Prev Chapter Exodus 30 Next Chapter
1
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
mazbah
2xbzm
<4196>
untuk
 
 
membakar
3rjqm
<4729>
dupa
4trjq
<7004>
dan kamu harus membuatnya dari
 
 
kayu
5yue
<6086>
akasia
6Myjs
<7848>
 
8wta 7hvet
<853> <6213>
2
Panjangnya
2wkra
<753>
harus
 
 
sehasta
1hma
<520>
lebarnya
4wbxr
<7341>
harus
 
 
sehasta
3hmaw
<520>
bentuknya harus

persegi
5ewbr
<7251>
dan
 
 
tingginya
8wtmq
<6967>
harus 2
6hyhy
<1961>
hasta
7Mytmaw
<520>
tanduk-tanduknya
10wytnrq
<7161>
harus seiras
 
 
dengannya
9wnmm
<4480>
3
Kamu harus
 
 
melapisinya
1typuw
<6823>
dengan
2wta
<853>
emas
3bhz
<2091>
murni
4rwhj
<2889>
pada
5ta
<853>
bagian atasnya
6wgg
<1406>
dan
7taw
<853>
sisi-sisi
8wytryq
<7023>
di sekelilingnya
9bybo
<5439>
dan
10taw
<853>
tanduk-tanduknya
11wytnrq
<7161>
lalu kamu harus
 
 
membuat
12tyvew
<6213>
 
13wl
<0>
bingkai
14rz
<2213>
emas
15bhz
<2091>
di sekelilingnya
16bybo
<5439>
4
Kamu harus
 
 
membuat
4hvet
<6213>
dua
1ytsw
<8147>
gelang
2tebj
<2885>
emas
3bhz
<2091>
 
5wl
<0>
di bawah
6txtm
<8478>
bingkainya
7wrzl
<2213>
dan kamu harus
 
 
membuatnya
11hvet
<6213>
pada
8le
<5921>
dua
9yts
<8147>
sisinya
10wytelu
<6763>
karena itu akan
14wydu 13yns 12le
<6654> <8147> <5921>
menjadi
15hyhw
<1961>
tempat
16Mytbl
<1004>
tongkat pengusung
17Mydbl
<905>
yang dengannya mazbah
19wta
<853>
itu
20hmhb
<1992>
dapat diusung
18tavl
<5375>
5
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
 
2ta
<853>
tongkat-tokat pengusung
3Mydbh
<905>
dari
 
 
kayu
4yue
<6086>
akasia
5Myjs
<7848>
dan
 
 
melapisinya
6typuw
<6823>
dengan
7Mta
<853>
emas
8bhz
<2091>
6
Kamu harus
 
 
meletakkannya
1httnw
<5414>
 
2wta
<853>
di depan
3ynpl
<6440>
tirai
4tkrph
<6532>
 
5rsa
<834>
di hadapan
6le
<5921>
tabut
7Nra
<727>
kesaksian
8tdeh
<5715>
di depan
9ynpl
<6440>
tutup pendamaian
10trpkh
<3727>
 
11rsa
<834>
di atas
12le
<5921>
tabut kesaksian
13tdeh
<5715>
itu
16Kl
<0>
tempat
17hms
<8033>
Aku akan
14rsa
<834>
menemuimu
15dewa
<3259>
7
Setiap pagi
7rqbb 6rqbb
<1242> <1242>
Harun
3Nrha
<175>
harus
 
 
membakar
1ryjqhw
<6999>
dupa
4trjq
<7004>
yang
 
 
harum
5Mymo
<5561>
di atas
2wyle
<5921>
mazbah ketika dia

membersihkan
8wbyjyhb
<3190>
 
9ta
<853>
pelita-pelita
10trnh
<5216>
dia harus
 
 
membakarnya
11hnryjqy
<6999>
8
Ketika
 
 
Harun
2Nrha
<175>
menyalakan
1tlehbw
<5927>
 
3ta
<853>
pelita-pelita
4trnh
<5216>
itu
 
 
pada
5Nyb
<996>
waktu senja
6Mybreh
<6153>
dia harus
 
 
membakar dupa
7hnryjqy
<6999>
itu suatu
 
 
persembahan dupa
8trjq
<7004>
di hadapan
10ynpl
<6440>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yang harus
 
