Prev Chapter Exodus 34 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Pahatlah
5lop
<6458>
 
6Kl
<0>
dua
7yns
<8147>
loh
8txl
<3871>
batu
9Mynba
<68>
seperti yang
 
 
sebelumnya
10Mynsark
<7223>
dan Aku akan
 
 
menulisi
11ytbtkw
<3789>
 
12le
<5921>
loh-loh batu
13txlh
<3871>
itu dengan
14ta
<853>
kata-kata
15Myrbdh
<1697>
yang
16rsa
<834>
terdapat
17wyh
<1961>
pada
18le
<5921>
loh-loh batu
19txlh
<3871>
sebelumnya
20Mynsarh
<7223>
yang
21rsa
<834>
telah kamu
 
 
pecahkan
22trbs
<7665>
2
Bersiap-siaplah
2Nwkn
<3559>
pada
1hyhw
<1961>
pagi hari
3rqbl
<1242>
dan
 
 
naiklah
4tylew
<5927>
ke
6la
<413>
Gunung
7rh
<2022>
Sinai
8ynyo
<5514>
pada
 
 
pagi
5rqbb
<1242>
itu lalu
 
 
berdirilah
9tbunw
<5324>
kamu
11Ms 10yl
<8033> <0>
di
12le
<5921>
puncak
13sar
<7218>
gunung
14rhh
<2022>
itu
 
 
3
Tidak boleh
2al
<3808>
ada
 
 
orang
1syaw
<376>
yang
 
 
naik
3hley
<5927>
bersamamu
4Kme
<5973>
dan
 
 
tidak ada
7la
<408>
 
5Mgw
<1571>
orang
6sya
<376>
yang boleh
 
 
terlihat
8ary
<7200>
di
 
 
seluruh
9lkb
<3605>
gunung
10rhh
<2022>
itu
 
 
dan
11Mg
<1571>
jangan
14la
<408>
biarkan
 
 
kawanan domba
12Nauh
<6629>
atau
 
 
kawanan sapi
13rqbhw
<1241>
memakan rumput
15wery
<7462>
di
16la
<413>
depan
17lwm
<4136>
gunung
18rhh
<2022>
itu
19awhh
<1931>
4
Lalu Musa

memahat
1lopyw
<6458>
dua
2yns
<8147>
loh
3txl
<3871>
batu
4Mynba
<68>
seperti yang
 
 
sebelumnya
5Mynsark
<7223>
dan
 
 
Musa
7hsm
<4872>
bangun
6Mksyw
<7925>
pagi-pagi
8rqbb
<1242>
sekali untuk
 
 
naik
9leyw
<5927>
ke
10la
<413>
Gunung
11rh
<2022>
Sinai
12ynyo
<5514>
seperti
 
 
yang
13rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
14hwu
<6680>
TUHAN
15hwhy
<3068>
kepadanya dan dia
16wta
<853>
membawa
17xqyw
<3947>
dua
19yns
<8147>
loh
20txl
<3871>
batu
21Mynba
<68>
itu di
 
 
tangannya
18wdyb
<3027>
5
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
turun
1dryw
<3381>
di
 
 
awan
3Nneb
<6051>
dan
 
 
berdiri
4buytyw
<3320>
dengan
5wme
<5973>
Musa di
 
 
sana
6Ms
<8033>
dan
 
 
menyerukan
7arqyw
<7121>
nama
8Msb
<8034>
TUHAN
9hwhy
<3068>
6
TUHAN
2hwhy
<3068>
lewat
1rbeyw
<5674>
di
3le
<5921>
depannya
4wynp
<6440>
dan
 
 
berseru
5arqyw
<7121>
TUHAN
6hwhy
<3068>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allah
8la
<410>
yang
 
