Prev Chapter 1 Samuel 15 Next Chapter
1
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
5yta
<853>
mengutus
6xls
<7971>
aku untuk
 
 
mengurapi
8Kxsml
<4886>
kamu menjadi
 
 
raja
9Klml
<4428>
atas
10le
<5921>
umat-Nya
11wme
<5971>
yaitu
12le
<5921>
Israel
13larvy
<3478>
Sekarang
14htew
<6258>
dengarkanlah
15ems
<8085>
bunyi
16lwql
<6963>
firman
17yrbd
<1697>
Tuhan
18hwhy
<3068>
 
19o
<0>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Aku akan
 
 
membalas
5ytdqp
<6485>
apa
6ta
<853>
yang
7rsa
<834>
telah
8hve
<6213>
orang
 
 
Amalek
9qlme
<6002>
perbuat terhadap orang
 
 
Israel
10larvyl
<3478>
sebab
11rsa
<834>
mereka
 
 
menghalangi
12Mv
<7760>
orang Israel ketika
14Krdb 13wl
<1870> <0>
keluar
15wtleb
<5927>
dari
 
 
Mesir
16Myrumm
<4714>
3
Sekarang
1hte
<6258>
pergilah
2Kl
<1980>
kalahkan
3htykhw
<5221>
 
4ta
<853>
orang Amalek
5qlme
<6002>
dan
 
 
musnahkan
6Mtmrxhw
<2763>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
yang
9rsa
<834>
ada padanya
10wl
<0>
Jangan
11alw
<3808>
merasa kasihan
12lmxt
<2550>
kepadanya
13wyle
<5921>
tetapi
 
 
bunuhlah
14htmhw
<4191>
laki-laki
15syam
<376>
dan
16de
<5704>
perempuan
17hsa
<802>
anak-anak
18llem
<5768>
dan
19dew
<5704>
bayi-bayi yang menyusu
20qnwy
<3243>
sapi
21rwsm
<7794>
dan
22dew
<5704>
domba
23hv
<7716>
unta
24lmgm
<1581>
dan
25dew
<5704>
keledai
26rwmx
<2543>
 
27o
<0>
4
Kemudian
 
 
Saul
2lwas
<7586>
mengerahkan
1emsyw
<8085>
 
3ta
<853>
rakyat
4Meh
<5971>
dan
 
 
menghitung
5Mdqpyw
<6485>
barisan di
 
 
Telaim
6Myaljb
<2923>
Ada dua
 
 
ratus
7Mytam
<3967>
ribu
8Pla
<505>
orang pasukan berjalan kaki
9ylgr
<7273>
dan
 
 
sepuluh
10trvew
<6235>
ribu
11Mypla
<505>
 
12ta
<853>
orang
13sya
<376>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
5
Saul
2lwas
<7586>
pergi
1abyw
<935>
ke
3de
<5704>
kota
4rye
<5892>
orang
 
 
Amalek
5qlme
<6002>
dan
 
 
mengadang
6bryw
<7378>
di
 
 
lembah
7lxnb
<5158>
6
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
orang-orang Keni
4ynyqh
<7017>
Pergi
5wkl
<1980>
dan
 
 
menjauhlah
6wro
<5493>
Mundurlah
7wdr
<3381>
dari
8Kwtm
<8432>
antara
 
 
orang Amalek
9yqlme
<6003>
supaya
 
 
jangan
10Np
<6435>
kulenyapkan kamu
11Kpoa
<622>
bersama
12wme
<5973>
mereka sebab
 
 
kamu
13htaw
<859>
telah
14htyve
<6213>
menunjukkan
 
 
kebaikan
15dox
<2617>
kepada
16Me
<5973>
seluruh
17lk
<3605>
orang
18ynb
<1121>
Israel
19larvy
<3478>
ketika mereka
 
