Prev Chapter 1 Kings 18 Next Chapter
1
Sesudah
1yhyw
<1961>
beberapa
3Mybr
<7227>
waktu
2Mymy
<3117>
firman
4rbdw
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
datang
6hyh
<1961>
kepada
7la
<413>
Elia
8whyla
<452>
pada
 
 
tahun
9hnsb
<8141>
yang
 
 
ke-3
10tysylsh
<7992>
firman-Nya
11rmal
<559>
Pergilah
12Kl
<1980>
perlihatkanlah
13harh
<7200>
dirimu
 
 
kepada
14la
<413>
Ahab
15baxa
<256>
dan Aku akan
 
 
memberikan
16hntaw
<5414>
hujan
17rjm
<4306>
ke atas
18le
<5921>
muka
19ynp
<6440>
bumi
20hmdah
<127>
2
Kemudian
 
 
Elia
2whyla
<452>
pergi
1Klyw
<1980>
untuk
 
 
memperlihatkan
3twarhl
<7200>
diri
 
 
kepada
4la
<413>
Ahab
5baxa
<256>
Saat itu
 
 
kelaparan
6berhw
<7458>
yang
 
 
sangat berat
7qzx
<2389>
terjadi di
 
 
Samaria
8Nwrmsb
<8111>
3
Ahab
2baxa
<256>
memanggil
3la 1arqyw
<413> <7121>
Obaja
4whydbe
<5662>
yang
5rsa
<834>
menjadi kepala
6le
<5921>
istana
7tybh
<1004>
Adapun
 
 
Obaja
8whydbew
<5662>
adalah
9hyh
<1961>
seorang yang
 
 
sangat
13dam
<3966>
takut
10ary
<3373>
akan
11ta
<853>
TUHAN
12hwhy
<3068>
4
Saat
1yhyw
<1961>
Izebel
3lbzya
<348>
melenyapkan
2tyrkhb
<3772>
 
4ta
<853>
nabi-nabi
5yaybn
<5030>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Obaja
8whydbe
<5662>
mengambil
7xqyw
<3947>
seratus
9ham
<3967>
orang
 
 
nabi
10Myabn
<5030>
dan
 
 
menyembunyikan
11Maybxyw
<2244>
mereka
 
 
lima puluh
12Mysmx
<2572>
orang
 
 
setiap
13sya
<376>
kelompok ke dalam
 
 
gua
14hremb
<4631>
dan
 
 
memberi
15Mlklkw
<3557> ==>
mereka
 
 
makan
15Mlklkw
<== <3557>
dengan
 
 
roti
16Mxl
<3899>
dan
 
 
air
17Mymw
<4325>
5
Ahab
2baxa
<256>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Obaja
4whydbe
<5662>
Jelajahilah
5Kl
<1980>
seluruh
 
 
tanah
6Urab
<776>
ini
 
 
ke
7la
<413>
semua
8lk
<3605>
mata air
10Mymh 9ynyem
<4325> <4599>
dan
 
 
ke
11law
<413>
semua
12lk
<3605>
sungai
13Mylxnh
<5158>
Barangkali
14ylwa
<194>
kita dapat
 
 
menemukan
15aumn
<4672>
rumput
16ryux
<2682>
untuk
 
 
memelihara
17hyxnw
<2421>
kuda
18owo
<5483>
dan
 
 
bagal
19drpw
<6505>
tetap hidup sehingga kita
 
 
tidak
20awlw
<3808>
usah
 
 
memotong
21tyrkn
<3772>
hewan-hewan
22hmhbhm
<929>
itu
 
 
6
Mereka
 
 
membagi-bagi
1wqlxyw
<2505>
 
3ta 2Mhl
<853> <1992>
tanah
4Urah
<776>
itu untuk dijelajahi
6hb 5rbel
<0> <5674>
Ahab
7baxa
<256>
pergi
8Klh
<1980>
ke
 