 
penuh kasih
9Mwxr
<7349>
dan
 
 
murah hati
10Nwnxw
<2587>
yang
 
 
lambat
11Kra
<750>
marah
12Mypa
<639>
dan
 
 
berlimpah
13brw
<7227>
dalam
 
 
kebaikan
14dox
<2617>
dan
 
 
kebenaran
15tmaw
<571>
7
yang
 
 
memelihara
1run
<5341>
kebaikan
2dox
<2617>
untuk
 
 
beribu-ribu
3Myplal
<505>
orang
 
 
mengampuni
4avn
<5375>
kesalahan
5Nwe
<5771>
pelanggaran
6espw
<6588>
dan
 
 
dosa
7hajxw
<2403>
yang sama sekali
 
 
tidak membiarkan
9al
<3808>
yang bersalah
 
 
tidak dihukum
10hqny 8hqnw
<5352> <5352>
melainkan
 
 
membalaskan
11dqp
<6485>
kesalahan
12Nwe
<5771>
ayah
13twba
<1>
atas
14le
<5921>
anak-anaknya
15Mynb
<1121>
atas
16lew
<5921>
cucu-cucunya
18Mynb 17ynb
<1121> <1121>
kepada
19le
<5921>
keturunan yang

ketiga
20Mysls
<8029>
dan
21lew
<5921>
yang
 
 
keempat
22Myebr
<7256>
8
Musa
2hsm
<4872>
segera
1rhmyw
<4116>
menundukkan
3dqyw
<6915>
kepalanya sampai ke
 
 
tanah
4hura
<776>
dan
 
 
menyembah
5wxtsyw
<7812>
9
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Jika
2Ma
<518>
saat ini
 
 
aku
3an
<4994>
telah
 
 
mendapat
4ytaum
<4672>
kemurahan
5Nx
<2580>
di
 
 
mata-Mu
6Kynyeb
<5869>
oh
 
 
TUHAN
7ynda
<136>
aku
8Kly
<1980>
mohon
9an
<4994>
biarlah
 
 
TUHAN
10ynda
<136>
berjalan di
 
 
tengah-tengah
11wnbrqb
<7130>
kami
 
 
meskipun
12yk
<3588>
bangsa
13Me
<5971>
ini sangat
 
 
tegar
14hsq
<7186>
tengkuk
15Pre
<6203>
dan
16awh
<1931>
ampunilah
17txlow
<5545>
kesalahan
18wnnwel
<5771>
kami dan
 
 
dosa
19wntajxlw
<2403>
kami dan
 
 
ambillah
20wntlxnw
<5157> ==>
kami
 
 
menjadi milik pusaka-Mu
20wntlxnw
<== <5157>
10
Kemudian Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
Lihat
2hnh
<2009>
Aku
3ykna
<595>
akan
 
 
mengadakan
4trk
<3772>
suatu
 
 
perjanjian
5tyrb
<1285>
di
 
 
hadapan
6dgn
<5048>
seluruh
7lk
<3605>
bangsamu
8Kme
<5971>
ini Aku akan
 
 
melakukan
9hvea
<6213>
keajaiban-keajaiban
10talpn
<6381>
yang
11rsa
<834>
belum
12al
<3808>
pernah
 
 
dilakukan
13warbn
<1254>
di
 
 
seluruh
14lkb
<3605>
bumi
15Urah
<776>
dan di antara
16lkbw
<3605>
bangsa-bangsa
17Mywgh
<1471>
 
18harw
<7200>
Semua
19lk
<3605>
bangsa
20Meh
<5971>
yang
21rsa
<834>
di
 
 
tengah-tengah
23wbrqb
<7130>
mereka
 
 
kamu
22hta
<859>
tinggal akan melihat
24ta
<853>
perbuatan
25hvem
<4639>
TUHAN
26hwhy
<3068>
karena
27yk
<3588>
 
29awh 28arwn
<1931> <3372>
yang
30rsa
<834>
akan
 
 
Aku
31yna
<589>
lakukan
32hve
<6213>
adalah sesuatu yang mengerikan
33Kme
<5973>
11
Taatilah
1rms
<8104>
apa
3ta 2Kl
<853> <0>
yang
4rsa
<834>
 
