Prev Chapter 1 Samuel 17 Next Chapter
1
Orang
 
 
Filistin
2Mytslp
<6430>
mengumpulkan
1wpoayw
<622>
 
3ta
<853>
tentaranya
4Mhynxm
<4264>
untuk
 
 
berperang
5hmxlml
<4421>
Mereka
 
 
berkumpul
6wpoayw
<622>
di
 
 
Sokho
7hkv
<7755>
yang
8rsa
<834>
berada di tanah
 
 
Yehuda
9hdwhyl
<3063>
dan
 
 
berkemah
10wnxyw
<2583>
di
 
 
antara
11Nyb
<996>
Sokho
12hkwv
<7755>
dan
13Nybw
<996>
Azeka
14hqze
<5825>
di
15opab
<0>
Efes-Damim
16Mymd
<658>
2
Saul
1lwasw
<7586>
dan
 
 
orang-orang
2syaw
<376>
Israel
3larvy
<3478>
berkumpul
4wpoan
<622>
dan
 
 
berkemah
5wnxyw
<2583>
di
 
 
Lembah
6qmeb
<6010>
Tarbantin
7hlah
<425>
Mereka
 
 
mengatur barisan
8wkreyw
<6186>
perangnya
9hmxlm
<4421>
berhadapan
10tarql
<7122>
dengan
 
 
orang Filistin
11Mytslp
<6430>
3
Orang Filistin
1Mytslpw
<6430>
berkumpul
2Mydme
<5975>
di
3la
<413>
bukit
4rhh
<2022>
yang
 
 
satu
5hzm
<2088>
sementara orang
 
 
Israel
6larvyw
<3478>
berkumpul
7Mydme
<5975>
di
8la
<413>
bukit
9rhh
<2022>
yang
 
 
lain
10hzm
<2088>
dan ada
 
 
lembah
11ayghw
<1516>
di tengah-tengahnya
12Mhynyb
<996>
4
Keluarlah
1auyw
<3318>
seorang
2sya
<376>
petarung
3Mynbh
<1143>
dari
 
 
tentara
4twnxmm
<4264>
orang Filistin
5Mytslp
<6430>
bernama
7wms
<8034>
Goliat
6tylg
<1555>
dari
 
 
Gat
8tgm
<1661>
Tingginya
9whbg
<1363>
enam
10ss
<8337>
hasta
11twma
<520>
sejengkal
12trzw
<2239>
5
Dia memakai
 
 
ketopong
1ebwkw
<3553>
tembaga
2tsxn
<5178>
di
3le
<5921>
kepalanya
4wsar
<7218>
dan
 
 
dia
7awh
<1931>
mengenakan
8swbl
<3847>
baju zirah
5Nwyrsw
<8302>
yang
 
 
bersisik
6Myvqvq
<7193>
Berat
9lqsmw
<4948>
baju zirahnya
10Nwyrsh
<8302>
5000
12Mypla 11tsmx
<505> <2568>
syikal
13Mylqs
<8255>
tembaga
14tsxn
<5178>
6
Dia memakai
 
 
penutup
1txumw
<4697>
 
3le
<5921>
kaki
4wylgr
<7272>
dari
 
 
tembaga
2tsxn
<5178>
dan
 
 
tombak
5Nwdykw
<3591>
tembaga
6tsxn
<5178>
ada di
 
 
antara
7Nyb
<996>
bahunya
8wyptk
<3802>
7
Gagang
1*Uew {Uxw}
<2671>
tombaknya
2wtynx
<2595>
seperti
 
