Prev Chapter Numbers 21 Next Chapter
1
Raja
3Klm
<4428>
Arad
4dre
<6166>
 
1emsyw
<8085>
orang Kanaan
2ynenkh
<3669>
yang
 
 
tinggal
5bsy
<3427>
di
 
 
selatan
6bgnh
<5045>
mendengar
 
 
bahwa
7yk
<3588>
umat
 
 
Israel
9larvy
<3478>
datang
8ab
<935>
melalui
 
 
jalan
10Krd
<1870>
Atarim
11Myrtah
<871>
maka raja itu datang
 
 
menyerang
12Mxlyw
<3898>
orang
 
 
Israel
13larvyb
<3478>
dan
 
 
menangkap
14bsyw
<7617>
beberapa orang
 
 
dari
15wnmm
<4480>
mereka untuk dijadikan
 
 
tawanan
16ybs
<7628>
2
Umat
 
 
Israel
2larvy
<3478>
bernazar
3rdn 1rdyw
<5088> <5087>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
 
5rmayw
<559>
Jika
6Ma
<518>
Engkau
 
 
menyerahkan
8Ntt 7Ntn
<5414> <5414>
 
9ta
<853>
bangsa
10Meh
<5971>
ini
11hzh
<2088>
kepada
12ydyb
<3027>
kami kami akan
 
 
menghancurkan
13ytmrxhw
<2763>
seluruh
14ta
<853>
kota
15Mhyre
<5892>
mereka
 
 
3
TUHAN
2hwhy
<3068>
mendengar
1emsyw
<8085>
umat
3lwqb
<6963>
Israel
4larvy
<3478>
dan
 
 
membuat
5Ntyw
<5414> ==>
mereka
 
 
mengalahkan
5Ntyw
<== <5414>
 
6ta
<853>
orang Kanaan
7ynenkh
<3669>
Mereka
 
 
benar-benar membinasakannya
8Mrxyw
<2763>
beserta
10taw 9Mhta
<853> <853>
kota-kota
11Mhyre
<5892>
mereka Kemudian
 
 
tempat
14Mwqmh
<4725>
itu
 
 
dinamakan
13Ms 12arqyw
<8034> <7121>
Horma
15hmrx
<2767>
 
16P
<0>
4
Bangsa Israel
 
 
meninggalkan
1weoyw
<5265>
Gunung
3rhh
<2022>
Hor
2rhm
<2023>
dan berjalan
 
 
menuju
4Krd
<1870>
Laut
5My
<3220>
Teberau
6Pwo
<5488>
untuk
 
 
mengelilingi
7bbol
<5437>
 
8ta
<853>
negeri
9Ura
<776>
Edom
10Mwda
<123>
Namun
12spn
<5315>
umat
13Meh
<5971>
itu
 
 
tidak sabar
11ruqtw
<7114>
selama dalam
 
 
perjalanan
14Krdb
<1870>
5
Mereka
 
 
mengeluh
1rbdyw
<1696>
terhadap
2Meh
<5971>
Allah
3Myhlab
<430>
dan
 
 
Musa
4hsmbw
<4872>
dengan berkata

Mengapa
5hml
<4100>
kamu
 
 
membawa
6wntyleh
<5927> ==>
kami
 
 
keluar
6wntyleh
<== <5927>
dari
 
 
Mesir
7Myrumm
<4714>
supaya kami
 
 
mati
8twml
<4191>
di
 
 
padang gurun
9rbdmb
<4057>
 
10yk
<3588>
Tidak ada
11Nya
<369>
roti
12Mxl
<3899>
dan
13Nyaw
<369>
air
14Mym
<4325>
Kami
15wnspnw
<5315>
muak
16huq
<6973>
dengan
 