5ykna
<595>
Kuperintahkan
6Kwum
<6680>
kepadamu pada
 
 
hari
7Mwyh
<3117>
ini
 
 
Lihatlah
8ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mengusir
9srg
<1644>
 
11ta
<853>
orang Amori
12yrmah
<567>
orang Kanaan
13ynenkhw
<3669>
orang Het
14ytxhw
<2850>
orang Feris
15yzrphw
<6522>
orang Hewi
16ywxhw
<2340>
dan
 
 
orang Yebus
17yowbyhw
<2983>
dari
 
 
hadapanmu
10Kynpm
<6440>
12
Jagalah
1rmsh
<8104>
dirimu
2Kl
<0>
jangan
3Np
<6435>
sampai kamu
 
 
mengadakan
4trkt
<3772>
perjanjian
5tyrb
<1285>
dengan
 
 
penduduk
6bswyl
<3427>
negeri
7Urah
<776>
yang
8rsa
<834>
kamu
9hta
<859>
datangi
11hyle 10ab
<5921> <935>
atau
12Np
<6435>
hal itu akan
 
 
menjadi
13hyhy
<1961>
perangkap
14sqwml
<4170>
di antara
 
 
kamu
15Kbrqb
<7130>
13
Kamu harus
 
 
merobohkan
4Nwutt
<5422>
 
2ta 1yk
<853> <3588>
mazbah-mazbah
3Mtxbzm
<4196>
mereka
 
 
menghancurkan
7Nwrbst
<7665>
 
5taw
<853>
tiang-tiang berhala
6Mtbum
<4676>
mereka dan
 
 
menebang
10Nwtrkt
<3772>
 
8taw
<853>
patung-patung Dewi Asyera
9wyrsa
<842>
mereka
 
 
14
Kamu
1yk
<3588>
tidak
2al
<3808>
boleh
 
 
menyembah
3hwxtst
<7812>
ilah
4lal
<410>
lain
5rxa
<312>
sebab
6yk
<3588>
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
 
 
namanya
9wms
<8034>
Cemburu
11anq 8anq
<7067> <7067>
adalah
12awh
<1931>
Allah
10la
<410>
yang cemburu
 
 
15
Jangan
1Np
<6435>
sampai kamu
 
 
mengadakan
2trkt
<3772>
perjanjian
3tyrb
<1285>
dengan
 
 
penduduk
4bswyl
<3427>
negeri
5Urah
<776>
itu sebab ketika mereka
 
 
melacurkan diri
6wnzw
<2181>
di depan
7yrxa
<310>
ilahnya
8Mhyhla
<430>
dan
 
 
berkurban
9wxbzw
<2076>
untuk
 
 
ilah
10Mhyhlal
<430>
mereka mereka akan
 
 
mengundangmu
11arqw
<7121>
dan kamu pun akan
12Kl
<0>
makan
13tlkaw
<398>
dari
 
 
kurban mereka
14wxbzm
<2077>
16
Kemudian kamu akan
 
 
mengambil
1txqlw
<3947>
anak-anak perempuan
2wytnbm
<1323>
mereka untuk
 
 
anak-anak laki-lakimu
3Kynbl
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
5wytnb
<1323>
mereka akan
 
 
melacurkan diri
4wnzw
<2181>
mereka
 
 
dengan
6yrxa
<310>
ilah-ilahnya
7Nhyhla
<430>
sehingga membuat
9ta
<853>
anak laki-lakimu
10Kynb
<1121>
juga
 
 
melacurkan diri
8wnzhw
<2181>
dengan
11yrxa
<310>
ilah-ilah
12Nhyhla
<430>
mereka
 
