Prev Chapter Genesis 30 Next Chapter
1
Ketika
 
 
Rahel
2lxr
<7354>
melihat
1artw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
dia
 
 
tidak
4al
<3808>
melahirkan anak
5hdly
<3205>
bagi
 
 
Yakub
6bqeyl
<3290>
dia
 
 
cemburu
7anqtw
<7065>
terhadap
8lxr
<7354>
kakaknya
9htxab
<269>
dan
 
 
berkata
10rmatw
<559>
kepada
11la
<413>
Yakub
12bqey
<3290>
Berikanlah
13hbh
<3051>
 
14yl
<0>
anak
15Mynb
<1121>
untukku
 
 
kalau
16Maw
<518>
tidak
17Nya
<369>
aku
19ykna
<595>
akan
 
 
mati
18htm
<4191>
2
Lalu
 
 
kemarahan
2Pa
<639>
Yakub
3bqey
<3290>
menyala
1rxyw
<2734>
terhadap
 
 
Rahel
4lxrb
<7354>
sehingga dia
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Apa
 
 
aku
8ykna
<595>
ini
 
 
pengganti
6txth
<8478>
Allah
7Myhla
<430>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
menghalangi
10enm
<4513>
benih
12yrp
<6529>
dari
11Kmm
<4480>
kandunganmu
13Njb
<990>
3
Rahel
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Ini
 
 
Bilha
4hhlb
<1090>
 
2hnh
<2009>
hambaku
3ytma
<519>
Bersetubuhlah
5ab
<935>
dengannya
6hyla
<413>
supaya dia dapat
 
 
melahirkan anak
7dltw
<3205>
di
8le
<5921>
pangkuanku
9ykrb
<1290>
Dengan begitu
 
 
aku
12ykna
<595>
juga
11Mg
<1571>
mendapatkan anak
10hnbaw
<1129>
melaluinya
13hnmm
<4480>
4
Jadi Rahel

memberikan
1Nttw
<5414>
 
3ta 2wl
<853> <0>
Bilha
4hhlb
<1090>
kepada Yakub untuk menjadi
5htxps
<8198>
istrinya
6hsal
<802>
dan
 
 
Yakub
9bqey
<3290>
bersetubuh
7abyw
<935>
dengannya
8hyla
<413>
5
Lalu
 
 
Bilha
2hhlb
<1090>
mengandung
1rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
anak
5Nb
<1121>
laki-laki bagi
 
 
Yakub
4bqeyl
<3290>
6
Rahel
2lxr
<7354>
berkata
1rmatw
<559>
 
3ynnd
<1777>
Allah
4Myhla
<430>
telah memutuskan bagiku
 
 
dan
5Mgw
<1571>
telah
 
 
mendengar
6ems
<8085>
suaraku
7ylqb
<6963>
juga dan Dia
 
 
memberiku
8Ntyw
<5414>
 
9yl
<0>
anak
10Nb
<1121>
laki-laki
 
 
Karena
11le
<5921>
itu
12Nk
<3651>
dia
13harq
<7121>
menamainya
14wms
<8034>
Dan
15Nd
<1835>
7
Bilha
4hhlb
<1090>
hamba perempuan
5txps
<8198>
Rahel
6lxr
<7354>
mengandung
1rhtw
<2029>
lagi
2dwe
<5750>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
anak
7Nb
<1121>
laki-laki yang
 
 
kedua
8yns
<8145>
bagi
 
 
Yakub
9bqeyl
<3290>
8
Rahel
2lxr
<7354>
berkata
1rmatw
<559>
Dengan
 
 
pergumulan
3ylwtpn
<5319>
yang sangat hebat aku telah
4Myhla
<430>
bergumul
5ytltpn
<6617>
dengan
6Me
<5973>
kakakku
7ytxa
<269>
dan
8Mg
<1571>
aku
9ytlky
<3201>
dimampukan
 
