Prev Chapter 2 Kings 23 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang dan mereka
 
 
mengumpulkan
3wpoayw
<622>
 
4wyla
<413>
semua
5lk
<3605>
tua-tua
6ynqz
<2205>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
8Mlswryw
<3389>
kepadanya
 
 
2
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
pergi
1leyw
<5927>
ke
 
 
Bait
3tyb
<1004>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
orang
6sya
<376>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
serta
 
 
semua
8lkw
<3605>
penduduk
9ybsy
<3427>
Yerusalem
10Mlswry
<3389>
serta para
11wta
<854>
imam
12Mynhkhw
<3548>
para
 
 
nabi
13Myaybnhw
<5030>
serta
 
 
semua
14lkw
<3605>
orang
15Meh
<5971>
baik
 
 
kecil
16Njqml
<6996>
maupun
17dew
<5704>
besar
18lwdg
<1419>
pergi bersama-sama dengannya Lalu dia
 
 
membacakan
19arqyw
<7121>
ke
 
 
telinga
20Mhynzab
<241>
mereka
21ta
<853>
semua
22lk
<3605>
perkataan
23yrbd
<1697>
dari
 
 
kitab
24rpo
<5612>
perjanjian
25tyrbh
<1285>
yang
 
 
ditemukan
26aumnh
<4672>
di
 
 
Bait
27tybb
<1004>
TUHAN
28hwhy
<3068>
3
Raja
2Klmh
<4428>
berdiri
1dmeyw
<5975>
di dekat
3le
<5921>
tiang
4dwmeh
<5982>
dan
 
 
mengadakan
5trkyw
<3772>
 
6ta
<853>
perjanjian
7tyrbh
<1285>
di hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
untuk
 
 
hidup
10tkll
<1980>
mengikuti
11rxa
<310>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dengan
 
 
memelihara
13rmslw
<8104>
perintah-perintah-Nya
14wytwum
<4687>
 
15taw
<853>
peringatan-peringatan-Nya
16wytwde
<5715>
dan
17taw
<853>
ketetapan-ketetapan-Nya
18wytqx
<2708>
dengan
 
 
segenap
19lkb
<3605>
hati
20bl
<3820>
dan
 
 
segenap
21lkbw
<3605>
jiwa
22spn
<5315>
untuk
 
 
melakukan
23Myqhl
<6965>
 
24ta
<853>
perkataan
25yrbd
<1697>
perjanjian
26tyrbh
<1285>
yang
27tazh
<2063>
tertulis
28Mybtkh
<3789>
dalam
29le
<5921>
kitab
30rpoh
<5612>
tersebut
31hzh
<2088>
Seluruh
33lk
<3605>
rakyat
34Meh
<5971>
menyepakati
32dmeyw
<5975>
perjanjian
35tyrbb
<1285>
tersebut
 
 
4
Raja
2Klmh
<4428>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
imam
5Nhkh
<3548>
besar
6lwdgh
<1419>
 
3ta
<853>
Hilkia
4whyqlx
<2518>
para
7taw
<853>
imam
8ynhk
<3548>
tingkat
 
 
kedua
9hnsmh
<4932>
serta para
10taw
<853>
penjaga
11yrms
<8104>
pintu
12Poh
<5592>
untuk
 
 
mengeluarkan
13ayuwhl
<3318>
dari
 
 
Bait
14lkyhm
<1964>
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
16ta
<853>
segala
17lk
<3605>
perkakas
18Mylkh
<3627>
yang telah
 
 
dibuat
19Mywveh
<6213>
untuk
 
 
Baal
20lebl
<1168>
untuk
 
 
Asyera
21hrsalw
<842>
dan untuk
 
 
segenap
22lklw
<3605>
tentara
23abu
<6635>
langit
24Mymsh
<8064>
Lalu dia
 
 
membakarnya
25Mprvyw
<8313>
di luar
26Uwxm
<2351>
Yerusalem
27Mlswryl
<3389>
di
 
 
padang
28twmdsb
<7709>
Kidron
29Nwrdq
<6939>
dan
 
 
mengangkat
30avnw
<5375>
 
31ta
<853>
abunya
32Mrpe
<6083>
ke
33tyb
<0>
Betel
34la
<1008>
5
Dia
 
 
memberhentikan
1tybshw
<7673>
para
2ta
<853>
imam dewa asing
3Myrmkh
<3649>
yang
4rsa
<834>
diangkat
5wntn
<5414>
oleh
 