 
pesa
3rwnmk
<4500>
tukang tenun
4Mygra
<707>
dan
 
 
mata
5tbhlw
<3852>
tombaknya
6wtynx
<2595>
seberat
 
 
600
8twam 7ss
<3967> <8337>
syikal
9Mylqs
<8255>
besi
10lzrb
<1270>
Seorang
 
 
pembawa
11avnw
<5375>
perisai
12hnuh
<6793>
berjalan
13Klh
<1980>
di
 
 
depannya
14wynpl
<6440>
8
Dia
 
 
berdiri
1dmeyw
<5975>
dan
 
 
berseru
2arqyw
<7121>
kepada
3la
<413>
barisan
4tkrem
<4634>
orang
 
 
Israel
5larvy
<3478>
dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
 
 
mereka
7Mhl
<0>
Mengapa
8hml
<4100>
kamu
 
 
keluar
9waut
<3318>
dan
 
 
mengatur
10Krel
<6186>
barisan
 
 
perang
11hmxlm
<4421>
Bukankah
12awlh
<3808>
aku
13ykna
<595>
seorang
 
 
Filistin
14ytslph
<6430>
dan
 
 
kamu
15Mtaw
<859>
adalah
 
 
hamba
16Mydbe
<5650>
Saul
17lwasl
<7586>
Pilihlah
18wrb
<1262>
seorang
20sya
<376>
bagimu
19Mkl
<0>
dan bawalah ke sini untuk
 
 
turun
21dryw
<3381>
mendatangiku
22yla
<413>
9
Jika
1Ma
<518>
dia
 
 
sanggup
2lkwy
<3201>
bertarung
3Mxlhl
<3898>
dengan
4yta
<854>
aku dan
 
 
mengalahkan
5ynkhw
<5221>
aku kami akan
 
 
menjadi
6wnyyhw
<1961>
 
7Mkl
<0>
hamba-hambamu
8Mydbel
<5650>
Akan tetapi
 
 
jika
9Maw
<518>
aku
10yna
<589>
dapat
11lkwa
<3201>
 
12wl
<0>
mengalahkannya
13wytykhw
<5221>
kamu harus
 
 
menjadi
14Mtyyhw
<1961>
 
15wnl
<0>
hamba-hamba
16Mydbel
<5650>
kami dan
 
 
takluk
17Mtdbew
<5647>
kepada kami
18wnta
<853>
10
Orang
 
 
Filistin
2ytslph
<6430>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
Aku
3yna
<589>
menantang
4ytprx
<2778>
 
5ta
<853>
barisan
6twkrem
<4634>
Israel
7larvy
<3478>
hari
8Mwyh
<3117>
ini
9hzh
<2088>
Berikan
10wnt
<5414>
 
11yl
<0>
seseorang
12sya
<376>
kepadaku untuk
 
 
bertarung
13hmxlnw
<3898>
satu melawan
 
 
satu
14dxy
<3162>
11
Ketika
 
 
Saul
2lwas
<7586>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
mendengar
1emsyw
<8085>
 
5ta
<853>
perkataan
6yrbd
<1697>
 
7ytslph
<6430>
ini
8hlah
<428>
mereka
 
 
menjadi kecil hati
9wtxyw
<2865>
dan
 
 
sangat
11dam
<3966>
ketakutan
10waryw
<3372>
 
12P
<0>
12
Daud
1dwdw
<1732>
adalah
 
 
anak
2Nb
<1121>
seorang
3sya
<376>
dari
 
 
Efrata
4ytrpa
<673>
yang
5hzh
<2088>
bernama
9wmsw
<8034>
Isai dari
6tybm
<0>
Betlehem-Yehuda
8hdwhy 7Mxl
<3063> <1035>
Isai
10ysy
<3448>
memiliki
11wlw
<0>
delapan
12hnms
<8083>
anak
13Mynb
<1121>
laki-laki
14syahw
<376>
Pada
 
 
zaman
15ymyb
<3117>
Saul
16lwas
<7586>
dia
 
 
sudah tua
17Nqz
<2204>
dan lanjut
18ab
<935>
usia
19Mysnab
<376>
13
 
1wklyw
<1980>
Ketiga
2tsls
<7969>
anak
3ynb
<1121>
Isai
4ysy
<3448>
yang
 
 
tertua
5Myldgh
<1419>
pergi
6wklh
<1980>
mengikuti
7yrxa
<310>
Saul
8lwas
<7586>
untuk
 
 
berperang
9hmxlml
<4421>
Nama
10Msw
<8034>
ketiga
11tsls
<7969>
anaknya
12wynb
<1121>
yang
13rsa
<834>
pergi
14wklh
<1980>
berperang
15hmxlmb
<4421>
adalah
 