 
arah
9Krdb
<1870>
yang
 
 
satu
10dxa
<259>
seorang
 
 
diri
11wdbl
<905>
dan
 
 
Obaja
12whydbew
<5662>
pergi
13Klh
<1980>
ke
 
 
arah
14Krdb
<1870>
yang
 
 
lain
15dxa
<259>
seorang
 
 
diri
16wdbl
<905>
7
Saat
1yhyw
<1961>
Obaja
2whydbe
<5662>
berada di
 
 
jalan
3Krdb
<1870>
Elia
5whyla
<452>
tampak
4hnhw
<2009>
menemuinya
6wtarql
<7125>
dan dia
 
 
mengenalinya
7whrkyw
<5234>
lalu
 
 
sujud
8lpyw
<5307>
di
9le
<5921>
hadapannya
10wynp
<6440>
dan
 
 
bertanya
11rmayw
<559>
Apakah
 
 
engkau
12htah
<859>
ini
13hz
<2088>
tuanku
14ynda
<113>
Elia
15whyla
<452>
8
Elia
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Ya
2wl
<0>
aku
3yna
<589>
Pergilah
4Kl
<1980>
katakanlah
5rma
<559>
kepada
 
 
tuanmu
6Kyndal
<113>
Lihatlah
7hnh
<2009>
Elia
8whyla
<452>
ada di sini
 
 
9
Namun Obaja
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Apakah
2hm
<4100>
dosa
3ytajx
<2398> ==>
yang telah
 
 
kulakukan
3ytajx
<== <2398>
sehingga
4yk
<3588>
engkau
5hta
<859>
hendak
 
 
memberikan
6Ntn
<5414>
 
7ta
<853>
hambamu
8Kdbe
<5650>
ini ke
 
 
tangan
9dyb
<3027>
Ahab
10baxa
<256>
supaya
 
 
membunuhku
11yntymhl
<4191>
10
Demi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allahmu
3Kyhla
<430>
yang
 
 
hidup
1yx
<2416>
tidak
4Ma
<518>
ada
5sy
<3426>
bangsa
6ywg
<1471>
atau
 
 
kerajaan
7hklmmw
<4467>
yang
8rsa
<834>
tidak
9al
<3808>
tuanku
11ynda
<113>
utus
10xls
<7971>
untuk mencarimu di
 
 
sana
12Ms
<8033>
Saat
13Ksqbl
<1245>
mereka
 
 
berkata
14wrmaw
<559>
Dia
 
 
tidak
15Nya
<369>
ada di sini dia akan meminta
17ta
<853>
kerajaan
18hklmmh
<4467>
atau
19taw
<853>
bangsa
20ywgh
<1471>
itu untuk
 
 
bersumpah
16eybshw
<7650>
bahwa
21yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
22al
<3808>
menemukanmu
23hkaumy
<4672>
11
Lalu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
engkau
2hta
<859>
berkata
3rma
<559>
Pergilah
4Kl
<1980>
katakanlah
5rma
<559>
kepada
 
 
tuanmu
6Kyndal
<113>
Lihatlah
7hnh
<2009>
Elia
8whyla
<452>
ada di sini
 
 
12
Bahkan dapat
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
saat
 
 
aku
2yna
<589>
pergi
3Kla
<1980>
 
4Ktam
<853>
Roh
5xwrw
<7307>
TUHAN
6hwhy
<3068>
mengangkatmu
7Kavy
<5375>
ke
8le
<5921>
tempat
 
 
yang
9rsa
<834>
tidak
10al
<3808>
aku
 
 
ketahui
11eda
<3045>
Saat aku
 
 
datang
12ytabw
<935>
untuk
 
 
memberitahukan
13dyghl
<5046>
kepada
 
 
Ahab
14baxal
<256>
dan dia
 
 
tidak
15alw
<3808>
menemukanmu
16Kaumy
<4672>
maka dia akan
 
 
membunuhku
17yngrhw
<2026>
Padahal
 
 
hambamu
18Kdbew
<5650>
ini
 
 
takut
19ary
<3372>
akan
20ta
<853>
TUHAN
21hwhy
<3068>
sejak
 
 
masa mudaku
22yrenm
<5271>
13
Apakah
 
 
tuanku
3yndal
<113>
tidak
1alh
<3808>
diberitahu
2dgh
<5046>
apa
4ta
<853>
yang
5rsa
<834>
telah aku
 
