Prev Chapter Joshua 24 Next Chapter
1
Yosua
2eswhy
<3091>
mengumpulkan
1Poayw
<622>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
suku
5yjbs
<7626>
Israel
6larvy
<3478>
di
 
 
Sikhem
7hmks
<7927>
dan
 
 
memanggil
8arqyw
<7121>
para
 
 
tua-tua
9ynqzl
<2205>
para
10larvy
<3478>
pemimpinnya
11wysarlw
<7218>
para
 
 
hakimnya
12wyjpslw
<8199>
dan para
 
 
pengatur pasukannya
13wyrjslw
<7860>
Mereka
 
 
berdiri
14wbuytyw
<3320>
di hadapan
15ynpl
<6440>
Allah
16Myhlah
<430>
2
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
 
 
Inilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9yhla
<430>
Israel
10larvy
<3478>
Dahulu
15Mlwem
<5769>
di seberang
11rbeb
<5676>
Sungai
12rhnh
<5104>
Efrat
 
 
tinggallah
13wbsy
<3427>
nenek moyangmu
14Mkytwba
<1>
yaitu
 
 
Terah
16xrt
<8646>
ayah
17yba
<1>
Abraham
18Mhrba
<85>
dan
 
 
ayah
19ybaw
<1>
Nahor
20rwxn
<5152>
dan mereka
 
 
melayani
21wdbeyw
<5647>
ilah-ilah
22Myhla
<430>
lain
23Myrxa
<312>
3
Akan tetapi Aku
 
 
mengambil
1xqaw
<3947>
 
4ta
<853>
Abraham
5Mhrba
<85>
 
2ta
<853>
nenek moyangmu
3Mkyba
<1>
dari seberang
6rbem
<5676>
Sungai
7rhnh
<5104>
Efrat dan menuntunnya
 
 
menjelajahi
8Klwaw
<1980>
 
9wtwa
<853>
seluruh
10lkb
<3605>
tanah
11Ura
<776>
Kanaan
12Nenk
<3667>
memperbanyak
13*hbraw {braw}
<7235>
 
14ta
<853>
keturunannya
15werz
<2233>
dan
 
 
mengaruniakan
16Ntaw
<5414>
 
18ta 17wl
<853> <0>
Ishak
19qxuy
<3327>
kepadanya
 
 
4
Kepada
1Ntaw
<5414>
Ishak
2qxuyl
<3327>
Aku mengaruniakan
3ta
<853>
Yakub
4bqey
<3290>
dan
5taw
<853>
Esau
6wve
<6215>
Kepada
7Ntaw
<5414>
Esau
8wvel
<6215>
Aku mengaruniakan
9ta
<853>
Pegunungan
10rh
<2022>
Seir
11ryev
<8165>
menjadi kepunyaannya sedangkan
13wtwa 12tsrl
<853> <3423>
Yakub
14bqeyw
<3290>
dan
 
 
anak-anaknya
15wynbw
<1121>
pergi
16wdry
<3381>
ke
 
 
Mesir
17Myrum
<4714>
5
Kemudian Aku
 
 
mengutus
1xlsaw
<7971>
 
2ta
<853>
Musa
3hsm
<4872>
dan
4taw
<853>
Harun
5Nrha
<175>
Aku
 
 
menimpakan bencana
6Pgaw
<5062>
ke
7ta
<853>
Mesir
8Myrum
<4714>
seperti
 
 
yang
9rsak
<834>
telah Aku
 
 
lakukan
10ytyve
<6213>
di tengah-tengah
11wbrqb
<7130>
mereka
 
 
lalu
12rxaw
<310>
Aku
 
 
membawa
13ytauwh
<3318> ==>
kamu
 
 
keluar
13ytauwh
<== <3318>
 
14Mkta
<853>
6
Setelah Aku
 
 
mengeluarkan
1ayuwaw
<3318>
 
2ta
<853>
nenek moyangmu
3Mkytwba
<1>
dari
 
 
Mesir
4Myrumm
<4714>
dan kamu
 
 
sampai
5wabtw
<935>
ke
 
 
laut
6hmyh
<3220>
 
7wpdryw
<7291>
orang Mesir
8Myrum
<4713>
mengikuti
9yrxa
<310>
nenek moyangmu
10Mkytwba
<1>
dengan
 