 
terus-menerus dilakukan
9dymt
<8548>
oleh
 
 
keturunanmu
12Mkytrdl
<1755>
9
Kamu
 
 
tidak boleh
1al
<3808>
mempersembahkan
2wlet
<5927>
dupa
4trjq
<7004>
asing
5hrz
<2114>
di atasnya
3wyle
<5921>
atau
 
 
persembahan bakaran
6hlew
<5930>
atau
 
 
persembahan sajian
7hxnmw
<4503>
dan kamu juga
 
 
tidak boleh
9al
<3808>
menuangkan
10wkot
<5258>
persembahan curahan
8Konw
<5262>
di atasnya
11wyle
<5921>
10
Harun
2Nrha
<175>
harus
 
 
mengadakan pendamaian
1rpkw
<3722>
pada
3le
<5921>
tanduk-tanduknya
4wytnrq
<7161>
setahun
6hnsb
<8141>
sekali
5txa
<259>
dengan
 
 
darah
7Mdm
<1818>
dari
 
 
persembahan penghapus dosa
8tajx
<2403>
Setahun
11hnsb
<8141>
 
9Myrpkh
<3725>
sekali
10txa
<259>
dia harus
 
 
mengadakan pendamaian
12rpky
<3722>
itu
13wyle
<5921>
turun-temurun
14Mkytrdl
<1755>
sebab mazbah itu adalah yang

mahakudus
16Mysdq 15sdq
<6944> <6944>
bagi
17awh
<1931>
TUHAN
18hwhyl
<3068>
 
19P
<0>
11
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
firman-Nya
5rmal
<559>
12
Ketika
1yk
<3588>
kamu
 
 
mengadakan
2avt
<5375>
 
3ta
<853>
sensus
4sar
<7218>
bagi
 
 
keturunan
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
untuk
 
 
menghitung
7Mhydqpl
<6485>
mereka
 
 
setiap orang
9sya
<376>
dari mereka harus
 
 
memberikan
8wntnw
<5414>
pendamaian
10rpk
<3724>
bagi
 
 
dirinya sendiri
11wspn
<5315>
kepada
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
ketika kamu
 
 
menghitung
13dqpb
<6485>
mereka supaya
14Mta
<853>
tidak
15alw
<3808>
ada
16hyhy
<1961>
 
17Mhb
<0>
wabah
18Pgn
<5063>
di antara mereka ketika kamu
 
 
menghitungnya
19dqpb
<6485>
 
20Mta
<853>
13
Setiap
3lk
<3605>
orang yang
 
 
dihitung
4rbeh
<5674>
pada
5le
<5921>
sensus
6Mydqph
<6485>
tersebut harus
1hz
<2088>
memberi
2wnty
<5414>
ini
 
 
0,5
7tyuxm
<4276>
syikal
8lqsh
<8255>
menurut
 
 
syikal
9lqsb
<8255>
tempat kudus
10sdqh
<6944>
berat
 
 
1 syikal
13lqsh
<8255>
adalah
 
 
20
11Myrve
<6242>
gera
12hrg
<1626>
0,5
14tyuxm
<4276>
syikal
15lqsh
<8255>
itu sebagai
 
 
persembahan
16hmwrt
<8641>
bagi
 
 
TUHAN
17hwhyl
<3068>
14
Setiap
1lk
<3605>
orang yang
3le 2rbeh
<5921> <5674>
dihitung
4Mydqph
<6485>
yaitu yang
 
 
berusia
5Nbm
<1121>
20
6Myrve
<6242>
tahun
7hns
<8141>
ke
 
 
atas
8hlemw
<4605>
harus
 
 
memberikan
9Nty
<5414>
persembahan
10tmwrt
<8641>
kepada
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
15
Orang kaya
1ryseh
<6223>
tidak
2al
<3808>
boleh
 