 
raja-raja
6yklm
<4428>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
untuk
 
 
membakar
8rjqyw
<6999>
kurban di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
9twmbb
<1116>
di
 
 
kota-kota
10yreb
<5892>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
dan
 
 
di sekitar
12ybomw
<4524>
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
Juga terhadap mereka yang
14taw
<853>
membakar kurban
15Myrjqmh
<6999>
untuk
 
 
Baal
16lebl
<1168>
untuk
 
 
matahari
17smsl
<8121>
untuk
 
 
rasi-rasi bintang
19twlzmlw 18xrylw
<4208> <3394>
dan untuk
 
 
segenap
20lklw
<3605>
tentara
21abu
<6635>
langit
22Mymsh
<8064>
6
Yosia
 
 
membawa
1auyw
<3318>
 
2ta
<853>
tiang-tiang berhala
3hrsah
<842>
keluar dari
 
 
Bait
4tybm
<1004>
TUHAN
5hwhy
<3068>
ke luar
6Uwxm
<2351>
Yerusalem
7Mlswryl
<3389>
yaitu
 
 
ke
8la
<413>
Sungai
9lxn
<5158>
Kidron
10Nwrdq
<6939>
Dia
 
 
membakarnya
11Prvyw
<8313>
di
12hta
<853>
Sungai
13lxnb
<5158>
Kidron
14Nwrdq
<6939>
melumatkannya halus-halus
15qdyw
<1854>
menjadi
 
 
abu
16rpel
<6083>
dan
 
 
melemparkan
17Klsyw
<7993>
 
18ta
<853>
abunya
19hrpe
<6083>
ke atas
20le
<5921>
kuburan
21rbq
<6913>
rakyat
23Meh
<5971>
jelata
22ynb
<1121>
7
Dia juga
 
 
merobohkan
1Utyw
<5422>
 
2ta
<853>
rumah-rumah
3ytb
<1004>
pelacur-pelacur
4Mysdqh
<6945>
laki-laki
 
 
yang
5rsa
<834>
ada di
 
 
Bait
6tybb
<1004>
TUHAN
7hwhy
<3068>
tempat
8rsa
<834>
para
 
 
wanita
9Mysnh
<802>
menenun
10twgra
<707>
sarung untuk
12Mytb 11Ms
<1004> <8033>
Asyera
13hrsal
<842>
8
Lalu dia
 
 
membawa
1abyw
<935>
 
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
imam
4Mynhkh
<3548>
dari
 
 
kota-kota
5yrem
<5892>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
dan
 
 
menajiskan
7amjyw
<2930>
 
8ta
<853>
bukit-bukit pengurbanan
9twmbh
<1116>
tempat
10rsa
<834>
para
12hms
<8033>
imam
13Mynhkh
<3548>
membakar kurban
11wrjq
<6999>
dari
 
 
Geba
14ebgm
<1387>
sampai
15de
<5704>
 
16rab
<0>
Bersyeba
17ebs
<884>
Dia juga
 
 
merobohkan
18Utnw
<5422>
 
19ta
<853>
bukit-bukit pengurbanan
20twmb
<1116>
di
 
 
pintu-pintu gerbang
21Myresh
<8179>
yang
22rsa
<834>
ada di dekat
 
 
jalan masuk
23xtp
<6607>
pintu gerbang
24res
<8179>
Yosua
25eswhy
<3091>
penguasa
26rv
<8269>
kota
27ryeh
<5892>
itu
 
 
yang
28rsa
<834>
terdapat
 
 
di
29le
<5921>
sebelah kiri
30lwamv
<8040>
 
31sya
<376>
pintu gerbang
32resb
<8179>
kota
33ryeh
<5892>
itu
 
 
9
Namun
1Ka
<389>
para
 
 
imam
4ynhk
<3548>
bukit-bukit pengurbanan
5twmbh
<1116>
tidak
2al
<3808>
naik
3wley
<5927>
ke
6la
<413>
mazbah
7xbzm
<4196>
TUHAN
8hwhy
<3068>
di
 