 
keluar
20Mtwleb
<5927>
dari
 
 
Mesir
21Myrumm
<4714>
Orang-orang Keni
23ynyq
<7017>
menjauh
22royw
<5493>
dari
 
 
tengah-tengah
24Kwtm
<8432>
orang
 
 
Amalek
25qlme
<6002>
7
Saul
2lwas
<7586>
pun
 
 
mengalahkan
1Kyw
<5221>
orang
3ta
<853>
Amalek
4qlme
<6002>
dari
 
 
Hawila
5hlywxm
<2341>
sampai
6Kawb
<935>
ke
 
 
Syur
7rws
<7793>
yang
8rsa
<834>
ada
 
 
di
9le
<5921>
sebelah
 
 
timur
10ynp
<6440>
Mesir
11Myrum
<4714>
8
Dia
 
 
menangkap
1vptyw
<8610>
 
2ta
<853>
Agag
3gga
<90>
raja
4Klm
<4428>
orang
 
 
Amalek
5qlme
<6002>
hidup-hidup
6yx
<2416>
sedangkan
7taw
<853>
seluruh
8lk
<3605>
rakyatnya
9Meh
<5971>
dimusnahkan
10Myrxh
<2763>
dengan
 
 
mata
11ypl
<6310>
pedang
12brx
<2719>
9
Akan tetapi
 
 
Saul
2lwas
<7586>
dan
 
 
rakyatnya
3Mehw
<5971>
merasa kasihan
1lmxyw
<2550>
terhadap
4le
<5921>
Agag
5gga
<90>
dan
 
 
kawanan domba
8Nauh
<6629>
dan
 
 
sapi-sapi
9rqbhw
<1241>
yang
6lew
<5921>
terbaik
7bjym
<4315>
serta
 
 
tambun
10Mynsmhw
<4932>
atas
11lew
<5921>
anak-anak domba
12Myrkh
<3733>
dan
 
 
atas
13lew
<5921>
semua
14lk
<3605>
yang
 
 
berharga
15bwjh
<2896>
Mereka
 
 
tidak
16alw
<3808>
ingin
17wba
<14>
menumpas
18Mmyrxh
<2763>
semuanya
19lkw
<3605>
itu tetapi
 
 
hewan
20hkalmh
<4399>
yang
 
 
tidak berharga
21hzbmn
<959>
dan
 
 
buruk
22omnw
<4549>
 
23hta
<853>
ditumpasnya
24wmyrxh
<2763>
 
25P
<0>
10
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
turun
 
 
kepada
4la
<413>
Samuel
5lawms
<8050>
 
6rmal
<559>
11
Aku
 
 
menyesal
1ytmxn
<5162>
karena
2yk
<3588>
telah
 
 
menjadikan
3ytklmh
<4427>
 
4ta
<853>
Saul
5lwas
<7586>
sebagai
 
 
raja
6Klml
<4428>
sebab
7yk
<3588>
dia
 
 
berpaling
8bs
<7725>
dari-Ku
9yrxam
<310>
dan
 
 
tidak
12al
<3808>
melakukan
13Myqh
<6965>
 
10taw
<853>
firman-Ku
11yrbd
<1697>
Samuel
15lawmsl
<8050>
pun
 
 
menjadi sakit hati
14rxyw
<2734>
dan dia
 
 
berseru
16qezyw
<2199>
kepada
17la
<413>
TUHAN
18hwhy
<3068>
sepanjang
19lk
<3605>
malam
20hlylh
<3915>
12
Samuel
2lawms
<8050>
bangun
1Mksyw
<7925>
pagi-pagi
5rqbb
<1242>
untuk
 
 
bertemu
3tarql
<7122>
Saul
4lwas
<7586>
tetapi kepada
 
 
Samuel
7lawmsl
<8050>
diberitahukan
6dgyw
<5046>
begini
8rmal
<559>
Saul
10lwas
<7586>
pergi
9ab
<935>
ke
 
 
Karmel
11hlmrkh
<3760>
dan
 
 
ketahuilah
12hnhw
<2009>
dia
 
 
mendirikan
13byum
<5324>
 
14wl
<0>
tanda peringatan
15dy
<3027>
Lalu dia
 
 
berbalik
16boyw
<5437>
dan
17rbeyw
<5674>
turun
18dryw
<3381>
ke
 
 
Gilgal
19lglgh
<1537>
13
Ketika
1abyw
<935>
Samuel
2lawms
<8050>
datang
 
 
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
 
6wl
<0>
Saul
7lwas
<7586>
berkata
5rmayw
<559>
Diberkatilah
8Kwrb
<1288>
engkau
9hta
<859>
oleh
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
Aku telah
 
 
bangkit
11ytmyqh
<6965>
untuk melakukan
12ta
<853>
firman
13rbd
<1697>
TUHAN
14hwhy
<3068>
14
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
Jika demikian
 
 
apakah
3hmw
<4100>
bunyi
4lwq
<6963>
kambing
 
 
domba
5Nauh
<6629>
di
6hzh
<2088>
telingaku
7ynzab
<241>
dan
 
 
bunyi
8lwqw
<6963>
sapi-sapi
9rqbh
<1241>
yang
10rsa
<834>
aku
11ykna
<595>
dengar
12ems
<8085>
itu
 
