Prev Chapter Genesis 31 Next Chapter
1
Pada suatu hari Yakub
 
 
mendengar
1emsyw
<8085>
 
2ta
<853>
perkataan
3yrbd
<1697>
anak-anak
4ynb
<1121>
Laban
5Nbl
<3837>
katanya
6rmal
<559>
 
7xql
<3947>
Yakub
8bqey
<3290>
telah mengambil
9ta
<853>
segala
10lk
<3605>
milik
11rsa
<834>
ayah
12wnybal
<1>
kita dan dari
 
 
milik
13rsamw
<834>
ayah
14wnybal
<1>
kita itu dia
 
 
membangun
15hve
<6213>
 
16ta
<853>
seluruh
17lk
<3605>
kekayaan
18dbkh
<3519>
ini
19hzh
<2088>
2
Yakub
2bqey
<3290>
memperhatikan
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
wajah
4ynp
<6440> ==>
Laban
5Nbl
<3837>
tampaknya
4ynp
<== <6440>
 
6hnhw
<2009>
tidak
7wnnya
<369>
lagi
 
 
seperti dahulu
10Mwsls 9lwmtk
<8032> <8543>
terhadapnya
8wme
<5973>
3
Lalu
 
 
berkatalah
1rmayw
<559>
TUHAN
2hwhy
<3068>
kepada
3la
<413>
Yakub
4bqey
<3290>
Kembalilah
5bws
<7725>
ke
6la
<413>
tanah
7Ura
<776>
nenek moyangmu
8Kytwba
<1>
dan kepada
 
 
keluargamu
9Ktdlwmlw
<4138>
dan Aku
 
 
akan
10hyhaw
<1961>
menyertaimu
11Kme
<5973>
4
Setelah itu
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
menyuruh
1xlsyw
<7971>
orang untuk
 
 
memanggil
3arqyw
<7121>
Rahel
4lxrl
<7354>
dan
 
 
Lea
5hallw
<3812>
ke
7la
<413>
tempat
 
 
kawanan kambing dombanya
8wnau
<6629>
di
 
 
padang
6hdvh
<7704>
5
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada mereka
 
 
Aku
4ykna
<595>
 
2Nhl
<0>
memperhatikan
3har
<7200>
bahwa
8yk
<3588>
 
5ta
<853>
wajah
6ynp
<6440> ==>
ayahmu
7Nkyba
<1>
terhadapku
6ynp
<== <6440>
tidak lagi
9wnnya
<369>
 
10yla
<413>
seperti dahulu
12Msls 11lmtk
<8032> <8543>
Akan tetapi
 
 
Allah
13yhlaw
<430>
ayahku
14yba
<1>
 
15hyh
<1961>
menyertaiku
16ydme
<5978>
6
Kalian
1hntaw
<859>
tahu
2Ntedy
<3045>
bahwa
3yk
<3588>
dengan
 
 
sekuat
4lkb
<3605>
tenaga
5yxk
<3581>
aku sudah
 
 
bekerja
6ytdbe
<5647>
pada
7ta
<853>
ayahmu
8Nkyba
<1>
7
Namun
 
 
ayahmu
1Nkybaw
<1>
telah
 
 
menipuku
2lth
<2048>
dan
3yb
<0>
mengubah
4Plxhw
<2498>
 
5ta
<853>
upahku
6ytrkvm
<4909>
sebanyak
 
 
sepuluh
7trve
<6235>
kali
8Mynm
<4489>
Akan tetapi
 
 
Allah
11Myhla
<430>
tidak
9alw
<3808>
membiarkannya
10wntn
<5414>
menjahatiku
12erhl
<7489>
 