 
Jadi
10arqtw
<7121>
dia
 
 
menamainya
11wms
<8034>
Naftali
12yltpn
<5321>
9
Ketika
 
 
Lea
2hal
<3812>
menyadari
1artw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
dia telah
 
 
berhenti
4hdme
<5975>
melahirkan
5tdlm
<3205>
dia
 
 
mengambil
6xqtw
<3947>
 
7ta
<853>
Zilpa
8hplz
<2153>
hambanya
9htxps
<8198>
dan
 
 
memberikannya
10Nttw
<5414>
kepada
11hta
<853>
Yakub
12bqeyl
<3290>
sebagai
 
 
istrinya
13hsal
<802>
10
Zilpa
2hplz
<2153>
hamba
3txps
<8198>
Lea
4hal
<3812>
melahirkan
1dltw
<3205>
anak
6Nb
<1121>
laki-laki bagi
 
 
Yakub
5bqeyl
<3290>
11
Lea
2hal
<3812>
berkata
1rmatw
<559>
Betapa beruntungnya
3*dg ab {dgb}
<1409>
Jadi dia
5ta
<853>
menamainya
6wms 4arqtw
<8034> <7121>
Gad
7dg
<1410>
12
Zilpa
2hplz
<2153>
hamba
3txps
<8198>
Lea
4hal
<3812>
melahirkan
1dltw
<3205>
anak
5Nb
<1121>
laki-laki yang
 
 
kedua
6yns
<8145>
bagi
 
 
Yakub
7bqeyl
<3290>
13
Lea
2hal
<3812>
berkata
1rmatw
<559>
Aku
 
 
bahagia
3yrsab
<837>
Sebab
4yk
<3588>
perempuan-perempuan
6twnb
<1323>
akan
 
 
menyebutku
7arqtw
<7121>
berbahagia
5ynwrsa
<833>
Jadi dia
8ta
<853>
menamainya
9wms
<8034>
Asyer
10rsa
<836>
14
Pada
3ymyb
<3117>
musim panen
4ryuq
<7105>
gandum
5Myjx
<2406>
Ruben
2Nbwar
<7205>
berjalan-jalan
1Klyw
<1980>
dan
 
 
menemukan
6aumyw
<4672>
buah-buah
 
 
dudaim
7Myadwd
<1736>
di
 
 
padang
8hdvb
<7704>
lalu dia
 
 
membawanya
9abyw
<935>
 
10Mta
<853>
kepada
11la
<413>
Lea
12hal
<3812>
ibunya
13wma
<517>
Kemudian
 
 
Rahel
15lxr
<7354>
berkata
14rmatw
<559>
kepada
16la
<413>
Lea
17hal
<3812>
Aku
 
 
mohon
19an
<4994>
berikanlah
18ynt
<5414>
beberapa
20yl
<0>
dudaim
21yadwdm
<1736>
anakmu
22Knb
<1121>
itu kepadaku
 
 
15
Lea
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya
2hl
<0>
Apakah perkara
 
 
kecil
3jemh
<4592>
bagimu untuk
6ysya 5ta
<582> <853>
mengambil
7txqlw 4Ktxq
<3947> <3947>
suamiku Sekarang kamu
 
 
juga
8Mg
<1571>
mau mengambil
9ta
<853>
dudaim
10yadwd
<1736>
anakku
11ynb
<1121>
Lalu
 
 
Rahel
13lxr
<7354>
menjawab
12rmatw
<559>
Kalau
 
 
begitu
14Nkl
<3651>
Yakub boleh
 
 
tidur
15bksy
<7901>
denganmu
16Kme
<5973>
malam
17hlylh
<3915>
ini sebagai
 
 
ganti
18txt
<8478>
dudaim
19yadwd
<1736>
anakmu
20Knb
<1121>
itu
 
 
16
Ketika
1abyw
<935>
Yakub
2bqey
<3290>
pulang
 
 
dari
3Nm
<4480>
ladang
4hdvh
<7704>
pada
 
 
sore hari
5breb
<6153>
itu
 
 
Lea
7hal
<3812>
keluar
6autw
<3318>
untuk
 
 
menyambutnya
8wtarql
<7125>
dan
 
 
berkata
9rmatw
<559>
Kamu harus
 
 
datang
11awbt
<935>
kepadaku
10yla
<413>
karena
12yk
<3588>
aku sudah
 
 
menyewamu
14Kytrkv 13rkv
<7936> <7936>
dengan
 
 
dudaim
15yadwdb
<1736>
anakku
16ynb
<1121>
Jadi Yakub

tidur
17bksyw
<7901>
dengannya
18hme
<5973>
pada
 
 
malam
19hlylb
<3915>
itu
20awh
<1931>
17
Allah
2Myhla
<430>
mendengarkan
1emsyw
<8085>
 
