Prev Chapter Matthew 8 Next Chapter
1
Ketika Yesus

turun
1katabantov
<2597>
 
2de 3autou
<1161> <846>
dari
4apo
<575>
 
5tou
<3588>
bukit
6orouv
<3735>
itu kerumunan
 
 
orang
9ocloi
<3793>
banyak
10polloi
<4183>
mengikuti-Nya
7hkolouyhsan 8autw
<190> <846>
2
Dan
1kai
<2532>
lihat
2idou
<2400>
seorang yang
 
 
sakit kusta
3leprov
<3015>
datang
4proselywn
<4334>
kepada-Nya
6autw
<846> ==>
dan
 
 
sujud
5prosekunei
<4352>
di
 
 
hadapan-Nya dan
6autw
<== <846>
berkata
7legwn
<3004>
Tuan
8kurie
<2962>
kalau
9ean
<1437>
Engkau
 
 
mau
10yelhv
<2309>
Engkau
 
 
dapat
11dunasai
<1410>
menahirkanku
12me 13kayarisai
<3165> <2511>
3
Dan
1kai
<2532>
Yesus
 
 
mengulurkan
2ekteinav
<1614>
 
3thn
<3588>
tangan-Nya
4ceira 6autou
<5495> <846>
serta
 
 
menjamahnya
5hqato
<680>
kata-Nya
7legwn
<3004>
Aku
 
 
mau
8yelw
<2309>
tahirlah
9kayarisyhti
<2511>
 
10kai
<2532>
Saat itu juga
11euyewv
<2112>
ditahirkanlah
12ekayarisyh
<2511>
 
14h
<3588>
kusta
15lepra
<3014>
orang itu
13autou
<846>
4
Dan
1kai
<2532>
 
4o
<3588>
Yesus
5ihsouv
<2424>
berkata
2legei
<3004>
kepadanya
3autw
<846>
Perhatikanlah
6ora
<3708>
jangan kamu
 
 
menceritakan
8eiphv
<2036>
apa-apa
7mhdeni
<3367>
kepada seorang pun
 
 
tetapi
9alla
<235>
pergilah
10upage
<5217>
perlihatkanlah
 
 
perlihatkanlah
12deixon
<1166>
dirimu
11seauton
<4572>
kepada
13tw
<3588>
imam
14ierei
<2409>
dan
15kai
<2532>
persembahkanlah
16prosenegkon
<4374>
 
17to
<3588>
persembahan
18dwron
<1435>
yang
19o
<3739>
diperintahkan
20prosetaxen
<4367>
Musa
21mwushv
<3475>
sebagai
22eiv
<1519>
kesaksian
23marturion
<3142>
untuk
 
 
mereka
24autoiv
<846>
5
Ketika Yesus

masuk
1eiselyontov
<1525>
 
2de 3autou
<1161> <846>
ke
4eiv
<1519>
Kapernaum
5kafarnaoum
<2584>
seorang
 
 
perwira
8ekatontarcov
<1543>
datang
6proshlyen
<4334>
kepada-Nya
7autw
<846>
memohon
9parakalwn
<3870>
kepada-Nya
10auton
<846>
6
dan
1kai
<2532>
berkata
2legwn
<3004>
Tuan
3kurie
<2962>
 
4o
<3588>
hambaku
5paiv
<3816>
sedang
6mou
<3450>
terbaring
7beblhtai
<906>
lumpuh
11paralutikov
<3885>
di
8en
<1722>
 
9th
<3588>
rumah
10oikia
<3614>
sangat
12deinwv
<1171>
menderita
13basanizomenov
<928>
7
Dan Yesus

berkata
1legei
<3004>
kepadanya
2autw
<846>
Aku
3egw
<1473>
akan
 
 
datang
4elywn
<2064>
dan
 
 
menyembuhkan
5yerapeusw
<2323>
dia
6auton
<846>
8
Akan tetapi
2de
<1161>
 
3o
<3588>
perwira
4ekatontarcov
<1543>
itu
 
 
menjawab
1apokriyeiv
<611>
dan
 
 
berkata
5efh
<5346>
Tuan
6kurie
<2962>
aku
 
 
tidak
7ouk
<3756>
layak
8eimi 9ikanov
<1510> <2425>
untuk
10ina
<2443>
Engkau
 
 
masuk
15eiselyhv
<1525>
 
11mou
<3450>
ke bawah
12upo
<5259>
 
13thn
<3588>
atapku
14steghn
<4721>
tetapi
16alla
<235>
katakanlah
18eipe
<2036>
sepatah kata
19logw
<3056>
saja
17monon
<3440>
dan
20kai
<2532>
 