 
kereta
11bkrb
<7393>
dan
 
 
pasukan berkuda
12Mysrpbw
<6571>
ke
 
 
Laut
13My
<3220>
Teberau
14Pwo
<5488>
7
Ketika mereka
 
 
berseru-seru
1wqeuyw
<6817>
kepada
2la
<413>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Ia
 
 
menaruh
4Mvyw
<7760>
kegelapan yang pekat
5lpam
<3990>
di antara
6Mkynyb
<996>
kamu dan
7Nybw
<996>
orang Mesir
8Myrumh
<4713>
itu dan
 
 
mendatangkan
9abyw
<935>
air
11ta
<853>
laut
12Myh
<3220>
ke atas
10wyle
<5921>
mereka sehingga
 
 
melingkupi
13whokyw
<3680>
mereka
 
 
Matamu
15Mkynye
<5869>
melihat
14hnyartw
<7200>
 
16ta
<853>
yang
17rsa
<834>
Aku
 
 
lakukan
18ytyve
<6213>
terhadap
 
 
Mesir
19Myrumb
<4714>
Sesudah itu kamu
 
 
tinggal
20wbstw
<3427>
di
 
 
padang belantara
21rbdmb
<4057>
dalam
 
 
waktu
22Mymy
<3117>
yang
 
 
lama
23Mybr
<7227>
8
Kemudian Aku
 
 
membawa
1*aybaw {habaw}
<935>
kamu
2Mkta
<853>
ke
3la
<413>
dalam
 
 
negeri
4Ura
<776>
orang Amori
5yrmah
<567>
yang
 
 
tinggal
6bswyh
<3427>
di seberang
7rbeb
<5676>
Sungai Yordan
8Ndryh
<3383>
Ketika mereka
 
 
berperang
9wmxlyw
<3898>
melawan
10Mkta
<854>
kamu Aku
 
 
menyerahkan
11Ntaw
<5414>
mereka ke dalam
12Mtwa
<853>
tanganmu
13Mkdyb
<3027>
dan kamu
 
 
menduduki
14wsrytw
<3423>
 
15ta
<853>
daerah
16Mura
<776>
mereka dan Aku
 
 
membinasakan
17Mdymsaw
<8045>
mereka di
 
 
hadapanmu
18Mkynpm
<6440>
9
Kemudian
 
 
Balak
2qlb
<1111>
anak
3Nb
<1121>
Zipor
4rwpu
<6834>
raja
5Klm
<4428>
Moab
6bawm
<4124>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
berperang
7Mxlyw
<3898>
melawan orang
 
 
Israel
8larvyb
<3478>
Ia
9xlsyw
<7971>
memanggil
10arqyw
<7121>
Bileam
11Melbl
<1109>
anak
12Nb
<1121>
Beor
13rweb
<1160>
untuk
 
 
mengutuki
14llql
<7043>
kamu
15Mkta
<853>
10
Akan tetapi Aku
 
 
tidak
1alw
<3808>
mau
2ytyba
<14>
mendengarkan
3emsl
<8085>
Bileam
4Melbl
<1109>
sehingga ia
 
 
memberkati
6Kwrb 5Krbyw
<1288> <1288>
kamu dan Aku
7Mkta
<853>
melepaskan
8luaw
<5337>
kamu dari
9Mkta
<853>
tangannya
10wdym
<3027>
11
Setelah
 
 
menyeberangi
1wrbetw
<5674>
 
2ta
<853>
Sungai Yordan
3Ndryh
<3383>
dan
 
 
sampai
4wabtw
<935>
di
5la
<413>
Yerikho
6wxyry
<3405>
kamu
 
 
berperang
7wmxlyw
<3898>
dengan
8Mkb
<0>
warga
9yleb
<1167>
kota
 
 
Yerikho
10wxyry
<3405>
yaitu
 
 
orang Amori
11yrmah
<567>
orang Feris
12yzrphw
<6522>
orang Kanaan
13ynenkhw
<3669>
orang Het
14ytxhw
<2850>
orang
 