13ydme
<5978>
8
Jika
1Ma
<518>
dia
12hk 2hk
<3541> <3541>
berkata
13rmay 3rmay
<559> <559>
Yang
 
 
berbintik-bintik
4Mydqn
<5348>
akan
 
 
menjadi
15hyhy
<1961>
upahmu
16Krkv
<7939>
seluruh
8lk
<3605>
kawanan
9Nauh
<6629>
itu pun
 
 
melahirkan
17wdlyw
<3205>
yang
 
 
berbintik-bintik
10Mydqn
<5348>
Jika
11Maw
<518>
dia berkata Yang
 
 
bergaris-garis
14Mydqe
<6124>
akan
 
 
menjadi
5hyhy
<1961>
upahmu
6Krkv
<7939>
seluruh
18lk
<3605>
kawanan
19Nauh
<6629>
itu pun
 
 
melahirkan
7wdlyw
<3205>
yang
 
 
bergaris-garis
20Mydqe
<6124>
9
Demikianlah
 
 
Allah
2Myhla
<430>
mengambil
1luyw
<5337>
 
3ta
<853>
ternak
4hnqm
<4735>
ayahmu
5Mkyba
<1>
dan
 
 
memberikannya
6Ntyw
<5414>
kepadaku
7yl
<0>
10
 
1yhyw
<1961>
Pada musim
2teb
<6256>
kawin
3Mxy
<3179>
ternak
4Nauh
<6629>
aku
 
 
mengarahkan
5avaw
<5375>
mataku
6ynye
<5869>
dan
 
 
melihat
7araw
<7200>
dalam
 
 
mimpi
8Mwlxb
<2472>
tampaklah
9hnhw
<2009>
kambing-kambing jantan
10Mydteh
<6260>
yang sedang
12le 11Myleh
<5921> <5927>
kawin
13Nauh
<6629>
adalah yang
 
 
bergaris-garis
14Mydqe
<6124>
berbintik-bintik
15Mydqn
<5348>
dan
 
 
bertutul
16Mydrbw
<1261>
11
Kemudian
 
 
Malaikat
3Kalm
<4397>
Allah
4Myhlah
<430>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
dalam
 
 
mimpi
5Mwlxb
<2472>
Yakub
6bqey
<3290>
Aku
 
 
menjawab
7rmaw
<559>
Ya
8ynnh
<2009>
12
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Sekarang
3an
<4994>
angkatlah
2av
<5375>
matamu
4Kynye
<5869>
dan
 
 
lihatlah
5harw
<7200>
bahwa
6lk
<3605>
kambing-kambing jantan
7Mydteh
<6260>
yang sedang
9le
<5921>
kawin
10Nauh 8Myleh
<6629> <5927>
itu adalah yang
 
 
bergaris-garis
11Mydqe
<6124>
berbintik-bintik
12Mydqn
<5348>
dan
 
 
bertutul
13Mydrbw
<1261>
karena
14yk
<3588>
Aku telah
 
 
melihat
15ytyar
<7200>
 
16ta
<853>
semua
17lk
<3605>
yang
18rsa
<834>
dilakukan
20hve
<6213>
Laban
19Nbl
<3837>
terhadapmu
21Kl
<0>
13
Akulah
1ykna
<595>
Allah
2lah
<410>
yang di
3tyb
<0>
Betel
4la
<1008>
tempat
7Ms
<8033>
kamu
5rsa
<834>
mencurahkan minyak
6txsm
<4886>
pada sebuah
 
 
tugu
8hbum
<4676>
dan
11yl
<0>
di sana
12Ms
<8033>
kamu
9rsa
<834>
membuat suatu sumpah
13rdn 10trdn
<5088> <5087>
kepada-Ku
 
 
Sekarang
14hte
<6258>
bangkitlah
15Mwq
<6965>
tinggalkan
16au
<3318>
 
17Nm
<4480>
tanah
18Urah
<776>
ini
19tazh
<2063>
dan
 
 
kembalilah
20bwsw
<7725>
ke
21la
<413>
tanah
22Ura
<776>
kelahiranmu
23Ktdlwm
<4138>
14
Rahel
2lxr
<7354>
dan
 
 
Lea
3halw
<3812>
berkata
1Netw
<6030>
kepada Yakub Apakah
5wl 4hnrmatw
<0> <559>
masih
6dweh
<5750>
ada
7wnl
<0>
bagian
8qlx
<2506>
atau
 
 
warisan
9hlxnw
<5159>
bagi kami dalam
 
 
rumah
10tybb
<1004>
ayah
11wnyba
<1>
kami
 
 
15
Bukankah
1awlh
<3808>
kami ini
 
 
dianggapnya
3wnbsxn
<2803>
orang asing
2twyrkn
<5237>
 
4wl
<0>
Sebab
5yk
<3588>
dia telah
 
 
menjual
6wnrkm
<4376>
kami dan telah
8Mg
<1571>
menghabiskan
9lwka 7lkayw
<398> <398>
 