 
lakukan
6ytyve
<6213>
ketika
 
 
Izebel
8lbzya
<348>
membunuh
7grhb
<2026>
 
9ta
<853>
nabi-nabi
10yaybn
<5030>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Aku
 
 
menyembunyikan
12abxaw
<2244>
seratus
15ham
<3967>
orang
16sya
<376>
nabi
13yaybnm
<5030>
TUHAN
14hwhy
<3068>
lima puluh-lima puluh
18Mysmx 17Mysmx
<2572> <2572>
setiap kelompok
19sya
<376>
ke dalam
 
 
gua
20hremb
<4631>
dan
 
 
memberi makan
21Mlklkaw
<3557>
mereka dengan
 
 
roti
22Mxl
<3899>
dan
 
 
air
23Mymw
<4325>
14
Lalu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
engkau
2hta
<859>
berkata
3rma
<559>
Pergilah
4Kl
<1980>
katakanlah
5rma
<559>
kepada
 
 
tuanmu
6Kyndal
<113>
Lihatlah
7hnh
<2009>
Elia
8whyla
<452>
ada di sini Dia pasti akan
 
 
membunuhku
9yngrhw
<2026>
 
10o
<0>
15
Namun
 
 
Elia
2whyla
<452>
menjawab
1rmayw
<559>
Demi
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
yang
6rsa
<834>
hidup
3yx
<2416>
yang aku
 
 
layani
7ytdme
<5975>
di hadapan-Nya
8wynpl
<6440>
sesungguhnya
9yk
<3588>
pada
 
 
hari ini
10Mwyh
<3117>
aku akan
 
 
memperlihatkan
11hara
<7200>
diri
 
 
kepadanya
12wyla
<413>
16
Obaja
2whydbe
<5662>
pergi
1Klyw
<1980>
menemui
3tarql
<7125>
Ahab
4baxa
<256>
untuk
 
 
memberitahukannya
5dgyw
<5046>
dan
 
 
Ahab
8baxa
<256>
 
6wl
<0>
pergi
7Klyw
<1980>
untuk
 
 
menemui
9tarql
<7125>
Elia
10whyla
<452>
17
Saat
1yhyw
<1961>
Ahab
3baxa
<256>
melihat
2twark
<7200>
 
4ta
<853>
Elia
5whyla
<452>
Ahab
7baxa
<256>
berkata
6rmayw
<559>
kepadanya
8wyla
<413>
Apakah
 
 
engkau
9htah
<859>
ini
10hz
<2088>
yang
 
 
menyusahkan
11rke
<5916>
Israel
12larvy
<3478>
18
Dia
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
2al
<3808>
menyusahkan
3ytrke
<5916>
 
4ta
<853>
Israel
5larvy
<3478>
melainkan
6yk
<3588>
 
7Ma
<518>
engkau
8hta
<859>
dan
 
 
keluarga
9tybw
<1004>
ayahmu
10Kyba
<1>
karena engkau telah
 
 
meninggalkan
11Mkbzeb
<5800>
 
12ta
<853>
perintah-perintah
13twum
<4687>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dan
 
 
mengikuti
16yrxa 15Kltw
<310> <1980>
dewa-dewa
 
 
Baal
17Mylebh
<1168>
19
Sekarang
1htew
<6258>
perintahkanlah
2xls
<7971>
 
5ta 4yla
<853> <413>
semua orang
6lk
<3605>
Israel
7larvy
<3478>
berkumpul menemuiku
3Ubq
<6908>
di
8la
<413>
Gunung
9rh
<2022>
Karmel
10lmrkh
<3760>
beserta
 