 
15
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
Mereka
 
 
membawa
4Mwaybh
<935>
semuanya itu dari
 
 
orang-orang Amalek
3yqlmem
<6003>
sebab
 
 
rakyat
7Meh
<5971>
 
5rsa
<834>
merasa menyelamatkan
6lmx
<2550>
kambing domba
10Nauh
<6629>
dan
 
 
sapi-sapi
11rqbhw
<1241>
yang
8le
<5921>
terbaik
9bjym
<4315>
untuk
12Neml
<4616>
dipersembahkan
13xbz
<2076>
kepada
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
Allahmu
15Kyhla
<430>
Akan tetapi
16taw
<853>
selebihnya
17rtwyh
<3498>
telah
 
 
ditumpas
18wnmrxh
<2763>
 
19o
<0>
16
Kemudian
 
 
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
Sudahlah
 
 
Biarlah
5Prh
<7503>
aku
 
 
menceritakan
6hdygaw
<5046>
kepadamu apa
8ta 7Kl
<853> <0>
yang
9rsa
<834>
difirmankan
10rbd
<1696>
TUHAN
11hwhy
<3068>
kepadaku
12yla
<413>
tadi
 
 
malam
13hlylh
<3915>
Saul
 
 
berkata
14*rmayw {wrmayw}
<559>
kepadanya
15wl
<0>
Katakanlah
16rbd
<1696>
 
17o
<0>
17
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
Bukankah
3awlh
<3808>
kamu
4Ma
<518>
kecil
5Njq
<6996>
menurut
6hta
<859>
pandanganmu
7Kynyeb
<5869>
sendiri tetapi menjadi
 
 
kepala
8sar
<7218>
atas
 
 
suku-suku
9yjbs
<7626>
Israel
10larvy
<3478>
dan
 
 
kamu
11hta
<859>
diurapi
12Kxsmyw
<4886>
oleh
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
menjadi
 
 
raja
14Klml
<4428>
atas
15le
<5921>
Israel
16larvy
<3478>
18
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengutus
1Kxlsyw
<7971>
kamu dalam suatu
 
 
tugas
3Krdb
<1870>
dengan
 
 
pesan
4rmayw
<559>
Pergilah
5Kl
<1980>
musnahkanlah
6htmrxhw
<2763>
 
7ta
<853>
orang-orang berdosa
8Myajxh
<2400>
itu yaitu orang
9ta
<853>
Amalek
10qlme
<6002>
dan
 
 
berperanglah
11tmxlnw
<3898>
melawan mereka
12wb
<0>
sampai
13de
<5704>
kamu
 
 
binasa
14Mtwlk
<3615>
 
15Mta
<853>
19
Mengapa
1hmlw
<4100>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
menaati
3tems
<8085>
suara
4lwqb
<6963>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Mengapa kamu
 
 
mengambil
6jetw
<5860>
 
7la
<413>
jarahan
8llsh
<7998>
dan
 
 
melakukan
9vetw
<6213>
yang
 
 
jahat
10erh
<7451>
di
 
 
mata
11ynyeb
<5869>
TUHAN
12hwhy
<3068>
 
13o
<0>
20
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Samuel
4lawms
<8050>
Aku telah
5rsa
<834>
menaati
6ytems
<8085>
firman
7lwqb
<6963>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan
 
 
menjalankan
9Klaw
<1980>
tugas
10Krdb
<1870>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
berikan
12ynxls
<7971>
kepadaku Aku
 
 
membawa
14aybaw
<935>
 
15ta
<853>
Agag
16gga
<90>
raja
17Klm
<4428>
orang
 
 
Amalek
18qlme
<6002>
dan aku telah
 
 
memusnahkan
21ytmrxh
<2763>
orang
19taw
<853>
Amalek
20qlme
<6002>
21
Namun
1xqyw
<3947>
rakyat
2Meh
<5971>
menjarah
3llshm
<7998>
kambing
 
 
domba
4Nau
<6629>
dan
 
 
sapi-sapi
5rqbw
<1241>
yang
 
 
terbaik
6tysar
<7225>
yang dikhususkan
7Mrxh
<2764>
untuk
 
 
mempersembahkan
8xbzl
<2076>
kurban bagi
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
Allahmu
10Kyhla
<430>
di
 