 
Girgasi
15ysgrghw
<1622>
orang Hewi
16ywxh
<2340>
dan
 
 
orang Yebus
17yowbyhw
<2983>
Aku
 
 
menyerahkan
18Ntaw
<5414>
mereka ke dalam
19Mtwa
<853>
tanganmu
20Mkdyb
<3027>
12
Aku
 
 
mengirim
1xlsaw
<7971>
 
3ta
<853>
kegaduhan
4heruh
<6880>
di hadapanmu
2Mkynpl
<6440>
yang
 
 
mencerai-beraikanmu
5srgtw
<1644>
 
6Mtwa
<853>
di hadapan
7Mkynpm
<6440>
kedua
8yns
<8147>
raja
9yklm
<4428>
Amori
10yrmah
<567>
bukan
11al
<3808>
dengan
 
 
pedangmu
12Kbrxb
<2719>
dan
 
 
tanpa
13alw
<3808>
busur panahmu
14Ktsqb
<7198>
13
Aku
 
 
memberikan
1Ntaw
<5414>
kepadamu sebuah
2Mkl
<0>
negeri
3Ura
<776>
yang
4rsa
<834>
kauhasilkan
6tegy
<3021> ==>
tanpa
5al
<3808>
bersusah-susah
6tegy
<== <3021>
dan
7hb
<0>
kota-kota
8Myrew
<5892>
yang
9rsa
<834>
tidak
10al
<3808>
kaudirikan
11Mtynb
<1129>
untuk
 
 
didiami
12wbstw
<3427>
Kamu
 
 
memakan
20Mylka
<398>
dari
13Mhb
<0>
kebun-kebun anggur
14Mymrk
<3754>
dan
 
 
kebun-kebun zaitun
15Mytyzw
<2132>
yang
16rsa
<834>
tidak
17al
<3808>
kamu
19Mta
<859>
tanami
18Mtejn
<5193>
14
Oleh sebab itu
1htew
<6258>
takutlah
2wary
<3372>
kepada
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
layanilah
5wdbew
<5647>
Dia dengan
6wta
<853>
tulus
7Mymtb
<8549>
dan
 
 
setia
8tmabw
<571>
Jauhkanlah
9wryohw
<5493>
 
10ta
<853>
ilah
11Myhla
<430>
yang
12rsa
<834>
disembah
13wdbe
<5647>
oleh
 
 
nenek moyangmu
14Mkytwba
<1>
di seberang
15rbeb
<5676>
Sungai Efrat
16rhnh
<5104>
dan di
 
 
Mesir
17Myrumbw
<4714>
dan
 
 
layanilah
18wdbew
<5647>
 
19ta
<853>
TUHAN
20hwhy
<3068>
15
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
kamu
 
 
menganggap
3Mkynyeb
<5869>
bahwa
 
 
tidak baik
2er
<7451>
melayani
4dbel
<5647>
 
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
pilihlah
7wrxb
<977>
pada
8Mkl
<0>
hari
9Mwyh
<3117>
ini
 
 
kepada
10ta
<853>
siapa
11ym
<4310>
kamu akan
 
 
melayani
12Nwdbet
<5647>
 
14ta 13Ma
<853> <518>
ilah
15Myhla
<430>
yang
16rsa
<834>
disembah
17wdbe
<5647>
nenek moyangmu
18Mkytwba
<1>
 