 
ke-450
16Mysmxw 15twam 14ebra
<2572> <3967> <702>
 
11taw
<853>
nabi
12yaybn
<5030>
Dewa
 
 
Baal
13lebh
<1168>
dan
 
 
ke-400
20twam 19ebra
<3967> <702>
nabi
17yaybnw
<5030>
Dewi Asyera
18hrsah
<842>
yang
 
 
makan
21ylka
<398>
dari
 
 
meja
22Nxls
<7979>
Izebel
23lbzya
<348>
20
Kemudian
 
 
Ahab
2baxa
<256>
mengutus
1xlsyw
<7971>
seluruh
3lkb
<3605>
keturunan
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
dan
 
 
mengumpulkan
6Ubqyw
<6908>
 
7ta
<853>
nabi-nabi
8Myaybnh
<5030>
di
9la
<413>
Gunung
10rh
<2022>
Karmel
11lmrkh
<3760>
21
Elia
2whyla
<452>
mendekati
1sgyw
<5066>
 
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
rakyat
5Meh
<5971>
itu
 
 
katanya
6rmayw
<559>
Berapa lama
8ytm 7de
<4970> <5704>
lagi
 
 
kalian
9Mta
<859>
berjalan pincang
10Myxop
<6452>
dengan
11le
<5921>
dua
12yts
<8147>
pendapat
13Mypeoh
<5587>
Jika
14Ma
<518>
TUHAN
15hwhy
<3068>
adalah
 
 
Allah
16Myhlah
<430>
pergilah
17wkl
<1980>
ikuti
18wyrxa
<310>
Dia tetapi
 
 
jika
19Maw
<518>
Baal
20lebh
<1168>
pergilah
21wkl
<1980>
ikuti
22wyrxa
<310>
dia Namun
 
 
rakyat
25Meh
<5971>
tidak
23alw
<3808>
menjawabnya
24wne
<6030>
 
26wta
<853>
sepatah kata
27rbd
<1697>
pun
 
 
22
Lalu
 
 
Elia
2whyla
<452>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
bangsa
4Meh
<5971>
itu
 
 
Aku
5yna
<589>
sendiri yang
 
 
masih tetap
6ytrtwn
<3498>
sebagai
 
 
nabi
7aybn
<5030>
TUHAN
8hwhyl
<3068>
sedangkan
9ydbl
<905>
nabi-nabi
10yaybnw
<5030>
Baal
11lebh
<1168>
itu berjumlah
 
 
450
14Mysmxw 13twam 12ebra
<2572> <3967> <702>
orang
15sya
<376>
23
Berikanlah
1wntyw
<5414>
kepada
 
 
kami
2wnl
<0>
dua
3Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi jantan
4Myrp
<6499>
dan biarlah mereka
 
 
memilih
5wrxbyw
<977>
seekor
6Mhl
<1992>
sapi jantan
7rph
<6499>
untuk mereka dan
8dxah
<259>
memotong-motongnya
9whxtnyw
<5408>
serta
 
 
meletakkannya
10wmyvyw
<7760>
ke
 
 
atas
11le
<5921>
kayu
12Myueh
<6086>
bakar
13saw
<784>
tetapi
 
 
jangan
14al
<3808>
menaruh
15wmyvy
<7760>
api
 
 
Aku
16ynaw
<589>
juga akan mengolah
18ta 17hvea
<853> <6213>
sapi jantan
19rph
<6499>
yang lainnya dan
20dxah
<259>
meletakkannya
21yttnw
<5414>
ke
 
 
atas
22le
<5921>
kayu
23Myueh
<6086>
bakar
24saw
<784>
serta
 
 
tidak
25al
<3808>
menaruh
26Myva
<7760>
api
 
 
24
Kemudian
 
 
panggil
1Mtarqw
<7121>
nama
2Msb
<8034>
ilah
3Mkyhla
<430>
kalian dan
 
 
aku
4ynaw
<589>
akan
 
 
memanggil
5arqa
<7121>
dengan
 
 
nama
6Msb
<8034>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
8hyhw
<1961>
Ilah
9Myhlah
<430>
yang
10rsa
<834>
menjawab
11hney
<6030>
dengan
 
 
api
12sab
<784>
dialah
13awh
<1931>
Allah
14Myhlah
<430>
dan
 
 
seluruh
16lk
<3605>
rakyat
17Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
15Neyw
<6030>
kata mereka
 