 
makanan
17Mxlb
<3899>
yang
 
 
tidak enak
18lqlqh
<7052>
ini
 
 
6
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengirimkan
1xlsyw
<7971>
 
4ta
<853>
ular-ular
5Mysxnh
<5175>
tedung
6Myprvh
<8314>
ke tengah
 
 
umat
3Meb
<5971>
itu untuk
 
 
menggigit
7wksnyw
<5391>
 
8ta
<853>
mereka
9Meh
<5971>
dan
 
 
banyak
12br
<7227>
orang
11Me
<5971>
Israel
13larvym
<3478>
yang
 
 
mati
10tmyw
<4191>
7
Mereka
 
 
datang
1abyw
<935>
 
2Meh
<5971>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
 
 
berkata
5wrmayw
<559>
Kami tahu bahwa kami telah
 
 
berdosa
6wnajx
<2398>
karena
7yk
<3588>
kami mengeluh terhadap
8wnrbd
<1696>
TUHAN
9hwhyb
<3068>
dan engkau
10Kbw
<0>
Berdoalah
11llpth
<6419>
kepada
12la
<413>
TUHAN
13hwhy
<3068>
minta kepada-Nya agar Dia
 
 
menjauhkan
14royw
<5493>
 
16ta 15wnylem
<853> <5921>
ular-ular
17sxnh
<5175>
ini
 
 
Musa
19hsm
<4872>
pun
 
 
berdoa
18llptyw
<6419>
untuk
20deb
<1157>
mereka
21Meh
<5971>
8
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Buatlah
5hve
<6213>
seekor
6Kl
<0>
ular tedung
7Prv
<8314>
dan
 
 
letakkan
8Myvw
<7760>
 
9wta
<853>
di atas
10le
<5921>
sebuah
 
 
tiang
11on
<5251>
Jika
 
 
ada
12hyhw
<1961>
orang
13lk
<3605>
digigit
14Kwsnh
<5391>
ular orang itu harus
 
 
memandang
15harw
<7200>
ular itu Maka orang itu
16wta
<853>
tidak akan mati
17yxw
<2425>
9
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
membuat
1veyw
<6213>
seekor
 
 
ular
3sxn
<5175>
dari
 
 
tembaga
4tsxn
<5178>
dan
 
 
menempatkannya
5whmvyw
<7760>
di atas
6le
<5921>
tiang
7onh
<5251>
Apabila
9Ma
<518>
ada
8hyhw
<1961>
orang yang
 
 
digigit
10Ksn
<5391>
ular
11sxnh
<5175>
 
12ta
<853>
orang
13sya
<376>
itu harus
 
 
memandang
14jybhw
<5027>
 
15la
<413>
ular
16sxn
<5175>
tembaga
17tsxnh
<5178>
itu Maka orang itu akan tetap
 
 
hidup
18yxw
<2425>
10
Bangsa
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
meninggalkan
1weoyw
<5265>
tempat itu dan
 
 
berkemah
4wnxyw
<2583>
di
 
 
Obot
5tbab
<88>
11
Kemudian mereka
 
 
meninggalkan
1weoyw
<5265>
Obot
2tbam
<88>
dan
 
 
berkemah
3wnxyw
<2583>
di
4yyeb
<0>
Abarim
5Myrbeh
<5863>
di
 
 
padang gurun
6rbdmb
<4057>
 
7rsa
<834>
sebelah
9ynp 8le
<6440> <5921>
timur
12smsh 11xrzmm
<8121> <4217>
Moab
10bawm
<4124>
12
Dari
 
 
sana
1Msm
<8033>
mereka melanjutkan
 
 
perjalanan
2weon
<5265>
dan
 
 
berkemah
3wnxyw
<2583>
di
 
 
lembah
4lxnb
<5158>
Zered
5drz
<2218>
13
Mereka kembali
1Msm
<8033>
berjalan
2weon
<5265>
dan
 
 
berkemah
3wnxyw
<2583>
di seberang
4rbem
<5676>
Sungai
 
 
Arnon
5Nwnra
<769>
di
6rsa
<834>
padang gurun
7rbdmb
<4057>
yang
 
 
merupakan
8auyh
<3318>
batas
9lwbgm
<1366>
antara
15Nyb
<996>
Moab
14bawm
<4124>
dan
 