 
Eliab
16bayla
<446>
yang
 
 
sulung
17rwkbh
<1060>
yang
 
 
kedua
18whnsmw
<4932>
Abinadab
19bdnyba
<41>
dan yang
 
 
ketiga
20yslshw
<7992>
Syama
21hms
<8048>
14
Daud
1dwdw
<1732>
adalah
2awh
<1931>
anak
 
 
bungsu
3Njqh
<6996>
dan
 
 
ketiga
4hslsw
<7969>
anaknya yang
 
 
tertua
5Myldgh
<1419>
 
6wklh
<1980>
mengikuti
7yrxa
<310>
Saul
8lwas
<7586>
 
9o
<0>
15
Namun
 
 
Daud
1dwdw
<1732>
selalu
 
 
pergi
2Klh
<1980>
dan
 
 
kembali
3bsw
<7725>
dari
4lem
<5921>
Saul
5lwas
<7586>
untuk
 
 
menggembalakan
6twerl
<7462>
 
7ta
<853>
kawanan
8Nau
<6629>
domba
 
 
ayahnya
9wyba
<1>
di
10tyb
<0>
Betlehem
11Mxl
<1035>
16
Orang Filistin
2ytslph
<6430>
itu
 
 
maju mendekat
1sgyw
<5066>
pada
 
 
pagi hari
3Mksh
<7925>
dan
 
 
petang hari
4brehw
<6150>
dan
 
 
mengambil alih tempatnya
5buytyw
<3320>
selama
 
 
empat puluh
6Myebra
<705>
hari
7Mwy
<3117>
 
8P
<0>
17
Isai
2ysy
<3448>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Daud
3dwdl
<1732>
anaknya
4wnb
<1121>
Ambillah
5xq
<3947>
satu
7Kyxal 6an
<251> <4994>
efa
8tpya
<374>
bertih
 
 
gandum
9aylqh
<7039>
dan
10hzh
<2088>
sepuluh
11hrvew
<6235>
ketul
 
 
roti
12Mxl
<3899>
ini
13hzh
<2088>
dan bawalah dengan
 
 
segera
14Urhw
<7323>
ke
 
 
perkemahan
15hnxmh
<4264>
untuk
 
 
kakak-kakakmu
16Kyxal
<251>
18
Ambillah juga
1taw
<853>
sepuluh
2trve
<6235>
keju
4blxh 3yurx
<2461> <2757>
ini
5hlah
<428>
untuk
6aybt
<935>
komandan
7rvl
<8269>
pasukan
 
 
seribu
8Plah
<505>
 
9taw
<853>
Lihatlah
10Kyxa
<251>
apakah kakak-kakakmu
11dqpt
<6485>
selamat
12Mwlsl
<7965>
dan
 
 
bawalah
15xqt
<3947>
 
13taw
<853>
pulang
14Mtbre
<6161>
suatu tanda dari mereka
 
 
19
Saul
1lwasw
<7586>
dan
 
 
mereka
2hmhw
<1992>
serta
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
orang
4sya
<582>
Israel
5larvy
<3478>
berada di
 
 
Lembah
6qmeb
<6010>
Tarbantin
7hlah
<425>
sedang
 
 
berperang
8Mymxln
<3898>
melawan
9Me
<5973>
orang Filistin
10Mytslp
<6430>
20
Daud
2dwd
<1732>
bangun
1Mksyw
<7925>
pagi-pagi
3rqbb
<1242>
dan
 
 
memercayakan
4sjyw
<5203>
 
5ta
<853>
kawanan dombanya
6Nauh
<6629>
kepada
7le
<5921>
seorang
 
 
penjaga
8rms
<8104>
kemudian dia
 
 
mengambil
9avyw
<5375>
muatannya dan

pergi
10Klyw
<1980>
seperti
 
 
yang
11rsak
<834>
diperintahkan
12whwu
<6680>
Isai
13ysy
<3448>
kepadanya Dia
 
 
tiba
14abyw
<935>
di
 
 
perkemahan
15hlgemh
<4570>
ketika
 
 
tentara
16lyxhw
<2428>
keluar untuk pergi
17auyh
<3318>
ke
18la
<413>
barisan perang
19hkremh
<4634>
sambil
 
 
berteriak
20werhw
<7321>
untuk
 
 
perang
21hmxlmb
<4421>
21
Orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
dan orang
 