 
Perkataan
18wrmayw
<559>
itu adalah
 
 
baik
19bwj
<2896>
 
20rbdh
<1697>
25
Kemudian
 
 
Elia
2whyla
<452>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
nabi-nabi
3yaybnl
<5030>
Baal
4lebh
<1168>
itu
 
 
Pilihlah
5wrxb
<977>
untuk kalian seekor
6Mkl
<0>
sapi jantan
7rph
<6499>
dan olahlah lebih
9wvew 8dxah
<6213> <259>
dahulu
10hnsar
<7223>
karena
11yk
<3588>
kalian
12Mta
<859>
lebih
 
 
banyak
13Mybrh
<7227>
Panggillah
14warqw
<7121>
nama
15Msb
<8034>
ilah
16Mkyhla
<430>
kalian tetapi
 
 
jangan
18al
<3808>
menaruh
19wmyvt
<7760>
api
17saw
<784>
26
Lalu mereka
 
 
mengambil
1wxqyw
<3947>
 
2ta
<853>
sapi jantan
3rph
<6499>
yang
4rsa
<834>
diberikan
5Ntn
<5414>
kepada mereka dan
6Mhl
<0>
mengolahnya
7wveyw
<6213>
serta
 
 
memanggil
8warqyw
<7121>
nama
9Msb
<8034>
Baal
10lebh
<1168>
dari
 
 
pagi
11rqbhm
<1242>
sampai
12dew
<5704>
siang hari
13Myrhuh
<6672>
kata
14rmal
<559>
mereka
 
 
Baal
15lebh
<1168>
jawablah
16wnne
<6030>
kami Namun
 
 
tidak
17Nyaw
<369>
ada
 
 
suara
18lwq
<6963>
dan
 
 
tidak
19Nyaw
<369>
ada yang
 
 
menjawab
20hne
<6030>
dan mereka
 
 
berjingkat-jingkat
21wxopyw
<6452>
di sekeliling
22le
<5921>
mazbah
23xbzmh
<4196>
yang
24rsa
<834>
telah mereka
 
 
buat
25hve
<6213>
27
Saat
1yhyw
<1961>
siang hari
2Myrhub
<6672>
 
4Mhb
<0>
Elia
5whyla
<452>
mengejek
3lthyw
<2048>
mereka
 
 
katanya
6rmayw
<559>
Panggil
7warq
<7121>
dengan
 
 
suara
8lwqb
<6963>
nyaring
9lwdg
<1419>
Sebab
10yk
<3588>
dialah
 
 
ilah
11Myhla
<430>
Mungkin
13yk
<3588> ==>
dia
12awh
<1931>
sedang
13yk
<== <3588>
dalam
 
 
perenungan
14xyv
<7879>
atau
 
 
mungkin sedang
15ykw
<3588>
ada
 
 
urusan
16gyv
<7873>
atau
17wl
<0>
mungkin
18ykw
<3588> ==>
dia
 
 
sedang
18ykw
<== <3588>
berada di
 
 
jalan
19Krd
<1870>
 
20wl
<0>
mungkin
21ylwa
<194> ==>
dia
23awh
<1931>
sedang
21ylwa
<== <194>
tidur
22Nsy
<3463>
dan harus
 
 
dibangunkan
24Uqyw
<3364>
28
Mereka
 
 
memanggil
1warqyw
<7121>
dengan
 
 
suara
2lwqb
<6963>
nyaring
3lwdg
<1419>
dan
 
 
menyayat diri
4wddgtyw
<1413>
mereka seperti
 
 
kebiasaan
5Mjpsmk
<4941>
mereka dengan
 
 
pedang-pedang
6twbrxb
<2719>
dan
 
 
tombak-tombak
7Myxmrbw
<7420>
sampai
8de
<5704>
darah
10Md
<1818>
mengalir keluar
9Kps
<8210>
dari
11Mhyle
<5921>
mereka
 