 
Amori
10yrmah
<567>
 
11yk
<3588>
itulah
12Nwnra
<769>
perbatasan
13lwbg
<1366>
 
17Nybw 16bawm
<996> <4124>
Amori
18yrmah
<567>
14
Itulah
1le
<5921>
sebabnya
2Nk
<3651>
kata-kata ini
 
 
ditulis
3rmay
<559>
dalam
 
 
Kitab
4rpob
<5612>
Peperangan
5tmxlm
<4421>
TUHAN
6hwhy
<3068>
 
7ta
<853>
Waheb
8bhw
<2052>
di
 
 
Sufa
9hpwob
<5492>
dan
10taw
<853>
lembah-lembah
11Mylxnh
<5158>
di
 
 
Arnon
12Nwnra
<769>
15
dan
 
 
bukit-bukit dekat lembah-lembah
2Mylxnh 1dsaw
<5158> <793>
yang
3rsa
<834>
terbentang
4hjn
<5186>
hingga
 
 
Kota
5tbsl
<3427>
Ar
6re
<6144>
 
7Nesnw
<8172>
tempat perbatasan
8lwbgl
<1366>
Moab
9bawm
<4124>
16
Mereka berjalan
 
 
ke
1Msmw
<8033>
Beer
2hrab
<876>
Di sini terdapat
3awh
<1931>
sumur
4rabh
<875>
tempat
5rsa
<834>
TUHAN
7hwhy
<3068>
berkata
6rma
<559>
kepada
 
 
Musa
8hsml
<4872>
Kumpulkanlah
9Poa
<622>
 
10ta
<853>
umat
11Meh
<5971>
itu dan Aku akan
 
 
memberi
12hntaw
<5414>
mereka
13Mhl
<0>
air
14Mym
<4325>
 
15o
<0>
17
Lalu
1za
<227>
umat
 
 
Israel
3larvy
<3478>
menyanyikan
2rysy
<7891>
 
4ta
<853>
nyanyian
5hrysh
<7892>
ini
6tazh
<2063>
Hai
 
 
sumur
8rab
<875>
meluaplah
7yle
<5927>
dengan air
 
 
Nyanyikanlah
9wne
<6030>
itu
10hl
<0>
18
Ini adalah
 
 
sumur
1rab
<875>
yang
 
 
digali
2hwrpx
<2658>
bangsawan
3Myrv
<8269>
itu
6Meh 5ybydn 4hwrk
<5971> <5081> <3738>
memakai tongkat kerajaan
7qqxmb
<2710>
tongkatnya
8Mtnesmb
<4938>
Dari
 
 
padang gurun
9rbdmmw
<4057>
mereka menuju ke Kota
 
 
Matana
10hntm
<4980>
19
Dari
 
 
Matana
1hntmmw
<4980>
ke
 
 
Nahaliel
2laylxn
<5160>
Dari
 
 
Nahaliel
3laylxnmw
<5160>
ke
 
 
Bamot
4twmb
<1120>
20
Dari
 
 
Bamot
1twmbmw
<1120>
mereka berjalan ke

Lembah
2aygh
<1516>

4hdvb 3rsa
<7704> <834>
Moab
5bawm
<4124>
di mana
 
 
puncak
6sar
<7218>
Gunung
 
 
Pisga
7hgoph
<6449>
 
9le
<5921>
menghadap
10ynp 8hpqsnw
<6440> <8259>
ke
 
 
padang gurun
11Nmysyh
<3452>
 
12P
<0>
21
Bangsa
 
 
Israel
2larvy
<3478>
mengutus
1xlsyw
<7971>
utusan
3Mykalm
<4397>
kepada
4la
<413>
Sihon
5Nxyo
<5511>
raja
6Klm
<4428>
Amori
7yrmah
<567>
Katanya
8rmal
<559>
22
Izinkanlah kami
 
 
melewati
1hrbea
<5674>
negerimu
2Kurab
<776>
Kami
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
berbelok memasuki
4hjn
<5186>
ladang
5hdvb
<7704>
atau
 
 
kebun anggur
6Mrkbw
<3754>
Kami
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
minum
8htsn
<8354>
air
9ym
<4325>
dari
 
 
sumur
10rab
<875>
mana pun Kami hanya akan
 
 
berjalan
13Kln
<1980>
di
 
 
jalan
11Krdb
<1870>
raya
12Klmh
<4428>
sampai
14de
<5704>
kami
15rsa
<834>
melewati
16rben
<5674>
perbatasanmu
17Klbg
<1366>
23
Namun Raja
 