22o
<3588>
hambaku
23paiv
<3816>
akan
 
 
disembuhkan
21iayhsetai
<2390>
 
24mou
<3450>
9
Sebab
2gar
<1063>
aku
3egw
<1473>
juga
1kai
<2532>
adalah
 
 
orang
4anyrwpov
<444>
yang
 
 
ada
5eimi
<1510>
di
6upo
<5259>
bawah kekuasaan
8[tassomenov]
<5021>
kekuasaan
7exousian
<1849>
dengan
9ecwn
<2192>
 
11emauton
<1683>
tentara-tentara
12stratiwtav
<4757>
di bawahku
10up
<5259>
Dan
13kai
<2532>
aku
 
 
berkata
14legw
<3004>
kepada yang satu
15toutw
<5129>
Pergilah
16poreuyhti
<4198>
ia pun
17kai
<2532>
pergi
18poreuetai
<4198>
dan
19kai
<2532>
kepada
 
 
yang lain
20allw
<243>
Datanglah
21ercou
<2064>
dan
22kai
<2532>
ia pun
 
 
datang
23ercetai
<2064>
dan
24kai
<2532>
kepada
25tw
<3588>
hambaku
26doulw
<1401>
 
27mou
<3450>
Lakukan
28poihson
<4160>
ini
29touto
<5124>
dan
30kai
<2532>
ia pun
 
 
melakukannya
31poiei
<4160>
10
Ketika
2de 3o
<1161> <3588>
Yesus
4ihsouv
<2424>
mendengar
1akousav
<191>
hal ini Ia
 
 
kagum
5eyaumasen
<2296>
dan
6kai
<2532>
berkata
7eipen
<2036>
kepada orang-orang yang
8toiv
<3588>
mengikuti-Nya
9akolouyousin
<190>
Aku
 
 
mengatakan
11legw
<3004>
yang
 
 
sebenarnya
10amhn
<281>
kepadamu
12umin
<5213>
Aku
13par
<3844>
belum
14oudeni
<3762>
menemukan
20euron
<2147>
iman
16pistin
<4102>
sebesar ini
15tosauthn
<5118>
di
17en
<1722>
antara
18tw
<3588>
orang Israel
19israhl
<2474>
11
Aku
 
 
mengatakan
1legw
<3004>
 
2de
<1161>
kepadamu
3umin
<5213>
bahwa
4oti
<3754>
banyak
5polloi
<4183>
yang akan
 
 
datang
10hxousin
<2240>
dari
6apo
<575>
timur
7anatolwn
<395>
dan
8kai
<2532>
barat
9dusmwn
<1424>
dan
11kai
<2532>
duduk
12anakliyhsontai
<347>
makan
 
 
dengan
13meta
<3326>
Abraham
14abraam
<11>
 
15kai
<2532>
Ishak
16isaak
<2464>
dan
17kai
<2532>
Yakub
18iakwb
<2384>
dalam
19en
<1722>
 
20th
<3588>
Kerajaan
21basileia
<932>
 
22twn
<3588>
Surga
23ouranwn
<3772>
12
 
1oi
<3588>
tetapi
2de
<1161>
anak-anak
3uioi
<5207>
 
4thv
<3588>
kerajaan
5basileiav
<932>
itu akan
 
 
dibuang
6ekblhyhsontai
<1544>
ke dalam
7eiv
<1519>
 
8to
<3588>
kegelapan
9skotov
<4655>
yang
10to
<3588>
paling gelap
11exwteron
<1857>
Di sana
12ekei
<1563>
akan
 
 
ada
13estai
<1510>
 
14o
<3588>
ratapan
15klauymov
<2805>
dan
16kai
<2532>
 
17o
<3588>
kertak
18brugmov
<1030>
 
19twn
<3588>
gigi
20odontwn
<3599>
13
Dan
1kai
<2532>
 
3o
<3588>
Yesus
4ihsouv
<2424>
berkata
2eipen
<2036>
kepada
5tw
<3588>
perwira
6ekatontarch
<1543>
itu
 
 
Pergilah
7upage
<5217>
biarlah
 
 
terjadi
10genhyhtw
<1096>
kepadamu
11soi
<4671>
seperti
8wv
<5613>
yang kamu
 
 
percayai
9episteusav
<4100>
Dan
12kai
<2532>
pada
16en
<1722>
 
17th
<3588>
saat
18wra
<5610>
itu
19ekeinh
<1565>
juga
14o
<3588>
hambanya
15paiv
<3816>
disembuhkan
13iayh
<2390>
14
Ketika
1kai
<2532>
 