 
Yerusalem
9Mlswryb
<3389>
Mereka
10yk
<3588>
hanya
11Ma
<518>
boleh
 
 
memakan
12wlka
<398>
roti tidak beragi
13twum
<4682>
di
 
 
tengah-tengah
14Kwtb
<8432>
saudara-saudara
 
 
mereka
15Mhyxa
<251>
10
Yosia juga
 
 
menajiskan
1amjw
<2930>
 
2ta
<853>
Tofet
3tpth
<8612>
yang
4rsa
<834>
berada di
 
 
Lembah
5ygb
<1516>
Ben-Hinom
7Mnh 6*Nb {ynb}
<2011> <1121>
sehingga
 
 
tidak
8ytlbl
<1115>
ada
 
 
seorang
10sya
<376>
pun yang membuat
11ta
<853>
anak-anak laki-lakinya
12wnb
<1121>
dan
13taw
<853>
anak-anak perempuannya
14wtb
<1323>
melewati
9rybehl
<5674>
api
15sab
<784>
bagi
 
 
Molokh
16Klml
<4432>
11
Dia
 
 
menyingkirkan
1tbsyw
<7673>
 
2ta
<853>
kuda-kuda
3Myowoh
<5483>
yang
4rsa
<834>
dipersembahkan
5wntn
<5414>
oleh
 
 
raja-raja
6yklm
<4428>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
untuk dewa

matahari
8smsl
<8121>
di
 
 
pintu masuk
9abm
<935>
Bait
10tyb
<1004>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yaitu
 
 
di dekat
12la
<413>
kamar
13tksl
<3957>
 
14Ntn
<0>
Natan-Melekh
15Klm
<5419>
sida-sida
16oyroh
<5631>
yang
17rsa
<834>
tinggal di
 
 
pinggir kota
18Myrwrpb
<6503>
Dia juga
 
 
membakar
22Prv
<8313>
 
19taw
<853>
kereta-kereta
20twbkrm
<4818>
bagi dewa

matahari
21smsh
<8121>
dengan
 
 
api
23sab
<784>
12
 
1taw
<853>
Mazbah-mazbah
2twxbzmh
<4196>
yang
3rsa
<834>
berada
 
 
di
4le
<5921>
atas atap
5ggh
<1406>
yaitu di
 
 
ruangan
6tyle
<5944>
Ahas
7zxa
<271>
yang
8rsa
<834>
dibuat
9wve
<6213>
oleh
 
 
raja-raja
10yklm
<4428>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
serta
12taw
<853>
mazbah-mazbah
13twxbzmh
<4196>
yang
14rsa
<834>
dibuat
15hve
<6213>
oleh
 
 
Manasye
16hsnm
<4519>
di
 
 
kedua
17ytsb
<8147>
pelataran
18twrux
<2691>
Bait
19tyb
<1004>
TUHAN
20hwhy
<3068>
dirobohkan
21Utn
<5422>
oleh
 
 
raja
22Klmh
<4428>
Dia
 
 
meremukkan
23Uryw
<7323>
di sana
24Msm
<8033>
dan
 
 
melemparkan
25Kylshw
<7993>
 
26ta
<853>
abunya
27Mrpe
<6083>
ke
28la
<413>
Sungai
29lxn
<5158>
Kidron
30Nwrdq
<6939>
13
Raja
27Klmh
<4428>
menajiskan
26amj
<2930>
 
1taw
<853>
bukit-bukit pengurbanan
2twmbh
<1116>
yang
3rsa
<834>
berada
5ynp
<6440>
di
4le
<5921>
sebelah timur
8Nymym
<3225>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
yang
7rsa
<834>
terdapat di
 