 
Filistin
3Mytslpw
<6430>
mengatur
1Kretw
<6186>
barisannya
 
 
barisan
4hkrem
<4634>
berhadapan
5tarql
<7122>
dengan
 
 
barisan
6hkrem
<4634>
22
Daud
2dwd
<1732>
memercayakan
1sjyw
<5203>
 
3ta
<853>
barang-barangnya
4Mylkh
<3627>
kepada
5wylem
<5921>
 
7dy 6le
<3027> <5921>
penjaga
8rmws
<8104>
barang
9Mylkh
<3627>
lalu dia
 
 
berlari
10Uryw
<7323>
ke
 
 
barisan perang
11hkremh
<4634>
Sesampainya
12abyw
<935>
di sana dia
 
 
menanyakan
13lasyw
<7592>
keselamatan
15Mwlsl
<7965>
kakak-kakaknya
14wyxal
<251>
23
Ketika
 
 
dia
1awhw
<1931>
sedang
 
 
berbicara
2rbdm
<1696>
dengan
3Mme
<5973>
mereka
 
 
tiba-tiba
4hnhw
<2009>
petarung
6Mynbh 5sya
<1143> <376>
yang
 
 
bernama
10wms
<8034>
Goliat
8tylg
<1555>
orang Filistin
9ytslph
<6430>
dari
 
 
Gat
11tgm
<1661>
maju
7hlwe
<5927>
dari
 
 
barisan
12*twkremm {twremm}
<4630>
orang Filistin
13Mytslp
<6430>
Dia
 
 
mengucapkan
14rbdyw
<1696>
kata-kata
15Myrbdk
<1697>
yang
 
 
sama
16hlah
<428>
dan
 
 
Daud
18dwd
<1732>
mendengarnya
17emsyw
<8085>
24
Ketika
 
 
semua
1lkw
<3605>
orang
2sya
<376>
Israel
3larvy
<3478>
melihat
4Mtwarb
<7200>
 
5ta
<853>
orang
6syah
<376>
itu mereka
 
 
melarikan dirinya
7wonyw
<5127>
dengan
9waryyw 8wynpm
<3372> <6440>
sangat
10dam
<3966>
ketakutan
 
 
25
Orang-orang
2sya
<376>
Israel
3larvy
<3478>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Sudahkah kamu
 
 
melihat
4Mtyarh
<7200>
orang
5syah
<376>
yang
 
 
maju
6hleh
<5927>
itu
7hzh
<2088>
Sesungguhnya
8yk
<3588>
dia maju untuk
 
 
menentang
9Prxl
<2778>
orang
10ta
<853>
Israel
11larvy
<3478>
 
13hyhw 12hle
<1961> <5927>
Orang
14syah
<376>
yang
15rsa
<834>
mengalahkannya
16wnky
<5221>
akan
 
 
dianugerahi
17wnrsey
<6238>
kekayaan
19rse
<6239>
yang
 
 
besar
20lwdg
<1419>
oleh
 
 
raja
18Klmh
<4428>
dan
21taw
<853>
anak perempuannya
22wtb
<1323>
akan
 
 
diberikan
23Nty
<5414>
kepadanya dan
25taw 24wl
<853> <0>
kaum
26tyb
<1004>
keluarganya
27wyba
<1>
akan
 
 
diberi
28hvey
<6213>
kebebasan
29yspx
<2670>
di
 
 
Israel
30larvyb
<3478>
26
Daud
2dwd
<1732>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
orang-orang
4Mysnah
<582>
yang
 