 
memberi lebih banyak
3hbry
<7235>
dan
 
 
orang miskin
4ldhw
<1800>
tidak
5al
<3808>
boleh
 
 
memberi lebih sedikit
6jyemy
<4591>
dari
 
 
0,5
7tyuxmm
<4276>
syikal
8lqsh
<8255>
ketika mereka
 
 
memberikan
9ttl
<5414>
 
10ta
<853>
persembahan
11tmwrt
<8641>
kepada
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
untuk
 
 
mengadakan pendamaian
13rpkl
<3722>
atas
14le
<5921>
jiwamu
15Mkytspn
<5315>
16
Kamu harus
 
 
mengambil
1txqlw
<3947>
 
2ta
<853>
uang
3Pok
<3701>
pendamaian
4Myrpkh
<3722>
itu dari
5tam
<853>
bangsa
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
dan harus
 
 
memberikannya
8ttnw
<5414>
 
9wta
<853>
untuk
10le
<5921>
pelayanan
11tdbe
<5656>
tenda
12lha
<168>
pertemuan
13dewm
<4150>
supaya itu
 
 
menjadi
14hyhw
<1961>
peringatan
17Nwrkzl
<2146>
bagi
 
 
keturunan
15ynbl
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
di
 
 
hadapan
18ynpl
<6440>
TUHAN
19hwhy
<3068>
yaitu untuk
 
 
mengadakan pendamaian
20rpkl
<3722>
bagi
21le
<5921>
jiwamu
22Mkytspn
<5315>
 
23P
<0>
17
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
18
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
sebuah
 
 
bejana
2rwyk
<3595>
perunggu
3tsxn
<5178>
untuk
 
 
membasuh
6huxrl
<7364>
dengan
 
 
alasnya
4wnkw
<3653>
yang terbuat dari
 
 
perunggu
5tsxn
<5178>
dan kamu harus
 
 
meletakkannya
7ttnw
<5414>
di
8wta
<853>
antara
9Nyb
<996>
tenda
10lha
<168>
pertemuan
11dewm
<4150>
dan
12Nybw
<996>
mazbah
13xbzmh
<4196>
lalu kamu harus memasukkan
15hms 14ttnw
<8033> <5414>
air
16Mym
<4325>
ke dalamnya
 
 
19
Harun
2Nrha
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
3wynbw
<1121>
harus
 
 
mencuci
1wuxrw
<7364>
 
5ta 4wnmm
<853> <4480>
tangan
6Mhydy
<3027>
dan
7taw
<853>
kaki
8Mhylgr
<7272>
mereka dengan air dari bejana ini
 
 
20
Ketika mereka
 
 
masuk
1Mabb
<935>
ke
2la
<413>
tenda
3lha
<168>
pertemuan
4dewm
<4150>
mereka harus dibasuh
 
 
dengan
5wuxry
<7364>
air
6Mym
<4325>
supaya mereka
 
 
tidak
7alw
<3808>
mati
8wtmy
<4191>
atau
9wa
<176>
ketika
10Mtsgb
<5066>
mereka
 
 
mendekati
11la
<413>
mazbah
12xbzmh
<4196>
untuk
 
 
melayani
13trsl
<8334>
yaitu untuk
 
 
membakar
14ryjqhl
<6999>
persembahan dengan api
15hsa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
21
mereka harus
 
 
membasuh
1wuxrw
<7364>
tangan
2Mhydy
<3027>
mereka dan
 
 
kaki
3Mhylgrw
<7272>
mereka supaya mereka
 
 
tidak
4alw
<3808>
mati
5wtmy
<4191>
Ini akan
 
 
menjadi
6htyhw
<1961>
 
7Mhl
<0>
peraturan
8qx
<2706>
yang berlaku
 
 
selamanya
9Mlwe
<5769>
bagi Harun dan
10wl
<0>
keturunannya
11werzlw
<2233>
turun-temurun
12Mtrdl
<1755>
 