 
29
Saat
1yhyw
<1961>
siang hari
3Myrhuh
<6672>
berlalu
2rbek
<5674>
mereka
 
 
berlaku seperti nabi
4wabntyw
<5012>
sampai
5de
<5704>
mereka
 
 
mempersembahkan
6twlel
<5927>
kurban petang
7hxnmh
<4503>
tetapi
 
 
tidak ada
8Nyaw
<369>
suara
9lwq
<6963>
tidak ada
10Nyaw
<369>
yang
 
 
menjawab
11hne
<6030>
dan
 
 
tidak ada
12Nyaw
<369>
tanggapan
13bsq
<7182>
30
Lalu
 
 
Elia
2whyla
<452>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
seluruh
3lkl
<3605>
rakyat
4Meh
<5971>
itu
 
 
Mendekatlah
5wsg
<5066>
kepadaku
6yla
<413>
 
7wsgyw
<5066>
Seluruh
8lk
<3605>
rakyat
9Meh
<5971>
mendekatinya
 
 
dan
10wyla
<413>
dia
 
 
memperbaiki
11apryw
<7495>
 
12ta
<853>
mazbah
13xbzm
<4196>
TUHAN
14hwhy
<3068>
yang telah
 
 
diruntuhkan
15owrhh
<2040>
31
Elia
2whyla
<452>
mengambil
1xqyw
<3947>
dua
3Myts
<8147>
belas
4hrve
<6240>
batu
5Mynba
<68>
sesuai dengan
 
 
jumlah
6rpomk
<4557>
suku-suku
7yjbs
<7626>
keturunan
8ynb
<1121>
Yakub
9bqey
<3290>
sesuai
10rsa
<834>
 
11hyh
<1961>
firman
12rbd
<1697>
TUHAN
13hwhy
<3068>
yang
 
 
kepadanya
14wyla
<413>
firman-Nya
15rmal
<559>
Namamu
18Kms
<8034>
akan
 
 
menjadi
17hyhy
<1961>
Israel
16larvy
<3478>
32
Dia
 
 
membangun
1hnbyw
<1129>
suatu
 
 
mazbah
4xbzm
<4196>
bagi
 
 
nama
5Msb
<8034>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dengan
2ta
<854>
batu-batu
3Mynbah
<68>
itu dan
 
 
membuat
7veyw
<6213>
sebuah
 
 
parit
8hlet
<8585>
di
 
 
sekeliling
12bybo
<5439>
mazbah
13xbzml
<4196>
itu cukup untuk menampung dua
9tybk
<1004>
sukat
10Mytao
<5429>
benih
11erz
<2233>
33
Elia
 
 
mengatur
1Kreyw
<6186>
 
2ta
<853>
kayu
3Myueh
<6086>
bakar
 
 
memotong-motong
4xtnyw
<5408>
 
5ta
<853>
sapi jantan
6rph
<6499>
itu dan
 
 
meletakkannya
7Mvyw
<7760>
di atas
8le
<5921>
kayu
9Myueh
<6086>
bakar
19Myueh 18lew 17hleh 16le 15wquyw 14Mym 13Mydk 12hebra 11walm 10rmayw
<6086> <5921> <5930> <5921> <3332> <4325> <3537> <702> <4390> <559>
34
Kemudian dia berkata Penuhilah empat tempayan dengan air dan tuanglah ke atas kurban bakaran di atas kayu bakar itu Dia

berkata
1rmayw
<559>
Ulangilah lagi
2wns
<8138>
dan mereka
 
 
mengulanginya
3wnsyw
<8138>
Dia
 
 
berkata
4rmayw
<559>
lagi Lakukanlah untuk yang

ketiga kalinya
5wsls
<8027>
dan mereka melakukannya untuk

ketiga kalinya
6wslsyw
<8027>
35
Begitulah
1wklyw
<1980>
air
2Mymh
<4325>
mengalir di
 