 
berdiri
5Mydmeh
<5975>
di
6wme
<5973>
dekatnya
 
 
katanya
7rmal
<559>
Apa
8hm
<4100>
yang akan
 
 
dilakukan
9hvey
<6213>
terhadap
 
 
orang
10syal
<376>
yang
11rsa
<834>
membunuh
12hky
<5221>
orang
13ta
<853>
Filistin
14ytslph
<6430>
itu
15zlh
<1975>
dan yang
 
 
menjauhkan
16ryohw
<5493>
cemooh
17hprx
<2781>
dari
18lem
<5921>
orang
 
 
Israel
19larvy
<3478>
 
20yk
<3588>
Siapakah
21ym
<4310>
orang
 
 
Filistin
22ytslph
<6430>
yang
 
 
tidak bersunat
23lreh
<6189>
ini
24hzh
<2088>
sampai
25yk
<3588>
menghina
26Prx
<2778>
barisan
27twkrem
<4634>
Allah
28Myhla
<430>
yang
 
 
hidup
29Myyx
<2416>
27
 
2wl
<0>
Rakyat
3Meh
<5971>
menjawabnya
1rmayw
<559>
sesuai
 
 
perkataan
4rbdk
<1697>
tadi
6rmal 5hzh
<559> <2088>
Begitulah
7hk
<3541>
yang akan
 
 
dilakukan
8hvey
<6213>
kepada
 
 
orang
9syal
<376>
yang
10rsa
<834>
mengalahkan
11wnky
<5221>
dia
 
 
28
Eliab
2bayla
<446>
kakaknya
3wyxa
<251>
yang
 
 
tertua
4lwdgh
<1419>
mendengar
1emsyw
<8085>
percakapannya
5wrbdb
<1696>
dengan
6la
<413>
orang-orang
7Mysnah
<376>
itu
 
 
Bangkitlah
8rxyw
<2734>
kemarahan
9Pa
<639>
Eliab
10bayla
<446>
terhadap
 
 
Daud
11dwdb
<1732>
katanya
12rmayw
<559>
Mengapa
13hml
<4100>
kamu
14hz
<2088>
datang
15tdry
<3381>
kemari
16lew
<5921>
Kepada
 
 
siapakah
17ym
<4310>
kamu
 
 
memercayakan
18tsjn
<5203>
beberapa
19jem
<4592>
ekor
 
 
domba
20Nauh
<6629>
itu
21hnhh
<2007>
di
 
 
padang belantara
22rbdmb
<4057>
Aku
23yna
<589>
tahu
24ytedy
<3045>
 
25ta
<853>
keangkuhan
26Kndz
<2087>
dan
27taw
<853>
kejahatan
28er
<7455>
hatimu
29Kbbl
<3824>
sebab
30yk
<3588>
kamu
 
 
datang
34tdry
<3381>
hanya
 
 
untuk
31Neml
<4616>
melihat
32twar
<7200>
pertempuran
33hmxlmh
<4421>
29
Daud
2dwd
<1732>
menjawab
1rmayw
<559>
Apa
3hm
<4100>
yang telah
 
 
aku
5hte
<6258>
lakukan
4ytyve
<6213>
Bukankah
6awlh
<3808>
aku hanya menanyakan
 
 
hal
7rbd
<1697>
itu
8awh
<1931>
30
Kemudian dia
 
 
berpaling
1boyw
<5437>
darinya
2wluam
<681>
beralih
4lwm
<4136>
kepada
3la
<413>
orang lain
5rxa
<312>
dan
 
 
menanyakan
6rmayw
<559>
hal
7rbdk
<1697>
yang sama Lalu
 
 
rakyat
10Meh
<5971>
 
8hzh
<2088>
kembali
9whbsyw
<7725>
menjawab
11rbd
<1697>
hal
12rbdk
<1697>
itu
 
 
seperti sebelumnya
13Nwsarh
<7223>
31
Ketika
 
 
perkataan
2Myrbdh
<1697>
yang
3rsa
<834>
diucapkan
4rbd
<1696>
oleh
 
 
Daud
5dwd
<1732>
didengar
1wemsyw
<8085>
mereka
 
 
menyampaikannya
6wdgyw
<5046>
kepada
7ynpl
<6440>
Saul
8lwas
<7586>
dan dia
 
 
memanggilnya
9whxqyw
<3947>
32
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
Jangan
5la
<408>
biarkan seorang pun menjadi tawar
6lpy
<5307>
hati
7bl
<3820>
terhadapnya
9wyle 8Mda
<5921> <120>
Hambamu
10Kdbe
<5650>
ini akan
 