 
17
Kamu
 
 
tidak
3al
<3808>
boleh
 
 
membuat
4hvet
<6213>
ilah-ilah
1yhla
<430>
tuangan
2hkom
<4541>
untuk dirimu
5Kl
<0>
18
Kamu harus
 
 
memelihara
4rmst
<8104>
 
1ta
<853>
perayaan
2gx
<2282>
Roti Tidak Beragi
3twumh
<4682>
Selama
 
 
tujuh
5tebs
<7651>
hari
6Mymy
<3117>
kamu harus
 
 
makan
7lkat
<398>
roti yang tidak beragi
8twum
<4682>
seperti
 
 
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
Kuperintahkan
10Ktywu
<6680>
kepadamu pada waktu yang telah
 
 
ditetapkan
11dewml
<4150>
yaitu pada
 
 
bulan
12sdx
<2320>
Abib
13bybah
<24>
sebab
14yk
<3588>
pada
 
 
bulan
15sdxb
<2320>
Abib
16bybah
<24>
itulah kamu
 
 
keluar
17tauy
<3318>
dari
 
 
Mesir
18Myrumm
<4714>
19
Setiap
1lk
<3605>
anak yang pertama
2rjp
<6363>
kali membuka
 
 
kandungan
3Mxr
<7358>
adalah milik-Ku begitu pula dengan
4yl
<0>
semua
5lkw
<3605>
yang
 
 
jantan
7rkzt
<2142>
dari
 
 
ternakmu
6Knqm
<4735>
yang
 
 
pertama lahir
8rjp
<6363>
dari
 
 
sapi
9rws
<7794>
atau
 
 
dombamu
10hvw
<7716>
20
Keledai
2rwmx
<2543>
yang
 
 
pertama lahir
1rjpw
<6363>
harus kamu
 
 
tebus
3hdpt
<6299>
dengan seekor
 
 
domba
4hvb
<7716>
tetapi
 
 
jika
5Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
6al
<3808>
menebusnya
7hdpt
<6299>
kamu harus
 
 
mematahkan lehernya
8wtprew
<6202>
Kamu harus
 
 
menebus
12hdpt
<6299>
setiap
9lk
<3605>
anak
10rwkb
<1060> ==>
laki-laki
11Kynb
<1121>
sulungmu
10rwkb
<== <1060>
Tidak
13alw
<3808>
boleh ada seorang pun yang
 
 
tampak
14wary
<7200>
di hadapan-Ku
15ynp
<6440>
dengan
 
 
tangan kosong
16Mqyr
<7387>
21
Kamu harus
 
 
bekerja
3dbet
<5647>
selama
 
 
enam
1tss
<8337>
hari
2Mymy
<3117>
tetapi pada
 
 
hari
4Mwybw
<3117>
ketujuh
5yeybsh
<7637>
kamu harus
 
 
beristirahat
6tbst
<7673>
entah itu pada musim
 
 
membajak
7syrxb
<2758>
atau
 
 
musim panen
8ryuqbw
<7105>
kamu harus
 
 
beristirahat
9tbst
<7673>
22
Kamu harus merayakan
 
 
hari raya
1gxw
<2282>
Tujuh Minggu
2tebs
<7620>
dengan
4Kl 3hvet
<0> <6213>
hasil pertama
5yrwkb
<1061>
dari
 
 
panen
6ryuq
<7105>
gandum
7Myjx
<2406>
dan juga
 
 
perayaan
8gxw
<2282>
Pengumpulan
9Pyoah
<614>
pada
 
 
pergantian
10tpwqt
<8622>
tahun
11hnsh
<8141>
23
Tiga
1sls
<7969>
kali
2Mymep
<6471>
setahun
3hnsb
<8141>
semua
5lk
<3605>
laki-laki
6Krwkz
<2138>
harus
 
 
datang
4hary
<7200>
ke
7ta
<853>
hadapan
8ynp
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
9Ndah
<136>
Allah
11yhla
<430>
Israel
12larvy
<3478>
24
Sebab
1yk
<3588>
Aku akan
 