3o
<3588>
Yesus
4ihsouv
<2424>
tiba
2elywn
<2064>
 
5eiv 6thn
<1519> <3588>
rumah
7oikian
<3614>
Petrus
8petrou
<4074>
Ia
 
 
melihat
9eiden
<1492>
 
10thn
<3588>
ibu mertua
11penyeran
<3994>
Petrus sedang
12autou
<846>
terbaring
13beblhmenhn
<906>
dan
14kai
<2532>
demam
15puressousan
<4445>
15
Lalu
1kai
<2532>
Yesus
 
 
menjamah
2hqato
<680>
 
3thv
<3588>
tangan
4ceirov
<5495>
ibu itu
5authv
<846>
dan
6kai
<2532>
 
8authn 9o
<846> <3588>
demamnya
10puretov
<4446>
hilang
7afhken
<863>
Kemudian
11kai
<2532>
ia
 
 
bangun
12hgeryh
<1453>
dan
13kai
<2532>
melayani
14dihkonei
<1247>
Yesus
15autw
<846>
16
Ketika
 
 
menjelang malam
1oqiav
<3798>
mereka
2de
<1161>
 
3genomenhv
<1096>
membawa kepada-Nya
4proshnegkan 5autw
<4374> <846>
banyak
7pollouv
<4183>
orang yang
 
 
kerasukan roh jahat
6daimonizomenouv
<1139>
dan
8kai
<2532>
Ia
 
 
mengusir
9exebalen
<1544>
 
10ta
<3588>
roh-roh
11pneumata
<4151>
itu dengan satu
 
 
kata
12logw
<3056>
dan
13kai
<2532>
menyembuhkan
18eyerapeusen
<2323>
semua orang
14pantav
<3956>
yang
15touv
<3588>
sakit
16kakwv 17econtav
<2560> <2192>
17
supaya
1opwv
<3704>
digenapilah
2plhrwyh
<4137>
apa
 
 
yang
3to
<3588>
dikatakan
4rhyen
<4483>
oleh
5dia
<1223>
 
7tou
<3588>
Nabi
8profhtou
<4396>
Yesaya
6hsaiou
<2268>
 
9legontov
<3004>
Dialah
10autov
<846>
yang
11tav
<3588>
mengambil
14elaben
<2983>
kelemahan-kelemahan
12asyeneiav
<769>
kita
13hmwn
<2257>
dan
15kai
<2532>
menanggung
18ebastasen
<941>
 
16tav
<3588>
penyakit-penyakit
17nosouv
<3554>
kita
 
 
18
Sekarang
 
 
ketika
2de
<1161>
 
3o
<3588>
Yesus
4ihsouv
<2424>
melihat
1idwn
<1492>
orang banyak
5oclon
<3793>
di
 
 
sekeliling-Nya
6peri 7auton
<4012> <846>
Ia
 
 
memberi perintah
8ekeleusen
<2753>
untuk
 
 
bertolak
9apelyein
<565>
ke
10eiv
<1519>
 
11to
<3588>
seberang
12peran
<4008>
19
Kemudian
1kai
<2532>
seorang
3eiv
<1520>
ahli Taurat
4grammateuv
<1122>
datang
2proselywn
<4334>
dan
 
 
berkata
5eipen
<2036>
kepada-Nya
6autw
<846>
Guru
7didaskale
<1320>
aku akan
 
 
mengikuti-Mu
8akolouyhsw 9soi
<190> <4671>
ke mana saja
10opou 11ean
<3699> <1437>
Engkau
 
 
pergi
12aperch
<565>
20
Dan
1kai
<2532>
 
4o
<3588>
Yesus
5ihsouv
<2424>
berkata
2legei
<3004>
kepadanya
3autw
<846>
Para
6ai
<3588>
rubah
7alwpekev
<258>
mempunyai
9ecousin
<2192>
liang
8fwleouv
<5454>
dan
10kai
<2532>
 
11ta
<3588>
burung-burung
12peteina
<4071>
 
13tou
<3588>
di langit
14ouranou
<3772>
mempunyai
 
 
sarang-sarang
15kataskhnwseiv
<2682>
Akan
16o
<3588>
tetapi
17de
<1161>
Anak
18uiov
<5207>
 