10ta
<853>
uang
11wnpok
<3701>
kami itu
 
 
16
Karena
1yk
<3588>
itu
 
 
segala
2lk
<3605>
kekayaan
3rseh
<6239>
yang
4rsa
<834>
diambil
5lyuh
<5337>
Allah
6Myhla
<430>
dari
 
 
ayah
7wnybam
<1>
kami
8wnl
<0>
adalah
9awh
<1931>
milik kami dan
 
 
anak-anak
10wnynblw
<1121>
kami
 
 
Sekarang
11htew
<6258>
lakukanlah
17hve
<6213>
apa pun
12lk
<3605>
yang
13rsa
<834>
dikatakan
14rma
<559>
Allah
15Myhla
<430>
kepadamu
16Kyla
<413>
17
Lalu
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
bersiap
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
menaikkan
3avyw
<5375>
 
4ta
<853>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
dan
6taw
<853>
istri-istrinya
7wysn
<802>
ke
 
 
atas
8le
<5921>
unta
9Mylmgh
<1581>
18
Dia
 
 
membawa
1ghnyw
<5090>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
kawanan ternaknya
4whnqm
<4735>
yaitu
 
 
kawanan ternak
10hnqm
<4735>
yang
12rsa 11wnynq
<834> <7075>
diperolehnya
13skr
<7408>
di
14Ndpb
<0>
Padan-Aram
15Mra
<6307>
dan
5taw
<853>
segala
6lk
<3605>
harta benda
7wskr
<7399>
yang
8rsa
<834>
dikumpulkannya
9skr
<7408>
untuk
 
 
pergi
16awbl
<935>
kepada
17la
<413>
Ishak
18qxuy
<3327>
ayahnya
19wyba
<1>
di
 
 
tanah
20hura
<776>
Kanaan
21Nenk
<3667>
19
Ketika
 
 
Laban
1Nblw
<3837>
pergi
2Klh
<1980>
untuk
 
 
mengguntingi bulu
3zzgl
<1494>
 
4ta
<853>
domba-dombanya
5wnau
<6629>
Rahel
7lxr
<7354>
mencuri
6bngtw
<1589>
 
8ta
<853>
terafim
9Myprth
<8655>
 
10rsa
<834>
ayahnya
11hybal
<1>
20
Yakub
2bqey
<3290>
diam-diam pergi
1bngyw
<1589>
 
3ta
<853>
di luar kesadaran
4bl
<3820>
Laban
5Nbl
<3837>
orang Aram
6ymrah
<761>
itu
 
 
dengan
7le
<5921>
tidak
8ylb
<1097>
memberitahukan
9dygh
<5046>
kepadanya
10wl
<0>
bahwa
11yk
<3588>
dia
13awh
<1931>
melarikan diri
12xrb
<1272>
21
Jadi dia
 
 
melarikan
1xrbyw
<1272>
diri dengan
2awh
<1931>
segala
3lkw
<3605>
yang
4rsa
<834>
dimilikinya Dia
5wl
<0>
berangkat
6Mqyw
<6965>
dan
 
 
menyeberangi
7rbeyw
<5674>
 
8ta
<853>
sungai
9rhnh
<5104>
dan
 
 
mengarahkan
10Mvyw
<7760>
pandangannya
11ta
<853>
ke
12wynp
<6440>
arah
 
 
pegunungan
13rh
<2022>
Gilead
14delgh
<1568>
22
Pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
yang
 
 
ketiga
4ysylsh
<7992>
dikabarkanlah
1dgyw
<5046>
hal ini kepada
 
 
Laban
2Nbll
<3837>
bahwa
5yk
<3588>
Yakub
7bqey
<3290>
telah
 
 
melarikan
6xrb
<1272>
diri
 
 
23
Jadi dia
 
 
mengumpulkan
1xqyw
<3947>
 
2ta
<853>
saudara-saudaranya
3wyxa
<251>
dan
4wme
<5973>
mengejar
5Pdryw
<7291>
Yakub selama
7Krd 6wyrxa
<1870> <310>
tujuh
8tebs
<7651>
hari
9Mymy
<3117>
sampai mereka dapat
 
 
menyusulnya
10qbdyw
<1692>
di
11wta
<853>
pegunungan
12rhb
<2022>
Gilead
13delgh
<1568>
24
Malam
7hlylh
<3915>
itu
 