 
Bukit
9rhl
<2022>
Kehancuran
10tyxsmh
<4889>
yang
11rsa
<834>
dibangun
12hnb
<1129>
oleh
 
 
Salomo
13hmls
<8010>
raja
14Klm
<4428>
Israel
15larvy
<3478>
untuk
 
 
Asytoret
16trtsel
<6253>
dewi kejijikan
17Uqs
<8251>
orang Sidon
18Myndyu
<6722>
untuk
 
 
Kamos
19swmklw
<3645>
dewa kejijikan
20Uqs
<8251>
orang
 
 
Moab
21bawm
<4124>
serta untuk
 
 
Milkom
22Mklmlw
<4445>
dewa
 
 
kekejian
23tbewt
<8441>
bangsa
24ynb
<1121>
Amon
25Nwme
<5983>
14
Dia
 
 
meremukkan
1rbsw
<7665>
 
2ta
<853>
tugu-tugu berhala
3twbumh
<4676>
dan
 
 
meruntuhkan
4trkyw
<3772>
 
5ta
<853>
tiang-tiang berhala
6Myrsah
<842>
serta
 
 
memenuhi
7almyw
<4390>
 
8ta
<853>
tempat
9Mmwqm
<4725>
itu dengan
 
 
tulang-tulang
10twmue
<6106>
manusia
11Mda
<120>
15
Bahkan
1Mgw
<1571>
 
2ta
<853>
mazbah
3xbzmh
<4196>
yang
4rsa
<834>
berada di
5tybb
<0>
Betel
6la
<1008>
yaitu
 
 
bukit pengurbanan
7hmbh
<1116>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
dibuat
9hve
<6213>
oleh
 
 
Yerobeam
10Mebry
<3379>
anak
11Nb
<1121>
Nebat
12jbn
<5028>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
menyebabkan
14ayjxh
<2398> ==>
orang
15ta
<853>
Israel
16larvy
<3478>
berdosa
14ayjxh
<== <2398>
baik
17Mg
<1571>
 
18ta
<853>
mazbah
19xbzmh
<4196>
maupun
21taw 20awhh
<853> <1931>
bukit pengurbanannya
22hmbh
<1116>
telah dia
 
 
robohkan
23Utn
<5422>
Kemudian dia
 
 
membakar
24Prvyw
<8313>
 
25ta
<853>
bukit pengurbanan
26hmbh
<1116>
itu
 
 
melumatkannya
27qdh
<1854>
menjadi
 
 
abu
28rpel
<6083>
dan
 
 
membakar
29Prvw
<8313>
patung-patung Dewi Asyera
30hrsa
<842>
16
Saat
 
 
Yosia
2whysay
<2977>
berpaling
1Npyw
<6437>
dia
 
 
melihat
3aryw
<7200>
 
4ta
<853>
kuburan-kuburan
5Myrbqh
<6913>
yang
6rsa
<834>
berada di
 
 
sana
7Ms
<8033>
di
 
 
gunung
8rhb
<2022>
itu Kemudian dia
 
 
mengirim
9xlsyw
<7971>
orang untuk
 
 
mengambil
10xqyw
<3947>
 
11ta
<853>
tulang-tulang
12twmueh
<6106>
dari
13Nm
<4480>
kuburan
14Myrbqh
<6913>
itu
 
 
membakarnya
15Prvyw
<8313>
di
16le
<5921>
mazbah
17xbzmh
<4196>
dan
 
 
menajiskannya
18whamjyw
<2930>
sesuai dengan
 
 
firman
19rbdk
<1697>
TUHAN
20hwhy
<3068>
yang
21rsa
<834>
telah
 
 
diserukan
22arq
<7121>
oleh
 
 
abdi
23sya
<376>
Allah
24Myhlah
<430>
yang
25rsa
<834>
telah
 
 
menyerukan
26arq
<7121>
 
27ta
<853>
hal-hal
28Myrbdh
<1697>
ini
29hlah
<428>
17
Lalu dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Apa
2hm
<4100>
tugu
3Nwyuh
<6725>
peringatan
 
 
yang
5rsa
<834>
aku
6yna
<589>
lihat
7har
<7200>
itu
4zlh
<1975>
 
9wyla 8wrmayw
<413> <559>
Orang-orang
10ysna
<376>
di
 
 
kota
11ryeh
<5892>
itu menjawabnya Itulah
 
 
kuburan
12rbqh
<6913>
abdi
13sya
<376>
Allah
14Myhlah
<430>
yang
15rsa
<834>
datang
16ab
<935>
dari
 