19tou
<3588>
Manusia
20anyrwpou
<444>
tidak
21ouk
<3756>
mempunyai
22ecei
<2192>
tempat
23pou
<4226>
untuk
 
 
meletakkan
26klinh
<2827>
 
24thn
<3588>
kepala-Nya
25kefalhn
<2776>
21
Satu
1eterov
<2087>
dari
2de 3twn
<1161> <3588>
para murid
4mayhtwn
<3101>
berkata
5eipen
<2036>
kepada-Nya
6autw
<846>
Tuhan
7kurie
<2962>
izinkanlah
8epitreqon
<2010>
aku
9moi
<3427>
untuk
 
 
terlebih dahulu
10prwton
<4412>
pergi
11apelyein
<565>
dan
12kai
<2532>
menguburkan
13yaqai
<2290>
 
14ton
<3588>
ayahku
15patera
<3962>
 
16mou
<3450>
22
 
1o
<3588>
Akan tetapi
2de
<1161>
Yesus
3ihsouv
<2424>
berkata
4legei
<3004>
kepadanya
5autw
<846>
Ikutlah
6akolouyei
<190>
Aku
7moi
<3427>
dan
8kai
<2532>
biarlah
9afev
<863>
 
10touv
<3588>
orang mati
11nekrouv
<3498>
menguburkan
12yaqai
<2290>
orang mati
15nekrouv
<3498>
 
13touv
<3588>
mereka sendiri
14eautwn
<1438>
23
Dan
1kai
<2532>
ketika Yesus

naik
2embanti
<1684>
 
3autw
<846>
ke
4eiv
<1519>
perahu
5ploion
<4143>
 
8oi
<3588>
murid-murid-Nya
7autw 9mayhtai
<846> <3101>
mengikuti
6hkolouyhsan
<190>
Dia
10autou
<846>
24
Dan
1kai
<2532>
lihatlah
2idou
<2400>
terjadi
5egeneto
<1096>
badai
3seismov
<4578>
besar
4megav
<3173>
di
6en
<1722>
 
7th
<3588>
danau
8yalassh
<2281>
sehingga
9wste
<5620>
 
10to
<3588>
perahu
11ploion
<4143>
itu
 
 
tertutup
12kaluptesyai
<2572>
 
13upo 14twn
<5259> <3588>
ombak
15kumatwn
<2949>
 
16autov
<846>
Akan tetapi
17de
<1161>
Yesus
 
 
tidur
18ekayeuden
<2518>
25
Dan
1kai
<2532>
murid-murid
 
 
mendatangi
2proselyontev
<4334>
Yesus dan

membangunkan-Nya
3hgeiran 4auton
<1453> <846>
katanya
5legontev
<3004>
Tuhan
6kurie
<2962>
selamatkan
7swson
<4982>
kami Kita
 
 
sedang binasa
8apollumeya
<622>
26
Dan
1kai
<2532>
Dia
 
 
berkata
2legei
<3004>
kepada
 
 
mereka
3autoiv
<846>
Mengapa
4ti
<5101>
kamu
 
 
takut
5deiloi
<1169>
hai kamu yang
6este
<1510>
kurang beriman
7oligopistoi
<3640>
Lalu
8tote
<5119>
Ia
 
 
berdiri
9egeryeiv
<1453>
dan
 
 
menghardik
10epetimhsen
<2008>
 
11toiv
<3588>
angin
12anemoiv
<417>
serta
13kai
<2532>
 
14th
<3588>
danau
15yalassh
<2281>
itu
 
 
dan
16kai
<2532>
menjadi
17egeneto
<1096>
tenang
18galhnh
<1055>
sekali
19megalh
<3173>
27
 
1oi
<3588>
Maka
2de
<1161>
orang-orang
3anyrwpoi
<444>
itu
 
 
terheran-heran
4eyaumasan
<2296>
dan
 
 
berkata
5legontev
<3004>
Orang macam apakah
6potapov
<4217>
Dia
7estin
<1510>
ini
8outov
<3778>
bahkan
9oti
<3754>
 
10kai 11oi
<2532> <3588>
angin
12anemoi
<417>
dan
13kai
<2532>
 
14h
<3588>
danau
15yalassa
<2281>
pun
 
 
menuruti-Nya
16autw 17upakouousin
<846> <5219>
28
Ketika Yesus
1kai
<2532>
tiba
2elyontov
<2064>
 