 
Allah
2Myhla
<430>
datang
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Laban
4Nbl
<3837>
orang Aram
5ymrah
<761>
itu dalam
 
 
mimpi
6Mlxb
<2472>
dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepadanya
9wl
<0>
Berhati-hatilah
10rmsh
<8104>
 
11Kl
<0>
jangan
12Np
<6435>
katakan
13rbdt
<1696>
apa pun
 
 
kepada
14Me
<5973>
Yakub
15bqey
<3290>
entah itu
 
 
baik
16bwjm
<2896>
atau
17de
<5704>
buruk
18er
<7451>
25
Laban
2Nbl
<3837>
pun
 
 
menyusul
1gvyw
<5381>
 
3ta
<853>
Yakub
4bqey
<3290>
Ketika
 
 
Yakub
5bqeyw
<3290>
memasang
6eqt
<8628>
 
7ta
<853>
tendanya
8wlha
<168>
di
 
 
pegunungan
9rhb
<2022>
itu
 
 
Laban
10Nblw
<3837>
dan
12ta
<854>
saudara-saudaranya
13wyxa
<251>
pun
 
 
memasang
11eqt
<8628>
tendanya di
 
 
pegunungan
14rhb
<2022>
Gilead
15delgh
<1568>
26
Laban
2Nbl
<3837>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Yakub
3bqeyl
<3290>
Apa
4hm
<4100>
yang
 
 
kaulakukan
5tyve
<6213>
ini dengan
 
 
pergi diam-diam
6bngtw
<1589>
 
7ta
<853>
di luar kesadaranku
8ybbl
<3824>
dan
 
 
membawa
9ghntw
<5090>
 
10ta
<853>
anak-anak perempuanku
11ytnb
<1323>
seperti orang yang
 
 
ditawan
12twybsk
<7617>
dengan
 
 
pedang
13brx
<2719>
27
Mengapa
1hml
<4100>
kamu
2tabxn
<2244>
melarikan diri
3xrbl
<1272>
dan
 
 
pergi
4bngtw
<1589> ==>
dariku
 
 
secara diam-diam
4bngtw
<== <1589>
dan
5yta
<853>
tidak
6alw
<3808>
mengatakannya
7tdgh
<5046>
kepadaku supaya aku dapat
8yl
<0>
melepasmu
9Kxlsaw
<7971>
dengan
 
 
sukacita
10hxmvb
<8057>
diiringi
 
 
nyanyian
11Myrsbw
<7892>
dengan
 
 
tamborin
12Ptb
<8596>
dan
 
 
harpa
13rwnkbw
<3658>
28
Kamu bahkan
 
 
tidak
1alw
<3808>
memberiku kesempatan
2yntsjn
<5203>
untuk
 
 
mencium
3qsnl
<5401>
cucu-cucuku
4ynbl
<1121>
dan
 
 
anak-anak perempuanku
5ytnblw
<1323>
Kali ini
6hte
<6258>
kamu sudah
 
 
bertindak
8wve
<6213>
bodoh
7tlkoh
<5528>
29
Ada
1sy
<3426>
kuasa
2lal
<410>
dalam
 
 
tanganku
3ydy
<3027>
untuk
 
 
berbuat
4twvel
<6213>
 
5Mkme
<5973>
jahat
6er
<7451>
terhadapmu tetapi
 
 
tadi malam
9sma
<570>
Allah
7yhlaw
<430>
ayahmu
8Mkyba
<1>
berkata
10rma
<559>
kepadaku
11yla
<413>
 