 
mengusir
2syrwa
<3423>
bangsa-bangsa
3Mywg
<1471>
di hadapanmu
4Kynpm
<6440>
dan
 
 
memperluas
5ytbxrhw
<7337>
 
6ta
<853>
wilayahmu
7Klwbg
<1366>
dan
 
 
tidak
8alw
<3808>
seorang
10sya
<376>
pun akan
 
 
mengingini
9dmxy
<2530>
 
11ta
<853>
tanahmu
12Kura
<776>
ketika kamu
 
 
pergi
13Ktleb
<5927>
untuk
 
 
menghadap
14twarl
<7200>
ke
15ta
<853>
hadapan
16ynp
<6440>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allahmu
18Kyhla
<430>
tiga
19sls
<7969>
kali
20Mymep
<6471>
setahun
21hnsb
<8141>
25
Kamu
 
 
tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
mempersembahkan
2jxst
<7819>
darah
5Md
<1818>
kurban sembelihan
6yxbz
<2077>
dengan
3le
<5921>
roti yang beragi
4Umx
<2557>
dan
 
 
kurban
10xbz
<2077>
dari
 
 
perayaan
11gx
<2282>
Pesakh
12xoph
<6453>
tidak
7alw
<3808>
boleh tersisa sampai
8Nyly
<3885>
pagi
9rqbl
<1242>
26
Bawalah
4aybt
<935>
hasil panen pertama
2yrwkb
<1061>
yang
 
 
terbaik
1tysar
<7225>
dari
 
 
tanahmu
3Ktmda
<127>
ke
 
 
bait
5tyb
<1004>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allahmu
7Kyhla
<430>
Kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
boleh
 
 
merebus
9lsbt
<1310>
anak kambing
10ydg
<1423>
dalam
 
 
susu
11blxb
<2461>
induknya
12wma
<517>
 
13P
<0>
27
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Tulislah
5btk
<3789>
segala
7ta 6Kl
<853> <0>
perkataan
8Myrbdh
<1697>
ini
9hlah
<428>
sebab
10yk
<3588>
 
11le
<5921>
berdasarkan
12yp
<6310>
perkataan
13Myrbdh
<1697>
inilah
14hlah
<428>
Aku telah
 
 
mengadakan
15ytrk
<3772>
 
16Kta
<854>
perjanjian
17tyrb
<1285>
denganmu
18taw
<854>
dan dengan
 
 
Israel
19larvy
<3478>
28
Dia
 
 
berada
1yhyw
<1961>
di
 
 
sana
2Ms
<8033>
bersama
3Me
<5973>
TUHAN
4hwhy
<3068>
selama
 
 
40
5Myebra
<705>
hari
6Mwy
<3117>
dan
 
 
40
7Myebraw
<705>
malam
8hlyl
<3915>
Dia
 
 
tidak
10al
<3808>
makan
11lka
<398>
roti
9Mxl
<3899>
atau
13al
<3808>
minum
14hts
<8354>
air
12Mymw
<4325>
Dia
 
 
menulisi
15btkyw
<3789>
 
16le
<5921>
loh-loh batu
17txlh
<3871>
itu dengan
18ta
<853>
kata-kata
19yrbd
<1697>
perjanjian
20tyrbh
<1285>
yaitu
 
 
Sepuluh
21trve
<6235>
Perintah
22Myrbdh
<1697>
29
Ketika
1yhyw
<1961>
 
2tdrb
<3381>
Musa
14hsmw 10hsm 3hsm
<4872> <4872> <4872>
turun
11wtdrb
<3381>
dari
12Nm
<4480>
Gunung
13rhh 4rhm
<2022> <2022>
Sinai
5ynyo
<5514>
dengan
 
 
dua
6ynsw
<8147>
loh batu
7txl
<3871>
kesaksian
8tdeh
<5715>
di
 
 
tangannya
9dyb
<3027>
dia
 
 
tidak
15al
<3808>
menyadari
16edy
<3045>
bahwa
17yk
<3588>
kulit
19rwe
<5785>
wajahnya
20wynp
<6440>
bercahaya
18Nrq
<7160>
karena dia telah
 