 
pergi
11Kly
<1980>
bertarung
12Mxlnw
<3898>
menghadapi orang
13Me
<5973>
Filistin
14ytslph
<6430>
itu
15hzh
<2088>
33
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Kamu
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
sanggup
6lkwt
<3201>
 
7tkll
<1980>
melawan
8la
<413>
orang
 
 
Filistin
9ytslph
<6430>
itu
10hzh
<2088>
dan
11Mxlhl
<3898>
mengalahkannya
12wme
<5973>
Sebab
13yk
<3588>
kamu masih
 
 
muda
14ren
<5288>
sedangkan dia
15hta
<859>
adalah
16awhw
<1931>
 
17sya
<376>
prajurit
18hmxlm
<4421>
sejak
 
 
masa mudanya
19wyrenm
<5271>
 
20o
<0>
34
Akan tetapi
 
 
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
 
6hyh
<1961>
Hambamu
7Kdbe
<5650>
ini sudah terbiasa
 
 
menggembalakan
5her
<7462>
kawanan
9Naub
<6629>
domba
 
 
ayahnya
8wybal
<1>
Ketika
10abw
<935>
singa
11yrah
<738>
atau
12taw
<853>
beruang
13bwdh
<1677>
datang untuk
 
 
mengambil
14avnw
<5375>
seekor
 
 
domba
15hv
<7716>
dari
 
 
kawanannya
16rdehm
<5739>
35
aku akan
1ytauyw
<3318>
mengejarnya
2wyrxa
<310>
dan
 
 
menyerangnya
3wytkhw
<5221>
lalu
 
 
melepaskan
4ytluhw
<5337>
domba itu dari
 
 
mulutnya
5wypm
<6310>
Jika dia
 
 
bangkit
6Mqyw
<6965>
untuk
 
 
melawan
7yle
<5921>
aku aku akan
 
 
menangkap
8ytqzxhw
<2388>
janggutnya
9wnqzb
<2206>
lalu
 
 
menyerang
10wytkhw
<5221>
dan
 
 
membunuhnya
11wytymhw
<4191>
36
Hambamu
7Kdbe
<5650>
ini pernah
 
 
membunuh
6hkh
<5221>
baik
1Mg
<1571>
 
2ta
<853>
singa
3yrah
<738>
maupun
4Mg
<1571>
beruang
5bwdh
<1677>
maka orang
8hyhw
<1961>
Filistin
9ytslph
<6430>
yang
 
 
tidak bersunat
10lreh
<6189>
itu
11hzh
<2088>
akan sama seperti salah
 
 
satu
12dxak
<259>
dari binatang-binatang
 
 
itu
13Mhm
<1992>
Sebab
14yk
<3588>
dia telah
 
 
menghina
15Prx
<2778>
barisan
16tkrem
<4634>
Allah
17Myhla
<430>
yang
 
 
hidup
18Myyx
<2416>
 
19o
<0>
37
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
telah
4rsa
<834>
melepaskanku
5ynluh
<5337>
 
6dym
<3027>
dari cakar singa
7yrah
<738>
dan
8dymw
<3027>
cakar beruang
9bdh
<1677>
Dia
10awh
<1931>
juga yang akan
 
 
melepaskanku
11ynlyuy
<5337>
dari tangan
12dym
<3027>
orang Filistin
13ytslph
<6430>
itu
14hzh
<2088>
Saul
16lwas
<7586>
berkata
15rmayw o
<559>
kepada
17la
<413>
Daud
18dwd
<1732>
Pergilah
19Kl
<1980>
Kiranya
 