3la
<413>
Lea
4hal
<3812>
sehingga dia
 
 
mengandung
5rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
6dltw
<3205>
anak
8Nb
<1121>
laki-laki yang
 
 
kelima
9ysymx
<2549>
bagi
 
 
Yakub
7bqeyl
<3290>
18
Lea
2hal
<3812>
berkata
1rmatw
<559>
Allah
4Myhla
<430>
memberikan
3Ntn
<5414>
upah
5yrkv
<7939>
kepadaku karena aku
 
 
telah
6rsa
<834>
memberikan
7yttn
<5414>
hambaku
8ytxps
<8198>
kepada
 
 
suamiku
9ysyal
<376>
Jadi
10arqtw
<7121>
dia
 
 
menamainya
11wms
<8034>
Isakhar
12rsvy
<3485>
19
Lea
3hal
<3812>
mengandung
1rhtw
<2029>
lagi
2dwe
<5750>
dan
 
 
melahirkan
4dltw
<3205>
anak
5Nb
<1121>
laki-laki yang
 
 
keenam
6yss
<8345>
bagi
 
 
Yakub
7bqeyl
<3290>
20
Dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Allah
4Myhla
<430>
telah
2hal
<3812>
memberkatiku
3yndbz
<2064>
dengan
5yta
<853>
pemberian
6dbz
<2065>
yang
 
 
indah
7bwj
<2896>
Sekarang
8Meph
<6471>
suamiku
10ysya
<376>
akan
 
 
tinggal bersamaku
9ynlbzy
<2082>
karena
11yk
<3588>
aku telah
 
 
melahirkan
12ytdly
<3205>
 
13wl
<0>
enam
14hss
<8337>
anak laki-laki
15Mynb
<1121>
baginya Dia pun
17ta
<853>
menamainya
18wms 16arqtw
<8034> <7121>
Zebulon
19Nwlbz
<2074>
21
Setelah
1rxaw
<310>
itu dia
 
 
melahirkan
2hdly
<3205>
seorang
 
 
anak perempuan
3tb
<1323>
dan
4arqtw
<7121>
 
5ta
<853>
menamainya
6hms
<8034>
Dina
7hnyd
<1783>
22
Kemudian
 
 
Allah
2Myhla
<430>
mengingat
1rkzyw
<2142>
 
3ta
<853>
Rahel
4lxr
<7354>
dan
6hyla
<413>
Allah
7Myhla
<430>
mendengarkannya
5emsyw
<8085>
dan
 
 
membuka
8xtpyw
<6605>
 
9ta
<853>
kandungannya
10hmxr
<7358>
23
Dia
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
2dltw
<3205>
anak
3Nb
<1121>
laki-laki lalu dia
 
 
berkata
4rmatw
<559>
 
5Poa
<622>
Allah
6Myhla
<430>
telah membuang
7ta
<853>
aibku
8ytprx
<2781>
24
Rahel
1arqtw
<7121>
 
2ta
<853>
menamainya
3wms
<8034>
Yusuf
4Powy
<3130>
katanya
5rmal
<559>
Kiranya
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
menambahkan
6Poy
<3254>
bagiku
8yl
<0>
anak
9Nb
<1121>
laki-laki
 
 
lainnya
10rxa
<312>
25
Ketika
1yhyw
<1961>
Rahel
4lxr
<7354>
telah
2rsak
<834>
melahirkan
3hdly
<3205>
 