 
Gilgal
11lglgb
<1537>
22
Samuel
2lawms
<8050>
menjawab
1rmayw
<559>
Apakah
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
lebih berkenan
3Upxh
<2656>
terhadap
 
 
kurban bakaran
5twleb
<5930>
dan
 
 
kurban sembelihan
6Myxbzw
<2077>
daripada
 
 
mendengar
7emsk
<8085>
suara
8lwqb
<6963>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Sesungguhnya
10hnh
<2009>
mendengarkan
11ems
<8085>
lebih baik
13bwj
<2896>
daripada
 
 
kurban sembelihan
12xbzm
<2077>
dan
 
 
mendengarkan
14bysqhl
<7181>
lebih baik daripada

lemak
15blxm
<2459>
domba-domba jantan
16Mylya
<352>
23
Sebab
1yk
<3588>
dosa
2tajx
<2403>
bertenung
3Moq
<7081>
sama seperti
 
 
pemberontakan
4yrm
<4805>
dan
 
 
menyembah
5Nwaw
<205>
berhala dan
 
 
terafim
6Myprtw
<8655>
sama seperti
 
 
kedegilan
7ruph
<6484>
Karena
8Ney
<3282>
kamu
 
 
menolak
9toam
<3988>
 
10ta
<853>
firman
11rbd
<1697>
TUHAN
12hwhy
<3068>
maka Dia
 
 
menolak
13Koamyw
<3988>
kamu sebagai
 
 
raja
14Klmm
<4428>
 
15o
<0>
24
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Samuel
4lawms
<8050>
Aku
 
 
berdosa
5ytajx
<2398>
karena
6yk
<3588>
telah
 
 
melanggar
7ytrbe
<5674>
 
8ta
<853>
perintah
9yp
<6310>
TUHAN
10hwhy
<3068>
dan
11taw
<853>
perkataanmu
12Kyrbd
<1697>
Aku
13yk
<3588>
takut
14ytary
<3372>
kepada
15ta
<853>
rakyat
16Meh
<5971>
sehingga
 
 
menuruti
17emsaw
<8085>
permintaan
18Mlwqb
<6963>
mereka
 
 
25
Karena
 
 
itu
1htew
<6258>
ampunilah
2av
<5375>
 
4ta 3an
<853> <4994>
dosaku
5ytajx
<2403>
dan
 
 
kembalilah
6bwsw
<7725>
bersamaku
7yme
<5973>
supaya aku dapat sujud
 
 
menyembah
8hwxtsaw
<7812>
TUHAN
9hwhyl
<3068>
26
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
Aku
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
kembali
6bwsa
<7725>
bersamamu
7Kme
<5973>
sebab
8yk
<3588>
kamu
 
 
menolak
9htoam
<3988>
 
10ta
<853>
firman
11rbd
<1697>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
menolak
13Koamyw
<3988>
kamu sebagai
15twyhm
<1961>
raja
16Klm
<4428>
atas
17le
<5921>
Israel
18larvy
<3478>
 
19o
<0>
27
Samuel
2lawms
<8050>
berpaling
1boyw
<5437>
untuk
 
 
pergi
3tkll
<1980>
tetapi Saul

memegang
4qzxyw
<2388>
ujung
5Pnkb
<3671>
jubahnya
6wlyem
<4598>
hingga
 
 
robek
7erqyw
<7167>
28
Lalu
 
 
Samuel
3lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Pada hari ini
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
mengoyakkan
4erq
<7167>
 