 
Yehuda
17hdwhym
<3063>
dan yang telah
 
 
menyerukan
18arqyw
<7121>
 
19ta
<853>
hal-hal
20Myrbdh
<1697>
ini
21hlah
<428>
yaitu
 
 
yang
22rsa
<834>
telah engkau
 
 
lakukan
23tyve
<6213>
terhadap
24le
<5921>
mazbah
25xbzmh
<4196>
di
26tyb
<0>
Betel
27la
<1008>
18
Lalu Yosia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Biarkan
2wxynh
<3240>
saja
4sya 3wl
<376> <0>
Jangan
5la
<408>
ada seorang pun yang
 
 
menjamah
6eny
<5128>
tulang-tulangnya
7wytmue
<6106>
Jadi mereka
 
 
membiarkan
8wjlmyw
<4422>
tulang-tulangnya
9wytmue
<6106>
beserta
10ta
<854>
dengan
 
 
tulang-tulang
11twmue
<6106>
nabi
12aybnh
<5030>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
datang
14ab
<935>
dari
 
 
Samaria
15Nwrmsm
<8111>
itu
 
 
19
Yosia
 
 
juga
1Mgw
<1571>
menyingkirkan
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
kuil
4ytb
<1004>
di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
5twmbh
<1116>
yang
6rsa
<834>
berada di
 
 
kota-kota
7yreb
<5892>
Samaria
8Nwrms
<8111>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
dibuat
10wve
<6213>
oleh
 
 
raja-raja
11yklm
<4428>
Israel
12larvy
<3478>
sehingga
 
 
membangkitkan murka
13oyekhl
<3707>
TUHAN
14ryoh
<5493>
Yosia
15whysay
<2977>
memperlakukannya sama seperti
19Myvemh 18lkk 17Mhl 16veyw
<4639> <3605> <1992> <6213>
yang
20rsa
<834>
telah
 
 
dilakukannya
21hve
<6213>
di
22tybb
<0>
Betel
23la
<1008>
20
Dia
 
 
menyembelih
1xbzyw
<2076>
 
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
imam
4ynhk
<3548>
bukit-bukit pengurbanan
5twmbh
<1116>
yang
6rsa
<834>
ada di
 
 
sana
7Ms
<8033>
di
8le
<5921>
mazbah
9twxbzmh
<4196>
dan
 
 
membakar
10Prvyw
<8313>
 
11ta
<853>
tulang-tulang
12twmue
<6106>
manusia
13Mda
<120>
di
 
 
atasnya
14Mhyle
<5921>
Lalu dia
 
 
kembali
15bsyw
<7725>
ke
 
 
Yerusalem
16Mlswry
<3389>
21
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
kepada
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
rakyat
5Meh
<5971>
itu
 
 
katanya
6rmal
<559>
Rayakanlah
7wve
<6213>
Pesakh
8xop
<6453>
bagi
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
Allahmu
10Mkyhla
<430>
seperti yang
 
 
tertulis
11bwtkk
<3789>
dalam
12le
<5921>
Kitab
13rpo
<5612>
Perjanjian
14tyrbh
<1285>
ini
15hzh
<2088>
22
Sebab
1yk
<3588>
tidak
2al
<3808>
ada lagi
 