5ta
<853>
Yusuf
6Powy
<3130>
Yakub
8bqey
<3290>
berkata
7rmayw
<559>
kepada
9la
<413>
Laban
10Nbl
<3837>
Lepaskanlah
11ynxls
<7971>
aku supaya aku dapat
 
 
kembali
12hklaw
<1980>
ke
13la
<413>
tempat
14ymwqm
<4725>
asalku dan ke
 
 
negeriku
15yuralw
<776>
26
Berikanlah
1hnt
<5414>
 
2ta
<853>
istri-istriku
3ysn
<802>
dan
4taw
<853>
anak-anakku
5ydly
<3206>
kepadaku
 
 
yang
6rsa
<834>
demi mereka aku telah
 
 
bekerja
7ytdbe
<5647>
padamu dan biarkan aku
9Nhb 8Kta
<0> <853>
pergi
10hklaw
<1980>
 
11yk
<3588>
Engkau
12hta
<859>
sendiri
 
 
tahu
13tedy
<3045>
 
14ta
<853>
pekerjaan
15ytdbe
<5656>
yang
16rsa
<834>
telah aku kerjakan
 
 
bagimu
17Kytdbe
<5647>
27
Laban
3Nbl
<3837>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Aku
 
 
mohon
5an
<4994>
kepadamu
 
 
jika
4Ma
<518>
kamu
 
 
berkenan
8Kynyeb 7Nx 6ytaum
<5869> <2580> <4672>
tinggallah denganku sebab aku telah

mengamati tanda-tanda
9ytsxn
<5172>
bahwa
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
memberkatiku
10ynkrbyw
<1288>
karenamu
12Kllgb
<1558>
28
Lalu
 
 
katanya
1rmayw
<559>
pula
 
 
Sebutkan
2hbqn
<5344>
upahmu
3Krkv
<7939>
kepadaku dan aku akan
4yle
<5921>
memberikannya
5hntaw
<5414>
29
Yakub
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Engkau
3hta
<859>
sendiri
 
 
tahu
4tedy
<3045>
 
5ta
<853>
bagaimana
6rsa
<834>
aku
 
 
melayanimu
7Kytdbe
<5647>
dan
8taw
<853>
bagaimana
9rsa
<834>
keadaan
10hyh
<1961>
ternakmu
11Knqm
<4735>
bersamaku
12yta
<854>
30
Sebab
1yk
<3588>
hanya sedikit
2jem
<4592>
yang
3rsa
<834>
engkau
 
 
miliki
4hyh
<1961>
 
5Kl
<0>
sebelum
6ynpl
<6440>
aku datang dan sekarang itu sudah

bertambah
7Urpyw
<6555>
sangat banyak
8brl
<7230>
selama aku di sini
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
telah
 
 
memberkatimu
9Krbyw
<1288>
karena
13htew
<6258>
 
11Kta
<853>
kakiku
12ylgrl
<7272>
Kalau begitu
 
 
kapan
14ytm
<4970>
 
16Mg
<1571>
aku
17ykna
<595>
dapat
 
 
melakukannya
15hvea
<6213>
untuk
 
 
rumah tanggaku
18ytybl
<1004>
sendiri
 
 
31
Laban
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Apa
2hm
<4100>
yang harus
 
 
kuberikan
3Nta
<5414>
kepadamu
4Kl
<0>
Jawab
5rmayw
<559>
Yakub
6bqey
<3290>
Engkau
 
 
tidak
7al
<3808>
perlu
 
 
memberikan
8Ntt
<5414>
 
9yl
<0>
apa-apa
10hmwam
<3972>
kepadaku Aku akan
 
 
kembali
16hbwsa
<7725>
menggembalakan
17hera
<7462>
dan
 
 
menjaga
19rmsa
<8104>
kawanan
18Knau
<6629>
kambing dombamu
 
 
jika
11Ma
<518>
engkau mau
 
 
melakukan
12hvet
<6213>
 
13yl
<0>
hal
14rbdh
<1697>
ini
15hzh
<2088>
kepadaku
 
 
32
Hari ini
4Mwyh
<3117>
izinkan aku

berjalan
1rbea
<5674>
di antara
2lkb
<3605>
kawanan kambing dombamu
3Knau
<6629>
untuk
 
 
memisahkan
5roh
<5493>
dari situ
6Msm
<8033>
setiap
7lk
<3605>
domba
8hv
<7716>
yang
 