19rsa
<834>
di seberang
20*rbem {rbeb}
<5676>
Sungai
21rhnh
<5104>
Efrat
 
 
atau
22Maw
<518>
 
23ta
<853>
ilah
24yhla
<430>
orang Amori
25yrmah
<567>
yang
26rsa
<834>
kamu
27Mta
<859>
diami
28Mybsy
<3427>
negerinya
29Murab
<776>
Akan tetapi
 
 
aku
30yknaw
<595>
dan
 
 
seisi rumahku
31ytybw
<1004>
akan
 
 
melayani
32dben
<5647>
 
33ta
<853>
TUHAN
34hwhy
<3068>
 
35P
<0>
16
Bangsa
2Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3rmayw
<559>
Pantang bagi
4hlylx
<2486>
kami untuk
5wnl
<0>
meninggalkan
6bzem
<5800>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
untuk
 
 
melayani
9dbel
<5647>
kepada
 
 
ilah-ilah
10Myhla
<430>
lain
11Myrxa
<312>
17
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3wnyhla
<430>
kita
 
 
Dialah
4awh
<1931>
yang
 
 
menuntun
5hlemh
<5927>
kita dan
7taw 6wnta
<853> <853>
nenek moyang
8wnytwba
<1>
kita dari
 
 
tanah
9Uram
<776>
Mesir
10Myrum
<4714>
dari
 
 
rumah
11tybm
<1004>
perbudakan
12Mydbe
<5650>
yang
13rsaw
<834>
melakukan
14hve
<6213>
 
16ta
<853>
tanda-tanda mukjizat
17twtah
<226>
yang
 
 
besar
18twldgh
<1419>
di depan mata
15wnynyel
<5869>
kita dan
 
 
yang
19hlah
<428>
melindungi
20wnrmsyw
<8104>
kita
 
 
sepanjang
21lkb
<3605>
jalan
22Krdh
<1870>
yang
23rsa
<834>
kita
 
 
tempuh
24wnklh
<1980>
dan
 
 
di antara
30Mbrqb
<7130>
 
25hb
<0>
semua
26lkbw
<3605>
bangsa
27Mymeh
<5971>
yang
28rsa
<834>
kita
 
 
lewati
29wnrbe
<5674>
18
 
1srgyw
<1644>
TUHANlah
2hwhy
<3068>
yang mencerai-beraikan
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
bangsa
5Mymeh
<5971>
dan
6taw
<853>
orang Amori
7yrmah
<567>
penduduk
8bsy
<3427>
negeri
9Urah
<776>
ini dari
 
 
hadapan
10wnynpm
<6440>
kita
11Mg
<1571>
Kami
12wnxna
<587>
pun akan
 
 
melayani
13dben
<5647>
 
14ta
<853>
TUHAN
15hwhy
<3068>
karena
16yk
<3588>
Dialah
17awh
<1931>
Allah
18wnyhla
<430>
kita
19o
<0>
19
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
bangsa
4Meh
<5971>
itu Kamu
 
 
tidak
5al
<3808>
sanggup
6wlkwt
<3201>
melayani
7dbel
<5647>
 
8ta
<853>
TUHAN
9hwhy
<3068>
sebab
10yk
<3588>
Allah
11Myhla
<430>
itu
 
 
kudus
12Mysdq
<6918>
Ia
13awh
<1931>
Allah
14la
<410>
yang
 
 
cemburu
15awnq
<7072>
yang
16awh
<1931>
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
mengampuni
18avy
<5375>
pelanggaran
19Mkespl
<6588>
dan
 
 
dosamu
20Mkytwajxlw
<2403>
20
Jika
1yk
<3588>
kamu
 
 
meninggalkan
2wbzet
<5800>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
melayani
5Mtdbew
<5647>
ilah-ilah
6yhla
<430>
lain
7rkn
<5236>
Ia akan
 