12rmal
<559>
Berhati-hatilah
13rmsh
<8104>
jangan
14Kl
<0>
katakan
15rbdm
<1696>
apa pun
 
 
kepada
16Me
<5973>
Yakub
17bqey
<3290>
entah itu
 
 
baik
18bwjm
<2896>
atau
19de
<5704>
buruk
20er
<7451>
30
Sekarang
1htew
<6258>
memang kamu
 
 
benar-benar
3tklh 2Klh
<1980> <1980> ==>
telah
 
 
pergi
3tklh 2Klh
<== <1980> <1980>
karena
4yk
<3588>
kamu
 
 
sangat merindukan
6htpokn 5Pokn
<3700> <3700>
rumah
7tybl
<1004>
ayahmu
8Kyba
<1>
tetapi
 
 
mengapa
9hml
<4100>
kamu
 
 
mencuri
10tbng
<1589>
 
11ta
<853>
ilah-ilahku
12yhla
<430>
31
Yakub
2bqey
<3290>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
kepada
 
 
Laban
4Nbll
<3837>
Sebab
5yk
<3588>
aku
 
 
takut
6ytary
<3372>
Aku
7yk
<3588>
pikir
8ytrma
<559>
jangan-jangan
9Np
<6435>
engkau akan
 
 
merebut
10lzgt
<1497>
 
11ta
<853>
anak-anakmu
12Kytwnb
<1323>
dariku
13ymem
<5973>
32
Namun
 
 
pada
1Me
<5973>
siapa
2rsa
<834>
pun engkau
 
 
menemukan
3aumt
<4672>
 
4ta
<853>
ilah-ilahmu
5Kyhla
<430>
itu dia
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
hidup
7hyxy
<2421>
lagi
 
 
Di hadapan
8dgn
<5048>
saudara-saudara
9wnyxa
<251>
kita
 
 
periksalah
10rkh
<5234>
milikmu
11Kl
<0>
apakah
12hm
<4100>
ada
 
 
padaku
13ydme
<5978>
dan
 
 
ambillah
14xqw
<3947>
itu untukmu
 
 
Yakub
18bqey
<3290>
 
15Kl
<0>
tidak
16alw
<3808>
tahu
17edy
<3045>
bahwa
19yk
<3588>
Rahellah
20lxr
<7354>
yang
 
 
mencurinya
21Mtbng
<1589>
33
Lalu
 
 
masuklah
1abyw
<935>
Laban
2Nbl
<3837>
ke dalam
 
 
tenda
3lhab
<168>
Yakub
4bqey
<3290>
dan
 
 
tenda
5lhabw
<168>
Lea
6hal
<3812>
dan
 
 
tenda
7lhabw
<168>
kedua
8yts
<8147>
hambanya
9thmah
<519>
tetapi dia
 
 
tidak
10alw
<3808>
menemukannya
11aum
<4672>
Kemudian dia
 
 
keluar
12auyw
<3318>
dari
 
 
tenda
13lham
<168>
Lea
14hal
<3812>
dan
 
 
masuk
15abyw
<935>
ke dalam
 
 
tenda
16lhab
<168>
Rahel
17lxr
<7354>
34
Rahel
1lxrw
<7354>
telah
 
 
mengambil
2hxql
<3947>
 
3ta
<853>
terafim
4Myprth
<8655>
itu dan
 
 
memasukannya
5Mmvtw
<7760>
ke dalam
 
 
pelana
6rkb
<3733>
unta
7lmgh
<1581>
lalu dia
 
 
duduk
8bstw
<3427>
di atasnya
9Mhyle
<5921>
Laban
11Nbl
<3837>
menggeledah
10ssmyw
<4959>
 
12ta
<853>
seluruh
13lk
<3605>
tenda
14lhah
<168>
tetapi dia
 
 
tidak
15alw
<3808>
menemukannya
16aum
<4672>
35
Rahel
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
2la
<413>
ayahnya
3hyba
<1>
Tuanku
7ynda
<113>
janganlah
4la
<408>
marah
5rxy
<2734>
terhadapku
6ynyeb
<5869>
Aku
8yk
<3588>
tidak
9awl
<3808>
sanggup
10lkwa
<3201>
berdiri
11Mwql
<6965>
di hadapanmu
12Kynpm
<6440>
karena
13yk
<3588>
hal yang
 
 
biasa
14Krd
<1870>
bagi
 
 
perempuan
15Mysn
<802>
sedang terjadi atasku Laban
16yl
<0>
mencari
17vpxyw
<2664>
tetapi dia
 