13P
<0>
22
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
23
 
1htaw
<859>
Ambillah
2xq
<3947>
 
3Kl
<0>
rempah-rempah
4Mymvb
<1314>
yang
 
 
terbaik
5sar
<7218>
 
7rwrd
<1865>
500
9twam 8smx
<3967> <2568>
syikal
 
 
minyak mur
6rm
<4753>
dan
 
 
kayu manis
10Nmnqw
<7076>
harum
11Mvb
<1314>
sebanyak
 
 
setengah
12wtyuxm
<4276>
dari itu yaitu
 
 
250
14Mytamw 13Mysmx
<3967> <2572>
syikal dan
 
 
250
18Mytamw 17Mysmx
<3967> <2572>
syikal
 
 
tebu
15hnqw
<7070>
yang
 
 
baik
16Mvb
<1314>
24
dan
 
 
500
3twam 2smx
<3967> <2568>
syikal
 
 
kasia
1hdqw
<6916>
menurut
 
 
syikal
4lqsb
<8255>
kudus
5sdqh
<6944>
dan 1
 
 
hin
8Nyh
<1969>
minyak
6Nmsw
<8081>
zaitun
7tyz
<2132>
25
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
 
2wta
<853>
minyak
3Nms
<8081>
urapan
4txsm
<4888>
kudus
5sdq
<6944>
dari semua bahan itu suatu
 
 
campuran
7txqrm
<4842>
rempah-rempah
6xqr
<7545>
yang
 
 
dibuat
8hvem
<4639>
oleh seorang
 
 
ahli wewangian
9xqr
<7543>
Itulah yang akan menjadi
 
 
minyak
10Nms
<8081>
urapan
11txsm
<4888>
kudus
12sdq
<6944>
 
13hyhy
<1961>
26
Lalu dengan itu kamu harus
 
 
mengurapi
1txsmw
<4886>
 
3ta 2wb
<853> <0>
tenda
4lha
<168>
pertemuan
5dewm
<4150>
dan
6taw
<853>
tabut
7Nwra
<727>
kesaksian
8tdeh
<5715>
27
 
1taw
<853>
meja
2Nxlsh
<7979>
dan
3taw
<853>
segala
4lk
<3605>
perkakasnya
5wylk
<3627>
 
6taw
<853>
kaki dian
7hrnmh
<4501>
dan segala
8taw
<853>
perkakasnya
9hylk
<3627>
dan
10taw
<853>
mazbah
11xbzm
<4196>
dupa
12trjqh
<7004>
28
 
1taw
<853>
mazbah
2xbzm
<4196>
persembahan bakaran
3hleh
<5930>
dan
4taw
<853>
segala
5lk
<3605>
perkakasnya
6wylk
<3627>
dan
7taw
<853>
bejana pembasuhan
8rykh
<3595>
dengan
9taw
<853>
alasnya
10wnk
<3653>
29
Kamu harus
 
 
menguduskan
1tsdqw
<6942>
semua itu sehingga semuanya
2Mta
<853>
menjadi
3wyhw
<1961>
mahakudus
5Mysdq 4sdq
<6944> <6944>
Segala
6lk
<3605>
sesuatu yang
 
 
menyentuh
7egnh
<5060>
barang-barang itu juga akan
 
 
menjadi
8Mhb
<0>
kudus
9sdqy
<6942>
30
Kamu juga harus
 
 
mengurapi
5xsmt
<4886>
 
1taw
<853>
Harun
2Nrha
<175>
dan
3taw
<853>
anak-anaknya
4wynb
<1121>
dan
 
 
menguduskan
6tsdqw
<6942>
mereka supaya mereka
7Mta
<853>
dapat melayani-Ku sebagai imam
8Nhkl
<3547>
 