 
Sihon
3Nxyo
<5511>
tidak
1alw
<3808>
mengizinkan
2Ntn
<5414>
orang
4ta
<853>
Israel
5larvy
<3478>
melewati
6rbe
<5674>
negerinya
7wlbgb
<1366>
Dia
 
 
mengumpulkan
8Poayw
<622>

10ta 9Nxyo
<853> <5511>
tentaranya
12wme 11lk
<5971> <3605>
dan
 
 
keluar ke
13auyw
<3318>
padang belantara
16hrbdmh
<4057>
untuk
 
 
melawan
14tarql
<7125>
orang
 
 
Israel
15larvy
<3478>
Sesampainya
17abyw
<935>
di
 
 
Yahas
18huhy
<3096>
mereka
 
 
berperang
19Mxlyw
<3898>
melawan orang

Israel
20larvyb
<3478>
24
Orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
mengalahkan
1whkyw
<5221>
raja itu dengan
3ypl
<6310>
pedang
4brx
<2719>
dan
 
 
merebut
5sryyw
<3423>
 
6ta
<853>
negerinya
7wura
<776>
mulai dari
 
 
Sungai Arnon
8Nnram
<769>
 
9de
<5704>
Sungai Yabok
10qby
<2999>
sampai
11de
<5704>
perbatasan
 
 
orang
12ynb
<1121>
Amon
13Nwme
<5983>
sebab
14yk
<3588>
perbatasan
16lwbg
<1366>
orang
17ynb
<1121>
Amon
18Nwme
<5983>
itu
 
 
kuat
15ze
<5794>
25
 
1xqyw
<3947>
Israel
8larvy 2larvy
<3478> <3478>
merebut
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
 
9lkb
<3605>
kota
10yre
<5892>
orang Amori
11yrmah
<567>
dan
 
 
tinggal
7bsyw
<3427>
di
 
 
kota-kota
5Myreh
<5892>
itu
6hlah
<428>
di
 
 
Hesybon
12Nwbsxb
<2809>
dan di
 
 
semua
13lkbw
<3605>
desanya
14hytnb
<1323>
26
 
1yk
<3588>
Hesybon
2Nwbsx
<2809>
adalah
 
 
kota
3rye
<5892>
Sihon
4Nxyo
<5511>
raja
5Klm
<4428>
Amori
6yrmah
<567>
 
7awh
<1931>
Dia
8awhw
<1931>
pernah
 
 
berperang
9Mxln
<3898>
melawan
10Klmb
<4428>
Moab
11bawm
<4124>
dan
12Nwsarh
<7223>
merebut
13xqyw
<3947>

15lk 14ta
<3605> <853>
tanah
16wura
<776>
 
17wdym
<3027>
sepanjang
18de
<5704>
Sungai Arnon
19Nnra
<769>
27
Sebab
1le
<5921>
itu
2Nk
<3651>
para
 
 
penyair
4Mylsmh
<4911>
mengatakan
3wrmay
<559>
Datanglah
5wab
<935>
dan
 
 
bangunlah kembali
7hnbt
<1129>
Hesybon
6Nwbsx
<2809>
Teguhkan
8Nnwktw
<3559>
kota
9rye
<5892>
Sihon
10Nwxyo
<5511>
28
 