6ta
<853>
jabatan
7twklmm
<4468>
raja
 
 
atas
9Kylem
<5921>
Israel
8larvy
<3478>
darimu dan
10Mwyh
<3117>
memberikannya
11hntnw
<5414>
kepada
 
 
orang lain
12Kerl
<7453>
yang lebih
 
 
baik
13bwjh
<2896>
darimu
14Kmm
<4480>
29
Lagi
 
 
pula
1Mgw
<1571>
Sang Mulia
2xun
<5331>
dari
 
 
Israel
3larvy
<3478>
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
berdusta
5rqsy
<8266>
dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
akan
 
 
menyesal
7Mxny
<5162>
sebab
8yk
<3588>
Dia
 
 
bukanlah
9al
<3808>
manusia
10Mda
<120>
sehingga harus
11awh
<1931>
menyesal
12Mxnhl
<5162>
30
Saul
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Aku
 
 
berdosa
2ytajx
<2398>
tetapi
 
 
sekarang
3hte
<6258>
hormatilah
4yndbk
<3513>
aku
5an
<4994>
di
 
 
hadapan
6dgn
<5048>
para
 
 
tua-tua
7ynqz
<2205>
bangsaku
8yme
<5971>
dan di
 
 
hadapan
9dgnw
<5048>
orang
 
 
Israel
10larvy
<3478>
dan
 
 
kembalilah
11bwsw
<7725>
bersamaku
12yme
<5973>
supaya aku sujud
 
 
menyembah
13ytywxtshw
<7812>
kepada
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
Allahmu
15Kyhla
<430>
31
Sesudah itu
 
 
kembalilah
1bsyw
<7725>
Samuel
2lawms
<8050>
mengikuti
3yrxa
<310>
Saul
4lwas
<7586>
Saul
6lwas
<7586>
pun sujud
 
 
menyembah
5wxtsyw
<7812>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
 
8o
<0>
32
Kemudian
 
 
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
Bawalah
3wsygh
<5066>
kemari
4yla
<413>
 
5ta
<853>
Agag
6gga
<90>
raja
7Klm
<4428>
orang Amalek
8qlme
<6002>
itu
 
 
Agag
11gga
<90>
datang
9Klyw
<1980>
kepadanya
10wyla
<413>
dengan
 
 
gembira
12tndem
<4574>
Pikir
13rmayw
<559>
Agag
14gga
<90>
Pastilah
15Nka
<403>
pahitnya
17rm
<4751>
maut
18twmh
<4194>
sudah
 
 
lewat
16ro
<5493>
 
19o
<0>
33
Akan tetapi
 
 
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
Seperti
3rsak
<834>
pedangmu
6Kbrx
<2719>
membuat
 
 
perempuan-perempuan
5Mysn
<802>
kehilangan anak
4hlks
<7921>
begitu
7Nk
<3651>
juga
 
 
ibumu
10Kma
<517>
akan
 
 
kehilangan anak
8lkst
<7921>
di antara
 
 
perempuan-perempuan
9Mysnm
<802>
Samuel
12lawms
<8050>
pun
 
 
mencincang
11Posyw
<8158>
 
13ta
<853>
Agag
14gga
<90>
di hadapan
15ynpl
<6440>
TUHAN
16hwhy
<3068>
di
 
 
Gilgal
17lglgb
<1537>
 
18o
<0>
34
Sesudah itu
 
 
Samuel
2lawms
<8050>
pergi
1Klyw
<1980>
ke
 
 
Rama
3htmrh
<7414>
sedangkan
 
 
Saul
4lwasw
<7586>
pulang
5hle
<5927>
ke
6la
<413>
rumahnya
7wtyb
<1004>
di
 
 
Gibea-Saul
9lwas 8tebg
<7586> <1390>
35
Samuel
3lawms
<8050>
tidak
1alw
<3808>
lagi
2Poy
<3254>
melihat
4twarl
<7200>
 
5ta
<853>
Saul
6lwas
<7586>
sampai
7de
<5704>
pada
 
 
hari
8Mwy
<3117>
kematiannya
9wtwm
<4194>
tetapi
10yk
<3588>
Samuel
12lawms
<8050>
berduka cita
11lbath
<56>
karena
13la
<413>
Saul
14lwas
<7586>
TUHAN
15hwhyw
<3068>
menyesal
16Mxn
<5162>
karena
17yk
<3588>
menjadikan
18Kylmh
<4427> ==>
 
19ta
<853>
Saul
20lwas
<7586>
sebagai
 
 
raja
18Kylmh
<== <4427>
atas
21le
<5921>
Israel
22larvy
<3478>
 
23P
<0>