 
berbintik-bintik
9dqn
<5348>
dan
 
 
bertutul
10awljw
<2921>
dan
 
 
setiap
11lkw
<3605>
anak domba
14Mybvkb
<3775>
yang
12hv
<7716>
berwarna gelap
13Mwx
<2345>
dan setiap
 
 
kambing
17Myzeb
<5795>
yang
 
 
bertutul
15awljw
<2921>
atau
 
 
berbintik-bintik
16dqnw
<5348>
Itulah yang akan
 
 
menjadi
18hyhw
<1961>
upahku
19yrkv
<7939>
33
 
4Mwyb
<3117>
Kelak
5rxm
<4279>
 
2yb
<0>
kebenaranku
3ytqdu
<6666>
itu
 
 
menjadi saksi
1htnew
<6030>
bagiku
 
 
ketika
6yk
<3588>
engkau
 
 
datang
7awbt
<935>
untuk
8le
<5921>
memeriksa
 
 
upahku
9yrkv
<7939>
 
10Kynpl
<6440>
Semua
11lk
<3605>
yang
12rsa
<834>
tidak
13wnnya
<369>
berbintik-bintik
14dqn
<5348>
atau
 
 
bertutul
15awljw
<2921>
di antara
 
 
kambing-kambing
16Myzeb
<5795>
itu dan yang tidak
 
 
berwarna gelap
17Mwxw
<2345>
di antara
 
 
domba-domba
18Mybvkb
<3775>
itu
 
 
itu
20awh
<1931>
akan
 
 
diperhitungkan sebagai curianku
19bwng
<1589>
 
21yta
<854>
34
Laban
2Nbl
<3837>
menjawab
1rmayw
<559>
Baiklah
3Nh
<2005>
Jadilah
5yhy 4wl
<1961> <3863>
seperti yang
 
 
kaukatakan
6Krbdk
<1697>
itu
 
 
35
Namun pada
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
dia
 
 
memisahkan
1royw
<5493>
 
4ta
<853>
kambing-kambing jantan
5Mysyth
<8495>
yang
 
 
bergaris-garis
6Mydqeh
<6124>
dan
 
 
bertutul
7Myaljhw
<2921>
dan
8taw
<853>
semua
9lk
<3605>
kambing betina
10Myzeh
<5795>
yang
 
 
berbintik-bintik
11twdqnh
<5348>
dan
 
 
bertutul
12taljhw
<2921>
semua
13lk
<3605>
yang
14rsa
<834>
ada
 
 
warna putih
15Nbl
<3836>
pada badannya Dia juga memisahkan
16wb
<0>
semua
17lkw
<3605>
domba
19Mybvkb
<3775>
yang
 
 
berwarna gelap
18Mwx
<2345>
lalu Laban

menyerahkannya
20Ntyw
<5414>
ke
 
 
tangan
21dyb
<3027>
anak-anaknya
22wynb
<1121>
36
Kemudian dia
 
 
mengambil
1Mvyw
<7760>
jarak
 
 
antara
5wnyb
<996>
dirinya
 
 
dengan
6Nybw
<996>
Yakub
7bqey
<3290>
selama
 
 
tiga
3tsls
<7969>
hari
4Mymy
<3117>
perjalanan
2Krd
<1870>
sementara
 
 
Yakub
8bqeyw
<3290>
menggembalakan
9her
<7462>
sisanya
13trtwnh
<3498>
dari
10ta
<853>
kawanan kambing domba
11Nau
<6629>
Laban
12Nbl
<3837>
37
Kemudian
2wl
<0>
Yakub
3bqey
<3290>
memotong
1xqyw
<3947>
ranting-ranting
4lqm
<4731>
segar
6xl
<3892>
dari
 
 
pohon hawar
5hnbl
<3839>
pohon badam
7zwlw
<3869>
dan
 
 
pohon berangan
8Nwmrew
<6196>
lalu dia
 
 
mengupas
9lupyw
<6478>
 
10Nhb
<0>
belang-belang
11twlup
<6479>
putihnya
12twnbl
<3836>
sehingga
 
 
terlihatlah
13Pvxm
<4286>
warna putih
14Nblh
<3836>
 
15rsa
<834>
pada
16le
<5921>
ranting-ranting
17twlqmh
<4731>
itu
 
 
38
Dia
 
 
meletakkan
1guyw
<3322>
 
2ta
<853>
ranting-ranting
3twlqmh
<4731>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
dikupasnya
5lup
<6478>
di depan
13xknl
<5227>
kawanan kambing domba
14Nauh
<6629>
itu di
 