9yl
<0>
31
Kamu harus
 
 
mengatakan
4rbdt
<1696>
kepada
1law
<413>
keturunan
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
begini
5rmal
<559>
Ini akan menjadi
 
 
minyak
6Nms
<8081>
urapan
7txsm
<4888>
kudus
8sdq
<6944>
untuk seluruh
11yl 10hz 9hyhy
<0> <2088> <1961>
keturunanmu
12Mkytrdl
<1755>
32
Minyak itu

tidak boleh
4al
<3808>
dicurahkan
5Koyy
<3251>
atas
1le
<5921>
tubuh
2rvb
<1320>
orang-orang
3Mda
<120>
biasa Juga
 
 
jangan
7al
<3808>
membuat
8wvet
<6213>
tiruan
6wtnktmbw
<4971>
dari minyak ini sebab ini
9whmk
<3644>
kudus
10sdq
<6944>
dan
 
 
haruslah
13hyhy
<1961>
itu
11awh
<1931>
kudus
12sdq
<6944>
bagi kamu
14Mkl
<0>
33
Siapa pun
1sya
<376>
membuat
6Nty
<5414>
yang
 
 
seperti
4whmk
<3644>
itu atau siapa pun
 
 
yang
5rsaw
<834>
 
2rsa
<834>
mengoleskannya
3xqry
<7543>
 
7wnmm
<4480>
pada
8le
<5921>
orang biasa
9rz
<2114>
harus
 
 
dilenyapkan
10trknw
<3772>
dari antara
 
 
bangsanya
11wymem
<5971>
 
12o
<0>
34
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Ambillah
5xq
<3947>
rempah-rempah yang
6Kl
<0>
harum
7Mymo
<5561>
ini bagimu
 
 
getah damar
8Pjn
<5198>
kulit lokan
9tlxsw
<7827>
getah rasamala
10hnblxw
<2464>
dan
11Mymo
<5561>
dupa
12hnblw
<3828>
murni
13hkz
<2134>
Jumlah masing-masing haruslah sama
15dbb 14db
<905> <905>
 
16hyhy
<1961>
35
Dari semua itu kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
 
2hta
<853>
dupa
3trjq
<7004>
suatu
 
 
wangi-wangian
4xqr
<7545>
yang
 
 
dikerjakan
5hvem
<4639>
oleh
 
 
ahli wewangian
6xqwr
<7543>
lalu
 
 
garamilah
7xlmm
<4414>
agar
 
 
murni
8rwhj
<2889>
dan
 
 
kudus
9sdq
<6944>
36
Kamu harus
 
 
menumbuk
1tqxsw
<7833>
sebagian
2hnmm
<4480>
dupa itu hingga

halus
3qdh
<1854>
dan
 
 
meletakkannya
4httnw
<5414>
di
5hnmm
<4480>
depan
6ynpl
<6440>
tenda
8lhab
<168>
pertemuan
9dewm
<4150>
tempat
7tdeh
<5715>
Aku akan
10rsa
<834>
bertemu denganmu
11dewa
<3259>
Itu harus
 
 
menjadi
16hyht
<1961>
 
13hms 12Kl
<8033> <0>
mahakudus
15Mysdq 14sdq
<6944> <6944>
bagimu
17Mkl
<0>
37
Dupa
1trjqhw
<7004>
yang
2rsa
<834>
kamu
 
 
buat
3hvet
<6213>
itu
 
 
tidak
5al
<3808>
boleh kamu
 
 
buat
6wvet
<6213>
dengan
 
 
takaranmu
4htnktmb
<4971>
sendiri Itu harus
7Mkl
<0>
kudus
8sdq
<6944>
bagimu untuk
10Kl 9hyht
<0> <1961>
TUHAN
11hwhyl
<3068>
38
Siapa pun
1sya
<376>
yang
2rsa
<834>
membuat
3hvey
<6213>
yang
 
 
seperti
4hwmk
<3644>
itu sebagai
 
 
wewangian
5xyrhl
<7306>
harus
6hb
<0>
dilenyapkan
7trknw
<3772>
dari
 
 
bangsanya
8wymem
<5971>
 
9o
<0>