari
8Mwy
<3117>
 
5rmal
<559>
ke-15
7rve 6hsmxb
<6240> <2568>
bulan
9sdxl
<2320>
7
10yeybsh
<7637>
adalah
11hzh
<2088>
hari raya
12gx
<2282>
Pondok Daun
13twkoh
<5521>
bagi
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
selama
 
 
tujuh
14tebs
<7651>
hari
15Mymy
<3117>
35
Hari
1Mwyb
<3117>
pertama
2Nwsarh
<7223>
dari ketujuh hari itu merupakan hari
 
 
pertemuan
3arqm
<4744>
kudus
4sdq
<6944>
Jangan
8al
<3808>
melakukan
9wvet
<6213>
 
5lk
<3605>
pekerjaan
6tkalm
<4399>
berat
7hdbe
<5656>
pada hari itu
 
 
36
Selama
 
 
tujuh
1tebs
<7651>
hari
2Mymy
<3117>
kamu harus
 
 
mempersembahkan
3wbyrqt
<7126>
kurban bakaran
4hsa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
Pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
kedelapan
7ynymsh
<8066>
kamu harus mengadakan
 
 
pertemuan
8arqm
<4744>
kudus
9sdq
<6944>
yang lain dan
11Mkl 10hyhy
<0> <1961>
mempersembahkan
12Mtbrqhw
<7126>
kurban bakaran
13hsa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
Itu
16awh
<1931>
adalah
 
 
pertemuan raya
15true
<6116>
Jangan
20al
<3808>
melakukan
21wvet
<6213>
 
17lk
<3605>
pekerjaan
18tkalm
<4399>
berat
19hdbe
<5656>
pada hari itu
 
 
37
Itulah
1hla
<428>
hari-hari perayaan yang ditetapkan
2ydewm
<4150>
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
4rsa
<834>
harus kamu
 
 
nyatakan
5warqt
<7121>
sebagai
6Mta
<853>
pertemuan
7yarqm
<4744>
kudus
8sdq
<6944>
untuk
 
 
mempersembahkan
9byrqhl
<7126>
kurban bakaran
10hsa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
Kurban-kurban itu adalah

kurban bakaran
12hle
<5930>
dan
 
 
kurban sajian
13hxnmw
<4503>
kurban sembelihan
14xbz
<2077>
dan
 
 
kurban curahan
15Mykonw
<5262>
masing-masing
 
 
sesuai dengan
16rbd
<1697> ==>
hari
17Mwy
<3117>
yang telah
 
 
ditetapkan
16rbd
<== <1697>
 
18wmwyb
<3117>
38
Semua hari raya itu adalah hari raya di luar hari
1dblm
<905>
Sabat
2ttbs
<7676>
TUHAN
3hwhy
<3068>
di samping
4dblmw
<905>
semua
 
 
persembahan
5Mkytwntm
<4979>
yang kamu
12rsa
<834>
berikan
13wntt
<5414>
kepada
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
 
7lk 6dblmw
<3605> <905>
kurban nazar
8Mkyrdn
<5088>
dan
10lk 9dblmw
<3605> <905>
kurban sukarelamu
11Mkytwbdn
<5071>
39
Tepat pada
 
 
hari
4Mwy
<3117>
 
1Ka
<389>
ke-15
3rve 2hsmxb
<6240> <2568>
bulan
5sdxl
<2320>
ketujuh
6yeybsh
<7637>
saat kamu
 
 
mengumpulkan
7Mkpoab
<622>
 
8ta
<853>
panen yang dihasilkan
9tawbt
<8393>
tanahmu
10Urah
<776>
kamu harus
 
 
merayakan
11wgxt
<2287>
 
12ta
<853>
perayaan
13gx
<2282>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
selama
 
 
tujuh
15tebs
<7651>
hari
16Mymy
<3117>
Hari
17Mwyb
<3117>
pertama
18Nwsarh
<7223>
dan
 
 
hari
20Mwybw
<3117>
kedelapan
21ynymsh
<8066>
harus kamu jadikan sebagai
 
 
hari peristirahatan penuh
22Nwtbs 19Nwtbs
<7677> <7677>
40
Pada
2Mkl
<0>
hari
3Mwyb
<3117>
pertama
4Nwsarh
<7223>
kamu harus
 
 
mengambil
1Mtxqlw
<3947>
buah-buah
5yrp
<6529>
dari
 
 
pohon-pohon
6Ue
<6086>
yang
 
 
indah
7rdh
<1926>
pelepah
8tpk
<3709>
pohon kurma
9Myrmt
<8558>
ranting-ranting
10Pnew
<6057>
pohon
11Ue
<6086>
yang
 
 
rindang
12tbe
<5687>
dan
 
 
pohon gandarusa
13ybrew
<6155>
Kamu harus
14lxn
<5158>
bersukaria
15Mtxmvw
<8055>
di hadapan
16ynpl
<6440>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allahmu
18Mkyhla
<430>
selama
 
 
tujuh
19tebs
<7651>
hari
20Mymy
<3117>
41
Kamu harus
 
 
merayakannya
1Mtgxw
<2287>
sebagai
2wta
<853>
perayaan
3gx
<2282>
bagi
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
selama
 
 
tujuh
5tebs
<7651>
hari
6Mymy
<3117>
setiap
 
 
tahun
7hnsb
<8141>
Ini harus menjadi
 
 
peraturan
8tqx
<2708>
yang berlaku
 
 
selamanya
9Mlwe
<5769>
dari
 
 
generasi ke generasi
10Mkytrdl
<1755>
Kamu harus
 
 
merayakannya
13wgxt
<2287>
pada
 
 
bulan
11sdxb
<2320>
ketujuh
12yeybsh
<7637>
 
14wta
<853>
42
Kamu harus
 
 
tinggal
2wbst
<3427>
di
 
 
pondok-pondok
1tkob
<5521>
selama
 
 
tujuh
3tebs
<7651>
hari
4Mymy
<3117>
Semua
5lk
<3605>
orang
6xrzah
<249> ==>
Israel
7larvyb
<3478>
asli
6xrzah
<== <249>
harus
 
 
tinggal
8wbsy
<3427>
di dalam
 
 
pondok
9tkob
<5521>
43
supaya
1Neml
<4616>
keturunanmu
3Mkytrd
<1755>
mengetahui
2wedy
<3045>
bahwa
4yk
<3588>
Aku pernah menyuruh
7ta
<853>
umat
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
tinggal
6ytbswh
<3427>
di dalam
 
 
pondok-pondok
5twkob
<5521>
ketika Aku membawa mereka
 
 
keluar
10yayuwhb
<3318>
dari
11Mtwa
<853>
negeri
12Uram
<776>
Mesir
13Myrum
<4714>
Akulah
14yna
<589>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allahmu
16Mkyhla
<430>
44
Demikianlah
1rbdyw
<1696>
Musa
2hsm
<4872>
mengumumkan
 
 
kepada
6la
<413>
umat
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
semua
3ta
<853>
perayaan
4ydem
<4150>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
itu
9P
<0>