 
sekeliling
3bybo
<5439>
mazbah
4xbzml
<4196>
bahkan
5Mgw
<1571>
dia
 
 
memenuhi
8alm
<4390>
 
6ta
<853>
parit
7hleth
<8585>
itu dengan
 
 
air
9Mym
<4325>
36
Pada waktu
1yhyw
<1961>
mempersembahkan
2twleb
<5927>
kurban
3hxnmh
<4503>
Nabi
6aybnh
<5030>
Elia
5whyla
<452>
datang
 
 
mendekat
4sgyw
<5066>
katanya
7rmayw
<559>
Ya
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9yhla
<430>
Abraham
10Mhrba
<85>
Ishak
11qxuy
<3327>
dan
 
 
Israel
12larvyw
<3478>
biarlah
 
 
diketahui
14edwy
<3045>
hari
13Mwyh
<3117>
ini
 
 
bahwa
15yk
<3588>
Engkaulah
16hta
<859>
Allah
17Myhla
<430>
di
 
 
Israel
18larvyb
<3478>
dan
 
 
akulah
19ynaw
<589>
hamba-Mu
20Kdbe
<5650>
serta dengan
 
 
firman-Mu
21*Krbdbw {Kyrbdbw}
<1697>
aku telah
 
 
melakukan
22ytyve
<6213>
 
23ta
<853>
semua
24lk
<3605>
perkara
25Myrbdh
<1697>
ini
26hlah
<428>
37
Jawablah
1ynne
<6030>
aku ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
jawablah
3ynne
<6030>
aku supaya
 
 
bangsa
5Meh
<5971>
ini
6hzh
<2088>
tahu
4wedyw
<3045>
bahwa
7yk
<3588>
Engkaulah
8hta
<859>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10Myhlah
<430>
dan
 
 
Engkau
11htaw
<859>
akan membuat
13ta
<853>
hati
14Mbl
<3820>
mereka
 
 
berbalik
12tboh
<5437>
kembali lagi
15tynrxa
<322>
38
Lalu
 
 
api
2sa
<784>
TUHAN
3hwhy
<3068>
turun
1lptw
<5307>
dan
 
 
melahap
4lkatw
<398>
 
5ta
<853>
kurban bakaran
6hleh
<5930>
dan
7taw
<853>
kayu-kayu bakar
8Myueh
<6086>
dan
9taw
<853>
batu-batu
10Mynbah
<68>
dan
11taw
<853>
tanah
12rpeh
<6083>
serta
 
 
menjilat
17hkxl
<3897>
 
13taw
<853>
air
14Mymh
<4325>
yang
15rsa
<834>
ada di
 
 
parit
16hletb
<8585>
itu
 
 
39
Saat
 
 
seluruh
2lk
<3605>
rakyat
3Meh
<5971>
melihatnya
1aryw
<7200>
mereka
 
 
sujud
4wlpyw
<5307>
dengan
5le
<5921>
wajah
6Mhynp
<6440>
sampai ke tanah
 
 
kata
7wrmayw
<559>
mereka
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
Dialah
9awh
<1931>
Allah
10Myhlah
<430>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Dialah
12awh
<1931>
Allah
13Myhlah
<430>
40
Lalu
 
 
Elia
2whyla
<452>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
mereka
3Mhl
<0>
Tangkaplah
4wvpt
<8610>
 
5ta
<853>
nabi-nabi
6yaybn
<5030>
Baal
7lebh
<1168>
itu
8sya
<376>
Jangan
9la
<408>
biarkan seorang pun dari mereka
 
 
melarikan diri
10jlmy
<4422>
Mereka
11Mhm
<1992>
menangkapnya
12Mwvptyw
<8610>
dan
13Mdrwyw
<3381>
Elia
14whyla
<452>
membawa mereka
 