 
Pesakh
4xopk
<6453>
seperti
 
 
itu
5hzh
<2088>
yang
 
 
dirayakan
3hven
<6213>
sejak
 
 
zaman
6ymym
<3117>
para
 
 
hakim
7Myjpsh
<8199>
yang
8rsa
<834>
memerintah
9wjps
<8199>
atas
10ta
<853>
Israel
11larvy
<3478>
dan di
 
 
sepanjang
12lkw
<3605>
zaman
13ymy
<3117>
raja-raja
14yklm
<4428>
Israel
15larvy
<3478>
dan
 
 
raja-raja
16yklmw
<4428>
Yehuda
17hdwhy
<3063>
23
Namun
2Ma 1yk
<518> <3588>
pada tahun
 
 
kedelapan
3hnmsb
<8083>
belas
4hrve
<6240>
pemerintahan
5hns
<8141>
Raja
6Klml
<4428>
Yosia
7whysay
<2977>
Pesakh
9xoph
<6453>
ini
10hzh
<2088>
dirayakan
8hven
<6213>
bagi
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
di
 
 
Yerusalem
12Mlswryb
<3389>
24
Lalu para
2ta 1Mgw
<853> <1571>
pemanggil arwah
3twbah
<178>
pemanggil roh
4taw
<853>
peramal
5Mynedyh
<3049>
 
6taw
<853>
terafim
7Myprth
<8655>
 
8taw
<853>
berhala-berhala
9Myllgh
<1544>
serta
10taw
<853>
semua
11lk
<3605>
dewa kejijikan
12Myuqsh
<8251>
yang
13rsa
<834>
terlihat
14warn
<7200>
di
 
 
tanah
15Urab
<776>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
17Mlswrybw
<3389>
dihapuskan oleh
18reb
<1197>
Yosia
19whysay
<2977>
dengan maksud
 
 
untuk
20Neml
<4616>
melaksanakan
21Myqh
<6965>
 
22ta
<853>
perkataan
23yrbd
<1697>
Taurat
24hrwth
<8451>
yang
 
 
tertulis
25Mybtkh
<3789>
dalam
26le
<5921>
kitab
27rpoh
<5612>
yang
28rsa
<834>
didapat
29aum
<4672>
oleh
 
 
Imam
31Nhkh
<3548>
Hilkia
30whyqlx
<2518>
di
 
 
Bait
32tyb
<1004>
TUHAN
33hwhy
<3068>
25
Raja-raja
5Klm
<4428>
sebelumnya
4wynpl
<6440>
tidak
2al
<3808>
ada
3hyh
<1961>
yang
 
 
sama dengannya
1whmkw
<3644>
yang
6rsa
<834>
berbalik
7bs
<7725>
kepada
8la
<413>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dengan
 
 
segenap
10lkb
<3605>
hatinya
11wbbl
<3824>
dengan
 
 
segenap
12lkbw
<3605>
jiwanya
13wspn
<5315>
dan dengan
 
 
segenap
14lkbw
<3605>
kekuatannya
15wdam
<3966>
sesuai dengan
 
 
seluruh
16lkk
<3605>
Taurat
17trwt
<8451>
Musa
18hsm
<4872>
Lalu
 
 
sesudahnya
19wyrxaw
<310>
tidak ada
20al
<3808>
lagi yang
 
 
bangkit
21Mq
<6965>
seperti
22whmk
<3644>
dia
 
 
26
Namun
1Ka
<389>
TUHAN
4hwhy
<3068>
tidak
2al
<3808>
beralih
3bs
<7725>
dari
 
 
murka-Nya
5Nwrxm
<2740>
yang
 
 
menyala-nyala
6wpa
<639>
 
7lwdgh
<1419>
yang
8rsa
<834>
bangkit bergelora
9hrx
<2734>
terhadap
10wpa
<639>
Yehuda
11hdwhyb
<3063>
oleh karena
12le
<5921>
segala
13lk
<3605>
perbuatan
14Myoekh
<3708>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
ditimbulkan
16woyekh
<3707>
oleh
 