 
tidak
18alw
<3808>
menemukan
19aum
<4672>
 
20ta
<853>
terafim
21Myprth
<8655>
itu
 
 
36
Yakub
2bqeyl
<3290>
menjadi marah
1rxyw
<2734>
dan
 
 
bertengkar
3bryw
<7378>
dengan
 
 
Laban
4Nblb
<3837>
Yakub
6bqey
<3290>
berkata
5Neyw
<6030>
kepada
7rmayw
<559>
Laban
8Nbll
<3837>
Apa
9hm
<4100>
pelanggaranku
10yesp
<6588>
Apa
11hm
<4100>
dosaku
12ytajx
<2403>
sampai
13yk
<3588>
engkau
 
 
mengejarku
14tqld
<1814>
segigih
15yrxa
<310>
ini
 
 
37
Ketika
1yk
<3588>
engkau
 
 
menggeledah
2tssm
<4959>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
barangku
5ylk
<3627>
apakah
6hm
<4100>
engkau
 
 
menemukan
7taum
<4672>
semua
8lkm
<3605>
barang
9ylk
<3627>
rumahmu
10Ktyb
<1004>
Letakkanlah
11Myv
<7760>
itu di
 
 
sini
12hk
<3541>
di
 
 
hadapan
13dgn
<5048>
saudara-saudaraku
14yxa
<251>
dan
 
 
saudara-saudaramu
15Kyxaw
<251>
supaya mereka
 
 
dapat
16wxykwyw
<3198>
memutuskannya di
 
 
antara
17Nyb
<996>
kita
 
 
berdua
18wnyns
<8147>
38
Selama
1hz
<2088>
dua puluh
2Myrve
<6242>
tahun
3hns
<8141>
aku
4ykna
<595>
bersamamu
5Kme
<5973>
domba-domba betina
6Kylxr
<7353>
dan
 
 
kambing-kambing betinamu
7Kyzew
<5795>
tidak
8al
<3808>
pernah
 
 
keguguran
9wlks
<7921>
dan aku juga
 
 
tidak
12al
<3808>
memakan
13ytlka
<398>
domba-domba jantan
10ylyaw
<352>
dari
 
 
kawanan kambing dombamu
11Knau
<6629>
39
Yang
 
 
dicabik-cabik oleh binatang buas
1hprj
<2966>
tidak
2al
<3808>
kubawa
3ytabh
<935>
kepadamu
4Kyla
<413>
aku
5ykna
<595>
sendiri yang
 
 
menggantinya
6hnjxa
<2398>
Yang
 
 
dicuri
9ytbng
<1589>
pada
 
 
waktu siang
10Mwy
<3117>
atau
11ytbngw
<1589>
malam
12hlyl
<3915>
pun engkau
 
 
tuntut
8hnsqbt
<1245>
dari
 
 
tanganku
7ydym
<3027>
40
Aku ini
 
 
dilahap
3ynlka
<398>
oleh
 
 
panas
4brx
<2721>
pada
1ytyyh
<1961>
siang hari
2Mwyb
<3117>
dan oleh
 
 
dingin
5xrqw
<7140>
pada
 
 
malam hari
6hlylb
<3915>
Tidur
8ytns
<8142>
pun
 
 
menjauh
7ddtw
<5074>
dari
 
 
mataku
9ynyem
<5869>
41
Selama
1hz
<2088>
 
2yl
<0>
dua puluh
3Myrve
<6242>
tahun
4hns
<8141>
aku berada di
 
 
rumahmu
5Ktybb
<1004>
Aku
 
 
bekerja
6Kytdbe
<5647>
padamu selama
 
 
empat
7ebra
<702>
belas
8hrve
<6240>
tahun
9hns
<8141>
untuk
 
 
dua
10ytsb
<8147>
anak perempuanmu
11Kytnb
<1323>
dan
 
 
enam
12ssw
<8337>
tahun
13Myns
<8141>
untuk
 
 
ternakmu
14Knaub
<6629>
Selama itu engkau
 
 
mengubah
15Plxtw
<2498>
 
16ta
<853>
upahku
17ytrkvm
<4909>
sebanyak
 
 
sepuluh
18trve
<6235>
kali
19Mynm
<4489>
42
Seandainya
1ylwl
<3884> ==>
Allah
2yhla
<430>
ayahku
3yba
<1>
yaitu
 