1yk
<3588>
Api
2sa
<784>
keluar dari
3hauy
<3318>
Hesybon
4Nwbsxm
<2809>
nyalanya
5hbhl
<3852>
dari
 
 
kota
6tyrqm
<7151>
Sihon
7Nxyo
<5511>
Api itu

membinasakan
8hlka
<398>
Ar-Moab
10bawm 9re
<4124> <6144>
berkuasa
11yleb
<1167>
atas
 
 
bukit-bukit
12twmb
<1116>
sepanjang Sungai
 
 
Arnon
13Nnra
<769>
29
Celakalah
1ywa
<188>
kamu
2Kl
<0>
Moab
3bawm
<4124>
Binasalah
4tdba
<6>
kamu
 
 
bangsa
5Me
<5971>
Kamos
6swmk
<3645>
Anak-anaknya laki-laki
8wynb
<1121>
menjadi
7Ntn
<5414>
pelarian
9Mjylp
<6412>
Anak-anaknya perempuan
10wytnbw
<1323>
menjadi
 
 
tawanan
11tybsb
<7628>
Sihon
14Nwxyo
<5511>
raja
12Klml
<4428>
Amori
13yrma
<567>
30
Namun kami
 
 
mengalahkan
1Mrynw
<3384>
mereka dari
2dba
<6>
Hesybon
3Nwbsx
<2809>
hingga
4de
<5704>
Dibon
5Nwbyd
<1769>
dan dari
7de 6Mysnw
<5704> <8074>
Nofah
8xpn
<5302>
di
10de 9rsa
<5704> <834>
Medeba
11abdym
<4311>
31
Bangsa
 
 
Israel
2larvy
<3478>
pun
 
 
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
tanah
3Urab
<776>
orang Amori
4yrmah
<567>
32
Musa
2hsm
<4872>
mengutus
1xlsyw
<7971>
beberapa orang untuk
 
 
menyelidiki
3lgrl
<7270>
 
4ta
<853>
Kota Yaezer
5rzey
<3270>
Kemudian orang Israel
 
 
merebut
6wdklyw
<3920>
kota
7hytnb
<1323>
itu dan
 
 
mengusir
8*srwyw {sryyw}
<3423>
 
9ta
<853>
orang Amori
10yrmah
<567>
yang
11rsa
<834>
tinggal
 
 
di tempat itu
12Ms
<8033>
33
Mereka
 
 
berbalik
1wnpyw
<6437>
dan berjalan
2wleyw
<5927>
menuju
3Krd
<1870>
Basan
4Nsbh
<1316>
 
5auyw
<3318>
Og
6gwe
<5747>
raja
7Klm
<4428>
Basan
8Nsbh
<1316>
beserta
10awh
<1931>
semua
11lkw
<3605>
rakyatnya
12wme
<5971>
keluar
 
 
menghadapi
9Mtarql
<7125>
mereka untuk
 
 
berperang
13hmxlml
<4421>
di
 
 
Edrei
14yerda
<154>
34
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Jangan
5la
<408>
takut
6aryt
<3372>
kepadanya
7wta
<853>
Aku
8yk
<3588>
akan
9Kdyb
<3027>
menyerahkan
10yttn
<5414>
dia beserta
12taw 11wta
<853> <853>
seluruh
13lk
<3605>
rakyat
14wme
<5971>
dan
15taw
<853>
negerinya
16wura
<776>
kepadamu
 
 
Lakukanlah
17tyvew
<6213>
hal yang sama
 
 
kepadanya
18wl
<0>
seperti
 
 
yang
19rsak
<834>
telah kamu
 
 
lakukan
20tyve
<6213>
terhadap
 
 
Sihon
21Nxyol
<5511>
raja
22Klm
<4428>
Amori
23yrmah
<567>
yang
24rsa
<834>
tinggal
25bswy
<3427>
di
 
 
Hesybon
26Nwbsxb
<2809>
35
Mereka pun
 
 
mengalahkan
1wkyw
<5221>
Og
3taw 2wta
<853> <853>
anak-anaknya
4wynb
<1121>
dan
5taw
<853>
seluruh
6lk
<3605>
pasukannya
7wme
<5971>
sampai
8de
<5704>
tidak
9ytlb
<1115>
bersisa
10ryash
<7604>
Setelah itu mereka
12dyrv 11wl
<8300> <0>
menduduki
13wsryyw
<3423>
 
14ta
<853>
negerinya
15wura
<776>