 
TUHAN
20hwhyw
<3068>
 
21hyhy
<1961>
menyertaimu
22Kme
<5973>
38
Kemudian
 
 
Saul
2lwas
<7586>
mengenakan
1sblyw
<3847>
baju perangnya
5wydm
<4055>
kepada
3ta
<853>
Daud
4dwd
<1732>
meletakkan
6Ntnw
<5414>
ketopong
7ebwq
<6959>
tembaga
8tsxn
<5178>
di atas
9le
<5921>
kepalanya
10wsar
<7218>
dan
 
 
mengenakan
11sblyw
<3847>
 
12wta
<853>
baju zirah
13Nwyrs
<8302>
kepadanya
 
 
39
Daud
2dwd
<1732>
menyandangkan
1rgxyw
<2296>
 
3ta
<853>
pedangnya
4wbrx
<2719>
di atas
5lem
<5921>
baju perangnya
6wydml
<4055>
kemudian dia
 
 
berusaha
7layw
<2974>
untuk
 
 
berjalan
8tkll
<1980>
sebab
9yk
<3588>
dia
 
 
belum
10al
<3808>
pernah memakainya
11hon
<5254>
Daud
13dwd
<1732>
berkata
12rmayw
<559>
kepada
14la
<413>
Saul
15lwas
<7586>
Aku
 
 
tidak
16al
<3808>
bisa
17lkwa
<3201>
berjalan
18tkll
<1980>
dengan semuanya
 
 
ini
19hlab
<428>
sebab
20yk
<3588>
aku
 
 
belum
21al
<3808>
pernah memakainya
22ytyon
<5254>
Kemudian
 
 
Daud
24dwd
<1732>
menanggalkan
23Mroyw
<5493>
semua itu
25wylem
<5921>
40
Daud
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
tongkat
2wlqm
<4731>
di
 
 
tangannya
3wdyb
<3027>
lalu
 
 
memilih
4rxbyw
<977>
 
5wl
<0>
lima
6hsmx
<2568>
batu
8Mynba
<68>
licin
7yqlx
<2512>
dari
9Nm
<4480>
sungai
10lxnh
<5158>
dan
 
 
ditaruhnya
11Mvyw
<7760>
dalam
12Mta
<853>
kantong
13ylkb
<3627>
gembala
14Myerh
<7462>
kepunyaannya yaitu
16wl 15rsa
<0> <834>
tempat batu-batu
17jwqlybw
<3219>
Dengan
 
 
umban
18welqw
<7050>
di
 
 
tangannya
19wdyb
<3027>
dia
 
 
mendekat
20sgyw
<5066>
kepada
21la
<413>
orang Filistin
22ytslph
<6430>
itu
 
 
41
Orang Filistin
2ytslph
<6430>
itu
 
 
berjalan
1Klyw
<1980>
 
3Klh
<1980>
mendekati
4brqw
<7131>
 
5la
<413>
Daud
6dwd
<1732>
sedangkan
 
 
orang
7syahw
<376>
yang
 
 
membawa
8avn
<5375>
perisainya
9hnuh
<6793>
ada
 
 
di depannya
10wynpl
<6440>
42
Ketika orang
 
 
Filistin
2ytslph
<6430>
itu
 
 
melihat
1jbyw
<5027>
dan
 
 
memperhatikan
3haryw
<7200>
 
4ta
<853>
Daud
5dwd
<1732>
dia
 
 
menghinanya
6whzbyw
<959>
karena
7yk
<3588>
dia
 
 
masih
8hyh
<1961>
muda
9ren
<5288>
kemerah-merahan
10ynmdaw
<132>
dan
11Me
<5973>
berwajah
12hpy
<3303>
tampan
13harm
<4758>
43
Orang
 
 
Filistin
2ytslph
<6430>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Anjingkah
5blkh
<3611>
aku
6ykna
<595>
sehingga
7yk
<3588>
kamu
8hta
<859>
datang
9ab
<935>
kepadaku
10yla
<413>
dengan
 
 
tongkat
11twlqmb
<4731>
Lalu orang
 
 
Filistin
13ytslph
<6430>
itu
 
 
mengutuki
12llqyw
<7043>
 
14ta
<853>
Daud
15dwd