 
berbicara
21wrbdb
<1696>
dengan
22wta
<854>
TUHAN
 
 
30
 
1aryw
<7200>
Harun
2Nrha
<175>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
orang
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
melihat
6ta
<853>
Musa
7hsm
<4872>
dan
 
 
lihatlah
8hnhw
<2009>
kulit
10rwe
<5785>
wajahnya
11wynp
<6440>
bercahaya
9Nrq
<7160>
sehingga mereka
 
 
takut
12waryyw
<3372>
untuk
13tsgm
<5066>
mendekatinya
14wyla
<413>
31
Namun
2Mhla
<413>
Musa
3hsm
<4872>
memanggil
1arqyw
<7121>
mereka Kemudian
 
 
Harun
6Nrha
<175>
dan
 
 
seluruh
7lkw
<3605>
pemimpin
8Myavnh
<5387>
umat
9hdeb
<5712>
itu
 
 
kembali
4wbsyw
<7725>
kepadanya
5wyla
<413>
dan
 
 
Musa
11hsm
<4872>
berbicara
10rbdyw
<1696>
kepada
 
 
mereka
12Mhla
<413>
32
Sesudah
1yrxaw
<310>
itu
2Nk
<3651>
 
3wsgn
<5066>
seluruh
4lk
<3605>
keturunan
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
mendekatinya dan kepada mereka dia
 
 
memberikan
7Mwuyw
<6680> ==>
 
8ta
<853>
semua
9lk
<3605>
perintah
7Mwuyw
<== <6680>
yang
10rsa
<834>
telah
11rbd
<1696>
TUHAN
12hwhy
<3068>
berikan kepadanya
 
 
di
13wta
<854>
Gunung
14rhb
<2022>
Sinai
15ynyo
<5514>
33
Setelah
1lkyw
<3615>
Musa
2hsm
<4872>
selesai
 
 
berbicara
3rbdm
<1696>
kepada
4Mta
<854>
mereka Musa

menudungi
8hwom 5Ntyw
<4533> <5414> ==>
 
6le
<5921>
wajahnya
7wynp
<6440>
dengan
 
 
kerudung
8hwom
<== <4533>
34
Setiap kali
 
 
Musa
2hsm
<4872>
pergi
1abbw
<935>
ke
 
 
hadapan
3ynpl
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
untuk
 
 
berbicara
5rbdl
<1696>
dengan-Nya dia
6wta
<854>
membuka
7ryoy
<5493>
 
8ta
<853>
kerudungnya
9hwomh
<4533>
sampai
10de
<5704>
dia
 
 
keluar
11wtau
<3318>
Ketika
 
 
keluar
12auyw
<3318>
dan
 
 
berbicara
13rbdw
<1696>
kepada
14la
<413>
keturunan
15ynb
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
tentang apa
17ta
<853>
yang
18rsa
<834>
telah
 
 
diperintahkan
19hwuy
<6680>
kepadanya
 
 
35
keturunan
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
dapat
 
 
melihat
1warw
<7200>
 
4ta
<853>
wajah
5ynp
<6440>
Musa
6hsm
<4872>
bahwa
7yk
<3588>
kulit
9rwe
<5785>
wajah
10ynp
<6440>
Musa
11hsm
<4872>
itu
 
 
bercahaya
8Nrq
<7160>
Lalu
 
 
Musa
13hsm
<4872>
akan
14ta
<853>
menudungi
15hwomh
<4533>
 
16le
<5921>
wajahnya
17wynp
<6440>
kembali
12byshw
<7725>
sampai
18de
<5704>
dia
 
 
pergi
19wab
<935>
lagi untuk
 
 
berbicara
20rbdl
<1696>
dengan
21wta
<854>
TUHAN
22o
<0>