 
Manasye
17hsnm
<4519>
27
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Aku
 
 
juga
3Mg
<1571>
akan
 
 
menyingkirkan
6ryoa
<5493>
 
4ta
<853>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
dari
7lem
<5921>
hadapan-Ku
8ynp
<6440>
seperti
9rsak
<834>
Aku telah
 
 
menyingkirkan
10ytroh
<5493>
 
11ta
<853>
Israel
12larvy
<3478>
Aku akan
 
 
membuang
13ytoamw
<3988>
 
14ta
<853>
kota
15ryeh
<5892>
ini
16tazh
<2063>
yang
17rsa
<834>
telah Aku
 
 
pilih
18ytrxb
<977>
yaitu
19ta
<853>
Yerusalem
20Mlswry
<3389>
dan
21taw
<853>
Bait
22tybh
<1004>
ini walaupun Aku
 
 
telah
23rsa
<834>
berkata
24ytrma
<559>
 
25hyhy
<1961>
Nama-Ku
26yms
<8034>
akan tinggal di
 
 
sana
27Ms
<8033>
28
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat-riwayat
2yrbd
<1697>
Yosia
3whysay
<2977>
dan
 
 
semua
4lkw
<3605>
yang
5rsa
<834>
dilakukannya
6hve
<6213>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
7alh
<3808>
 
8Mh
<1992>
dituliskan
9Mybwtk
<3789>
dalam
10le
<5921>
kitab
11rpo
<5612>
riwayat-riwayat
12yrbd
<1697>
zaman
13Mymyh
<3117>
raja-raja
14yklml
<4428>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
29
Pada
 
 
zamannya
1wymyb
<3117>
 
3herp
<0>
Firaun Nekho
4hkn
<6549>
raja
5Klm
<4428>
Mesir
6Myrum
<4714>
maju
2hle
<5927>
untuk
 
 
melawan
7le
<5921>
raja
8Klm
<4428>
Asyur
9rwsa
<804>
di tepi
10le
<5921>
Sungai
11rhn
<5104>
Efrat
12trp
<6578>
Raja
14Klmh
<4428>
Yosia
15whysay
<2977>
pergi
13Klyw
<1980>
untuk
 
 
menghadapinya
16wtarql
<7125>
tetapi
 
 
dibunuh
17whtymyw
<4191>
di
 
 
Megido
18wdgmb
<4023>
ketika dia
 
 
melihatnya
19wtark
<7200>
 
20wta
<853>
30
Kemudian
 
 
pegawai-pegawainya
2wydbe
<5650>
mengangkut
1whbkryw
<7392>
mayatnya
3tm
<4191>
dari
 
 
Megido
4wdgmm
<4023>
dan
 
 
membawanya
5whabyw
<935>
ke
 
 
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
dan
 
 
menguburkannya
7whrbqyw
<6912>
di
 
 
kuburannya
8wtrbqb
<6900>
sendiri Kemudian
 
 
rakyat
10Me
<5971>
negeri
11Urah
<776>
itu
 
 
menjemput
9xqyw
<3947>
 
12ta
<853>
Yoahas
13zxawhy
<3059>
anak
14Nb
<1121>
Yosia
15whysay
<2977>
dan
 
 
mengurapinya
16wxsmyw
<4886>
serta
17wta
<853>
mengangkatnya menjadi raja
18wkylmyw
<4427>
sebagai
19wta
<853>
pengganti
20txt
<8478>
ayahnya
21wyba
<1>
 
22P
<0>
31
Yoahas
5zxawhy
<3059>
berumur
1Nb
<1121>
23
3slsw 2Myrve
<7969> <6242>
tahun
4hns
<8141>
saat
 