 
berbalik
8bsw
<7725>
dan
 
 
mendatangkan
9erhw
<7489>
 
10Mkl
<0>
malapetaka
11hlkw
<3615>
yang membinasakanmu
12Mkta
<853>
sesudah
13yrxa
<310>
melakukan
 
 
yang
14rsa
<834>
baik
15byjyh
<3190>
kepadamu
16Mkl
<0>
21
Bangsa
2Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Tidak
5al
<3808>
kami
 
 
hanya
6yk
<3588>
akan
 
 
melayani
9dben
<5647>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
22
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
bangsa
4Meh
<5971>
itu Kamu adalah
 
 
saksi
5Myde
<5707>
atas dirimu
7Mkb 6Mta
<0> <859>
bahwa
8yk
<3588>
kamu
9Mta
<859>
memilih
10Mtrxb
<977>
 
12ta 11Mkl
<853> <0>
TUHAN
13hwhy
<3068>
untuk
 
 
melayani-Nya
14dbel
<5647>
Mereka
15wtwa
<853>
menjawab
16wrmayw
<559>
Kamilah
 
 
saksi
17Myde
<5707>
23
Yosua berkata
 
 
Sekarang
1htew
<6258>
jauhkanlah
2wryoh
<5493>
 
3ta
<853>
ilah
4yhla
<430>
asing
5rknh
<5236>
yang
6rsa
<834>
ada di
 
 
tengah-tengahmu
7Mkbrqb
<7130>
dan
 
 
arahkanlah
8wjhw
<5186>
 
9ta
<853>
hatimu
10Mkbbl
<3824>
kepada
11la
<413>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allah
13yhla
<430>
Israel
14larvy
<3478>
24
Bangsa
2Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
1wrmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Kami akan
 
 
melayani
8dben
<5647>
 
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7wnyhla
<430>
kami dan akan
 
 
menaati
9wlwqbw
<6963>
firman-Nya
10emsn
<8085>
25
Pada hari itu
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
mengikat
1trkyw
<3772>
perjanjian
3tyrb
<1285>
dengan
 
 
bangsa
4Mel
<5971>
 
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
dan
 
 
membuat
7Mvyw
<7760>
 
8wl
<0>
ketetapan
9qx
<2706>
dan
 
 
peraturan
10jpsmw
<4941>
bagi mereka di
 
 
Sikhem
11Mksb
<7927>
26
Yosua
2eswhy
<3091>
menuliskan
1btkyw
<3789>
 
3ta
<853>
kata-kata
4Myrbdh
<1697>
itu
5hlah
<428>
dalam
 
 
Kitab
6rpob
<5612>
Taurat
7trwt
<8451>
Allah
8Myhla
<430>
Ia
 
 
mengambil
9xqyw
<3947>
batu
10Nba
<68>
besar
11hlwdg
<1419>
lalu
 
 
mendirikannya
12hmyqyw
<6965>
di sana
13Ms
<8033>
di bawah
14txt
<8478>
pohon ek
15hlah
<427>
di
16rsa
<834>
tempat kudus
17sdqmb
<4720>
Allah
18hwhy
<3068>
 
19o
<0>
27
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
 
 
Sesungguhnya
6hnh
<2009>
batu
7Nbah
<68>
ini
8tazh
<2063>
akan
 
 
menjadi
9hyht
<1961>
 
10wnb
<0>
peringatan
11hdel
<5713>
bagi kita
 
 
karena
12yk
<3588>
telah
13ayh
<1931>
didengarnya
14hems
<8085>
 
15ta
<853>
seluruh
16lk
<3605>
firman
17yrma
<561>
TUHAN
18hwhy
<3068>
yang
19rsa
<834>
telah Ia
 
 
katakan
20rbd
<1696>
kepada
21wnme
<5973>
kita Batu ini akan
 
 
menjadi
22htyhw
<1961>
 
23Mkb
<0>
peringatan
24hdel
<5713>
supaya kamu
 
 
tidak
25Np
<6435>
menyangkal
26Nwsxkt
<3584>
Allahmu
27Mkyhlab
<430>
28
Sesudah itu
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
pergi melepas
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
bangsa
4Meh
<5971>
itu
 