 
Allah
4yhla
<430>
Abraham
5Mhrba
<85>
Yang Ditakuti
6dxpw
<6343>
oleh
 
 
Ishak
7qxuy
<3327>
tidak
1ylwl
<== <3884>
menyertaiku
8hyh
<1961>
 
9yl
<0>
tentu
10yk
<3588>
engkau
 
 
sudah membiarkanku
11hte
<6258>
pergi
13yntxls
<7971>
dengan
 
 
tangan kosong
12Mqyr
<7387>
Allah
20Myhla
<430>
telah
 
 
memperhatikan
19har
<7200>
 
14ta
<853>
kesusahan
15yyne
<6040>
dan
16taw
<853>
kerja keras
17eygy
<3018>
tanganku
18ypk
<3709>
sehingga Dia
 
 
menegurmu
21xkwyw
<3198>
tadi malam
22sma
<570>
43
Laban
2Nbl
<3837>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Yakub
5bqey
<3290>
Anak-anak perempuan
6twnbh
<1323>
ini adalah
 
 
anakku
7ytnb
<1323>
anak-anak
8Mynbhw
<1121>
itu adalah
 
 
cucuku
9ynb
<1121>
kawanan kambing domba
10Nauhw
<6629>
itu adalah
 
 
kawananku
11ynau
<6629>
dan
 
 
segala
12lkw
<3605>
yang
13rsa
<834>
 
14hta
<859>
kaulihat
15har
<7200>
adalah milikku Namun

apa
19hm
<4100>
yang dapat aku
 
 
lakukan
20hvea
<6213>
hari
22Mwyh
<3117>
ini
21hlal
<428>
untuk
17awh 16yl
<1931> <0>
anak-anak perempuanku
18ytnblw
<1323>
atau
23wa
<176>
untuk
 
 
anak-anak
24Nhynbl
<1121>
yang
25rsa
<834>
telah mereka
 
 
lahirkan
26wdly
<3205>
44
Oleh sebab
 
 
itu
1htew
<6258>
mari
2hkl
<1980>
kita
 
 
membuat
3htrkn
<3772>
perjanjian
4tyrb
<1285>
antara
 
 
aku
5yna
<589>
dan
 
 
kamu
6htaw
<859>
Biarlah ini
 
 
menjadi
7hyhw
<1961>
saksi
8del
<5707>
antara
9ynyb
<996>
aku dan
 
 
kamu
10Knybw
<996>
45
Lalu
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
mengambil
1xqyw
<3947>
sebongkah
 
 
batu
3Nba
<68>
dan didirikannya menjadi sebuah
4hmyryw
<7311>
tugu
5hbum
<4676>
46
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
saudara-saudaranya
3wyxal
<251>
Kumpulkanlah
4wjql
<3950>
batu-batu
5Mynba
<68>
Lalu mereka
 
 
mengambil
6wxqyw
<3947>
batu-batu
7Mynba
<68>
dan
 
 
membuat
8wveyw
<6213>
satu
 
 
tumpukan
9lg
<1530>
Setelah itu mereka
 
 
makan
10wlkayw
<398>
di sana
11Ms
<8033>
di dekat
12le
<5921>
tumpukan
13lgh
<1530>
itu
 
 
47
 
2wl
<0>
Laban
3Nbl
<3837>
menamai
1arqyw
<7121>
tempat itu
4rgy
<0>
Yegar-Sahaduta
5atwdhv
<3026>
Namun
 
 
Yakub
6bqeyw
<3290>
menamainya
7arq
<7121>
 
8wl
<0>
Galed
9delg
<1567>
48
Laban
2Nbl
<3837>
berkata
1rmayw
<559>
Tumpukan batu
3lgh
<1530>
ini
4hzh
<2088>
adalah
 
 
saksi
5de
<5707>
antara
6ynyb
<996>
aku dan kamu
 
 
pada
9le
<5921>
 
7Knybw
<996>
hari
8Mwyh
<3117>
ini
 
 
Itu sebabnya
10Nk
<3651>
Yakub
 
 
menyebut
11arq
<7121>
tempat itu
12wms
<8034>
Galed
13delg
<1567>
49
atau
 
 
Mizpa
1hpumhw
<4709>
sebab
2rsa
<834>
kata
3rma
<559>
Laban Biarlah

TUHAN
5hwhy
<3068>
mengawasi
4Puy
<6822>
kau dan aku
7Knybw 6ynyb
<996> <996>
ketika
8yk
<3588>
kita
 
 
tidak
9rton
<5641> ==>
saling
11wherm 10sya
<7453> <582>
melihat
9rton
<== <5641>
50
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
menyusahkan
2hnet
<6031>
 