 
palungan-palungan
6Myjhrb
<7298>
di
 
 
penampungan-penampungan
7twtqsb
<8268>
air
8Mymh
<4325>
tempat
 
 
kawanan
11Nauh
<6629>
itu
9rsa
<834>
datang
10Nabt
<935>
untuk
 
 
minum
12twtsl
<8354>
Biasanya mereka saling
 
 
kawin
15hnmxyw
<3179>
ketika mereka
 
 
datang
16Nabb
<935>
untuk
 
 
minum
17twtsl
<8354>
39
Ketika
 
 
kawanan
2Nauh
<6629>
itu
 
 
kawin
1wmxyw
<3179>
di depan
3la
<413>
ranting-ranting
4twlqmh
<4731>
itu
 
 
kawanan
6Nauh
<6629>
itu
 
 
melahirkan
5Ndltw
<3205>
yang
 
 
bergaris-garis
7Mydqe
<6124>
berbintik-bintik
8Mydqn
<5348>
dan
 
 
bertutul
9Myaljw
<2921>
40
Yakub
3bqey
<3290>
memisahkan
2dyrph
<6504>
anak-anak domba
1Mybvkhw
<3775>
dan
 
 
menghadapkan
5ynp 4Ntyw
<6440> <5414>
kawanan
6Nauh
<6629>
itu
 
 
ke arah
7la
<413>
yang
 
 
bergaris-garis
8dqe
<6124>
dan
 
 
semua
9lkw
<3605>
yang
 
 
berwarna gelap
10Mwx
<2345>
dari
 
 
kawanan domba
11Naub
<6629>
milik
 
 
Laban
12Nbl
<3837>
Dia
 
 
memisahkan
13tsyw
<7896>
 
14wl
<0>
kawanan dombanya
15Myrde
<5739>
dari
17alw 16wdbl
<3808> <905>
milik
18Mts
<7896>
 
20Nau 19le
<6629> <5921>
Laban
21Nbl
<3837>
41
 
1hyhw
<1961>
Setiap
2lkb
<3605>
kali yang
 
 
lebih kuat
5twrsqmh
<7194>
dari
 
 
kawanan
4Nauh
<6629>
itu
 
 
kawin
3Mxy
<3179>
Yakub
7bqey
<3290>
akan
 
 
meletakkan
6Mvw
<7760>
 
8ta
<853>
ranting-ranting
9twlqmh
<4731>
di depan
12Myjhrb
<7298>
mata
10ynyel
<5869>
kawanan
11Nauh
<6629>
itu sehingga mereka bisa
 
 
kawin
13hnmxyl
<3179>
dekat
 
 
ranting-ranting
14twlqmb
<4731>
itu
 
 
42
Namun dia
 
 
tidak
3al
<3808>
meletakkannya
4Myvy
<7760>
di depan
 
 
kawanan
2Nauh
<6629>
yang
 
 
lemah
1Pyjehbw
<5848>
Karena itu yang
5hyhw
<1961>
lemah
6Mypjeh
<5848>
adalah milik
 
 
Laban
7Nbll
<3837>
sedangkan yang
 
 
kuat
8Myrsqhw
<7194>
adalah milik
 
 
Yakub
9bqeyl
<3290>
43
Dengan demikian Yakub

bertambah kaya raya
1Urpyw
<6555>
Dia
 
 
mempunyai
5yhyw
<1961>
 
2syah
<376>
banyak
3dam
<3966>
sekali
4dam
<3966>
 
6wl
<0>
kawanan kambing domba
7Nau
<6629>
hamba laki-laki
10Mydbew
<5650>
dan
8twbr
<7227>
hamba perempuan
9twxpsw
<8198>
unta
11Mylmgw
<1581>
dan
 
 
keledai
12Myrmxw
<2543>