 
masing-masing
5sya
<376>
kepada
 
 
tanah milik pusakanya
6wtlxnl
<5159>
 
7P
<0>
29
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2yrxa
<310>
peristiwa-peristiwa
3Myrbdh
<1697>
ini
4hlah
<428>
Yosua
6eswhy
<3091>
anak
7Nb
<1121>
Nun
8Nwn
<5126>
hamba
9dbe
<5650>
TUHAN
10hwhy
<3068>
itu
 
 
mati
5tmyw
<4191>
pada
 
 
umur
11Nb
<1121>
110
13rvew 12ham
<6235> <3967>
tahun
14Myns
<8141>
30
Ia
 
 
dikuburkan
1wrbqyw
<6912>
di
2wta
<853>
wilayah
3lwbgb
<1366>
tanah
 
 
milik pusakanya
4wtlxn
<5159>
di
5tnmtb
<0>
Timnat-Serah
6xro
<8556>
yang
7rsa
<834>
berada di
 
 
Pegunungan
8rhb
<2022>
Efraim
9Myrpa
<669>
sebelah
 
 
utara
10Nwpum
<6828>
Gunung
11rhl
<2022>
Gaas
12seg
<1608>
31
Orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
melayani
1dbeyw
<5647>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
sepanjang
5lk
<3605>
zaman
6ymy
<3117>
Yosua
7eswhy
<3091>
dan
 
 
sepanjang
8lkw
<3605>
masa
9ymy
<3117>
para
 
 
tua-tua
10Mynqzh
<2205>
yang
11rsa
<834>
hidup
 
 
lebih lama
12wkyrah
<748>
dari
14yrxa 13Mymy
<310> <3117>
Yosua
15eswhy
<3091>
yang
16rsaw
<834>
mengetahui
17wedy
<3045>
 
18ta
<853>
segala
19lk
<3605>
perbuatan
20hvem
<4639>
yang
 
 
TUHAN
21hwhy
<3068>
 
22rsa
<834>
lakukan
23hve
<6213>
bagi
 
 
Israel
24larvyl
<3478>
32
 
1taw
<853>
Tulang-tulang
2twmue
<6106>
Yusuf
3Powy
<3130>
yang
4rsa
<834>
dibawa
5wleh
<5927> ==>
orang
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
keluar dari
5wleh
<== <5927>
Mesir
8Myrumm
<4714>
dikuburkan
9wrbq
<6912>
di
10Mksb
<7927>
sebidang
11tqlxb
<2513>
tanah
12hdvh
<7704>
yang
13rsa
<834>
dibeli
14hnq
<7069>
Yakub
15bqey
<3290>
dari
16tam
<853>
anak-anak
17ynb
<1121>
Hemor
18rwmx
<2544>
nenek moyang
19yba
<1>
Sikhem
20Mks
<7927>
dengan harga
 
 
seratus
21hamb
<3967>
kesita
22hjyvq
<7192>
Tanah itu

menjadi
23wyhyw
<1961>
milik pusaka
26hlxnl
<5159>
keturunan
24ynbl
<1121>
Yusuf
25Powy
<3130>
33
Eleazar
1rzelaw
<499>
anak
2Nb
<1121>
Harun
3Nrha
<175>
juga
 
 
mati
4tm
<4191>
Ia
 
 
dikuburkan
5wrbqyw
<6912>
di
6wta
<853>
bukit
7tebgb
<1389>
yang
10rsa
<834>
diberikan
11Ntn
<5414>
kepada
 
 
Pinehas
8oxnyp
<6372>
anaknya
9wnb
<1121>
di
12wl
<0>
Pegunungan
13rhb
<2022>
Efraim
14Myrpa
<669>