 
ke
15la
<413>
Sungai
16lxn
<5158>
Kison
17Nwsyq
<7028>
dan
 
 
menyembelih
18Mjxsyw
<7819>
mereka di
 
 
sana
19Ms
<8033>
41
Lalu
 
 
Elia
2whyla
<452>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Ahab
3baxal
<256>
Naiklah
4hle
<5927>
makanlah
5lka
<398>
dan
 
 
minumlah
6htsw
<8354>
sebab
7yk
<3588>
ada
 
 
suara
8lwq
<6963>
gemuruh
9Nwmh
<1995>
hujan
10Msgh
<1653>
42
Ahab
2baxa
<256>
pergi
1hleyw
<5927>
untuk
 
 
makan
3lkal
<398>
dan
 
 
minum
4twtslw
<8354>
Adapun
 
 
Elia
5whylaw
<452>
naik
6hle
<5927>
ke
7la
<413>
puncak
8sar
<7218>
Gunung
 
 
Karmel
9lmrkh
<3760>
dan
 
 
membungkuk
10rhgyw
<1457>
ke
 
 
tanah
11hura
<776>
dengan
12Mvyw
<7760>
wajahnya
13wynp
<6440>
di
 
 
antara
14Nyb
<996>
dua
 
 
lututnya
15*wykrb {wkrb}
<1290>
43
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
hambanya
3wren
<5288>
Naiklah
4hle
<5927>
sekarang
5an
<4994>
dan
 
 
lihatlah
6jbh
<5027>
ke
 
 
arah
7Krd
<1870>
laut
8My
<3220>
Dia
 
 
naik
9leyw
<5927>
dan
 
 
melihatnya
10jbyw
<5027>
katanya
11rmayw
<559>
Tidak
12Nya
<369>
ada
 
 
apa-apa
13hmwam
<3972>
Namun Elia
 
 
berkata
14rmayw
<559>
Kembalilah
15bs
<7725>
lagi sampai
 
 
tujuh
16ebs
<7651>
kali
17Mymep
<6471>
44
Saat
1yhyw
<1961>
ketujuh kalinya
2tyebsb
<7637>
dia
 
 
berkata
3rmayw
<559>
Lihatlah
4hnh
<2009>
ada
 
 
awan
5be
<5645>
kecil
6hnjq
<6996>
sebesar
 
 
telapak tangan
7Pkk
<3709>
manusia
8sya
<376>
muncul
9hle
<5927>
dari
 
 
laut
10Mym
<3220>
Lalu Elia

berkata
11rmayw
<559>
Pergilah
12hle
<5927>
katakanlah
13rma
<559>
kepada
14la
<413>
Ahab
15baxa
<256>
Siapkanlah keretamu
16roa
<631>
dan
 
 
turunlah
17drw
<3381>
jangan
18alw
<3808>
sampai
 
 
hujan
20Msgh
<1653>
menahanmu
19hkruey
<6113>
45
Dalam sekejap
5hk 4dew 3hk 2de 1yhyw
<3541> <5704> <3541> <5704> <1961>
langit
6Mymshw
<8064>
menjadi
 
 
mendung
7wrdqth
<6937>
oleh
 
 
awan
8Mybe
<5645>
dan
 
 
angin
9xwrw
<7307>
dan
10yhyw
<1961>
hujan
11Msg
<1653>
lebat turun
 
 
Ahab
14baxa
<256>
 
12lwdg
<1419>
mengendarai
13bkryw
<7392>
keretanya dan
 
 
pergi
15Klyw
<1980>
ke
 
 
Yizreel
16hlaerzy
<3157>
46
Kemudian
 
 
kuasa
1dyw
<3027>
TUHAN
2hwhy
<3068>
terjadi
3htyh
<1961>
atas
4la
<413>
Elia
5whyla
<452>
Dia
 
 
mengikat
6onsyw
<8151>
pinggangnya
7wyntm
<4975>
dan
 
 
berlari
8Uryw
<7323>
mendahului
9ynpl
<6440>
Ahab
10baxa
<256>
sampai
11de
<5704>
tiba
12hkab
<935>
di
 
 
Yizreel
13hlaerzy
<3157>