3ta
<853>
anak-anak perempuanku
4ytnb
<1323>
atau
5Maw
<518>
mengambil
6xqt
<3947>
istri
7Mysn
<802>
selain
 
 
dari
8le
<5921>
anak-anak perempuanku
9ytnb
<1323>
ini walaupun
 
 
tidak
10Nya
<369>
ada yang
11sya
<376>
bersama
12wnme
<5973>
dengan kita
 
 
ingatlah
13har
<7200>
Allah
14Myhla
<430>
adalah
 
 
saksi
15de
<5707>
antara
16ynyb
<996>
aku dan
 
 
kamu
17Knybw
<996>
51
Laban
2Nbl
<3837>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Yakub
3bqeyl
<3290>
Lihatlah
4hnh
<2009>
tumpukan batu
5lgh
<1530>
ini
6hzh
<2088>
dan
7hnhw
<2009>
tugu
8hbumh
<4676>
yang
9rsa
<834>
sudah
 
 
kudirikan
10ytyry
<3384>
di antara
11ynyb
<996>
aku dan kamu
12Knybw
<996>
52
Tumpukan batu
2lgh
<1530>
ini
3hzh
<2088>
adalah
 
 
saksi
1de
<5707>
dan
 
 
tugu
5hbumh
<4676>
ini juga adalah
 
 
saksi
4hdew
<5713>
bahwa
6Ma
<518>
aku
7yna
<589>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
melewati
9rbea
<5674>
 
11ta 10Kyla
<853> <413>
tumpukan batu
12lgh
<1530>
ini
13hzh
<2088>
kepadamu dan
14Maw
<518>
kamu
15hta
<859>
tidak
16al
<3808>
akan
 
 
melewati
17rbet
<5674>
 
19ta 18yla
<853> <413>
tumpukan batu
20lgh
<1530>
dan
22taw 21hzh
<853> <2088>
tugu
23hbumh
<4676>
ini
24tazh
<2063>
kepadaku untuk
 
 
niat jahat
25herl
<7451>
53
Allah
1yhla
<430>
Abraham
2Mhrba
<85>
dan
 
 
Allah
3yhlaw
<430>
Nahor
4rwxn
<5152>
Allah
7yhla
<430>
nenek moyang
8Mhyba
<1>
mereka yang
 
 
mengadili
5wjpsy
<8199>
di
 
 
antara
6wnynyb
<996>
kita
 
 
Yakub
10bqey
<3290>
bersumpah
9ebsyw
<7650>
demi Yang
 
 
Ditakuti
11dxpb
<6343>
oleh
 
 
ayahnya
12wyba
<1>
Ishak
13qxuy
<3327>
54
Kemudian
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
mempersembahkan
1xbzyw
<2076>
kurban
3xbz
<2077>
di
 
 
pegunungan
4rhb
<2022>
itu dan
 
 
mengundang
5arqyw
<7121>
saudara-saudaranya
6wyxal
<251>
untuk
 
 
makan
7lkal
<398>
roti
8Mxl
<3899>
Mereka
 
 
makan
9wlkayw
<398>
roti
10Mxl
<3899>
dan
 
 
bermalam
11wnylyw
<3885>
di
 
 
pegunungan
12rhb
<2022>
itu
 
 
55
Keesokan harinya pagi-pagi
1Mksyw
<7925>
benar
 
 
Laban
2Nbl
<3837>
bangun
3rqbb
<1242>
dan
 
 
mencium
4qsnyw
<5401>
cucu-cucunya
5wynbl
<1121>
dan
 
 
anak-anak perempuannya
6wytwnblw
<1323>
serta
 
 
memberkati
7Krbyw
<1288>
mereka Kemudian
 
 
Laban
11Nbl
<3837>
 
8Mhta
<853>
berangkat
9Klyw
<1980>
untuk
 
 
kembali
10bsyw
<7725>
ke
 
 
tempat tinggalnya
12wmqml
<4725>