 
menjadi raja
6wklmb
<4427>
Dia
 
 
memerintah
9Klm
<4427>
selama
 
 
tiga
7hslsw
<7969>
bulan
8Mysdx
<2320>
di
 
 
Yerusalem
10Mlswryb
<3389>
Nama
11Msw
<8034>
ibunya
12wma
<517>
adalah
 
 
Hamutal
13ljwmx
<2537>
anak
14tb
<1323>
Yeremia
15whymry
<3414>
dari
 
 
Libna
16hnblm
<3841>
32
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang
 
 
jahat
2erh
<7451>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
seperti
 
 
semua
5lkk
<3605>
yang
6rsa
<834>
dilakukan
7wve
<6213>
oleh
 
 
nenek moyangnya
8wytba
<1>
33

2herp 1whroayw
<0> <631>
Firaun Nekho
3hkn
<6549>
mengurungnya di
 
 
Ribla
4hlbrb
<7247>
di
 
 
tanah
5Urab
<776>
Hamat
6tmx
<2574>
sehingga dia tidak dapat
 
 
memerintah
7*Klmm {Klmb}
<4427>
di
 
 
Yerusalem
8Mlswryb
<3389>
Firaun
 
 
membebankan
9Ntyw
<5414>
denda
10sne
<6066>
sebesar
 
 
100
13ham
<3967>
talenta
14rkk
<3603>
perak
15Pok
<3701>
dan 10
 
 
talenta
16rkkw
<3603>
emas
17bhz
<2091>
atas
11le
<5921>
negeri
12Urah
<776>
itu
 
 
34
Lalu
2herp
<0>
Firaun Nekho
3hkn
<6549>
mengangkat
1Klmyw
<4427>
 
4ta
<853>
Elyakim
5Myqyla
<471>
anak
6Nb
<1121>
Yosia
7whysay
<2977>
untuk
 
 
menggantikan
8txt
<8478>
Yosia
9whysay
<2977>
ayahnya
10wyba
<1>
serta
 
 
mengubah
11boyw
<5437>
 
12ta
<853>
namanya
13wms
<8034>
menjadi
 
 
Yoyakim
14Myqywhy
<3079>
Namun dia
 
 
membawa
17xql
<3947>
 
15taw
<853>
Yoahas
16zxawhy
<3059>
sampai
18abyw
<935>
ke
 
 
Mesir
19Myrum
<4714>
dan
 
 
mati
20tmyw
<4191>
di sana
21Ms
<8033>
35
Kemudian
 
 
emas
2bhzhw
<2091>
dan
 
 
perak
1Pokhw
<3701>
diberikan
3Ntn
<5414>
oleh
 
 
Yoyakim
4Myqywhy
<3079>
kepada
 
 
Firaun
5herpl
<6547>
tetapi
6Ka
<389>
dengan
7Kyreh
<6186>
menarik pajak dari
8ta
<853>
negeri
9Urah
<776>
supaya dapat
 
 
memberikan
10ttl
<5414>
 
11ta
<853>
uang
12Pokh
<3701>
sesuai
 
 
dengan
13le
<5921>
titah
14yp
<6310>
Firaun
15herp
<6547>
Dia
16sya
<376>
 
17wkrek
<6187>
menagih
18vgn
<5065>
 
19ta
<853>
perak
20Pokh
<3701>
dan
21taw
<853>
emas
22bhzh
<2091>
itu dari
23ta
<853>
rakyat
24Me
<5971>
negeri
25Urah
<776>
untuk dapat
 
 
memberikannya
26ttl
<5414>
kepada
27herpl
<0>
Firaun Nekho
28hkn
<6549>
 
29o
<0>
36
Yoyakim
5Myqywhy
<3079>
berumur
1Nb
<1121>
25
3smxw 2Myrve
<2568> <6242>
tahun
4hns
<8141>
saat
 
 
menjadi raja
6wklmb
<4427>
dan
 
 
memerintah
10Klm
<4427>
selama
7txaw
<259>
sebelas
8hrve
<6240>
tahun
9hns
<8141>
di
 
 
Yerusalem
11Mlswryb
<3389>
Nama
12Msw
<8034>
ibunya
13wma
<517>
adalah
 
 
Zebuda
14*hdwbz {hdybz}
<2080>
anak
15tb
<1323>
Pedaya
16hydp
<6305>
dari
17Nm
<4480>
Ruma
18hmwr
<7316>
37
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang
 
 
jahat
2erh
<7451>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
seperti
 
 
semua
5lkk
<3605>
yang
6rsa
<834>
dilakukan
7wve
<6213>
oleh
 
 
nenek moyangnya
8wytba
<1>