3autou
<846>
di
4eiv
<1519>
 
5to
<3588>
seberang
6peran
<4008>
danau
 
 
di
7eiv
<1519>
 
8thn
<3588>
daerah
9cwran
<5561>
orang
10twn
<3588>
Gadara
11gadarhnwn
<1046>
dua
14duo
<1417>
orang yang
 
 
kerasukan roh jahat
15daimonizomenoi
<1139>
menemui-Nya
12uphnthsan 13autw
<5221> <846>
Mereka
 
 
keluar
19exercomenoi
<1831>
dari
16ek
<1537>
 
17twn
<3588>
kuburan
18mnhmeiwn
<3419>
dengan
 
 
sangat
21lian
<3029>
ganas
20calepoi
<5467>
sehingga
22wste
<5620>
tidak
23mh
<3361>
ada
25tina
<5100>
orang yang
 
 
dapat
24iscuein
<2480>
melewati
26parelyein
<3928>
 
27dia 28thv
<1223> <3588>
jalan
29odou
<3598>
itu
30ekeinhv
<1565>
29
Dan
1kai
<2532>
lihatlah
2idou
<2400>
mereka
 
 
berteriak
3ekraxan
<2896>
katanya
4legontev
<3004>
Apa
5ti
<5101>
urusan antara Engkau dengan

kami
6hmin
<2254>
hai
7kai 8soi
<2532> <4671>
Anak
9uie
<5207>
 
10tou
<3588>
Allah
11yeou
<2316>
Apakah Engkau

datang
12hlyev
<2064>
untuk
 
 
menyiksa
16basanisai
<928>
kami
17hmav
<2248>
 
13wde
<5602>
sebelum
14pro
<4253>
waktunya
15kairou
<2540>
30
 
1hn
<1510>
Dan
2de
<1161>
agak
 
 
jauh
3makran
<3112>
dari
4ap
<575>
mereka
5autwn
<846>
ada
 
 
sekawanan
6agelh
<34>
besar
8pollwn
<4183>
babi
7coirwn
<5519>
yang sedang mencari makan

makan
9boskomenh
<1006>
31
 
1oi 2de
<3588> <1161>
Setan-setan
3daimonev
<1142>
itu
 
 
meminta
4parekaloun
<3870>
kepada-Nya
5auton
<846>
dan
 
 
berkata
6legontev
<3004>
Jika
7ei
<1487>
Engkau mau

mengusir
8ekballeiv
<1544>
kami
9hmav
<2248>
suruhlah
10aposteilon
<649>
kami
11hmav
<2248>
pindah
 
 
ke dalam
12eiv
<1519>
 
13thn
<3588>
kawanan
14agelhn
<34>
 
15twn
<3588>
babi
16coirwn
<5519>
itu
 
 
32
Dan
1kai
<2532>
Yesus
 
 
berkata
2eipen
<2036>
kepada
 
 
mereka
3autoiv
<846>
Pergilah
4upagete
<5217>
 
5oi
<3588>
Lalu
6de
<1161>
mereka
 
 
keluar
7exelyontev
<1831>
dan masuk
 
 
ke dalam
9eiv
<1519>
 
10touv
<3588>
babi-babi
11coirouv
<5519>
itu
 
 
Kemudian
12kai
<2532>
seluruh
15pasa
<3956>
 
16h
<3588>
kawanan babi
17agelh
<34>
itu pun
13idou
<2400>
terjun
8aphlyon 14wrmhsen
<565> <3729>
dari
18kata 19tou
<2596> <3588>
tebing
20krhmnou
<2911>
 
21eiv 22thn
<1519> <3588>
danau
23yalassan
<2281>
dan
24kai
<2532>
mati
25apeyanon
<599>
di dalam
26en
<1722>
 
27toiv
<3588>
air
28udasin
<5204>
33
Orang-orang
 
 
yang
1oi
<3588>
 
2de
<1161>
menggembalakan
3boskontev
<1006>
kawanan babi itu

melarikan diri
4efugon
<5343>
dan
5kai
<2532>
masuk
6apelyontev
<565>
ke dalam
7eiv
<1519>
 
8thn
<3588>
kota
9polin
<4172>
dan
 
 
menceritakan
10aphggeilan
<518>
semuanya
11panta
<3956>
termasuk apa
 
 
yang
13ta
<3588>
terjadi
 
 
dengan
12kai
<2532>
orang-orang
 
 
yang
14twn
<3588>
dirasuk setan
15daimonizomenwn
<1139>
itu
 
 
34
Dan
1kai
<2532>
lihatlah
2idou
<2400>
seluruh
3pasa
<3956>
 
4h
<3588>
kota
5poliv
<4172>
keluar
6exhlyen
<1831>
untuk
7eiv
<1519>
bertemu
8upanthsin
<5222>
dengan
9tw
<3588>
Yesus
10ihsou
<2424>
Ketika
11kai
<2532>
melihat
12idontev
<1492>
Yesus mereka
 
 
meminta-Nya
13auton 14parekalesan
<846> <3870>
untuk
15opwv
<3704>
meninggalkan
16metabh
<3327>
 
17apo 18twn
<575> <3588>
wilayah
19oriwn
<3725>
mereka
20autwn
<846>